ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาด
(ลิตร)
ค่าประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1BEKOWKD6246W1.692.62346 5 ★
2CLARTEFKT176S1.895.58379 5 ★★
3CLARTEFKT177SW1.795.94356 5 ★★
4CLARTEFKT180SS2.594.80529 5 ★★
5CLARTEFKT181PK1.795.94356 5 ★★
6CLARTEFKT182BU1.795.94356 5 ★★
7CLARTEFKT183BW1.795.94356 5 ★★
8ELECTROLUXEEK1303W1.592.74324 5 ★
9ELECTROLUXEEK35051.792.64368 5 ★
10ELECTROLUXEEK5604S1.593.35324 5 ★
11FLEZIEFJK174S1.895.58379 5 ★★
12HANABISHIHMK-61011.894.20384 5 ★★
13HANABISHIHMK-61021.894.20384 5 ★★
14HANABISHIHMK-62091.893.99385 5 ★
15HITACHIHEK-E601.794.21362 5 ★★
16MITSUMARUAP-KT2151.593.70325 5 ★
17MITSUMARUAP-KT2181.894.15385 5 ★★
18MITSUMARUAP-KT3151.592.76325 5 ★
19PHILIPSHD93061.595.46317 5 ★ ★
20PHILIPSHD93341.592.08327 5 ★
21SHARPEKJ-1561.591.363275
22SHARPEKJ-1761.791.973695
23SHARPEKJ-178TC1.792.58369 5 ★
24TEFALBF8120.894.27169 5 ★★
25TEFALBI8120.893.38172 5 ★
26TEFALKI2701.795.56361 5 ★★
27TEFALKI800D661.793.91362 5 ★
28TEFALKO1501.595.85314 5 ★★
29TEFALKO2601.797.07346 5 ★★★
30TEFALKO3701.596.12314 5 ★★★