เอกสารประกอบเข้าร่วมโครงการและคู่มือ

ดาวน์โหลดคูมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 คลิกที่นี่

ผลิตภัณฑ์ คู่มือ เอกสาร ผู้รับผิดชอบ
แผนกทดสอบ แผนกฉลาก แผนกสุ่มทดสอบ
ตู้เย็นเบอร์ 5 (ร่าง) แบบฟอร์ม นายสมประสงค์ ค้งตะกูล

โทรศัพท์ 0 2436 8385

อีเมล์ somprasong.k@egat.co.th

นางสุพรรณี  วุฒิเวทย์

โทรศัพท์ 0 2436 8387

อีเมล์ supannee.w@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 หนังสือยืนยัน
แบบฟอร์ม

AIR-02A

ตัวอย่างแบบฟอร์มรูปถ่าย

 

 

ว่าที่ ร.ต.กิตติชัย เศษสูงเนิน

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ kittichai.s@egat.co.th

นายวิทวัส แซ่ชิ้น

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ wittawat.sa@egat.co.th

นางสาวรจนา ไวยวุฒิ

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ rotjana.w@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย แบบฟอร์ม  

นายพิษณุพงษ์ อภิธนพันธ์

โทรศัพท์ 0 2436 8265

อีเมล์ pissnupong.k@egat.co.th

นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5 แบบฟอร์ม
พัดลมไฟฟ้าเบอร์ 5 หนังสือยืนยัน
แบบฟอร์ม
 

นายณัฐวุฒิ ทองเขียว

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ 950267@egat.co.th

คุณธัญญรัศม์ กล้าหาญ

โทรศัพท์ 0 2436 8387

อีเมล์ tanyarat.k@egat.co.th

 

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

พัดลมไฟฟ้าเบอร์ 5 ชนิดส่ายรอบตัว หนังสือยืนยัน
แบบฟอร์ม
พัดลมไฟฟ้าเบอร์ 5 ชนิดระบายอากาศ หนังสือยืนยัน
แบบฟอร์ม
หลอดตะเกียบเบอร์ 5 แบบฟอร์ม  

นายพิษณุพงษ์ อภิธนพันธ์

โทรศัพท์ 0 2436 8265

อีเมล์ pissnupong.k@egat.co.th

นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

หลอดผอมเบอร์ 5 แบบฟอร์ม  

นายพิษณุพงษ์ อภิธนพันธ์

โทรศัพท์ 0 2436 8265

อีเมล์ pissnupong.k@egat.co.th

นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเบอร์ 5 แบบฟอร์ม  

นายณัฐวุฒิ ทองเขียว

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ 950267@egat.co.th

นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเบอร์ 5 (ร่าง) แบบฟอร์ม  

นายพิษณุพงษ์ อภิธนพันธ์

โทรศัพท์ 0 2436 8265

อีเมล์ pissnupong.k@egat.co.th

นางโชติรส   เพ็งเดช

โทรศัพท์ 0 2436 8387

อีเมล์ chotiros.p@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

ข้าวกล้องเบอร์ 5 แบบฟอร์ม  

นายสมประสงค์ ค้งตะกูล

โทรศัพท์ 0 2436 8385

อีเมล์ somprasong.k@egat.co.th

นางสาวรจนา ไวยวุฒิ

โทรศัพท์ 0 2436 8385

อีเมล์ rotjana.w@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

โคมไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 แบบฟอร์มโคมไฟประสิทธิภาพสูง  

นายพิษณุพงษ์ อภิธนพันธ์

โทรศัพท์ 0 2436 8265

อีเมล์ pissnupong.k@egat.co.th

นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

โคมไฟฟ้าสำหรับหลอดผอมเบอร์ 5 แบบฟอร์ม  

นายพิษณุพงษ์ อภิธนพันธ์

โทรศัพท์ 0 2436 8265

อีเมล์ pissnupong.k@egat.co.th

นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

Standby 1 watt สำหรับจอคอมพิวเตอร์ แบบฟอร์ม  

นายสมประสงค์ ค้งตะกูล

โทรศัพท์ 0 2436 8385

อีเมล์ somprasong.k@egat.co.th

นางสาวอรวรรณ   ฟักน่วม

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ orrawan.f@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าเบอร์ 5 (ร่าง) แบบฟอร์ม  

นายณัฐวุฒิ ทองเขียว

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ 950267@egat.co.th

นางสาวอรวรรณ   ฟักน่วม

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ orrawan.f@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

เครื่องซักผ้าเบอร์ 5 (ร่าง) แบบฟอร์ม  

นางสาววิไลวรรณ แดงขาว

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ wilaiwan.d@egat.co.th

นางโชติรส   เพ็งเดช

โทรศัพท์ 0 2436 8387

อีเมล์ chotiros.p@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

เตารีดไฟฟ้าเบอร์ 5 (ร่าง) แบบฟอร์ม  

นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล

โทรศัพท์ 0 2436 8385

อีเมล์ chaiwat.th@egat.co.th

นางสาวสุชาวลี มีบุญ

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ suchawalee.mee@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

หลอด LED เบอร์ 5 (ร่าง) แบบฟอร์ม  

นายพิษณุพงษ์ อภิธนพันธ์

โทรศัพท์ 0 2436 8265

อีเมล์ pissnupong.k@egat.co.th

นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

ชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 แบบฟอร์มRetrofit  

นายพิษณุพงษ์ อภิธนพันธ์

โทรศัพท์ 0 2436 8265

อีเมล์ pissnupong.k@egat.co.th

นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

ตู้แช่เย็นแสดงสินค้าเบอร์ 5 หนังสือยืนยัน
แบบฟอร์ม
 

นายสมประสงค์ ค้งตะกูล

โทรศัพท์ 0 2436 8385

อีเมล์ somprasong.k@egat.co.th

นางสุพรรณี  วุฒิเวทย์

โทรศัพท์ 0 2436 8387

อีเมล์supannee.w@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำเบอร์ 5 แบบฟอร์ม  

นายสุริยันต์ ทรัพย์พาลี

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ suriyan.s@egat.co.th

นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

เตาไมโครเวฟเบอร์ 5 แบบฟอร์ม  

นางสาววิไลวรรณ แดงขาว

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ wilaiwan.d@egat.co.th

นางโชติรส   เพ็งเดช

โทรศัพท์ 0 2436 8387

อีเมล์ chotiros.p@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

เครื่องรับโทรทัศน์เบอร์ 5 แบบฟอร์ม  

นายสมประสงค์ ค้งตะกูล

โทรศัพท์ 0 2436 8385

อีเมล์ somprasong.k@egat.co.th

นางสาวอรวรรณ ฟักน่วม

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ orrawan.f@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

กาต้มน้ำไฟฟ้าเบอร์ 5 แบบฟอร์ม  

นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล

โทรศัพท์ 0 2436 8385

อีเมล์ chaiwat.th@egat.co.th

นางโชติรส เพ็งเดช

โทรศัพท์ 0 2436 8387

อีเมล์ chotiros.p@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

กระทะไฟฟ้าเบอร์ 5 หนังสือยืนยัน
แบบฟอร์ม
 

นายสุริยันต์ ทรัพย์พาลี

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ suriyan.s@egat.co.th

นางสาวสุชาวลี มีบุญ

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ suchawalee.mee@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติเบอร์ 5 (ร่าง) แบบฟอร์ม  

นายสุริยันต์ ทรัพย์พาลี

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ suriyan.s@egat.co.th

นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคเบอร์ 5 (ร่าง) แบบฟอร์ม  

นายสุริยันต์ ทรัพย์พาลี

โทรศัพท 0 2436 8386

อีเมล์ suriyan.s@egat.co.th

นางสาวอรวรรณ ฟักน่วม

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ orrawan.f@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า (ร่าง) แบบฟอร์ม  

นายพิษณุพงษ์ อภิธนพันธ์

โทรศัพท์ 0 2436 8265

อีเมล์ pissnupong.k@egat.co.th

คุณธัญญรัศม์ กล้าหาญ

โทรศัพท์ 0 2436 8387

อีเมล์ tanyarat.k@egat.co.th

นายปิยะ  โรจน์ฤทธิไกร

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ piya.ro@egat.co.th

 

ดาวน์โหลดฟอนต์ TH SarabunPSK ใช้ในหนังสือราชการเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

ตามที่คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการเลิกใช้ฟอนต์ต่างชาติและบังคับใช้ 13 ฟอนต์ไทยในราชการ โดยกำหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK เป็นฟอนต์หลักสำหรับหนังสือราชการเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถดาวน์โหลดได้โดย คลิกที่นี่

วิธีดาวน์โหลดไฟล์

  1. คลิกขวาที่ลิงค์ไฟล์ที่จะดาวน์โหลด เลือก Save target as…
  2. เลือก Drive และ Folder ที่จะทำการบันทึกไฟล์
  3. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกไฟล์ลง Drive และ Folder ที่เลือก