การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติขอบข่ายประเภทเสื้อเบอร์ 5 มาตรฐานการทดสอบ และเกณฑ์ประสิทธิภาพ โดยต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน cool mode ก่อน มีกำหนดดำเนินการส่งเสื้อสำหรับทดสอบประสิทธิภาพและติดฉลากเพื่อจำหน่ายพร้อมกันในวันที่ 1 มกราคม 2561