ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แอลอีดี ครั้งที่ 1/2566

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แอลอีดี ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้

          – พิจารณาเพิ่มขอบข่าย มาตรฐานทดสอบและเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน ผลิตภัณฑ์แอลอีดี โคมไฟถนน

          – ขอตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบ บริษัท ละ 5-6 รุ่น เพื่อพิจารณาหาเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงาน และส่งอีเมลให้เจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 กฟผ. จะพิจารณาเลือกบริษัทละ 2-3  รุ่น เพื่อส่งทดสอบต่อไป

          – กำหนดการเริ่มติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่ายภายในเดือน กันยายน 2566

          – ปรับปรุงข้อกำหนดโครงการฯ โดย กฟผ. จะเป็นผู้จ่ายค่าทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน ผลิตภัณฑ์แอลอีดี ให้ผู้ผลิตในประเทศ แต่ ผู้นำเข้ายังต้องรับผิดชอบค่าทดสอบด้วยตัวเองตามเดิม