ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาด
(ลิตร)
กำลังไฟฟ้า
(วัตต์)
ค่าประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ลดCO₂
(KgCO₂/ปี)
ระดับ
1ACONATICAN-TMB70252.5678.2893.53492-5
2LOVESTARDS-2300A2.4637.8494.20461-5
3LOVESTARTB-400A2.4639.3094.00437-5
4MISUSHITA KP-17S1.7631.05≥ 98314-5★★★
5MISUSHITA KP-25S2.5622.7097.765947.105★★★★★
6MISUSHITA KP-260S2.5622.7097.76471-5★★★
7MISUSHITA KT-25TS2.5622.7097.765947.105★★★★★
8MITSUMARUAP-216K1.6687.2893.46314-5
9MITSUMARUAP-225AS2.5612.6394.44487-5
10MITSUMARUAP-225KS2.5611.9698.00460-5★★★
11MITSUMARUAP-25312.4600.0297.09455-5★★
12MITSUMARUAP-3332.5613.9094.06489-5
13MITSUMARUAP-K2L2.0720.7093.51394-5
14MITSUMARUAP-K3L3.0693.7196.30573-5★★
15PANASONICNC-BG40004.0682.9193.859909.395
16PANASONICNC-EG40004.0691.1993.399958.885
17PANASONICNC-HU301P3.0846.9095.067336.415★★
18PANASONICNC-HU301P3.0875.095.067336.415★★
19SHARPKP-19S1.8614.7994.854293.095★★
20SHARPKP-20BT1.7613.1493.84333-5
21SHARPKP-30S2.9668.1494.586765.525★
22SHARPKP-B16S1.6610.3496.733683.475★★★★
23SHARPKP-B28S2.8662.3896.016256.165★★★