ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาด
(ลิตร)
ค่าประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ชั่วโมง)
ระดับ
1ELECTROLUXEMG25D89GGP2559.2055
2ELECTROLUXEMM2311W2359.675 5
3SHARPR-2200F-S2061.255 5★
4SHARPR-380I3261.825 5★
5SHARPR-390I3261.825 5★
6TOSHIBAER-G7TC(S)3060.585 5
7TOSHIBAER-G8C(S)3062.185 5★
8TOSHIBAER-LD430C(W)3162.425 5★
9TOSHIBAER-SGM20(W)TH2060.325 5
10TOSHIBAER-SGS23(K)TH2359.205 5
11TOSHIBAER-SGS34(S)TH3459.585 5
12TOSHIBAER-SM20(W)TH2062.315 5★
13TOSHIBAER-SS23(K)TH2360.0255