ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นประเภทขนาดถังน้ำร้อน/เย็น
(ลิตร)
ค่าประสิทธิภาพ
(หน่วย/วัน)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1IMARFLEXIF-109ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค5.0/2.01.187015
2SHARPSB-210ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค1.4/3.80.80475 5 ★
3SHARPSB-210Sตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค1.4/3.80.80475 5 ★
4SHARPSB-29ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค1.4/3.80.80475 5 ★
5SHARPSB-29Sตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค1.4/3.80.80475 5 ★
6SHARPSB-C10ตู้น้ำเย็นบริโภค3.80.13685
7SHARPSB-C10Sตู้น้ำเย็นบริโภค3.80.13685
8SHARPSB-C9ตู้น้ำเย็นบริโภค3.80.13685
9SHARPSB-C9Sตู้น้ำเย็นบริโภค3.80.13685
10TOSHIBARWF-W1664TK(K)ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค1.0/3.00.82487 5 ★
11TOSHIBARWF-W1664TK(W)ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค1.0/3.00.82487 5 ★
12VICTORVT-11A/S2ตู้น้ำเย็นบริโภค3.50.13685
13VICTORVT-619N/S3ตู้น้ำเย็นบริโภค3.50.13685
14VICTORVT-691/S2ตู้น้ำเย็นบริโภค3.50.13685
15VICTORVT-699/S2ตู้น้ำเย็นบริโภค3.50.13685