ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ เครื่องฟอกอากาศ เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 – 13.00 น. thumbnail

ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ เครื่องฟอกอากาศ – กฟผ. จัดประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 อาคาร ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พร้อมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Online Conference ได้ข้อสรุปขอบข่ายและมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ สำหรับเกณฑ์ประสิทธิภาพเบอร์ 5 จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป