เอกสารประกอบเข้าร่วมโครงการและคู่มือ

ผลิตภัณฑ์ คู่มือ เอกสาร ผู้รับผิดชอบ
แผนกทดสอบ แผนกฉลาก แผนกสุ่มทดสอบ
ตู้เย็น
แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 
นายสมประสงค์ ค้งตะกูล

โทรศัพท์ 0 2436 4796

อีเมล์ somprasong.k@egat.co.th

 
นางสุพรรณี  วุฒิเวทย์

โทรศัพท์ 0 2436 4727

อีเมล์ supannee.w@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

เครื่องปรับอากาศ
ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 

นายวิทวัส แซ่ชิ้น

โทรศัพท์ 0 2436 4796

อีเมล์ wittawat.sa@egat.co.th

 
นางสาวอรวรรณ ฟักน่วม

โทรศัพท์ 0 2436 4724

อีเมล์ orrawan.f@egat.co.th
 
นางสาวรจนา ไวยวุฒิ

โทรศัพท์ 0 2436 4727

อีเมล์ rotjana.w@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

พัดลมไฟฟ้า
ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 
นายณัฐวุฒิ ทองเขียว

โทรศัพท์ 0 2436 4728

อีเมล์ 950267@egat.co.th

 
นางสุพรรณี  วุฒิเวทย์

โทรศัพท์ 0 2436 4727

อีเมล์ supannee.w@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

หลอดตะเกียบ
แบบฟอร์ม
ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 

นายวิทวัส แซ่ชิ้น

โทรศัพท์ 0 2436 4796

อีเมล์ wittawat.sa@egat.co.th

 
นางสาวสุชาวลี มีบุญ

โทรศัพท์ 0 2436 4727

อีเมล์ suchawalee.mee@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
แบบฟอร์ม
ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 
นายณัฐวุฒิ ทองเขียว

โทรศัพท์ 0 2436 4728

อีเมล์ 950267@egat.co.th

 
นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 02 436 4724

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 
นายสมประสงค์ ค้งตะกูล

โทรศัพท์ 0 2436 4796

อีเมล์ somprasong.k@egat.co.th

 
นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 4724
อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

ข้าวกล้อง
แบบฟอร์ม
ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 
นายสมประสงค์ ค้งตะกูล

โทรศัพท์ 0 2436 4796

อีเมล์ somprasong.k@egat.co.th

 
นางสาวสุชาวลี มีบุญ

โทรศัพท์ 0 2436 4727

อีเมล์ suchawalee.mee@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

หลอด LED
แบบฟอร์ม
ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 

นายวิทวัส แซ่ชิ้น

โทรศัพท์ 0 2436 4796

อีเมล์ wittawat.sa@egat.co.th

 
นางสาวสุชาวลี มีบุญ

โทรศัพท์ 0 2436 4727

อีเมล์ suchawalee.mee@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 

นายณัฐวุฒิ ทองเขียว

โทรศัพท์ 0 2436 4728

อีเมล์ 950267@egat.co.th

 
นางสาวรจนา ไวยวุฒิ

โทรศัพท์ 0 2436 4727

อีเมล์ rotjana.w@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

เครื่องซักผ้า
ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 
นายณัฐวุฒิ ทองเขียว

โทรศัพท์ 0 2436 4728

อีเมล์ 950267@egat.co.th

 
นางโชติรส   เพ็งเดช

โทรศัพท์ 0 2436 4724

อีเมล์ chotiros.p@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

เตารีดไฟฟ้า
แบบฟอร์ม
ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 
นายสมประสงค์ ค้งตะกูล

โทรศัพท์ 0 2436 4796

อีเมล์ somprasong.k@egat.co.th

 
นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 4724

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
แบบฟอร์ม
ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 

นายสมประสงค์ ค้งตะกูล

โทรศัพท์ 0 2436 4796

อีเมล์ somprasong.k@egat.co.th

 
นางสุพรรณี  วุฒิเวทย์

โทรศัพท์ 0 2436 4727

อีเมล์supannee.w@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ
แบบฟอร์ม
ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 
นายณัฐวุฒิ ทองเขียว

โทรศัพท์ 0 2436 4728

อีเมล์ 950267@egat.co.th

 
นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 4724

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

เตาไมโครเวฟ
แบบฟอร์ม
ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 
นายณัฐวุฒิ ทองเขียว

โทรศัพท์ 0 2436 4728

อีเมล์ 950267@egat.co.th

 
นางสาวรจนา ไวยวุฒิ

โทรศัพท์ 0 2436 4727

อีเมล์ rotjana.w@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

เครื่องรับโทรทัศน์
แบบฟอร์ม
ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 

นายสมประสงค์ ค้งตะกูล

โทรศัพท์ 0 2436 4796

อีเมล์ somprasong.k@egat.co.th

 
นางสาวรจนา ไวยวุฒิ

โทรศัพท์ 0 2436 4727
อีเมล์ rotjana.w@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

กาต้มน้ำไฟฟ้า
ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 
นายสมประสงค์ ค้งตะกูล

โทรศัพท์ 0 2436 4796

อีเมล์ somprasong.k@egat.co.th

 
นางสาวรจนา ไวยวุฒิ

โทรศัพท์ 0 2436 4727

อีเมล์ rotjana.w@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

กระทะไฟฟ้า

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 
นายสมประสงค์ ค้งตะกูล

โทรศัพท์ 0 2436 4796

อีเมล์ somprasong.k@egat.co.th

 
นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 4724

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 

นายณัฐวุฒิ ทองเขียว

โทรศัพท์ 0 2436 4728

อีเมล์ 950267@egat.co.th

 
นางโชติรส   เพ็งเดช

โทรศัพท์ 0 2436 4724

อีเมล์ chotiros.p@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค และตู้นำเย็นบริโภค
แบบฟอร์ม
ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 
นายสมประสงค์ ค้งตะกูล

โทรศัพท์ 0 2436 4796

อีเมล์ somprasong.k@egat.co.th

 
นางโชติรส เพ็งเดช

โทรศัพท์ 0 2436 4724

อีเมล์ chotiros.p@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า และผ้า
แบบฟอร์มเสื้อผ้า
แบบฟอร์มผ้า

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 

นายวิทวัส แซ่ชิ้น

โทรศัพท์ 0 2436 4796

อีเมล์ wittawat.sa@egat.co.th

 
นางสาวสุชาวลี มีบุญ

โทรศัพท์ 0 2436 4727

อีเมล์ suchawalee.mee@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

จักรยานยนต์ไฟฟ้า
แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 

นายชัยวัฒน์ เทพวีระกุล

โทรศัพท์ 0 2436 4728

อีเมล์ chaiwat.th@egat.co.th

 
นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 4724

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

เครื่องฟอกอากาศ
ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

 

นายปิยพนธ์ ประสิทธิ์รัตนพร

โทรศัพท์ 0 2436 4725

อีเมล์ Piyapon.Prasitrattanaporn@egat.co.th

 
นางสุพรรณี วุฒิเวทย์

โทรศัพท์ 0 2436 4727

อีเมล์ supannee.w@egat.co.th

 
นายศิริพงษ์ สุขเสริมศาล

โทรศัพท์ 02 436 4713

อีเมล์ siripong.suk@egat.co.th

 

ดาวน์โหลดฟอนต์ TH SarabunPSK
ใช้ในหนังสือราชการเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

ตามที่คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการเลิกใช้ฟอนต์ต่างชาติและบังคับใช้ 13 ฟอนต์ไทยในราชการ
โดยกำหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK เป็นฟอนต์หลักสำหรับหนังสือราชการเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
สามารถดาวน์โหลดได้โดย คลิกที่นี่

วิธีดาวน์โหลดไฟล์

  1. คลิกขวาที่ลิงค์ไฟล์ที่จะดาวน์โหลด เลือก Save target as…
  2. เลือก Drive และ Folder ที่จะทำการบันทึกไฟล์
  3. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกไฟล์ลง Drive และ Folder ที่เลือก