เบอร์โทรผู้ประสานงาน


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย
อำเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130
Tel. 0-2436-4721 E-mail: label_no5@egat.co.th