ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาดหน้าจอ
(นิ้ว)
ประเภทจอค่าประสิทธิภาพ
(วัตต์/√เมตร2)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1ACONATIC43HD511AN43DIRECT LED78.113835
2ACONATICAN-43DF800SM43DIRECT LED71.21351 5 ★
3ACONATICAN-LT430143DIRECT LED78.583875
4ALPHALWD-325AA32FULL LED57.58215 5 ★★
5ALPHALWD-395AA40FULL LED70.62315 5 ★
6ALPHALWD-505AA50FULL LED70.47403 5★
7ALTRONALTV-321032DIRECT LED71.59265 5★
8ALTRONLTV-320832DIRECT LED73.85271 5★
9ALTRONLTV-400840DIRECT LED76.94351 5★
10ALTRONLTV-430343DIRECT LED83.084105
11LG32LK500BPTA32DIRECT LED70.96262 5 ★
12LG32LK540BPTA32DIRECT LED64.11237 5 ★★
13LG43LK5000PTA43DIRECT LED82.654055
14LG43LK5400PTA43DIRECT LED70.89346 5 ★
15LG43LK5700PTA43DIRECT LED78.603845
16LG49LK5100PTB49DIRECT LED57.35320 5 ★★
17LG49LK5700PTA49DIRECT LED87.874865
18PANASONICTH-32E410T32DIRECT LED59.94225 5 ★★
19PANASONICTH-32F300T32FULL LED63.50211 5 ★★
20PANASONICTH-32F305T32FULL LED63.50214 5 ★★
21PANASONICTH-32F400T32DIRECT LED60.89229 5 ★★
22PANASONICTH-32FS500T32DIRECT LED68.23255 5 ★
23PANASONICTH-32GS400T32FULL LED50.99194 5★★★
24PANASONICTH-40F400T40DIRECT LED51.81236 5 ★★★
25PANASONICTH-40FS500T40DIRECT LED59.57271 5 ★★
26PANASONICTH-43E410T43DIRECT LED74.63365 5 ★
27PANASONICTH-43ES630T43DIRECT LED76.81377 5★
28PANASONICTH-43G300T43FULL LED80.723975
29PANASONICTH-43GS400T43FULL LED71.37354 5★
30PANASONICTH-49E410T49DIRECT LED80.494515
31PANASONICTH-50FS500T50DIRECT LED68.86391 5 ★
32PRISMADLE-2401AT24EDGE LED66.21187 5 ★
33PRISMADLE-2401DT24EDGE LED53.45150 5 ★★
34PRISMADLE-3201AT32EDGE LED59.16222 5 ★★
35PRISMADLE-3201DT32EDGE LED61.00226 5 ★★
36PRISMADLE-3201ST32EDGE LED58.36221 5★★
37PRISMADLE-3202DT32EDGE LED61.00226 5★★
38PRISMADLE-4003ST40FULL LED85.683975
39PRISMADLE-4303ST43FULL LED81.554025
40PRISMADLE-4501DT45DIRECT LED69.79356 5 ★
41PRISMADLE-4501ST45DIRECT LED74.31382 5 ★
42PRISMAPRO32J332EDGE LED64.42239 5★★
43PRISMAPROBC-321832EDGE LED42.57159 5★★★
44PRISMAPRODLE-2403DT24EDGE LED53.45150 5★★
45PRISMAPROPLE-4501DT45DIRECT LED71.22364 5 ★
46PRISMAPROPLE-4501ST45DIRECT LED72.88374 5 ★
47RECHOELE-3201AT32EDGE LED59.16222 5★★
48SINGERLED32DIF32FULL LED57.13214 5 ★★
49SINGERLED32DLS232FULL LED71.02265 5 ★
50SINGERLED32DSMART32FULL LED63.56236 5 ★★
51SINGERLED43DIF43FULL LED66.66331 5 ★
52SINGERLED43DSMART43FULL LED83.504135
53SINGERLED50DIF50FULL LED89.925125
54SINGERLED50DSMART50FULL LED83.854825
55TCLLED24D294024FULL LED51.73145 5 ★★★
56TCLLED29D290029FULL LED51.90166 5 ★★★
57TCLLED29D291029FULL LED51.90169 5 ★★★
58TCLLED29D292029FULL LED60.00175 5 ★★
59TCLLED29D293029FULL LED60.00175 5 ★★
60TCLLED29D294029FULL LED48.08145 5 ★★★
61TCLLED32D290032FULL LED62.10212 5 ★★
62TCLLED32D291032FULL LED64.30221 5 ★★
63TCLLED32D294032FULL LED50.72150 5 ★★★
64TCLLED32S6232FULL LED59.73203 5 ★★
65TCLLED32S650032FULL LED45.32169 5 ★★★
66TCLLED40D293040FULL LED88.473835
67TCLLED40D294040FULL LED86.453565
68TCLLED40P62US40UHD 4K88.103855
69TCLLED40S382040FULL LED86.723935
70TCLLED40S383040FULL LED85.773885
71TCLLED40S6240FULL LED83.783405
72TCLLED40S650040FULL LED69.21315 5 ★
73TCLLED43D294043FULL LED60.65272 5 ★★
74TCLLED43P65US43UHD 4K75.00367 5★
75TCLLED43P6US43UHD 4K87.614105
76TCLLED43S6243FULL LED76.12349 5 ★
77TCLLED43S650043FULL LED68.85339 5 ★
78TCLLED49C6US49UHD 4K88.224495
79TCLLED49D293049FULL LED87.804645
80TCLLED49D294049FULL LED52.10275 5 ★★★
81TCLLED49P2US49UHD 4K88.574935
82TCLLED49S382049FULL LED78.754375
83TCLLED49S6249FULL LED87.004255
84TCLLED49S650049FULL LED62.29349 5 ★★
85TCLLED50P62US50UHD 4K88.535025
86TCLLED50P65US50UHD 4K72.46411 5★
87TCLLED50P6US50UHD 4K76.15410 5 ★
88TCLLED55C6US55UHD 4K87.375005
89TCLLED55P2US55UHD 4K75.37475 5 ★
90TCLLED55P5CUS55UHD 4K74.18419 5 ★
91TCLLED55P62US55UHD 4K86.935435
92TCLLED55P65US55UHD 4K74.44467 5★
93TCLLED55P6US55UHD 4K86.114925
94TCLLED55S382055FULL LED87.055325
95TCLLED55S383055FULL LED87.055455
96TCLLED55S6255FULL LED74.42430 5 ★
97TCLLED65P65US65UHD 4K80.725945
98TCLLED65P6US65UHD 4K88.826295
99TOSHIBA24L1600VT24DIRECT LED69.75195 5 ★
100TOSHIBA24L3650VT24DIRECT LED68.97191 5 ★
101TOSHIBA32L3750VT32DIRECT LED65.10243 5 ★
102TOSHIBA32L5650VT32DIRECT LED60.82225 5 ★★
103TOSHIBA40L3750VT40DIRECT LED82.013735
104TOSHIBA40L5650VT40DIRECT LED74.04341 5 ★
105TOSHIBA43L3750VT43DIRECT LED44.45222 5 ★★★
106TOSHIBA43L5650VT43DIRECT LED81.443985
107TOSHIBA49L5650VT49DIRECT LED77.724335
108TVM45BC01DT45DIRECT LED70.98363 5 ★
109TVM45BC01ST45DIRECT LED78.504035
110TVMLT-32A132EDGE LED59.70223 5★★
111TVMWTH-240224EDGE LED53.45150 5★★
112WESTHWH320132EDGE LED62.19231 5★★
113WESTHWTH-4501DT45DIRECT LED70.38359 5 ★
114WESTHWTH-4501ST45DIRECT LED74.10381 5 ★