ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาด
(วัตต์)
ค่าประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ชั่วโมง)
ระดับ
1ELECTROLUXETD29KC2,00088.2175★
2ELECTROLUXETD29PKR2,00087.9675★
3ELECTROLUXETD42SKR2,10088.8075★
4PHILIPSHD49022,00085.7575
5PHILIPSHD49112,10085.4575
6SEAGULLF0052,00085.1785
7SHARPCY-3012,00085.7475
8TEFALIH20182,10085.7875
9TEFALIH72082,10087.4065★
10TURBORAIC-0601,60086.5975