กิจกรรมสัมพันธ์ ระหว่าง กฟผ. กับ สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย

เมื่อวันที่ 18-20 ต.ค. 2565 กสอ-ย. ได้ดำเนินจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ระหว่าง กฟผ. กับ สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 84 ท่าน โดยมีการจัดกิจกรรมสันทนาการโดยทีมงาน กสอ-ย. และมีการดำเนินการประชุมหารือการดำเนินงานทั้งที่ผ่านมา และที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต โดย กสอ-ย. และ กกค-ย. ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง กฟผ. กับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ต่อไป