ลำดับเครื่องหมายการค้ารุ่นขนาด
(วัตต์)
ชนิด
(สี)
ค่าความส่องสว่าง
(ลูเมน)
ค่าประสิทธิภาพ
(ลูเมน/วัตต์)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1LKS DAI-ICHICFL 13W EX-D13เดย์ไลท์780601475
2LKS DAI-ICHICFL 13W EX-W13วอร์มไวท์780661465 ★
3LKS DAI-ICHIM3U-2 20W20เดย์ไลท์1,240622085
4LKS DAI-ICHISSL-1 20W/EX-D20เดย์ไลท์1,240702075 ★★
5LKS DAI-ICHICFL 20W EX-W20วอร์มไวท์1,300702145 ★
6LKS DAI-ICHISSL-1 20W EX-W20วอร์มไวท์1,300692165 ★
7PHILIPSGENIE8คูลไวท์41556935
8PHILIPSECOTONE HS8วอร์มไวท์42053935
9PHILIPSESSENTIAL8วอร์มไวท์46059935 ★
10PHILIPSTORNADO12วอร์มไวท์725691395 ★★
11PHILIPSESSENTIAL14วอร์มไวท์860681625 ★★
12PHILIPSTORNADO15คูลเดย์ไลท์900641735
13PHILIPSTORNADO15วอร์มไวท์950691735 ★
14PHILIPSESSENTIAL18คูลเดย์ไลท์1,100632085
15PHILIPSESSENTIAL ซูเปอร์คุ้ม18วอร์มไวท์1,100652085
16PHILIPSTORNADO20คูลเดย์ไลท์1,250632315
17PHILIPSTORNADO20คูลเดย์ไลท์1,250662315 ★
18PHILIPSECOTONE HS20วอร์มไวท์1,340692315 ★
19PHILIPSTORNADO20วอร์มไวท์1,350742315 ★★
20PHILIPSECOTONE HS23คูลเดย์ไลท์1,380642665
21PHILIPSECOTONE HS23วอร์มไวท์1,450692665 ★
22PHILIPSEHL TWISTER45คูลไวท์3,000725205
23SILVER LIGHTCFL MH2U077เดย์ไลท์31553815
24SILVER LIGHTCFL MHSP077เดย์ไลท์31561825 ★★
25SILVER LIGHTCFL MH2U077วอร์มไวท์35061815 ★★
26SILVER LIGHTCFL MHSP099เดย์ไลท์450641075 ★
27SILVER LIGHTCFL MHSP099วอร์มไวท์495681085 ★★
28SILVER LIGHTCFL 11-SP 11วอร์มไวท์610681275 ★★
29SILVER LIGHTCFL 13W / SPIRAL13เดย์ไลท์650601575
30SILVER LIGHTCFL 13W 2U13เดย์ไลท์650601495
31SILVER LIGHTCFL 13W / SPIRAL13วอร์มไวท์763681575 ★★
32SILVER LIGHTCFL 13W 2U13วอร์มไวท์720641395 ★
33SILVER LIGHTCFL 20W / SPIRAL20เดย์ไลท์1,100622425
34SILVER LIGHTCFL20W 3U20เดย์ไลท์1,250622235
35SILVER LIGHTCFL 20W / SPIRAL20วอร์มไวท์1,300732405 ★★
36SILVER LIGHTCFL 20W 3U20วอร์มไวท์1,250652395