ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาด
(วัตต์)
ค่าประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1AEGBMT605,397≥ 982,939 5★★★
2AEGFM35E3,40797.231,903 5★★★
3AEGFM45E4,389≥ 982,419 5★★★
4ALPHAEVO-4500E4,37397.312,669 5★★★
5ALPHAEVO-E5,32397.783,223 5★★★
6ALPHAEVO-EM5,83997.763,517 5★★★
7ALPHAEVO-EM8,03197.553,006 5★★★
8ALPHAEZY-E4,43897.962,505 5★★★
9ALPHAIMPRESS 700E4,31196.982,438 5★★★
10ALPHAIMPRESS 700E5,45297.423,320 5★★★
11ALPHASMART 18E5,46097.283,055 5★★★
12AQUABELLAAQ54065,50297.653,108 5★★★
13AQUABELLAAQ54084,46997.472,549 5★★★
14AQUABELLAAQ55065,46897.883,006 5★★★
15AQUABELLAAQ55084,45197.302,549 5★★★
16ASTINAEC-999E3,41497.642,081 5★★★
17ASTINAEC-999E4,46997.222,732 5★★★
18ASTINAEC-999EM5,71897.653,397 5★★★
19ASTINAIM-9E3,47097.502,115 5★★★
20ASTINAIM-9E5,39697.853,257 5★★★
21BEKOBWI35S1N-2133,34197.891,836 5★★★
22BEKOBWI45S1N-2134,39597.82,419 5★★★
23CAMARCIO 3500MW3,38497.181,951 5★★★
24CAMARCIO DGB3500B3,43297.461,971 5★★★
25CAMARCIO MNT4500B4,54197.662,048 5★★★
26CENTONSERENE SR311E 4.5KW4,48796.792,780 5★★★
27CENTONSERENE SR711E 5.5KW5,25896.783,243 5★★★
28CENTONSTALLION ST 303E 3.5 KW3,43696.711,869 5★★★
29CENTONXFJ65KH5,91397.313,570 5★★★
30CLARTEWH 645 CT4,41996.752,525 5★★★
31CLARTEWH8454,54890.902,476 5
32CLARTEWH9353,31796.631,792 5★★★
33CLARTEWH9454,39197.432,457 5★★★
34CLARTEWHB454,40897.142,452 5★★★
35CLARTEWHC454,40897.142,452 5★★★
36CLARTEWHM45014,32896.272,510 5★★★
37CLARTEWHM45024,32896.272,510 5★★★
38CLARTEWHM451P4,49396.892,549 5★★★
39CLARTEWHM459P4,49396.892,549 5★★★
40EGOODPN 8351M3,43997.061,916 5★★★
41EGOODPN84504,300≥ 982,347 5★★★
42ELECTROLUX EWE602IX1DWX35,95697.743,339 5★★★
43ELECTROLUX EWE802IX1DWX37,81097.704,370 5★★★
44ELECTROLUXEWE351GX-DW3,35496.501,850 5★★★
45ELECTROLUXEWE351GX-DWX3,35496.501,850 5★★★
46ELECTROLUXEWE351HX-DWS43,45296.501,966 5★★★
47ELECTROLUXEWE351TX1DCT23,52996.011,971 5★★★
48ELECTROLUXEWE451GX-DW4,38596.502,399 5★★★
49ELECTROLUXEWE451HX-DWS44,39296.502,476 5★★★
50ELECTROLUXEWE451TX1DCT24,46497.942,356 5★★★
51ELECTROLUXEWE601GX-DW5,56296.503,011 5★★★
52ELECTROLUXEWE601HX-DWS45,79096.503,271 5★★★
53ENGLEFIELDORBIS 5627X-BL4,39093.252,313 5★
54ENGLEFIELDORBIS 5627X-SMT4,39093.252,313 5★
55ENGLEFIELDORBIS 5627X-WHP4,39093.252,313 5★
56ENGLEFIELDORBIS 72989X-BL3,50991.021,927 5
57ENGLEFIELDORBIS 72989X-SMT3,50991.021,927 5
58ENGLEFIELDORBIS 72989X-WHP3,50991.021,927 5
59ENGLEFIELDORBIS P5627X-BL4,39093.252,313 5★
60ENGLEFIELDORBIS P5627X-SMT4,39093.252,313 5★
61ENGLEFIELDORBIS P5627X-WHP4,39093.252,313 5★
62ENGLEFIELDORBIS P72989X-WHP3,50991.021,927 5
63ENGLEFIELDORBIS PLUS 5627X-ZZ-BL4,35396.412,505 5★★★
64ENGLEFIELDORBIS PLUS 5627X-ZZ-SMT4,35396.412,505 5★★★
65ENGLEFIELDORBIS PLUS 5627X-ZZ-WHP4,35396.412,505 5★★★
66ENGLEFIELDORBIS X 27844X-WHP4,43796.882,501 5★★★
67ENGLEFIELDORBIS X PLUS 27846X-3L4,48597.962,573 5★★★
68ENGLEFIELDORBIS X PLUS 27846X-BL4,48597.962,573 5★★★
69ENGLEFIELDORBIS X PLUS 27846X-WHP4,48597.962,573 5★★★
70ENGLEFIELDSHORE 75992X-WK3,41097.281,918 5★★★
71ENGLEFIELDSHORE MULTI-POINT 78221X-WK6,25597.333,464 5★★★
72ENGLEFIELDSHORE MULTI-POINT 78222X-WK7,85197.74,360 5★★★
73FAGORFHM605,62796.863,233 5★★★
74FAGORFME8522E8,34197.124,423 5★★★
75FAGORFS3522E3,37896.831,951 5★★★
76FAGORFS4522E4,41896.902,539 5★★★
77FAGORFS4522E RS4,41896.902,539 5★★★
78FAGORFS5522E5,16397.082,920 5★★★
79FAGORFS5522E RB5,16397.082,920 5★★★
80FUJIKAF-35123,45292.551,903 5★
81FUJIKAF-35173,36897.761,908 5★★★
82FUJIKAF-35513,45292.551,903 5★
83FUJIKAF-45124,44995.282,501 5★★
84FUJIKAF-45174,47197.602,472 5★★★
85FUJIKAF-45514,44995.282,501 5★★
86FUJIKAF-4557(BK)4,45993.282,390 5★
87FUJIKAF-4557(WH)4,45993.282,390 5★
88FUJIKAF-4557T(BK)4,30791.692,1015
89FUJIKAF-4557T(WH)4,30791.692,1015
90FUJIKAFC-353,32594.981,836 5★★
91FUJIKAFC-454,30896.582,385 5★★★
92FUJIKAFPB-353,32594.981,836 5★★
93FUJIKAFPB-454,30896.582,385 5★★★
94FUJIKAFS-45T4,54990.552,5925
95FUJIKAFS-605,780≥ 983,161 5★★★
96FUJIKAFS-60/S5,780≥ 983,161 5★★★
97FUJIKAFS-656,49292.423,551 5★
98FUJIKAFS-807,98692.874,245 5★
99HAIEREI35EH-B3,48796.621,985 5★★★
100HAIEREI35M-B3,47897.701,937 5★★★
101HAIEREI45EH-B4,22596.142,409 5★★★
102HAIEREI45M-B4,40897.132,428 5★★★
103HAIEREI60EH-B5,85397.803,570 5★★★
104HAIEREI60M-B5,80597.132,404 5★★★
105HITACHIHES-35AB3,45597.271,922 5★★★
106HITACHIHES-35B3,40097.981,927 5★★★
107HITACHIHES-35V3,47694.881,937 5★★
108HITACHIHES-35VD3,52296.671,937 5★★★
109HITACHIHES-35VDS3,52296.671,937 5★★★
110HITACHIHES-35VS3,47694.881,937 5★★
111HITACHIHES-45B4,45297.282,539 5★★★
112HITACHIHES-45V4,34295.892,399 5★★
113HITACHIHES-45VD4,34595.912,390 5★★
114HITACHIHES-45VDS4,34595.912,390 5★★
115HITACHIHES-45VS4,34295.892,399 5★★
116HITACHIHES-48V4,60695.912,558 5★★
117HITACHIHES-48VD4,62495.412,578 5★★
118HITACHIHES-48VDS4,62495.412,578 5★★
119HITACHIHES-48VS4,60795.912,558 5★★
120HITACHIHES-60R5,86397.893,243 5★★★
121HITACHIHES-60RD5,15597.312,838 5★★★
122HITACHIHES-B35B3,40097.981,927 5★★★
123HITACHIHES-B45B4,45297.282,539 5★★★
124HOMEUZEHW-353,54291.321,9375
125HOMEUZEHW-452,02995.991,089 5★★
126HOMEUZEHW-605,780≥ 983,161 5★★★
127ITCHTC-35H3,47597.431,932 5★★★
128ITCHTC-45H4,369≥ 982,414 5★★★
129ITCHTC-48H4,67496.642,602 5★★★
130ITCHTC-60H5,86397.893,243 5★★★
131JOVEN5004,31097.142,534 5★★★
132JOVEN5054,36197.472,549 5★★★
133JOVEN5204,36197.472,549 5★★★
134JOVEN5353,40097.131,971 5★★★
135JOVEN5354,31097.142,534 5★★★
136JOVEN5553,51397.752,019 5★★★
137JOVEN5753,47497.071,937 5★★★
138JOVEN820I4,22395.232,322 5★★
139JOVEN880E3,36597.701,874 5★★★
140JOVEN920I4,29894.652,380 5★★
141JOVENEC 6024,35597.442,491 5★★★
142JOVENEC 7574,35597.442,491 5★★★
143JOVENEC 7774,29897.972,457 5★★★
144JOVENEC 8024,29897.972,457 5★★★
145JOVENI88E4,29397.282,327 5★★★
146JOVENI90E4,29397.282,327 5★★★
147JOVENMP7205,85297.083,435 5★★★
148JOVENMP9607,92794.772,370 5★★
149JOVENSA10 (3.5KW)3,50697.031,956 5★★★
150JOVENSA10 (4.5KW)4,25297.222,346 5★★★
151JOVENSA10E (3.5KW)3,51896.861,956 5★★★
152JOVENSA10E (4.5KW)4,29397.282,327 5★★★
153JOVENSA20 (4.5KW)4,25297.222,346 5★★★
154JOVENSA20E (3.5KW)3,51896.861,956 5★★★
155JOVENSA20E (4.5KW)4,29397.282,327 5★★★
156JOVENSA8 (3.5KW)3,50697.031,956 5★★★
157JOVENSA8 (4.5KW)4,25297.222,346 5★★★
158JOVENSA8E (3.5KW)3,51896.861,956 5★★★
159JOVENSA8E (4.5KW)4,29397.282,327 5★★★
160JOVENSL30 (3.5KW)3,50697.031,956 5★★★
161JOVENSL30E (3.5KW)3,51896.861,956 5★★★
162JOVENSL30E (4.5KW)4,29397.282,327 5★★★
163LUCKY FLAMEIN35003,43297.202,125 5★★★
164LUCKY FLAMEIN45004,49295.912,019 5★★
165LUCKY FLAMEIN70006,88197.014,254 5★★★
166LUCKY FLAMEIN90008,51397.395,165 5★★★
167LUCKY FLAMENT450D4,49295.912,019 5★★
168MAZUMAEN-335E3,45897.002,115 5★★★
169MAZUMAEN-345E4,39797.032,708 5★★★
170MAZUMAEN-355E5,348≥ 982,896 5★★★
171MAZUMAHE1-G35-PFE3,44996.651,879 5★★★
172MAZUMAHE1-G45-PFE4,34496.522,361 5★★★
173MAZUMAHE1-G55-PFE5,23296.022,843 5★★★
174MAZUMAIMP1- G353,36197.771,855 5★★★
175MAZUMAIMP1- G454,34096.752,419 5★★★
176MAZUMAIMP2- G353,36197.771,855 5★★★
177MAZUMAIMP2- G454,34096.752,419 5★★★
178MAZUMAPOWER 3 (8.0KW)8,09294.124,283 5★★
179MAZUMAPOWER 3(6.0KW)5,84697.023,281 5★★★
180MAZUMAPOWER STREAM PLUS 6.05,95396.753,647 5★★★
181MAZUMAPOWER STREAM PLUS 8.08,10494.254,423 5★★
182MAZUMAPOWER1 6.06,06797.403,724 5★★★
183MAZUMAPOWER4 6.05,72797.763,262 5★★★
184MAZUMAPOWER4 8.07,93397.924,115 5★★★
185MAZUMASLIM C353,41497.511,946 5★★★
186MAZUMASLIM C454,34497.992,452 5★★★
187MAZUMASLIM G353,41497.511,946 5★★★
188MAZUMASLIM G454,34497.992,452 5★★★
189MAZUMASP1-C35-DPM 3,440≥ 981,908 5★★★
190MAZUMASP1-C35-LPE3,53197.841,975 5★★★
191MAZUMASP1-C35-LPM3,44996.651,879 5★★★
192MAZUMASP1-C45-DPM 4,44297.172,713 5★★★
193MAZUMASP1-C45-LPE4,32897.162,467 5★★★
194MAZUMASP1-C45-LPM4,34496.522,361 5★★★
195MAZUMASP1-C55-LPE5,34096.703,291 5★★★
196MAZUMASP1-C55-LPM5,36596.783,233 5★★★
197MAZUMASP1-G35-LPM 3,37097.651,889 5★★★
198MAZUMASP1-G45-LPM 4,279≥ 982,327 5★★★
199MEXCENTRI 6R6,05897.983,315 5★★★
200MEXCOCO 3C3,52896.751,999 5★★★
201MEXCOCO 5C4,31197.582,423 5★★★
202MEXCODE 3C3,781≥ 982,077 5★★★
203MEXCODE 5C5,093≥ 982,809 5★★★
204MEXCRYSTAL 3C3,761≥ 982,072 5★★★
205MEXCRYSTAL 3I3,80696.172,163 5★★★
206MEXCRYSTAL 5C5,24997.992,886 5★★★
207MEXCRYSTAL 5I5,04697.732,794 5★★★
208MEXCRYSTAL 6IR6,04697.363,339 5★★★
209MEXCUBE 3C3,90897.932,144 5★★★
210MEXCUBE 5C4,99997.162,785 5★★★
211MEXCUBE 6000R5,98497.953,358 5★★★
212MEXCUBE 8000R7,60697.143,108 5★★★
213MEXMH 9500SP7,18996.833,956 5★★★
214MIDEA DSK45U54,45697.952,708 5★★★
215MIDEADSK38U53,78597.322,120 5★★★
216MITSUMARU AP-WH351 3,38797.831,898 5★★★
217MITSUMARU AP-WH451 4,12597.051,547 5★★★
218PANASONICDH-3HS23,29790.191,836 5
219PANASONICDH-3LL13,272≥ 981,812 5★★★
220PANASONICDH-3LS13,272≥ 981,812 5★★★
221PANASONICDH-3MS13,50496.931,966 5★★★
222PANASONICDH-3MT13,37596.751,898 5★★★
223PANASONICDH-3ND13,24896.311,845 5★★★
224PANASONICDH-3NS13,19796.191,816 5★★★
225PANASONICDH-3NS23,16396.111,812 5★★★
226PANASONICDH-3PL13,41196.551,961 5★★★
227PANASONICDH-4JL14,18296.462,361 5★★★
228PANASONICDH-4KD14,28296.332,370 5★★★
229PANASONICDH-4ND14,35096.352,457 5★★★
230PANASONICDH-4NS14,29697.482,409 5★★★
231PANASONICDH-4NS24,28897.682,404 5★★★
232PANASONICDH-4PL14,20196.882,390 5★★★
233PANASONICDH-6HD15,55790.033,050 5
234PANASONICDH-6KD15,53497.063,055 5★★★
235PANASONICDH-6ND15,44696.552,857 5★★★
236PANASONICDH-6NS15,45797.673,050 5★★★
237PANASONICDH-6NS25,43397.713,021 5★★★
238RINNAIDENKI 600MP5,83197.733,199 5★★★
239RINNAIECO 3503,585≥ 981,980 5★★★
240RINNAIECO 350S3,54797.842,009 5★★★
241RINNAIECO 450S 4,54696.422,501 5★★★
242RINNAIKIN 4504,57796.702,833 5★★★
243RINNAINIPPON 3503,585≥ 981,980 5★★★
244RINNAINIPPON 4504,59297.342,554 5★★★
245RINNAIPOP 3503,585≥ 981,980 5★★★
246RINNAIPOP 4504,59297.342,554 5★★★
247RINNAIRE-350ES3,46097.441,922 5★★★
248RINNAIRE-450ES4,36697.122,404 5★★★
249RINNAISENTO 3503,402≥ 981,913 5★★★
250RINNAISENTO 4504,568≥ 982,505 5★★★
251SAFE ELECTRICSP-SERIES WH3.8K3,68196.892,269 5★★★
252SAFE ELECTRICSP-SERIES WH4.5K4,42997.402,713 5★★★
253SAFE ELECTRICSQ-SERIES WH3.8K3,70696.122,303 5★★★
254SAFE ELECTRICSQ-SERIES WH4.5K4,42697.622,703 5★★★
255SHARPWH-235M3,38996.962,096 5★★★
256SHARPWH-236E3,60996.132,250 5★★★
257SHARPWH-239EP3,60996.132,250 5★★★
258SHARPWH-245M4,36096.972,679 5★★★
259SHARPWH-246E4,43597.872,688 5★★★
260SHARPWH-343,38996.962,096 5★★★
261SHARPWH-B553,38996.962,096 5★★★
262SHARPWH-HOT HOT4,36096.972,679 5★★★
263SHARPWH-X'HOT66,12997.013,700 5★★★
264STEINMAXFL-35E3,39296.042,105 5★★★
265STIEBEL ELTRON DHC 6 ILEC5,90797.783,647 5★★★
266STIEBEL ELTRON DHC 8 ILEC8,23896.793,811 5★★★
267STIEBEL ELTRON DS 35 EC3,47497.791,980 5★★★
268STIEBEL ELTRONAQ 35 E-33,56596.972,202 5★★★
269STIEBEL ELTRONAQ 45 E-34,37097.562,684 5★★★
270STIEBEL ELTRONAQ35E3,461≥ 981,908 5★★★
271STIEBEL ELTRONAQ35E-23,50196.541,879 5★★★
272STIEBEL ELTRONAQ45E4,36796.112,390 5★★★
273STIEBEL ELTRONAQ45E-24,41496.292,452 5★★★
274STIEBEL ELTRONDDH 65,82197.133,296 5★★★
275STIEBEL ELTRONDDH 6 EC6,06497.103,676 5★★★
276STIEBEL ELTRONDDH 87,86497.164,447 5★★★
277STIEBEL ELTRONDDH 8 EC7,63297.244,625 5★★★
278STIEBEL ELTRONDHA4/66,002≥ 983,291 5★★★
279STIEBEL ELTRONDHA4/87,734≥ 984,124 5★★★
280STIEBEL ELTRONDHC10EL8,66697.984,722 5★★★
281STIEBEL ELTRONDHC65,939≥ 983,310 5★★★
282STIEBEL ELTRONDHC6EC5,912≥ 983,233 5★★★
283STIEBEL ELTRONDHC6XG5,86296.633,233 5★★★
284STIEBEL ELTRONDHC8EC7,851≥ 984,259 5★★★
285STIEBEL ELTRONDHC8EL7,866≥ 984,269 5★★★
286STIEBEL ELTRONDHC8XG7,66596.094,172 5★★★
287STIEBEL ELTRONDHD 6 EC5,94096.633,368 5★★★
288STIEBEL ELTRONDHM66,039≥ 983,300 5★★★
289STIEBEL ELTRONDJ 40 E3,89096.682,158 5★★★
290STIEBEL ELTRONDJ30E2,962≥ 981,638 5★★★
291STIEBEL ELTRONDJ30E-22,88597.261,595 5★★★
292STIEBEL ELTRONDS 45 EC4,46697.902,534 5★★★
293STIEBEL ELTRONDS 60 EC5,89297.342,982 5★★★
294STIEBEL ELTRONDX 35 E3,37596.061,889 5★★★
295STIEBEL ELTRONDX 45 E4,56797.222,823 5★★★
296STIEBEL ELTRONIJ35E3,38597.751,898 5★★★
297STIEBEL ELTRONIJ45E4,391≥ 982,385 5★★★
298STIEBEL ELTRONIL35EC3,30497.652,033 5★★★
299STIEBEL ELTRONIL45EC3,492≥ 981,956 5★★★
300STIEBEL ELTRONIS35E3,55395.821,990 5★★
301STIEBEL ELTRONIS35E-23,46396.921,927 5★★★
302STIEBEL ELTRONIS45E4,41595.582,438 5★★
303STIEBEL ELTRONIS45E-24,37296.942,419 5★★★
304STIEBEL ELTRONIS60E5,775≥ 983,064 5★★★
305STIEBEL ELTRONIS60E-25,89897.403,117 5★★★
306STIEBEL ELTRONWL 35EC3,34796.761,903 5★★★
307STIEBEL ELTRONWL 45EC4,27196.881,874 5★★★
308STIEBEL ELTRONWS35E3,45997.151,922 5★★★
309STIEBEL ELTRONWS45E4,412≥ 982,428 5★★★
310STIEBEL ELTRONXG35EC3,44296.471,932 5★★★
311STIEBEL ELTRONXG45EC4,47896.612,799 5★★★
312STIEBEL ELTRONXGL 35EC3,33696.941,860 5★★★
313STIEBEL ELTRONXGL 45EC4,20596.802,028 5★★★
314TOSHIBADSK38ES53,69197.812,255 5★★★
315TOSHIBADSK38ES5KB3,69197.812,255 5★★★
316TOSHIBADSK38ES5KW3,69197.812,255 5★★★
317TOSHIBADSK38S5KW3,72696.512,332 5★★★
318TOSHIBADSK45ES54,43696.512,751 5★★★
319TOSHIBADSK45ES5KB4,43696.512,751 5★★★
320TOSHIBADSK45ES5KW4,43696.512,751 5★★★
321TOSHIBADSK45S5KW4,48397.822,732 5★★★
322TURBORAFX-4500E4,31097.162,452 5★★★
323TURBORAFX-6000EM5,84097.412,626 5★★★
324TURBORAL45004,32197.942,438 5★★★
325TURBORALH-3500E3,47597.962,115 5★★★
326TURBORALH-5500E5,39796.933,276 5★★★
327TURBORALH-8000EM7,90095.403,946 5★★
328TURBORAM3500E3,46996.212,134 5★★★
329TURBORAM5500E5,32497.403,228 5★★★
330TURBORAMR-3500E3,39296.042,105 5★★★
331TURBORAMR-4500E4,44097.302,688 5★★★
332TURBORAP35003,39296.042,105 5★★★
333TURBORAP45004,44097.302,688 5★★★
334TURBORAS-3500E3,46996.212,134 5★★★
335TURBORAS-5500E5,32497.403,228 5★★★
336TURBORATW-45E4,32997.622,655 5★★★
337TURBORAU2-45W4,38397.362,457 5★★★
338TURBORAU2-55W5,33797.872,953 5★★★
339TURBORAU2-6500EM6,40497.983,556 5★★★
340TURBORAUM65006,35596.303,575 5★★★
341VICTORWH-357ST3,23396.171,999 5★★★
342VICTORWH-455ST4,52897.242,529 5★★★