ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนได้ ครั้งที่ 2 (2/2565)

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนได้ ครั้งที่ 2 (2/2565) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 -11.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 อาคาร ท.103 เพื่อสรุปมติเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2566