lbno5

lbno5

5 ผลิตภัณฑ์

19 ผลิตภัณฑ์

• เครื่องปรับอากาศ
• พัดลมไฟฟ้า
• เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
• เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
• เครื่องซักผ้า

• หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
• เสื้อผ้า และ ผ้า
• เตาไมโครเวฟ
• ผลิตภัณฑ์ แอล อี ดี
• เครื่องรับโทรทัศน์
• ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
• เตารีดไฟฟ้า
• กระทะไฟฟ้า
• กาต้มน้ำไฟฟ้า
• กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
• ตู้เย็น
• เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ
• ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค และตู้น้ำเย็นบริโภค
• จักรยานยนต์ไฟฟ้า
• เครื่องฟอกอากาศ
• เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
• หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย
• แผงเซลล์แสงอาทิตย์
• อินเวอร์เตอร์ ฯ (อินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์)