ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นประเภทขนาดมอเตอร์
(วัตต์)
ขนาดมอเตอร์
(hp)
ชนิดแบตเตอรี่ชั่วโมงการ
(ชั่วโมง)
ค่าประสิทธิภาพ
(Wh/km)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1AJC-LIONL3e2,0002.68Lead-acid233.49655
2AJZ3L3e2,0002.68Lead-acid233.99815
3DECOEKONL3e1,0001.34Lithium330.08585
4DECOHANNAHL3e1,0001.34Lithium330.08585
5DECOLUCIANOL3e1,0001.34Lithium330.08585
6DECOSALLYL3e1,0001.34Lithium330.08585
7DECOSOFIAL3e1,0001.34Lithium330.08585
8DECOSUPER ACEL3e2,000 -Lithium335.71,0325
9DECOSYLLAL3e2,000 -Lithium335.71,0325
10DREAMERSFUN-LL3e1,500 -Lithium3-433.79735
11DREAMERSGR-LL3e1,500-Lithium2-333.19565
12DREAMERSGTL3e3,000-Lithium2-420.45885
13TATUNG3EL3e1,2001.60Lithium6-828.08105
14TATUNG3E (1.5)L3e1,5001.60Lithium429.68555
15TATUNGEVO MINIL3e1,2001.60Lithium6-825.47345
16TATUNGSERVO 1.5L3e1,5002.00Lithium6-832.69435
17TATUNGSERVO 1.8L3e1,8002.40Lithium6-835.71,0325
18TOYOTRONTX-1 1000 WL3e1,0001.34Lithium4-635.71,0325
19TOYOTRONTX-1 3000 WL3e3,0004.00Lithium4-636.21,0485