กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-11.30 น. thumbnail

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือ แผนการดำเนินการปรับมาตรฐานการทดสอบตู้เย็นโครงการฯ ใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน มอก. 2186 – 2561 โดยที่ประชุมมีมติ เริ่มติดฉลากฯ ตู้เย็น ตามมาตรฐานการทดสอบและเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานใหม่ เพื่อวางจำหน่าย ในวันที่ 1 มกราคม 2565