กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า และ ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค

          กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า และ ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 – 15.30 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  โดยที่ประชุมได้พิจารณาการปรับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ใหม่ และกำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 (5 ดาว) ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Web Application ใน QR code รวมถึงแผนการติดฉลากฯ โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่าย  ในวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป