ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นประเภทขนาด
(วัตต์)
ระดับมาตรฐาน
ความเรียบ
ค่าประสิทธิภาพ
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1ACCORDCB-95แบบแห้ง1,00030.171355★
2BEKOBKK 2311แบบแห้ง1,20020.211665
3BEKOBKK 2312แบบแห้ง1,20020.211665
4BEKOBKK 2313แบบแห้ง1,20020.211665
5BEKOSIM 3617แบบไอน้ำ1,46020.503965
6ELECTROLUXE7SI1-80DBแบบไอน้ำ2,60020.503965
7ELECTROLUXE8SI1-80BMแบบไอน้ำ2,60020.503965
8ELECTROLUXEDI1004แบบแห้ง1,10030.211665
9ELECTROLUXEDI1014แบบแห้ง1,10030.191505★
10ELECWORLDNE-I113Tแบบแห้ง35030.161275★★
11HANABISHIHDI-720แบบแห้ง1,00020.221745
12HANABISHIHDI-820Tแบบแห้ง1,00030.211665
13INTER NATIONALCB-95แบบแห้ง1,00030.171355★
14INTER NATIONALJP-87แบบแห้ง1,00030.231825
15INTER NATIONALTB-97แบบแห้ง1,00030.272145
16INTER NATIONALTZ-17แบบแห้ง1,00020.221745★
17LOVESTARDS-E7แบบแห้ง1,00020.221745
18LOVESTARLSI-1000Aแบบแห้ง1,00020.231825
19LOVESTARLSI-1111แบบแห้ง1,00030.211665
20MICROSENTCB-95แบบแห้ง1,00030.171355★
21MICROSENTTB-97แบบแห้ง1,00030.272145
22MICROSENTTZ-17แบบแห้ง1,00020.221745★
23MITSUMARUAP-I11แบบแห้ง1,00020.241905
24MITSUMARUAP-I122Tแบบแห้ง1,00030.211665
25MITSUMARUAP-I125Tแบบแห้ง1,00020.272145
26PROTECHHD-198แบบแห้ง94030.251985
27SHARPAM-P200แบบแห้ง1,00030.262065
28SHARPAM-P200Tแบบแห้ง1,00030.262065
29SHARPAM-P333แบบแห้ง1,00020.272145
30SHARPAM-P333Tแบบแห้ง1,00020.272145
31SMARTHOMESDIR-009แบบแห้ง1,00030.191505★
32SMARTHOMESSIR-907แบบไอน้ำ1,20020.241905★★
33TEFALFS4035แบบแห้ง1,00030.241905