กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 (1/2566)

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 (1/2566) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 อาคาร ท.103 เรื่อง เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 3 ดาว และ 5 ดาว  การปรับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ใหม่ และกำหนดการติดฉลากวางจำหน่าย โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ รูปแบบเก่า 3 ดาว ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 ติดฉลากฯ รูปแบบใหม่ 5 ดาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567