วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ

2017-11-16 03:53:05

ปรับวิธีสุ่มกลับทดสอบ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับภาระค่าตัวอย่างในการสุ่มทดสอบ และปรับการพิจารณาการสุ่มทดสอบ กล่าวคือ หากค่าประสิทธิภาพไม่ผ่านการสุ่มการทดสอบในครั้งแรก สามารถสุ่มทดสอบในครั้งที่ 2 และนำผลมาพิจารณาการสุ่มทดสอบอีกครั้งหนึ่ง


ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเบอร์ 5

test ผลการสุ่มทดสอบ
document
TV เครื่องรับโทรทัศน์
document download contact
kettle กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
document download contact
refrigerator ตู้เย็น
document download contact
air conditioner เครื่องปรับอากาศ
document download contact
fan พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดพนัง
document download contact
Fan of swinging พัดลมชนิดส่ายรอบตัว
document download contact
fannnnn พัดลมระบายอากาศ
document download contact
Chopsticks compact หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
document download contact
Rice Cooker หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
document download contact
box rice ข้าวกล้อง
download contact
hot water เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
document download contact
irons เตารีดไฟฟ้า
document download contact
Washing machine lid เครื่องซักผ้าแบบถังตั้ง ถังเดี่ยว
document download contact
Washing machine lid เครื่องซักผ้าแบบถังตั้ง ถังคู่
document download contact
LED หลอด LED
document download contact
microwave ไมโครเวฟ
document download contact
Induction hobs เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ
document download contact
Kettle22652 กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า
document download contact
freezer ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
document download contact
pan กระทะไฟฟ้า
document download contact
pump เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
document download contact
pump ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค
document download contact
pump ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
document download contact
pump ผลิตภัณฑ์ผ้า
document download contact

กิจกรรม

13-15 กรกฎาคม 2561 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 ผลิตภัณฑ์ พัดลมไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว, กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า,  เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า, เตารีดไฟฟ้า, เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ, เตาไมโครเวฟ, กาต้มน้ำไฟฟ้า และ กระทะไฟฟ้า thumbnail
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 ผลิตภัณฑ์ พัดลมไฟฟ..
Read More →
22 - 24 มิถุนายน 2561- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องปรับอากาศ thumbnail
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องปรับอากาศ ..
Read More →
23 พฤษภาคม 2561  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า thumbnail
23 พฤษภาคม 2561  – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร..
Read More →

Web link ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานภายในประเทศ


Ministry กระทรวงพลังงาน

2กรมการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

33การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5สำนักงงานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

6สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

7สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

8สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

10TÜV SÜD PSB (Thailand) Pte. Ltd.

9JET LAB(Japan Electrical Testing Laboratory(Thailand) Co., LTD)

9สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

12INTERTEK

18Underwriters Laboratories

Web link ที่เกี่ยวข้องกับฉลากเบอร์ 5 ในต่างประเทศ

9 Energy Efficiency Standards&Labeling Information Clearinghouse(Global)
10European Commission(ยุโรป)
11Natural Resources Cananda(แคนนาดา)
12 Australian Government(ออสเตรเลีย)
13Energy Star(อเมริกา)
14The Energy Conservation Center(ญี่ปุ่น)
15Korer Energy Management Corporration(เกาหลี)
16 China National Institute of Standardization (CNIS)
17Energy Label(ไต้หวัน)
18National Climate Change Secretariat (สิงคโปร์)
18China Quality Certification Centre

Web link ที่เกี่ยวข้องกับฉลากเบอร์ 5 ในกลุ่มประเทศ ASEAN (AEC)

19Ministry of Industry and Trade & National Energy Efficiency Programme(Vietnam)
20Department of Energy Republic of the Philippines(Philippines)
21 Suruhanjaya Tenega Energy Consumption(Malaysia)
22National Environment Agency(Singapore)
23Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia