โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ อินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ครั้งที่ 2

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ อินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.30 -16.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 อาคาร ท.103 เรื่อง แนวทางการกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 (5 ดาว) แผนการดำเนินการ และกำหนดการติดฉลากฯ ให้บริษัทรีบส่งผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ฯ ให้ห้องทดสอบ เพื่อนำผลทดสอบมาพิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน และจะประชุมอีกครั้งภายใน เดือนพฤษภาคม 2567

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

May 2, 2567

กฟผ. ชวนใช้ตู้เย็นติดฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่ ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ ช่วยประหยัดไฟฟ้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กฟผ. ชวนใช้ตู้เย็นติดฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่ ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ ช่วยประหยัดไฟฟ้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เตรียมมอบ 5,555 สิทธิ์ส่วนลดแก่ประชาชน เริ่ม 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 67 นี้ ณ ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ นายธวัชชัย สำราญวานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประธานกรรมการบริหารกองทุนนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมทำความเย็น เปิดเผยว่า ปีนี้ กฟผ. ครบรอบ 55 ปี กฟผ. ร่วมกับผู้ประกอบการฉลากเบอร์ 5 และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ จัดกิจกรรม “ร่วมรักษ์โลก ร่วมรักษ์พลังงาน ร่วมใช้ตู้เย็นฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่” เปลี่ยนจากเบอร์ 5 แบบเก่าประสิทธิภาพสูงสุดที่ 3 ดาว เป็น 5 ดาว มอบสิทธิ์ส่วนลดแก่ประชาชน จำนวน 5,555 สิทธิ์ มูลค่ารวมเกือบ10 […]

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

May 2, 2567

โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ครั้งที่ 2

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 -16.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 อาคาร ท.103 เรื่อง มาตรฐานการทดสอบ แนวทางการกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 (5 ดาว) แผนการดำเนินการ และกำหนดการติดฉลากฯ ให้บริษัทส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ กฟผ. พิจารณารับรองฉลากฯ เบื้องต้นภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

April 2, 2567

มาแล้ว…ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว โฉมใหม่ ให้ทางเลือกประหยัดไฟฟ้ามากกว่าเดิม ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น พร้อมชวนชอปสินค้าประหยัดไฟนาทีทอง

กฟผ. ชวนคนไทยฉลองความสำเร็จ 30 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ยกระดับฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ติดดาว โฉมใหม่ เพิ่มทางเลือกการประหยัดไฟฟ้ากว่าเดิม มุ่งลดก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน ตอบโจทย์นโยบาย Carbon Neutrality ของประเทศ พร้อมชวนคนไทยชอปผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ในราคาสุดพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ – 24 กันยายน 2566 ณ Hall 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 30 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า พร้อมด้วยนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) และหน่วยงานผู้ประกอบการกว่า 500 คน […]

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

January 17, 2567

โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (1/2566)

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (1/2566) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.30 -16.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 อาคาร ท.103 เรื่อง ขอบข่าย มาตรฐานการทดสอบ การทดสอบ แนวทางการกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 (5 ดาว) แผนการดำเนินการ และกำหนดการติดฉลาก โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

September 14, 2566

ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ครั้งที่ 1 (1/2566)

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ครั้งที่ 1 (1/2566) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.30 -16.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 อาคาร ท.103 เรื่อง ขอบข่าย มาตรฐานการทดสอบ การทดสอบ แนวทางการกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 (5 ดาว) แผนการดำเนินการ และกำหนดการติดฉลาก โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

September 14, 2566

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 (1/2566)

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 (1/2566) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 อาคาร ท.103 เรื่อง เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 3 ดาว และ 5 ดาว  การปรับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ใหม่ และกำหนดการติดฉลากวางจำหน่าย โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ รูปแบบเก่า 3 ดาว ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 ติดฉลากฯ รูปแบบใหม่ 5 ดาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

September 12, 2566

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แอลอีดี โคมไฟถนน ครั้งที่ 2 (2/2566)

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แอลอีดี โคมไฟถนน ครั้งที่ 2 (2/2566) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 เรื่อง เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 (5 ดาว)  การปรับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ใหม่ ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Web Application ใน QR code และกำหนดการติดฉลาก โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

September 12, 2566

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดแอลอีดี จักรยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ เสื้อผ้าและผ้า เคหะสิ่งทอ (ผ้าม่าน)

          กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดแอลอีดี จักรยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ เสื้อผ้าและผ้า เคหะสิ่งทอ (ผ้าม่าน) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 – 12.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่  โดยที่ประชุมได้พิจารณาการปรับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ใหม่ และกำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 (5 ดาว) ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Web Application ใน QR code รวมถึงแผนการติดฉลากฯ โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่าย ในวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

September 12, 2566

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พัดลมไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ กาต้มน้ำไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ กระทะไฟฟ้าและเตารีดไฟฟ้า

           กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พัดลมไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ กาต้มน้ำไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ กระทะไฟฟ้าและเตารีดไฟฟ้า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 – 12.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  โดยที่ประชุมได้พิจารณาการปรับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ใหม่ และกำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 (5 ดาว) ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Web Application ใน QR code รวมถึงแผนการติดฉลากฯ โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่าย ในวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

September 12, 2566

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า และ ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค

          กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า และ ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 – 15.30 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  โดยที่ประชุมได้พิจารณาการปรับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ใหม่ และกำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 (5 ดาว) ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Web Application ใน QR code รวมถึงแผนการติดฉลากฯ โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่าย  ในวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

September 12, 2566

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องซักผ้า เครื่องรับโทรทัศน์ และ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

          กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องซักผ้า เครื่องรับโทรทัศน์ และ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  โดยที่ประชุมได้พิจารณาการปรับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ใหม่ และกำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 (5 ดาว) ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Web Application ใน QR code รวมถึงแผนการติดฉลากฯ โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่าย ในวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

September 12, 2566
1 2 3