ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (1/2565) thumbnail

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (1/2565) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 -11.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เรื่อง การติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อพิจารณาขอบข่ายและมาตรฐานการทดสอบ โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566