กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 4 (4/2566) 

          กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 4 (4/2566)  เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ 8 บริษัท ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  เพื่อพิจารณาการกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานใหม่เพื่อรองรับการปรับปรุงรูปแบบฉลากฯ เบอร์ 5 ใหม่ (5 ดาว) ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม แผนการติดฉลากฯ โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ 1 มกราคม 2567