ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาด(วัตต์)ค่าประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1ACCORDACP1421,00079.475295
2HANABISHIEP-101750793225
3HANABISHIEP-104750793055
4HANABISHIEP-14001,35082.139045★★
5HANABISHIHEP-10S750793065
6HANABISHIHEP-121,00081.325025★
7HANABISHIHEP-141,35082.418625★★
8HANABISHIHEP-14S1,35082.418625★★
9HANABISHIHEP-16SG1,00081.325025★
10HANABISHIHEP-1901,00081.325025★
11HANABISHIHEP-1900S1,00081.325025★
12HANABISHIHGP-10ST75083.162965★★
13HANABISHIHGP-10STG75083.162965★★
14HANABISHIHGP-10T75083.162965★★
15HANABISHIHGP-1401,00080.325245★
16HANABISHIHGP-14ST1,35081.208695★
17HANABISHIHGP-14T1,35081.208695★
18HANABISHIHGP-391,00080.325245★
19HANABISHIHNC-125NR1,20080.035805★
20HANABISHIHNC-255NR1,20080.035805★
21HANABISHIHTP-3401,00080.325245★
22HANABISHIHTP-360S1,00080.325245★
23HANADENKIHEP-1075081.153035★
24IMARFLEXIP-1341,05080.125245★
25IMARFLEXIP1371,05080.125245★
26IMARFLEXMP12Q1,05081.245225★
27IMARFLEXMP-141,05081.245225★
28IMARFLEXMP16Q1,05081.245225★
29IMARFLEXMP-181,05081.245225★
30IMARFLEXMP-201,050805105★
31INTERNATIONALHC-20071,00079.475295
32INTERNATIONALHC-2007C1,00079.475295
33INTERNATIONALHK-8141,35078.177905
34INTERNATIONALHK-9141,35078.177905
35INTERNATIONALSGP-1411,00078.895425
36INTERNATIONALSGP-1421,00078.895425
37INTERNATIONALSR-81075078.943125
38LOVESTARLS-25121,00078.515375
39LOVESTARLS-25131,00078.515375
40MAX SEVENHK-7141,35078.177905
41MAX SEVENHK-8141,35078.177905
42MAX SEVENHK-9141,35078.177905
43MAX SEVENSR-81075078.943125
44MISUSHITASGP-1411,00078.895425
45MISUSHITASGP-1421,00078.895425
46MITSUMARUAP-1215T1,30087.326355★★★
47MITSUMARUKM-EP0021,00079.475295
48OTTOSP-300A1,00083.883025★★
49PAMASACHIHC-2007C1,00079.475295
50TURBORAEF-011,30081.995555★
51TURBORAMFC-21,50081.957495★
52TURBORAMFC-31,00081.284525★
53TURBORAMK-1021,20080.665695★