ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาด
(ลิตร)
ค่าประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1BEKOWKD6246W1.692.62346 5 ★
2CLARTEFKT010S1.096.042095★★★
3CLARTEFKT176S1.895.58379 5 ★★
4CLARTEFKT177SW1.795.94356 5 ★★
5CLARTEFKT180SS2.594.80529 5 ★★
6CLARTEFKT181PK1.795.94356 5 ★★
7CLARTEFKT182BU1.795.94356 5 ★★
8CLARTEFKT183BW1.795.94356 5 ★★
9ELECTROLUXEEK1303W1.592.74324 5 ★
10ELECTROLUXEEK35051.792.64368 5 ★
11ELECTROLUXEEK5604S1.593.35324 5 ★
12FLEZIEFJK174S1.895.58379 5 ★★
13HANABISHIHMK-19011.895.41379 5★★
14HANABISHIHMK-61011.894.20384 5 ★★
15HANABISHIHMK-61021.894.20384 5 ★★
16HANABISHIHMK-62091.893.99385 5 ★
17HITACHIHEK-E601.794.21362 5 ★★
18KASHIWAEK-1801.893.73384 5★
19MITSUMARUAP-KT2151.593.70325 5 ★
20MITSUMARUAP-KT2181.894.15385 5 ★★
21MITSUMARUAP-KT3151.592.76325 5 ★
22OXYGENEK-1851.893.73384 5★
23PHILIPSHD93061.595.46317 5 ★ ★
24PHILIPSHD93341.592.08327 5 ★
25SHARPEKJ-1561.591.363275
26SHARPEKJ-1761.791.973695
27SHARPEKJ-178TC1.792.58369 5 ★
28TEFALBF8120.894.27169 5 ★★
29TEFALBI8120.893.38172 5 ★
30TEFALKI2701.795.56361 5 ★★
31TEFALKI800D661.793.91362 5 ★
32TEFALKO1501.595.85314 5 ★★
33TEFALKO2601.797.07346 5 ★★★
34TEFALKO2611.097.002065★★★
35TEFALKO3701.596.12314 5 ★★★