โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ครั้งที่ 2

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 -16.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 อาคาร ท.103 เรื่อง มาตรฐานการทดสอบ แนวทางการกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 (5 ดาว) แผนการดำเนินการ และกำหนดการติดฉลากฯ ให้บริษัทส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ กฟผ. พิจารณารับรองฉลากฯ เบื้องต้นภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567