ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาด
(วัตต์)
ชนิด
(สี)
ค่าความส่องสว่าง
(ลูเมน)
ค่าประสิทธิภาพ
(ลูเมน/วัตต์)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1LKS DAI-ICHICFL 13W EX-D13เดย์ไลท์780601475
2LKS DAI-ICHICFL 13W EX-W13วอร์มไวท์780661465 ★
3LKS DAI-ICHIM3U-2 20W20เดย์ไลท์1,240622085
4LKS DAI-ICHISSL-1 20W/EX-D20เดย์ไลท์1,240702075 ★★
5LKS DAI-ICHICFL 20W EX-W20วอร์มไวท์1,300702145 ★
6LKS DAI-ICHISSL-1 20W EX-W20วอร์มไวท์1,300692165 ★
7SILVER LIGHTCFL MH2U077เดย์ไลท์31553815
8SILVER LIGHTCFL MHSP077เดย์ไลท์31561825 ★★
9SILVER LIGHTCFL MHSP099เดย์ไลท์450641075 ★
10SILVER LIGHTCFL MHSP099วอร์มไวท์495681085 ★★
11SILVER LIGHTCFL 13W / SPIRAL13เดย์ไลท์650601575
12SILVER LIGHTCFL 13W 2U13เดย์ไลท์650601495
13SILVER LIGHTCFL 13W / SPIRAL13วอร์มไวท์763681575 ★★
14SILVER LIGHTCFL 13W 2U13วอร์มไวท์720641395 ★
15SILVER LIGHTCFL 20W / SPIRAL20เดย์ไลท์1,100622425
16SILVER LIGHTCFL20W 3U20เดย์ไลท์1,250622235
17SILVER LIGHTCFL 20W / SPIRAL20วอร์มไวท์1,300732405 ★★
18SILVER LIGHTCFL 20W 3U20วอร์มไวท์1,250652395