ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาด
(ลิตร)
ค่าประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ชั่วโมง)
ระดับ
1ELECTROLUXEMM2311W2359.675 5
2SHARPR-380I3261.825 5★
3SHARPR-390I3261.825 5★
4TOSHIBAER-G7TC(S)3060.585 5
5TOSHIBAER-G8C(S)3062.185 5★
6TOSHIBAER-LD430C(W)3162.425 5★
7TOSHIBAER-SGM20(W)TH2060.325 5
8TOSHIBAER-SGS23(K)TH2359.205 5
9TOSHIBAER-SGS34(S)TH3459.585 5
10TOSHIBAER-SM20(W)TH2062.315 5★
11TOSHIBAER-SS23(K)TH2361.245 5★