ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นแบบขนาดความจุ
(กิโลกรัม)
โปรแกรมการซักค่าประสิทธิภาพ
(วัตต์-ชั่วโมง/กิโลกรัม)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1BEKOBTU1008Wถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0NORMAL12.65156 5
2BEKOBTU9008Wถังตั้ง ถังเดี่ยว9.0NORMAL13.13146 5
3BEKOWTLD120Dถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0NORMAL6.2693 5★★★
4BEKOWTLD170Dถังตั้ง ถังเดี่ยว17.0NORMAL7.2151 5★★
5BEKOWTLI120Sถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0NORMAL11.43169 5★
6BEKOWTLI160Sถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0NORMAL8.56169 5★★
7ELECTROLUXEWT1075H2WAถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0MIXED10.64131 5★
8ELECTROLUXEWT1575D2SAถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0MIXED8.55145 5★★
9HAIERHWM100-1701Rถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0ประหยัดพลังงาน10.73132 5★
10HAIERHWM120-1701Dถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0ประหยัดพลังงาน6.3394 5★★★
11HAIERHWM120-1701Rถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0ประหยัดพลังงาน8.23123 5★★
12HAIERHWM130-1701Dถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0ซักด่วน2.2837 5★★★
13HAIERHWM140-1701Dถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0ประหยัดพลังงาน3.8466 5★★★
14HAIERHWM140-1701Rถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0ประหยัดพลังงาน6.83118 5★★★
15HITACHIPS-120LJถังตั้ง ถังคู่12.0มาตรฐาน12.34183 5
16HITACHIPS-140WJถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน13.53234 5
17HITACHIPS-150WJถังตั้ง ถังคู่15.0มาตรฐาน12.92240 5
18HITACHIPS-170WJถังตั้ง ถังคู่17.0มาตรฐาน12.34259 5
19HITACHIPS-T800BJถังตั้ง ถังคู่8.0มาตรฐาน12.58125 5
20HITACHIPS-T900BJถังตั้ง ถังคู่9.0มาตรฐาน12.03130 5
21HITACHISF-100XAถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0FUZZY10.11125 5★
22HITACHISF-105XEถังตั้ง ถังเดี่ยว10.5FUZZY13.301735
23HITACHISF-110XAถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0FUZZY10.28140 5★
24HITACHISF-120XAถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0FUZZY10.30153 5★
25HITACHISF-120XAVถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0FUZZY9.08135 5★★
26HITACHISF-125XEถังตั้ง ถังเดี่ยว12.5FUZZY12.211895
27HITACHISF-130TCVถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0ENERGY SAVE5.9095 5★★★
28HITACHISF-130XAถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0FUZZY9.73156 5★
29HITACHISF-130XWVถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0ENERGY SAVE7.31117 5★★
30HITACHISF-140TCVถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0ENERGY SAVE5.5997 5★★★
31HITACHISF-140TEถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0ENERGY SAVE9.15158 5★★
32HITACHISF-140XAถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0FUZZY9.11157 5★★
33HITACHISF-140XWVถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0ENERGY SAVE7.28125 5★★
34HITACHISF-150TCVถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0ENERGY SAVE5.54103 5★★★
35HITACHISF-150XWVถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0ENERGY SAVE6.25116 5★★★
36HITACHISF-150ZCVถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0ENERGY SAVE5.54103 5★★★
37HITACHISF-160TCVถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0ENERGY SAVE5.18103 5★★★
38HITACHISF-160XWVถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0ENERGY SAVE6.73133 5★★★
39HITACHISF-170TCVถังตั้ง ถังเดี่ยว17.0ENERGY SAVE5.10107 5★★★
40HITACHISF-170XWVถังตั้ง ถังเดี่ยว17.0ENERGY SAVE7.13150 5★★
41HITACHISF-170ZCVถังตั้ง ถังเดี่ยว17.0ENERGY SAVE5.10107 5★★★
42HITACHISF-180XWVถังตั้ง ถังเดี่ยว18.0ENERGY SAVE5.56124 5★★★
43HITACHISF-200XWVถังตั้ง ถังเดี่ยว20.0ENERGY SAVE5.51136 5★★★
44HITACHISF-220XWVถังตั้ง ถังเดี่ยว22.0ENERGY SAVE5.01136 5★★★
45HITACHISF-240XWVถังตั้ง ถังเดี่ยว24.0ENERGY SAVE4.40131 5★★★
46HITACHISF-80XBถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0ENERGY SAVE9.6793 5★
47HITACHISF-85XAถังตั้ง ถังเดี่ยว8.5FUZZY11.93126 5
48HITACHISF-95XAถังตั้ง ถังเดี่ยว9.5ENERGY SAVE10.02118 5★
49LGT2308VS2Mถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0NORMAL9.0389 5★★
50LGT2309VSAMถังตั้ง ถังเดี่ยว9.0ซักแบบทั่วไป8.1391 5★★
51LGT2310VSAMถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0ซักแบบทั่วไป7.1689 5★★
52LGT2311VSAMถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0ซักแบบทั่วไป6.9194 5★★★
53LGT2312VS2Mถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0NORMAL6.3082 5★★★
54LGT2313VS2Mถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0NORMAL6.2781 5★★★
55LGT2313VSPMถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0NORMAL5.8477 5★★★
56LGT2350VS2Wถังตั้ง ถังเดี่ยว10.5NORMAL8.0096 5★★
57LGT2350VSPMถังตั้ง ถังเดี่ยว10.5NORMAL7.1694 5★★
58LGT2512VSAMถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0ซักแบบทั่วไป6.6799 5★★★
59LGT2514VS2Mถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0NORMAL6.3099 5★★★
60LGT2514VS2Wถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0NORMAL6.3099 5★★★
61LGT2516VS2Mถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0NORMAL5.1088 5★★★
62LGT2517VSALถังตั้ง ถังเดี่ยว17.0NORMAL4.2990 5★★★
63LGT2518VSASถังตั้ง ถังเดี่ยว18.0NORMAL3.9079 5★★★
64LGT2721SSAVถังตั้ง ถังเดี่ยว21.0NORMAL2.9071 5★★★
65LGTT13WARGถังตั้ง ถังคู่13.0มาตรฐาน13.32213 5
66LGTT16WAPGถังตั้ง ถังคู่16.0มาตรฐาน11.30224 5★
67LGWP-1350ROTถังตั้ง ถังคู่9.5มาตรฐาน13.241555
68LGWP-1400ROTถังตั้ง ถังคู่11.0มาตรฐาน13.561855
69LGWP-1650WSTถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน12.652195
70PANASONICNA-F100A2ถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0NORMAL12.31146 5
71PANASONICNA-F100A6ถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0NORMAL12.55147 5
72PANASONICNA-F100B5ถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0NORMAL12.92160 5
73PANASONICNA-F110A6ถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0NORMAL11.85146 5
74PANASONICNA-F115A4ถังตั้ง ถังเดี่ยว11.5NORMAL10.62151 5★
75PANASONICNA-F115A5ถังตั้ง ถังเดี่ยว11.5NORMAL12.66164 5
76PANASONICNA-F125A4ถังตั้ง ถังเดี่ยว12.5NORMAL10.68165 5★
77PANASONICNA-F125A5ถังตั้ง ถังเดี่ยว12.5NORMAL10.57149 5★
78PANASONICNA-F125A6ถังตั้ง ถังเดี่ยว12.5NORMAL10.85152 5★
79PANASONICNA-F125V5ถังตั้ง ถังเดี่ยว12.5NORMAL10.84153 5★
80PANASONICNA-F125X5ถังตั้ง ถังเดี่ยว12.5NORMAL10.56156 5★
81PANASONICNA-F135A4ถังตั้ง ถังเดี่ยว13.5NORMAL10.52168 5★
82PANASONICNA-F135A5ถังตั้ง ถังเดี่ยว13.5NORMAL10.54159 5★
83PANASONICNA-F135A6ถังตั้ง ถังเดี่ยว13.5NORMAL10.42162 5★
84PANASONICNA-F135V5ถังตั้ง ถังเดี่ยว13.5NORMAL10.59161 5★
85PANASONICNA-F135X5ถังตั้ง ถังเดี่ยว13.5NORMAL10.44159 5★
86PANASONICNA-F150A3ถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0NORMAL10.79200 5★
87PANASONICNA-F150A6ถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0NORMAL10.55182 5★
88PANASONICNA-F160A4ถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0NORMAL10.58190 5★
89PANASONICNA-F160A6ถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0NORMAL9.72175 5★
90PANASONICNA-F80B5ถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0SPEEDY8.5681 5★★
91PANASONICNA-F90B4ถังตั้ง ถังเดี่ยว9.0NORMAL12.58140 5
92PANASONICNA-F90B5ถังตั้ง ถังเดี่ยว9.0NORMAL12.64142 5
93PANASONICNA-FS12X7ถังตั้ง ถังเดี่ยว12.5NORMAL9.90139 5★
94PANASONICNA-FS13X7ถังตั้ง ถังเดี่ยว13.5NORMAL10.40165 5★
95PANASONICNA-FS14G4ถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0NORMAL8.46147 5★★
96PANASONICNA-FS14V5ถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0NORMAL8.39145 5★★
97PANASONICNA-FS14V7ถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0NORMAL10.24161 5★
98PANASONICNA-FS14X3ถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0NORMAL8.06127 5★★
99PANASONICNA-FS15G4ถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0NORMAL10.46176 5★
100PANASONICNA-FS15X3ถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0NORMAL8.33141 5★★
101PANASONICNA-FS16G4ถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0NORMAL8.55154 5★★
102PANASONICNA-FS16V5ถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0NORMAL8.59170 5★★
103PANASONICNA-FS16V7ถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0NORMAL8.48168 5★★
104PANASONICNA-W100G1ถังตั้ง ถังคู่10.0มาตรฐาน13.19163 5
105PANASONICNA-W1150Nถังตั้ง ถังคู่11.5มาตรฐาน12.94184 5
106PANASONICNA-W1200Eถังตั้ง ถังคู่12.0มาตรฐาน12.28166 5
107PANASONICNA-W1300Eถังตั้ง ถังคู่13.0มาตรฐาน10.77158 5★
108PANASONICNA-W1300Nถังตั้ง ถังคู่13.0มาตรฐาน12.77187 5
109PANASONICNA-W1400Eถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน12.87202 5
110PANASONICNA-W1401Tถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน12.26193 5
111PANASONICNA-W1500Eถังตั้ง ถังคู่15.0มาตรฐาน12.08203 5
112PANASONICNA-W1500Tถังตั้ง ถังคู่15.0มาตรฐาน10.38193 5★
113PANASONICNA-W800Eถังตั้ง ถังคู่8.0มาตรฐาน12.74126 5
114PANASONICNA-W806Nถังตั้ง ถังคู่7.5มาตรฐาน12.37115 5
115SAMSUNGWA10F5S3QRYถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0FUZZY11.43141 5★
116SAMSUNGWA10J5710SWถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0FUZZY12.84159 5
117SAMSUNGWA10J5713SGถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0FUZZY12.40153 5
118SAMSUNGWA10R5260BGถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0NORMAL8.09100 5★★
119SAMSUNGWA10T5260BWถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0NORMAL8.31103 5★★
120SAMSUNGWA10T5260BYถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0NORMAL8.31103 5★★
121SAMSUNGWA11J5710SGถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0FUZZY11.58158 5★
122SAMSUNGWA11J5730SWถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0FUZZY13.05178 5
123SAMSUNGWA11R5260BGถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0NORMAL7.53103 5★★
124SAMSUNGWA11T5260BWถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0NORMAL8.01109 5★★
125SAMSUNGWA11T5260BYถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0NORMAL8.01109 5★★
126SAMSUNGWA12J5710SGถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0FUZZY9.40139 5★★
127SAMSUNGWA12J5710SWถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0FUZZY9.40139 5★★
128SAMSUNGWA12J5713SGถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0FUZZY9.51141 5★
129SAMSUNGWA12R5260BGถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0NORMAL7.07105 5★★★
130SAMSUNGWA12T5260BWถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0NORMAL7.25107 5★★
131SAMSUNGWA12T5260BYถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0NORMAL7.25107 5★★
132SAMSUNGWA13F5S3QRYถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0FUZZY8.70140 5★★
133SAMSUNGWA13F7S5QWWถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0FUZZY11.38184 5★
134SAMSUNGWA13J6730SSถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0FUZZY11.47185 5★
135SAMSUNGWA13J6730SWถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0FUZZY11.47185 5★
136SAMSUNGWA13R5260BGถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0NORMAL6.79109 5★★★
137SAMSUNGWA13T5260BWถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0NORMAL6.91111 5★★★
138SAMSUNGWA13T5260BYถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0NORMAL6.91111 5★★★
139SAMSUNGWA14J6730SSถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0FUZZY10.96190 5★
140SAMSUNGWA14N6780CSถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0NORMAL7.79135 5★★
141SAMSUNGWA14R6380BVถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0NORMAL8.03139 5★★
142SAMSUNGWA15J6750SPถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0FUZZY6.62123 5★★★
143SAMSUNGWA15J6750SSถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0FUZZY6.62123 5★★★
144SAMSUNGWA15N6780CSถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0NORMAL7.54140 5★★
145SAMSUNGWA15N6780CVถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0NORMAL7.54140 5★★
146SAMSUNGWA15R6380BVถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0NORMAL7.61141 5★★
147SAMSUNGWA16N6780CVถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0NORMAL7.28144 5★★
148SAMSUNGWA16R6380BVถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0NORMAL7.35146 5★★
149SAMSUNGWA18M8700GVถังตั้ง ถังเดี่ยว18.0NORMAL7.65170 5★★
150SAMSUNGWA18M8700GWถังตั้ง ถังเดี่ยว18.0NORMAL7.65170 5★★
151SAMSUNGWA21M8700GVถังตั้ง ถังเดี่ยว21.0NORMAL8.36217 5★★
152SAMSUNGWA22R8870GVถังตั้ง ถังเดี่ยว22.0NORMAL4.83131 5★★★
153SAMSUNGWA80M5110STถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0FUZZY13.42133 5
154SAMSUNGWA80T5160WWถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0NORMAL10.13100 5★
155SAMSUNGWA90M5110SGถังตั้ง ถังเดี่ยว9.0FUZZY11.87132 5
156SAMSUNGWA90T5160BWถังตั้ง ถังเดี่ยว9.0NORMAL9.13102 5★★
157SAMSUNGWT11T4200LGถังตั้ง ถังคู่11.0มาตรฐาน11.30138 5★
158SAMSUNGWT15J7Pถังตั้ง ถังคู่13.0มาตรฐาน8.76141 5★★
159SAMSUNGWT16J8Lถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน8.45146 5★★
160SHARPES-T1090-PKถังตั้ง ถังคู่10.0มาตรฐาน8.521065★★
161SHARPES-T1490WA-RDถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน10.001735★
162SHARPES-T85CR-PKถังตั้ง ถังคู่8.0มาตรฐาน11.781175
163SHARPES-T95CR-PKถังตั้ง ถังคู่9.0มาตรฐาน11.461285★
164SHARPES-TD10D-Pถังตั้ง ถังคู่10.0มาตรฐาน8.521065★★
165SHARPES-TD14D-Rถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน10.001735★
166SHARPES-TS8D-Pถังตั้ง ถังคู่8.0มาตรฐาน11.781175
167SHARPES-TS9D-Pถังตั้ง ถังคู่9.0มาตรฐาน11.461285★
168SHARPES-TT90T-BLถังตั้ง ถังคู่9.0มาตรฐาน12.581415
169SHARPES-TW120BLถังตั้ง ถังคู่12.0มาตรฐาน13.722045
170SHARPES-TW140BLถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน12.342135
171SHARPES-TW90BLถังตั้ง ถังคู่9.0มาตรฐาน12.521405
172SHARPES-U80GT-GYถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0NORMAL12.27121 5
173SHARPES-W10HT-GYถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0ECO11.40142 5★
174SHARPES-W119T-SLถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0STANDARD12.58170 5
175SHARPES-W11HT-SLถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0ECO8.95122 5★★
176SHARPES-W80HT-GYถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0NORMAL10.26102 5★
177SHARPES-W90HT-GYถังตั้ง ถังเดี่ยว9.0NORMAL11.14125 5★
178SHARP ES-D119T-Hถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0 FUZZY อัตโนมัติ12.72173 5
179SHARP ES-D129T-Hถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0 FUZZY อัตโนมัติ12.44185 5
180SHARP ES-D139T-Hถังตั้ง ถังเดี่ยว13.0 FUZZY อัตโนมัติ11.00178 5★
181SHARP ES-D159T-SLถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0 FUZZY อัตโนมัติ10.52195 5★
182SHARP ES-D159T-WHถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0 FUZZY อัตโนมัติ10.52195 5★
183SHARP ES-TD10D-Pถังตั้ง ถังคู่10.0มาตรฐาน8.52106 5★★
184SHARP ES-TD14D-Rถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน10.00173 5★
185SHARP ES-TS9D-Pถังตั้ง ถังคู่9.0มาตรฐาน11.46128 5★
186SHARP ES-TW120BLถังตั้ง ถังคู่12.0มาตรฐาน13.722045
187SHARP ES-TW140BLถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน12.342135
188SHARP ES-TW90BLถังตั้ง ถังคู่9.0มาตรฐาน12.521405
189SHARP ES-U80GT-GYถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0NORMAL12.271215
190SHARP ES-W10HT-GYถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0ECO11.40142 5★
191SHARP ES-W10T-GYถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0STANDARD13.01162 5
192SHARP ES-W119T-SLถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0STANDARD12.58170 5
193SHARP ES-W11HT-SLถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0ECO8.95122 5★★
194SHARP ES-W80HT-GYถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0NORMAL10.26102 5★
195SHARP ES-W8-SLถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0STANDARD12.10120 5
196SHARP ES-W90HT-GYถังตั้ง ถังเดี่ยว9.0NORMAL11.14125 5★
197SHARP ES-W90T-GYถังตั้ง ถังเดี่ยว9.0STANDARD12.68142 5
198SHARP ES-WJX12-GYถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0ECO2.9944 5★★★
199SHARP ES-WJX16-GYถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0ECO3.6773 5★★★
200TOSHIBAAW-A750STถังตั้ง ถังเดี่ยว6.5SPEED COURSE12.0094 5
201TOSHIBAAW-A820MTถังตั้ง ถังเดี่ยว7.2SPEED11.50100 5★
202TOSHIBAAW-B1000GTถังตั้ง ถังเดี่ยว9.0REGULAR COURSE11.50124 5★
203TOSHIBAAW-B1100GTถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0REGULAR COURSE11.00128 5★
204TOSHIBAAW-B900GTถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0REGULAR COURSE13.20128 5
205TOSHIBAAW-DC1300WTถังตั้ง ถังเดี่ยว12.0REGULAR9.10123 5★★
206TOSHIBAAW-DC1500WTถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0REGULAR7.80125 5★★
207TOSHIBAAW-DC1700WTถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0REGULAR7.00134 5★★★
208TOSHIBAAW-DE1100GTถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0REGULAR8.0090 5★★
209TOSHIBAAW-DE1200GTถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0REGULAR7.7097 5★★
210TOSHIBAAW-DG1500WTถังตั้ง ถังเดี่ยว14.0REGULAR8.00132 5★★
211TOSHIBAAW-DG1600WTถังตั้ง ถังเดี่ยว15.0REGULAR7.10129 5★★★
212TOSHIBAAW-DG1700WTถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0REGULAR7.00135 5★★★
213TOSHIBAAW-DME1700WTถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0REGULAR7.00134 5★★★
214TOSHIBAAW-DUG1700WTถังตั้ง ถังเดี่ยว16.0REGULAR7.00135 5★★★
215TOSHIBAAW-DUH1100GTถังตั้ง ถังเดี่ยว10.0REGULAR8.5096 5★★
216TOSHIBAAW-DUH1200GTถังตั้ง ถังเดี่ยว11.0REGULAR8.0099 5★★
217TOSHIBAAW-E900LTถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0REGULAR11.80117 5
218TOSHIBAAW-J1000FTถังตั้ง ถังเดี่ยว9.0REGULAR11.60126 5★
219TOSHIBAAW-J800ATถังตั้ง ถังเดี่ยว7.0REGULAR13.001105
220TOSHIBAAW-J900DTถังตั้ง ถังเดี่ยว8.0REGULAR13.501295
221TOSHIBAAW-ME1050GTถังตั้ง ถังเดี่ยว9.5REGULAR11.70135 5★
222TOSHIBAAW-ME1150GTถังตั้ง ถังเดี่ยว10.5REGULAR10.70135 5★
223TOSHIBAVH-H120WTถังตั้ง ถังคู่11.0มาตรฐาน11.05151 5★
224TOSHIBAVH-H140WTถังตั้ง ถังคู่13.0มาตรฐาน9.06146 5★★
225ZANUSSIZWS13262WAถังตั้ง ถังคู่12.0มาตรฐาน13.50182 5
226ZANUSSIZWS14262WAถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน13.50199 5
227ZANUSSIZWTT120Xถังตั้ง ถังคู่12.0มาตรฐาน10.34153 5★
228ZANUSSIZWTT140Xถังตั้ง ถังคู่14.0มาตรฐาน11.73203 5