ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นแบบขนาดความจุ
(กิโลกรัม)
โปรแกรมการซักค่าประสิทธิภาพ
(วัตต์-ชั่วโมง/กิโลกรัม)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1BEKOBTU1008Wถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0NORMAL12.65156 5
2BEKOBTU9008Wถังตั้ง ถังเดี่ยว9.0NORMAL13.13146 5
3ELECTROLUXEWT1075H2WAถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0MIXED10.64131 5★
4ELECTROLUXEWT1575D2SAถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0MIXED8.55145 5★★
5HAIERHWM100-1701Rถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0ประหยัดพลังงาน10.73132 5★
6HAIERHWM120-1701Dถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0ประหยัดพลังงาน6.3394 5★★★
7HAIERHWM120-1701Rถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0ประหยัดพลังงาน8.23123 5★★
8HAIERHWM130-1701Dถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0ซักด่วน2.2837 5★★★
9HAIERHWM140-1701Dถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0ประหยัดพลังงาน3.8466 5★★★
10HAIERHWM140-1701Rถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0ประหยัดพลังงาน6.83118 5★★★
11HITACHIPS-120LJถังตั้ง ถังคู่12.0มาตรฐาน12.34183 5
12HITACHIPS-140WJถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน13.53234 5
13HITACHIPS-150WJถังตั้ง ถังคู่15.0มาตรฐาน12.92240 5
14HITACHIPS-170WJถังตั้ง ถังคู่17.0มาตรฐาน12.34259 5
15HITACHIPS-T800BJถังตั้ง ถังคู่8.0มาตรฐาน12.58125 5
16HITACHIPS-T900BJถังตั้ง ถังคู่9.0มาตรฐาน12.03130 5
17HITACHISF-100XAถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0FUZZY10.11125 5★
18HITACHISF-110XAถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0FUZZY10.28140 5★
19HITACHISF-120XAถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0FUZZY10.30153 5★
20HITACHISF-120XAVถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0FUZZY9.08135 5★★
21HITACHISF-130TCVถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0ENERGY SAVE5.9095 5★★★
22HITACHISF-130XAถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0FUZZY9.73156 5★
23HITACHISF-130XWVถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0ENERGY SAVE7.31117 5★★
24HITACHISF-140TCVถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0ENERGY SAVE5.5997 5★★★
25HITACHISF-140XAถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0FUZZY9.11157 5★★
26HITACHISF-140XWVถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0ENERGY SAVE7.28125 5★★
27HITACHISF-150TCVถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0ENERGY SAVE5.54103 5★★★
28HITACHISF-150XWVถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0ENERGY SAVE6.25116 5★★★
29HITACHISF-150ZCVถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0ENERGY SAVE5.54103 5★★★
30HITACHISF-160TCVถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0ENERGY SAVE5.18103 5★★★
31HITACHISF-160XWVถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0ENERGY SAVE6.73133 5★★★
32HITACHISF-170TCVถังตั้ง ถังเดี่ยว17.0ENERGY SAVE5.10107 5★★★
33HITACHISF-170XWVถังตั้ง ถังเดี่ยว17.0ENERGY SAVE7.13150 5★★
34HITACHISF-170ZCVถังตั้ง ถังเดี่ยว17.0ENERGY SAVE5.10107 5★★★
35HITACHISF-180XWVถังตั้ง ถังเดี่ยว18.0ENERGY SAVE5.56124 5★★★
36HITACHISF-200XWVถังตั้ง ถังเดี่ยว20.0ENERGY SAVE5.51136 5★★★
37HITACHISF-220XWVถังตั้ง ถังเดี่ยว22.0ENERGY SAVE5.01136 5★★★
38HITACHISF-240XWVถังตั้ง ถังเดี่ยว24.0ENERGY SAVE4.40131 5★★★
39HITACHISF-80XBถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0ENERGY SAVE9.6793 5★
40HITACHISF-85XAถังตั้ง ถังเดี่ยว8.5FUZZY11.93126 5
41HITACHISF-95XAถังตั้ง ถังเดี่ยว9.5ENERGY SAVE10.02118 5★
42LGT2308VS2Mถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0NORMAL9.0389 5★★
43LGT2309VSAMถังตั้ง ถังเดี่ยว9.0ซักแบบทั่วไป8.1391 5★★
44LGT2310VSAMถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0ซักแบบทั่วไป7.1689 5★★
45LGT2311VSAMถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0ซักแบบทั่วไป6.9194 5★★★
46LGT2350VS2Wถังตั้ง ถังเดี่ยว10.5NORMAL8.0096 5★★
47LGT2512VSAMถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0ซักแบบทั่วไป6.6799 5★★★
48LGT2514VS2Mถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0NORMAL6.3099 5★★★
49LGT2516VS2Mถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0NORMAL5.1088 5★★★
50LGT2517VSALถังตั้ง ถังเดี่ยว17.0NORMAL4.2990 5★★★
51LGT2518VSASถังตั้ง ถังเดี่ยว18.0NORMAL3.9079 5★★★
52LGT2721SSAVถังตั้ง ถังเดี่ยว21.0NORMAL2.9071 5★★★
53LGWP-1350ROTถังตั้ง ถังคู่9.5มาตรฐาน13.241555
54LGWP-1400ROTถังตั้ง ถังคู่11.0มาตรฐาน13.561855
55LGWP-1650WSTถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน12.652195
56PANASONICNA-F100A2ถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0NORMAL12.31146 5
57PANASONICNA-F100B5ถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0NORMAL12.92160 5
58PANASONICNA-F115A4ถังตั้ง ถังเดี่ยว11.5NORMAL10.62151 5★
59PANASONICNA-F115A5ถังตั้ง ถังเดี่ยว11.5NORMAL12.66164 5
60PANASONICNA-F125A4ถังตั้ง ถังเดี่ยว12.5NORMAL10.68165 5★
61PANASONICNA-F125A5ถังตั้ง ถังเดี่ยว12.5NORMAL10.57149 5★
62PANASONICNA-F125V5ถังตั้ง ถังเดี่ยว12.5NORMAL10.84153 5★
63PANASONICNA-F125X5ถังตั้ง ถังเดี่ยว12.5NORMAL10.56156 5★
64PANASONICNA-F135A4ถังตั้ง ถังเดี่ยว13.5NORMAL10.52168 5★
65PANASONICNA-F135A5ถังตั้ง ถังเดี่ยว13.5NORMAL10.54159 5★
66PANASONICNA-F135V5ถังตั้ง ถังเดี่ยว13.5NORMAL10.59161 5★
67PANASONICNA-F135X5ถังตั้ง ถังเดี่ยว13.5NORMAL10.44159 5★
68PANASONICNA-F150A3ถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0NORMAL10.79200 5★
69PANASONICNA-F160A4ถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0NORMAL10.58190 5★
70PANASONICNA-F80B5ถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0SPEEDY8.5681 5★★
71PANASONICNA-F90B4ถังตั้ง ถังเดี่ยว9.0NORMAL12.58140 5
72PANASONICNA-F90B5ถังตั้ง ถังเดี่ยว9.0NORMAL12.64142 5
73PANASONICNA-FS12X7ถังตั้ง ถังเดี่ยว12.5NORMAL9.90139 5★
74PANASONICNA-FS13X7ถังตั้ง ถังเดี่ยว13.5NORMAL10.40165 5★
75PANASONICNA-FS14G4ถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0NORMAL8.46147 5★★
76PANASONICNA-FS14V5ถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0NORMAL8.39145 5★★
77PANASONICNA-FS14V7ถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0NORMAL10.24161 5★
78PANASONICNA-FS14X3ถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0NORMAL8.06127 5★★
79PANASONICNA-FS15G4ถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0NORMAL10.46176 5★
80PANASONICNA-FS15X3ถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0NORMAL8.33141 5★★
81PANASONICNA-FS16G4ถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0NORMAL8.55154 5★★
82PANASONICNA-FS16V5ถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0NORMAL8.59170 5★★
83PANASONICNA-FS16V7ถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0NORMAL8.48168 5★★
84PANASONICNA-W100G1ถังตั้ง ถังคู่10.0มาตรฐาน13.19163 5
85PANASONICNA-W1150Nถังตั้ง ถังคู่11.5มาตรฐาน12.94184 5
86PANASONICNA-W1200Eถังตั้ง ถังคู่12.0มาตรฐาน12.28166 5
87PANASONICNA-W1300Eถังตั้ง ถังคู่13.0มาตรฐาน10.77158 5★
88PANASONICNA-W1300Nถังตั้ง ถังคู่13.0มาตรฐาน12.77187 5
89PANASONICNA-W1400Eถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน12.87202 5
90PANASONICNA-W1401Tถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน12.26193 5
91PANASONICNA-W1500Eถังตั้ง ถังคู่15.0มาตรฐาน12.08203 5
92PANASONICNA-W1500Tถังตั้ง ถังคู่15.0มาตรฐาน10.38193 5★
93PANASONICNA-W800Eถังตั้ง ถังคู่8.0มาตรฐาน12.74126 5
94PANASONICNA-W806Nถังตั้ง ถังคู่7.5มาตรฐาน12.37115 5
95SAMSUNGWA10F5S3QRYถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0FUZZY11.43141 5★
96SAMSUNGWA10J5710SWถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0FUZZY12.84159 5
97SAMSUNGWA10J5713SGถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0FUZZY12.40153 5
98SAMSUNGWA11J5710SGถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0FUZZY11.58158 5★
99SAMSUNGWA11J5730SWถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0FUZZY13.05178 5
100SAMSUNGWA12J5710SGถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0FUZZY9.40139 5★★
101SAMSUNGWA12J5710SWถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0FUZZY9.40139 5★★
102SAMSUNGWA12J5713SGถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0FUZZY9.51141 5★
103SAMSUNGWA13F5S3QRYถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0FUZZY8.70140 5★★
104SAMSUNGWA13F7S5QWWถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0FUZZY11.38184 5★
105SAMSUNGWA13J6730SSถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0FUZZY11.47185 5★
106SAMSUNGWA13J6730SWถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0FUZZY11.47185 5★
107SAMSUNGWA14J6730SSถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0FUZZY10.96190 5★
108SAMSUNGWA14N6780CSถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0NORMAL7.79135 5★★
109SAMSUNGWA15J6750SPถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0FUZZY6.62123 5★★★
110SAMSUNGWA15J6750SSถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0FUZZY6.62123 5★★★
111SAMSUNGWA15N6780CSถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0NORMAL7.54140 5★★
112SAMSUNGWA15N6780CVถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0NORMAL7.54140 5★★
113SAMSUNGWA16N6780CVถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0NORMAL7.28144 5★★
114SAMSUNGWA18M8700GVถังตั้ง ถังเดี่ยว18.0NORMAL7.65170 5★★
115SAMSUNGWA18M8700GWถังตั้ง ถังเดี่ยว18.0NORMAL7.65170 5★★
116SAMSUNGWA21M8700GVถังตั้ง ถังเดี่ยว21.0NORMAL8.36217 5★★
117SAMSUNGWA80M5110STถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0FUZZY13.42133 5
118SAMSUNGWA90M5110SGถังตั้ง ถังเดี่ยว9.0FUZZY11.87132 5
119SAMSUNGWT15J7Pถังตั้ง ถังคู่13.0มาตรฐาน8.76141 5★★
120SAMSUNGWT16J8Lถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน8.45146 5★★
121SHARPES-T1090-PKถังตั้ง ถังคู่10.0มาตรฐาน8.521065★★
122SHARPES-T1490WA-RDถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน10.001735★
123SHARPES-T85CR-PKถังตั้ง ถังคู่8.0มาตรฐาน11.781175
124SHARPES-T95CR-PKถังตั้ง ถังคู่9.0มาตรฐาน11.461285★
125SHARPES-TD10D-Pถังตั้ง ถังคู่10.0มาตรฐาน8.521065★★
126SHARPES-TD14D-Rถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน10.001735★
127SHARPES-TS8D-Pถังตั้ง ถังคู่8.0มาตรฐาน11.781175
128SHARPES-TS9D-Pถังตั้ง ถังคู่9.0มาตรฐาน11.461285★
129SHARPES-TT90T-BLถังตั้ง ถังคู่9.0มาตรฐาน12.581415
130SHARPES-TW120BLถังตั้ง ถังคู่12.0มาตรฐาน13.722045
131SHARPES-TW140BLถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน12.342135
132SHARPES-TW90BLถังตั้ง ถังคู่9.0มาตรฐาน12.521405
133SHARPES-U10HT-Sถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0ซักปกติ11.87147 5
134SHARPES-U80GT-Aถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0ซักปกติ11.74117 5
135SHARPES-W119T-SLถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0STANDARD12.58170 5
136SHARP ES-D119T-Hถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0 FUZZY อัตโนมัติ12.72173 5
137SHARP ES-D129T-Hถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0 FUZZY อัตโนมัติ12.44185 5
138SHARP ES-D139T-Hถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0 FUZZY อัตโนมัติ11.00178 5★
139SHARP ES-D159T-SLถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0 FUZZY อัตโนมัติ10.52195 5★
140SHARP ES-D159T-WHถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0 FUZZY อัตโนมัติ10.52195 5★
141SHARP ES-W10T-GYถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0STANDARD13.01162 5
142SHARP ES-W90T-GYถังตั้ง ถังเดี่ยว9.0STANDARD12.68142 5
143TOSHIBAAW-A750STถังตั้ง ถังเดี่ยว6.5SPEED COURSE12.0094 5
144TOSHIBAAW-A820MTถังตั้ง ถังเดี่ยว7.2SPEED11.50100 5★
145TOSHIBAAW-B1000GTถังตั้ง ถังเดี่ยว9.0REGULAR COURSE11.50124 5★
146TOSHIBAAW-B1100GTถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0REGULAR COURSE11.00128 5★
147TOSHIBAAW-B900GTถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0REGULAR COURSE13.20128 5
148TOSHIBAAW-DC1300WTถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0REGULAR9.10123 5★★
149TOSHIBAAW-DC1500WTถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0REGULAR7.80125 5★★
150TOSHIBAAW-DC1700WTถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0REGULAR7.00134 5★★★
151TOSHIBAAW-DE1100GTถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0REGULAR8.0090 5★★
152TOSHIBAAW-DE1200GTถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0REGULAR7.7097 5★★
153TOSHIBAAW-DG1500WTถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0REGULAR8.00132 5★★
154TOSHIBAAW-DG1600WTถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0REGULAR7.10129 5★★★
155TOSHIBAAW-DG1700WTถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0REGULAR7.00135 5★★★
156TOSHIBAAW-DME1700WTถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0REGULAR7.00134 5★★★
157TOSHIBAAW-DUG1700WTถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0REGULAR7.00135 5★★★
158TOSHIBAAW-DUH1100GTถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0REGULAR8.5096 5★★
159TOSHIBAAW-DUH1200GTถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0REGULAR8.0099 5★★
160TOSHIBAAW-E900LTถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0REGULAR11.80117 5
161TOSHIBAAW-ME1050GTถังตั้ง ถังเดี่ยว9.5REGULAR11.70135 5★
162TOSHIBAAW-ME1150GTถังตั้ง ถังเดี่ยว10.5REGULAR10.70135 5★
163ZANUSSIZWTT120Xถังตั้ง ถังคู่12.0มาตรฐาน10.34153 5★
164ZANUSSIZWTT140Xถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน11.73203 5