ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาดหน้าจอ
(นิ้ว)
ประเภทจอค่าประสิทธิภาพ
(วัตต์/√เมตร2)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1ACONATICAN-43DF800SM43DIRECT LED71.21351 5 ★
2ACONATICAN-LT430143DIRECT LED78.583875
3ALPHALWD-325AA32FULL LED57.58215 5 ★★
4ALPHALWD-395AA40FULL LED70.62315 5 ★
5ALPHALWD-505AA50FULL LED70.47403 5★
6LG32LK500BPTA32DIRECT LED70.96262 5 ★
7LG32LK540BPTA32DIRECT LED64.11237 5 ★★
8LG43LK5000PTA43DIRECT LED82.654055
9LG43LK5400PTA43DIRECT LED70.89346 5 ★
10LG43LK5700PTA43DIRECT LED78.603845
11LG49LK5100PTB49DIRECT LED57.35320 5 ★★
12LG49LK5700PTA49DIRECT LED87.874865
13PANASONICTH-32E410T32DIRECT LED59.94225 5 ★★
14PANASONICTH-32F300T32FULL LED63.50211 5 ★★
15PANASONICTH-32F305T32FULL LED63.50214 5 ★★
16PANASONICTH-32F400T32DIRECT LED60.89229 5 ★★
17PANASONICTH-32FS500T32DIRECT LED68.23255 5 ★
18PANASONICTH-40F400T40DIRECT LED51.81236 5 ★★★
19PANASONICTH-40FS500T40DIRECT LED59.57271 5 ★★
20PANASONICTH-43E410T43DIRECT LED74.63365 5 ★
21PANASONICTH-43ES630T43DIRECT LED76.81377 5★
22PANASONICTH-49E410T49DIRECT LED80.494515
23PANASONICTH-50FS500T50DIRECT LED68.86391 5 ★
24PRISMADLE-2401AT24EDGE LED66.21187 5 ★
25PRISMADLE-2401DT24EDGE LED53.45150 5 ★★
26PRISMADLE-3201AT32EDGE LED59.16222 5 ★★
27PRISMADLE-3201DT32EDGE LED61.00226 5 ★★
28PRISMADLE-4501DT45DIRECT LED69.79356 5 ★
29PRISMADLE-4501ST45DIRECT LED74.31382 5 ★
30PRISMAPROPLE-4501DT45DIRECT LED71.22364 5 ★
31PRISMAPROPLE-4501ST45DIRECT LED72.88374 5 ★
32SINGERLED32DIF32FULL LED57.13214 5 ★★
33SINGERLED32DLS232FULL LED71.02265 5 ★
34SINGERLED32DSMART32FULL LED63.56236 5 ★★
35SINGERLED43DIF43FULL LED66.66331 5 ★
36SINGERLED43DSMART43FULL LED83.504135
37SINGERLED50DIF50FULL LED89.925125
38SINGERLED50DSMART50FULL LED83.854825
39TCLLED24D294024FULL LED51.73145 5 ★★★
40TCLLED29D290029FULL LED51.90166 5 ★★★
41TCLLED29D291029FULL LED51.90169 5 ★★★
42TCLLED29D292029FULL LED60.00175 5 ★★
43TCLLED29D293029FULL LED60.00175 5 ★★
44TCLLED29D294029FULL LED48.08145 5 ★★★
45TCLLED32D290032FULL LED62.10212 5 ★★
46TCLLED32D291032FULL LED64.30221 5 ★★
47TCLLED32D294032FULL LED50.72150 5 ★★★
48TCLLED32S6232FULL LED59.73203 5 ★★
49TCLLED32S650032FULL LED45.32169 5 ★★★
50TCLLED40D293040FULL LED88.473835
51TCLLED40D294040FULL LED86.453565
52TCLLED40P62US40UHD 4K88.103855
53TCLLED40S382040FULL LED86.723935
54TCLLED40S383040FULL LED85.773885
55TCLLED40S6240FULL LED83.783405
56TCLLED40S650040FULL LED69.21315 5 ★
57TCLLED43D294043FULL LED60.65272 5 ★★
58TCLLED43P65US43UHD 4K75.00367 5★
59TCLLED43P6US43UHD 4K87.614105
60TCLLED43S6243FULL LED76.12349 5 ★
61TCLLED43S650043FULL LED68.85339 5 ★
62TCLLED49C6US49UHD 4K88.224495
63TCLLED49D293049FULL LED87.804645
64TCLLED49D294049FULL LED52.10275 5 ★★★
65TCLLED49P2US49UHD 4K88.574935
66TCLLED49S382049FULL LED78.754375
67TCLLED49S6249FULL LED87.004255
68TCLLED49S650049FULL LED62.29349 5 ★★
69TCLLED50P62US50UHD 4K88.535025
70TCLLED50P65US50UHD 4K72.46411 5★
71TCLLED50P6US50UHD 4K76.15410 5 ★
72TCLLED55C6US55UHD 4K87.375005
73TCLLED55P2US55UHD 4K75.37475 5 ★
74TCLLED55P5CUS55UHD 4K74.18419 5 ★
75TCLLED55P62US55UHD 4K86.935435
76TCLLED55P65US55UHD 4K74.44467 5★
77TCLLED55P6US55UHD 4K86.114925
78TCLLED55S382055FULL LED87.055325
79TCLLED55S383055FULL LED87.055455
80TCLLED55S6255FULL LED74.42430 5 ★
81TCLLED65P65US65UHD 4K80.725945
82TCLLED65P6US65UHD 4K88.826295
83TOSHIBA24L1600VT24DIRECT LED69.75195 5 ★
84TOSHIBA24L3650VT24DIRECT LED68.97191 5 ★
85TOSHIBA32L3750VT32DIRECT LED65.10243 5 ★
86TOSHIBA32L5650VT32DIRECT LED60.82225 5 ★★
87TOSHIBA40L3750VT40DIRECT LED82.013735
88TOSHIBA40L5650VT40DIRECT LED74.04341 5 ★
89TOSHIBA43L3750VT43DIRECT LED44.45222 5 ★★★
90TOSHIBA43L5650VT43DIRECT LED81.443985
91TOSHIBA49L5650VT49DIRECT LED77.724335
92TVM45BC01DT45DIRECT LED70.98363 5 ★
93TVM45BC01ST45DIRECT LED78.504035
94WESTHWTH-4501DT45DIRECT LED70.38359 5 ★
95WESTHWTH-4501ST45DIRECT LED74.10381 5 ★