กฟผ. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5   ร่วมกับ กลุ่มผู้ประกอบการ เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องซักผ้าแบบถังนอนและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5   ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี thumbnail

วันที่ 27-28 พ.ย. 63 กฟผ. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5   ร่วมกับ กลุ่มผู้ประกอบการ เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องซักผ้าแบบถังนอนและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5   ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี โดยก่อนออกเดินทางด้วยรถบัสได้มีการคัดกรอง Covid-19 ด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถพร้อมทั้งได้แจกเจลล้างมือ “น้ำใจ” กฟผ. และหน้ากากอนามัย ให้ทุกท่านด้วย โดยในกิจกรรมฯ ได้มีการทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อเขื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. และผู้ประกอบการ และในคืนวันที่ 27 พ.ย. 63 ได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย และในวันที่ 28 พ.ย. 63 ได้มีการจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5