ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เคหะสิ่งทอ (ผ้าม่าน) ครั้งที่ 2 (2/2566)

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เคหะสิ่งทอ (ผ้าม่าน) ครั้งที่ 2 (2/2566)  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9.30 – 12.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ 7 บริษัท ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 20 ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่ เพื่อพิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน รูปแบบฉลากฯ และแผนการติดฉลากฯ โดยเริ่มติดฉลากฯ วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566