ขอเชิญบริษัท ผู้ผลิต / ผู้จำหน่าย / ผู้นำเข้า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ สมัครเข้าร่วมโครงการ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  และเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566