ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นประเภทขนาด
(วัตต์)
ระดับมาตรฐาน
ความเรียบ
ค่าประสิทธิภาพ
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1ACCORDCB-95แบบแห้ง1,00030.171355★★
2BEKOBKK 2311แบบแห้ง1,20020.211665★
3BEKOBKK 2312แบบแห้ง1,20020.211665★
4BEKOBKK 2313แบบแห้ง1,20020.211665★
5ELECTROLUXEDI1004แบบแห้ง1,10030.211665★
6ELECTROLUXEDI1014แบบแห้ง1,10030.191505★
7ELECWORLDNE-I113Tแบบแห้ง35030.161275★★
8HANABISHIHDI-720แบบแห้ง1,00020.221745★
9HANABISHIHDI-820Tแบบแห้ง1,00030.211665★
10INTER NATIONALCB-95แบบแห้ง1,00030.171355★★
11INTER NATIONALJP-87แบบแห้ง1,00030.201585★
12INTER NATIONALTB-97แบบแห้ง1,00030.272145
13INTER NATIONALTZ-17แบบแห้ง1,00020.221745★
14LOVESTARDS-E7แบบแห้ง1,00020.231825
15LOVESTARLSI-1000Aแบบแห้ง1,00020.231825
16LOVESTARLSI-1111แบบแห้ง1,00030.231825
17MICROSENTCB-95แบบแห้ง1,00030.171355★★
18MICROSENTTB-97แบบแห้ง1,00030.272145
19MICROSENTTZ-17แบบแห้ง1,00020.221745★
20MITSUMARUAP-I11แบบแห้ง1,00020.241905
21MITSUMARUAP-I122Tแบบแห้ง1,00030.211665★
22MITSUMARUAP-I125Tแบบแห้ง1,00020.272145
23PROTECHHD-198แบบแห้ง94030.251985
24SHARPAM-P200แบบแห้ง1,00030.262065
25SHARPAM-P200Tแบบแห้ง1,00030.262065
26SHARPAM-P333แบบแห้ง1,00020.272145
27SHARPAM-P333Tแบบแห้ง1,00020.272145
28SMARTHOMESDIR-009แบบแห้ง1,00030.191505★
29SMARTHOMESSIR-907แบบไอน้ำ1,20020.241905★★
30TEFALFS4035แบบแห้ง1,00030.241905