23 -24 มกราคม 2561 -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมประชุมThe Lower Mekong Initiative - Supporting AC Policy Implementation and Market Surveillance ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมประชุมThe Lower Mekong Initiative – Supporting AC Policy Implementation and Market Surveillance ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมื่อวันที่ 23 -24 มกราคม 2561 ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เพลินจิต เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในเรื่องนโยบายและการสุ่มทดสอบเครื่องปรับอากาศ