ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ เครื่องซักผ้า – กฟผ. จัดประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น thumbnail

ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ เครื่องซักผ้า – กฟผ. จัดประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 อาคาร ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุปมาตรฐานการทดสอบและเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าแบบถังนอน พร้อมมีกำหนดการวางจำหน่ายในเดือนมกราคม 2564