ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาด
(วัตต์)
ค่าประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1AEGBMT605,397≥ 982,939 5★★★
2AEGFM35E3,40797.231,903 5★★★
3AEGFM45E4,389≥ 982,419 5★★★
4ALPHAEVO-4500E4,37397.312,669 5★★★
5ALPHAEVO-E5,32397.783,223 5★★★
6ALPHAEVO-EM5,83997.763,517 5★★★
7ALPHAEVO-EM8,03197.553,006 5★★★
8ALPHAEZY-E4,43897.962,505 5★★★
9ALPHAIMPRESS 700E3,43192.432,072 5★
10ALPHAIMPRESS 700E4,31196.982,438 5★★★
11ALPHAIMPRESS 700E5,45297.423,320 5★★★
12ALPHASK-17E4,48797.372,607 5★★★
13ALPHASMART 18E5,46097.283,055 5★★★
14AQUABELLAAQ54065,50297.653,108 5★★★
15AQUABELLAAQ54084,46997.472,549 5★★★
16AQUABELLAAQ55065,46897.883,006 5★★★
17AQUABELLAAQ55084,45197.302,549 5★★★
18ARISTONRMC35E BS-CU3,46197.671,985 5★★★
19ARISTONRMC45E BS-CU4,29297.582,264 5★★★
20ARISTONRT35E BS-CU3,45297.621,990 5★★★
21ARISTONRT45E BS-CU4,16897.652,433 5★★★
22ARISTONSMC35E BS-CU3,46197.671,985 5★★★
23ARISTONSMC45E BS-CU4,29297.582,264 5★★★
24ARISTONST35E BS-CU3,45297.621,990 5★★★
25ARISTONST45E BS-CU4,16897.652,433 5★★★
26ASTINAEC-999E3,41497.642,081 5★★★
27ASTINAEC-999E4,46997.222,732 5★★★
28ASTINAEC-999EM5,71897.653,397 5★★★
29ASTINAIM-9E3,47097.502,115 5★★★
30ASTINAIM-9E5,39697.853,257 5★★★
31BEKOBWI35S1N-2133,34197.891,836 5★★★
32BEKOBWI35S2N-2113,33997.361,879 5★★★
33BEKOBWI45S1N-2134,39597.82,419 5★★★
34BEKOBWI45S2N-2114,36797.472,505 5★★★
35CAMARCIOMNB7000W6,88197.014,254 5★★★
36CAMARCIOMNB9000W8,51397.395,165 5★★★
37CAMARCIO 3500MW3,38497.181,951 5★★★
38CAMARCIO DGB3500B3,43297.461,971 5★★★
39CAMARCIO MNT4500B4,54197.662,048 5★★★
40CENTONSERENE SR311E 4.5KW4,48796.792,780 5★★★
41CENTONSERENE SR711E 5.5KW5,25896.783,243 5★★★
42CENTONSTALLION ST 303E 3.5 KW3,43696.711,869 5★★★
43CENTONXFJ65KH5,91397.313,570 5★★★
44CLARTEWH 645 CT4,41996.752,525 5★★★
45CLARTEWH8454,54890.902,476 5
46CLARTEWH9353,31796.631,792 5★★★
47CLARTEWH9454,39197.432,457 5★★★
48CLARTEWHB454,40897.142,452 5★★★
49CLARTEWHC454,40897.142,452 5★★★
50CLARTEWHM35013,26897.291,874 5★★★
51CLARTEWHM35223,26897.291,874 5★★★
52CLARTEWHM35253,26897.291,874 5★★★
53CLARTEWHM45014,32896.272,510 5★★★
54CLARTEWHM45024,32896.272,510 5★★★
55CLARTEWHM451P4,49396.892,549 5★★★
56CLARTEWHM45224,32896.272,510 5★★★
57CLARTEWHM45254,32896.272,510 5★★★
58CLARTEWHM459P4,49396.892,549 5★★★
59EGOODPN 8351M3,43997.061,916 5★★★
60EGOODPN84504,300≥ 982,347 5★★★
61ELECTROLUXEWE351GX-DW3,35496.501,850 5★★★
62ELECTROLUXEWE351GX-DWX3,35496.501,850 5★★★
63ELECTROLUXEWE351HX-DWS43,45296.501,966 5★★★
64ELECTROLUXEWE351KX-DWB63,55796.802,139 5★★★
65ELECTROLUXEWE351TX1DCT23,52996.011,971 5★★★
66ELECTROLUXEWE381KX-DWG63,80296.802,250 5★★★
67ELECTROLUXEWE381LX1DPX23,74096.802,130 5★★★
68ELECTROLUXEWE381LX-DAX23,81896.802,178 5★★★
69ELECTROLUXEWE381MX1DST23,68296.902,125 5★★★
70ELECTROLUXEWE451GX-DW4,38596.502,399 5★★★
71ELECTROLUXEWE451GX-DWX4,36996.502,529 5★★★
72ELECTROLUXEWE451HX-DWS44,39296.502,476 5★★★
73ELECTROLUXEWE451KX-DWB64,45296.802,602 5★★★
74ELECTROLUXEWE451TX1DCT24,46497.942,356 5★★★
75ELECTROLUXEWE481KX-DWG64,80996.802,790 5★★★
76ELECTROLUXEWE481LX1DPX24,75896.802,766 5★★★
77ELECTROLUXEWE481LX-DAX24,82396.802,737 5★★★
78ELECTROLUXEWE481MX1DST24,70696.902,433 5★★★
79ELECTROLUXEWE601GX-DW5,56296.503,011 5★★★
80ELECTROLUXEWE601HX-DWS45,79096.503,271 5★★★
81ELECTROLUXEWE601KX1DWG66,07296.803,406 5★★★
82ELECTROLUXEWE601LX1DIX16,12296.803,464 5★★★
83ELECTROLUXEWE601LX1DPX26,12296.803,464 5★★★
84ELECTROLUXEWE602IX1DWX35,95697.743,339 5★★★
85ELECTROLUXEWE802IX1DWX37,81097.704,370 5★★★
86ENGLEFIELDMINI SPORT 27297X-WK4,35396.412,505 5★★★
87ENGLEFIELDORBIS 5627X-B-BL4,42097.562,549 5★★★
88ENGLEFIELDORBIS 5627X-BL4,37097.532,525 5★★★
89ENGLEFIELDORBIS 5627X-B-SMT4,42097.562,549 5★★★
90ENGLEFIELDORBIS 5627X-B-WHP4,42097.562,549 5★★★
91ENGLEFIELDORBIS 5627X-SMT4,37097.532,525 5★★★
92ENGLEFIELDORBIS 5627X-WHP4,37097.532,525 5★★★
93ENGLEFIELDORBIS 72989X-BL3,50991.021,927 5
94ENGLEFIELDORBIS 72989X-SMT3,50991.021,927 5
95ENGLEFIELDORBIS 72989X-WHP3,50991.021,927 5
96ENGLEFIELDORBIS P72989X-WHP3,50991.021,927 5
97ENGLEFIELDORBIS PLUS 5627X-ZZ-BL4,35396.412,505 5★★★
98ENGLEFIELDORBIS PLUS 5627X-ZZ-SMT4,35396.412,505 5★★★
99ENGLEFIELDORBIS PLUS 5627X-ZZ-WHP4,35396.412,505 5★★★
100ENGLEFIELDORBIS X 27844X-WHP4,43796.882,501 5★★★
101ENGLEFIELDORBIS X PLUS 27846X-3L4,48597.962,573 5★★★
102ENGLEFIELDORBIS X PLUS 27846X-BL4,48597.962,573 5★★★
103ENGLEFIELDORBIS X PLUS 27846X-WHP4,48597.962,573 5★★★
104ENGLEFIELDSHORE 75992X-B-WK3,45096.032,072 5★★★
105ENGLEFIELDSHORE 75992X-WK3,41097.281,918 5★★★
106ENGLEFIELDSHORE MULTI-POINT 78221X-WK6,25597.333,464 5★★★
107ENGLEFIELDSHORE MULTI-POINT 78222X-WK7,85197.74,360 5★★★
108FAGORFHM605,62796.863,233 5★★★
109FAGORFME8522E8,34197.124,423 5★★★
110FAGORFS3522E3,37896.831,951 5★★★
111FAGORFS4522E4,41896.902,539 5★★★
112FAGORFS4522E RS4,41896.902,539 5★★★
113FAGORFS5522E5,16397.082,920 5★★★
114FAGORFS5522E RB5,16397.082,920 5★★★
115FUJIKAF-35123,45292.551,903 5★
116FUJIKAF-35173,36897.761,908 5★★★
117FUJIKAF-35513,45292.551,903 5★
118FUJIKAF-45124,44995.282,501 5★★
119FUJIKAF-45174,47197.602,472 5★★★
120FUJIKAF-45514,44995.282,501 5★★
121FUJIKAF-4557(BK)4,45993.282,390 5★
122FUJIKAF-4557(WH)4,45993.282,390 5★
123FUJIKAF-4557T(BK)4,30791.692,1015
124FUJIKAF-4557T(WH)4,30791.692,1015
125FUJIKAFC-353,32594.981,836 5★★
126FUJIKAFC-454,30896.582,385 5★★★
127FUJIKAFPB-353,32594.981,836 5★★
128FUJIKAFPB-454,30896.582,385 5★★★
129FUJIKAFS-35013,36095.002,004 5★★
130FUJIKAFS-35T3,31294.811,836 5★★
131FUJIKAFS-45T4,54990.552,5925
132FUJIKAFS-605,780≥ 983,161 5★★★
133FUJIKAFS-60/S5,780≥ 983,161 5★★★
134FUJIKAFS-656,49292.423,551 5★
135FUJIKAFS-807,98692.874,245 5★
136HAIEREI35E3,58397.732,091 5★★★
137HAIEREI35EH-B3,48796.621,985 5★★★
138HAIEREI35M3,49597.632,028 5★★★
139HAIEREI35M-B3,47897.701,937 5★★★
140HAIEREI45E4,50097.442,578 5★★★
141HAIEREI45EH-B4,22596.142,409 5★★★
142HAIEREI45M4,63297.392,674 5★★★
143HAIEREI45M-B4,40897.132,428 5★★★
144HAIEREI60E5,60897.473,141 5★★★
145HAIEREI60EH-B5,85397.803,570 5★★★
146HAIEREI60M5,91297.453,411 5★★★
147HAIEREI60M-B5,80597.132,404 5★★★
148HAIEREI80E7,91897.613,016 5★★★
149HITACHIHES-35AB3,45597.271,922 5★★★
150HITACHIHES-35B3,40097.981,927 5★★★
151HITACHIHES-35V3,47694.881,937 5★★
152HITACHIHES-35VD3,52296.671,937 5★★★
153HITACHIHES-35VDS3,52296.671,937 5★★★
154HITACHIHES-35VS3,47694.881,937 5★★
155HITACHIHES-45B4,45297.282,539 5★★★
156HITACHIHES-45V4,34295.892,399 5★★
157HITACHIHES-45VD4,34595.912,390 5★★
158HITACHIHES-45VDS4,34595.912,390 5★★
159HITACHIHES-45VS4,34295.892,399 5★★
160HITACHIHES-48V4,60695.912,558 5★★
161HITACHIHES-48VD4,62495.412,578 5★★
162HITACHIHES-48VDS4,62495.412,578 5★★
163HITACHIHES-48VS4,60795.912,558 5★★
164HITACHIHES-60R5,86397.893,243 5★★★
165HITACHIHES-60RD5,15597.312,838 5★★★
166HITACHIHES-B35B3,40097.981,927 5★★★
167HITACHIHES-B45B4,45297.282,539 5★★★
168HOMEUZEHW-353,54291.321,9375
169HOMEUZEHW-452,02995.991,089 5★★
170HOMEUZEHW-605,780≥ 983,161 5★★★
171ITCHTC-35H3,47597.431,932 5★★★
172ITCHTC-45H4,369≥ 982,414 5★★★
173ITCHTC-48H4,67496.642,602 5★★★
174ITCHTC-60H5,86397.893,243 5★★★
175JOVEN5004,31097.142,534 5★★★
176JOVEN5054,36197.472,549 5★★★
177JOVEN5204,36197.472,549 5★★★
178JOVEN5353,40097.131,971 5★★★
179JOVEN5354,31097.142,534 5★★★
180JOVEN5553,51397.752,019 5★★★
181JOVEN5753,47497.071,937 5★★★
182JOVEN820I4,22395.232,322 5★★
183JOVEN880E3,36597.701,874 5★★★
184JOVEN920I4,29894.652,380 5★★
185JOVENEC 6024,35597.442,491 5★★★
186JOVENEC 7574,35597.442,491 5★★★
187JOVENEC 7774,29897.972,457 5★★★
188JOVENEC 8024,29897.972,457 5★★★
189JOVENI88E4,29397.282,327 5★★★
190JOVENI90E4,29397.282,327 5★★★
191JOVENMP7205,85297.083,435 5★★★
192JOVENMP9607,92794.772,370 5★★
193JOVENSA10 (3.5KW)3,50697.031,956 5★★★
194JOVENSA10 (4.5KW)4,25297.222,346 5★★★
195JOVENSA10E (3.5KW)3,51896.861,956 5★★★
196JOVENSA10E (4.5KW)4,29397.282,327 5★★★
197JOVENSA20 (4.5KW)4,25297.222,346 5★★★
198JOVENSA20E (3.5KW)3,51896.861,956 5★★★
199JOVENSA20E (4.5KW)4,29397.282,327 5★★★
200JOVENSA8 (3.5KW)3,50697.031,956 5★★★
201JOVENSA8 (4.5KW)4,25297.222,346 5★★★
202JOVENSA8E (3.5KW)3,51896.861,956 5★★★
203JOVENSA8E (4.5KW)4,29397.282,327 5★★★
204JOVENSB11E (4.5KW)4,25197.542,462 5★★★
205JOVENSB11E (5.5KW)5,36597.693,098 5★★★
206JOVENSL30 (3.5KW)3,50697.031,956 5★★★
207JOVENSL30E (3.5KW)3,51896.861,956 5★★★
208JOVENSL30E (4.5KW)4,29397.282,327 5★★★
209LUCKY FLAMEIN35003,43297.202,125 5★★★
210LUCKY FLAMEIN45004,49295.912,019 5★★
211LUCKY FLAMEIN70006,88197.014,254 5★★★
212LUCKY FLAMEIN90008,51397.395,165 5★★★
213LUCKY FLAMENT450D4,49295.912,019 5★★
214MAZUMAEN-335E3,45897.002,115 5★★★
215MAZUMAEN-345E4,39797.032,708 5★★★
216MAZUMAEN-355E5,348≥ 982,896 5★★★
217MAZUMAHE1-G35-PFE3,44996.651,879 5★★★
218MAZUMAHE1-G45-PFE4,34496.522,361 5★★★
219MAZUMAHE1-G55-PFE5,23296.022,843 5★★★
220MAZUMAIMP1- G353,36197.771,855 5★★★
221MAZUMAIMP1- G454,34096.752,419 5★★★
222MAZUMAIMP2- G353,36197.771,855 5★★★
223MAZUMAIMP2- G454,34096.752,419 5★★★
224MAZUMAIMP3-G38T3,77894.912,187 5★★
225MAZUMAIMP3-G45T4,42696.282,573 5★★★
226MAZUMAPOWER 3 (8.0KW)8,09294.124,283 5★★
227MAZUMAPOWER 3(6.0KW)5,84697.023,281 5★★★
228MAZUMAPOWER STREAM PLUS 6.05,95396.753,647 5★★★
229MAZUMAPOWER STREAM PLUS 8.08,10494.254,423 5★★
230MAZUMAPOWER1 6.06,06797.403,724 5★★★
231MAZUMAPOWER4 6.05,72797.763,262 5★★★
232MAZUMAPOWER4 8.07,93397.924,115 5★★★
233MAZUMASLIM C353,41497.511,946 5★★★
234MAZUMASLIM C454,34497.992,452 5★★★
235MAZUMASLIM G353,41497.511,946 5★★★
236MAZUMASLIM G454,34497.992,452 5★★★
237MAZUMASP1-C35-DPM3,440≥ 981,908 5★★★
238MAZUMASP1-C35-LPE3,53197.841,975 5★★★
239MAZUMASP1-C35-LPM3,44996.651,879 5★★★
240MAZUMASP1-C45-DPM4,44297.172,713 5★★★
241MAZUMASP1-C45-LPE4,32897.162,467 5★★★
242MAZUMASP1-C45-LPM4,34496.522,361 5★★★
243MAZUMASP1-C55-LPE5,34096.703,291 5★★★
244MAZUMASP1-C55-LPM5,36596.783,233 5★★★
245MAZUMASP1-G35-LPM3,37097.651,889 5★★★
246MAZUMASP1-G35-SPM3,34995.031,946 5★★★
247MAZUMASP1-G45-LPM4,279≥ 982,327 5★★★
248MAZUMASP1-G45-SPM4,34796.892,467 5★★★
249MEXBUBBLE 3C3,57696.242,130 5★★★
250MEXBUBBLE 5C4,35396.392,539 5★★★
251MEXCENTRI 6R6,05897.983,315 5★★★
252MEXCOCO 3503,46896.302,072 5★★★
253MEXCOCO 3C3,52896.751,999 5★★★
254MEXCOCO 5C4,31197.582,423 5★★★
255MEXCODE 3C3,781≥ 982,077 5★★★
256MEXCODE 5C5,093≥ 982,809 5★★★
257MEXCRYSTAL 3C3,761≥ 982,072 5★★★
258MEXCRYSTAL 3I3,80696.172,163 5★★★
259MEXCRYSTAL 5C5,24997.992,886 5★★★
260MEXCRYSTAL 5I5,04697.732,794 5★★★
261MEXCRYSTAL 6IR6,04697.363,339 5★★★
262MEXCUBE 3C3,90897.932,144 5★★★
263MEXCUBE 5C4,99997.162,785 5★★★
264MEXCUBE 6000R5,98497.953,358 5★★★
265MEXCUBE 8000R7,60697.143,108 5★★★
266MEXMH 9500SP7,18996.833,956 5★★★
267MIDEA DSK45U54,45697.952,708 5★★★
268MIDEADSK38U53,78597.322,120 5★★★
269MIDEADSK45U54,45697.952,708 5★★★
270MITSUMARU AP-WH351 3,38797.831,898 5★★★
271MITSUMARU AP-WH451 4,12597.051,547 5★★★
272NORTHSTARM6E6,22995.483,604 5★★
273NORTHSTARS353,47293.902,081 5★
274NORTHSTARS454,32994.762,534 5★★
275NORTHSTARSO353,47293.902,081 5★
276NORTHSTARSO454,32994.762,534 5★★
277PANASONICDH-3HS23,29790.191,836 5
278PANASONICDH-3JL23,40293.782,067 5★
279PANASONICDH-3LL13,272≥ 981,812 5★★★
280PANASONICDH-3LS13,272≥ 981,812 5★★★
281PANASONICDH-3MS13,50496.931,966 5★★★
282PANASONICDH-3MT13,37596.751,898 5★★★
283PANASONICDH-3ND13,24896.311,845 5★★★
284PANASONICDH-3NS13,19796.191,816 5★★★
285PANASONICDH-3NS23,16396.111,812 5★★★
286PANASONICDH-3PL13,41196.551,961 5★★★
287PANASONICDH-4JL14,18296.462,361 5★★★
288PANASONICDH-4KD14,28296.332,370 5★★★
289PANASONICDH-4ND14,35096.352,457 5★★★
290PANASONICDH-4NS14,29697.482,409 5★★★
291PANASONICDH-4NS24,28897.682,404 5★★★
292PANASONICDH-4PL14,20196.882,390 5★★★
293PANASONICDH-6HD15,55790.033,050 5
294PANASONICDH-6KD15,53497.063,055 5★★★
295PANASONICDH-6ND15,44696.552,857 5★★★
296PANASONICDH-6NS15,45797.673,050 5★★★
297PANASONICDH-6NS25,43397.713,021 5★★★
298RINNAIDENKI 600MP5,83197.733,199 5★★★
299RINNAIECO 3503,585≥ 981,980 5★★★
300RINNAIECO 350S3,54797.842,009 5★★★
301RINNAIECO 450S4,54696.422,501 5★★★
302RINNAIKIN 3503,54497.842,096 5★★★
303RINNAIKIN 4504,57796.702,833 5★★★
304RINNAINIPPON 3503,585≥ 981,980 5★★★
305RINNAINIPPON 4504,59297.342,554 5★★★
306RINNAINIPPON 600MP6,03897.553,474 5★★★
307RINNAIPOP 3503,585≥ 981,980 5★★★
308RINNAIPOP 4504,59297.342,554 5★★★
309RINNAIRE-350ES3,46097.441,922 5★★★
310RINNAIRE-450ES4,36697.122,404 5★★★
311RINNAISENTO 3503,402≥ 981,913 5★★★
312RINNAISENTO 4504,568≥ 982,505 5★★★
313SAFE ELECTRICSP-SERIES WH3.8K3,68196.892,269 5★★★
314SAFE ELECTRICSP-SERIES WH4.5K4,42997.402,713 5★★★
315SAFE ELECTRICSQ-SERIES WH3.8K3,70696.122,303 5★★★
316SAFE ELECTRICSQ-SERIES WH4.5K4,42697.622,703 5★★★
317SHARPWH-235M3,38996.962,096 5★★★
318SHARPWH-236E3,60996.132,250 5★★★
319SHARPWH-239EP3,60996.132,250 5★★★
320SHARPWH-245M4,36096.972,679 5★★★
321SHARPWH-246E4,43597.872,688 5★★★
322SHARPWH-343,38996.962,096 5★★★
323SHARPWH-B553,38996.962,096 5★★★
324SHARPWH-HOT HOT4,36096.972,679 5★★★
325SHARPWH-X'HOT66,12997.013,700 5★★★
326STEINMAXFL-35E3,39296.042,105 5★★★
327STEINMAXFL-45E4,44097.302,688 5★★★
328STEINMAXST-35E3,50790.721,946 5
329STEINMAXST-45E4,46290.522,443 5
330STIEBEL ELTRON DHC 6 ILEC5,90797.783,647 5★★★
331STIEBEL ELTRON DHC 8 ILEC8,23896.793,811 5★★★
332STIEBEL ELTRON DS 35 EC3,47497.791,980 5★★★
333STIEBEL ELTRONAQ 35 E-33,56596.972,202 5★★★
334STIEBEL ELTRONAQ 45 E-34,37097.562,684 5★★★
335STIEBEL ELTRONAQ35E3,461≥ 981,908 5★★★
336STIEBEL ELTRONAQ35E-23,50196.541,879 5★★★
337STIEBEL ELTRONAQ45E4,36796.112,390 5★★★
338STIEBEL ELTRONAQ45E-24,41496.292,452 5★★★
339STIEBEL ELTRONDDH 65,82197.133,296 5★★★
340STIEBEL ELTRONDDH 6 EC6,06497.103,676 5★★★
341STIEBEL ELTRONDDH 87,86497.164,447 5★★★
342STIEBEL ELTRONDDH 8 EC7,63297.244,625 5★★★
343STIEBEL ELTRONDHA4/66,002≥ 983,291 5★★★
344STIEBEL ELTRONDHA4/87,734≥ 984,124 5★★★
345STIEBEL ELTRONDHC10EL8,66697.984,722 5★★★
346STIEBEL ELTRONDHC65,939≥ 983,310 5★★★
347STIEBEL ELTRONDHC6EC5,912≥ 983,233 5★★★
348STIEBEL ELTRONDHC6XG5,86296.633,233 5★★★
349STIEBEL ELTRONDHC8EC7,851≥ 984,259 5★★★
350STIEBEL ELTRONDHC8EL7,866≥ 984,269 5★★★
351STIEBEL ELTRONDHC8XG7,66596.094,172 5★★★
352STIEBEL ELTRONDHD 6 EC5,94096.633,368 5★★★
353STIEBEL ELTRONDHM66,039≥ 983,300 5★★★
354STIEBEL ELTRONDJ 40 E3,89096.682,158 5★★★
355STIEBEL ELTRONDJ30E2,962≥ 981,638 5★★★
356STIEBEL ELTRONDJ30E-22,88597.261,595 5★★★
357STIEBEL ELTRONDMT 65,53497.623,300 5★★★
358STIEBEL ELTRONDS 35 EC3,47497.791,980 5★★★
359STIEBEL ELTRONDS 45 EC4,46697.902,534 5★★★
360STIEBEL ELTRONDS 60 EC5,89297.342,982 5★★★
361STIEBEL ELTRONDX 35 E3,37596.061,889 5★★★
362STIEBEL ELTRONDX 45 E4,56797.222,823 5★★★
363STIEBEL ELTRONIJ35E3,38597.751,898 5★★★
364STIEBEL ELTRONIJ45E4,391≥ 982,385 5★★★
365STIEBEL ELTRONIL 35 EC-23,32997.651,908 5★★★
366STIEBEL ELTRONIL 45 EC-24,54397.511,990 5★★★
367STIEBEL ELTRONIL35EC3,30497.652,033 5★★★
368STIEBEL ELTRONIL45EC3,492≥ 981,956 5★★★
369STIEBEL ELTRONIS35E3,55395.821,990 5★★
370STIEBEL ELTRONIS35E-23,46396.921,927 5★★★
371STIEBEL ELTRONIS45E4,41595.582,438 5★★
372STIEBEL ELTRONIS45E-24,37296.942,419 5★★★
373STIEBEL ELTRONIS60E5,775≥ 983,064 5★★★
374STIEBEL ELTRONIS60E-25,89897.403,117 5★★★
375STIEBEL ELTRONWL 35EC3,34796.761,903 5★★★
376STIEBEL ELTRONWL 45EC4,27196.881,874 5★★★
377STIEBEL ELTRONWS35E3,45997.151,922 5★★★
378STIEBEL ELTRONWS45E4,412≥ 982,428 5★★★
379STIEBEL ELTRONXG35EC3,44296.471,932 5★★★
380STIEBEL ELTRONXG45EC4,47896.612,799 5★★★
381STIEBEL ELTRONXGL 35EC3,33696.941,860 5★★★
382STIEBEL ELTRONXGL 45EC4,20596.802,028 5★★★
383TOSHIBADSK38ES53,69197.812,255 5★★★
384TOSHIBADSK38ES5KB3,69197.812,255 5★★★
385TOSHIBADSK38ES5KW3,69197.812,255 5★★★
386TOSHIBADSK38S5KW3,72696.512,332 5★★★
387TOSHIBADSK45ES54,43696.512,751 5★★★
388TOSHIBADSK45ES5KB4,43696.512,751 5★★★
389TOSHIBADSK45ES5KW4,43696.512,751 5★★★
390TOSHIBADSK45S5KW4,48397.822,732 5★★★
391TURBORAB35003,55390.791,966 5
392TURBORAB45004,56790.722,510 5
393TURBORADZ-3500E3,51590.201,937 5
394TURBORADZ-8000EM7,94291.392,631 5
395TURBORAFX-4500E4,31097.162,452 5★★★
396TURBORAFX-6000EM5,84097.412,626 5★★★
397TURBORAL45004,32197.942,438 5★★★
398TURBORALH-3500E3,47597.962,115 5★★★
399TURBORALH-5500E5,39796.933,276 5★★★
400TURBORALH-8000EM7,90095.403,946 5★★
401TURBORAM3500E3,46996.212,134 5★★★
402TURBORAM4500E4,47297.762,607 5★★★
403TURBORAM5500E5,32497.403,228 5★★★
404TURBORAMR-3500E3,39296.042,105 5★★★
405TURBORAMR-4500E4,44097.302,688 5★★★
406TURBORAOM65006,35596.303,575 5★★★
407TURBORAP35003,39296.042,105 5★★★
408TURBORAP45004,44097.302,688 5★★★
409TURBORAS-3500E3,46996.212,134 5★★★
410TURBORAS-5500E5,32497.403,228 5★★★
411TURBORATW-45E4,32997.622,655 5★★★
412TURBORAU2-45W4,38397.362,457 5★★★
413TURBORAU2-55W5,33797.872,953 5★★★
414TURBORAU2-6500EM6,40497.983,556 5★★★
415TURBORAUM65006,35596.303,575 5★★★
416VICTORWH-357ST3,23396.171,999 5★★★
417VICTORWH-455ST4,52897.242,529 5★★★