ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นจำนวนหัวเตา
(หัว)
ขนาด
(วัตต์)
ค่าประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ชั่วโมง)
ระดับ
1ELECTROLUXEHI325CA23,70085.0065
2ELECTROLUXEHI7280BB23,70085.0075
3ELECTROLUXEIP814647,35085.0045
4ELECTROLUXETD29KC12,00088.2175★
5ELECTROLUXETD29PKR12,00087.9675★
6ELECTROLUXETD42SKR12,10088.8075★
7LUCKY FLAMETS-T202P12,00091.3155★★★
8MEXHIM33223,50086.8365
9MEXPIC11S12,00087.0875★
10SHARPCY-30112,00086.0475
11TEFALIH201812,10085.7875
12TEFALIH720812,10087.4065★
13TURBORAIC-06011,60086.5975