ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาด(วัตต์)ค่าประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1ACCORDACP1421,00079.475295
2HANABISHIEP-10175079.203225
3HANABISHIEP-10475078.953055
4HANABISHIEP-14001,35082.139045★★
5HANABISHIHEP-10S75078.503065
6HANABISHIHEP-121,00081.325025★
7HANABISHIHEP-141,35082.418625★★
8HANABISHIHEP-14S1,35082.418625★★
9HANABISHIHEP-16SG1,00081.325025★
10HANABISHIHEP-1901,00081.325025★
11HANABISHIHEP-1900S1,00081.325025★
12HANABISHIHGP-10ST75083.162965★★
13HANABISHIHGP-10STG75083.162965★★
14HANABISHIHGP-10T75083.162965★★
15HANABISHIHGP-1401,00080.325245★
16HANABISHIHGP-14ST1,35081.208695★
17HANABISHIHGP-14T1,35081.208695★
18HANABISHIHGP-391,00080.325245★
19HANABISHIHNC-125NR1,20080.035805★
20HANABISHIHNC-255NR1,20080.035805★
21HANABISHIHTP-3401,00080.325245★
22HANABISHIHTP-360S1,00080.325245★
23HANADENKIHEP-1075081.153035★
24IMARFLEXIP-1341,05080.125245★
25IMARFLEXIP1371,05080.125245★
26IMARFLEXMP12Q1,05081.245225★
27IMARFLEXMP-141,05081.245225★
28IMARFLEXMP16Q1,05081.245225★
29IMARFLEXMP-181,05081.245225★
30IMARFLEXMP-201,05080.345105★
31INTERNATIONALHC-20071,00079.475295
32INTERNATIONALHC-2007C1,00079.475295
33INTERNATIONALHK-8141,35078.177905
34INTERNATIONALHK-9141,35078.177905
35INTERNATIONALSGP-1411,00078.895425
36INTERNATIONALSGP-141-L1,00078.575345
37INTERNATIONALSGP-1421,00078.895425
38INTERNATIONALSGP-142-L1,00078.575345
39INTERNATIONALSR-81075078.943125
40KASHIWAKW-3721,30082.134765★★
41KASHIWAKW-3781,30078.636585
42KASHIWAKW-3921,80081.847255★
43LOVESTARLS-25121,00078.515375
44LOVESTARLS-25131,00078.515375
45MAX SEVENHK-7141,35078.177905
46MAX SEVENHK-8141,35078.177905
47MAX SEVENHK-9141,35078.177905
48MAX SEVENSR-81075078.943125
49MISUSHITASGP-1411,00078.895425
50MISUSHITASGP-141-L1,00078.575345
51MISUSHITASGP-1421,00078.895425
52MISUSHITASGP-142-L1,00078.575345
53MISUSHITASGP-4141,35080.998295★
54MISUSHITASGP-414-L1,35080.418365★
55MITSUMARUAP-1215T1,30087.326355★★★
56MITSUMARUEP12KT1,00080.305285★
57MITSUMARUEP12M1,00080.625235★
58MITSUMARUEP12MT1,00080.625235★
59MITSUMARUEP12T1,00080.305285★
60MITSUMARUKM-EP0021,00079.475295
61OTTOSP-300A1,00083.883025★★
62OXYGENKW-3711,30082.134765★★
63OXYGENKW-3791,30078.636585
64PAMASACHIHC-2007C1,00079.475295
65TURBORAEF-011,30081.995555★
66TURBORAMFC-21,50081.957495★
67TURBORAMFC-31,00081.284525★
68TURBORAMK-1021,20080.665695★