เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 63 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จัดประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า และเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 อาคาร ท.103 thumbnail

โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จัดประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า และเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 อาคาร ท.103