ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์, หลอด CFL และผลิตภัณฑ์ LED – thumbnail

ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์, หลอด CFL และผลิตภัณฑ์ LED – กฟผ. จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร   ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือขอบข่ายและเกณฑ์ประสิทธิภาพเพิ่มเติมและแจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ทราบถึงการดำเนินการด้านฉลากฯ, การดำเนินงานด้าน Circular Economy และ การเพิ่มเติมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบนฉลากฯ