เอกสารประกอบเข้าร่วมโครงการและคู่มือ

ผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลดข้อกำหนดโครงการผู้รับผิดชอบ
ข้อกำหนดโครงการฯงานทดสอบงานฉลากฯงานสุ่มทดสอบ
ตู้เย็นคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายสมประสงค์ ค้งตระกูล
0 2436 4796
somprasong.k@egat.co.th
นางสุพรรณี วุฒิเวทย์
0 2436 4727
supannee.w@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
เครื่องปรับอากาศคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายวิทวัส แซ่ชิ้น
0 2436 4796
wittawat.sa@egat.co.th
นางสาวอรวรรณ ฟักน่วม
0 2436 4724
orrawan.f@egat.co.th
นางสาวรจนา ไวยวุฒิ
0 2436 4727
rotjana.w@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
พัดลมไฟฟ้าคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายณัฐวุฒิ ทองเขียว
0 2436 4728
Natthawut.thongkiaw@egat.co.th
นางกาญจนา โรจน์ฤทธิไกร
0 2436 4727
kanjana.ro@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายณัฐวุฒิ ทองเขียว
0 2436 4728
Natthawut.thongkiaw@egat.co.th
นางสุพรรณี วุฒิเวทย์
0 2436 4727
supannee.w@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายสมประสงค์ ค้งตระกูล
0 2436 4796
somprasong.k@egat.co.th
นางโชติรส เพ็งเดช
0 2436 4724
chotiros.p@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
ข้าวกล้องคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายสมประสงค์ ค้งตระกูล
0 2436 4796
somprasong.k@egat.co.th
นางกาญจนา โรจน์ฤทธิไกร
0 2436 4727
kanjana.ro@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
ผลิตภัณฑ์ LEDคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายวิทวัส แซ่ชิ้น
0 2436 4796
wittawat.sa@egat.co.th
นางกาญจนา โรจน์ฤทธิไกร
0 2436 4727
kanjana.ro@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายณัฐวุฒิ ทองเขียว
0 2436 4728
Natthawut.thongkiaw@egat.co.th
นางสาวรจนา ไวยวุฒิ
0 2436 4727
rotjana.w@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
เครื่องซักผ้าคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายณัฐวุฒิ ทองเขียว
0 2436 4728
Natthawut.thongkiaw@egat.co.th
นางโชติรส เพ็งเดช
0 2436 4724
chotiros.p@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
เตารีดไฟฟ้าคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายสมประสงค์ ค้งตระกูล
0 2436 4796
somprasong.k@egat.co.th
นางโชติรส เพ็งเดช
0 2436 4724
chotiros.p@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
ตู้แช่เย็นแสดงสินค้าคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายสมประสงค์ ค้งตระกูล
0 2436 4796
somprasong.k@egat.co.th
นางสุพรรณี วุฒิเวทย์
0 2436 4727
อีเมล์supannee.w@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายณัฐวุฒิ ทองเขียว
0 2436 4728
Natthawut.thongkiaw@egat.co.th
นางโชติรส เพ็งเดช
0 2436 4724
chotiros.p@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
เตาไมโครเวฟคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายณัฐวุฒิ ทองเขียว
0 2436 4728
Natthawut.thongkiaw@egat.co.th
นางสาวรจนา ไวยวุฒิ
0 2436 4727
rotjana.w@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
เครื่องรับโทรทัศน์คลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายสมประสงค์ ค้งตระกูล
0 2436 4796
somprasong.k@egat.co.th
นางสาวรจนา ไวยวุฒิ
0 2436 4727
rotjana.w@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
กาต้มน้ำไฟฟ้าคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายสมประสงค์ ค้งตระกูล
0 2436 4796
somprasong.k@egat.co.th
นางสาวรจนา ไวยวุฒิ
0 2436 4727
rotjana.w@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
กระทะไฟฟ้าคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายสมประสงค์ ค้งตระกูล
0 2436 4796
somprasong.k@egat.co.th
นางสุพรรณี วุฒิเวทย์
0 2436 4727
อีเมล์supannee.w@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายณัฐวุฒิ ทองเขียว
0 2436 4728
Natthawut.thongkiaw@egat.co.th
นางโชติรส เพ็งเดช
0 2436 4724
chotiros.p@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค และตู้นำเย็นบริโภคคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายสมประสงค์ ค้งตระกูล
0 2436 4796
somprasong.k@egat.co.th
นางโชติรส เพ็งเดช
0 2436 4724
chotiros.p@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า และผ้าคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายวิทวัส แซ่ชิ้น
0 2436 4796
wittawat.sa@egat.co.th
นางกาญจนา โรจน์ฤทธิไกร
0 2436 4727
kanjana.ro@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
จักรยานยนต์ไฟฟ้าคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายวิทวัส แซ่ชิ้น
0 2436 4796
wittawat.sa@egat.co.th
นางสาวอรวรรณ ฟักน่วม
0 2436 4724
orrawan.f@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
เครื่องฟอกอากาศคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายณัฐวุฒิ ทองเขียว
0 2436 4728
Natthawut.thongkiaw@egat.co.th
นางสุพรรณี วุฒิเวทย์
0 2436 4727
supannee.w@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายวิทวัส แซ่ชิ้น
0 2436 4796
wittawat.sa@egat.co.th
นางสุพรรณี วุฒิเวทย์โทรศัพท์
0 2436 4727
supannee.w@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายคลิกที่นี่
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายสมประสงค์ ค้งตระกูล
0 2436 4796
somprasong.k@egat.co.th
นางสาวอรวรรณ ฟักน่วม
0 2436 4724
orrawan.f@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
แผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ระหว่างดำเนินการ
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายสมประสงค์ ค้งตระกูล
0 2436 4796
somprasong.k@egat.co.th
นางกาญจนา โรจน์ฤทธิไกร
0 2436 4727
kanjana.ro@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th
อินเวอร์เตอร์ฯอยู่ระหว่างดำเนินการ
นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล
0 2436 4728
chaiwat.th@egat.co.th
นายสมประสงค์ ค้งตระกูล
0 2436 4796
somprasong.k@egat.co.th
นางกาญจนา โรจน์ฤทธิไกร
0 2436 4727
kanjana.ro@egat.co.th
นายศิวะ จารุวรรณ
0 2436 4712
siva.j@egat.co.th

ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารประกอบอื่นๆ
  1. หนังสือยืนยัน/ยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ : คลิกที่นี่
  2. คู่มือการขึ้นทะเบียนโรงพิมพ์ : คลิกที่นี่
  3. คู่มือการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ : คลิกที่นี่
  4. คู่มือการใช้งานระบบยื่นขอฉลากฯ : คลิกที่นี่