กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แอลอีดี โคมไฟถนน ครั้งที่ 2 (2/2566)

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แอลอีดี โคมไฟถนน ครั้งที่ 2 (2/2566) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 เรื่อง เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 (5 ดาว)  การปรับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ใหม่ ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Web Application ใน QR code และกำหนดการติดฉลาก โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567