ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาดหน้าจอ
(นิ้ว)
ประเภทจอค่าประสิทธิภาพ
(วัตต์/√เมตร2)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1ACONATIC43HD511AN43DIRECT LED78.113835
2ACONATICAN-43DF800SM43DIRECT LED71.21351 5 ★
3ACONATICAN-LT430143DIRECT LED78.583875
4ALPHALWD-325AA32FULL LED57.58215 5 ★★
5ALPHALWD-395AA40FULL LED70.62315 5 ★
6ALPHALWD-505AA50FULL LED70.47403 5★
7ALTRONALTV-321032DIRECT LED71.59265 5★
8ALTRONLTV-320832DIRECT LED73.85271 5★
9ALTRONLTV-400840DIRECT LED76.94351 5★
10ALTRONLTV-430343DIRECT LED83.084105
11LG32LK500BPTA32DIRECT LED70.96262 5 ★
12LG32LK540BPTA32DIRECT LED64.11237 5 ★★
13LG43LK5000PTA43DIRECT LED82.654055
14LG43LK5400PTA43DIRECT LED70.89346 5 ★
15LG43LK5700PTA43DIRECT LED78.603845
16LG49LK5100PTB49DIRECT LED57.35320 5 ★★
17LG49LK5700PTA49DIRECT LED87.874865
18PANASONICTH-32E410T32DIRECT LED59.94225 5 ★★
19PANASONICTH-32F300T32FULL LED63.50211 5 ★★
20PANASONICTH-32F305T32FULL LED63.50214 5 ★★
21PANASONICTH-32F400T32DIRECT LED60.89229 5 ★★
22PANASONICTH-32FS500T32DIRECT LED68.23255 5 ★
23PANASONICTH-32GS400T32FULL LED50.99194 5★★★
24PANASONICTH-40F400T40DIRECT LED51.81236 5 ★★★
25PANASONICTH-40FS500T40DIRECT LED59.57271 5 ★★
26PANASONICTH-43E410T43DIRECT LED74.63365 5 ★
27PANASONICTH-43ES630T43DIRECT LED76.81377 5★
28PANASONICTH-43G300T43FULL LED80.723975
29PANASONICTH-43GS400T43FULL LED71.37354 5★
30PANASONICTH-49E410T49DIRECT LED80.494515
31PANASONICTH-50FS500T50DIRECT LED68.86391 5 ★
32PRISMADLE-2401AT24EDGE LED66.21187 5 ★
33PRISMADLE-2401DT24EDGE LED53.45150 5 ★★
34PRISMADLE-3201AT32EDGE LED59.16222 5 ★★
35PRISMADLE-3201DT32EDGE LED61.00226 5 ★★
36PRISMADLE-3201ST32EDGE LED58.36221 5★★
37PRISMADLE-3202DT32EDGE LED61.00226 5★★
38PRISMADLE-3202ST32DIRECT LED57.77216 5★★
39PRISMADLE-3204ST32DIRECT LED57.51213 5★★
40PRISMADLE-4001DT40FULL LED77.12358 5★
41PRISMADLE-4003ST40FULL LED85.683975
42PRISMADLE-4004ST40FULL LED87.284075
43PRISMADLE-4301DT43FULL LED72.54356 5★
44PRISMADLE-4303ST43FULL LED81.554025
45PRISMADLE-4501DT45DIRECT LED69.79356 5 ★
46PRISMADLE-4501ST45DIRECT LED74.31382 5 ★
47PRISMAPRO32J332EDGE LED64.42239 5★★
48PRISMAPROBC-321832EDGE LED42.57159 5★★★
49PRISMAPRODLE-2403DT24EDGE LED53.45150 5★★
50PRISMAPRODLE-3202ST32DIRECT LED57.62216 5★★
51PRISMAPRODLE-4001ST40FULL LED78.223635
52PRISMAPROELE-4004ST40FULL LED85.753965
53PRISMAPROELE-4302ST43FULL LED75.04371 5★
54PRISMAPROPLE-4501DT45DIRECT LED71.22364 5 ★
55PRISMAPROPLE-4501ST45DIRECT LED72.88374 5 ★
56RECHOELE-3201AT32EDGE LED59.16222 5★★
57SINGERLED32DIF32FULL LED57.13214 5 ★★
58SINGERLED32DLS232FULL LED71.02265 5 ★
59SINGERLED32DSMART32FULL LED63.56236 5 ★★
60SINGERLED43DIF43FULL LED66.66331 5 ★
61SINGERLED43DSMART43FULL LED83.504135
62SINGERLED50DIF50FULL LED89.925125
63SINGERLED50DSMART50FULL LED83.854825
64SKYWORTH32TB200032DIRECT LED74.09278 5★
65SKYWORTH32TB500032DIRECT LED61.99234 5★★
66SKYWORTH40TB200040DIRECT LED74.45341 5★
67SKYWORTH40TB500040DIRECT LED63.41293 5★★
68SKYWORTH43UB550043UHD 4K83.894175
69TCL32S65A32DIRECT LED57.54217 5★★
70TCL40S65A40DIRECT LED61.92284 5★★
71TCL43P843UHD 4K70.00311 5★
72TCL43T643UHD 4K70.07290 5★
73TCL50P850UHD 4K82.004535
74TCL50P8S50UHD 4K82.004535
75TCL50T650UHD 4K68.57331 5★
76TCL55C855UHD 4K87.474655
77TCL55P855UHD 4K86.504035
78TCL55P8S55UHD 4K86.504035
79TCL55T655UHD 4K64.90358 5★★
80TCL65C865UHD 4K86.466455
81TCL65P865UHD 4K85.406345
82TCL65P8S65UHD 4K85.406345
83TCL65T665UHD 4K72.42490 5★
84TCLLED24D294024FULL LED51.73145 5 ★★★
85TCLLED24DE300024FULL LED58.02164 5★★
86TCLLED29D290029FULL LED51.90166 5 ★★★
87TCLLED29D291029FULL LED51.90169 5 ★★★
88TCLLED29D292029FULL LED60.00175 5 ★★
89TCLLED29D293029FULL LED60.00175 5 ★★
90TCLLED29D294029FULL LED48.08145 5 ★★★
91TCLLED32D290032FULL LED62.10212 5 ★★
92TCLLED32D291032FULL LED64.30221 5 ★★
93TCLLED32D294032FULL LED50.72150 5 ★★★
94TCLLED32S6232FULL LED59.73203 5 ★★
95TCLLED32S650032FULL LED45.32169 5 ★★★
96TCLLED40D293040FULL LED88.473835
97TCLLED40D294040FULL LED86.453565
98TCLLED40P62US40UHD 4K88.103855
99TCLLED40S382040FULL LED86.723935
100TCLLED40S383040FULL LED85.773885
101TCLLED40S6240FULL LED83.783405
102TCLLED40S650040FULL LED69.21315 5 ★
103TCLLED43D294043FULL LED60.65272 5 ★★
104TCLLED43P65US43UHD 4K75.00367 5★
105TCLLED43P6US43UHD 4K87.614105
106TCLLED43S6243FULL LED76.12349 5 ★
107TCLLED43S650043FULL LED68.85339 5 ★
108TCLLED49C6US49UHD 4K88.224495
109TCLLED49D293049FULL LED87.804645
110TCLLED49D294049FULL LED52.10275 5 ★★★
111TCLLED49P2US49UHD 4K88.574935
112TCLLED49S382049FULL LED78.754375
113TCLLED49S6249FULL LED87.004255
114TCLLED49S650049FULL LED62.29349 5 ★★
115TCLLED50P62US50UHD 4K88.535025
116TCLLED50P65US50UHD 4K72.46411 5★
117TCLLED50P6US50UHD 4K76.15410 5 ★
118TCLLED55C6US55UHD 4K87.375005
119TCLLED55P2US55UHD 4K75.37475 5 ★
120TCLLED55P5CUS55UHD 4K74.18419 5 ★
121TCLLED55P62US55UHD 4K86.935435
122TCLLED55P65US55UHD 4K74.44467 5★
123TCLLED55P6US55UHD 4K86.114925
124TCLLED55S382055FULL LED87.055325
125TCLLED55S383055FULL LED87.055455
126TCLLED55S6255FULL LED74.42430 5 ★
127TCLLED65P65US65UHD 4K80.725945
128TCLLED65P6US65UHD 4K88.826295
129TOSHIBA24L1600VT24DIRECT LED69.75195 5 ★
130TOSHIBA24L3650VT24DIRECT LED68.97191 5 ★
131TOSHIBA32L3750VT32DIRECT LED65.10243 5 ★
132TOSHIBA32L5650VT32DIRECT LED60.82225 5 ★★
133TOSHIBA40L3750VT40DIRECT LED82.013735
134TOSHIBA40L5650VT40DIRECT LED74.04341 5 ★
135TOSHIBA43L3750VT43DIRECT LED44.45222 5 ★★★
136TOSHIBA43L5650VT43DIRECT LED81.443985
137TOSHIBA49L5650VT49DIRECT LED77.724335
138TVM32BC0132DIRECT LED55.15204 5★★
139TVM40BC0140FULL LED77.723595
140TVM45BC01DT45DIRECT LED70.98363 5 ★
141TVM45BC01ST45DIRECT LED78.504035
142TVMLT-32A132EDGE LED59.70223 5★★
143TVMWTH-240224EDGE LED53.45150 5★★
144WESTHELE-4002ST40FULL LED85.593955
145WESTHWH320132EDGE LED62.19231 5★★
146WESTHWH400240FULL LED80.373735
147WESTHWTH-430343FULL LED74.51368 5★
148WESTHWTH-4501DT45DIRECT LED70.38359 5 ★
149WESTHWTH-4501ST45DIRECT LED74.10381 5 ★