การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)จัดกิจกรรมสัมพันธ์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กับผู้ประกอบการ 7 ผลิตภัณฑ์เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)จัดกิจกรรมสัมพันธ์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้า, หม้อหุงข้าวไฟฟ้า, กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า, เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ, เตาไมโครเวฟ, กาต้มน้ำไฟฟ้า, กระทะไฟฟ้า และประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “แนวคิดการพัฒนาฉลากเบอร์ 5 ผนวกแนวคิด Circular Economy” เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ