ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาด
(ลิตร)
ค่าประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ชั่วโมง)
ระดับ
1COMFEEEM925A2GU2363.0355★★
2COMFEEMM823AA62359.4555
3ELECTROLUXEMG25D89GGP2559.2055
4SHARPR-2200F-S2061.255 5★
5SHARPR-380I3261.825 5★
6SHARPR-390I3261.825 5★
7TOSHIBAER-LD430C(W)3162.425 5★
8TOSHIBAER-SGM20(W)TH2060.3255
9TOSHIBAER-SGS23(K)TH2359.2055
10TOSHIBAER-SGS34(S)TH3459.5855
11TOSHIBAER-SM20(W)TH2062.315 5★
12TOSHIBAER-SS23(K)TH2360.0255
13TOSHIBAMV-TC26TF(BK)2659.4555
14TOSHIBAMW2-AG24PC(BK)2459.0055
15TOSHIBAMW2-MM24PC(BK)2459.1955