โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ประกอบการ

* หมายเหตุ

  1. ขณะนี้ระบบลงทะเบียนออนไลน์สามารถใช้ได้ตามผลิตภัณฑ์ที่ระบุในหน้า Login เท่านั้น ผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบ
  2. สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ใน “เอกสารประกอบ”และส่ง email ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ได้ตามปกติ
  3. โปรดใช้ google chrome browser ในการใช้งานระบบลงทะเบียน online

สื่อประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ นำร่องพื้นที่ นนทบุรี
โครงการศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ นำร่องพื้นที่ บุรีรัมย์

LOAD MORE…