กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 3 (3/2566) 

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 3 (3/2566)  เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ 8 บริษัท ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 20 ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่  เพื่อพิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน รูปแบบฉลากฯ และแผนการติดฉลากฯ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ 1 มกราคม 2567