ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นแบบขนาด
ลิตร
ขนาด
คิวบิกฟุต
ค่าประสิทธิภาพ
(หน่วย/วัน)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1CHEOWCHAN INTER COOLNF201DLตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67924.03.755,4205 ★
2COOL INSPIREDDENISE S730 DCตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก70825.04.456,4325
3FRESHERFR-2DFตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73225.94.776,8955
4FRESHERFR-2DFLตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.94.406,3605
5FRESHERFR-2DI2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67323.82.423,4985 ★★
6FRESHERFR-2DILตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.92.834,0905 ★★
7FRESHERFR-2DJตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99335.14.656,7215 ★
8FRESHERFR-2DJBตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,00035.34.196,0565 ★
9FRESHERFR-2DJLตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99935.35.067,3145
10FRESHERFR-2FCตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก69124.44.055,8545
11FRESHERFR-2FCLตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.94.406,3605
12FRESHERFR-2LDFตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73125.83.945,6955 ★
13FRESHERFR-2LDI2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67323.82.423,4985 ★★
14FRESHERFR-2LDJBตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก100035.34.196,0565 ★
15FRESHERFR-2LFCตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก69124.44.055,8545
16GOLD ARROW INTER COOL2LS-V2/GAตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73225.94.776,8955
17GOLD ARROW INTER COOL2ML-IVTH/GAตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67323.82.423,4985 ★★
18GOLD ARROW INTER COOLG2LSตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73325.94.085,8975 ★
19GOLD ARROW INTER COOLSM-V112ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก66323.43.885,6085 ★
20HAIERSC-1400PCS2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73325.94.085,8975 ★
21HAIERSC-1400PCS2-IVTV2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67323.82.423,4985 ★★
22HAIERSC-1400PCS2-LEDตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73325.94.085,8975 ★
23HAIERSC-1400PCS2-LED V2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73225.94.776,8955
24HAIERSC-1400PCS2-LSตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก69124.44.055,8545
25HAIERSC-1400PCS2-LS V2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73125.83.945,6955 ★
26HAIERSC-1700PCS2-LEDตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99335.14.656,7215 ★
27HAIERSC-1700PCS2-LED V2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,00035.34.196,0565 ★
28HAIERSC-2100PCS3 V2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,13039.95.397,7915
29HAIERSC-240GAตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2308.12.333,3685 ★
30HAIERSC-2600PCS3 V2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,56455.37.8011,2745
31HAIERSC-340GAตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก32611.52.253,2525 ★★
32HIGH KOOLML01ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก34812.33.284,7415
33HIGH KOOLML02ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก75926.84.656,7215
34HIGH KOOLML03ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก126744.86.519,4105
35HIGH KOOLMLX02ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,18341.85.237,5595 ★
36ICHI-COOLFT-285ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก29910.52.573,7155 ★
37ICHI-COOLFT-2D760ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73225.94.776,8955
38ICHI-COOLFT-385ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก34312.12.854,1195 ★
39KP INTERCOOLNF 2110Pตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67523.94.095,9125
40KP INTERCOOLPS210KPตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก72125.55.037,2705
41KP INTERCOOLPY210KPตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก86530.64.506,5045
42LANNA CENTERMARTSM-V112ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก66323.43.885,6085 ★
43LUCKYSTARCANYON 208Iตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.92.834,0905 ★★
44LUCKYSTARCANYON 208Nตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.94.406,3605
45LUCKYSTARCANYON 208Pตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.94.406,3605
46LUCKYSTARCANYON 210Iตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99935.33.214,6405 ★★
47LUCKYSTARCANYON 210Nตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99935.35.067,3145
48LUCKYSTARCANYON 210Pตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99935.35.067,3145
49LUCKYSTARCANYON 408Iตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.92.834,0905 ★★
50LUCKYSTARCANYON 408Nตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.94.406,3605
51LUCKYSTARLS-2085Gตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก77327.33.925,6665 ★
52LUCKYSTARMAROON 280ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก28510.02.673,8595 ★
53MIRAGEBC-102ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก98834.94.166,0135 ★
54MIRAGEBC116ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก31611.23.344,8285
55MIRAGEBC159ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก47516.83.665,2905
56MIRAGEBC741Eตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73225.94.776,8955
57MIRAGEBC741EFตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก69124.44.055,8545
58MIRAGEBC-840IVตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67323.82.423,4985 ★★
59MR.COOLSL-K122ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก93333.04.897,0685
60MR.COOLSM-V112ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก66323.43.885,6085 ★
61PANASONICSBC-P189Eตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1987.02.173,1375 ★
62PANASONICSBC-P2DBAตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก98834.94.166,0135 ★
63PANASONICSBC-P2DSAตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก74126.23.845,5505 ★
64PANASONICSBC-P3DBEตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก155054.86.108,8175 ★
65PANASONICSMR-PT250Bตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2589.12.844,1055 ★
66PANASONICSMR-PT250Eตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2528.92.563,7005 ★
67PANASONICSMR-PT330Aตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก31611.23.344,8285
68PANASONICSMR-PT330Bตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก33211.73.044,3945 ★
69PANASONICSMR-PT450Aตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก47516.83.665,2905
70PATANA INTERCOOL2DGB-2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,00035.34.196,0565 ★
71PATANA INTERCOOL2DGB-3ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก97134.32.693,8885 ★★
72PATANA INTERCOOL2-LSตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73325.94.085,8975 ★
73PATANA INTERCOOL2-LS (V3)ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก72825.73.234,6695 ★
74PATANA INTERCOOL2-LS (V4)ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73125.83.945,6955 ★
75PATANA INTERCOOL2-LS (VERSION 2)ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73225.94.776,8955
76PATANA INTERCOOL2LS-HTCตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก69124.44.055,8545
77PATANA INTERCOOL2ML-IVTHตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67323.82.423,4985 ★★
78PATANA INTERCOOL2PB-5ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99335.14.656,7215 ★
79PATANA INTERCOOL3-DGBตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,56455.37.8011,2745
80PATANA INTERCOOL3-LS (V2)ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,13039.95.397,7915
81POWERCOOLPC-1285ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2799.93.264,7125
82POWERCOOLPC-2085Gตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก77327.33.925,6665 ★
83SANDENSPA-0905ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก78527.72.794,0335 ★★
84SANDEN INTERCOOLMPM-0753ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76527.04.035,8255 ★
85SANDEN INTERCOOLSDC-1000AYตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99735.24.526,5335 ★
86SANDEN INTERCOOLSPA-0253D41Aตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2508.82.022,9205 ★★
87SANDEN INTERCOOLSPA-0303ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก28710.12.493,5995 ★
88SANDEN INTERCOOLSPA-0353ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก34012.02.503,6145 ★
89SANDEN INTERCOOLSPA-0353D41Aตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก34012.02.503,6145 ★
90SANDEN INTERCOOLSPA-0403ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก36813.02.643,8165 ★
91SANDEN INTERCOOLSPA-0403D41Aตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก36813.02.643,8165 ★
92SANDEN INTERCOOLSPA-0903ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก78527.73.284,7415 ★
93SANDEN INTERCOOLYPM-110Pตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76527.04.035,8255 ★
94S-COOLSL-K122ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก93333.04.897,0685
95S-COOLSM-V112ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก66323.43.885,6085 ★
96SINGERSGPA-0953ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2508.82.022,9205 ★★
97SINGERSGPA-1203ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก34012.02.503,6145 ★
98SINGERSGPA-1413ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก36813.02.643,8165 ★
99SINGERSGPM-2803ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76527.04.035,8255 ★
100SINGERUC-11ECOตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก33211.73.044,3945 ★
101SINGERUC-9ECOตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2589.12.844,1055 ★
102SO COOLSTM-2DFตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73225.94.776,8955
103SO COOLSTM-2FCตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก69124.44.055,8545
104SUNHUILD2-DC-70ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก85030.04.646,7075
105SUNHUILG2 62 D2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67723.94.486,4755
106SUNHUISB2-68-D2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก77827.55.147,4295
107THE COOLALEX 2P JUMBO WF/LEDตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,00035.34.196,0565 ★
108THE COOLALEX-2Pตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73325.94.085,8975 ★
109THE COOLALEX-2P INVERTERตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67323.82.423,4985 ★★
110THE COOLALEX-2P-JUMBOตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,00035.34.196,0565 ★
111THE COOLALEX-2PTตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73225.94.776,8955
112V INTERCOOLDDV-01-070ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก46916.63.424,9435
113V INTERCOOLDDV-02-120ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก93933.23.705,3485 ★
114VERY COOLDVR-02-110ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก70124.84.706,7935
115VJ COOLDAA-02-110ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก71525.32.713,9175 ★★
116VJ COOLDFC-01-070ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก46916.63.424,9435
117VJ COOLDFC-02-110ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก68824.33.785,4645 ★
118VJ COOLDFC-02-120ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก93933.23.705,3485 ★
119VJ COOLDIT-02-110ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก69324.51.992,8765★★★