ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาด
(ลิตร)
กำลังไฟฟ้า
(วัตต์)
ค่าประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1ACCORDAC-25S2.5622.70984715★★★
2APOLLOKD-25S2.5622.70984715★★★
3FINEXTKD-24S2.5622.70984715★★★
4FINEXTKP-25S2.5622.70984715★★★
5FINEXTKP-25S-L2.5622.70984715★★★
6INTERNATIONALKD-24S2.5622.70984715★★★
7INTERNATIONALKP-17S1.7631.05≥ 983145★★★
8INTERNATIONALKP-25S2.5622.70984715★★★
9INTERNATIONALKP-25S-L2.5622.70984715★★★
10INTERNATIONALKP-260S2.5622.70984715★★★
11INTERNATIONALKT-17ST1.7631.05≥ 983145★★★
12INTERNATIONALKT-25TS2.5622.70984715★★★
13KASHIWAKT-2872.5593.28934945
14LOVESTARDS-2300A2.4637.84944615
15LOVESTARLS-150EA1.5628.81942935
16LOVESTARTB-400A2.4639.30944375
17MISUSHITA KD-24S2.5622.70984715★★★
18MISUSHITA KP-17S1.7631.05≥ 983145★★★
19MISUSHITA KP-25S2.5622.70984715★★★
20MISUSHITA KP-25S-L2.5622.70984715★★★
21MISUSHITA KP-260S2.5622.70984715★★★
22MISUSHITA KT-17ST1.7631.05≥ 983145★★★
23MISUSHITA KT-25TS2.5622.70984715★★★
24MITSUMARUAP-216K1.6687.28933145
25MITSUMARUAP-225AS2.5612.63944875
26MITSUMARUAP-225K2.5597.70944895
27MITSUMARUAP-225KS2.5611.96984605★★★
28MITSUMARUAP-25312.4600.02974555★★
29MITSUMARUAP-3332.5613.90944895
30MITSUMARUAP-K2L2.0720.70943945
31MITSUMARUAP-K3L3.0693.71965735★★
32MY HOMEJP25322.5570.03944875
33PANASONICNC-BG40004.0682.91947845
34PANASONICNC-EG40004.0691.19937885
35PANASONICNC-HU301P3.0846.90955815★
36SHARPKP-19S1.8614.79953405★
37SHARPKP-20B1.7607.26953275★
38SHARPKP-20BT1.7613.14943335
39SHARPKP-30S2.9668.14955355★
40SHARPKP-A16S1.6610.52962945★
41SHARPKP-A28S2.8672.81945315
42SHARPKP-B16S1.6610.34972925★★
43SHARPKP-B28S2.8662.38964955★★