ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นชนิดขนาด
(นิ้ว)
ค่าประสิทธิภาพ
(ลบ.ม./นาที/วัตต์)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1ACCORDAC-16 DESIGN-Aตั้งพื้น161.335195
2ACCORDAC-16 SLตั้งโต๊ะ161.325185
3ACCORDAC-1881ตั้งโต๊ะ181.286755
4ACCORDAC-18HCตั้งโต๊ะ181.296735
5ACCORDAC-18HCTตั้งโต๊ะ181.296735
6ACCORDAC-40CSส่ายรอบตัว161.245715
7ACCORDAC-40WAXติดผนัง161.335445
8ACCORDEURO-Aตั้งโต๊ะ161.355275
9ACCORDLV-16 UVตั้งพื้น161.355125
10ACCORDNEW-2008ตั้งโต๊ะ161.375265
11ACCORDTORNADOตั้งโต๊ะ161.345645
12ACCORDV-20TZระบายอากาศ80.292255
13ACCORDVF-20AUTระบายอากาศ80.302775★
14ASTANLF-66ตั้งพื้น161.365605
15ASTANTF-63ตั้งโต๊ะ161.385415
16CLARTEFA16ตั้งพื้น161.325405
17CLARTEFA181ตั้งพื้น181.327295
18CLARTEFB16ตั้งโต๊ะ161.335475
19CLARTEFB18ตั้งโต๊ะ181.387255★
20CLARTEFW-1602ติดผนัง161.405295★
21ELECTROLUXESSF2063JBตั้งพื้น161.445415★
22ELECTROLUXESSF2063Pตั้งพื้น161.445415★
23ELECTROLUXESSF2063SOตั้งพื้น161.445415★
24FAMILYFM-S16Cตั้งพื้น161.345455
25FAMILYFM-T16Aตั้งโต๊ะ161.345455
26FAMILYFM-T16Dตั้งโต๊ะ161.344935
27FAMILYFM-WF16M1ติดผนัง161.345205
28HANABISHIHFA-116Wติดผนัง161.375505
29HANABISHIHFA-216Wติดผนัง161.305805
30HANABISHIHFA-316Dตั้งโต๊ะ161.365535
31HANABISHIHFA-812Dตั้งโต๊ะ121.114175
32HANABISHIHFA-816Dตั้งโต๊ะ161.365875
33HANABISHIHFA-816Fตั้งพื้น161.375325
34HANABISHITF-1810ตั้งโต๊ะ181.286805
35HATARIHA-P18M1ตั้งพื้น181.357185★
36HATARIHB-S16M4ตั้งโต๊ะ161.365395
37HATARIHD-P16M3ตั้งพื้น161.345285
38HATARIHD-P16R3ตั้งพื้น161.425575★
39HATARIHE-C18M1(S)ส่ายรอบตัว181.227335
40HATARIHE-S18M1ตั้งโต๊ะ181.436875★
41HATARIHF-P18R1 ตั้งพื้น181.357185★
42HATARIHF-T18M2ตั้งโต๊ะ181.366995★
43HATARIHF-VW25M4(G)ระบายอากาศ100.493115★★★
44HATARIHF-VW25M5(N)ระบายอากาศ100.543145★★★
45HATARIHF-VW30M3(N)ระบายอากาศ120.553475★★★
46HATARIHF-W18M3ติดผนัง181.397305★
47HATARIHF-W18R1ติดผนัง181.397305★
48HATARIHG-W16M4ติดผนัง161.465455★
49HATARIHT-C16M7(S)ส่ายรอบตัว161.275705
50HATARIHT-C16M8(N)ส่ายรอบตัว161.275705
51HATARIHT-C16R1(S)ส่ายรอบตัว161.385315★
52HATARIHT-C18R1(S)ส่ายรอบตัว181.227335
53HATARIHT-S16D4ตั้งโต๊ะ161.325575
54HATARIHT-S16M7ตั้งโต๊ะ161.455685★
55HATARIHT-S16R2ตั้งโต๊ะ161.455465★
56HATARIHT-S18M2ตั้งโต๊ะ181.436875★
57HATARIHT-T16M4ตั้งโต๊ะ161.515545★★
58HATARIHT-T16M5ตั้งโต๊ะ161.515545★★
59HATARIHT-T18M3ตั้งโต๊ะ181.366995★
60HATARIHT-VW20M6(G)ระบายอากาศ80.342585★★
61HATARIHT-VW20M7(N)ระบายอากาศ80.402535★★★
62HATARIHT-W16M6ติดผนัง161.355865
63HATARIHT-W16R6ติดผนัง161.355865
64HATARIHT-W18M4ติดผนัง181.397305★
65HATARISLIDE SMART L1ตั้งโต๊ะ181.436875★
66HATARISTAND SMART L1ตั้งพื้น181.357185★
67HATARIT12M1ตั้งโต๊ะ121.133365
68HATARIT12M2ตั้งโต๊ะ121.133365
69IMARFLEXIE-120Aตั้งโต๊ะ121.154565
70IMARFLEXIE-180Aติดผนัง161.365485
71IMARFLEXIE-182Aตั้งพื้น161.345785
72IMARFLEXIE-184Aติดผนัง161.355415
73IMARFLEXIE-185ติดผนัง161.375235
74IMARFLEXIE-186ติดผนัง161.355205
75IMARFLEXIE-261Aส่ายรอบตัว161.255555
76IMARFLEXIF-444ตั้งโต๊ะ181.286805
77IMARFLEXIF-446ตั้งพื้น181.276855
78IMARFLEXIF-777Aตั้งพื้น161.385475
79IMARFLEXIF-778ตั้งโต๊ะ161.495305★
80IMARFLEXIF-945ตั้งพื้น161.305525
81IMARFLEXIF-952ตั้งโต๊ะ161.375695
82IMARFLEXIF-952Aตั้งโต๊ะ161.44497 5★
83IMARFLEXIF-953Aติดผนัง161.355505
84IMARFLEXIF-956ติดผนัง181.286605
85IMARFLEXIF-959ตั้งโต๊ะ161.355415
86IMARFLEXIF-966ตั้งโต๊ะ161.365125
87IMARFLEXIF-970ตั้งโต๊ะ161.455295★
88IMARFLEXIF-990ระบายอากาศ80.332895★★
89KENTAKT-1665ตั้งโต๊ะ161.345235
90KENTAKT-2696ตั้งโต๊ะ161.345235
91LOVESTARLS-1231ตั้งโต๊ะ121.143735
92LOVESTARLS-1629Aตั้งโต๊ะ161.315335
93MASTERKOOLMDSF-16ตั้งพื้น161.78406 5★★★
94MDF-161ตั้งโต๊ะ161.325275
95MDF-162ตั้งโต๊ะ161.395225
96MDF-188ติดผนัง181.286605
97MDF-189ตั้งโต๊ะ181.296735
98MDF-218ตั้งพื้น181.276855
99MDV-008ระบายอากาศ80.302775★
100MIRAM - 1211Nตั้งโต๊ะ121.134575
101MIRAM-1232ติดผนัง121.264425★★
102MIRAM-161Nตั้งโต๊ะ161.355725
103MIRAM-1621ตั้งพื้น161.475505★
104MIRAM-1631ติดผนัง161.375705
105MIRAM-1632ติดผนัง161.385765
106MIRAM-1639Nติดผนัง161.365545
107MIRAM-167ตั้งโต๊ะ161.315715
108MIRAM-168Nส่ายรอบตัว161.265665
109MIRAM-1691ตั้งพื้น161.365495
110MIRAM-1692ตั้งพื้น161.475495★
111MIRAM-169Nตั้งพื้น161.335715
112MIRAM-181ตั้งโต๊ะ181.307715
113MIRAM-1821ตั้งพื้น181.287675
114MIRAM-1831ติดผนัง181.267985
115MIRAM-1832ติดผนัง181.267985
116MIRAM-188ส่ายรอบตัว181.227685
117MIRAM-189ตั้งพื้น181.287675
118MIRAM-88ระบายอากาศ80.332895★★
119MISUSHITAFAN-016Tตั้งโต๊ะ161.315645
120MISUSHITAFAN-16SLตั้งโต๊ะ161.355845
121MISUSHITAFAN17-1SLตั้งโต๊ะ161.325555
122MISUSHITAFAN17-1Tตั้งโต๊ะ161.405435★
123MITSUBISHI ELECTRICCY16-GTส่ายรอบตัว161.225885
124MITSUBISHI ELECTRICCY16-GVส่ายรอบตัว161.275915
125MITSUBISHI ELECTRICCY16-STส่ายรอบตัว161.275575
126MITSUBISHI ELECTRICCY16-SVส่ายรอบตัว161.255575
127MITSUBISHI ELECTRICCY18-GVส่ายรอบตัว181.377465★
128MITSUBISHI ELECTRICCY18-GYส่ายรอบตัว181.387465★
129MITSUBISHI ELECTRICCY18-SVส่ายรอบตัว181.327735★
130MITSUBISHI ELECTRICCY18-SYส่ายรอบตัว181.327615★
131MITSUBISHI ELECTRICD12-GWตั้งโต๊ะ121.184305★
132MITSUBISHI ELECTRICD12-GYตั้งโต๊ะ121.264385★★
133MITSUBISHI ELECTRICD16-GWตั้งโต๊ะ161.325285
134MITSUBISHI ELECTRICD16-GYตั้งโต๊ะ161.455225★
135MITSUBISHI ELECTRICD18-GWตั้งโต๊ะ181.357275★
136MITSUBISHI ELECTRICD18-GYตั้งโต๊ะ181.277415
137MITSUBISHI ELECTRICEX-20FH5Tระบายอากาศ80.611965★★★
138MITSUBISHI ELECTRICEX-20RH5Tระบายอากาศ80.552165★★★
139MITSUBISHI ELECTRICEX-20SH5Tระบายอากาศ80.512275★★★
140MITSUBISHI ELECTRICEX-20SKC5Tระบายอากาศ80.482285★★★
141MITSUBISHI ELECTRICEX-25FH5Tระบายอากาศ100.633005★★★
142MITSUBISHI ELECTRICEX-25LMPTระบายอากาศ100.533525★★★
143MITSUBISHI ELECTRICEX-25RH5Tระบายอากาศ100.672695★★★
144MITSUBISHI ELECTRICEX-25SG5Tระบายอากาศ100.523095★★★
145MITSUBISHI ELECTRICEX-25SH5Tระบายอากาศ100.563115★★★
146MITSUBISHI ELECTRICEX-25SKC5Tระบายอากาศ100.583105★★★
147MITSUBISHI ELECTRICEX-30FH5Tระบายอากาศ120.613615★★★
148MITSUBISHI ELECTRICEX-30RH5Tระบายอากาศ120.593945★★★
149MITSUBISHI ELECTRICEX-30SH5Tระบายอากาศ120.593765★★★
150MITSUBISHI ELECTRICLV16-GWตั้งพื้น161.325285
151MITSUBISHI ELECTRICLV16-GYตั้งพื้น161.455225★
152MITSUBISHI ELECTRICLV16-RBWตั้งพื้น161.465495★
153MITSUBISHI ELECTRICLV16-RBYตั้งโต๊ะ161.415315★
154MITSUBISHI ELECTRICLV16-RWตั้งพื้น161.465495★
155MITSUBISHI ELECTRICLV16-RYตั้งพื้น161.415315★
156MITSUBISHI ELECTRICLV16S-RWตั้งพื้น161.585495★★
157MITSUBISHI ELECTRICLV16S-RYตั้งพื้น161.385275
158MITSUBISHI ELECTRICR12-MWตั้งโต๊ะ121.184415★
159MITSUBISHI ELECTRICR12-MYตั้งโต๊ะ121.134395
160MITSUBISHI ELECTRICR16-GWตั้งโต๊ะ161.325285
161MITSUBISHI ELECTRICR16-GYตั้งโต๊ะ161.455225★
162MITSUBISHI ELECTRICR18-GWตั้งพื้น181.357275★
163MITSUBISHI ELECTRICR18-GYตั้งโต๊ะ181.277415
164MITSUBISHI ELECTRICW16-GWติดผนัง161.465385★
165MITSUBISHI ELECTRICW16-GYติดผนัง161.335425
166MITSUBISHI ELECTRICW16-RWติดผนัง161.415455★
167MITSUBISHI ELECTRICW16-RYติดผนัง161.325355
168MITSUBISHI ELECTRICW18-GWติดผนัง181.277435
169MITSUBISHI ELECTRICW18-GYติดผนัง181.267645
170MITSUBISHI ELECTRICW18-RWติดผนัง181.297615
171MITSUBISHI ELECTRICW18-RYติดผนัง181.277595
172MITSUMARUAP-SF2168SPตั้งพื้น161.375555
173MITSUMARUAP-SF2170SPตั้งพื้น161.305635
174MITSUMARUAP-TF1169Aตั้งโต๊ะ161.375585
175MITSUMARUAP-TF16ตั้งโต๊ะ161.335515
176MITSUMARUAP-VF21ระบายอากาศ80.273255
177MITSUMARUAP-WF2164Pติดผนัง161.375505
178MITSUMARUAP-WF2165Pติดผนัง161.305805
179MITSUMARUSF1602ATตั้งพื้น161.345655
180MITSUMARUSF16ATตั้งพื้น161.375205
181MITSUMARUSF18ตั้งพื้น181.326765
182MITSUMARUTF16Gตั้งโต๊ะ161.305515
183MITSUMARUTF18ตั้งโต๊ะ181.326825
184MITSUMARUWF2185ติดผนัง181.327055
185OGAWAOA-4851ติดผนัง181.35674 5★
186OGAWAOA-4852ติดผนัง181.35674 5★
187OGAWAOA-7893ตั้งโต๊ะ181.37645 5★
188PANASONICF-BC16Bส่ายรอบตัว161.295725
189PANASONICF-BQ16Bส่ายรอบตัว161.295725
190PANASONICF-BR16Aติดผนัง161.446005★
191PANASONICF-BU16Cติดผนัง161.355765
192PANASONICF-BU16T1ติดผนัง161.355765
193PANASONICFV-20AUT3ระบายอากาศ80.482285★★★
194PANASONICFV-20AYT1ระบายอากาศ80.421775★★★
195PANASONICFV-20LUT3ระบายอากาศ80.422275★★★
196PANASONICFV-20RLT2ระบายอากาศ80.402315★★★
197PANASONICFV-20RUT2ระบายอากาศ80.462305★★★
198PANASONICFV-25AUT3ระบายอากาศ100.523195★★★
199PANASONICFV-25FUT1ระบายอากาศ100.423705★
200PANASONICFV-25LUT3ระบายอากาศ100.423485★
201PANASONICFV-25RLT2ระบายอากาศ100.443455★★
202PANASONICFV-25RUT2ระบายอากาศ100.513205★★★
203PANASONICFV-30AUT3ระบายอากาศ120.463895★
204PANASONICFV-30LUT1ระบายอากาศ120.434235
205PANASONICFV-30RLT1ระบายอากาศ120.434085
206PANASONICFV-30RUT2ระบายอากาศ120.463935★
207PROTECHTF-64ตั้งโต๊ะ161.425585★
208SANSHIROSF-108ตั้งโต๊ะ181.286805
209SHARPPJ-RT181ตั้งพื้น181.367165★
210SHARPPJ-SL163ตั้งโต๊ะ161.405365★
211SHARPPJ-SL181ตั้งพื้น181.367165★
212SHARPPJ-ST163ตั้งพื้น161.405365★
213SHARPPJ-ST181ตั้งพื้น181.367165★
214SHARPPJ-TA163ตั้งพื้น161.405365★
215SHARPPJ-TA181ตั้งโต๊ะ181.367165★
216SHARPPJ-WA163ติดผนัง161.455085★
217SHARPPJ-WA181ติดผนัง181.277455
218SINGERFM-S16Dตั้งพื้น161.345255
219VICTORIF-1831ตั้งโต๊ะ181.336815
220VICTORIF-1841ตั้งโต๊ะ181.336815
221VICTORIF-1861ตั้งโต๊ะ181.336815
222VICTORND-1615ตั้งโต๊ะ161.355435
223VICTORND-1616ตั้งโต๊ะ161.345005
224VICTORSF-1858ตั้งพื้น181.276855
225VICTORSF-2179ตั้งพื้น161.325415
226VICTORSL-182ตั้งโต๊ะ181.286755
227VICTORSL-265ตั้งโต๊ะ161.42489 5★
228VICTORTF-1610ตั้งโต๊ะ161.335265
229VICTORTF-166ตั้งโต๊ะ161.355385
230VICTORTF-1811ตั้งโต๊ะ181.286755
231VICTORVG-202TZระบายอากาศ80.282675
232VICTORVW-207AUTระบายอากาศ80.332895★★
233VICTORWF - 916ติดผนัง161.326185
234VICTORWF-369ติดผนัง161.375355
235VICTORWF-916ติดผนัง161.326185
236VICTORWF-921ติดผนัง161.325515
237VICTORWF-929ติดผนัง181.286605
238VICTORWF-949Rติดผนัง161.355465
239WASAKIF1'10ตั้งโต๊ะ161.315735
240WHIFAVDA-25WKAระบายอากาศ100.622245★★★
241WHIFAVDS-25WKระบายอากาศ100.692095★★★
242WHIFAVDS-25WK(A)ระบายอากาศ100.662125★★★
243WHIFAVDS-25WK(M)ระบายอากาศ100.662195★★★
244WHIFAVDS-25WKAระบายอากาศ100.622295★★★
245WHIFAVTS-20WI(A)ระบายอากาศ80.681605★★★
246WHIFAVTS-20WI(M)ระบายอากาศ80.661635★★★