งานกาชาดจังหวัดกระบี่ประจำปี 2559 thumbnail

ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมจำหน่ายหลอด LED เบอร์ 5 กล่อง กฟผ. ราคาพิเศษ เพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง LED โดยได้รับเกียรติจากนางวราพรรณ ศรีเหนี่ยง หัวหน้ากองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ในฐานะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เข้าเยี่ยมชมบูธของ กฟผ. เมื่อวันที่ 5 – 8 มกราคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่