ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ – กฟผ. จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. thumbnail

ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ – กฟผ. จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร  ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรุปมติเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานรวมถึงกำหนดการติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่ายและแจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ทราบถึงการดำเนินการด้านฉลากฯ และการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)