ติดต่อ


ผู้ประสานงาน

  • แผนกทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน : 02-436-4721
  • แผนกฉลากประสิทธิภาพพลังงาน : 02-436-4722
  • แผนกส่งเสริมการตลาดและบริหารเครือข่าย : 02-436-4723
  • แผนกควบคุมคุณภาพและสุ่มทดสอบประสิทธิภาพ : 02-436-4713
  • รับเรื่องร้องเรียน กฟผ.