กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พัดลมไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ กาต้มน้ำไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ กระทะไฟฟ้าและเตารีดไฟฟ้า

           กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พัดลมไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ กาต้มน้ำไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ กระทะไฟฟ้าและเตารีดไฟฟ้า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 – 12.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  โดยที่ประชุมได้พิจารณาการปรับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ใหม่ และกำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 (5 ดาว) ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Web Application ใน QR code รวมถึงแผนการติดฉลากฯ โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่าย ในวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป