ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาด
(วัตต์)
ขนาด
(ลิตร)
ค่าประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1BEKORCJ 27023C7001.888.335495
2BEKORCJ 47023S7001.888.494405
3ELECTROLUXERC31056501.887.274915
4ELECTROLUXERC32056501.887.684975
5ELECTROLUXERC33056501.887.794935
6ELECTROLUXERC34056501.888.595095
7ELECTROLUXERC35056501.888.816735
8ELECTROLUXERC6603W7001.890.113965★
9ELECTROLUXERC7603W8001.888.214215
10HANABISHIHAP-8286001.888.544725
11LOVESTARDS-R147001.887.825535
12LOVESTARDS-R207001.887.225575
13LOVESTARLS-40006001.887.904675
14LOVESTARLS-4000A6001.887.104705
15MENARMN18017001.888.975545
16MISUSHITAKS-18006001.890.744655★
17MISUSHITAKS-1800T6001.890.744655★
18MISUSHITAKS-18ST6001.890.744655★
19MISUSHITAKS-19S-16001.889.174755★
20MISUSHITAKS-19S-1L6001.889.174755★
21MISUSHITAKS-19ST6001.890.744655★
22MISUSHITASKS-19E6001.889.174755★
23MISUSHITASKS-19ET6001.889.174755★
24MISUSHITASR-KS-19K6001.890.744655★
25MISUSHITASR-KS-19K-L6001.890.744655★
26MITSUMARUAP-1818A6001.887.064605
27MITSUMARUAP-18301,0003.087.677475
28MITSUMARUAP-5186001.888.234715
29MITSUMARUAP-518T6001.888.824705
30MY HOMEA702T6501.888.004665
31OXYGENRC-1926501.887.065165
32PANASONICSR-18FGS7001.893.235155★★★
33PANASONICSR-JN1856501.887.955045
34PANASONICSR-JQ1858001.887.785995
35PROTECHRC-18016501.888.005135
36SHARPKS-11E4851.088.163835
37SHARPKS-11ET4851.088.513755
38SHARPKS-18006001.888.624475
39SHARPKS-1800T6001.889.664615★
40SHARPKS-18E6001.889.994555★
41SHARPKS-19E6001.889.444585★
42SHARPKS-19ET6001.889.094525★
43SHARPKS-23E8002.290.196025★
44SHARPKS-R11ST4851.087.793775
45SHARPKS-R18ST6001.889.394515★
46SHARPKS-R19ST6001.890.154665★
47SHARPKS-R23ST8002.289.926085★
48TOSHIBARC-309E1,0003.087.747545
49TOSHIBARC-T186001.888.104515