ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาด
(วัตต์)
ขนาด
(ลิตร)
แบบค่าประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1BEKORCJ 27023C7001.8อุ่นธรรมดา88.335495
2BEKORCJ 47023S7001.8อุ่นธรรมดา88.494405
3ELECTROLUXERC31056501.8อุ่นพิเศษ87.274915
4ELECTROLUXERC32056501.8อุ่นพิเศษ87.684975
5ELECTROLUXERC33056501.8อุ่นพิเศษ87.794935
6ELECTROLUXERC34056501.8อุ่นพิเศษ88.595095
7ELECTROLUXERC35056501.8อุ่นพิเศษ88.816735
8ELECTROLUXERC6603W7001.8ดิจิทัล90.113965
9ELECTROLUXERC7603W8001.8อุ่นพิเศษ88.214215
10HANABISHIHAP-8286001.8อุ่นธรรมดา88.544725
11INTERNATIONALKS-18ST6001.8หุง/อุ่น89.174755
12INTERNATIONALKS-19S-16001.8หุง/อุ่น89.174755
13INTERNATIONALKS-19ST6001.8หุง/อุ่น89.174755
14INTERNATIONALSKS-19E6001.8หุง/อุ่น89.174755
15KASHIWARC-1104001.0อุ่นธรรมดา83.833055
16KASHIWARC-1144001.0อุ่นธรรมดา82.533105
17KASHIWARC-7229002.2อุ่นธรรมดา88.046835
18LOVESTARDS-R147001.8อุ่นธรรมดา87.825535
19LOVESTARDS-R207001.8อุ่นธรรมดา87.225575
20LOVESTARLS-40006001.8อุ่นธรรมดา87.904675
21LOVESTARLS-4000A6001.8อุ่นธรรมดา87.104705
22MENARMN18017001.8อุ่นธรรมดา88.975545
23MISUSHITAKS-18006001.8หุง/อุ่น90.744655
24MISUSHITAKS-1800T6001.8หุง/อุ่น90.744655
25MISUSHITAKS-18ST6001.8หุง/อุ่น90.744655
26MISUSHITAKS-19S-16001.8หุง/อุ่น89.174755
27MISUSHITAKS-19S-1L6001.8หุง/อุ่น89.174755
28MISUSHITAKS-19ST6001.8หุง/อุ่น90.744655
29MISUSHITASKS-19E6001.8หุง/อุ่น89.174755
30MISUSHITASKS-19ET6001.8หุง/อุ่น89.174755
31MISUSHITASR-KS-19K6001.8หุง/อุ่น90.744655
32MISUSHITASR-KS-19K-L6001.8หุง/อุ่น90.744655
33MITSUMARUAP-1818A6001.8อุ่นธรรมดา87.064605
34MITSUMARUAP-18301,0003.0อุ่นธรรมดา87.677475
35MITSUMARUAP-5186001.8อุ่นธรรมดา88.234715
36MITSUMARUAP-518T6001.8อุ่นธรรมดา88.824705
37MY HOMEA702T6501.8อุ่นพิเศษ88.004665
38OXYGENRC-1114001.0อุ่นธรรมดา83.722875
39OXYGENRC-1926501.8อุ่นธรรมดา87.065165
40PANASONICSR-18FGS7001.8อุ่นธรรมดา93.235155★★★
41PANASONICSR-JN1856501.8อุ่นธรรมดา87.955045
42PANASONICSR-JQ1858001.8อุ่นธรรมดา87.785995
43PROTECHRC-18016501.8หุง/อุ่น90.365135
44SHARPKS-11E4851.0หุง/อุ่น89.113695
45SHARPKS-11ET4851.0อุ่นพิเศษ88.513755
46SHARPKS-18006001.8หุง/อุ่น89.614605
47SHARPKS-1800T6001.8หุง/อุ่น89.664615★
48SHARPKS-18E6001.8หุง/อุ่น89.994555★
49SHARPKS-19E6001.8หุง/อุ่น89.444585★
50SHARPKS-19ET6001.8หุง/อุ่น89.094525★
51SHARPKS-23E8002.2หุง/อุ่น90.196025★
52SHARPKS-R11ST4851.0อุ่นพิเศษ87.793775
53SHARPKS-R18ST6001.8หุง/อุ่น89.394515★
54SHARPKS-R19ST6001.8หุง/อุ่น90.154665★
55SHARPKS-R23ST8002.2หุง/อุ่น89.926085★
56TOSHIBARC-309E1,0003.0อุ่นธรรมดา87.747545
57TOSHIBARC-T186001.8อุ่นธรรมดา88.104515
58TOSHIBARC-T18JA(B)7001.8อุ่นธรรมดา89.645365
59TOSHIBARC-T18JA(P)7001.8อุ่นธรรมดา89.645365
60TOSHIBARC-T18JX7001.8อุ่นธรรมดา89.645365