14 พฤศจิกายน 2560 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อแจ้งและพิจารณาการปรับวิธีสุ่มกลับทดสอบ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อแจ้งและพิจารณาการปรับวิธีสุ่มกลับทดสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ช่วงเช้า เวลา 9.30 – 12.00 น. สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ กาต้มน้ำไฟฟ้า, หม้อหุงข้าวไฟฟ้า, เตารีดไฟฟ้า, เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ, ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค, เตาไมโครเวฟ, กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า, เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ, กระทะไฟฟ้า และช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น. กลุ่มผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้า, เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า, เครื่องรับโทรทัศน์ (On mode) , ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 3 อาคารนันทนาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติ ปรับวิธีการสุ่มกลับทดสอบ โดย กฟผ. จะรับภาระค่าทดสอบ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับภาระค่าตัวอย่างสุ่มทดสอบ และเพิ่มการสุ่มทดสอบในครั้งที่ 2 และ 3 หากไม่ผ่านการสุ่มทดสอบในครั้งแรก โดยกำหนดเริ่มใช้วิธีการสุ่มกลับทดสอบดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2561