ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นแบบขนาด
ลิตร
ขนาด
คิวบิกฟุต
ค่าประสิทธิภาพ
(หน่วย/วัน)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1CHEOWCHAN INTER COOLNF201DLตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67924.03.755,4205 ★
2COOL INSPIREDDENISE S730 DCตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก70825.04.456,4325
3FRESHERFR-2DFตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73225.94.776,8955
4FRESHERFR-2DI2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67323.82.423,4985 ★★
5FRESHERFR-2DJตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99335.14.656,7215 ★
6FRESHERFR-2DJBตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,00035.34.196,0565 ★
7FRESHERFR-2FCตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก69124.44.055,8545
8FRESHERFR-2LDFตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73125.83.945,6955 ★
9FRESHERFR-2LDI2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67323.82.423,4985 ★★
10FRESHERFR-2LDJBตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก100035.34.196,0565 ★
11FRESHERFR-2LFCตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก69124.44.055,8545
12GOLD ARROW INTER COOL2LS-V2/GAตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73225.94.776,8955
13GOLD ARROW INTER COOL2ML-IVTH/GAตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67323.82.423,4985 ★★
14GOLD ARROW INTER COOLG2LSตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73325.94.085,8975 ★
15GOLD ARROW INTER COOLSM-V112ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก66323.43.885,6085 ★
16HAIERSC-1400PCS2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73325.94.085,8975 ★
17HAIERSC-1400PCS2-IVTV2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67323.82.423,4985 ★★
18HAIERSC-1400PCS2-LEDตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73325.94.085,8975 ★
19HAIERSC-1400PCS2-LED V2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73225.94.776,8955
20HAIERSC-1400PCS2-LSตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก69124.44.055,8545
21HAIERSC-1700PCS2-LEDตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99335.14.656,7215 ★
22HAIERSC-1700PCS2-LED V2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,00035.34.196,0565 ★
23HAIERSC-240GAตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2308.12.333,3685 ★
24HAIERSC-340GAตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก32611.52.253,2525 ★★
25HIGH KOOLML01ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก34812.33.284,7415
26HIGH KOOLML02ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก75926.84.656,7215
27HIGH KOOLMLX02ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,18341.85.237,5595 ★
28ICHI-COOLFT-2D760ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73225.94.776,8955
29KP INTERCOOLNF 2110Pตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67523.94.095,9125
30KP INTERCOOLPS210KPตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก72125.55.037,2705
31KP INTERCOOLPY210KPตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก86530.64.506,5045
32LANNA CENTERMARTSM-V112ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก66323.43.885,6085 ★
33LUCKYSTARCANYON 208Iตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.92.834,0905 ★★
34LUCKYSTARCANYON 208Nตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.94.406,3605
35LUCKYSTARCANYON 208Pตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.94.406,3605
36LUCKYSTARCANYON 210Iตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99935.33.214,6405 ★★
37LUCKYSTARCANYON 210Nตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99935.35.067,3145
38LUCKYSTARCANYON 210Pตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99935.35.067,3145
39LUCKYSTARCANYON 408Iตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.92.834,0905 ★★
40LUCKYSTARCANYON 408Nตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก79027.94.406,3605
41LUCKYSTARLS-2085Gตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก77327.33.925,6665 ★
42LUCKYSTARMAROON 280ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก28510.02.673,8595 ★
43MIRAGEBC741Eตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73225.94.776,8955
44MIRAGEBC741EFตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก69124.44.055,8545
45MIRAGEBC-840IVตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67323.82.423,4985 ★★
46MR.COOLSL-K122ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก93333.04.897,0685
47MR.COOLSM-V112ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก66323.43.885,6085 ★
48PANASONICSMR-PT250Bตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2589.12.844,1055 ★
49PANASONICSMR-PT330Bตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก33211.73.044,3945 ★
50PATANA INTERCOOL2DGB-2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,00035.34.196,0565 ★
51PATANA INTERCOOL2-LSตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73325.94.085,8975 ★
52PATANA INTERCOOL2-LS (V3)ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก72825.73.234,6695 ★
53PATANA INTERCOOL2-LS (V4)ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73125.83.945,6955 ★
54PATANA INTERCOOL2-LS (VERSION 2)ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73225.94.776,8955
55PATANA INTERCOOL2LS-HTCตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก69124.44.055,8545
56PATANA INTERCOOL2ML-IVTHตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67323.82.423,4985 ★★
57PATANA INTERCOOL2PB-5ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99335.14.656,7215 ★
58PATANA INTERCOOL3-DGBตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,56455.37.8011,2745
59PATANA INTERCOOL3-LS (V2)ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,13039.95.397,7915
60POWERCOOLPC-1285ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2799.93.264,7125
61POWERCOOLPC-2085Gตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก77327.33.925,6665 ★
62SANDEN INTERCOOLMPM-0753ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76527.04.035,8255 ★
63SANDEN INTERCOOLSDC-1000AYตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก99735.24.526,5335 ★
64SANDEN INTERCOOLSPA-0253D41Aตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2508.82.022,9205 ★★
65SANDEN INTERCOOLSPA-0303ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก28710.12.493,5995 ★
66SANDEN INTERCOOLSPA-0353ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก34012.02.503,6145 ★
67SANDEN INTERCOOLSPA-0353D41Aตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก34012.02.503,6145 ★
68SANDEN INTERCOOLSPA-0403ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก36813.02.643,8165 ★
69SANDEN INTERCOOLSPA-0403D41Aตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก36813.02.643,8165 ★
70SANDEN INTERCOOLSPA-0903ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก78527.73.284,7415 ★
71SANDEN INTERCOOLYPM-110Pตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76527.04.035,8255 ★
72S-COOLSL-K122ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก93333.04.897,0685
73S-COOLSM-V112ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก66323.43.885,6085 ★
74SINGERSGPA-0953ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2508.82.022,9205 ★★
75SINGERSGPA-1203ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก34012.02.503,6145 ★
76SINGERSGPA-1413ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก36813.02.643,8165 ★
77SINGERSGPM-2803ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก76527.04.035,8255 ★
78SINGERUC-11ECOตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก33211.73.044,3945 ★
79SINGERUC-9ECOตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก2589.12.844,1055 ★
80SO COOLSTM-2DFตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73225.94.776,8955
81SO COOLSTM-2FCตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก69124.44.055,8545
82SUNHUILD2-DC-70ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก85030.04.646,7075
83SUNHUILG2 62 D2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67723.94.486,4755
84SUNHUISB2-68-D2ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก77827.55.147,4295
85THE COOLALEX 2P JUMBO WF/LEDตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,00035.34.196,0565 ★
86THE COOLALEX-2Pตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73325.94.085,8975 ★
87THE COOLALEX-2P INVERTERตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก67323.82.423,4985 ★★
88THE COOLALEX-2P-JUMBOตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก1,00035.34.196,0565 ★
89THE COOLALEX-2PTตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก73225.94.776,8955
90V INTERCOOLDDV-01-070ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก46916.63.424,9435
91V INTERCOOLDDV-02-120ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก93933.23.705,3485 ★
92VERY COOLDVR-02-110ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก70124.84.706,7935
93VJ COOLDAA-02-110ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก71525.32.713,9175 ★★
94VJ COOLDFC-01-070ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก46916.63.424,9435
95VJ COOLDFC-02-120ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก93933.23.705,3485 ★