ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นประเภทขนาดถังน้ำร้อน/เย็น
(ลิตร)
ค่าประสิทธิภาพ
(หน่วย/วัน)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1CARINACA-1.5-JX-15ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค5.0/1.51.026065
2CARINACA-1.5-JX-6ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค5.0/1.51.166895
3IMARFLEXIF-109ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค5.0/2.01.187015
4SHARPSB-C10ตู้น้ำเย็นบริโภค3.80.13685
5SHARPSB-C10Sตู้น้ำเย็นบริโภค3.80.13685
6SHARPSB-C9ตู้น้ำเย็นบริโภค3.80.13685
7SHARPSB-C9Sตู้น้ำเย็นบริโภค3.80.13685
8SHARPSB-210ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค1.4/3.80.80475 5 ★
9SHARPSB-210Sตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค1.4/3.80.80475 5 ★
10SHARPSB-29ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค1.4/3.80.80475 5 ★
11SHARPSB-29Sตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค1.4/3.80.80475 5 ★
12TOSHIBARWF-W1664TK(K)ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค1.0/3.00.82487 5 ★
13TOSHIBARWF-W1664TK(W)ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค1.0/3.00.82487 5 ★
14VICTORVT-11A/S2ตู้น้ำเย็นบริโภค3.50.13685
15VICTORVT-619N/S3ตู้น้ำเย็นบริโภค3.50.13685
16VICTORVT-691/S2ตู้น้ำเย็นบริโภค3.50.13685
17VICTORVT-699/S2ตู้น้ำเย็นบริโภค3.50.13685