ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาด(วัตต์)ค่าประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1ACCORDACP1421,00079.47528.675
2HANABISHIEP-101750793225
3HANABISHIEP-104750793055
4HANABISHIEP-14001,35082.13904.385★★
5HANABISHIHEP-10S750793065
6HANABISHIHEP-121,00081.32501.735★
7HANABISHIHEP-141,35082.41861.635★★
8HANABISHIHEP-14S1,35082.41861.635★★
9HANABISHIHEP-16SG1,00081.32501.735★
10HANABISHIHEP-1901,00081.32501.735★
11HANABISHIHEP-1900S1,00081.32501.735★
12HANABISHIHGP-10ST75083.16296.165★★
13HANABISHIHGP-10STG75083.16296.165★★
14HANABISHIHGP-10T75083.16296.165★★
15HANABISHIHGP-1401,00080.32523.645★
16HANABISHIHGP-14ST1,35081.20869.095★
17HANABISHIHGP-14T1,35081.20869.095★
18HANABISHIHGP-391,00080.32523.645★
19HANABISHIHNC-125NR1,20080.03579.555★
20HANABISHIHNC-255NR1,20080.03579.555★
21HANABISHIHTP-3401,00080.32523.645★
22HANABISHIHTP-360S1,00080.32523.645★
23HANADENKIHEP-1075081.15302.985★
24IMARFLEXIP-1341,05080.12524.305★
25IMARFLEXIP1371,05080.12524.305★
26IMARFLEXMP12Q1,05081.24522.315★
27IMARFLEXMP-141,05081.24522.315★
28IMARFLEXMP16Q1,05081.24522.315★
29IMARFLEXMP-181,05081.24522.315★
30INTERNATIONALHC-20071,00079.47528.675
31INTERNATIONALHC-2007C1,00079.47528.675
32INTERNATIONALHK-8141,35078.17789.775
33INTERNATIONALHK-9141,35078.17789.775
34INTERNATIONALSGP-1411,00078.89541.685
35INTERNATIONALSGP-1421,00078.89541.685
36INTERNATIONALSR-81075078.94311.575
37LOVESTARLS-25121,00078.51536.825
38LOVESTARLS-25131,00078.51536.825
39MAX SEVENHK-7141,35078.17789.775
40MAX SEVENHK-8141,35078.17789.775
41MAX SEVENHK-9141,35078.17789.775
42MAX SEVENSR-81075078.94311.575
43MISUSHITASGP-1411,00078.89541.685
44MISUSHITASGP-1421,00078.89541.685
45MITSUMARUAP-1215T1,30087.32634.995★★★
46MITSUMARUKM-EP0021,00079.47528.675
47OTTOSP-300A1,00083.88301.545★★
48PAMASACHIHC-2007C1,00079.47528.675
49TURBORAEF-011,30081.99555.255★
50TURBORAMFC-21,50081.95748.755★
51TURBORAMFC-31,00081.28451.545★
52TURBORAMK-1021,20080.66569.145★