ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นแบบขนาด
ลิตร
ขนาด
คิวบิกฟุต
ค่าประสิทธิภาพ
(หน่วย/วัน)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1CHEOWCHAN INTER COOLNF201DLตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67924.03.755,4205 ★
2CHEOWCHAN INTER COOLNF201Vตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก64422.83.795,4785★
3CHEOWCHAN INTER COOLNF301Eตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก98034.64.566,5915★
4CHEOWCHAN INTER COOLNF301Vตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก98034.63.785,4645★
5DCSM-HA2-110Cตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก71025.12.884,1635 ★★
6DCSM-HA3-163Cตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก108938.53.985,7535 ★
7FRESHERFC-243ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2207.81.412,0385 ★★
8FRESHERFC-300ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2709.51.582,2845 ★★
9FRESHERFR-2DBLตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76026.91.842,6605★★★
10FRESHERFR-2DBV2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76327.01.552,2405★★★
11FRESHERFR-2DFLตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.94.406,3605
12FRESHERFR-2DI3ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.92.834,0905 ★★
13FRESHERFR-2DILตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.92.834,0905 ★★
14FRESHERFR-2DJตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99335.14.656,7215 ★
15FRESHERFR-2DJLตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99935.35.067,3145
16FRESHERFR-2DJWV2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,01936.02.213,1945★★★
17FRESHERFR-2DSIตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก74426.34.486,4755
18FRESHERFR-2DWV2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76327.01.552,2405★★★
19FRESHERFR-2FCLตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.94.406,3605
20FRESHERFR-2FCSตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73125.83.945,6955 ★
21FRESHERFR-2FWV2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76327.01.552,2405★★★
22FRESHERFR-2LDFตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73125.83.945,6955 ★
23FRESHERFR-2LDI2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67323.82.423,4985 ★★
24FRESHERFR-2LDJตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก97134.32.693,8885 ★★
25FRESHERFR-3DBV2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,13039.92.062,9785★★★
26FRESHERFR-3DJWV2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,53754.33.054,4085★★★
27FRESHERFR-3DWV2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,13039.92.062,9785★★★
28FRESHERFR-3LDFตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,13039.95.397,7915
29FRESHERFS-350Wตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก30710.82.794,0335 ★
30FRESHERSH-21020JSตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,01936.02.213,1945★★★
31FRESHERSH-2760Sตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76327.01.552,2405★★★
32FRESHERSH-31130Sตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,13039.92.062,9785★★★
33FRESHERSH-31540JSตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,53754.33.054,4085★★★
34GOLD ARROW INTER COOLG2LSตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73325.94.085,8975 ★
35GOLD ARROW INTER COOLGAR-01-060ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก32911.61.812,6165 ★★
36GOLD ARROW INTER COOLGAR-02-110ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก70124.84.706,7935
37GOLD ARROW INTER COOLGAR-03-165ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,08538.35.988,6435
38GOLD ARROW INTER COOLSM-HA2-110Cตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก71025.12.884,1635 ★★
39GOLD ARROW INTER COOLSM-HA3-163Cตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก108938.53.985,7535 ★
40GOLD ARROW INTER COOLSM-PV2-110Cตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก74026.11.882,7175★★★
41GOLD ARROW INTER COOLSM-V112ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก66323.43.885,6085 ★
42HAIERSC-1018BCตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99935.35.067,3145
43HAIERSC-1018BCIตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99935.33.214,6405 ★★
44HAIERSC-1400PCS2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73325.94.085,8975 ★
45HAIERSC-1400PCS2-LED V2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73225.94.776,8955
46HAIERSC-1400PCS2-LS V2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73125.83.945,6955 ★
47HAIERSC-1400PCS2-LS V4ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76327.01.552,2405★★★
48HAIERSC-165VC3ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,08538.35.988,6435
49HAIERSC-1700PCS2-LEDตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99335.14.656,7215 ★
50HAIERSC-1700PCS2-LED V3ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก97134.32.693,8885 ★★
51HAIERSC-1700PCS2-LED V4ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,01936.02.213,1945★★★
52HAIERSC-180VC3ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,41650.04.095,9125 ★★
53HAIERSC-2100PCS3 V2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,13039.95.397,7915
54HAIERSC-2100PCS3-V3ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,13039.92.062,9785★★★
55HAIERSC-240BCตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2268.02.243,2385 ★
56HAIERSC-240BC-V3ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2157.61.62,3135 ★★
57HAIERSC-2600PCS3-V3ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,53754.33.054,4085★★★
58HAIERSC-340BCตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก31611.22.283,2965 ★
59HAIERSC-340BC-V3ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก32011.31.62,3135 ★★
60HAIERSC-412BC-V2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก39013.82.503,6145 ★
61HAIERSC-760BC2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.94.406,3605
62HAIERSC-760BC3ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก78027.64.556,5775
63HAIERSC-760BCIตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.92.834,0905 ★★
64HAIERSC-760BCSตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.94.406,3605
65HIGH KOOLML01ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก34812.33.284,7415
66HIGH KOOLML02ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก75926.84.656,7215
67HIGH KOOLML03ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,26744.86.519,4105
68HIGH KOOLML-03-1ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,26044.54.035,8255 ★★
69HIGH KOOLMLX02ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,18341.85.237,5595 ★
70ICHI-COOLFT-285ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก29910.52.573,7155 ★
71ICHI-COOLFT-385ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก34312.12.854,1195 ★
72KP INTERCOOLNF 2110Pตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67523.94.095,9125
73KP INTERCOOLPR255110KPตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก68824.33.064,4235 ★
74KP INTERCOOLPS210KPตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก72125.55.037,2705
75KP INTERCOOLPY210KPตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก86530.64.506,5045
76LANNA CENTERMARTSM-HA2-110Cตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก71025.12.884,1635 ★★
77LANNA CENTERMARTSM-HA3-163Cตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก108938.53.985,7535 ★
78LANNA CENTERMARTSM-V112ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก66323.43.885,6085 ★
79LUCKYSTARCANYON 208Iตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.92.834,0905 ★★
80LUCKYSTARCANYON 208I2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก75626.72.423,4985 ★★
81LUCKYSTARCANYON 208Nตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.94.406,3605
82LUCKYSTARCANYON 208NEตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก78027.64.556,5775
83LUCKYSTARCANYON 208Pตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.94.406,3605
84LUCKYSTARCANYON 208PEตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก78027.64.556,5775
85LUCKYSTARCANYON 210Iตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99935.33.214,6405 ★★
86LUCKYSTARCANYON 210Nตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99935.35.067,3145
87LUCKYSTARCANYON 210NEตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99035.05.007,2275
88LUCKYSTARCANYON 210Pตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99935.35.067,3145
89LUCKYSTARCANYON 210PEตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99035.05.007,2275
90LUCKYSTARCANYON 312Nตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,15840.96.218,9765
91LUCKYSTARCANYON 408Iตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.92.834,0905 ★★
92LUCKYSTARCANYON 408Nตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.94.406,3605
93LUCKYSTARCANYON 408NEตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก78027.64.556,5775
94LUCKYSTARLS-2085Gตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก77327.33.925,6665 ★
95LUCKYSTARMAROON 280ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก28510.02.673,8595 ★
96LUCKYSTARMAROON 350ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก36713.02.673,8595 ★
97MIRAGEBC 745Dตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76327.01.552,2405★★★
98MIRAGEBC 755Bตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,01936.02.213,1945★★★
99MIRAGEBC 935Bตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,13039.92.062,9785★★★
100MIRAGEBC 945Bตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,53754.33.054,4085★★★
101MIRAGEBC741Eตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73225.94.776,8955
102MIRAGEBC745ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73125.83.945,6955 ★
103MIRAGEBC745Bตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76026.91.842,6605★★★
104MR.COOLSL-K122ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก93333.04.897,0685
105MR.COOLSM-HA2-110Cตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก71025.12.884,1635 ★★
106MR.COOLSM-HA3-163Cตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก108938.53.985,7535 ★
107MR.COOLSM-PV2-110Cตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก74026.11.882,7175★★★
108MR.COOLSM-V112ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก66323.43.885,6085 ★
109NATURALNCS-43115ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,15140.76.309,1065
110NATURALNCS-43115Eตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,13039.92.062,9785★★★
111NATURALNCS-43156ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,56255.27.8811,3905
112NATURALNCS-43156Eตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,53754.33.054,4085★★★
113NATURALNCS-4760ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก78027.64.556,5775
114NATURALNCS-4761ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76026.91.842,6605★★★
115NATURALNCS-4761Eตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76327.01.552,2405★★★
116NATURALNCS-4990ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99035.03.274,7265 ★★
117NATURALNCS-4990Eตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,01936.02.213,1945★★★
118PATANA INTERCOOL2DGB-3ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก97134.32.693,8885 ★★
119PATANA INTERCOOL2DGB-4ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99035.03.274,7265 ★★
120PATANA INTERCOOL2DGB-5ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,03836.74.105,9265 ★
121PATANA INTERCOOL2DGB-6ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,01936.02.213,1945★★★
122PATANA INTERCOOL2DGB-IVTHตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก97534.53.975,7385 ★
123PATANA INTERCOOL2-LSตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73325.94.085,8975 ★
124PATANA INTERCOOL2-LS (V4)ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73125.83.945,6955 ★
125PATANA INTERCOOL2-LS (V6)ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73826.13.034,3805 ★★
126PATANA INTERCOOL2-LS (V7)ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76026.91.842,6605★★★
127PATANA INTERCOOL2-LS (V8)ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76327.01.552,2405★★★
128PATANA INTERCOOL2PB-5ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99335.14.656,7215 ★
129PATANA INTERCOOL3DGB-2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,56255.27.8811,3905
130PATANA INTERCOOL3DGB-3ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,53754.33.054,4085★★★
131PATANA INTERCOOL3-LS (V2)ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,13039.95.397,7915
132PATANA INTERCOOL3-LS (V3)ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,15140.76.309,1065
133PATANA INTERCOOL3-LS (V4)ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,13039.92.062,9785★★★
134POWERCOOLPC 208Iตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก75626.72.423,4985 ★★
135POWERCOOLPC 208Nตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.94.406,3605
136POWERCOOLPC 208NEตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก78027.64.556,5775
137POWERCOOLPC 312Nตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก115840.96.218,9765
138POWERCOOLPC 408Nตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.94.406,3605
139POWERCOOLPC 408NEตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก78027.64.556,5775
140POWERCOOLPC-1285ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2799.93.264,7125
141POWERCOOLPC-2085Gตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก77327.33.925,6665 ★
142SANDENMEA-0255ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2508.81.692,4435 ★★
143SANDENMEA-0405ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก36813.01.992,8765 ★★
144SANDENMEA-0905ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก78527.72.794,0335 ★★
145SANDENMEM-1105ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก75026.51.802,6025★★★
146SANDENMEM-1605ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,16041.03.585,1755 ★★
147SANDENOEM-1205ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก95033.61.992,8765★★★
148SANDENOEM-1205Iตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก94133.32.313,3395 ★★★
149SANDENOEM-1805ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,46051.63.655,2765 ★★
150SANDENOEM-1805Iตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,45751.52.753,9755 ★★★
151SANDENSEA-0255ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2508.81.692,4435 ★★
152SANDENSEA-0355ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก34012.01.802,6025 ★★
153SANDENSEA-0405ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก36813.01.992,8765 ★★
154SANDENSEA-0905ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก78527.72.794,0335 ★★
155SANDENSEM-1205ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก95033.61.992,8765★★★
156SANDENSEM-1805ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,46051.63.655,2765 ★★
157SANDENSPB-0300ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2508.81.251,8075★★★
158SANDENSPB-0400ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก33011.71.432,0675★★★
159SANDENSPB-0500ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก36512.91.522,1975★★★
160SANDENSPB-1000ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก78527.72.022,9205 ★★★
161SANDENSPN-1005ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก65023.02.032,9345 ★★
162SANDENSPQ-0345ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก30810.91.752,5295 ★★
163SANDENYEM-1105ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก75026.51.802,6025★★★
164SANDENYEM-1105Iตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76026.91.892,7325★★★
165SANDENYEM-1605ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,16041.03.585,1755 ★★
166SANDENYEM-1605Iตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,15640.82.443,5275 ★★★
167S-COOLSL-K122ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก93333.04.897,0685
168S-COOLSM-HA112C-V3ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก72525.61.722,4865★★★
169S-COOLSM-HA2-110Cตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก71025.12.884,1635 ★★
170S-COOLSM-HA3-163Cตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,08938.53.985,7535 ★
171S-COOLSM-PV2-110Cตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก74026.11.882,7175★★★
172S-COOLSM-V112ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก66323.43.885,6085 ★
173S-COOLSS-61 Cตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก30010.63.384,8855
174S-COOLSS-HA 102ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก56520.01.882,7175 ★★
175S-COOLSS-HA 112ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก60021.23.485,0305 ★
176S-COOLSS-HA 92ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก48417.11.892,7325 ★★
177SINGER2LSV8-SINGERตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76327.01.552,2405★★★
178SINGER3LSV4-SINGERตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,13039.92.062,9785★★★
179SINGERSGPA-0953ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2508.82.022,9205 ★★
180SINGERSGPA-1203ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก34012.02.503,6145 ★
181SINGERSGPA-1413ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก36813.02.643,8165 ★
182SINGERSGPM-2803ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76527.04.035,8255 ★
183SINGERSPA-10ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2508.81.251,8075★★★
184SINGERSPA-13ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก33011.71.432,0675★★★
185SINGERSPA-15ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก36512.91.522,1975★★★
186SINGERUC-29ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก78027.64.556,5775
187SKY COOLSP-2DIตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67223.83.965,7245 ★
188SO COOLSTM-2DTMIตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73125.83.945,6955 ★
189SO COOLSTM-2DTMLตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73125.83.945,6955 ★
190SO COOLSTM-2DTMV2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76327.01.552,2405★★★
191SUNHUILD2-DC-70ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก85030.04.646,7075
192SUNHUILG2 62 D2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67723.94.486,4755
193SUNHUILG2 D2 62ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก69624.62.483,5855 ★★
194SUNHUILG2-7ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก68724.31.822,6315★★★
195SUNHUISB2 68 DCตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก89731.72.904,1925 ★★
196SUNHUISB2-68-D2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก77827.55.147,4295
197SUNHUIYA2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก71025.11.682,4285★★★
198SUNHUIYA3ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,08538.35.988,6435
199SYSTEMFORMMCD-20 IVตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก83329.42.794,0335 ★★
200SYSTEMFORMMCD-30 IVตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,28745.53.434,9585 ★★
201THE COOLALEX 2P (R) JUMBOตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99035.05.007,2275
202THE COOLALEX 2P (R) PROตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก78027.64.556,5775
203THE COOLALEX 2P JUMBO PLUSตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก93933.23.705,3485 ★
204THE COOLALEX 2P JUMBO PREMIUMตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,01936.02.213,1945★★★
205THE COOLALEX 2P JUMBO WF/LED.2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99035.03.274,7265 ★★
206THE COOLALEX 2P PLUSตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก71025.11.682,4285★★★
207THE COOLALEX 2P PREMIUMตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76327.01.552,2405★★★
208THE COOLALEX 2P PROตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73125.83.945,6955 ★
209THE COOLALEX 2P PRO.2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76026.91.842,6605★★★
210THE COOLALEX 3P JUMBO PLUSตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,41650.04.095,9125 ★★
211THE COOLALEX 3P JUMBO PLUS (N)ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,41650.04.095,9125 ★★
212THE COOLALEX 3P JUMBO PREMIUMตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,53754.33.054,4085★★★
213THE COOLALEX 3P JUMBO WF/LED.2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,56255.27.8811,3905
214THE COOLALEX 3P PREMIUMตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,13039.92.062,9785★★★
215THE COOLALEX-2Pตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73325.94.085,8975 ★
216V INTERCOOLDDV-01-070ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก46916.63.424,9435
217V INTERCOOLDDV-02-120ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก93933.23.705,3485 ★
218V INTERCOOLDIN-02-110ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก69224.43.495,0445 ★
219VERY COOLDVR-02-110ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก70124.84.706,7935
220VJ COOLDAA-02-110ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก71525.32.713,9175 ★★
221VJ COOLDFC-02-110ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก68824.33.785,4645 ★
222VJ COOLDFC-02-120ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก93933.23.705,3485 ★
223VJ COOLDFC-03-165ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,08538.35.988,6435
224VJ COOLDFC-03-180ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,41650.04.095,9125 ★★
225VJ COOLDFD-02-110ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก71025.11.682,4285★★★
226VJ COOLDIM-02-110ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก69124.41.892,7325★★★
227VJ COOLDIT-01-060ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก32811.61.452,0965★★★
228VJ COOLDIT-02-110ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก69324.51.992,8765★★★
229VJ COOLDIT-03-165ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,08938.52.703,9035 ★★
230VJ COOLDVJ-01-060ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก32911.61.812,6165 ★★