ลำดับเครื่องหมาย
การค้า
ชนิดประเภทรุ่นขนาด
(บีทียู/ชั่วโมง)
ค่าประสิทธิภาพ
(บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFV-12/ACCW-12-R3213,20013.7511,1015
2AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFV-18/ACCW-18-R3218,40013.2416,0705
3AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFV-24/ACCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
4AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-09-R32/ACCW-09-R329,20013.278,0175
5AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-09-R410A/ACCW-09-R410A9,40013.388,1245
6AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-12-AX-R32/ACCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
7AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-12-R32/ACCW-12-R3213,20013.7211,1255
8AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-12-R410A/ACCW-12-R410A13,10013.0011,6525
9AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-18-AX-R32/ACCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
10AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-18-R32/ACCW-18-R3218,20013.2015,9435
11AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-18-R410A/ACCW-18-R410A18,40013.1016,2415
12AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-24-AX-R32/ACCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
13AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-24-R32/ACCW-24-R3225,10013.6821,2165
14AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-24-R410A/ACCW-24-R410A25,20013.1422,1765
15AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-30/ACCX-30-R410A30,30012.4528,1425
16AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-32-R410A/ACCX-32-R410A32,20012.6629,4105
17AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-33-R410A/ACCX-33-R410A34,10012.4931,5705
18AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-33-R410A/ACCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
19AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-36-R410A/ACCX-36-R410A37,10012.6633,8865
20AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-36-R410A/ACCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
21AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-36RO-R32/ACCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
22AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-38-R410A/ACCX-38-R410A38,00012.4535,2935
23AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-38-R410A/ACCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
24AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-40-R410A/ACCX-40-R410A40,30012.7636,5205
25AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-40-R410A/ACCX-40T-R410A41,00012.5937,6565
26AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDFE1W-024-DABS/CE1R-024-DABS24,01513.1021,1985
27AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC09BA-MNVKE-RV/KC09BA-RSVKE-DCC9,40013.148,2755
28AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-DCC12,80013.9410,616 5 ★
29AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-DCC18,70013.3316,2235
30AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-DCC25,20013.1822,1035
31AMENAFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDFKY24B-MNVKE-RV/KC24B-RSVKE-FK24,00013.8120,0955
32AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-LK13,00013.8110,8855
33AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-LK18,60013.6215,7885
34AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-LK25,10013.8121,0165
35AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-LK32,00013.3827,6555
36AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA36A-MNVKE-RV/KC36A-RSVKE-LK36,50012.7533,1005
37AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA36A-MNVKE-RY/KC36A-RSYKE-LK37,00012.8033,4275
38AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-LK37,00012.8033,4275
39AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA40A-MNVLE-RY/KC40A-RSYLE-LK40,94412.8336,9015
40AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-LK13,00013.8110,8855
41AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-LK18,60013.6215,7885
42AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-LK25,10013.8121,0165
43AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-LK32,00013.3827,6555
44AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36A-MNVKE-RV/KC36A-RSVKE-LK36,50012.7533,1005
45AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36A-MNVKE-RY/KC36A-RSYKE-LK37,00012.8033,4275
46AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36B-MNVJE-RV/KC36B-RSVJE-LK36,80012.8633,0895
47AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36B-MNVJE-RY/KC36B-RSYJE-LK36,50012.7133,2075
48AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-LK37,00012.8033,4275
49AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36B-MNVLE-RV/KC36B-RSVLE-LK36,00013.6530,487 5 ★
50AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36B-MNVLE-RY/KC36B-RSYLE-LK36,20013.9330,051 5 ★
51AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB40A-MNVLE-RY/KC40A-RSYLE-LK40,94412.8336,9015
52AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB40B-MNVJE-RY/KC40B-RSYJE-LK40,50012.7336,7885
53AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-LK13,00013.8110,8855
54AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-LK18,60013.6215,7885
55AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-LK25,10013.8121,0165
56AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-LK32,00013.3827,6555
57AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC36A-MNVKE-RV/KC36A-RSVKE-LK36,50012.7533,1005
58AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC36A-MNVKE-RY/KC36A-RSYKE-LK37,00012.8033,4275
59AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-LK37,00012.8033,4275
60AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC40A-MNVLE-RY/KC40A-RSYLE-LK40,94412.8336,9015
61AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK13A-MNVKE-RV/KC13A-RSVKE-SK13,00013.8110,8885
62AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-SK13,00014.1610,616 5 ★
63AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK18A-MNVKE-RV/KC18A-RSVKE-SK18,76613.0316,6595
64AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-SK19,00013.5416,2235
65AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK24A-MNVKE-RV/KC24A-RSVKE-SK26,61413.0923,5185
66AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-SK26,00013.6022,1035
67AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK30A-MNVKE-RV/KC30A-RSVKE-SK30,70812.6428,0915
68AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-SK31,00013.0427,4935
69AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36A-MNVKE-RV/KC36A-RSVKE-SK37,19112.5834,1895
70AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDSK36A-MNVKE-RY/KC36A-RSYKE-SK36,85012.8733,1005
71AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVJE-RV/KC36B-RSVJE-SK37,20013.0033,0895
72AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVJE-RY/KC36B-RSYJE-SK36,50013.2831,7815
73AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-SK36,30012.6833,1005
74AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVLE-RV/KC36B-RSVLE-SK36,50013.3731,5765
75AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVLE-RY/KC36B-RSYLE-SK36,10013.3831,1985
76AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK40A-MNVKE-RY/KC40A-RSYKE-SK40,94412.4937,8915
77AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK40B-MNVJE-RY/KC40B-RSYJE-SK40,00012.8735,9385
78AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV13B-MNVKE-RV/KCV13B-RSVKE-SK13,00021.946,851 5 ★★
79AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV18B-MNVKE-RV/KCV18B-RSVKE-SK18,10020.3410,290 5 ★★
80AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV24B-MNVKE-RV/KCV24B-RSVKE-SK26,00021.1114,242 5 ★★
81AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV30B-MNVKE-RV/KCV30B-RSVKE-SK30,00020.8616,630 5 ★★
82AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV33B-MNVKE-RV/KCV33B-RSVKE-SK34,20018.7921,0465 ★
83AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV36B-MNVKE-RV/KCV36B-RSVKE-SK36,50020.9120,184 5 ★★
84AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV36B-MNVKE-RY/KCV36B-RSYKE-SK36,50021.3519,768 5 ★★
85AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV40B-MNVKE-RV/KCV40B-RSVKE-SK40,90020.4823,093 5 ★★
86AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV40B-MNVKE-RY/KCV40B-RSYKE-SK40,90020.0923,541 5 ★★
87AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF13AF-R1A/UAC13AF-R1A13,00013.8110,8855
88AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF13BF-R1A/UAC13BF-R1A13,00014.1610,616 5 ★
89AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF18AF-R1A/UAC18AF-R1A18,76613.0316,6535
90AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF18BF-R1A/UAC18BF-R1A19,00013.5416,2265
91AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF24AF-R1A/UAC24AF-R1A26,61413.0923,5105
92AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF24BF-R1A/UAC24BF-R1A26,00013.6022,1065
93AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF30AF-R1A/UAC30AF-R1A30,70812.6428,0925
94AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF30BF-R1A/UAC30BF-R1A31,00013.0427,4895
95AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF36AF-R1A/UAC36AF-R1A37,19112.5834,1855
96AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDUAF36AF-R3A/UAC36AF-R3A36,85012.8733,1085
97AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF36BF-R1A/UAC36BF-R1A37,20013.0033,0895
98AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF36BF-R3A/UAC36BF-R3A36,50013.2831,7815
99AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF40BF-R3A/UAC40BF-R3A40,00012.8735,9385
100AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDURF13A-R1A/URC13A-R1A13,00013.8110,8855
101AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDURF13B-R1A/URC13B-R1A13,00014.1610,616 5 ★
102AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDURF18A-R1A/URC18A-R1A18,76613.0316,6535
103AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDURF18B-R1A/URC18B-R1A19,00013.5416,2265
104AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDURF24A-R1A/URC24A-R1A26,61413.0923,5105
105AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDURF24B-R1A/URC24B-R1A26,00013.6022,1065
106AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF09B-MNVKE-RV/EC09B-RSVKE-WF9,50013.548,1125
107AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF13B-MNVKE-RV/EC13B-RSVKE-WF12,50013.7610,5075
108AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF18B-MNVKE-RV/EC18B-RSVKE-WF18,10013.4015,6245
109AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF24B-MNVKE-RV/EC24B-RSVKE-WF25,00013.5521,3415
110AMENAWALL TYPEINVERTERWFV09B-MNVKE-RV/ECV09B-RSVKE-WF9,50019.485,639 5 ★
111AMENAWALL TYPEINVERTERWFV13B-MNVKE-RV/ECV13B-RSVKE-WF13,00019.167,846 5 ★
112AMENAWALL TYPEINVERTERWFV18B-MNVKE-RV/ECV18B-RSVKE-WF18,20018.6311,296 5 ★
113AMENAWALL TYPEINVERTERWFV24B-MNVKE-RV/ECV24B-RSVKE-WF25,00018.7915,385 5 ★
114AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWJ09B-MNVDE/JC09B-RSVDE-WJ9,30013.178,1665
115AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWJ13B-MNVDE/JC13B-RSVDE-WJ12,50013.4110,7795
116AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWJ18B-MNVDE/JC18B-RSVDE-WJ18,50013.3716,0005
117AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWJ24B-MNVDE/JC24B-RSVDE-WJ25,00013.6221,2325
118AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL09BA-MNVKE-KC/KC09BA-RSVKE-WL9,20013.577,8395
119AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-WL12,50013.7610,5075
120AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-WL19,00013.5416,2235
121AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-WL25,00013.8320,9025
122AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-WL30,50012.8327,4935
123AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL36A-MNVKE-RV/KC36A-RSVKE-WL35,00013.0431,0315
124AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL36A-MNVKE-RY/KC36A-RSYKE-WL36,80012.6533,6445
125AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL36B-MNVJE-RY/KC36B-RSYJE-WL36,20012.9032,4495
126AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-WL36,80012.8633,1005
127AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL36B-MNVLE-RY/KC36B-RSYLE-WL36,20013.5830,813 5 ★
128AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL40B-MNVJE-RY/KC40B-RSYJE-WL40,00012.8735,9385
129AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWR09B-MNVJE-RV/RC09B-RSVJE-WR9,50013.548,1135
130AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWR13B-MNVJE-RV/RC13B-RSVJE-WR12,80013.5910,8915
131AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWR13B-MNVKE-RV/RC13B-RSVKE-WR12,60013.3810,8895
132AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWR18B-MNVJE-RV/RC18B-RSVJE-WR18,00013.1815,7925
133AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWR24B-MNVJE-RV/RC24B-RSVJE-WR25,00013.5521,3345
134AMENAWALL TYPEINVERTERWRV09B-MNVJE-RV/RCV09B-RSVJE-WR9,40018.415,9045 ★
135AMENAWALL TYPEINVERTERWRV13B-MNVJE-RV/RCV13B-RSVJE-WR13,00018.857,9755 ★
136AMENAWALL TYPEINVERTERWRV18B-MNVJE-RV/RCV18B-RSVJE-WR18,80018.5811,7005 ★
137AMENAWALL TYPEINVERTERWRV24B-MNVJE-RV/RCV24B-RSVJE-WR25,00018.7315,4345 ★
138BACCHUSWALL TYPEFIXED SPEEDBAFW-12-R410A/BACW-12-R410A13,10013.0011,6525
139BACCHUSWALL TYPEFIXED SPEEDBAFW-18-R410A/BACW-18-R410A18,40013.1016,2415
140BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBSFOA090/BSFOA0919,21213.008,1945
141BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBSFOA120/BSFOA12112,00513.0010,6785
142BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBSFOA180/BSFOA18117,06013.0015,1745
143BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBSFOA240/BSFOA24123,20213.0020,6385
144BEKOWALL TYPEINVERTERBSVOA090/BSVOA0918,87117.505,862 5 ★
145BEKOWALL TYPEINVERTERBSVOA120/BSVOA12112,00518.707,423 5 ★
146BEKOWALL TYPEINVERTERBSVOA180/BSVOA18117,74217.5011,723 5 ★
147BEKOWALL TYPEINVERTERBSVOA240/BSVOA24124,56615.6018,2095
148BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBTVOA090/BTVOA0918,87113.037,8725
149BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBTVOA120/BTVOA12111,94213.0110,6145
150BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBTVOA180/BTVOA18118,76613.0216,6665
151BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDRSSC09CA-I/RSSC09CA-O9,00413.177,9055
152BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDRSSC12CA-I/RSSC12CA-O12,81413.2411,1915
153BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDRSSC18CA-I/RSSC18CA-O18,97613.4416,3265
154BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDRSSC24CA-I/RSSC24CA-O24,32513.0321,5875
155BEKOWALL TYPEINVERTERRSVC09BY-I/RSVC09BY-O8,53017.235,7255
156BEKOWALL TYPEINVERTERRSVC10AA2-I/RSVC10AA2-O9,50416.796,5455
157BEKOWALL TYPEINVERTERRSVC12BY-I/RSVC12BY-O11,94217.907,714 5 ★
158BEKOWALL TYPEINVERTERRSVC13AA2-I/RSVC13AA2-O12,16816.008,7945
159BEKOWALL TYPEINVERTERRSVC18AA2-I/RSVC18AA2-O19,34216.8213,2975
160BEKOWALL TYPEINVERTERRSVC24AA2-I/RSVC24AA2-O24,32116.5516,9935
161CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBG030X/38RLG030S10130,02612.7527,2315
162CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40QBG036X/38RLG036S10136,16712.7532,8005
163CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40QBG036X/38RLG036S30136,16712.7532,8005
164CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40QBG040X/38RLG040S10140,26212.7536,5145
165CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40QBG040X/38RLG040S31140,26212.7536,5145
166CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ018X/38RLJ018R12019,10713.3016,6125
167CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ024X/38RLJ024R12025,24913.3021,9525
168CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ030X/38RLJ030R10030,02612.7527,2315
169CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ036X/38RLJ036R10036,16712.7532,8005
170CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ036X/38RLJ036R30036,16712.7532,8005
171CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ040X/38RLJ040R10040,26212.7536,5145
172CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ040X/38RLJ040R30040,26212.7536,5145
173CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0251UP/38TGV0251A125,20022.7212,825 5 ★★★
174CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0301UP/38TGV0301A130,00020.8516,638 5 ★★
175CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0361UP/38TGV0361A136,10020.0020,872 5 ★★
176CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0361UP/38TGV0361A1,A336,10020.0020,872 5 ★★
177CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0361UP/38TGV0361A336,10020.0020,872 5 ★★
178CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0391UP/38TGV0391A338,50021.5020,706 5 ★★★
179CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0401UP/38TGV0401A140,20020.3022,899 5 ★★
180CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0401UP/38TGV0401A1,A340,20020.3022,899 5 ★★
181CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0401UP/38TGV0401A340,20020.3022,899 5 ★★
182CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0131UP/38TSF0131A113,00013.4311,1935
183CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0181UP/38TSF0181A118,10012.8916,2375
184CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0241UP/38TSF0242A124,20013.1721,2475
185CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0301UP/38TSF0301A130,00013.0026,6845
186CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40TSF0361UP/ 38TSF0361A1,A336,10012.4033,6645
187CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0361UP/38TSF0361A136,10012.6832,9205
188CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0361UP/38TSF0361A1,A336,10012.4033,6645
189CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40TSF0361UP/38TSF0361A336,10012.9032,3595
190CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0401UP/ 38TSF0401A1,A340,20012.4037,4875
191CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0401UP/38TSF0401A140,20012.7336,5155
192CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0401UP/38TSF0401A1,A340,20012.4037,4875
193CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0401UP/38TSF0401A340,20012.6636,7175
194CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0131UP/38TSV0131A113,00021.157,107 5 ★★
195CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0181UP/38TSV0181A118,10019.9910,470 5 ★
196CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0241UP/38TSV0241A124,20018.3215,275 5 ★
197CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0361UP / 38TSV0361A1,A334,10018.1321,749 5 ★
198CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0361UP/38TSV0361A134,10018.1321,749 5 ★
199CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0361UP/38TSV0361A334,10018.1321,749 5 ★
200CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0401UP/38TSV0401A139,20016.7127,126 5 ★
201CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0401UP/38TSV0401A1,A339,20016.7127,126 5 ★
202CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0401UP/38TSV0401A339,20016.7127,126 5 ★
203CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG018X/38RLG018R10019,44813.3016,9085
204CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG018X/38RLG018S10119,44813.3016,9085
205CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG024X/38RLG024R10024,90813.3021,6555
206CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG024X/38RLG024S10125,93113.3022,5455
207CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG030X/38RLG030S10130,02612.7527,2315
208CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG036X/38RLG036S10136,16712.7532,8005
209CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG036X/38RLG036S30136,16712.7532,8005
210CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG040X/38RLG040S10140,26212.7536,5145
211CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG040X/38RLG040S31140,26212.7536,5145
212CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ018X/38RLJ018R12019,10713.3016,6125
213CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ024X/38RLJ024R12025,24913.3021,9525
214CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ030X/38RLJ030R10030,02612.7527,2315
215CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ036X/38RLJ036R10036,16712.7532,8005
216CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ036X/38RLJ036R30036,16712.7532,8005
217CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ040X/38RLJ040R10040,24512.7536,4995
218CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ040X/38RLJ040R30040,26212.7536,5145
219CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42AAF010/38AAF0109,59713.798,0475
220CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42AAF013/38AAF01312,21413.4410,5085
221CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42AAF018/38AAF01818,18013.7715,2665
222CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42AAF025/38AAF02525,06113.8120,9845
223CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG004X/38RLG012R10013,30713.3011,5695
224CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG006X/38RLG018R10019,44813.3016,9085
225CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG006X/38RLG018S10119,44813.3016,9085
226CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG008X/38RLG024R10024,90813.3021,6555
227CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG008X/38RLG024S10125,93113.3022,5455
228CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG010X/38RLG030S10130,02612.7527,2315
229CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG012X/38RLG036S10136,16712.7532,8005
230CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG012X/38RLG036S30136,16712.7532,8005
231CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG014X/38RLG040S10140,26212.7536,5145
232CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG014X/38RLG040S31140,26212.7536,5145
233CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ004X/38RLJ012R10013,30713.3011,5695
234CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ006X/38RLJ018R12019,10713.3016,6125
235CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ008X/38RLJ024R12025,24913.3021,9525
236CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ010X/38RLJ030R10030,02612.7527,2315
237CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ012X/38RLJ036R10036,16712.7532,8005
238CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ012X/38RLJ036R30036,16712.7532,8005
239CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ014X/38RLJ040R10040,26212.7536,5145
240CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ014X/38RLJ040R31040,26212.7536,5145
241CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE004-R1/38FCE013-R113,00013.8110,8885
242CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE006-R1/38FCE018-R118,70012.9816,6595
243CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE008-R1/38FCE025-R126,40012.9823,5185
244CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE010-R1/38FCE030-R131,00012.7628,0915
245CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE012-R1/38FCE036-R137,00012.5134,1895
246CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE012-R3/38FCE036-R336,20012.6533,1005
247CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE014-R3/38FCE040-R340,90012.4837,8915
248CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE004-R1/38FDE013-R112,80013.9410,6185 ★
249CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE006-R1/38FDE018-R118,80013.4016,2235
250CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE008-R1/38FDE025-R125,80013.5022,0995
251CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE010-R1/38FDE030-R130,50012.8327,4895
252CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE012-R1/38FDE036-R137,00012.9333,0895
253CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE012-R3/38FDE036-R336,20012.6033,2215
254CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE014-R3/38FDE040-R340,00012.5736,7965
255CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HFE010/38HFE0109,50013.288,2755
256CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HFE013/38HFE01312,80013.4610,9975
257CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42HFE018/38HFE01818,50013.1916,2235
258CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HFE025/38HFE02525,00013.4821,4505
259CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HGE030/38HGE03030,50012.9027,3295
260CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HGE036/38HGE03635,00013.0431,0315
261CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HGE036-R3/38HGE036-R336,80012.6533,6445
262CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HIE030-R1/38HIE030-R130,00012.6227,4885
263CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HIE036-R1/38HIE036-R136,20012.6533,0905
264CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HIE036-R3/38HIE036-R336,00012.5433,1965
265CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HIE040-R3/38HIE040-R340,20012.6336,8045
266CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42SAE010/38SAE0109,35012.908,3815
267CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42SAE012/38SAE01212,16512.9210,8875
268CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42SAE018/38SAE01818,65013.0016,5895
269CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42SAE025/38SAE02524,02013.1021,2025
270CARRIERWALL TYPEINVERTER42TEVGB010-703/38TEVGB010-7038,50016.455,9755
271CARRIERWALL TYPEINVERTER42TEVGB013-703/38TEVGB013-70312,00016.248,5445
272CARRIERWALL TYPEINVERTER42TEVGB018-703/38TEVGB018-70318,00017.5711,846 5 ★
273CARRIERWALL TYPEINVERTER42TEVGB024-703/38TEVGB024-70320,40017.0613,8275
274CARRIERWALL TYPEINVERTER42TEVGB028-703/38TEVGB028-70325,20018.9715,361 5 ★
275CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0251CP/38TGV0251A125,20022.7212,825 5 ★★★
276CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0301BP/38TGV0301A130,00017.0020,406 5 ★
277CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0301CP/38TGV0301A130,00020.8516,638 5 ★★
278CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0361BP/38TGV0361A136,10017.0024,555 5 ★
279CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0361BP/38TGV0361A1,A336,10017.0024,555 5 ★
280CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0361BP/38TGV0361A336,10017.0024,555 5 ★
281CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0361CP/38TGV0361A136,10020.0020,872 5 ★★
282CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0361CP/38TGV0361A1,A336,10020.0020,872 5 ★★
283CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0361CP/38TGV0361A336,10020.0020,872 5 ★★
284CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0391CP/38TGV0391A338,50021.5020,706 5 ★★★
285CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0401BP/38TGV0401A140,20016.5028,172 5 ★
286CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0401BP/38TGV0401A1,A340,20016.5028,172 5 ★
287CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0401BP/38TGV0401A340,20016.5028,172 5 ★
288CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0401CP/38TGV0401A140,20020.3022,899 5 ★★
289CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0401CP/38TGV0401A1,A340,20020.3022,899 5 ★★
290CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0401CP/38TGV0401A340,20020.3022,899 5 ★★
291CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVG010-703/38TOVG010-7039,20016.286,5345
292CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVG013-703/38TOVG013-70312,20017.717,966 5 ★
293CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVG016-703/38TOVG016-70315,30017.1610,3105
294CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVG018-703/38TOVG018-70317,40017.4011,5635
295CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVGS010-703/38TOVGS010-7039,20017.166,1995
296CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVGS013-703/38TOVGS013-70312,20019.387,279 5 ★
297CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVGS016-703/38TOVGS016-70315,30018.639,496 5 ★
298CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVGS018-703/38TOVGS018-70318,00020.7810,016 5 ★★
299CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVGS024-703/38TOVGS024-70320,40020.8511,314 5 ★★
300CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42TSF0131CP/38TSF0131A113,00013.0611,5105
301CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0181CP/38TSF0181A118,10013.0016,1005
302CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0242CP/38TSF0242A124,20013.0721,4105
303CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0301CP/38TSF0301A130,00012.8626,9755
304CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0361CP/ 38TSF0361A1,A336,10012.4033,6645
305CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0361CP/38TSF0361A136,10012.4933,4215
306CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0361CP/38TSF0361A336,10012.5233,3415
307CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0401CP/ 38TSF0401A1,A340,20012.4037,4875
308CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0401CP/38TSF0401A140,20012.5637,0105
309CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0401CP/38TSF0401A340,20012.5936,9215
310CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42TSGS010-703/38TSGS010-7039,20013.587,8345
311CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42TSGS013-703/38TSGS013-70313,00013.5111,1275
312CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42TSGS018-703/38TSGS018-70318,00013.4415,4865
313CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42TSGS025-703/38TSGS025-70324,20014.1919,720 5 ★
314CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TSV0131BP/38TSV0131A113,00017.098,7965
315CARRIERFloor/ceiling TypeINVERTER42TSV0132CP/38TSV0131A113,00018.877,966 5 ★
316CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TSV0181BP/38TSV0181A117,10017.1311,5435
317CARRIERFloor/ceiling TypeINVERTER42TSV0182CP/38TSV0181A118,10018.1511,531 5 ★
318CARRIERWALL TYPEINVERTER42TSV0241BP/38TSV0241A120,80018.3613,100 5 ★
319CARRIERFloor/ceiling TypeINVERTER42TSV0242CP/38TSV0241A124,20016.9216,5385
320CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TSV0361BP / 38TSV0361A1,A335,50015.3226,7955
321CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TSV0361BP/38TSV0361A135,50015.3226,7955
322CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TSV0361BP/38TSV0361A335,50015.3226,7955
323CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0362CP / 38TSV0361A1,A334,00017.4022,595 5 ★
324CARRIERFloor/ceiling TypeINVERTER42TSV0362CP/38TSV0361A134,00017.4022,595 5 ★
325CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0362CP/38TSV0361A1,A334,00017.4022,595 5 ★
326CARRIERFloor/ceiling TypeINVERTER42TSV0362CP/38TSV0361A334,00017.4022,595 5 ★
327CARRIERFloor/ceiling TypeINVERTER42TSV0402CP/38TSV0401A337,50017.0325,462 5 ★
328CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0402CP1/38TSV0401A140,30016.0429,0525
329CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVAA010/38TVAA0109,20024.004,433 5 ★★★
330CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVAA013/38TVAA01312,20022.506,270 5 ★★★
331CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVAA018/38TVAA01818,00020.8110,002 5 ★★
332CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVAA024/38TVAA02421,00020.8811,630 5 ★★
333CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVG010-703/38TVG010-7039,20016.286,5345
334CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVG013-703/38TVG013-70312,20017.717,966 5 ★
335CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVG016-703/38TVG016-70315,30017.1610,3105
336CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVG018-703/38TVG018-70317,40017.4011,5635
337CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVGS010-703/38TVGS010-7039,20017.166,1995
338CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVGS013-703/38TVGS013-70312,20019.387,279 5 ★
339CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVGS016-703/38TVGS016-70315,30018.639,496 5 ★
340CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVGS018-703/38TVGS018-70318,00020.7810,016 5 ★★
341CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVGS024-703/38TVGS024-70320,40020.8511,314 5 ★★
342CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG004X110/38RLG012R10013,30713.3011,5695
343CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG006X110/38RLG018R10019,44813.3016,9085
344CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG006X110/38RLG018S10119,44813.3016,9085
345CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG008X110/38RLG024R10024,90813.3021,6555
346CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG008X110/38RLG024S10125,93113.3022,5455
347CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG010X110/38RLG030S10130,02612.7527,2315
348CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG012X110/38RLG036S10136,16712.7532,8005
349CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG012X310/38RLG036S30136,16712.7532,8005
350CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG014X110/38RLG040S10140,26212.7536,5145
351CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG014X310/38RLG040S31140,26212.7536,5145
352CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ004X/38RLJ012R10013,30713.3011,5695
353CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ006X/38RLJ018R12019,10713.3016,6125
354CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ008X/38RLJ024R12025,24913.3021,9525
355CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ010X/38RLJ030R10030,02612.7527,2315
356CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ012X/38RLJ036R10036,16712.7532,8005
357CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ012X/38RLJ036R30036,16712.7532,8005
358CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ014X/38RLJ040R10040,26212.7536,5145
359CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ014X/38RLJ040R30040,26212.7536,5145
360CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-09TL55/CEC-09TL559,30013.757,8215
361CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-12TL55/CEC-12TL5512,30013.3210,6785
362CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-18TL55/CEC-18TL5518,30013.4015,7925
363CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-24TL55/CEC-24TL5524,90213.4021,4895
364CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-09TL55/CIC-09TL559,20018.535,741 5 ★
365CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-12TL55/CIC-12TL5512,70019.357,589 5 ★
366CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-18TL55/CIC-18TL5518,30018.6011,377 5 ★
367CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-24TL55/CIC-24TL5525,00019.1115,127 5 ★
368CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF13/CCS-32BF1313,64813.2211,9385
369CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF19/CCS-32BF1919,44813.1217,1405
370CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF25/CCS-32BF2525,59013.1522,5025
371CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF36/CCS-32BF3636,50812.6033,5045
372CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF36/CCS-32BF36(A)36,50812.5333,6915
373CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF40/CCS-32BF4040,60212.5637,3805
374CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF40/CCS-32BF40(A)40,60212.5337,4695
375CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW13/CCS-32IBW1313,64818.228,662 5 ★
376CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW19/CCS-32IBW1919,44818.1312,404 5 ★
377CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW25/CCS-32IBW2525,59017.6816,737 5 ★
378CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW36/CCS-32IBW3636,50817.3524,331 5 ★
379CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW36/CCS-32IBW36(A)36,50817.7423,796 5 ★
380CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW40/CCS-32IBW4040,60217.4426,920 5 ★
381CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW40/CCS-32IBW40(A)40,60217.8226,346 5 ★
382CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW13/CCS-410IBW1313,30715.1610,1505
383CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW13-1/CCS-410IBW13-113,30715.1410,1635
384CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW19/CCS-410IBW1919,10715.1914,5455
385CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW19-1/CCS-410IBW19-119,10715.1514,5835
386CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW25/CCS-410IBW2525,24915.1819,2335
387CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW25-1/CCS-410IBW25-125,24915.1619,2595
388CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW30/CCS-410IBW3030,02615.2022,8425
389CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW30-1/CCS-410IBW30-130,02515.1822,8715
390CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW36/CCS-410IBW3636,61715.1927,8745
391CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW36/CCS-410IBW36(A)36,61715.1627,9295
392CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW36-1/CCS-410IBW36(A)-136,61715.1427,9665
393CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW36-1/CCS-410IBW36-136,16715.1627,5865
394CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW40/CCS-410IBW4040,26215.1630,7105
395CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW40/CCS-410IBW40(A)40,26215.1830,6695
396CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW40-1/CCS-410IBW40(A)-140,26215.1630,7105
397CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW40-1/CCS-410IBW40-140,26215.1430,7505
398CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF13/CCS-32BF1313,64813.0612,0845
399CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF19/CCS-32BF1919,44813.6016,5355
400CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF25/CCS-32BF2525,59013.0822,6225
401CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF28/CCS-32BF2828,31912.6225,9485
402CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF28/CCS-32BF28(A)28,31912.5426,1135
403CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF30/CCS-32BF3030,36612.6327,8015
404CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF30/CCS-32BF30(A)30,36612.5927,8895
405CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF33/CCS-32BF3333,43712.6330,6135
406CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF33/CCS-32BF33(A)33,43712.5830,7345
407CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF36/CCS-32BF3636,50812.5133,7455
408CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF36/CCS-32BF36(A)36,50812.5833,5575
409CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF40/CCS-32BF4040,60212.5437,4395
410CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF40/CCS-32BF40(A)40,60212.5537,4095
411CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW13/CCS-32IBW1313,64818.818,390 5 ★
412CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW19/CCS-32IBW1919,44819.1111,768 5 ★
413CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW25/CCS-32IBW2525,59018.1416,312 5 ★
414CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW28/CCS-32IBW2828,31916.7619,538 5 ★
415CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW30/CCS-32IBW3030,36616.6421,101 5 ★
416CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW33/CCS-32IBW3333,43717.1222,584 5 ★
417CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW33/CCS-32IBW33(A)33,43718.2821,151 5 ★
418CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW36/CCS-32IBW3636,50817.9523,518 5 ★
419CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW36/CCS-32IBW36(A)36,50818.1223,297 5 ★
420CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW40/CCS-32IBW4040,60217.9326,185 5 ★
421CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW40/CCS-32IBW40(A)40,60218.0126,068 5 ★
422CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW13/CCS-410IBW1313,30715.1510,1575
423CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW13-1/CCS-410IBW13-113,30715.1510,1575
424CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW19/CCS-410IBW1919,10715.1714,5645
425CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW19-1/CCS-410IBW19-119,10715.1614,5745
426CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW25/CCS-410IBW2525,24915.1719,2465
427CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW25-1/CCS-410IBW25-125,24915.1819,2335
428CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW28/CCS-410IBW2828,32015.1621,6015
429CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW28-1/CCS-410IBW28-128,32015.0921,7015
430CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW30/CCS-410IBW3030,02615.1122,9785
431CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW30-1/CCS-410IBW30-130,02615.0823,0245
432CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW33/CCS-410IBW3333,09615.0925,3615
433CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW33/CCS-410IBW33(A)33,09615.1125,3275
434CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW33-1/CCS-410IBW33(A)-133,09615.0725,3955
435CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW33-1/CCS-410IBW33-133,09615.0425,4455
436CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW36/CCS-410IBW3636,16715.0827,7335
437CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW36/CCS-410IBW36(A)36,16715.1327,6415
438CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW36-1/CCS-410IBW36(A)-136,16715.0927,7145
439CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW36-1/CCS-410IBW36-136,16715.0627,7695
440CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW40/CCS-410IBW4040,26215.1030,8325
441CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW40/CCS-410IBW40(A)40,26215.1430,7505
442CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW40-1/CCS-410IBW40(A)-140,26215.1130,8115
443CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW40-1/CCS-410IBW40-140,26215.0530,9345
444CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF13/CCS-32BF1313,64812.9912,1495
445CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF19/CCS-32BF1919,44814.0715,983 5 ★
446CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF25/CCS-32BF2525,59013.2622,3155
447CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF28/CCS-32BF2828,31912.7225,7445
448CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF28/CCS-32BF28(A)28,31912.6225,9485
449CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF30/CCS-32BF3030,36612.6227,8235
450CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF30/CCS-32BF30(A)30,36612.5727,9345
451CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF33/CCS-32BF3333,43712.5530,8085
452CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF33/CCS-32BF33(A)33,43712.5830,7345
453CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF36/CCS-32BF3636,50812.6533,3715
454CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF36/CCS-32BF36(A)36,50812.5533,6375
455CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF40/CCS-32BF4040,60212.5137,5295
456CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF40/CCS-32BF40(A)40,60212.5537,4095
457CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN13/CCS-32EFN1313,24213.2711,5395
458CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN18-2/CCS-32EFN18-218,96212.9016,9975
459CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN20/CCS-32EFN2020,18812.9717,9985
460CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN25-2/CCS-32EFN25-225,15013.9620,832 5 ★
461CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN28/CCS-32EFN2828,17612.5625,9405
462CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN30/CCS-32EFN3030,20012.4228,1175
463CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW13/CCS-32IBW1313,64818.798,399 5 ★
464CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW19/CCS-32IBW1919,44818.9311,880 5 ★
465CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW25/CCS-32IBW2525,59018.0616,384 5 ★
466CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW28/CCS-32IBW2828,31916.7119,597 5 ★
467CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW30/CCS-32IBW3030,36616.5921,165 5 ★
468CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW33/CCS-32IBW3333,43717.0522,677 5 ★
469CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW33/CCS-32IBW33(A)33,43718.2421,197 5 ★
470CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW36/CCS-32IBW3636,50817.8323,676 5 ★
471CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW36/CCS-32IBW36(A)36,50818.0223,427 5 ★
472CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW40/CCS-32IBW4040,60217.6126,660 5 ★
473CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW40/CCS-32IBW40(A)40,60217.9426,170 5 ★
474CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN13/CCS-410EFN1313,46213.3111,6955
475CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN15/CCS-410EFN1515,05412.9313,4635
476CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN18/CCS-410EFN1818,55613.5515,8355
477CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN20/CCS-410EFN2020,19213.0017,9605
478CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN25-1/CCS-410EFN25-125,87113.0023,0125
479CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN28-1/CCS-410EFN28-128,46612.8325,6555
480CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN30/CCS-410EFN3030,87012.6628,1965
481CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN33/CCS-410EFN3333,50912.6930,5345
482CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN33/CCS-410EFN33(A)33,04612.5930,3515
483CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN36/CCS-410EFN3636,16012.5233,3975
484CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN36-1/CCS-410EFN36(A)-136,62713.0332,5045
485CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN38/CCS-410EFN3838,17212.4535,4535
486CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN38/CCS-410EFN38(A)39,08612.4936,1865
487CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN40/CCS-410EFN4040,94412.9736,5035
488CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN40/CCS-410EFN40(A)40,94412.6937,3085
489CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW13/CCS-410IBW1313,30715.1810,1365
490CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW13-1/CCS-410IBW13-113,30715.1510,1575
491CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW18/CCS-410IBW1818,76615.1714,3045
492CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW18-1/CCS-410IBW18-118,76615.1614,3145
493CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW25/CCS-410IBW2525,24915.2119,1955
494CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW25-1/CCS-410IBW25-125,24915.1719,2465
495CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW30/CCS-410IBW3030,36715.1623,1625
496CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW30-1/CCS-410IBW30-130,36715.1623,1625
497CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW36/CCS-410IBW3636,50815.1827,8105
498CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW36/CCS-410IBW36(A)36,61715.1927,8745
499CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW36-1/CCS-410IBW36(A)-136,61715.1627,9295
500CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW36-1/CCS-410IBW36-136,50815.1527,8655
501CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW40/CCS-410IBW4040,26215.2030,6295
502CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW40/CCS-410IBW40(A)40,26215.2530,5285
503CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW40-1/CCS-410IBW40(A)-140,26215.1530,7305
504CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW40-1/CCS-410IBW40-140,26215.1830,6695
505CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB13/CCS-410IMB1313,30717.728,683 5 ★
506CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB18/CCS-410IMB1818,08417.5111,942 5 ★
507CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB20/CCS-410IMB2020,13117.3513,4175
508CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB26/CCS-410IMB2626,27218.1716,719 5 ★
509CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB30/CCS-410IMB3030,02617.1620,233 5 ★
510CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB33/CCS-410IMB3333,09617.0422,459 5 ★
511CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB36/CCS-410IMB3636,16717.1324,414 5 ★
512CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB36/CCS-410IMB36(A)36,61718.0523,458 5 ★
513CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB40/CCS-410IMB4040,26216.4228,3535
514CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB40/CCS-410IMB40(A)40,26217.9425,951 5 ★
515CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB13/CCS-410IVB1313,30615.3510,0235
516CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB18/CCS-410IVB1818,42416.2413,1185
517CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB20/CCS-410IVB2020,13016.0014,5485
518CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB25/CCS-410IVB2525,24816.0418,2015
519CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB30/CCS-410IVB3030,33615.6322,4435
520CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB36/CCS-410IVB3636,50816.5425,523 5 ★
521CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB36/CCS-410IVB36(A)36,50816.4225,7095
522CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB36/CCS-410IVB36(B)36,16716.3425,5945
523CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB36/CCS-410IVB36(C)36,16716.6625,102 5 ★
524CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB40/CCS-410IVB4040,26116.3528,4745
525CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB40/CCS-410IVB40(A)40,26116.7427,810 5 ★
526CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB40/CCS-410IVB40(B)40,26115.6629,7285
527CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB40/CCS-410IVB40(C)40,26116.9027,547 5 ★
528CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF13INV/CCS-QF13INV13,20019.038,021 5 ★
529CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF13R-410/CCS-QF13R-41013,20012.9511,7865
530CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF13S9/CCS-QF13S913,20012.8511,8785
531CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF18INV/CCS-QF18INV18,50017.4912,2315
532CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF18R-410/CCS-QF18R-41018,50013.1116,3175
533CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF18S9/CCS-QF18S918,40012.8916,5065
534CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF25INV/CCS-QF25INV25,50017.4916,8595
535CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF25R-410/CCS-QF25R-41025,20013.0622,3125
536CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF25S9/CCS-QF25S925,00012.9322,3575
537CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF30INV/CCS-QF30INV30,90017.1520,834 5 ★
538CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF30R-410T/CCS-QF30R-410T30,90012.5828,4025
539CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF30S-410/CCS-QF30S-41030,60012.6128,0605
540CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF30S9S/CCS-QF30S9S30,50012.9427,2555
541CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF33INV/CCS-QF33INV33,90017.7122,134 5 ★
542CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF36-32/CCS-QF36-3236,50013.2631,8295
543CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF36INV/CCS-QF36INV36,50017.7323,805 5 ★
544CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF36IV/CCS-QF36IV36,50018.9922,225 5 ★
545CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF36R-410/CCS-QF36R-41036,70012.9032,8975
546CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF36R-410T/CCS-QF36R-410T36,50012.5833,5505
547CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF38R-410/CCS-QF38R-41038,90012.5935,7275
548CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF38R-410T/CCS-QF38R-410T38,50012.5935,3605
549CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF40INV/CCS-QF40INV40,20016.6827,868 5 ★
550CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF40R-410/CCS-QF40R-41040,20012.5836,9515
551CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF40R-410T/CCS-QF40R-410T40,00012.5037,0025
552CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF40S-410T/CCS-QF40S-410T40,60012.5237,4975
553CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE09/CCS-AFE099,10012.978,1135
554CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE12/CCS-AFE1212,40013.2710,8055
555CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE18/CCS-AFE1818,10013.2015,8565
556CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE18-1/CCS-AFE18-118,48413.6215,6935
557CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE25/CCS-AFE2525,10013.1722,0385
558CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-IFE09-1/CCS-IFE09-19,28013.108,1915
559CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-IFE13-1/CCS-IFE13-112,50013.1411,0005
560CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-IFE18-1/CCS-IFE18-118,46013.0716,3325
561CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-IFE25-1/CCS-IFE25-125,36313.1722,2695
562CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-IVA09/CCS-IVA099,20018.535,741 5 ★
563CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-IVA12/CCS-IVA1212,70019.357,589 5 ★
564CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-IVA18/CCS-IVA1818,30018.6011,377 5 ★
565CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-IVA25/CCS-IVA2525,00019.1115,127 5 ★
566COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFV-12/COCW-12-R3213,20013.7511,1015
567COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFV-18/COCW-18-R3218,40013.2416,0705
568COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFV-24/COCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
569COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-09-R32/COCW-09-R329,20013.278,0175
570COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-09-R410A/COCW-09-R410A9,40013.388,1245
571COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-12-AX-R32/COCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
572COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-12-R32/COCW-12-R3213,20013.7211,1255
573COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-12-R410A/COCW-12-R410A13,10013.0011,6525
574COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-18-AX-R32/COCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
575COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-18-R32/COCW-18-R3218,20013.2015,9435
576COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-18-R410A/COCW-18-R410A18,40013.1016,2415
577COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-24-AX-R32/COCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
578COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-24-R32/COCW-24-R3225,10013.6821,2165
579COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-24-R410A/COCW-24-R410A25,20013.1422,1765
580COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-30/COCX-30-R410A30,30012.4528,1425
581COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-32-R410A/COCX-32-R410A32,20012.6629,4105
582COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-33-R410A/COCX-33-R410A33,90012.4931,3855
583COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-33-R410A/COCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
584COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-36-R410A/COCX-36-R410A37,10012.6633,8865
585COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-36-R410A/COCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
586COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-36RO-R32/COCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
587COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-38-R410A/COCX-38-R410A38,00012.4535,2935
588COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-38-R410A/COCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
589COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-40-R410A/COCX-40-R410A40,30012.7636,5205
590COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-40-R410A/COCX-40T-R410A41,00012.5937,6565
591COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF12-FA-32/EC12-CA-3213,24213.2711,5395
592COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF12-FA-410 /EC12-CA-41013,46213.3111,6955
593COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF15-FA-410/EC15-CA-41015,05412.9313,4635
594COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF18-FA-32-2/EC18-CA-32-218,96212.9016,9975
595COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF18-FA-410/EC18-CA-41018,55613.5515,8355
596COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF20-FA-32/EC20-CA-3220,18812.9717,9985
597COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF20-FA-410/EC20-CA-41020,19213.0017,9605
598COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF25-FA-32-2/EC25-CA-32-225,15013.9620,832 5 ★
599COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF25-FA-410-1/EC25-CA-410-125,87113.0023,0125
600COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF28-FA-32/EC28-CA-3228,17612.5625,9405
601COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF28-FA-410-1/EC28-CA-410-128,46612.8325,6555
602COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF30-FA-32/EC30-CA-3230,20012.4228,1175
603COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF30-FA-410/EC30-CA-41030,87012.6628,1965
604COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF33-FA-410/EC33-CA(A)-41033,04612.5930,3515
605COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF33-FA-410/EC33-CA-41033,50912.6930,5345
606COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF36-FA-410/EC36-CA-41036,16012.5233,3975
607COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF36-FA-410-1/EC36-CA(A)-410-136,62713.0332,5045
608COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF38-FA-410/EC38-CA(A)-41039,08612.4936,1865
609COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF38-FA-410/EC38-CA-41038,17212.4535,4535
610COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF40-FA-410/EC40-CA(A)-41040,94412.6937,3085
611COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF40-FA-410/EC40-CA-41040,94412.9736,5035
612DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC09RV2S/ARKC09RV2S9,00018.675,574 5 ★
613DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC09TV2S/ARKC09TV2S9,20019.125,564 5 ★
614DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC12RV2S/ARKC12RV2S12,10018.627,514 5 ★
615DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC12TV2S/ARKC12TV2S12,30019.227,400 5 ★
616DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC15TV2S/ARKC15TV2S15,00018.409,427 5 ★
617DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC18RV2S/ARKC18RV2S18,00021.759,570 5 ★★
618DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC18TV2S/ARKC18TV2S18,10018.6711,210 5 ★
619DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC24RV2S/ARKC24RV2S20,50016.8014,1105
620DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC24TV2S/ARKC24TV2S20,50018.1113,089 5 ★
621DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDATM09NV2S/ARM09NV2S9,20013.387,9515
622DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDATM13NV2S/ARM13NV2S13,00013.2211,3715
623DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDATM18NV2S/ARM18NV2S18,09013.0416,0415
624DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDATM24NV2S/ARM24NV2S22,53013.0419,9785
625DAIKINWALL TYPEINVERTERF71TTAXV-W/R71TAXV925,75024.2612,273 5 ★★★
626DAIKINWALL TYPEINVERTERF71UTAXV-W/R71UAXV25,61523.7112,492 5 ★★★
627DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA13BV2S/RZF13CV2S13,04019.417,768 5 ★
628DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA18BV2S/RZF18CV2S18,01020.1010,361 5 ★★
629DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA24BV2S9/RZF24CV2S24,00020.6013,472 5 ★★
630DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA30BV2S/RZF30CV2S30,90019.2018,610 5 ★★
631DAIKINWALL TYPEINVERTERFBA30BV2S/RZF30CV2S,FBA30BV2S/RZF30CY2S30,90019.2018,610 5 ★★
632DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA30BV2S/RZF30CY2S30,90019.2018,610 5 ★★
633DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA36BV2S/RZF36CV2S36,17019.0022,013 5 ★★
634DAIKINWALL TYPEINVERTERFBA36BV2S/RZF36CV2S,FBA36BV2S/RZF36CY2S36,17019.0022,013 5 ★★
635DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA36BV2S/RZF36CY2S36,17019.0022,013 5 ★★
636DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF13CV2S/RZF13CV2S13,88025.986,178 5 ★★★
637DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF18CV2S/RZF18CV2S18,09025.288,274 5 ★★★
638DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF24CV2S/RZF24CV2S24,23022.5112,447 5 ★★★
639DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF30CV2S/RZF30CV2S30,09020.8216,712 5 ★★
640DAIKINWALL TYPEINVERTERFCF30CV2S/RZF30CV2S,FCF30CV2S/RZF30CY2S30,09020.8216,712 5 ★★
641DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF30CV2S/RZF30CY2S30,09020.8216,712 5 ★★
642DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF36CV2S/RZF36CV2S36,23019.5021,484 5 ★★
643DAIKINWALL TYPEINVERTERFCF36CV2S/RZF36CV2S,FCF36CV2S/RZF36CY2S36,23019.5021,484 5 ★★
644DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF36CV2S/RZF36CY2S36,23019.5021,484 5 ★★
645DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDF13BV2S/RZF13CV2S13,04018.508,150 5 ★
646DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDF18BV2S/RZF18CV2S18,01018.4011,318 5 ★
647DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDF24BV2S/RZF24CV2S24,01017.6015,775 5 ★
648DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA13BV2S/RZF13CV2S13,04023.276,480 5 ★★★
649DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA18BV2S/RZF18CV2S18,01021.209,823 5 ★★
650DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA24BV2S/RZF24CV2S24,01022.0012,620 5 ★★
651DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA30BV2S/RZF30CV2S30,07020.7216,781 5 ★★
652DAIKINWALL TYPEINVERTERFHA30BV2S/RZF30CV2S,FHA30BV2S/RZF30CY2S30,07020.7216,781 5 ★★
653DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA30BV2S/RZF30CY2S30,07020.7216,781 5 ★★
654DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA36BV2S/RZF36CV2S36,60020.0021,161 5 ★★
655DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA36BV2S9/RZF36CV2S36,60020.0021,161 5 ★★
656DAIKINWALL TYPEINVERTERFHA36BV2S9/RZF36CV2S,FHA36BV2S9/RZF36CY2S36,60020.0021,161 5 ★★
657DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA36BV2S9/RZF36CY2S36,60020.0021,161 5 ★★
658DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA38BV2S/RZF38CV2S38,60020.0022,317 5 ★★
659DAIKINWALL TYPEINVERTERFHA38BV2S/RZF38CV2S,FHA38BV2S/RZF38CY2S38,60020.0022,317 5 ★★
660DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA38BV2S/RZF38CY2S38,60020.0022,317 5 ★★
661DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA38BV2S9/RZF38CV2S38,60020.0022,317 5 ★★
662DAIKINWALL TYPEINVERTERFHA38BV2S9/RZF38CV2S,FHA38BV2S9/RZF38CY2S38,60020.0022,317 5 ★★
663DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA38BV2S9/RZF38CY2S38,60020.0022,317 5 ★★
664DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ13NV2S/RNQ13NV2S14,17514.2611,494 5 ★
665DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ18NV2S/RNQ18NV2S18,00013.4415,4865
666DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ24NV2S/RNQ24NV2S24,20013.4020,8835
667DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ30NV2S/RNQ30NV2S30,50013.3826,3595
668DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ30NV2S/RNQ30NV2S,FHNQ30NV2S/RNQ30NY2S30,50013.3826,3595
669DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ30NV2S/RNQ30NY2S30,50013.3826,3595
670DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ36NV2S/RNQ36NV2S37,50013.2032,8505
671DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ36NV2S/RNQ36NV2S,FHNQ36NV2S/RNQ36NY2S37,50013.2032,8505
672DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ36NV2S/RNQ36NY2S37,50013.2032,8505
673DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKC09TV2S/RKC09TV2S8,50020.254,854 5 ★★
674DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKC12TV2S/RKC12TV2S11,90020.006,880 5 ★★
675DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKC15TV2S/RKC15TV2S14,30020.438,094 5 ★★
676DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKC18TV2S/RKC18TV2S17,70021.139,686 5 ★★
677DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKC24TV2S/RKC24TV2S20,50020.0211,840 5 ★★
678DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKC28TV2S/RKC28TV2S24,20020.0213,977 5 ★★
679DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKJ09NV1SS/RKJ09NV1S8,94721.684,772 5 ★★
680DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKJ09NV1SW/RKJ09NV1S8,94721.684,772 5 ★★
681DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKJ12NV1SS/RKJ12NV1S12,59222.256,544 5 ★★
682DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKJ12NV1SW/RKJ12NV1S12,59222.256,544 5 ★★
683DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKJ18NV1SS/RKJ18NV1S17,95320.6810,038 5 ★★
684DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKJ18NV1SW/RKJ18NV1S17,95320.6810,038 5 ★★
685DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM09SV2S/RKM09SV2S8,50026.053,773 5 ★★★
686DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM12SV2S/RKM12SV2S11,90023.005,983 5 ★★★
687DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM15SV2S/RKM15SV2S14,30020.707,988 5 ★★
688DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM18SV2S/RKM18SV2S17,70023.708,636 5 ★★★
689DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM24SV2S/RKM24SV2S20,50022.3010,630 5 ★★
690DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM28SV2S/RKM28SV2S24,20020.0213,977 5 ★★
691DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM33NV2S/RKM33NV2S29,00018.6318,000 5 ★
692DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ09TV2S/RKQ09TV2S9,20015.616,8155
693DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ12TV2S/RKQ12TV2S12,30016.928,4065
694DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ15TV2S/RKQ15TV2S15,00017.389,9805
695DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ18TV2S/RKQ18TV2S18,10017.4711,9805
696DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ24TV2S/RKQ24TV2S20,50017.4913,5535
697DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM09PV2S/RM09PV2S9,20013.387,9515
698DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM09PV2S5/RM09PV2S59,20013.387,9515
699DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM13PV2S/RM13PV2S13,00013.2211,3715
700DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM13PV2S5/RM13PV2S513,00013.2211,3715
701DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM15PV2S/RM15PV2S14,40014.3111,636 5 ★
702DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM15PV2S5/RM15PV2S514,40014.3111,636 5 ★
703DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM18PV2S/RM18PV2S18,09013.0416,0415
704DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM18PV2S5/RM18PV2S518,09013.0416,0415
705DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM24PV2S/RM24PV2S22,53013.0419,9785
706DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM24PV2S5/RM24PV2S522,53013.0419,9785
707DAIKINWALL TYPEINVERTERFTXZ09NV1S/RZX09NV1S8,49525.743,816 5 ★★★
708DAIKINWALL TYPEINVERTERFTXZ12NV1S/RZX12NV1S11,66121.836,177 5 ★★
709DAIKINWALL TYPEINVERTERFTXZ18NV1S/RXZ18NV1S16,54322.558,483 5 ★★★
710DAIKIN WALL TYPEINVERTERFTKJ09NV1SS/RKJ09NV1S8,94721.684,772 5 ★★
711DAIKIN WALL TYPEFIXED SPEEDFTM18PV2S5/RM18PV2S518,09013.0416,0415
712DAIKIN WALL TYPEFIXED SPEEDFTM24PV2S5/RM24PV2S522,53013.0419,9785
713DAIKIN WALL TYPEINVERTERFTXZ09NV1S/RZX09NV1S8,49525.743,816 5 ★★★
714DAIKIN WALL TYPEINVERTERFTXZ12NV1S/RZX12NV1S11,66121.836,177 5 ★★
715DAIKIN FLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ18NV2S/RNQ18NV2S18,00013.4415,4865
716DAISENKOWALL TYPEFIXED SPEEDDCF12WTS/DCU12WTS12,50013.3110,8605
717DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF13INV/DCU13INV13,20019.038,021 5 ★
718DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF13R/DCU13R13,20012.9511,7865
719DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF13S9/DCU13S913,20012.8511,8785
720DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF18INV/DCU18INV18,50017.4912,2315
721DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF18R/DCU18R18,50013.1116,3175
722DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF18S9/DCU18S918,40012.8916,5065
723DAISENKOWALL TYPEFIXED SPEEDDCF18WTS/DCU18WTS18,20013.1516,0045
724DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF25INV/DCU25INV25,50017.4916,8595
725DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF25R/DCU25R25,20013.0622,3125
726DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF25S9/DCU25S925,00012.9322,3575
727DAISENKOWALL TYPEFIXED SPEEDDCF25WTS/DCU25WTS25,20013.3121,8935
728DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF30C/DCU30C30,60012.6128,0605
729DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF30INV/DCU30INV30,90017.1520,834 5 ★
730DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF30R-T/DCU30R-T30,90012.5828,4025
731DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF30S9S/DCU30S9S30,50012.9427,2555
732DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF33INV/DCU33INV33,90017.7122,134 5 ★
733DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF36-32/DCU36-3236,50013.2631,8295
734DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF36INV/DCU36INV36,50017.7323,805 5 ★
735DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF36IV/DCU36IV36,50018.9922,225 5 ★
736DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF36R/DCU36R36,70012.9032,8975
737DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF36R-T/DCU36R-T36,50012.5833,5505
738DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF38R/DCU38R38,90012.5935,7275
739DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF38R-T/DCU38R-T38,50012.5935,3605
740DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF40C-T/DCU40C-T40,60012.5237,4975
741DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF40INV/DCU40INV40,20016.6827,868 5 ★
742DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF40R/DCU40R40,20012.5836,9515
743DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF40R-T/DCU40R-T40,00012.5037,0025
744DAISENKOWALL TYPEFIXED SPEEDDCF9WTS/DCU9WTS9,10013.307,9125
745DIAMONDWALL TYPEFIXED SPEEDDEF12WTS/DEC12WTS12,50013.3110,8605
746DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF13INV/DEC13INV13,20019.038,021 5 ★
747DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF13R/DEC13R13,20012.9511,7865
748DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF13S9/DEC13S913,20012.8511,8785
749DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF18INV/DEC18INV18,50017.4912,2315
750DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF18R/DEC18R18,50013.1116,3175
751DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF18S9/DEC18S918,40012.8916,5065
752DIAMONDWALL TYPEFIXED SPEEDDEF18WTS/DEC18WTS18,20013.1516,0045
753DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF25INV/DEC25INV25,50017.4916,8595
754DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF25R/DEC25R25,20013.0622,3125
755DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF25S9/DEC25S925,00012.9322,3575
756DIAMONDWALL TYPEFIXED SPEEDDEF25WTS/DEC25WTS25,20013.3121,8935
757DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF30C/DEC30C30,60012.6128,0605
758DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF30INV/DEC30INV30,90017.1520,834 5 ★
759DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF30R-T/DEC30R-T30,90012.5828,4025
760DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF30S9S/DEC30S9S30,50012.9427,2555
761DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF33INV/DEC33INV33,90017.7122,134 5 ★
762DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF36-32/DEC36-3236,50013.2631,8295
763DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF36INV/DEC36INV36,50017.7323,805 5 ★
764DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF36IV/DEC36IV36,50018.9922,225 5 ★
765DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF36R/DEC36R36,70012.9032,8975
766DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF36R-T/DEC36R-T36,50012.5833,5505
767DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF38R/DEC38R38,90012.5935,7275
768DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF38R-T/DEC38R-T38,50012.5935,3605
769DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF40C-T/DEC40C-T40,60012.5237,4975
770DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF40INV/DEC40INV40,20016.6827,868 5 ★
771DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF40R/DEC40R40,20012.5836,9515
772DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF40R-T/DEC40R-T40,00012.5037,0025
773DIAMONDWALL TYPEFIXED SPEEDDEF9WTS/DEC9WTS9,10013.307,9125
774DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFV-12/DPCW-12-R3213,20013.7511,1015
775DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFV-18/DPCW-18-R3218,40013.2416,0705
776DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFV-24/DPCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
777DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-09-R32/DPCW-09-R329,20013.278,0175
778DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-09-R410A/DPCW-09-R410A9,40013.388,1245
779DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-12-AX-R32/DPCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
780DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-12-R32/DPCW-12-R3213,20013.7211,1255
781DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-12-R410A/DPCW-12-R410A13,10013.0011,6525
782DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-18-AX-R32/DPCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
783DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-18-R32/DPCW-18-R3218,20013.2015,9435
784DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-18-R410A/DPCW-18-R410A18,40013.1016,2415
785DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-24-AX-R32/DPCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
786DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-24-R32/DPCW-24-R3225,10013.6821,2165
787DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-24-R410A/DPCW-24-R410A25,20013.1422,1765
788DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-30/DPCX-30-R410A30,30012.4528,1425
789DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-32-R410A/DPCX-32-R410A32,20012.6629,4105
790DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-33-R410A/DPCX-33-R410A33,90012.4931,3855
791DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-33-R410A/DPCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
792DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-36-R410A/DPCX-36-R410A37,10012.6633,8865
793DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-36-R410A/DPCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
794DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-36RO-R32/DPCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
795DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-38-R410A/DPCX-38-R410A38,00012.4535,2935
796DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-38-R410A/DPCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
797DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-40-R410A/DPCX-40-R410A40,30012.7636,5205
798DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-40-R410A/DPCX-40T-R410A41,00012.5937,6565
799DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPFAA 40P5/PCA 40P539,00012.4036,3685
800EARTHWALL TYPEFIXED SPEEDEF-13300/EC-1330013,15413.8011,0225
801EARTHWALL TYPEFIXED SPEEDEF-19900/EC-1990019,88713.8016,6645
802EARTHWALL TYPEFIXED SPEEDEF-9600/EC-96009,42614.027,774 5 ★
803ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM09CRN-A1I/ESM09CRN-A1E9,11813.497,8165
804ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM09CRR-A1I/ESM09CRR-A1E9,00013.827,5305
805ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM12CRN-A1I/ESM12CRN-A1E12,26213.3910,5895
806ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM12CRR-A1I/ESM12CRR-A1E12,20013.5510,4115
807ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM18CRN-A1I/ESM18CRN-A1E18,70013.4416,0895
808ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM18CRR-A1I/ESM18CRR-A1E18,40013.5515,7025
809ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM24CRN-A1I/ESM24CRN-A1E24,40013.2321,3265
810ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRC-A5I/ESV09CRC-A5E9,00022.004,730 5 ★★
811ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRN-A1I/ESV09CRN-AIE9,10021.304,940 5 ★★
812ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRO-B1I/ESV09CRO-B1E9,20018.575,729 5 ★
813ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRR-A1I/ESV09CRR-A1E9,00021.104,932 5 ★★
814ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRR-B1I/ESV09CRR-B1E9,00319.085,456 5 ★
815ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRR-B2I/ESV09CRR-B2E9,00018.825,530 5 ★
816ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRC-A5I/ESV12CRC-A5E12,50021.006,883 5 ★★
817ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRN-A1I/ESV12CRN-A1E12,60020.437,131 5 ★★
818ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRO-B1I/ESV12CRO-B1E12,30018.547,671 5 ★
819ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRR-A1I/ESV12CRR-A1E12,20021.106,686 5 ★★
820ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRR-B1I/ESV12CRR-B1E12,23519.117,403 5 ★
821ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRR-B2I/ESV12CRR-B2E12,20018.827,496 5 ★
822ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRC-A5I/ESV18CRC-A5E18,20019.0011,076 5 ★
823ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRN-A1I/ESV18CRN-A1E18,15018.6011,283 5 ★
824ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRO-B1I/ESV18CRO-B1E18,00018.5311,232 5 ★
825ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRR-A1I/ESV18CRR-A1E18,50021.0510,162 5 ★★
826ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRR-B1I/ESV18CRR-B1E18,00019.2510,812 5 ★
827ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRR-B2I/ESV18CRR-B2E18,00018.8211,059 5 ★
828ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV24CRN-A1I/ESV24CRN-A1E24,30018.3015,354 5 ★
829ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV24CRO-B1I/ESV24CRO-B1E24,00018.5015,001 5 ★
830ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV24CRR-B2I/ESV24CRR-B2E24,50018.8215,053 5 ★
831EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD18F/ASD18F18,80013.8015,7535
832EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD18M/ASD18M18,80013.5716,0205
833EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD24F/ASD24F24,00013.8020,1105
834EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD25M/ASD25M25,30013.7521,2765
835EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD28F/ASD28F28,00013.4024,162 5 ★
836EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD30F/ASD30F30,30013.3326,2845
837EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD30M/ASD30M30,30013.2126,5235
838EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD36M/ASD36M36,10013.3331,3155
839EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD36MT/ASD36MT36,10013.3331,3155
840EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER12F/AER12F13,00013.7510,9325
841EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER12FG/AFG12E12,30013.7210,3665
842EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER12M/AER12M13,00013.7010,9725
843EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER18F/AER18F18,80013.8015,7535
844EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER18FG/AFG18E18,50013.6015,7295
845EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER18M/AER18M18,80013.5915,9965
846EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER24F/AER24F24,00013.8020,1105
847EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER25F/AER25F25,30013.7521,2765
848EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER25FG/AFG25E24,60013.6020,9165
849EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER25M/AER25M25,30013.8021,1995
850EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER28F/AER28F28,00013.3324,2895
851EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER30F/AER30F30,00013.3326,0245
852EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER30M/AER30M30,00013.3326,0245
853EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER33M/AER33M33,40013.3328,9735
854EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER33MT/AER33MT33,40013.2829,0825
855EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER36M/AER36M36,10013.3331,3155
856EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER36MT/AER36MT36,10013.3331,3155
857EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER38M/AER38M38,30013.2033,5515
858EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER38MT/AER38MT38,30013.3333,2245
859EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER40M/AER40M40,94413.3335,5175
860EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER40MT/AER40MT40,94413.3335,5175
861EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH12F/CVH12F13,00013.8010,8935
862EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH18F/CVH18F18,80013.8015,7535
863EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH24F/CVH24F25,30013.8021,1995
864EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH25M/CVH25M25,30013.5421,6065
865EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH28F/CVH28F28,80013.3324,9835
866EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH30F/CVH30F30,30013.3326,2845
867EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH30M/CVH30M30,00013.1326,4205
868EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH33M/CVH33M33,40013.3328,9735
869EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH33MT/CVH33MT33,40013.3328,9735
870EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH36M/CVH36M36,10013.3331,3155
871EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH36MT/CVH36MT36,10013.4031,152 5 ★
872EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH38M/CVH38M38,30013.2633,3995
873EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH38MT/CVH38MT38,30013.3333,2245
874EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH40M/CVH40M40,94413.3335,5175
875EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH40MT/CVH40MT40,94413.3335,5175
876EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPFR36M/APF36M36,10013.3331,3155
877EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPFR36MT/APF36MT36,10013.3331,3155
878EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPFR40M/APF40M40,94413.1136,1135
879EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPFR40MT/APF40MT40,94413.3335,5175
880EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPGR36M/APG36M36,10013.3331,3155
881EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPGR36MT/APG36MT36,10013.3331,3155
882EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPGR40M/APG40M40,94413.2735,6785
883EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPGR40MT/APG40MT40,94413.3335,5175
884EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE12F/AFE12FU13,00013.8110,8855
885EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE18F/AFE18FU18,80013.5716,0205
886EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE25F/AFE25FU25,30013.8121,1845
887EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE30F/AFE30FU31,00013.1827,1975
888EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE33M/AFE33MUT33,40014.1527,294 5 ★
889EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE36F/AFE36FU36,10013.2131,6005
890EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE36F/AFE36FUT36,10013.2131,6005
891EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE38F/AFE38FU38,30013.1133,7815
892EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE38F/AFE38FUT38,30013.1133,7815
893EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE40F/AFE40FU40,30013.3334,9595
894EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE40F/AFE40FUT40,30013.3334,9595
895EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM12M/AVM12MU13,60019.108,233 5 ★
896EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM18M/AVM18MU19,00019.1011,503 5 ★
897EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM24M/AVM24MU26,00019.1015,740 5 ★
898EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM30M/AVM30MU31,00018.9918,876 5 ★
899EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM36M/AVM36MUT37,00018.9922,530 5 ★
900EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM40M/AVM40MUT40,94418.9924,931 5 ★
901EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG09/AFG099,20013.757,7375
902EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG09M/AFG09M9,20013.807,7095
903EMINENTWALL TYPEINVERTERWFG09V/AFG09V9,20018.805,659 5 ★
904EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG12/AFG1213,00013.8010,8935
905EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG12M/AFG12M13,00013.8010,8935
906EMINENTWALL TYPEINVERTERWFG12V/AFG12V12,50018.637,758 5 ★
907EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG18/AFG1818,80013.7515,8105
908EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG18M/AFG18M18,80013.8015,7535
909EMINENTWALL TYPEINVERTERWFG18V/AFG18V18,50018.1911,760 5 ★
910EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG24/AFG2425,30013.8021,1995
911EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG24M/AFG24M25,30013.5421,6065
912EMINENTWALL TYPEINVERTERWFG24V/AFG24V24,50018.1215,635 5 ★
913EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFM09F/AFM09F9,20013.857,681 5 ★
914EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFM12F/AFM12F13,00013.8010,8935
915EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFM18F/AFM18F18,80013.8015,7535
916EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFM24F/AFM24F25,30013.8021,1995
917EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN13/ECS-ISE1313,64818.228,662 5 ★
918EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN19/ECS-ISE1919,44818.1312,404 5 ★
919EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN25/ECS-ISE2525,59017.6816,737 5 ★
920EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN36/ECS-ISE3636,50817.3524,331 5 ★
921EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN36/ECS-ISE36-336,50817.7423,796 5 ★
922EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN40/ECS-ISE4040,60217.4426,920 5 ★
923EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN40/ECS-ISE40-340,60217.8226,346 5 ★
924EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N13/ECS-2SE1313,64813.2211,9385
925EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N19/ECS-2SE1919,64813.1217,3175
926EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N25/ECS-2SE2525,59013.1522,5025
927EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N36/ECS-2SE3636,50812.6033,5045
928EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N36/ECS-2SE36-336,50812.5333,6915
929EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N40/ECS-2SE4040,60212.5637,3805
930EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N40/ECS-2SE40-340,60212.5337,4695
931EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE13/ECS-2SE1313,64812.9912,1495
932EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE19/ECS-2SE1919,44814.0715,983 5 ★
933EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE25/ECS-2SE2525,59013.2622,3155
934EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE28/ECS-2SE2828,31912.7225,7445
935EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE28/ECS-2SE28-328,31912.6225,9485
936EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE30/ECS-2SE3030,36612.6227,8235
937EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE30/ECS-2SE30-330,36612.5727,9345
938EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE33/ECS-2SE3333,43712.5530,8085
939EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE33/ECS-2SE33-333,43712.5830,7345
940EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE36/ECS-2SE3636,50812.6533,3715
941EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE36/ECS-2SE36-336,50812.5533,6375
942EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE40/ECS-2SE4040,60212.5137,5295
943EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE40/ECS-2SE40-340,60212.5537,4095
944EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD13/ECS-2SE1313,64813.0612,0845
945EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD19/ECS-2SE1919,44813.6016,5355
946EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD25/ECS-2SE2525,59013.0822,6225
947EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD28/ECS-2SE2828,31912.6225,9485
948EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD28/ECS-2SE28-328,31912.5426,1135
949EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD30/ECS-2SE3030,36612.6327,8015
950EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD30/ECS-2SE30-330,36612.5927,8895
951EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD33/ECS-2SE3333,43712.6330,6135
952EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD33/ECS-2SE33-333,43712.5830,7345
953EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD36/ECS-2SE3636,50812.5133,7455
954EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD36/ECS-2SE36-336,50812.5833,5575
955EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD40/ECS-2SE4040,60212.5437,4395
956EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD40/ECS-2SE40-340,60212.5537,4095
957EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD13/ECS-ISE1313,64818.818,390 5 ★
958EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD19/ECS-ISE1919,44819.1111,768 5 ★
959EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD25/ECS-ISE2525,59018.1416,312 5 ★
960EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD28/ECS-ISE2828,31916.7619,538 5 ★
961EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD30/ECS-ISE3030,36616.9420,728 5 ★
962EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD33/ECS-ISE3333,43717.1222,584 5 ★
963EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD33/ECS-ISE33-333,43718.2821,151 5 ★
964EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD36/ECS-ISE3636,50817.9523,518 5 ★
965EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD36/ECS-ISE36-336,50818.1223,297 5 ★
966EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD40/ECS-ISE4040,60217.9326,185 5 ★
967EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD40/ECS-ISE40-340,60218.0126,068 5 ★
968EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE13/ECS-ISE1313,64818.798,399 5 ★
969EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE19/ECS-ISE1919,44818.9311,880 5 ★
970EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE25/ECS-ISE2525,59018.0616,384 5 ★
971EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE28/ECS-ISE2828,31916.7119,597 5 ★
972EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE30/ECS-ISE3030,36616.5921,165 5 ★
973EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE33/ECS-ISE3333,43717.0522,677 5 ★
974EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE33/ECS-ISE33-333,43718.2421,197 5 ★
975EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE36/ECS-ISE3636,50817.8323,676 5 ★
976EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE36/ECS-ISE36-336,50818.0223,427 5 ★
977EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE40/ECS-ISE4040,60217.6126,660 5 ★
978EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE40/ECS-ISE40-340,60217.9426,170 5 ★
979FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDAFT12WTS/CSE12WTS12,50013.3110,8605
980FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT13INV/CSE13INV13,20019.038,021 5 ★
981FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT13R/CSE13R13,20012.9511,7865
982FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT13S9/CSE13S913,20012.8511,8785
983FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT18INV/CSE18INV18,50017.4912,2315
984FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT18R/CSE18R18,50013.1116,3175
985FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT18S9/CSE18S918,40012.8916,5065
986FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDAFT18WTS/CSE18WTS18,20013.1516,0045
987FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT25INV/CSE25INV25,50017.4916,8595
988FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT25R/CSE25R25,20013.0622,3125
989FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT25S9/CSE25S925,00012.9322,3575
990FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDAFT25WTS/CSE25WTS25,20013.3121,8935
991FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT30C/CSE30C30,60012.6128,0605
992FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT30INV/CSE30INV30,90017.1520,834 5 ★
993FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT30R-T/CSE30R-T30,90012.5828,4025
994FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT30S9S/CSE30S9S30,50012.9427,2555
995FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT33INV/CSE33INV33,90017.7122,134 5 ★
996FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT36-32/CSE36-3236,50013.2631,8295
997FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT36INV/CSE36INV36,50017.7323,805 5 ★
998FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT36IV/CSE36IV36,50018.9922,225 5 ★
999FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT36R/CSE36R36,70012.9032,8975
1000FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT36R-T/CSE36R-T36,50012.5833,5505
1001FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT38R/CSE38R38,90012.5935,7275
1002FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT38R-T/CSE38R-T38,50012.5935,3605
1003FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT40C-T/CSE40C-T40,60012.5237,4975
1004FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT40INV/CSE40INV40,20016.6827,868 5 ★
1005FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT40R/CSE40R40,20012.5836,9515
1006FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT40R-T/CSE40R-T40,00012.5037,0025
1007FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDAFT9WTS/CSE9WTS9,10013.307,9125
1008FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDFEW-09/CEW-099,10012.978,1135
1009FOCUSWALL TYPEINVERTERFEW-09INV/CEW-09INV9,20018.535,741 5 ★
1010FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDFEW-12/CEW-1212,40013.2710,8055
1011FOCUSWALL TYPEINVERTERFEW-12INV/CEW-12INV12,70019.357,589 5 ★
1012FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDFEW-18/CEW-1818,10013.2015,8565
1013FOCUSWALL TYPEINVERTERFEW-18INV/CEW-18INV18,30018.6011,377 5 ★
1014FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDFEW-25/CEW-2525,10013.1722,0385
1015FOCUSWALL TYPEINVERTERFEW-25INV/CEW-25INV25,00019.1115,127 5 ★
1016FUJITSUFLOOR/CEILING TYPEINVERTERABMG18LVTA/AOMG18LBLA17,46418.2511,065 5 ★
1017FUJITSUFLOOR/CEILING TYPEINVERTERABMG24LVTA/AOMG24LBTA23,38415.3917,5695
1018FUJITSUFLOOR/CEILING TYPEINVERTERABMG30LRTA/AOMG30LBTA29,87817.2620,017 5 ★
1019FUJITSUFLOOR/CEILING TYPEINVERTERABMG36LRTA/AOMG36LBTA32,78016.4823,0005
1020FUJITSUFLOOR/CEILING TYPEINVERTERABMG45LRTA/AOMG45LBTA40,17018.8324,668 5 ★
1021FUJITSUWALL TYPEINVERTERASAA18JCC/AOAR18JCC17,47215.2713,2315
1022FUJITSUWALL TYPEFIXED SPEEDASMA09BETA/AOMA09BETA9,10013.227,9605
1023FUJITSUWALL TYPEFIXED SPEEDASMA12BETA/AOMA12BETA11,70013.1710,2735
1024FUJITSUWALL TYPEFIXED SPEEDASMA13BETA/AOMA13BETA13,90613.0712,3035
1025FUJITSUWALL TYPEFIXED SPEEDASMA18FUTA/AOMA18FUTA18,74512.9916,6865
1026FUJITSUWALL TYPEFIXED SPEEDASMA24FUTA/AOMA24FUTA24,50712.9021,9675
1027FUJITSUWALL TYPEFIXED SPEEDASMA30FUTA/AOMA30FUTAS28,83913.7624,235 5 ★
1028FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG09CGTA/AOMG09CGTA9,25724.814,314 5 ★★★
1029FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG09CMCA/AOMG09CMCA9,03924.294,303 5 ★★★
1030FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG09JLTB/AOMG09JLTB8,68520.344,937 5 ★★
1031FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG12CGTA/AOMG12CGTA12,16523.276,045 5 ★★★
1032FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG12CMCA/AOMG12CMCA12,11022.186,313 5 ★★
1033FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG12JLTB/AOMG12JLTB11,17119.936,481 5 ★
1034FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG18CGTA/AOMG18CGTA18,39524.028,855 5 ★★★
1035FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG18CMCA/AOMG18CMCA17,61721.639,418 5 ★★
1036FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG24CGTA/AOMG24CGTA24,39221.0213,418 5 ★★
1037FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG24CMCA/AOMG24CMCA23,70218.5314,791 5 ★
1038FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG30CMTA/AOMG30CMTA29,40816.8920,133 5 ★
1039FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFV-12/UNCW-12-R3213,20013.7511,1015
1040FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFV-18/UNCW-18-R3218,40013.2416,0705
1041FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFV-24/UNCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1042FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-30/UNCX-30-R410A30,30012.4528,1425
1043FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-32-R410A/UNCX-32-R410A32,20012.6629,4105
1044FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-33-R410A/UNCX-33-R410A33,90012.4931,3855
1045FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-33-R410A/UNCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1046FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36-R410A/UNCX-36-R410A37,10012.6633,8865
1047FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36-R410A/UNCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1048FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36RO-R32/UNCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1049FURANOWALL TYPEFIXED SPEEDUNFX-38-R410A/UNCX-38-R410A38,00012.4535,2935
1050FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-38-R410A/UNCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1051FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-40-R410A/UNCX-40-R410A40,30012.7636,5205
1052FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-40-R410A/UNCX-40T-R410A41,00012.5937,6565
1053FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT13R/FUCR13R13,20012.9511,7865
1054FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT30C/FUCR30C30,60012.6128,0605
1055FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT30R-T/FUCR30R-T30,90012.5828,4025
1056FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT36R/FUCR36R36,70012.9032,8975
1057FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT36R-T/FUCR36R-T36,50012.5833,5505
1058FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT40C-T/FUCR40C-T40,60012.5237,4975
1059FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT40R/FUCR40R40,20012.5836,9515
1060FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT40R-T/FUCR40R-T40,00012.5037,0025
1061FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFV-12/FUCW-12-R3213,20013.7511,1015
1062FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFV-18/FUCW-18-R3218,40013.2416,0705
1063FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFV-24/FUCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1064FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-09-R32/FUCW-09-R329,20013.278,0175
1065FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-09-R410A/FUCW-09-R410A9,40013.388,1245
1066FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-12-AX-R32/FUCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1067FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-12-R32/FUCW-12-R3213,20013.7211,1255
1068FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-12-R410A/FUCW-12-R410A13,10013.0011,6525
1069FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-18-AX-R32/FUCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1070FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-18-R32/FUCW-18-R3218,20013.2015,9435
1071FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-18-R410A/FUCW-18-R410A18,40013.1016,2415
1072FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-24-AX-R32/FUCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1073FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-24-R32/FUCW-24-R3225,10013.6821,2165
1074FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-24-R410A/FUCW-24-R410A25,20013.1422,1765
1075FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-30/FUCX-30-R410A30,30012.4528,1425
1076FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-32-R410A/FUCX-32-R410A32,20012.6629,4105
1077FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-33-R410A/FUCX-33-R410A33,90012.4931,3855
1078FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-33-R410A/FUCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1079FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-36-R410A/FUCX-36-R410A37,10012.6633,8865
1080FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-36-R410A/FUCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1081FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-36RO-R32/FUCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1082FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-38-R410A/FUCX-38-R410A38,00012.4535,2935
1083FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-38-R410A/FUCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1084FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-40-R410A/FUCX-40-R410A40,30012.7636,5205
1085FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-40-R410A/FUCX-40T-R410A41,00012.5937,6565
1086GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC09ACC-K6NNA1A/I/GWC09ACC-K6NNA1A/O9,40713.967,792 5 ★
1087GREEWALL TYPEINVERTERGWC09QB-K6DNA1A/I/GWC09QB-K6DNA1A/O9,38918.875,754 5 ★
1088GREEWALL TYPEINVERTERGWC09QB-K6DNA1B/I/GWC09QB-K6DNA1B/O9,07818.835,575 5 ★
1089GREEWALL TYPEINVERTERGWC09UB-S6DNA4A/I/GWC09UB-S6DNA4A/O8,91022.694,541 5 ★★★
1090GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC09YB3-K6NNA1A/I/GWC09YB3-K6NNA1A/O9,37813.208,2155
1091GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC09YB-K6NNA1A/I/GWC09YB-K6NNA1A/O9,50313.348,2375
1092GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC12ACC-K6NNA1A/I/GWC12ACC-K6NNA1A/O12,03713.6110,2275
1093GREEWALL TYPEINVERTERGWC12QC-K6DNA1A/I/GWC12QC-K6DNA1A/O12,34817.917,972 5 ★
1094GREEWALL TYPEINVERTERGWC12UB-S6DNA4A/I/GWC12UB-S6DNA4A/O12,48919.247,506 5 ★
1095GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC12YC3-K6NNA1A/I/GWC12YC3-K6NNA1A/O12,08613.0310,7255
1096GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC12YC-K6NNA1A/I/GWC12YC-K6NNA1A/O12,05612.9010,8075
1097GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC18ACC-K6NNA1A/I/GWC18ACC-K6NNA1A/O18,74313.9615,525 5 ★
1098GREEWALL TYPEINVERTERGWC18QD-K6DNA1B/I/GWC18QD-K6DNA1B/O18,23617.9111,774 5 ★
1099GREEWALL TYPEINVERTERGWC18UC-S6DNA4A/I/GWC18UC-S6DNA4A/O18,34619.2411,026 5 ★
1100GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC18YD3-K6NNA1A/I/GWC18YD3-K6NNA1A/O18,51513.1016,3435
1101GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC18YD-K6NNA1A/I/GWC18YD-K6NNA1A/O18,47412.9316,5215
1102GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC24ACC-K6NNA1A/I/GWC24ACC-K6NNA1A/O25,45214.3620,495 5 ★
1103GREEWALL TYPEINVERTERGWC24QE-K6DNA1A/I/GWC24QE-K6DNA1A/O24,12418.2215,310 5 ★
1104GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC24YE3-K6NNA1A/I/GWC24YE3-K6NNA1A/O25,00012.9722,2885
1105GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC24YE-K6NNA1A/I/GWC24YE-K6NNA1A/O24,83712.9022,2635
1106HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-13CS410AF/HCFU-13CS410AC13,17013.3411,4165
1107HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-18CS410AF/HCFU-18CS410AC18,70313.0016,6365
1108HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-25CS410AF/HCFU-25CS410AC25,30212.9722,5585
1109HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-30CS410AF/HCFU-30CS410AC31,30112.6228,6805
1110HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-36CS410AF/HCFU-36CS410AC36,06712.4533,4985
1111HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-36CT410AF/HCFU-36CT410AC36,53413.2731,8355
1112HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-40CS410AF/HCFU-40CS410AC40,53612.5937,2305
1113HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-40CT410AF/HCFU-40CT410AC40,94412.5637,6955
1114HAIERFLOOR STANDING TYPEINVERTERHPU-24FST03TF/HPU-24FST03TC24,80420.4414,032 5 ★★
1115HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-09CTB03TF/HSU-09CTB03TC9,34013.488,0125
1116HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-09VNS03T(H)F/HSU-09VNS03T(H)C9,37416.076,7455
1117HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-09VNS03T(N)F/HSU-09VNS03T(N)C9,37416.076,7455
1118HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-09VNS03TF/HSU-09VNS03TC9,37416.076,7455
1119HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-10CTR03T(H)F/HSU-10CTR03T(H)C10,04612.909,0055
1120HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-10CTR03T(N)F/HSU-10CTR03T(N)C10,04612.909,0055
1121HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-10CTR03T(V)F/HSU-10CTR03T(V)C10,15813.009,0355
1122HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VDA03TF/HSU-10VDA03TC9,69223.884,693 5 ★★★
1123HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VFA03TF/HSU-10VFA03TC10,31121.395,574 5 ★★
1124HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VFB03T(H)F/HSU-10VFB03T(H)C9,48918.705,868 5 ★
1125HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VFB03T(N)F/HSU-10VFB03T(N)C9,48918.705,868 5 ★
1126HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VFB03TF/HSU-10VFB03TC9,46218.665,863 5 ★
1127HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VNR03T(H)F/HSU-10VNR03T(H)C9,48918.705,868 5 ★
1128HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VNR03T(N)F/HSU-10VNR03T(N)C9,48918.705,868 5 ★
1129HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VNR03TF/HSU-10VNR03TC9,88318.876,056 5 ★
1130HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-12CTB03TF/HSU-12CTB03TC11,81613.0010,5105
1131HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-12VNS03T(H)F/HSU-12VNS03T(H)C11,56815.708,5205
1132HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-12VNS03T(N)F/HSU-12VNS03T(N)C11,56815.708,5205
1133HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-12VNS03TF/HSU-12VNS03TC11,56815.708,5205
1134HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-13CTR03T(H)F/HSU-13CTR03T(H)C12,61113.2011,0475
1135HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-13CTR03T(N)F/HSU-13CTR03T(N)C12,61113.2011,0475
1136HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-13CTR03T(V)F/HSU-13CTR03T(V)C12,45413.0711,0185
1137HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VDA03TF/HSU-13VDA03TC12,02023.136,009 5 ★★★
1138HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VFA03TF/HSU-13VFA03TC12,64221.156,912 5 ★★
1139HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VFB03T(H)F/HSU-13VFB03T(H)C12,67318.607,879 5 ★
1140HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VFB03T(N)F/HSU-13VFB03T(N)C12,67318.607,879 5 ★
1141HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VFB03TF/HSU-13VFB03TC12,50018.327,890 5 ★
1142HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VNR03T(H)F/HSU-13VNR03T(H)C12,67318.607,879 5 ★
1143HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VNR03T(N)F/HSU-13VNR03T(N)C12,67318.607,879 5 ★
1144HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VNR03TF/HSU-13VNR03TC12,23517.817,944 5 ★
1145HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-18CTR03T(H)F/HSU-18CTR03T(H)C18,21813.4115,7095
1146HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-18CTR03T(N)F/HSU-18CTR03T(N)C18,21813.4115,7095
1147HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-18CTR03T(V)F/HSU-18CTR03T(V)C18,83113.2016,4965
1148HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VFA03TF/HSU-18VFA03TC19,47822.3510,077 5 ★★
1149HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VFB03T(H)F/HSU-18VFB03T(H)C19,18418.3212,109 5 ★
1150HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VFB03T(N)F/HSU-18VFB03T(N)C19,18418.3212,109 5 ★
1151HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VFB03TF/HSU-18VFB03TC18,34218.5311,446 5 ★
1152HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VNR03T(H)F/HSU-18VNR03T(H)C19,18418.3212,109 5 ★
1153HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VNR03T(N)F/HSU-18VNR03T(N)C19,18418.3212,109 5 ★
1154HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VNR03TF/HSU-18VNR03TC18,31318.2211,622 5 ★
1155HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VNS03T(H)F/HSU-18VNS03T(H)C17,83715.1213,6415
1156HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VNS03T(N)F/HSU-18VNS03T(N)C17,83715.1213,6415
1157HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VNS03TF/HSU-18VNS03TC17,83715.1213,6415
1158HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-24CTR03T(H)F/HSU-24CTR03T(H)C24,21913.9620,061 5 ★
1159HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-24CTR03T(N)F/HSU-24CTR03T(N)C24,21913.9620,061 5 ★
1160HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-24CTR03T(V)F/HSU-24CTR03T(V)C24,63214.3319,876 5 ★
1161HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VFA03TF/HSU-24VFA03TC23,52520.5413,244 5 ★★
1162HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VFB03T(H)F/HSU-24VFB03T(H)C26,21219.0015,952 5 ★
1163HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VFB03T(N)F/HSU-24VFB03T(N)C26,21219.0015,952 5 ★
1164HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VFB03TF/HSU-24VFB03TC25,11819.7214,728 5 ★
1165HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VNR03T(H)F/HSU-24VNR03T(H)C26,21219.0015,952 5 ★
1166HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VNR03T(N)F/HSU-24VNR03T(N)C26,21219.0015,952 5 ★
1167HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VNR03TF/HSU-24VNR03TC24,78219.6214,605 5 ★
1168HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VNS03T(H)F/HSU-24VNS03T(H)C23,85416.9916,2355
1169HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VNS03T(N)F/HSU-24VNS03T(N)C23,85416.9916,2355
1170HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VNS03TF/HSU-24VNS03TC23,85416.9916,2355
1171HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV13R/HIAKC13R13,20012.9511,7865
1172HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV30C/HIAKC30C30,60012.6128,0605
1173HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV30R-T/HIAKC30R-T30,90012.5828,4025
1174HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV36R/HIAKC36R36,70012.9032,8975
1175HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV36R-T/HIAKC36R-T36,50012.5833,5505
1176HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV40C-T/HIAKC40C-T40,60012.5237,4975
1177HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV40R/HIAKC40R40,20012.5836,9515
1178HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV40R-T/HIAKC40R-T40,00012.5037,0025
1179HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFV-12/HICW-12-R3213,20013.7511,1015
1180HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFV-18/HICW-18-R3218,40013.2416,0705
1181HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFV-24/HICW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1182HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-09-R32/HICW-09-R329,20013.278,0175
1183HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-09-R410A/HICW-09-R410A9,40013.388,1245
1184HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-12-AX-R32/HICW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1185HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-12-R32/HICW-12-R3213,20013.7211,1255
1186HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-12-R410A/HICW-12-R410A13,10013.0011,6525
1187HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-18-AX-R32/HICW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1188HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-18-R32/HICW-18-R3218,20013.2015,9435
1189HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-18-R410A/HICW-18-R410A18,40013.1016,2415
1190HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-24-AX-R32/HICW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1191HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-24-R32/HICW-24-R3225,10013.6821,2165
1192HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-24-R410A/HICW-24-R410A25,20013.1422,1765
1193HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-30/HICX-30-R410A30,30012.4528,1425
1194HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-32-R410A/HICX-32-R410A32,20012.6629,4105
1195HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-33-R410A/HICX-33-R410A33,90012.4931,3855
1196HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-33-R410A/HICX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1197HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-36-R410A/HICX-36-R410A37,10012.6633,8865
1198HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-36-R410A/HICX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1199HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-36RO-R32/HICX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1200HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-38-R410A/HICX-38-R410A38,00012.4535,2935
1201HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-38-R410A/HICX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1202HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-40-R410A/HICX-40-R410A40,30012.7636,5205
1203HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-40-R410A/HICX-40T-R410A41,00012.5937,6565
1204HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-AX10CJT/RAC-AX10CJT9,25918.535,778 5 ★
1205HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-AX13CJT/RAC-AX13CJT12,90818.667,999 5 ★
1206HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-AX18CJT/RAC-AX18CJT18,88120.1610,830 5 ★★
1207HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-DX10CJT/RAC-DX10CJT9,25918.535,778 5 ★
1208HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-DX13CJT/RAC-DX13CJT12,90818.667,999 5 ★
1209HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-DX18CJT/RAC-DX18CJT18,88120.1610,830 5 ★★
1210HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-DX24CJT/RAC-DX24CJT23,00019.6513,535 5 ★
1211HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-E10CJT/RAC-E10CJT10,50013.449,0345
1212HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-E13CJT/RAC-E13CJT12,80613.2011,2185
1213HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-E18CJT/RAC-E18CJT20,10913.3417,4315
1214HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EH10CKT/RAC-EH10CKT10,10013.208,8485
1215HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EH13CKT/RAC-EH13CKT12,10013.0010,7635
1216HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EH18CKT/RAC-EH18CKT20,10013.1017,7425
1217HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EH24CKT/RAC-EH24CKT23,00013.0020,4585
1218HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ10CJT/RAC-EJ10CJT9,60013.848,0215
1219HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ10CKT/RAC-EJ10CKT10,26013.648,6985
1220HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ13CJT/RAC-EJ13CJT12,85013.3811,1055
1221HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ13CKT/RAC-EJ13CKT12,27013.4210,5725
1222HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ18CJT/RAC-EJ18CJT20,40013.3817,6305
1223HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ18CKT/RAC-EJ18CKT20,60013.4617,6975
1224HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ24CKT/RAC-EJ24CKT23,55013.3520,3985
1225HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-S10CJT/RAC-S10CJT10,50013.449,0345
1226HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-S13CJT/RAC-S13CJT12,80613.2011,2185
1227HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-S18CJT/RAC-S18CJT20,10913.3417,4315
1228HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-SH10CKT/RAC-SH10CKT9,40018.775,791 5 ★
1229HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-SH13CKT/RAC-SH13CKT12,80018.877,844 5 ★
1230HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-SH18CKT/RAC-SH18CKT18,10018.0811,576 5 ★
1231HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-SH24CKT/RAC-SH24CKT23,00018.2914,541 5 ★
1232HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-VX13CJT/RAC-VX13CJT12,71520.787,075 5 ★★
1233HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-VX18CJT/RAC-VX18CJT18,88120.1610,830 5 ★★
1234HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-VX24CJT/RAC-VX24CJT23,00019.6513,535 5 ★
1235HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-X30HGT/RAC-X30HGT28,14617.8818,202 5 ★
1236HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XH10CKT/RAC-XH10CKT9,15016.386,4595
1237HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XH13CKT/RAC-XH13CKT12,00017.338,0075
1238HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XH18CKT/RAC-XH18CKT18,10018.0811,576 5 ★
1239HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XH24CKT/RAC-XH24CKT23,00018.2914,541 5 ★
1240HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-YJ10CJT/RAC-YJ10CJT9,60013.848,0215
1241HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-YJ13CJT/RAC-YJ13CJT12,85013.3811,1055
1242HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-YJ18CJT/RAC-YJ18CJT20,40013.3817,6305
1243HITACHICASSETTE TYPEINVERTERRCI-B13TNT1NH/RAS-B13TNTBNH112,28320.007,102 5 ★★
1244HITACHICASSETTE TYPEINVERTERRCI-B18TNT1NH/RAS-B18TNTBNH118,08317.3512,0525
1245HITACHICASSETTE TYPEINVERTERRCI-B24TNT1NH/RAS-B24TNTBNH125,59018.6215,8925 ★
1246HITACHICASSETTE TYPEINVERTERRCI-B36TNT1NH/RAS-B36TNTBNH134,46116.4924,1655
1247HITACHIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRPFC-B18TNT1NH/RAS-B18TNTBNH117,40117.4911,5045
1248HITACHIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRPFC-B24TNT1NH/RAS-B24TNTBNH124,22515.6817,8655
1249HITACHIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRPFC-B30TNT1NH/RAS-B30TNTBNH130,70816.4921,5335
1250HITACHIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRPFC-B36TNT1NH/RAS-B36TNTBNH134,80216.4924,4045
1251HITACHICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRPIH-B36TNT1NH/RAS-B36TNTBNH133,77817.5522,2555 ★
1252HITACHICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRPIL-B09TNT1NH/RAS-B09TNTBNH19,21218.265,8345 ★
1253HITACHICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRPIL-B13TNT1NH/RAS-B13TNTBNH111,94218.017,6675 ★
1254HITACHICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRPIL-B18TNT1NH/RAS-B18TNTBNH118,08317.5011,9485 ★
1255HITACHICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRPIM-B24TNT1NH/RAS-B24TNTBNH122,17816.5015,5425
1256KENTWALL TYPEFIXED SPEED2FWT-12C/2KKC-12C12,50013.0011,1185
1257KENTWALL TYPEFIXED SPEED2FWT-18C/2KKC-18C18,00013.0016,0115
1258KENTWALL TYPEFIXED SPEED2FWT-24C/2KKC-24C24,00013.0021,3475
1259KENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED3FDT-18/3KKC-18A18,00013.0016,0115
1260KENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED3FDT-25/3KKC-25A25,00012.8522,4965
1261KENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED3FDT-36/3KKC-36A/22036,50012.4533,9005
1262KENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED3FDT-40/3KKC2P-40A/38040,00012.5536,8555
1263KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD13R/KINA13R13,20012.9511,7865
1264KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD30C/KINA30C30,60012.6128,0605
1265KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD30R-T/KINA30R-T30,90012.5828,4025
1266KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD36R/KINA36R36,70012.9032,8975
1267KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD36R-T/KINA36R-T36,50012.5833,5505
1268KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD40C-T/KINA40C-T40,60012.5237,4975
1269KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD40R/KINA40R40,20012.5836,9515
1270KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD40R-T/KINA40R-T40,00012.5037,0025
1271KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFV-12/DAICW-12-R3213,20013.7511,1015
1272KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFV-18/DAICW-18-R3218,40013.2416,0705
1273KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFV-24/DAICW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1274KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-09-R32/DAICW-09-R329,20013.278,0175
1275KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-09-R410A/DAICW-09-R410A9,40013.388,1245
1276KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-12-AX-R32/DAICW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1277KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-12-R32/DAICW-12-R3213,20013.7211,1255
1278KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-12-R410A/DAICW-12-R410A13,10013.0011,6525
1279KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-18-AX-R32/DAICW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1280KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-18-R32/DAICW-18-R3218,20013.2015,9435
1281KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-18-R410A/DAICW-18-R410A18,40013.1016,2415
1282KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-24-AX-R32/DAICW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1283KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-24-R32/DAICW-24-R3225,10013.6821,2165
1284KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-24-R410A/DAICW-24-R410A25,20013.1422,1765
1285KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-30/DAIICX-30-R410A30,30012.4528,1425
1286KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-32-R410A/DAICX-32-R410A32,20012.6629,4105
1287KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-33-R410A/DAICX-33-R410A33,90012.4931,3855
1288KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-33-R410A/DAICX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1289KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-36-R410A/DAICX-36-R410A37,10012.6633,8865
1290KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-36-R410A/DAICX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1291KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-36RO-R32/DAICX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1292KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-38-R410A/DAICX-38-R410A38,00012.4535,2935
1293KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-38-R410A/DAICX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1294KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-40-R410A/DAICX-40-R410A40,30012.7636,5205
1295KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-40-R410A/DAICX-40T-R410A41,00012.5937,6565
1296KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFV-12/KICW-12-R3213,20013.7511,1015
1297KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFV-18/KICW-18-R3218,40013.2416,0705
1298KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFV-24/KICW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1299KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-09-R32/KICW-09-R329,20013.278,0175
1300KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-09-R410A/KICW-09-R410A9,40013.388,1245
1301KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-12-AX-R32/KICW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1302KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-12-R32/KICW-12-R3213,20013.7211,1255
1303KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-12-R410A/KICW-12-R410A13,10013.0011,6525
1304KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-18-AX-R32/KICW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1305KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-18-R32/KICW-18-R3218,20013.2015,9435
1306KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-18-R410A/KICW-18-R410A18,40013.1016,2415
1307KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-24-AX-R32/KICW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1308KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-24-R32/KICW-24-R3225,10013.6821,2165
1309KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-24-R410A/KICW-24-R410A25,20013.1422,1765
1310KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-30/KICX-30-R410A30,30012.4528,1425
1311KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-32-R410A/KICX-32-R410A32,20012.6629,4105
1312KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-33-R410A/KICX-33-R410A33,90012.4931,3855
1313KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-33-R410A/KICX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1314KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-36-R410A/KICX-36-R410A37,10012.6633,8865
1315KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-36-R410A/KICX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1316KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-36RO-R32/KICX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1317KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-38-R410A/KICX-38-R410A38,00012.4535,2935
1318KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-38-R410A/KICX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1319KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-40-R410A/KICX-40-R410A40,30012.7636,5205
1320KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-40-R410A/KICX-40T-R410A41,00012.5937,6565
1321LGWALL TYPEINVERTER IV18R1N/IV18R1U18,00018.0011,563 5 ★
1322LGCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERABNQ18GL2A2/ABUQ18GL2A216,35016.9211,1745
1323LGCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERABNQ24GL3A2/ABUQ24GL3A222,15016.1115,8995
1324LGWALL TYPEINVERTERATNQ12GULA1/ATUQ12GULA110,23016.827,0335
1325LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE618,43018.1211,761 5 ★
1326LGWALL TYPEINVERTERATNQ18GTLA1/ATUQ18GTLA116,70017.2611,1885
1327LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ24GPLE6/ATUQ24GPLE625,20018.0016,188 5 ★
1328LGWALL TYPEINVERTERATNQ24GTLA1/ATUQ24GTLA119,80016.0414,2745
1329LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ30LNLE6/ATUQ30LNLE633,87017.7422,077 5 ★
1330LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ36GNLE6/ATUQ36GNLE637,20017.2025,009 5 ★
1331LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ36LNLE6/ATUQ36LNLE636,12517.5023,870 5 ★
1332LGFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAVNQ18GM1A1/AVUQ18GM1A118,20019.5010,792 5 ★
1333LGFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAVNQ24GM1A1/AVUQ24GM1A124,20019.5014,350 5 ★
1334LGFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAVNQ30GM1A1/AVUQ30GM1A130,00018.5018,751 5 ★
1335LGFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAVNQ36GM2A1/AVUQ36GM2A136,00018.5022,501 5 ★
1336LGFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAVNQ36LM2A1/AVUQ36LM2A136,00018.5022,501 5 ★
1337LGWALL TYPEINVERTERHT10RN/HT10RU9,20016.506,4475
1338LGWALL TYPEINVERTERHT13RN/HT13RU12,00016.508,4105
1339LGWALL TYPEINVERTERID10CN/ID10CU9,40022.454,842 5 ★★
1340LGWALL TYPEINVERTERID13CN/ID13CU12,20022.106,383 5 ★★
1341LGWALL TYPEINVERTERID18CN/ID18CU18,20020.4010,316 5 ★★
1342LGWALL TYPEINVERTERID24CN/ID24CU21,60019.9512,520 5 ★
1343LGWALL TYPEINVERTERIG10RN/IG10RU9,20018.005,910 5 ★
1344LGWALL TYPEINVERTERIG13RN/IG13RU12,00018.007,709 5 ★
1345LGWALL TYPEINVERTERIG18RN/IG18RU18,00018.0011,563 5 ★
1346LGWALL TYPEINVERTERIG24RN/IG24RU21,60019.9512,520 5 ★
1347LGWALL TYPEINVERTERIH13RN/IH13RU12,00023.205,981 5 ★★★
1348LGWALL TYPEINVERTERIJ10RN/IJ10RU9,20018.005,910 5 ★
1349LGWALL TYPEINVERTERIJ13RN/IJ13RU12,00018.007,709 5 ★
1350LGWALL TYPEINVERTERIJ18R1N/IJ18R1U18,00018.0011,563 5 ★
1351LGWALL TYPEINVERTERIJ24RN/IJ24RU21,60019.9512,520 5 ★
1352LGWALL TYPEINVERTERIK10RN/IK10RU9,20018.005,910 5 ★
1353LGWALL TYPEINVERTERIK13RN/IK13RU12,00018.007,709 5 ★
1354LGWALL TYPEINVERTERIK15RN/IK15RU14,60018.808,980 5 ★
1355LGWALL TYPEINVERTERIK18R1N/IK18R1U18,00018.0011,563 5 ★
1356LGWALL TYPEINVERTERIK24RN/IK24RU21,60019.9512,520 5 ★
1357LGWALL TYPEINVERTERIK30RN/IK30RU28,30019.9616,395 5 ★★
1358LGWALL TYPEINVERTERIL13RN/IL13RU12,00019.457,134 5 ★
1359LGWALL TYPEINVERTERIL18RN/IL18RU18,00019.8610,480 5 ★
1360LGWALL TYPEINVERTERIQ10RN/IQ10RU9,20018.005,910 5 ★
1361LGWALL TYPEINVERTERIQ13RN/IQ13RU12,00018.007,709 5 ★
1362LGWALL TYPEINVERTERIQ18R1N/IQ18R1U18,00018.0011,563 5 ★
1363LGWALL TYPEINVERTERIQ24RN/IQ24RU21,60019.9512,520 5 ★
1364LGWALL TYPEINVERTERIT10RN/IT10RU9,20018.005,910 5 ★
1365LGWALL TYPEINVERTERIT13RN/IT13RU12,00018.007,709 5 ★
1366LGWALL TYPEINVERTERIT18RN/IT18RU18,00018.0011,563 5 ★
1367LGWALL TYPEINVERTERIT24RN/IT24RU21,60019.9512,520 5 ★
1368LGWALL TYPEINVERTERIV10RN/IV10RU9,20018.005,910 5 ★
1369LGWALL TYPEINVERTERIV13RN/IV13RU12,00018.007,709 5 ★
1370LGWALL TYPEINVERTERIV24RN/IV24RU21,60019.9512,520 5 ★
1371LGWALL TYPEINVERTERIW10RN/IW10RU9,40022.204,896 5 ★★
1372LGWALL TYPEINVERTERIW13RN/IW13RU12,00021.206,545 5 ★★
1373LGWALL TYPEINVERTERIW18RN/IW18RU18,00020.4010,203 5 ★★
1374LG WALL TYPEINVERTERID18CN/ID18CU18,20020.4010,316 5 ★★
1375MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF013A1/CLC013A113,00013.8110,8855
1376MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF013B1/CLC013B113,00014.1610,616 5 ★
1377MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF018A1/CLC018A118,76613.0316,6535
1378MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF018B1/CLC018B119,00013.5416,2265
1379MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF024A1/CLC024A126,61413.0923,5105
1380MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF024B1/CLC024B126,00013.6022,1065
1381MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF030A1/CLC030A130,70812.6428,0925
1382MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF030B1/CLC030B131,00013.0427,4895
1383MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF036A1/CLC036A137,19112.5834,1855
1384MAVELWALL TYPEFIXED SPEEDCLF036A3/CLC036A336,85012.8733,1085
1385MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF036B1/CLC036B136,50013.3731,5675
1386MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF036B3/CLC036B336,10013.3831,1985
1387MAVELWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-09/MWC-099,30013.757,8215
1388MAVELWALL TYPEINVERTERMWF-09INV/MWC-09INV9,20018.535,741 5 ★
1389MAVELWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-12/MWC-1212,30013.3210,6785
1390MAVELWALL TYPEINVERTERMWF-12INV/MWC-12INV12,70019.357,589 5 ★
1391MAVELWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-18/MWC-1818,30013.4015,7925
1392MAVELWALL TYPEINVERTERMWF-18INV/MWC-18INV18,30018.6011,377 5 ★
1393MAVELWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-25/MWC-2524,90213.4021,4895
1394MAVELWALL TYPEINVERTERMWF-25INV/MWC-25INV25,00019.1115,127 5 ★
1395MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-SK13,00014.1610,616 5 ★
1396MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-SK19,00013.5416,2235
1397MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-SK26,00013.6022,1035
1398MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-SK31,00013.0427,4935
1399MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-SK36,30012.6833,1005
1400MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVLE-RY/KC36B-RSYLE-SK36,10013.3831,1985
1401MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMVF-12/MVC-1212,98113.5511,0785
1402MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMVF-18/MVC-1818,48413.6215,6935
1403MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-09/MWC-099,30013.757,8215
1404MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-12/MWC-1212,30013.3210,6785
1405MAVELLWALL TYPEINVERTERMWF-12INV/MWC-12INV12,70019.357,5895 ★
1406MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-18/MWC-1818,30013.4015,7925
1407MAVELLWALL TYPEINVERTERMWF-18INV/MWC-18INV18,30018.6011,3775 ★
1408MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-25/MWC-2524,90213.4021,4895
1409MAVELLWALL TYPEINVERTERMWF-25INV/MWC-25INV25,00019.1115,1275 ★
1410MEMORYWALL TYPEFIXED SPEEDFMA12WTS/CMA12WTS12,50013.3110,8605
1411MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA13INV/CMA13INV13,20019.038,021 5 ★
1412MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA13R/CMA13R13,20012.9511,7865
1413MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA13S9/CMA13S913,20012.8511,8785
1414MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA18INV/CMA18INV18,50017.4912,2315
1415MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA18R/CMA18R18,50013.1116,3175
1416MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA18S9/CMA18S918,40012.8916,5065
1417MEMORYWALL TYPEFIXED SPEEDFMA18WTS/CMA18WTS18,20013.1516,0045
1418MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA25INV/CMA25INV25,50017.4916,8595
1419MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA25R/CMA25R25,20013.0622,3125
1420MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA25S9/CMA25S925,00012.9322,3575
1421MEMORYWALL TYPEFIXED SPEEDFMA25WTS/CMA25WTS25,20013.3121,8935
1422MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA30C/CMA30C30,60012.6128,0605
1423MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA30INV/CMA30INV30,90017.1520,834 5 ★
1424MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA30R-T/CMA30R-T30,90012.5828,4025
1425MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA30S9S/CMA30S9S30,50012.9427,2555
1426MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA33INV/CMA33INV33,90017.7122,134 5 ★
1427MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA36-32/CMA36-3236,50013.2631,8295
1428MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA36INV/CMA36INV36,50017.7323,805 5 ★
1429MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA36IV/CMA36IV36,50018.9922,225 5 ★
1430MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA36R/CMA36R36,70012.9032,8975
1431MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA36R-T/CMA36R-T36,50012.5833,5505
1432MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA38R/CMA38R38,90012.5935,7275
1433MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA38R-T/CMA38R-T38,50012.5935,3605
1434MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA40C-T/CMA40C-T40,60012.5237,4975
1435MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA40INV/CMA40INV40,20016.6827,868 5 ★
1436MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA40R/CMA40R40,20012.5836,9515
1437MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA40R-T/CMA40R-T40,00012.5037,0025
1438MEMORYWALL TYPEFIXED SPEEDFMA9WTS/CMA9WTS9,10013.307,9125
1439MIDEACASSETTE TYPEINVERTERCCA3U-18HRFN1-M(C)/MOCA31-18HFN1-MT0W18,00016.9212,3015
1440MIDEACASSETTE TYPEINVERTERMCD-36HRFN1-M(C)/MOD30U-36HFN1-M36,00016.6824,957 5 ★
1441MIDEACASSETTE TYPEINVERTERMCDU-24HRFN1-M(C)/MOD31-24HFN1-MT0W24,00017.4715,8855
1442MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABB-09CRFN8-QE3/MOAA30-09CFN8-QE3/MSABB-09CRFN8-QE39,00020.105,178 5 ★★
1443MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSABB-09CRN8-PC6/MOBA30-09CN8-PC69,00012.978,0245
1444MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABB-12CRFN8-QC6/MOBA30-12CFN8-QC6/MSABB-12CRFN8-QC612,00020.376,812 5 ★★
1445MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSABB-12CRN8-PC6/MOBA30-12CN8-PC612,00012.9310,7325
1446MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABD-18CRFN8-QC6/MOB31-18CFN8-QC6/MSABD-18CRFN8-QC618,00020.1010,355 5 ★★
1447MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSABD-18CRN8-QC5/MOBA31-18CN8-QC518,00013.4415,4865
1448MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSABE-24CRN8-PC6/MOD30-24CN8-PC624,00013.3420,8035
1449MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABE-24HRFNX-QC5GW/MOCA30-24HFN8-QC5GW/MSABE-24HRFNX-QC5GW24,00017.9115,4955 ★
1450MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSAEB-09CRN8-PC6/MOBA30-09CN8-PC69,00014.407,2275 ★
1451MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSAEB-12CRN8-PC6/MOBA30-12CN8-PC612,00012.9710,6985
1452MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSAED-18CRN8-PC6/MOCA30-18CN8-PC618,00012.9016,1355
1453MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSAED-24CRN8-PC6/MOD30-24CN8-PC624,00013.3120,8505
1454MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFB-09CRDN8-QD2/MOAB30-09CDN8-QD2/MSAFB-09CRDN8-QD29,00016.106,4645
1455MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFB-12CRDN8-QD2/MOAB30-12CDN8-QD2/MSAFB-12CRDN8-QD212,00015.189,1415
1456MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFC-18CRDN8-QD0/MOB30-18CDN1-QD0/MSAFC-18CRDN8-QD018,00015.9713,0335
1457MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFDU-24HRFNX-QRD0GW/MOCA32-24HFN8-QRD0GW/MSAFDU-24HRFNX-QRD0GW24,00016.0017,3455
1458MIDEAWALL TYPEINVERTERMSMTAU-09HRFN8-QRD6GW/MOB01-09HFN8-QRD6GW9,00020.405,101 5 ★★
1459MIDEAWALL TYPEINVERTERMSMTAU-12HRFN8-QRD6GW/MOB01-12HFN8-QRD6GWC12,00018.667,436 5 ★
1460MIDEAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMUE-18CRFN1-PC5/MOCA30-18CFN1-PC518,00018.8311,054 5 ★
1461MIDEAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMUE-24CRFN1-PC5/MOD30-24CFN1-PC524,00019.0014,606 5 ★
1462MIDEAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMUE-30CRFN1-PC2/MOD30-30CFN1-PC230,00017.8419,445 5 ★
1463MIDEAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMUE-36CRFN1-PC2/MOD30-36CFN1-SC236,00016.4525,3055
1464MIDEAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMUE-40CRFN1-PC2/MOE30-40CFN1-SC240,00018.1925,428 5 ★
1465MITSUBISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT13S9/CM13S913,20012.8511,8785
1466MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN09VF-T1/MU-GN09VF-T19,21213.228,0585
1467MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN09VF-T2/MU-GN09VF-T29,21213.228,0585
1468MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN13VF-T1/MU-GN13VF-T112,99613.1811,4025
1469MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN13VF-T2/MU-GN13VF-T212,99613.1811,4025
1470MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN15VF-T1/MU-GN15VF-T114,33013.3512,4125
1471MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN15VF-T2/MU-GN15VF-T214,33013.3512,4125
1472MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN18VF-T1/MU-GN18VF-T118,08413.0616,0115
1473MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN18VF-T2/MU-GN18VF-T218,08413.0616,0115
1474MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN24VF-T1/MU-GN24VF-T122,51913.3619,4905
1475MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN24VF-T2/MU-GN24VF-T222,51913.3619,4905
1476MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GN09VF-T1/MUY-GN09VF-T19,21221.594,934 5 ★★
1477MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GN13VF-T1/MUY-GN13VF-T11,62421.70865 5 ★★
1478MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GN15VF-T1/MUY-GN15VF-T114,33019.698,415 5 ★
1479MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GN18VF-T1/MUY-GN18VF-T117,74221.119,718 5 ★★
1480MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GN24VF-T1/MUY-GN24VF-T122,51920.0912,961 5 ★★
1481MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GN30VF-T1/MUY-GN30VF-T127,97818.8517,163 5 ★
1482MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GR09VF-TH1/MUY-GR09VF-TH19,55421.805,068 5 ★★
1483MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GR13VF-TH1/MUY-GR13VF-TH112,62421.976,644 5 ★★
1484MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GR15VF-TH1/MUY-GR15VF-TH114,33021.467,721 5 ★★
1485MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GR18VF-TH1/MUY-GR18VF-TH117,74221.199,682 5 ★★
1486MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GR24VF-TH1/MUY-GR24VF-TH122,51920.7412,555 5 ★★
1487MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GR30VF-TH1/MUY-GR30VF-TH127,97818.8717,144 5 ★
1488MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JP09VF-TH1/MUY-JP09VF-TH18,87118.805,456 5 ★
1489MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JP13VF-TH1/MUY-JP13VF-TH112,28318.817,551 5 ★
1490MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JP15VF-TH1/MUY-JP15VF-TH114,33018.868,786 5 ★
1491MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JP18VF-TH1/MUY-JP18VF-TH117,74217.7311,571 5 ★
1492MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JP24VF-TH1/MUY-JP24VF-TH122,51917.6514,753 5 ★
1493MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-KP09VF-TH1/MUY-KP09VF-TH18,90015.836,5015
1494MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-KP13VF-TH1/MUY-KP13VF-TH112,00017.068,1345
1495MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-KP15VF-TH1/MUY-KP15VF-TH114,40015.8310,5195
1496MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-KP18VF-TH1/MUY-KP18VF-TH117,10015.7312,5705
1497MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN09VF(B/R/V)-T1/MUZ-LN09VF-T18,87125.624,004 5 ★★★
1498MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN09VFB-T1/MUZ-LN09VF-T18,87125.624,004 5 ★★★
1499MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN09VFR-T1/MUZ-LN09VF-T18,87125.624,004 5 ★★★
1500MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN09VFV-T1/MUZ-LN09VF-T18,87125.624,004 5 ★★★
1501MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN13VF(B/R/V)-T1/MUZ-LN13VF-T112,96722.606,635 5 ★★★
1502MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN13VFB-T1/MUZ-LN13VF-T112,96722.606,635 5 ★★★
1503MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN13VFR-T1/MUZ-LN13VF-T112,96722.606,635 5 ★★★
1504MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN13VFV-T1/MUZ-LN13VF-T112,96722.606,635 5 ★★★
1505MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN18VF(B/R/V)-T1/MUZ-LN18VF-T118,08421.279,831 5 ★★
1506MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN18VFB-T1/MUZ-LN18VF-T118,08421.279,831 5 ★★
1507MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN18VFR-T1/MUZ-LN18VF-T118,08421.279,831 5 ★★
1508MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN18VFV-T1/MUZ-LN18VF-T118,08421.279,831 5 ★★
1509MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP18KAL.TH-T/SUY-SA18VA.TH-T18,08418.4111,358 5 ★
1510MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP18KAL2.TH-TH/SUY-SA18VA2.TH-TH18,08418.4111,358 5 ★
1511MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP24KAL.TH-T/SUY-SA24VA.TH-T25,24919.3315,104 5 ★
1512MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP24KAL2.TH-TH/SUY-SA24VA2.TH-TH25,24919.3315,104 5 ★
1513MITSUBISHI ELECTRICFloor/ceiling TypeINVERTERPCY-SP30KAL.TH-T/SUY-SA30VA.TH-T30,02618.5118,757 5 ★
1514MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP30KAL2.TH-TH/SUY-SA30VA2.TH-TH30,02618.5118,757 5 ★
1515MITSUBISHI ELECTRICFloor/ceiling TypeINVERTERPCY-SP36KAL.TH-T/PUY-SP36YKA.TH-T36,16718.5022,606 5 ★
1516MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP36KAL2.TH-TH/PUY-SP36VKA2.TH-TH36,16719.0521,953 5 ★★
1517MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP36KAL2.TH-TH/PUY-SP36YKA2.TH-TH36,16719.0521,953 5 ★★
1518MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP18JA.TH-T/SUY-SA18VA.TH-T18,08417.1412,2005
1519MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP18JA2.TH-TH/SUY-SA18VA2.TH-TH18,08417.1412,2005
1520MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP18JAL2.TH-TH/SUY-SA18VA2.TH-TH18,08417.1412,2005
1521MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP24JA.TH-T/SUY-SA24VA.TH-T24,22518.0015,562 5 ★
1522MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP24JA2.TH-TH/SUY-SA24VA2.TH-TH24,22518.0015,562 5 ★
1523MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP24JAL2.TH-TH/SUY-SA24VA2.TH-TH24,22518.0015,562 5 ★
1524MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP30JA.TH-T/SUY-SA30VA.TH-T30,02617.1720,221 5 ★
1525MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP30JA2.TH-TH/SUY-SA30VA2.TH-TH30,02617.1720,221 5 ★
1526MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP30JAL.TH-T/SUY-SA30VA.TH-T30,02617.1720,221 5 ★
1527MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP30JAL2.TH-TH/SUY-SA30VA2.TH-TH30,02617.1720,221 5 ★
1528MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JA.TH-T/PUY-SP36YKA.TH-T36,16716.9024,746 5 ★
1529MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JA.TH-T/SUY-SA36VA.TH-T36,16714.9427,9925
1530MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JA2.TH-TH/PUY-SP36VKA2.TH-TH36,16716.9824,629 5 ★
1531MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JA2.TH-TH/PUY-SP36YKA2.TH-TH36,16716.9824,629 5 ★
1532MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JAL.TH-T/PUY-SP36YKA.TH-T36,16716.9024,746 5 ★
1533MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JAL.TH-T/SUY-SA36VA.TH-T36,16714.9427,9925
1534MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JAL2.TH-TH/PUY-SP36VKA2.TH-TH36,16716.9824,629 5 ★
1535MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JAL2.TH-TH/PUY-SP36YKA2.TH-TH36,16716.9824,629 5 ★
1536MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP18BA.TH-T/SUY-SA18VA.TH-T18,08418.5511,273 5 ★
1537MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP18EA.TH-TH/SUY-SA18VA2.TH-TH18,08419.2510,863 5 ★
1538MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP24EA.TH-TH/SUY-SA24VA2.TH-TH24,22519.5914,299 5 ★
1539MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP30BA.TH-T/SUY-SA30VA.TH-T30,02618.8918,380 5 ★
1540MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP30EA.TH-TH/SUY-SA30VA2.TH-TH30,02619.0418,235 5 ★★
1541MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP36BA.TH-T/PUY-SP36YKA.TH-T36,16718.5022,606 5 ★
1542MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP36BA.TH-T/SUY-SA36VA.TH-T36,16717.3024,174 5 ★
1543MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP36EA.TH-TH/PUY-SP36VKA2.TH-TH36,16719.4221,535 5 ★★
1544MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP36EA.TH-TH/PUY-SP36YKA2.TH-TH36,16719.4221,535 5 ★★
1545MITSUBISHI ELECTRIC Floor/ceiling TypeINVERTERPCY-SP24KAL.TH-T/SUY-SA24VA.TH-T25,24919.3315,104 5 ★
1546MITSUBISHI ELECTRIC CONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP18JAL.TH-T/SUY-SA18VA.TH-T18,08417.1412,2005
1547MITSUBISHI ELECTRIC CONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP24JAL.TH-T/SUY-SA24VA.TH-T24,22518.0015,562 5 ★
1548MITSUBISHI ELECTRIC CASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP24BA.TH-T/SUY-SA24VA.TH-T24,22519.3514,476 5 ★
1549MITSUBISHI ELECTRIC CASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP24EA.TH-TH/SUY-SA24VA2.TH-TH24,22519.5914,299 5 ★
1550MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDDXK10CVV-W1/DXC10CVV-W19,10113.148,0095
1551MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERDXK10YW-W1/DXC10YW-W18,68319.285,208 5 ★
1552MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDDXK13CVV-W1/DXC13CVV-W111,54312.9710,2915
1553MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERDXK13YW-W1/DXC13YW-W111,09819.556,564 5 ★
1554MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDDXK15CVV-W1/DXC15CVV-W113,79413.0712,2045
1555MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERDXK15YW-W1/DXC15YW-W115,48018.609,624 5 ★
1556MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDDXK18CVV-W1/DXC18CVV-W117,34813.3415,0375
1557MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERDXK18YW-W1/DXC18YW-W117,27618.8010,626 5 ★
1558MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDDXK24CVV-W1/DXC24CVV-W122,36313.7818,7655
1559MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERDXK24YW-W1/DXC24YW-W123,02120.8812,749 5 ★★
1560MITSUBISHI HEAVYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFDE100CNV-S1/FDC100CNV-S136,19513.2031,7075
1561MITSUBISHI HEAVYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFDE100CSV-S1/FDC100CSV-S136,30113.0032,2895
1562MITSUBISHI HEAVYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFDE50CNVX-S1/FDC50CNVX-S118,25213.4115,7385
1563MITSUBISHI HEAVYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFDE50CRS-S1/FDC50CRS-S118,05413.2315,7795
1564MITSUBISHI HEAVYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFDE71CNVX-S1/FDC71CNVX-S123,87113.1421,0065
1565MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT100CNV-S1/FDC100CNV-S135,70313.1431,4195
1566MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT100CRS-S1/FDC100CR-S136,15212.6033,1775
1567MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT100CSV-S1/FDC100CSV-S136,55713.0732,3425
1568MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT50CNVX-S1/FDC50CNVX-S118,85713.9215,664 5 ★
1569MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT50CRS-S1/FDC50CRS-S118,95513.8815,791 5 ★
1570MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT71CNVX-S1/FDC71CNVX-S124,69313.7820,7215
1571MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT71CRS-S1/FDC71CRS-S125,10813.5221,4745
1572MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK10CVS-W1/SRC10CVS-W19,44413.518,0835
1573MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK10CVS-W2/SRC10CVS-W29,44413.518,0835
1574MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK10CVV-W1/SRC10CVV-W19,23913.278,0515
1575MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK10YVS-W1/SRC10YVS-W18,61024.534,059 5 ★★★
1576MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK10YW-W1/SRC10YW-W18,68319.285,208 5 ★
1577MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK13CVS-W1/SRC13CVS-W112,03913.7810,1025
1578MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK13CVS-W2/SRC13CVS-W212,03913.7810,1025
1579MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK13CVV-W1/SRC13CVV-W111,63413.4110,0325
1580MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK13YVS-W1/SRC13YVS-W111,90122.896,012 5 ★★★
1581MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK13YW-W1/SRC13YW-W111,09819.556,564 5 ★
1582MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK15CVV-W1/SRC15CVV-W114,45713.2412,6265
1583MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK15YW-W1/SRC15YW-W115,48018.609,624 5 ★
1584MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK18CVV-W1/SRC18CVV-W117,30513.8514,448 5 ★
1585MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK18YVS-W1/SRC18YVS-W117,80220.1310,226 5 ★★
1586MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK18YW-W1/SRC18YW-W117,27618.8010,626 5 ★
1587MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK19CVS-W1/SRC19CVS-W119,12715.2914,465 5 ★★
1588MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK24CVV-W1/SRC24CVV-W122,55913.6819,0685
1589MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK24YVS-W1/SRC24YVS-W124,45220.6813,672 5 ★★
1590MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK24YW-W1/SRC24YW-W123,02120.8812,749 5 ★★
1591MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK25CVS-W1/SRC25CVS-W125,08513.3121,7935
1592MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK25ZSXS-W1/SRC25ZSXS-W18,77025.693,947 5 ★★★
1593MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK35ZSXS-W1/SRC35ZSXS-W112,10324.675,673 5 ★★★
1594MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK50ZSXS-W1/SRC50ZSXS-W117,10522.188,917 5 ★★
1595MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK60ZSXS-W1/SRC60ZSXS-W120,97720.5111,826 5 ★★
1596MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFV-12/MSCW-12-R3213,20013.7511,1015
1597MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFV-18/MSCW-18-R3218,40013.2416,0705
1598MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFV-24/MSCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1599MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-09-R32/MSCW-09-R329,20013.278,0175
1600MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-09-R410A/MSCW-09-R410A9,40013.388,1245
1601MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-12-AX-R32/MSCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1602MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-12-R32/MSCW-12-R3213,20013.7211,1255
1603MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-12-R410A/MSCW-12-R410A13,10013.0011,6525
1604MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-18-AX-R32/MSCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1605MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-18-R32/MSCW-18-R3218,20013.2015,9435
1606MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-18-R410A/MSCW-18-R410A18,40013.1016,2415
1607MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-24-AX-R32/MSCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1608MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-24-R32/MSCW-24-R3225,10013.6821,2165
1609MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-24-R410A/MSCW-24-R410A25,20013.1422,1765
1610MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-30/MSCX-30-R410A30,30012.4528,1425
1611MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-32-R410A/MSCX-32-R410A32,20012.6629,4105
1612MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-33-R410A/MSCX-33-R410A33,90012.4931,3855
1613MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-33-R410A/MSCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1614MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-36-R410A/MSCX-36-R410A37,10012.6633,8865
1615MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-36-R410A/MSCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1616MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-36RO-R32/MSCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1617MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-38-R410A/MSCX-38-R410A38,00012.4535,2935
1618MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-38-R410A/MSCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1619MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-40-R410A/MSCX-40-R410A40,30012.7636,5205
1620MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-40-R410A/MSCX-40T-R410A41,00012.5937,6565
1621MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-10FCT-32R/MU-10CST-32R9,10012.978,1135
1622MITSUI CHOFUWALL TYPEINVERTERMS-10INV/MU-10INV9,20018.535,741 5 ★
1623MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-13FCT-32R/MU-13CST-32R12,40013.2710,8055
1624MITSUI CHOFUWALL TYPEINVERTERMS-13INV/MU-13INV12,70019.357,589 5 ★
1625MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-18FCT-32R/MU-18CST-32R18,10013.2015,8565
1626MITSUI CHOFUWALL TYPEINVERTERMS-18INV/MU-18INV18,30018.6011,377 5 ★
1627MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-25FCT-32R/MU-25CST-32R25,10013.1722,0385
1628MITSUI CHOFUWALL TYPEINVERTERMS-25INV/MU-25INV25,00019.1115,127 5 ★
1629MITSUSHITAWALL TYPEFIXED SPEEDFT12WTS/CM12WTS12,50013.3110,8605
1630MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT13INV/CM13INV13,20019.038,021 5 ★
1631MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT13R/CM13R13,20012.9511,7865
1632MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT18INV/CM18INV18,50017.4912,2315
1633MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT18R/CM18R18,50013.1116,3175
1634MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT18S9/CM18S918,40012.8916,5065
1635MITSUSHITAWALL TYPEFIXED SPEEDFT18WTS/CM18WTS18,20013.1516,0045
1636MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT25INV/CM25INV25,50017.4916,8595
1637MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT25R/CM25R25,20013.0622,3125
1638MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT25S9/CM25S925,00012.9322,3575
1639MITSUSHITAWALL TYPEFIXED SPEEDFT25WTS/CM25WTS25,20013.3121,8935
1640MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT30C/CM30C30,60012.6128,0605
1641MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT30INV/CM30INV30,90017.1520,834 5 ★
1642MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT30R-T/CM30R-T30,90012.5828,4025
1643MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT30S9S/CM30S9S30,50012.9427,2555
1644MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT33INV/CM33INV33,90017.7122,134 5 ★
1645MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT36-32/CM36-3236,50013.2631,8295
1646MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT36INV/CM36INV36,50017.7323,805 5 ★
1647MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT36IV/CM36IV36,50018.9922,225 5 ★
1648MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT36R/CM36R36,70012.9032,8975
1649MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT36R-T/CM36R-T36,50012.5833,5505
1650MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT38R/CM38R38,90012.5935,7275
1651MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT38R-T/CM38R-T38,50012.5935,3605
1652MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT40C-T/CM40C-T40,60012.5237,4975
1653MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT40INV/CM40INV40,20016.6827,868 5 ★
1654MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT40R/CM40R40,20012.5836,9515
1655MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT40R-T/CM40R-T40,00012.5037,0025
1656MITSUSHITAWALL TYPEFIXED SPEEDFT9WTS/CM9WTS9,10013.307,9125
1657MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFV-12/UNCW-12-R3213,20013.7511,1015
1658MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFV-18/UNCW-18-R3218,40013.2416,0705
1659MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFV-24/UNCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1660MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-09-R32/UNCW-09-R329,20013.278,0175
1661MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-09-R410A/UNCW-09-R410A9,30013.388,0375
1662MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-12-AX-R32/UNCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1663MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-12-R32/UNCW-12-R3213,20013.7211,1255
1664MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-12-R410A/UNCW-12-R410A13,10013.0011,6525
1665MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-18-AX-R32/UNCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1666MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-18-R32/UNCW-18-R3218,20013.2015,9435
1667MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-18-R410A/UNCW-18-R410A18,10013.1015,9775
1668MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-24-AX-R32/UNCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1669MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-24-R32/UNCW-24-R3225,10013.6821,2165
1670MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-24-R410A/UNCW-24-R410A25,20013.1422,1765
1671MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-30/UNCX-30-R410A30,30012.4528,1425
1672MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-32-R410A/UNCX-32-R410A32,20012.6629,4105
1673MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-33-R410A/UNCX-33-R410A33,90012.4931,3855
1674MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-33-R410A/UNCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1675MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36-R410A/UNCX-36-R410A37,10012.6633,8865
1676MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36-R410A/UNCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1677MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36RO-R32/UNCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1678MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-38-R410A/UNCX-38-R410A38,00012.4535,2935
1679MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-38-R410A/UNCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1680MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-40-R410A/UNCX-40-R410A40,30012.7636,5205
1681MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-40-R410A/UNCX-40T-R410A41,00012.5937,6565
1682NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFV-12/NKCW-12-R3213,20013.7511,1015
1683NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFV-18/NKCW-18-R3218,40013.2416,0705
1684NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFV-24/NKCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1685NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-09-R32/NKCW-09-R329,20013.278,0175
1686NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-09-R410A/NKCW-09-R410A9,40013.388,1245
1687NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-12-AX-R32/NKCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1688NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-12-R32/NKCW-12-R3213,20013.7211,1255
1689NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-12-R410A/NKCW-12-R410A13,10013.0011,6525
1690NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-18-AX-R32/NKCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1691NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-18-R32/NKCW-18-R3218,20013.2015,9435
1692NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-18-R410A/NKCW-18-R410A18,40013.1016,2415
1693NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-AX-R32/NKCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1694NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-R32/NKCW-24-R3225,10013.6821,2165
1695NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-R410A/NKCW-24-R410A25,20013.1422,1765
1696NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-30/NKCX-30-R410A30,30012.4528,1425
1697NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-32-R410A/NKCX-32-R410A32,20012.6629,4105
1698NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-33-R410A/NKCX-33-R410A33,90012.4931,3855
1699NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-33-R410A/NKCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1700NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-36-R410A/NKCX-36-R410A37,10012.6633,8865
1701NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-36-R410A/NKCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1702NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-36RO-R32/NKCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1703NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-38-R410A/NKCX-38-R410A38,00012.4535,2935
1704NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-38-R410A/NKCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1705NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-40-R410A/NKCX-40-R410A40,30012.7636,5205
1706NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-40-R410A/NKCX-40T-R410A41,00012.5937,6565
1707PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPFAA 40P5/PCA 40P539,00012.4036,3685
1708PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFV-12/PNCW-12-R3213,20013.7511,1015
1709PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFV-18/PNCW-18-R3218,40013.2416,0705
1710PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFV-24/PNCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1711PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-09-R32/PNCW-09-R329,20013.278,0175
1712PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-09-R410A/PNCW-09-R410A9,40013.388,1245
1713PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-12-AX-R32/PNCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1714PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-12-R32/PNCW-12-R3213,20013.7211,1255
1715PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-12-R410A/PNCW-12-R410A13,10013.0011,6525
1716PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-18-AX-R32/PNCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1717PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-18-R32/PNCW-18-R3218,20013.2015,9435
1718PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-18-R410A/PNCW-18-R410A18,40013.1016,2415
1719PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-24-AX-R32/PNCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1720PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-24-R32/PNCW-24-R3225,10013.6821,2165
1721PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-24-R410A/PNCW-24-R410A25,20013.1422,1765
1722PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-30/PNCX-30-R410A30,30012.4528,1425
1723PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-32-R410A/PNCX-32-R410A32,20012.6629,4105
1724PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-33-R410A/PNCX-33-R410A33,90012.4931,3855
1725PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-33-R410A/PNCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1726PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-36-R410A/PNCX-36-R410A37,10012.6633,8865
1727PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-36-R410A/PNCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1728PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-36RO-R32/PNCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1729PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-38-R410A/PNCX-38-R410A38,00012.4535,2935
1730PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-38-R410A/PNCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1731PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-40-R410A/PNCX-40-R410A40,30012.7636,5205
1732PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-40-R410A/PNCX-40T-R410A41,00012.5937,6565
1733PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-KN12UKT/CU-KN12UKT11,85814.099,731 5 ★
1734PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-KN18UKT/CU-KN18UKT18,37113.5115,7245
1735PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-KN24UKT/CU-KN24UKT22,21713.1619,5215
1736PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-KN9UKT/CU-KN9UKT9,63314.027,945 5 ★
1737PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-KU13VKT/CU-KU13VKT12,11521.096,642 5 ★★
1738PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-KU18VKT/CU-KU18VKT18,00322.259,356 5 ★★
1739PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-KU24VKT/CU-KU24VKT20,56521.0511,297 5 ★★
1740PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-KU9VKT/CU-KU9VKT8,49019.115,137 5 ★
1741PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN12UKT/CU-PN12UKT11,85814.099,731 5 ★
1742PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN12VKT/CU-PN12VKT11,93414.169,745 5 ★
1743PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN18UKT/CU-PN18UKT18,37113.5115,7245
1744PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN18VKT/CU-PN18VKT18,41013.2016,1275
1745PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN24UKT/CU-PN24UKT22,21713.1619,5215
1746PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN24VKT/CU-PN24VKT21,78813.4118,7875
1747PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN9UKT/CU-PN9UKT9,63314.027,945 5 ★
1748PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN9VKT/CU-PN9VKT9,81313.828,2115
1749PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU13UKT/CU-PU13UKT12,10718.257,671 5 ★
1750PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU13VKT/CU-PU13VKT11,97019.387,142 5 ★
1751PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU18UKT/CU-PU18UKT18,11120.2710,332 5 ★★
1752PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU18VKT/CU-PU18VKT18,00322.259,356 5 ★★
1753PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU24UKT/CU-PU24UKT20,68519.6212,191 5 ★
1754PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU24VKT/CU-PU24VKT20,69020.5411,648 5 ★★
1755PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU30UKT/CU-PU30UKT28,00018.5617,444 5 ★
1756PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU9UKT/CU-PU9UKT8,72818.565,438 5 ★
1757PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU9VKT/CU-PU9VKT8,49019.115,137 5 ★
1758PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-RU13VKT/CU-RU13VKT12,02618.807,397 5 ★
1759PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-RU18VKT/CU-RU18VKT18,08620.989,968 5 ★★
1760PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-RU24VKT/CU-RU24VKT21,11120.1012,145 5 ★★
1761PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-RU9VKT/CU-RU9VKT8,66717.985,574 5 ★
1762PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-VU13UKT/CU-VU13UKT11,78622.286,117 5 ★★
1763PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-VU18UKT/CU-VU18UKT17,59018.3611,078 5 ★
1764PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-VU9UKT/CU-VU9UKT8,50623.854,124 5 ★★★
1765PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-XU13VKT/CU-XU13VKT12,53423.206,247 5 ★★★
1766PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-XU18VKT/CU-XU18VKT18,00023.348,918 5 ★★★
1767PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-XU24VKT/CU-XU24VKT20,64423.4110,197 5 ★★★
1768PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-XU9VKT/CU-XU9VKT9,06924.334,310 5 ★★★
1769PANASONICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERS-18PT2T5/U-18PS2T517,10019.829,9765 ★
1770PANASONICCASSETTE TYPEINVERTERS-18PU2T5/U-18PS2T517,10021.439,227 5 ★★
1771PANASONICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERS-24PT2T5/U-24PS2T524,20019.7614,1615 ★
1772PANASONICCASSETTE TYPEINVERTERS-24PU2T5/U-24PS2T524,36818.5315,206 5 ★
1773PANASONICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERS-30PT2T5/U-30PS2T530,00018.4918,7615 ★
1774PANASONICCASSETTE TYPEINVERTERS-30PU2T5/U-30PS2T529,36517.7119,173 5 ★
1775PANASONICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERS-38PT2T5/U-38PS2T538,20019.0423,199 5 ★★
1776PANASONICCASSETTE TYPEINVERTERS-38PU2T5/U-38PS2T538,13920.4021,618 5 ★★
1777POWER AIREWALL TYPEFIXED SPEEDPWH12WTS/CDH12WTS12,50013.3110,8605
1778POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH13INV/CDH13INV13,20019.038,021 5 ★
1779POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH13JY1R/CDH13JS1R13,20012.9511,7865
1780POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH13S9/CDH13S913,20012.8511,8785
1781POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH18INV/CDH18INV18,50017.4912,2315
1782POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH18JY1R/CDH18JS1R18,50013.1116,3175
1783POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH18S9/CDH18S918,40012.8916,5065
1784POWER AIREWALL TYPEFIXED SPEEDPWH18WTS/CDH18WTS18,20013.1516,0045
1785POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH25INV/CDH25INV25,50017.4916,8595
1786POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH25JY1R/CDH25JS1R25,20013.0622,3125
1787POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH25S9/CDH25S925,00012.9322,3575
1788POWER AIREWALL TYPEFIXED SPEEDPWH25WTS/CDH25WTS25,20013.3121,8935
1789POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH30INV/CDH30INV30,90017.1520,834 5 ★
1790POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH30JY1C/CDH30JS1C30,60012.6128,0605
1791POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH30JY1R-T/CDH30JS1R-T30,90012.5828,4025
1792POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH30S9S/CDH30S9S30,50012.9427,2555
1793POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH33INV/CDH33INV33,90017.7122,134 5 ★
1794POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH36-32/CDH36-3236,50013.2631,8295
1795POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH36INV/CDH36INV36,50017.7323,805 5 ★
1796POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH36IV/CDH36IV36,50018.9922,225 5 ★
1797POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH36JY1R/CDH36JS1R36,70012.9032,8975
1798POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH36JY1R-T/CDH36JS1R-T36,50012.5833,5505
1799POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH38JY1R/CDH38JS1R38,90012.5935,7275
1800POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH38JY1R-T/CDH38JS1R-T38,50012.5935,3605
1801POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH40INV/CDH40INV40,20016.6827,868 5 ★
1802POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH40JY1C-T/CDH40JS1C-T40,60012.5237,4975
1803POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH40JY1R/CDH40JS1R40,20012.5836,9515
1804POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH40JY1R-T/CDH40JS1R-T40,00012.5037,0025
1805POWER AIREWALL TYPEFIXED SPEEDPWH9WTS/CDH9WTS9,10013.307,9125
1806PSIWALL TYPEFIXED SPEEDA10F/A10C9,21412.978,2155
1807PSIWALL TYPEFIXED SPEEDA13F/A13C12,01913.2010,5295
1808PSIWALL TYPEFIXED SPEEDA18F/A18C17,81012.9715,8785
1809PSIWALL TYPEFIXED SPEEDA24F/A24C24,15512.9721,5355
1810PSIWALL TYPEFIXED SPEEDEA10F/EA10C9,22514.197,517 5 ★
1811PSIWALL TYPEFIXED SPEEDEA13F/EA13C11,97413.2410,4585
1812PSIWALL TYPEFIXED SPEEDEA18F/EA18C19,14813.1716,8125
1813PSIWALL TYPEFIXED SPEEDEA24F/EA24C24,27312.9321,7075
1814PSIWALL TYPEINVERTEREI11F/EI11C9,20222.794,669 5 ★★★
1815PSIWALL TYPEINVERTEREI15F/EI15C12,00620.746,694 5 ★★
1816PSIWALL TYPEINVERTEREI20F/EI20C17,44919.5510,321 5 ★
1817PSIWALL TYPEINVERTEREI27F/EI27C24,06818.1515,334 5 ★
1818PSIWALL TYPEINVERTERIV18F/IV18C19,18418.3212,109 5 ★
1819PSIWALL TYPEINVERTERIV24F/IV24C26,21219.0015,952 5 ★
1820SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDSF-30A-D-STMP1/SOR-30A-D-STMP130,72215.0523,604 5 ★★
1821SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEINVERTERSF-30D-D-DTMP1/SOR-30D-D-DTMP130,20620.2717,231 5 ★★
1822SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDSF-36A-D-STMP1/SOR-36A-D-STMP136,50314.6428,831 5 ★★
1823SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEINVERTERSF-36D-D-DTMP1/SOR-36D-D-DTMP136,21620.0320,907 5 ★★
1824SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDSF-40A-D-STMP1/SOR-40A-D-STMP140,94414.8431,903 5 ★★
1825SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W09A-D-DMGP1/SJ-C09A-D-DMGP110,13926.584,411 5 ★★★
1826SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W09A-D-DTGP1/SJ-C09A-D-DTGP19,80619.725,750 5 ★
1827SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W09B-D-DTGP1/SJ-C09B-D-DTGP19,63522.934,859 5 ★★★
1828SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W09C-D-DTGP1/SJ-C09C-D-DTGP19,80619.725,750 5 ★
1829SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W09C-D-ETGP1/SJ-C09C-D-ETGP19,46314.507,546 5 ★
1830SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W09D-D-DTGP1/SJ-C09D-D-DTGP19,48027.503,986 5 ★★★
1831SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W09D-D-ETGP1/SJ-C09D-D-ETGP19,56315.527,125 5 ★★
1832SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W09E-D-DTGP1/SJ-C09E-D-DTGP19,58821.915,060 5 ★★
1833SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12A-D-DTGP1/SJ-C12A-D-DTGP112,64518.947,720 5 ★
1834SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12B-D-DTGP1/SJ-C12B-D-DTGP112,88522.766,546 5 ★★★
1835SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12C-D-DTGP1/SJ-C12C-D-DTGP112,64518.947,720 5 ★
1836SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W12C-D-ETGP1/SJ-C12C-D-ETGP112,64213.6510,7095
1837SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12D-D-DTGP1/SJ-C12D-D-DTGP112,74220.647,138 5 ★★
1838SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W12D-D-ETGP1/SJ-C12D-D-ETGP112,77015.259,683 5 ★★
1839SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12E-D-DTGP1/SJ-C12E-D-DTGP112,37019.697,264 5 ★
1840SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12F-D-DTGP1/SJ-C12F-D-DTGP112,58923.176,282 5 ★★★
1841SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12G-D-DTGP1/SJ-C12G-D-DTGP112,85022.316,660 5 ★★
1842SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12I-D-DTGP1/SJ-C12I-D-DTGP112,60623.276,264 5 ★★★
1843SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18A-D-DMGP1/SJ-C18A-D-DMGP118,47820.6810,332 5 ★★
1844SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18A-D-DTGP1/SJ-C18A-D-DTGP118,47820.6810,332 5 ★★
1845SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18B-D-DMGP1/SJ-C18B-D-DMGP118,34115.7613,4575
1846SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18B-D-DTGP1/SJ-C18B-D-DTGP118,20722.259,462 5 ★★
1847SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W18C-D-ETGP1/SJ-C18C-D-ETGP118,34414.0215,130 5 ★
1848SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18D-D-DTGP1/SJ-C18D-D-DTGP118,80221.809,973 5 ★★
1849SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W18D-D-ETGP1/SJ-C18D-D-ETGP118,90515.8313,809 5 ★★
1850SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18E-D-DTGP1/SJ-C18E-D-DTGP118,37520.5410,344 5 ★★
1851SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18F-D-DTGP1/SJ-C18F-D-DTGP118,64923.719,095 5 ★★★
1852SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18G-D-DTGP1/SJ-C18G-D-DTGP118,72120.5710,524 5 ★★
1853SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25A-D-DTGP1/SJ-C25A-D-DTGP125,52618.8715,642 5 ★
1854SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25B-D-DTGP1/SJ-C25B-D-DTGP125,11121.7013,381 5 ★★
1855SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25C-D-DTGP1/SJ-C25C-D-DTGP125,52618.8715,642 5 ★
1856SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W25C-D-ETGP1/SJ-C25C-D-ETGP125,03912.9022,4455
1857SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25D-D-DTGP1/SJ-C25D-D-DTGP125,76020.5414,502 5 ★★
1858SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W25D-D-ETGP1/SJ-C25D-D-ETGP125,66915.0119,775 5 ★★
1859SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25E-D-DTGP1/SJ-C25E-D-DTGP125,54419.0415,513 5 ★
1860SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25F-D-DTGP1/SJ-C25F-D-DTGP125,58323.3412,674 5 ★★★
1861SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25G-D-DTGP1/SJ-C25G-D-DTGP125,42520.4014,411 5 ★★
1862SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W30A-D-STMP1/SJ-C30A-D-STMP131,19215.2923,589 5 ★★
1863SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W30B-D-DTMP1/SJ-C30B-D-DTMP130,75123.2415,300 5 ★★★
1864SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W30D-A-DTMP1/SJ-C30D-A-DTMP130,65316.8920,985 5 ★
1865SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W30D-A-ETMP1/SJ-C30D-A-ETMP131,07212.8328,0045
1866SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W30D-A-ETMP3/SJ-C30D-A-ETMP331,27313.4126,966 5 ★
1867SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W30D-D-DTMP1/SJ-C30D-D-DTMP131,12720.5717,498 5 ★★
1868SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W30E-A-DTMP1/SJ-C30E-A-DTMP131,26518.3219,734 5 ★
1869SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W30E-A-DTMP3/SJ-C30E-A-DTMP330,64517.5020,249 5 ★
1870SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W36A-D-STMP1/SJ-C36A-D-STMP136,41614.5728,901 5 ★★
1871SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W36B-A-ETMP1/SJ-C36B-A-ETMP136,59812.6633,4275
1872SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W36B-D-DTMP1/SJ-C36B-D-DTMP136,12821.9119,067 5 ★★★
1873SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W36D-A-DTMP1/SJ-C36D-A-DTMP136,45117.2324,463 5 ★
1874SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W36D-A-ETMP1/SJ-C36D-A-ETMP136,14712.7332,8345
1875SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W36D-A-ETMP3/SJ-C36D-A-ETMP336,63412.7333,2765
1876SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W36D-D-DTMP1/SJ-C36D-D-DTMP136,13820.1620,728 5 ★★
1877SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W36E-A-DTMP1/SJ-C36E-A-DTMP136,36317.3724,207 5 ★
1878SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W36E-A-DTMP3/SJ-C36E-A-DTMP336,82516.2826,1565
1879SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W40D-A-ETMP1/SJ-C40D-A-ETMP140,27212.9336,0155
1880SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W40D-A-ETMP3/SJ-C40D-A-ETMP340,47512.9736,0855
1881SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-13C-A-DTGP1/SOR-13C-A-DTGP113,88218.708,584 5 ★
1882SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-13C-D-DTGP1/SOR-13C-D-DTGP113,40620.207,674 5 ★★
1883SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-13D-A-DTGP1/SOR-13D-A-DTGP113,88218.708,584 5 ★
1884SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-13D-D-DTGP1/SOR-13D-D-DTGP113,78720.817,661 5 ★★
1885SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-13E-D-STGP1/SOR-13E-D-STGP113,80413.9611,434 5 ★
1886SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-13G-D-STMP1/SOR-13G-D-STMP113,33716.009,639 5 ★★★
1887SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-18C-A-DTGP1/SOR-18C-A-DTGP118,54419.6510,913 5 ★
1888SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-18C-D-DTGP1/SOR-18C-D-DTGP118,75719.5211,111 5 ★
1889SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-18D-A-DTGP1/SOR-18D-A-DTGP118,54419.6510,913 5 ★
1890SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-18D-D-DTGP1/SOR-18D-D-DTGP118,48420.6810,335 5 ★★
1891SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-18E-D-STGP1/SOR-18E-D-STGP118,77213.9215,594 5 ★
1892SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-18G-D-STMP1/SOR-18G-D-STMP118,66915.6613,785 5 ★★
1893SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-25C-A-DTGP1/SOR-25C-A-DTGP125,06818.8315,394 5 ★
1894SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-25C-D-DTGP1/SOR-25C-D-DTGP125,45018.9015,571 5 ★
1895SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-25D-A-DTGP1/SOR-25D-A-DTGP125,06818.8315,394 5 ★
1896SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-25D-D-DTGP1/SOR-25D-D-DTGP125,02020.3714,203 5 ★★
1897SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-25E-D-STGP1/SOR-25E-D-STGP125,23413.4421,7105
1898SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-25G-D-STMP1/SOR-25G-D-STMP125,29015.3919,002 5 ★★
1899SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-30A-A-DTMP3/SOR-30A-A-DTMP330,32817.1620,436 5 ★
1900SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-30A-D-STMP1/SOR-30A-D-STMP130,17815.1223,079 5 ★★
1901SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-30C-A-STMP1/SOS-30C-A-STMP131,52012.9028,2545
1902SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-30C-A-STMP3/SOR-30C-A-STMP330,41812.7627,5655
1903SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-30D-A-DTMP1/SOR-30D-A-DTMP130,64417.4420,318 5 ★
1904SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-30D-A-STMP1/SOS-30D-A-STMP130,23912.6627,6205
1905SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-30D-D-DTMP1/SOR-30D-D-DTMP130,61220.9816,872 5 ★★
1906SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-36A-A-DTMP3/SOR-36A-A-DTMP336,95016.5525,817 5 ★
1907SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-36A-D-STMP1/SOR-36A-D-STMP136,29614.4729,005 5 ★★
1908SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-36C-A-STMP3/SOR-36C-A-STMP336,75712.7633,3105
1909SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-36D-A-DTMP1/SOR-36D-A-DTMP136,34417.3324,250 5 ★
1910SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-36D-A-STMP1/SOS-36D-A-STMP136,76012.9732,7725
1911SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-36D-D-DTMP1/SOR-36D-D-DTMP137,13520.3721,080 5 ★★
1912SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-13A-D-DTMP1/SOR-13A-D-DTMP113,78119.248,283 5 ★
1913SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-13B-D-DTMP1/SOR-13B-D-DTMP113,90122.017,303 5 ★★
1914SAIJO DENKIFloor/ceiling TypeINVERTERSSU-13D-A-DTMP1/SOR-13D-A-DTMP113,09018.947,992 5 ★
1915SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-13D-D-DTMP1/SOR-13D-D-DTMP113,82824.506,526 5 ★★★
1916SAIJO DENKIFloor/ceiling TypeINVERTERSSU-13E-A-DTMP1/SOR-13E-A-DTMP113,09018.947,992 5 ★
1917SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-13E-D-STMP1/SOR-13E-D-STMP115,42413.8212,9065
1918SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-13F-A-DTMP1/SOR-13F-A-DTMP113,17717.338,7925
1919SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-13F-D-STMP1/SOR-13F-D-STMP115,21615.0811,668 5 ★★
1920SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-18A-D-DTMP1/SOR-18A-D-DTMP119,01219.9311,030 5 ★
1921SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-18B-D-DTMP1/SOR-18B-D-DTMP118,51021.439,988 5 ★★
1922SAIJO DENKIFloor/ceiling TypeINVERTERSSU-18D-A-DTMP1/SOR-18D-A-DTMP118,50918.6611,470 5 ★
1923SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-18D-D-DTMP1/SOR-18D-D-DTMP118,79322.939,477 5 ★★★
1924SAIJO DENKIFloor/ceiling TypeINVERTERSSU-18E-A-DTMP1/SOR-18E-A-DTMP118,50918.6611,470 5 ★
1925SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-18E-D-STMP1/SOR-18E-D-STMP120,21114.2616,389 5 ★
1926SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-18F-A-DTMP1/SOR-18F-A-DTMP118,56516.1713,2765
1927SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-18F-D-STMP1/SOR-18F-D-STMP121,06415.5615,654 5 ★★
1928SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-25A-D-DTMP1/SOR-25A-D-DTMP126,45019.2415,896 5 ★
1929SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-25B-D-DTMP1/SOR-25B-D-DTMP125,83020.8514,325 5 ★★
1930SAIJO DENKIFloor/ceiling TypeINVERTERSSU-25D-A-DTMP1/SOR-25D-A-DTMP125,37918.1916,133 5 ★
1931SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-25D-D-DTMP1/SOR-25D-D-DTMP125,90624.3612,297 5 ★★★
1932SAIJO DENKIFloor/ceiling TypeINVERTERSSU-25E-A-DTMP1/SOR-25E-A-DTMP125,37918.1916,133 5 ★
1933SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-25E-D-STMP1/SOR-25E-D-STMP126,39313.1023,2975
1934SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-25F-A-DTMP1/SOR-25F-A-DTMP125,30216.2418,0165
1935SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-25F-D-STMP1/SOR-25F-D-STMP126,25515.2219,947 5 ★★
1936SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30A-A-DTMP3/SOR-30A-A-DTMP331,28317.0321,241 5 ★
1937SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-30A-D-STMP1/SOR-30A-D-STMP130,96614.8124,177 5 ★★
1938SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30B-D-DTMP1/SOR-30B-D-DTMP130,67423.1315,335 5 ★★★
1939SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30B-D-DTMP3/SOR-30B-D-DTMP330,71622.6615,674 5 ★★★
1940SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-30C-A-STMP1/SOS-30C-A-STMP130,82812.5928,3145
1941SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-30C-A-STMP3/SOR-30C-A-STMP330,94213.1027,3125
1942SAIJO DENKIFloor/ceiling TypeINVERTERSSU-30D-A-DTMP1/SOR-30D-A-DTMP131,08316.7921,407 5 ★
1943SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30D-D-DTMP1/SOR-30D-D-DTMP130,43020.8516,876 5 ★★
1944SAIJO DENKIFloor/ceiling TypeINVERTERSSU-30E-A-DTMP1/SOR-30E-A-DTMP131,08316.7921,407 5 ★
1945SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30F-A-DTMP1/SOR-30F-A-DTMP131,06617.7820,204 5 ★
1946SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-33A-D-STMP1/SOR-33A-D-STMP133,56914.8826,086 5 ★★
1947SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-33C-A-STMP1/SOS-33C-A-STMP133,89413.0030,1485
1948SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-33C-A-STMP3/SOR-33C-A-STMP333,83213.5528,871 5 ★
1949SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-36A-A-DTMP3/SOR-36A-A-DTMP336,82116.7525,419 5 ★
1950SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-36A-D-STMP1/SOR-36A-D-STMP136,72314.7128,867 5 ★★
1951SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-36B-D-DTMP1/SOR-36B-D-DTMP136,56222.1119,121 5 ★★★
1952SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-36C-A-STMP1/SOS-36C-A-STMP136,55712.7633,1295
1953SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-36C-A-STMP3/SOR-36C-A-STMP336,81413.2732,0795
1954SAIJO DENKIFloor/ceiling TypeINVERTERSSU-36D-A-DTMP1/SOR-36D-A-DTMP136,37517.0924,611 5 ★
1955SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-36D-D-DTMP1/SOR-36D-D-DTMP136,67220.4020,787 5 ★★
1956SAIJO DENKIFloor/ceiling TypeINVERTERSSU-36E-A-DTMP1/SOR-36E-A-DTMP136,37517.0924,611 5 ★
1957SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-36F-A-DTMP1/SOR-36F-A-DTMP137,01816.7525,555 5 ★
1958SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-40C-A-STMP1/SOS-40C-A-STMP140,47112.5237,3785
1959SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-40C-A-STMP3/SOS-40C-A-STMP340,42212.5637,2145
1960SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-40C-S-STMP1/SOS-40C-S-STMP140,94421.8421,678 5 ★★★
1961SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-40D-A-STMP1/SOS-40D-A-STMP140,27918.4625,231 5 ★
1962SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-40D-A-STMP3/SOS-40D-A-STMP340,14918.0225,763 5 ★
1963SAIJO DENKI WALL TYPEINVERTERSJ-W12G-D-DTGP1/SJ-C12G-D-DTGP112,85022.316,660 5 ★★
1964SAIJO DENKI WALL TYPEINVERTERSJ-W25G-D-DTGP1/SJ-C25G-D-DTGP125,42520.4014,411 5 ★★
1965SAMSUNGCASSETTE TYPEINVERTERAC071KN4PEH/AC071KXAPEH24,00019.5214,217 5 ★
1966SAMSUNGCASSETTE TYPEINVERTERAC100KN4PEH/AC100KXAPEH34,00019.3520,318 5 ★★
1967SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10MYFTAURN/AR10MYFTAURX8,50015.906,1825
1968SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10MYPDAWKN/AR10MYPDAWKX9,50022.804,818 5 ★★★
1969SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10NYDXAWKN/AR10NYDXAWKX10,00020.695,589 5 ★★
1970SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10NYFTCGMN/AR10NYFTCGMX9,00018.505,625 5 ★
1971SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10NYFXAWKN/AR10NYFXAWKX9,00018.505,625 5 ★
1972SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10NYSHBWKN/AR10NYSHBWKX8,50015.906,1825
1973SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10RYCXAWKN/AR10RYCXAWKX10,00020.605,613 5 ★★
1974SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10RYPXAWKN/AR10RYPXAWKX10,00020.605,613 5 ★★
1975SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10RYSTBWKN/AR10RYSTBWKX9,00019.005,477 5 ★
1976SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13MYFTAURN/AR13MYFTAURX11,50015.508,5795
1977SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13MYPDAWKN/AR13MYPDAWKX12,00022.306,222 5 ★★
1978SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13NYDXAWKN/AR13NYDXAWKX12,00019.187,235 5 ★
1979SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13NYFTCGMN/AR13NYFTCGMX12,00018.507,500 5 ★
1980SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13NYFXAWKN/AR13NYFXAWKX12,00017.617,880 5 ★
1981SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13NYSHBWKN/AR13NYSHBWKX11,50015.508,5795
1982SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13RYCXAWKN/AR13RYCXAWKX12,00019.187,235 5 ★
1983SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13RYPXAWKN/AR13RYPXAWKX12,00019.187,235 5 ★
1984SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13RYSTBWKN/AR13RYSTBWKX12,00018.007,709 5 ★
1985SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR15MYFTAURN/AR15MYFTAURX14,50015.5010,8175
1986SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR15RYSTBWKN/AR15RYSTBWKX14,50018.309,162 5 ★
1987SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18MYFTAURN/AR18MYFTAURX17,00015.5012,6825
1988SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18MYPDAWKN/AR18MYPDAWKX17,80020.0010,291 5 ★★
1989SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18NYFTCGMN/AR18NYFTCGMX18,00018.2011,436 5 ★
1990SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18NYFXAWKN/AR18NYFXAWKX18,00018.8011,071 5 ★
1991SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18NYSHBWKN/AR18NYSHBWKX17,00015.5012,6825
1992SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18RYPXAWKN/AR18RYPXAWKX18,00018.8011,071 5 ★
1993SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18RYSTBWKN/AR18RYSTBWKX18,00018.2011,436 5 ★
1994SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24MYFTAURN/AR24MYFTAURX20,50017.1013,8625
1995SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24MYPDAWKN/AR24MYPDAWKX21,20018.4013,323 5 ★
1996SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24NYFTAURN/AR24NYFTAURX21,50018.5013,438 5 ★
1997SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24NYFTCGMN/AR24NYFTCGMX21,50018.0013,812 5 ★
1998SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24NYFXAWKN/AR24NYFXAWKX21,50018.5013,438 5 ★
1999SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24NYSHBWKN/AR24NYSHBWKX21,50018.5013,438 5 ★
2000SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24RYPXAWKN/AR24RYPXAWKX21,50018.5013,438 5 ★
2001SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24RYSTBWKN/AR24RYSTBWKX21,50018.5013,438 5 ★
2002SHARPWALL TYPEINVERTER AH-GX24/AU-GX2422,00020.8512,201 5 ★★
2003SHARPWALL TYPEFIXED SPEEDAH-F10/AU-F109,56013.028,4905
2004SHARPWALL TYPEFIXED SPEEDAH-F13/AU-F1312,38013.3810,6995
2005SHARPWALL TYPEINVERTERAH-GX10/AU-GX109,30016.926,3565
2006SHARPWALL TYPEINVERTERAH-GX13/AU-GX1312,30017.098,3225
2007SHARPWALL TYPEINVERTERAH-GX18/AU-GX1819,30018.0812,343 5 ★
2008SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PCX10/AU-PCX109,25016.186,6115
2009SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PCX13/AU-PCX1311,70015.578,6895
2010SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PCX18/AU-PCX1818,02017.5011,907 5 ★
2011SHARPWALL TYPEFIXED SPEEDAH-PF10/AU-PF109,56013.028,4905
2012SHARPWALL TYPEFIXED SPEEDAH-PF13/AU-PF1312,38013.3810,6995
2013SHARPWALL TYPEFIXED SPEEDAH-PF18/AU-PF1818,63013.1416,3945
2014SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PFX10/AU-PFX108,86019.895,151 5 ★
2015SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PFX13/AU-PFX1312,12019.217,295 5 ★
2016SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PFX18/AU-PFX1818,60019.3411,121 5 ★
2017SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PFX24/AU-PFX2420,77019.9212,057 5 ★
2018SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PGX10/AU-PGX109,30016.926,3565
2019SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PGX13/AU-PGX1312,30017.098,3225
2020SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PGX18/AU-PGX1819,30018.0812,343 5 ★
2021SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PGX24/AU-PGX2422,00020.8512,201 5 ★★
2022SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PHX10/AU-PHX108,85027.333,744 5 ★★★
2023SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PHX13/AU-PHX1311,80024.365,601 5 ★★★
2024SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP10WHB/AU-X10WHB9,20018.705,689 5 ★
2025SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP10WMB/AU-X10WMB9,20018.705,689 5 ★
2026SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP13WHB/AU-X13WHB12,20018.477,638 5 ★
2027SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP13WMB/AU-X13WMB12,20018.477,638 5 ★
2028SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP18WHB/AU-X18WHB18,80018.3111,873 5 ★
2029SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP18WMB/AU-X18WMB18,80018.3111,873 5 ★
2030SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP24WHB/AU-X24WHB21,50019.9412,468 5 ★
2031SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP24WMB/AU-X24WMB21,50019.9412,468 5 ★
2032SIGMAWALL TYPEFIXED SPEEDCIM-095R32/CSM-095R329,10012.978,1135
2033SIGMAWALL TYPEFIXED SPEEDCIM-125R32/CSM-125R3212,40013.2710,8055
2034SIGMAWALL TYPEFIXED SPEEDCIM-185R32/CSM-185R3218,10013.2015,8565
2035SIGMAWALL TYPEFIXED SPEEDCIM-255R32/CSM-255R3225,10013.1722,0385
2036SINGERWALL TYPEFIXED SPEEDWT-A12BW1/WT-A12BC112,50013.1410,9975
2037SINGERWALL TYPEFIXED SPEEDWT-A18BW1/WT-A18BC118,60013.2616,2235
2038SINGERWALL TYPEFIXED SPEEDWT-A24BW1/WT-A24BC124,50013.2121,4505
2039SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IV13F/WT-IV13C12,20717.847,912 5 ★
2040SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IV18F/WT-IV18C19,18418.3212,109 5 ★
2041SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IV24F/WT-IV24C26,21219.0015,952 5 ★
2042SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IVS10F/WT-IVS10C9,37416.076,7455
2043SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IVS13F/WT-IVS13C11,56815.708,5205
2044SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IVS18F/WT-IVS18C17,83715.1213,6415
2045SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IVS24F/WT-IVS24C23,85416.9916,2355
2046SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFV-12/SVCW-12-R3213,20013.7511,1015
2047SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFV-18/SVCW-18-R3218,40013.2416,0705
2048SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFV-24/SVCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
2049SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-09-R32/SVCW-09-R329,20013.278,0175
2050SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-09-R410A/SVCW-09-R410A9,40013.388,1245
2051SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-12-AX-R32/SVCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
2052SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-12-R32/SVCW-12-R3213,20013.7211,1255
2053SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-12-R410A/SVCW-12-R410A13,10013.0011,6525
2054SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-18-AX-R32/SVCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
2055SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-18-R32/SVCW-18-R3218,20013.2015,9435
2056SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-18-R410A/SVCW-18-R410A18,40013.1016,2415
2057SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-24-AX-R32/SVCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
2058SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-24-R32/SVCW-24-R3225,10013.6821,2165
2059SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-24-R410A/SVCW-24-R410A25,20013.1422,1765
2060SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-30/SVCX-30-R410A30,30012.4528,1425
2061SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-32-R410A/SVCX-32-R410A32,20012.6629,4105
2062SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-33-R410A/SVCX-33-R410A33,90012.4931,3855
2063SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-33-R410A/SVCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
2064SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-36-R410A/SVCX-36-R410A37,10012.6633,8865
2065SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-36-R410A/SVCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
2066SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-36RO-R32/SVCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
2067SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-38-R410A/SVCX-38-R410A38,00012.4535,2935
2068SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-38-R410A/SVCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
2069SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-40-R410A/SVCX-40-R410A40,30012.7636,5205
2070SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-40-R410A/SVCX-40T-R410A41,00012.5937,6565
2071STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-18/CE-18519,00013.4816,2985
2072STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-18/CR-18518,50013.6915,6265
2073STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-25/CR-25526,00013.5522,1885
2074STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-30/CR-30532,00013.3027,8215
2075STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-30/CR-305-A31,30013.1827,4605
2076STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-36/CR-36535,60014.1629,071 5 ★
2077STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-36/CR-365-335,10013.3930,3115
2078STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-36/CR-365-A35,00013.2830,4755
2079STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1000/CR-30530,90013.2327,0075
2080STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1000/CR-305-A31,20013.0027,7525
2081STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1000/CR-305-B30,90012.8527,8065
2082STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1200/CR-36536,00013.3931,0895
2083STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1201/CR-365-334,50013.3129,9725
2084STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1201/CR-365-3A37,60012.8533,8355
2085STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1201/CR-365-A36,10013.3931,1755
2086STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1202/CR-365-336,00013.2531,4175
2087STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1202/CR-365-A36,60013.3131,7975
2088STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1350/CR-405-340,00012.8535,9945
2089STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-400/CE-12512,50013.4410,7545
2090STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-600/CE-18519,00013.5516,2145
2091STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-600/CR-18518,70013.7415,7375
2092STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-601/CR-18518,00013.6115,2935
2093STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-800/CE-24525,00013.5521,3345
2094STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-800/CR-25525,30013.4721,7195
2095STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-095/CE-09510,00013.738,4225
2096STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-095-A/CE-095-A9,90014.557,868 5 ★
2097STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-125/CE-12512,70012.8811,4025
2098STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-125-A/CE-125-A13,10013.8410,9455
2099STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-185/CR-185-B19,30013.8416,1255
2100STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-185-A/CE-185-A19,50013.8416,2925
2101STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-245-A/CE-245-A26,20013.8021,9535
2102STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1000/CR-30530,90013.1927,0895
2103STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1000/CR-305-A31,10013.1027,4525
2104STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1200/CR-36535,50013.3930,6575
2105STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1201/CR-365-334,80013.3930,0525
2106STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1201/CR-365-3A38,30013.2133,5255
2107STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1201/CR-365-A36,00013.3931,0895
2108STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1202/CR-365-336,30013.2531,6795
2109STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1202/CR-365-A37,00013.3931,9525
2110STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1350/CR-405-340,20012.9335,9515
2111STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-400/CE-12512,50013.5910,6365
2112STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-600/CE-18519,00013.6216,1315
2113STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-600/CR-18518,80013.7415,8225
2114STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-601/CR-18518,20013.8415,2065
2115STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-800/CE-24525,50013.6221,6495
2116STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-800/CR-25525,10013.3621,7245
2117STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDRW-305/CR-30531,00013.3026,9525
2118STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDRW-305/CR-305-A31,30013.3127,1925
2119STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDRW-365/CR-36534,20013.3929,5345
2120STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDRW-365/CR-365-335,20013.8829,325 5 ★
2121STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDRW-365/CR-365-A35,20013.3930,3985
2122STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICC5-18/OE-185-A19,50013.8416,2925
2123STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICC5-25/OE-255-A25,50013.4221,9725
2124STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICC5-30/OR-305-A32,00013.1028,2465
2125STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICC5-30-A/OR-305-B30,70012.8127,7125
2126STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICC5-36/OR-365-3A36,80012.9232,9355
2127STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICC5-36/OR-365-A38,80013.3833,5325
2128STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICCG5-18/OE-185-A18,10013.8415,1225
2129STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICCG5-25/OE-255-A26,00013.5122,2535
2130STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICCG5-30/OR-305-B31,00013.0827,4055
2131STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICG5-30/OR-305-A30,30013.0626,8275
2132STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-125-IV/OR-125-IV13,50016.979,1995
2133STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-165-IV/OR-165-IV16,90017.4911,1735
2134STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-185-IV/OR-185-IV19,15017.4012,7265
2135STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-205-IV/OR-205-IV20,85017.4913,7855
2136STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-255-IV/OR-255-IV25,60018.6215,898 5 ★
2137STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-305-IV/OR-305-IV30,40016.4921,3175
2138STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-335-IV/OR-335-IV32,80016.2223,3835
2139STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-365-3IV/OR-365-3IV36,50016.4925,5955
2140STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-365-IV/OR-365-IV36,70016.4925,7355
2141STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-405-3IV/OR-405-3IV40,00016.3428,3065
2142STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-405-IV/OR-405-IV40,94416.2229,1895
2143STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1001/OR-305-A31,00013.0627,4475
2144STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1001/OR-305-B30,90012.8627,7845
2145STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1002/OR-305-B31,30013.3827,0505
2146STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1201/OR-365-3A36,50013.0232,4165
2147STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1201/OR-365-A36,00013.1031,7775
2148STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1201-C/OR-365-C37,00012.8833,2175
2149STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1202/OR-365-3B37,00014.2030,129 5 ★
2150STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1202/OR-365-B36,40013.3931,4345
2151STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1203/OR-365-3B38,00013.3932,8165
2152STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1203/OR-365-B38,00013.3932,8165
2153STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1351/OR-405-3A40,90013.3935,3205
2154STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1351/OR-405-3B40,60013.3635,1405
2155STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1351/OR-405-A40,90013.0036,3805
2156STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1351-C/OR-405-3C40,94413.1036,1415
2157STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1352/OR-405-3B40,94413.3935,3585
2158STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1352/OR-405-B40,94413.1336,0585
2159STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDICR5-401/OE-12513,50013.6911,4035
2160STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-402/OE-12513,70013.8411,4465
2161STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDICR5-601/OE-185-A18,90013.7315,9175
2162STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-602/OE-185-A18,50013.7715,5355
2163STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-603/OE-185-A20,10014.6215,897 5 ★
2164STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDICR5-801/OE-255-A27,60013.6623,3635
2165STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-802/OE-255-A26,00013.5222,2375
2166STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-803/OE-255-A27,20013.8422,7255
2167STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-125-IVA/OFM-125-IVA13,65021.287,417 5 ★★
2168STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-135IV/OFM-135IV13,50018.438,470 5 ★
2169STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-135-IVA/OFM-135-IVA13,60019.997,867 5 ★
2170STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-165-IVA/OFM-165-IVA17,50019.6310,309 5 ★
2171STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-185IV/OFM-185IV19,50017.4912,8925
2172STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-185-IVA/OFM-185-IVA19,50019.7011,446 5 ★
2173STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-245IV/OFM-245IV26,20018.9415,996 5 ★
2174STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-245-IVA/OFM-245-IVA26,90019.9915,560 5 ★
2175STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-305IV/OFM-305IV32,10017.5821,114 5 ★
2176STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-305-IVA/OFM-305-IVA32,90018.9820,044 5 ★
2177STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-335IV/OFM-335IV34,70017.2523,260 5 ★
2178STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-335-IVA/OFM-335-IVA35,20018.4622,049 5 ★
2179STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-365-3IV/OFM-365-3IV37,80018.8023,249 5 ★
2180STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-365-3IVA/OFM-365-3IVA37,70018.9722,980 5 ★
2181STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-365IV/OFM-365IV37,80016.4926,5065
2182STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-365-IVA/OFM-365-IVA36,90018.4923,076 5 ★
2183STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-405-3IV/OFM-405-3IV40,94418.6025,454 5 ★
2184STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-405-3IVA/OFM-405-3IVA40,94418.9924,931 5 ★
2185STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-125-IV/OR-125-IV13,70018.338,642 5 ★
2186STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-165-IV/OR-165-IV17,00017.4311,2785
2187STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-185-IV/OR-185-IV19,20017.2912,8415
2188STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-205-IV/OR-205-IV21,80018.4313,678 5 ★
2189STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-255-IV/OR-255-IV25,90018.4016,276 5 ★
2190STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-305-IV/OR-305-IV32,20017.4321,362 5 ★
2191STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-335-IV/OR-335-IV32,00015.4323,9815
2192STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-365-3IV/OR-365-3IV37,40017.5024,712 5 ★
2193STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-365-IV/OR-365-IV36,00018.9921,921 5 ★
2194STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-405-3IV/OR-405-3IV40,94416.4928,7115
2195STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-405-IV/OR-405-IV41,60018.3626,200 5 ★
2196STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1001/OR-305-A31,00013.0627,4475
2197STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1001/OR-305-B31,00012.8028,0055
2198STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1201/OR-365-3A37,00012.9533,0385
2199STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1201/OR-365-A36,00013.1031,7775
2200STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIHD5-1350/OR-405-342,90013.0538,0125
2201STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1351/OR-405-3A40,90013.3935,3205
2202STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1351/OR-405-3B40,90013.3935,3205
2203STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1351/OR-405-A40,90013.0036,3805
2204STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIHD5-401/OE-12513,50013.6211,4615
2205STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIHD5-601/OE-185-A19,10013.5516,2995
2206STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-602/OE-185-A18,50013.8015,5015
2207STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIHD5-801/OE-255-A27,40013.5523,3825
2208STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-802/OE-255-A26,00013.4522,3535
2209STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIRW-255-A/OR-255-A24,20013.0321,4765
2210STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIRW-305/OR-305-A31,00013.0627,4475
2211STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIRW-305/OR-305-B31,00013.0627,4475
2212STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIRW-365/OR-365-3A37,50013.3932,3845
2213STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIRW-365/OR-365-A38,00013.9831,431 5 ★
2214STAR AIREWALL TYPEINVERTERRE-095-IV/AE-095-IV9,70017.496,4135
2215STAR AIREWALL TYPEINVERTERRE-125-IV/AE-125-IV12,70016.019,1735
2216STAR AIREWALL TYPEINVERTERRE-185-IV/AE-185-IV19,00015.7913,9145
2217STAR AIREWALL TYPEINVERTERRE-245-IV/AE-245-IV25,40015.9418,4265
2218SUPREMEWALL TYPEINVERTERCS10IV/CU10IV8,70015.396,5375
2219SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDCSR09/CUR099,30013.078,2285
2220SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDCSR12/CUR1212,10013.5810,3035
2221SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDCSR18/CUR1818,20013.0716,1025
2222SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDCSR24/CUR2424,10012.9721,4865
2223SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFV-12/NKCW-12-R3213,20013.7511,1015
2224SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFV-18/NKCW-18-R3218,40013.2416,0705
2225SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFV-24/NKCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
2226SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-09-R32/NKCW-09-R329,20013.278,0175
2227SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-09-R410A/NKCW-09-R4109,40013.388,1245
2228SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-12-AX-R32/NKCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
2229SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-12-R32/NKCW-12-R3213,20013.7211,1255
2230SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-12-R410A/NKCW-12-R410A13,10013.0011,6525
2231SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-18-AX-R32/NKCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
2232SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-18-R32/NKCW-18-R3218,20013.2015,9435
2233SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-18-R410A/NKCW-18-R410A18,40013.1016,2415
2234SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-AX-R32/NKCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
2235SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-R32/NKCW-24-R3225,10013.6821,2165
2236SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-R410A/NKCW-24-R41025,20013.1422,1765
2237SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-30/NKCX-30-R410A30,30012.4528,1425
2238SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-32-R410A/NKCX-32-R410A32,20012.6629,4105
2239SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-33-R410A/NKCX-33-R410A33,90012.4931,3855
2240SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-33-R410A/NKCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
2241SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-36-R410A/NKCX-36-R410A37,10012.6633,8865
2242SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-36-R410A/NKCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
2243SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-36RO-R32/NKCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
2244SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-38-R410A/NKCX-38-R410A38,00012.4535,2935
2245SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-38-R410A/NKCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
2246SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-40-R410A/NKCX-40-R410A40,30012.7636,5205
2247SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-40-R410A/NKCX-40T-R410A41,00012.5937,6565
2248TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE19BI-AD4/CHLE19BI-AD4R19,10715.1614,5745
2249TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE25BI-AD4/CHLE25BI-AD4R25,24915.1819,2335
2250TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE28BI-AD4/CHLE28BI-AD4R28,32015.0921,7015
2251TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE30BI-AD4/CHLE30BI-AD4R30,02615.0823,0245
2252TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE33BI-AD4/CHLE33BI-AD4R33,09615.0425,4455
2253TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE33BI-AD4/CHLE33BI-CD4R33,09615.0725,3955
2254TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE36BI-AD4/CHLE36BI-AD4R36,16715.0627,7695
2255TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE36BI-AD4/CHLE36BI-CD4R36,16715.0927,7145
2256TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE40BI-AD4/CHLE40BI-AD4R40,26215.0530,9345
2257TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE40BI-AD4/CHLE40BI-CD4R40,26215.1130,8115
2258TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTER FULE36CI-AD2/CHLE36CI-AD2R36,16716.3425,5945
2259TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTER FULE36CI-AD2/CHLE36CI-CD2R36,16716.6625,102 5 ★
2260TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTER FULE40CI-AD1/CHLE40CI-CD1R40,26116.7427,810 5 ★
2261TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTER FULE40CI-AD2/CHLE40CI-AD2R40,26115.6629,7285
2262TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTER FULE40CI-AD2/CHLE40CI-CD2R40,26116.9027,547 5 ★
2263TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE13B-AD2/CHLE13B-AD2R13,30612.8911,9365
2264TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE13B-AF2/CHLE13B-AF2R13,64813.2211,9385
2265TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE13BI-AD3/CHLE13BI-AD3R13,30715.1610,1505
2266TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE13BI-AD4/CHLE13BI-AD4R13,30715.1410,1635
2267TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE13BI-AF1/CHLE13BI-AF1R13,64818.228,662 5 ★
2268TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE19B-AD2/CHLE19B-AD2R19,10712.9917,0085
2269TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE19B-AF2/CHLE19B-AF2R19,44813.1217,1405
2270TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE19BI-AD3/CHLE19BI-AD3R19,10715.1914,5455
2271TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE19BI-AD4/CHLE19BI-AD4R19,10715.1514,5835
2272TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE19BI-AF1/CHLE19BI-AF1R19,44818.1312,404 5 ★
2273TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE25B-AD2/CHLE25B-AD2R25,24812.9322,5795
2274TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE25B-AF2/CHLE25B-AF2R25,59013.1522,5025
2275TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE25BI-AD3/CHLE25BI-AD3R25,24915.1819,2335
2276TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE25BI-AD4/CHLE25BI-AD4R25,24915.1619,2595
2277TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE25BI-AF1/CHLE25BI-AF1R25,59017.6816,737 5 ★
2278TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE30BI-AD3/CHLE30BI-AD3R30,20615.2022,9795
2279TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE30BI-AD4/CHLE30BI-AD4R30,02515.1822,8715
2280TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE36B-AD2/CHLE36B-AD2R36,84912.5334,0065
2281TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE36B-AD2/CHLE36B-CD2R36,84912.5633,9255
2282TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE36B-AF2/CHLE36B-AF2R36,50812.6033,5045
2283TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE36B-AF2/CHLE36B-CF2R36,50812.5333,6915
2284TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AD3/CHLE36BI-AD3R36,61715.1927,8745
2285TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AD4/CHLE36BI-AD4R36,61715.1627,9295
2286TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AF1/CHLE36BI-AF1R36,50817.3524,331 5 ★
2287TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AF1/CHLE36BI-CF1R36,50817.7423,796 5 ★
2288TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE40B-AD2/CHLE40B-CD2R40,26112.6036,9485
2289TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE40B-AF2/CHLE40B-AF2R40,60212.5637,3805
2290TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE40B-AF2/CHLE40B-CF2R40,60212.5337,4695
2291TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40BI-AD3/CHLE40BI-AD3R40,26215.1630,7105
2292TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40BI-AD3/CHLE40BI-CD3R40,26215.1830,6695
2293TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40BI-AD4/CHLE40BI-AD4R40,26215.1430,7505
2294TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40BI-AD4/CHLE40BI-CD4R40,26215.1630,7105
2295TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40BI-AF1/CHLE40BI-AF1R40,60217.4426,920 5 ★
2296TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40BI-AF1/CHLE40BI-CF1R40,60217.8226,346 5 ★
2297TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE13B-AD2/CHLE13B-AD2R13,30112.9311,8955
2298TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE13B-AF1/CHLE13B-AF1R13,30112.9311,8955
2299TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE13B-AF2/CHLE13B-AF2R13,64813.0612,0845
2300TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE13BI-AD3/CHLE13BI-AD3R13,30715.2010,1235
2301TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE13BI-AD4/CHLE13BI-AD4R13,30715.1510,1575
2302TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE13BI-AF1/CHLE13BI-AF1R13,64818.818,390 5 ★
2303TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE19B-AD2/CHLE19B-AD2R19,09712.8917,1315
2304TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE19B-AF1/CHLE19B-AF1R19,10213.5516,3015
2305TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE19B-AF2/CHLE19B-AF2R19,44813.6016,5355
2306TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE19BI-AD3/CHLE19BI-AD3R19,10715.1914,5455
2307TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE19BI-AF1/CHLE19BI-AF1R19,44819.1111,768 5 ★
2308TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE25B-AD2/CHLE25B-AD2R25,23912.9622,5195
2309TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE25B-AF1/CHLE25B-AF1R25,22413.5021,6055
2310TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE25B-AF2/CHLE25B-AF2R25,59013.0822,6225
2311TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE25BI-AD3/CHLE25BI-AD3R25,24915.2119,1955
2312TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE25BI-AF1/CHLE25BI-AF1R25,59018.1416,312 5 ★
2313TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE28B-AD2/CHLE28B-AD2R28,29312.4526,2785
2314TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE28B-AD2/CHLE28B-CD2R28,31012.6025,9805
2315TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE28B-AF2/CHLE28B-AF2R28,31912.6225,9485
2316TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE28B-AF2/CHLE28B-CF2R28,31912.5426,1135
2317TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE28BI-AD3/CHLE28BI-AD3R28,32015.2021,5445
2318TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE28BI-AF1/CHLE28BI-AF1R28,31916.7619,538 5 ★
2319TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE30B-AD2/CHLE30B-AD2R30,35512.4928,1035
2320TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE30B-AD2/CHLE30B-CD2R30,33312.5627,9265
2321TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE30B-AF1/CHLE30B-AF1R30,35212.6827,6795
2322TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE30B-AF2/CHLE30B-AF2R30,36612.6327,8015
2323TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE30B-AF2/CHLE30B-CF2R30,36612.5927,8895
2324TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE30BI-AD3/CHLE30BI-AD3R30,02615.1222,9635
2325TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE30BI-AF1/CHLE30BI-AF1R30,36616.6421,101 5 ★
2326TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE33B-AD2/CHLE33B-AD2R33,42612.6030,6765
2327TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE33B-AD2/CHLE33B-CD2R33,41612.6330,5935
2328TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE33B-AF2/CHLE33B-AF2R33,43712.6330,6135
2329TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE33B-AF2/CHLE33B-CF2R33,43712.5830,7345
2330TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE33BI-AD3/CHLE33BI-AD3R33,09615.1425,2775
2331TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE33BI-AD3/CHLE33BI-CD3R33,09615.1825,2115
2332TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE33BI-AF1/CHLE33BI-AF1R33,43717.1222,584 5 ★
2333TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE33BI-AF1/CHLE33BI-CF1R33,43718.2821,151 5 ★
2334TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE36B-AD2/CHLE36B-AD2R36,82812.5333,9865
2335TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE36B-AD2/CHLE36B-CD2R36,81512.5633,8935
2336TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE36B-AF2/CHLE36B-AF2R36,50812.5133,7455
2337TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE36B-AF2/CHLE36B-CF2R36,50812.5833,5575
2338TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE36BI-AD3/CHLE36BI-AD3R36,16715.1727,5685
2339TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE36BI-AD3/CHLE36BI-CD3R36,16715.1727,5685
2340TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE36BI-AF1/CHLE36BI-AF1R36,50817.9523,518 5 ★
2341TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE36BI-AF1/CHLE36BI-CF1R36,50818.1223,297 5 ★
2342TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE40B-AD2/CHLE40B-AD2R40,22212.5637,0305
2343TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE40B-AD2/CHLE40B-CD2R40,24012.6036,9295
2344TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE40B-AF2/CHLE40B-AF2R40,60212.5437,4395
2345TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE40B-AF2/CHLE40B-CF2R40,60212.5537,4095
2346TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE40BI-AD3/CHLE40BI-AD3R40,26215.1730,6895
2347TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE40BI-AD3/CHLE40BI-CD3R40,26215.2030,6295
2348TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE40BI-AF1/CHLE40BI-AF1R40,60217.9326,185 5 ★
2349TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE40BI-AF1/CHLE40BI-CF1R40,60218.0126,068 5 ★
2350TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE13B-AD2/CHLE13B-AD2R13,29412.8911,9265
2351TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE13B-AF1/CHLE13B-AF1R13,29412.8911,9265
2352TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE13B-AF2/CHLE13B-AF2R13,64812.9912,1495
2353TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13BI-AD1M/CHLE13BI-AD1RM13,64818.428,568 5 ★
2354TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13BI-AD3/CHLE13BI-AD3R13,30615.869,7015
2355TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13BI-AD3M/CHLE13BI-AD3RM13,64820.187,820 5 ★★
2356TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13BI-AD4/CHLE13BI-AD4R13,30715.1510,1575
2357TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13BI-AF1/CHLE13BI-AF1R13,64818.798,399 5 ★
2358TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13CI-AD1/CHLE13CI-AD1R13,30615.3510,0235
2359TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE14BI-AD2M/CHLE14BI-AD2RM14,17018.428,8955 ★
2360TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE18BI-AD1M/CHLE18BI-AD1RM18,76618.1811,936 5 ★
2361TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE18BI-AD2M/CHLE18BI-AD2RM18,08415.5613,4395
2362TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE18BI-AD3/CHLE18BI-AD3R18,76615.2814,2015
2363TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE18BI-AD4/CHLE18BI-AD4R18,76615.1614,3145
2364TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE18CI-AD1/CHLE18CI-AD1R18,42416.2413,1185
2365TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE19B-AD2/CHLE19B-AD2R19,08312.9916,9875
2366TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE19B-AF1/CHLE19B-AF1R19,09913.4716,3955
2367TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE19B-AF2/CHLE19B-AF2R19,44814.0715,983 5 ★
2368TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE19BI-AD3M/CHLE19BI-AD3RM19,44820.1911,138 5 ★★
2369TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE19BI-AF1/CHLE19BI-AF1R19,44818.9311,880 5 ★
2370TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE20BI-AD1M/CHLE20BI-AD1RM20,13018.1212,846 5 ★
2371TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE20CI-AD1/CHLE20CI-AD1R20,13016.0014,5485
2372TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE25B-AD2/CHLE25B-AD2R25,23712.9322,5695
2373TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE25B-AF1/CHLE25B-AF1R25,22513.4321,7195
2374TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE25B-AF2/CHLE25B-AF2R25,59013.2622,3155
2375TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25BI-AD2M/CHLE25BI-AD2RM25,24917.6716,523 5 ★
2376TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25BI-AD3/CHLE25BI-AD3R25,24816.2417,9775
2377TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25BI-AD3M/CHLE25BI-AD3RM25,59020.1714,670 5 ★★
2378TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25BI-AD4/CHLE25BI-AD4R25,24915.1719,2465
2379TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25BI-AF1/CHLE25BI-AF1R25,59018.0616,384 5 ★
2380TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25CI-AD1/CHLE25CI-AD1R25,24816.0418,2015
2381TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE26BI-AD1M/CHLE26BI-AD1RM26,61318.2216,890 5 ★
2382TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE28B-AD2/CHLE28B-AD2R28,28612.5626,0415
2383TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE28B-AD2/CHLE28B-CD2R28,31012.6025,9805
2384TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE28B-AF2/CHLE28B-AF2R28,31912.7225,7445
2385TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE28B-AF2/CHLE28B-CF2R28,31912.6225,9485
2386TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE28BI-AF1/CHLE28BI-AF1R28,31916.7119,597 5 ★
2387TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE30B-AD2/CHLE30B-AD2R30,35512.4928,1035
2388TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE30B-AD2/CHLE30B-CD2R30,35012.5328,0085
2389TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE30B-AF1/CHLE30B-AF1R30,34512.6327,7825
2390TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE30B-AF2/CHLE30B-AF2R30,36612.6227,8235
2391TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE30B-AF2/CHLE30B-CF2R30,36612.5727,9345
2392TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AD1M/CHLE30BI-AD1RM31,39018.1120,042 5 ★
2393TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AD2M/CHLE30BI-AD2RM30,02616.4721,0815
2394TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AD3/CHLE30BI-AD3R30,36615.5922,5235
2395TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AD3M/CHLE30BI-AD3RM36,36720.1320,890 5 ★★
2396TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AD4/CHLE30BI-AD4R30,36715.1623,1625
2397TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AF1/CHLE30BI-AF1R30,36616.5921,165 5 ★
2398TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30CI-AD1/CHLE30CI-AD1R30,33615.6322,4435
2399TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE33B-AD2/CHLE33B-AD2R33,40812.5630,7575
2400TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE33B-AD2/CHLE33B-CD2R33,41612.6330,5935
2401TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE33B-AF2/CHLE33B-AF2R33,43712.5530,8085
2402TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE33B-AF2/CHLE33B-CF2R33,43712.5830,7345
2403TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33BI-AD1M/CHLE33BI-AD1RM33,09618.1521,085 5 ★
2404TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33BI-AD2M/CHLE33BI-AD2RM33,09615.7424,3145
2405TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33BI-AD3M/CHLE33BI-AD3RM33,43820.1619,179 5 ★★
2406TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33BI-AF1/CHLE33BI-AF1R33,43717.0522,677 5 ★
2407TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33BI-AF1/CHLE33BI-CF1R33,43718.2421,197 5 ★
2408TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE36B-AD2/CHLE36B-AD2R36,82812.5333,9865
2409TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE36B-AD2/CHLE36B-CD2R36,81512.5633,8935
2410TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE36B-AF2/CHLE36B-AF2R36,50812.6533,3715
2411TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE36B-AF2/CHLE36B-CF2R36,50812.5533,6375
2412TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD1M/CHLE36BI-AD1RM36,16717.5223,870 5 ★
2413TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD1M/CHLE36BI-CD1RM36,50818.1123,310 5 ★
2414TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD2M/CHLE36BI-AD2RM36,16717.6123,7485 ★
2415TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD3/CHLE36BI-AD3R36,50815.2527,6825
2416TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD3/CHLE36BI-CD3R36,61715.1827,8935
2417TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD4/CHLE36BI-AD4R36,50815.1527,8655
2418TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD4/CHLE36BI-CD4R36,61715.1627,9295
2419TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AF1/CHLE36BI-AF1R36,50817.8323,676 5 ★
2420TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AF1/CHLE36BI-CF1R36,50818.0223,427 5 ★
2421TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36CI-AD1/CHLE36CI-AD1R36,50816.5425,523 5 ★
2422TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36CI-AD1/CHLE36CI-CD1R36,50816.4225,7095
2423TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE38BI-AD2M/CHLE38BI-CD2RM38,21417.3425,4835 ★
2424TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE40B-AD2/CHLE40B-AD2R40,25412.4937,2675
2425TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE40B-AD2/CHLE40B-CD2R40,24012.6036,9295
2426TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE40B-AF2/CHLE40B-AF2R40,60212.5137,5295
2427TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE40B-AF2/CHLE40B-CF2R40,60212.5537,4095
2428TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD1/CHLE40BI-CD1R40,26115.1130,8105
2429TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD1M/CHLE40BI-AD1RM40,26216.8427,646 5 ★
2430TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD1M/CHLE40BI-CD1RM40,60218.1525,867 5 ★
2431TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD2M/CHLE40BI-AD2RM40,26216.0229,0615
2432TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD2M/CHLE40BI-CD2RM40,26215.5629,9205
2433TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD3/CHLE40BI-AD3R40,26115.2530,5285
2434TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD3/CHLE40BI-CD3R40,26215.2030,6295
2435TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD4/CHLE40BI-AD4R40,26215.1830,6695
2436TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD4/CHLE40BI-CD4R40,26215.1530,7305
2437TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AF1/CHLE40BI-AF1R40,60217.6126,660 5 ★
2438TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AF1/CHLE40BI-CF1R40,60217.9426,170 5 ★
2439TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40CI-AD1/CHLE40CI-AD1R40,26116.3528,4745
2440TASAKIWALL TYPEINVERTERFWBE13I-AF1/CHLE13BI-AF1R13,30720.567,484 5 ★★
2441TASAKIWALL TYPEINVERTERFWBE19I-AF1/CHLE19BI-AF1R19,10720.2110,932 5 ★★
2442TASAKIWALL TYPEINVERTERFWBE25I-AF1/CHLE25BI-AF1R25,24920.1414,496 5 ★★
2443TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE09-AF1/CWDE09-AF19,19713.437,9195
2444TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE09-AF2/CWDE09-AF29,55414.337,709 5 ★
2445TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE09I-AD2/CHDE09I-AD2R9,21215.816,7385
2446TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE09I-AF1/CWDE09I-AF19,21221.324,996 5 ★★
2447TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE13-AF1/CWDE13-AF113,29513.6111,2965
2448TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE13-AF2/CWDE13-AF213,30714.1610,867 5 ★
2449TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE13I-AD2/CHDE13I-AD2R13,30718.088,511 5 ★
2450TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE13I-AF1/CWDE13I-AF113,30721.167,272 5 ★★
2451TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE19-AF1/CWDE19-AF119,09913.3716,5185
2452TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE19-AF2/CWDE19-AF219,44814.1515,893 5 ★
2453TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE19I-AD2/CHDE19I-AD2R19,10716.5813,3265
2454TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE19I-AF1/CWDE19I-AF119,44820.2911,083 5 ★★
2455TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE25-AF1/CWDE25-AF125,24113.2921,9615
2456TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE25-AF2/CWDE25-AF225,24914.2520,488 5 ★
2457TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE25I-AD2/CHDE25I-AD2R25,24916.3417,8685
2458TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE25I-AF1/CWDE25I-AF125,24920.1514,489 5 ★★
2459TASAKI CASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AD3/CHLE36BI-CD3R36,16715.1627,5865
2460TASAKI CASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AD4/CHLE36BI-CD4R36,16715.1427,6235
2461TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE14BI-AD2M/CHLE14BI-AD2RM14,17018.428,895 5 ★
2462TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE18BI-AD2M/CHLE18BI-AD2RM18,08415.5613,4395
2463TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25BI-AD2M/CHLE25BI-AD2RM25,24917.6716,523 5 ★
2464TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AD2M/CHLE30BI-AD2RM30,02616.4721,0815
2465TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33BI-AD2M/CHLE33BI-AD2RM33,09615.7424,3145
2466TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD2M/CHLE36BI-AD2RM36,16717.6123,748 5 ★
2467TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE38BI-AD2M/CHLE38BI-CD2RM38,21417.3425,483 5 ★
2468TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD2M/CHLE40BI-AD2RM40,26216.0229,0615
2469TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD2M/CHLE40BI-CD2RM40,26215.1630,7105
2470TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-10FSI/MAC-10FSO9,00013.107,9445
2471TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-13FSI/MAC-13FSO12,30013.7210,3665
2472TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-19FSI/MAC-19FSO18,10013.0016,1005
2473TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-25FSI/MAC-25FSO25,30012.9022,6785
2474TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-TW10FSI/MAC-TW10FSO9,00013.107,9445
2475TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-TW13FSI/MAC-TW13FSO12,30013.7210,3665
2476TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-TW19FSI/MAC-TW19FSO18,10013.0016,1005
2477TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-TW25FSI/MAC-TW25FSO25,30012.9022,6785
2478THAICOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERTCP30IN5IV2/TCP300D5IV230,36715.1623,1625
2479THAICOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERTCP36IN5IV2/TCP360D5IV236,50815.1527,8655
2480THAICOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERTCP40IN5IV2/TCP400D5IV240,26215.1830,6695
2481TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFV-12/TICW-12-R3213,20013.7511,1015
2482TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFV-18/TICW-18-R3218,40013.2416,0705
2483TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFV-24/TICW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
2484TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-09-R32/TICW-09-R329,20013.278,0175
2485TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-09-R410A/TICW-09-R410A9,40013.388,1245
2486TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-12-AX-R32/TICW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
2487TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-12-R32/TICW-12-R3213,20013.7211,1255
2488TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-12-R410A/TICW-12-R410A13,10013.0011,6525
2489TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-18-AX-R32/TICW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
2490TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-18-R32/TICW-18-R3218,20013.2015,9435
2491TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-18-R410A/TICW-18-R410A18,40013.1016,2415
2492TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-24-AX-R32/TICW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
2493TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-24-R32/TICW-24-R3225,10013.6821,2165
2494TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-24-R410A/TICW-24-R410A25,20013.1422,1765
2495TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-30/TICX-30-R410A30,30012.4528,1425
2496TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-32-R410A/TICX-32-R410A32,20012.6629,4105
2497TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-33-R410A/TICX-33-R410A33,90012.4931,3855
2498TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-33-R410A/TICX-33T-R410A34,10012.4531,6715
2499TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-36-R410A/TICX-36-R410A37,10012.6633,8865
2500TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-36-R410A/TICX-36T-R410A36,50012.6233,4435
2501TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-36RO-R32/TICX-36RO-R3236,20012.5933,2485
2502TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-38-R410A/TICX-38-R410A38,00012.4535,2935
2503TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-38-R410A/TICX-38T-R410A38,30012.5635,2605
2504TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-40-R410A/TICX-40-R410A40,30012.7636,5205
2505TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-40-R410A/TICX-40T-R410A41,00012.5937,6565
2506TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-10J2KCVRG-T/RAS-10J2ACVRG-T9,20024.004,433 5 ★★★
2507TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-10PKCVG-T/RAS-10PACVG-T9,20017.166,1995
2508TOSHIBAWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-10PKSG-T/RAS-10PASG-T9,20013.587,8345
2509TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-10U2KCV2G-T/RAS-10U2ACV2G-T8,50016.455,9755
2510TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-13J2KCVRG-T/RAS-13J2ACVRG-T12,20022.506,270 5 ★★★
2511TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-13PKCVG-T/RAS-13PACVG-T12,20019.387,279 5 ★
2512TOSHIBAWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-13PKSG-T/RAS-13PASG-T13,00013.5111,1275
2513TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-13U2KCV2G-T/RAS-13U2ACV2G-T12,00016.248,5445
2514TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-16PKCVG-T/RAS-16PACVG-T15,30018.639,496 5 ★
2515TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-18J2KCVRG-T/RAS-18J2ACVRG-T18,00020.8110,002 5 ★★
2516TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-18PKCVG-T/RAS-18PACVG-T18,00020.7810,016 5 ★★
2517TOSHIBAWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-18PKSG-T/RAS-18PASG-T18,00013.4415,4865
2518TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-18U2KCV2G-T/RAS-18U2ACV2G-T18,00017.5711,846 5 ★
2519TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-24J2KCVRG-T/RAS-24J2ACVRG-T21,00020.8811,630 5 ★★
2520TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-24PKCVG-T/RAS-24PACVG-T20,40020.8511,314 5 ★★
2521TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-24U2KCV2G-T/RAS-24U2ACV2G-T20,40017.0613,8275
2522TOSHIBAWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-25PKSG-T/RAS-25PASG-T24,20014.1919,720 5 ★
2523TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-28U2KCV2G-T/RAS-28U2ACV2G-T25,20018.9715,361 5 ★
2524TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE2501CP-T/RAV-GE2501AP-T25,20022.7212,825 5 ★★★
2525TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE2501UP-T/RAV-GE2501AP-T25,20022.7212,825 5 ★★★
2526TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE3001BP-T/RAV-GE3001AP-T30,00017.0020,406 5 ★
2527TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE3001CP-T/RAV-GE3001AP-T30,00020.8516,638 5 ★★
2528TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE3001UP-T/RAV-GE3001AP-T30,00020.8516,638 5 ★★
2529TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE3601BP-T/RAV-GE3601A8P-T36,10017.0024,555 5 ★
2530TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE3601BP-T/RAV-GE3601AP-T36,10017.0024,555 5 ★
2531TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE3601BP-T/RAV-GE3601AP-T,A8P-T36,10017.0024,555 5 ★
2532TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE3601CP-T/RAV-GE3601A8P-T36,10020.0020,872 5 ★★
2533TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE3601CP-T/RAV-GE3601AP-T36,10020.0020,872 5 ★★
2534TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE3601CP-T/RAV-GE3601AP-T,A8P-T36,10020.0020,872 5 ★★
2535TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE3601UP-T/RAV-GE3601A8P-T36,10020.0020,872 5 ★★
2536TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE3601UP-T/RAV-GE3601AP-T36,10020.0020,872 5 ★★
2537TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE3601UP-T/RAV-GE3601AP-T,A8P-T36,10020.0020,872 5 ★★
2538TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE3901CP-T/RAV-GE3901A8P-T38,50021.5020,706 5 ★★★
2539TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE3901UP-T/RAV-GE3901A8P-T38,50021.5020,706 5 ★★★
2540TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE4001BP-T/RAV-GE4001A8P-T40,20016.5028,172 5 ★
2541TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE4001BP-T/RAV-GE4001AP-T40,20016.5028,172 5 ★
2542TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE4001BP-T/RAV-GE4001AP-T,A8P-T40,20016.5028,172 5 ★
2543TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE4001CP-T/RAV-GE4001A8P-T40,20020.3022,899 5 ★★
2544TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE4001CP-T/RAV-GE4001AP-T40,20020.3022,899 5 ★★
2545TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE4001CP-T/RAV-GE4001AP-T,A8P-T40,20020.3022,899 5 ★★
2546TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE4001UP-T/RAV-GE4001A8P-T40,20020.3022,899 5 ★★
2547TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE4001UP-T/RAV-GE4001AP-T40,20020.3022,899 5 ★★
2548TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE4001UP-T/RAV-GE4001AP-T,A8P-T40,20020.3022,899 5 ★★
2549TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-SE1001BP-T / RAV-TE1001AP-T,A8-T35,50015.3226,7955
2550TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-SE1001BP-T/RAV-TE1001A8-T35,50015.3226,7955
2551TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-SE1001BP-T/RAV-TE1001AP-T35,50015.3226,7955
2552TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-SE1001UP-T1 / RAV-TE1001AP-T,A8-T34,10018.1321,749 5 ★
2553TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-SE1001UP-T1/RAV-TE1001A8-T34,10018.1321,749 5 ★
2554TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-SE1001UP-T1/RAV-TE1001AP-T34,10018.1321,749 5 ★
2555TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-SE1002CP-T / / RAV-TE1001AP-T,A8-T34,00017.4022,595 5 ★
2556TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-SE1002CP-T/RAV-TE1001A8-T34,00017.4022,595 5 ★
2557TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-SE1002CP-T/RAV-TE1001AP-T34,00017.4022,595 5 ★
2558TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-SE1251UP-T1 / RAV-TE1251AP-T,A8-T39,20016.7127,126 5 ★
2559TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-SE1251UP-T1/RAV-TE1251A8-T39,20016.7127,126 5 ★
2560TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-SE1251UP-T1/RAV-TE1251AP-T39,20016.7127,126 5 ★
2561TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE1252CP-T/RAV-TE1251A8-T37,50017.0325,462 5 ★
2562TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE1252CP-T1/RAV-TE1251AP-T40,30016.0429,0525
2563TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE401BP-T/RAV-TE401AP-T13,00017.098,7965
2564TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE401UP-T1/RAV-TE401AP-T13,00021.157,107 5 ★★
2565TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE402CP-T/RAV-TE401AP-T13,00018.877,966 5 ★
2566TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE561BP-T/RAV-TE561AP-T17,10017.1311,5435
2567TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE561UP-T1/RAV-TE561AP-T18,10019.9910,470 5 ★
2568TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE562CP-T/RAV-TE561AP-T18,10018.1511,531 5 ★
2569TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE801BP-T/RAV-TE801AP-T20,80018.3613,100 5 ★
2570TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE801UP-T1/RAV-TE801AP-T24,20018.3215,275 5 ★
2571TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE802CP-T/RAV-TE801AP-T24,20016.9216,5385
2572TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDA12AA50AA/TTKA12LB50BA13,80013.0012,2755
2573TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDA18AA50AA/TTKA18LB50BA19,10013.0016,9895
2574TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDA24AA50AA/TTKA24LB50BA24,50013.3221,2695
2575TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDA30EB50AA/TTKA30KB50BA30,00012.5527,6415
2576TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDA36EB50AA/TTKA36KB50BA36,00012.5233,2495
2577TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDA36EB50AA/TTKA36KD50BA36,00012.5233,2495
2578TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDB42EB50AA/TTKB42KD50BA40,50012.5037,4655
2579TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE12AA50AA/TTKE12HB5EAA13,00013.8410,8615
2580TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE18AA50AA/TTKE18HB5EAA20,00013.3017,3885
2581TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE24AA50AA/TTKE24HB5EAA25,00013.8420,8875
2582TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE30EB50AA/TTKE30KB5EAA31,00013.0027,5745
2583TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE36EB50AA/TTKE36KB5EAA36,50013.3931,5205
2584TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE36EB50AA/TTKE36KD5EAA36,50013.2531,8535
2585TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE42EB50AA/TTKE42KD5EAA40,50013.3934,9755
2586TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCWA306B5A00/TTKA30MB5EAA30,00012.5027,7525
2587TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE09GB5A00/TTKE09GB5E009,40013.008,3615
2588TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE09GB5AAA/TTKE09GB5EAA9,40013.008,3615
2589TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE09GB5ABB/TTKE09GB5EBB9,40013.008,3615
2590TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE12GB5AAA/TTKE12GB5EAA12,70012.8811,4025
2591TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE12GB5ABB/TTKE12GB5EBB12,70012.8811,4025
2592TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE15GB5A01/TTKE15GB5E0115,20012.8513,6785
2593TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE15GB5AAB/TTKE15GB5EAB15,20012.8513,6785
2594TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE15GB5ABC/TTKE15GB5EBC15,20012.8513,6785
2595TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE18GB5A00/TTKE18GB5E0018,30012.8516,4675
2596TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE18GB5AAA/TTKE18GB5EAA18,30012.8516,4675
2597TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE18GB5ABB/TTKE18GB5EBB18,30012.8516,4675
2598TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE24GB5A00/TTKE24GB5E0025,30012.9022,6785
2599TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE24GB5AAA/TTKE24GB5EAA25,30012.9022,6785
2600TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE24GB5ABB/TTKE24GB5EBB25,30012.9022,6785
2601TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE306B5A00/TTKE30MB5EAA30,00013.8025,1375 ★
2602TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA12GB50BA/TTKA12LB50BA13,60013.0012,0975
2603TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA12HB5RAA/TTKA12LB50BA13,60013.0012,0975
2604TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA12HB5WAA/TTKA12LB50BA13,60013.0012,0975
2605TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA18GB50BA/TTKA18LB50BA19,20013.1016,9485
2606TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA18HB5RAA/TTKA18LB50BA19,50013.0017,3455
2607TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA18HB5WAA/TTKA18LB50BA19,50013.0017,3455
2608TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA24GB50BA/TTKA24LB50BA24,20013.3221,0085
2609TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA24HB5RAA/TTKA24LB50BA24,00013.1021,1845
2610TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA24HB5WAA/TTKA24LB50BA24,00013.1021,1845
2611TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA30GB50BA/TTKA30KB50BA30,00013.0626,5625
2612TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA30HB5RAA/TTKA30KB50BA30,00013.2626,1615
2613TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA30HB5WAA/TTKA30KB50BA30,00013.2626,1615
2614TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA36GB50BA/TTKA36KB50BA36,50012.4233,9825
2615TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA36GB50BA/TTKA36KD50BA36,50013.0032,4665
2616TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA36HB5RAA/TTKA36KB50BA37,00012.6033,9555
2617TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA36HB5RAA/TTKA36KD50BA37,00012.9033,1665
2618TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA36HB5WAA/TTKA36KB50BA37,00012.6033,9555
2619TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA36HB5WAA/TTKA36KD50BA37,00012.9033,1665
2620TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXB42GB50BA/TTKB42KD50BA40,00012.5037,0025
2621TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXB42HB5RAA/TTKB42KD50BA40,00013.0035,5795
2622TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXB42HB5WAA/TTKB42KD50BA40,00013.0035,5795
2623TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE12KB50AA/TTKE12HB5EAA12,70013.2511,0835
2624TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE18KB50AA/TTKE18HB5EAA19,20013.2016,8195
2625TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE24KB50AA/TTKE24HB5EAA25,00013.3021,7355
2626TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE30KB50AA/TTKE30KB5EAA30,00013.3925,9075
2627TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE36KB50AA/TTKE36KB5EAA37,00013.3931,9525
2628TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE36KB50AA/TTKE36KD5EAA37,00013.3032,1685
2629TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE42KB50AA/TTKE42KD5EAA40,00013.0035,5795
2630TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE09GB5A00/TYKE09GB5E009,40019.005,721 5 ★
2631TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE09GB5AAA/TYKE09GB5EAA9,40019.005,721 5 ★
2632TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE12GB5A00/TYKE12GB5E0012,60019.007,668 5 ★
2633TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE12GB5AAA/TYKE12GB5EAA12,60019.007,668 5 ★
2634TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE18GB5A00/TYKE18GB5E0018,20018.4911,382 5 ★
2635TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE18GB5AAA/TYKE18GB5EAA18,20018.4911,3825 ★
2636TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE24GB5A00/TYKE24GB5E0024,10018.1915,320 5 ★
2637TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE24GB5AAA/TYKE24GB5EAA24,10018.1915,320 5 ★
2638TRANEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMYXA12SB5A00/TYKA12SB5E0013,00017.368,6595
2639TRANEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMYXA18SB5A00/TYKA18SB5E0019,10017.9512,304 5 ★
2640TRANEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMYXA24SB5A00/TYKA24SB5E0025,20019.4015,020 5 ★
2641TRANEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMYXA30SB5A00/TYKA30SB5E0031,00017.7720,172 5 ★
2642TRANEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMYXA36SB5A00/TYKA36SD5E0036,50018.0623,370 5 ★
2643TRANEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMYXA42SB5A00/TYKA42SD5E0040,90018.6125,413 5 ★
2644UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFV-12/UNCW-12-R3213,20013.7511,1015
2645UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFV-18/UNCW-18-R3218,40013.2416,0705
2646UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFV-24/UNCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
2647UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-09-R32/UNCW-09-R329,20013.278,0175
2648UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-09-R410A/UNCW-09-R410A9,40013.388,1245
2649UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-12-AX-R32/UNCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
2650UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-12-R32/UNCW-12-R3213,20013.7211,1255
2651UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-12-R410A/UNCW-12-R410A13,10013.0011,6525
2652UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-18-AX-R32/UNCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
2653UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-18-R32/UNCW-18-R3218,20013.2015,9435
2654UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-18-R410A/UNCW-18-R410A18,40013.1016,2415
2655UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-24-AX-R32/UNCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
2656UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-24-R32/UNCW-24-R3225,10013.6821,2165
2657UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-24-R410A/UNCW-24-R410A25,20013.1422,1765
2658UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-30/UNCX-30-R410A30,30012.4528,1425
2659UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-32-R410A/UNCX-32-R410A32,20012.6629,4105
2660UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-33-R410A/UNCX-33-R410A34,10012.4931,5705
2661UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-33-R410A/UNCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
2662UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36-R410A/UNCX-36-R410A37,10012.6633,8865
2663UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36-R410A/UNCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
2664UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36RO-R32/UNCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
2665UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-38-R410A/UNCX-38-R410A38,00012.4535,2935
2666UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-38-R410A/UNCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
2667UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-40-R410A/UNCX-40-R410A40,30012.7636,5205
2668UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-40-R410A/UNCX-40T-R410A41,00012.5937,6565
2669UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-13F/AFV-13F13,39813.0011,9175
2670UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-18F/AFV-18F18,26113.3115,8645
2671UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-25F/AFV-25F25,21813.0022,4315
2672UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFHV-30A/AFV-301A30,48612.5228,1565
2673UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-30A/AFV-303A30,40812.5228,0845
2674UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-30F/AFV-301F31,17712.6628,4765
2675UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-30F/AFV-301FB31,21312.5928,6675
2676UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-30F/AFV-303FB30,87612.6928,1345
2677UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-36A/AFV-363A36,23312.5233,4645
2678UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-36F/AFV-361F35,19712.4932,5855
2679UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-36F/AFV-361FB36,04712.5233,2925
2680UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-36F/AFV-363FB36,09012.5633,2265
2681UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-40A/AFV-401A40,29012.4937,3005
2682UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-40A/AFV-403A40,55112.5937,2445
2683UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-40F/AFV-403FB40,01012.4937,0415
2684UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-18F/AFVY-18F18,10513.0316,0675
2685UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-25F/AFVY-25F24,37513.0721,5655
2686UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-30A/AFVY-303A30,74812.7327,9305
2687UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-30F/AFVY-301F30,42412.7327,6355
2688UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-30F/AFVY-301FB30,15112.5227,8475
2689UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-30F/AFVY-303FB30,32712.6627,7005
2690UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-36A/AFV-363A36,05912.8032,5755
2691UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-36F/AFV-361F35,38112.6632,3165
2692UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-36F/AFV-361FB35,37712.5932,4925
2693UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-36F/AFV-363FB34,88412.6931,7865
2694UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-40A/AFV-401A40,48712.5237,3935
2695UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-40A/AFV-403A40,94412.6937,3085
2696UNI-AIREFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDTGV-18F/AFV-18F18,58713.2016,2825
2697UNI-AIREFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDTGV-25F/AFV-25F25,35513.1722,2625
2698UNI-AIREFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDTGV-30A/AFV-303A30,08712.4527,9445
2699UNI-AIREFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDTGV-30F/AFV-301F30,70912.6628,0495
2700UNI-AIREFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDTGV-36A/AFV-363A36,10312.8032,6155
2701UNI-AIREFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDTGV-36F/AFV-361F34,96012.5232,2885
2702UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFIA-13F/AFI-13FB13,36719.857,787 5 ★
2703UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFIA-18F/AFI-18FB18,07218.6611,199 5 ★
2704UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFIA-25F/AFI-25FB25,38617.7816,510 5 ★
2705UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFIA-30F/AFI-301FC30,40816.5021,310 5 ★
2706UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFIA-36F/AFI-361FC36,24916.5625,311 5 ★
2707UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFIA-40F/AFI-401FB40,60216.1429,0895
2708UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-13F/AFI-13FB13,50120.527,608 5 ★★
2709UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-18F/AFI-18FB18,71719.4511,127 5 ★
2710UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-25F/AFI-25FB25,12417.5616,544 5 ★
2711UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-30F/AFI-301FC30,17616.6920,907 5 ★
2712UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-36F/AFI-361FC36,51017.7623,771 5 ★
2713UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-40F/AFI-401FB40,54516.5828,277 5 ★
2714UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-13A/AFV-13A13,27212.9711,8335
2715UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-18A/AFV-18A18,06412.9316,1555
2716UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-25A/AFV-25A25,78913.2422,5235
2717UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-30A/AFV-301A30,74912.4528,5595
2718UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-30A/AFV-303A30,25912.5627,8585
2719UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-30F/AFV-301FB30,08612.5227,7875
2720UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-30F/AFV-303FB30,04512.8627,0155
2721UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-36A/AFV-363A36,36412.6933,1355
2722UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-36F/AFV-361FB36,21012.5633,3365
2723UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-36F/AFV-363FB36,26813.1032,0135
2724UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-37F/AFV-361F36,03912.4933,3655
2725UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-40A/AFV-401A40,94412.6637,3975
2726UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-40A/AFV-403A40,94412.5237,8155
2727UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-40F/AFV-403FB40,08113.0335,5695
2728UNI-AIREWALL TYPEINVERTERWRI-09F/ARI-09F4,38518.222,783 5 ★
2729UNI-AIREWALL TYPEINVERTERWRI-12F/ARI-12F5,74818.153,662 5 ★
2730UNI-AIREWALL TYPEINVERTERWRI-18F/ARI-18F8,49418.035,447 5 ★
2731UNI-AIREWALL TYPEINVERTERWRI-25F/ARI-25F11,54518.667,154 5 ★
2732UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-09F/ARV-09F9,12113.108,0515
2733UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-09FA/ARV-09FA9,28313.348,0475
2734UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-12F/ARV-12F12,16413.0010,8205
2735UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-12FA/ARV-12FA12,48613.6110,6085
2736UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-18F/ARV-18F18,17212.9016,2895
2737UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-18FA/ARV-18FA17,83313.7315,0195
2738UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-25F/ARV-25F24,23513.2421,1665
2739UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-25FA/ARV-25FA24,06213.1821,1105
2740UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-30A/AFVY-303A30,60812.6927,8905
2741UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-30F/AFVW-301FB30,34012.6227,7995
2742UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-30F/AFVW-303FB30,05312.4927,8235
2743UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-30F/AFVY-301F30,21912.9726,9415
2744UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-36A/AFVY-363A36,14512.8632,5005
2745UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-36F/AFVW-361FB34,37112.5631,6435
2746UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-36F/AFVW-363FB34,22312.6631,2585
2747UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-36F/AFVY-361F34,24012.6231,3735
2748VEKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFC12VNN/VFC12VXX13,60019.108,233 5 ★
2749VEKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFC18VNN/VFC18VXX19,00019.1011,503 5 ★
2750VEKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFC24VNN/VFC24VXX26,00019.1015,740 5 ★
2751VEKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFC30VNN/VFC30VXX31,00019.1018,767 5 ★★
2752VEKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFC36VNN/VFC36VVX37,00018.9922,530 5 ★
2753VEKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFC40VNN/VFC40VVX40,94419.1024,788 5 ★★
2754VERTEXWALL TYPEFIXED SPEEDVFT12WTS/VSE12WTS12,50013.3010,8685
2755VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT13INV/VSE13INV13,20019.038,021 5 ★
2756VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT13R/VSE13R13,20012.9511,7865
2757VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT13S9/VSE13S913,20012.8511,8785
2758VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT18INV/VSE18INV18,50017.4912,2315
2759VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT18R/VSE18R18,50013.1116,3175
2760VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT18S9/VSE18S918,40012.8916,5065
2761VERTEXWALL TYPEFIXED SPEEDVFT18WTS/VSE18WTS18,20013.1516,0045
2762VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT25INV/VSE25INV25,50017.4916,8595
2763VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT25R/VSE25R25,20013.0622,3125
2764VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT25S9/VSE25S925,00012.9322,3575
2765VERTEXWALL TYPEFIXED SPEEDVFT25WTS/VSE25WTS25,20013.3121,8935
2766VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT30C/VSE30C30,60012.6128,0605
2767VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT30INV/VSE30INV30,90017.1520,834 5 ★
2768VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT30R-T/VSE30R-T30,90012.5828,4025
2769VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT30S9S/VSE30S9S30,50012.9427,2555
2770VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT33INV/VSE33INV33,90017.7122,134 5 ★
2771VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT36-32/VSE36-3236,50013.2631,8295
2772VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT36INV/VSE36INV36,50017.7323,805 5 ★
2773VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT36IV/VSE36IV36,50018.9922,225 5 ★
2774VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT36R/VSE36R36,70012.9032,8975
2775VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT36R-T/VSE36R-T36,50012.5833,5505
2776VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT38R/VSE38R38,90012.5935,7275
2777VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT38R-T/VSE38R-T38,50012.5935,3605
2778VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT40C-T/VSE40C-T40,60012.5237,4975
2779VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT40INV/VSE40INV40,20016.6827,868 5 ★
2780VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT40R/VSE40R40,20012.5836,9515
2781VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT40R-T/VSE40R-T40,00012.5037,0025
2782VERTEXWALL TYPEFIXED SPEEDVFT9WTS/VSE9WTS9,10013.008,0945
2783WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFV-12/WCCW-12-R3213,20013.7511,1015
2784WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFV-18/WCCW-18-R3218,40013.2416,0705
2785WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFV-24/WCCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
2786WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-09-R32/WCCW-09-R329,20013.278,0175
2787WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-09-R410A/WCCW-09-R410A9,40013.388,1245
2788WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-12-AX-R32/WCCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
2789WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-12-R32/WCCW-12-R3213,20013.7211,1255
2790WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-12-R410A/WCCW-12-R410A13,10013.0011,6525
2791WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-18-AX-R32/WCCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
2792WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-18-R32/WCCW-18-R3218,20013.2015,9435
2793WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-18-R410A/WCCW-18-R410A18,40013.1016,2415
2794WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-24-AX-R32/WCCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
2795WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-24-R32/WCCW-24-R3225,10013.6821,2165
2796WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-24-R410A/WCCW-24-R410A25,20013.1422,1765
2797WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-30/WCCX-30-R410A30,30012.4528,1425
2798WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-32-R410A/WCCX-32-R410A32,20012.6629,4105
2799WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-33-R410A/WCCX-33-R410A33,90012.4931,3855
2800WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-33-R410A/WCCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
2801WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-36-R410A/WCCX-36-R410A37,10012.6633,8865
2802WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-36-R410A/WCCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
2803WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-36RO-R32/WCCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
2804WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-38-R410A/WCCX-38-R410A38,00012.4535,2935
2805WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-38-R410A/WCCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
2806WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-40-R410A/WCCX-40-R410A40,30012.7636,5205
2807WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-40-R410A/WCCX-40T-R410A41,00012.5937,6565
2808WILSONWALL TYPEFIXED SPEEDCWT12WTS/FWT12WTS12,50013.3110,8605
2809WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT13INV/CWT13INV13,20019.038,021 5 ★
2810WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT13R/CWT13R13,20012.9511,7865
2811WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT13S9/CWT13S913,20012.8511,8785
2812WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT18INV/CWT18INV18,50017.4912,2315
2813WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT18R/CWT18R18,50013.1116,3175
2814WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT18S9/CWT18S918,40012.8916,5065
2815WILSONWALL TYPEFIXED SPEEDFWT18WTS/CWT18WTS18,20013.1516,0045
2816WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT25INV/CWT25INV25,50017.4916,8595
2817WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT25R/CWT25R25,20013.0622,3125
2818WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT25S9/CWT25S925,00012.9322,3575
2819WILSONWALL TYPEFIXED SPEEDFWT25WTS/CWT25WTS25,20013.3121,8935
2820WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT30C/CWT30C30,60012.6128,0605
2821WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT30INV/CWT30INV30,90017.1520,834 5 ★
2822WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT30R-T/CWT30R-T30,90012.5828,4025
2823WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT30S9S/CWT30S9S30,50012.9427,2555
2824WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT33INV/CWT33INV33,90017.7122,134 5 ★
2825WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT36-32/CWT36-3236,50013.2631,8295
2826WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT36INV/CWT36INV36,50017.7323,805 5 ★
2827WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT36IV/CWT36IV36,50018.9922,225 5 ★
2828WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT36R/CWT36R36,70012.9032,8975
2829WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT36R-T/CWT36R-T36,50012.5833,5505
2830WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT38R/CWT38R38,90012.5935,7275
2831WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT38R-T/CWT38R-T38,50012.5935,3605
2832WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT40C-T/CWT40C-T40,60012.5237,4975
2833WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT40INV/CWT40INV40,20016.6827,868 5 ★
2834WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT40R/CWT40R40,20012.5836,9515
2835WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT40R-T/CWT40R-T40,00012.5037,0025
2836WILSONWALL TYPEFIXED SPEEDFWT9WTS/CWT9WTS9,10013.307,9125
2837YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH13AVP/YCLH13AVP13,01013.5511,1025
2838YORKWALL TYPEFIXED SPEEDFIDH18AVP/YCLH18AVP19,10013.5516,2995
2839YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH18BVP/YCLH18BVP18,50013.8015,5015
2840YORKWALL TYPEFIXED SPEEDFIDH25AVP/YCLH25AVP27,40013.5523,3825
2841YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH25BVP/YCLH25BVP26,00013.4522,3535
2842YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH30BVP/YCLH30BVP31,00013.0627,4475
2843YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH-36BSP/YCLH36BYP37,00012.9533,0385
2844YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH36BVP/YCLH36BVP36,00013.1031,7775
2845YORKWALL TYPEFIXED SPEEDFIDH40ASP/YCLH40AYP42,90013.0538,0125
2846YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH40BSP/YCLH40BYP40,90013.3935,3205
2847YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH40BVP/YCLH40BVP40,90013.0036,3805
2848YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH12AVR/YCLH12AVR12,37313.3110,7495
2849YORKWALL TYPEFIXED SPEEDFLCH13AVP/YCLH13AVP13,10013.5911,1465
2850YORKWALL TYPEFIXED SPEEDFLCH18AVP/YCLH18AVP18,90013.7315,9175
2851YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH18AVR/YCLH18AVR19,04213.3816,4565
2852YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH18BVP/YCLH18BVP18,50013.7715,5355
2853YORKWALL TYPEFIXED SPEEDFLCH25AVP/YCLH25AVP27,60013.6623,3635
2854YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH25AVR/YCLH25AVR25,80613.3522,3525
2855YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH25BVP/YCLH25BVP26,00013.5222,2375
2856YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH30AVR/YCLH30AVR30,97712.8527,8755
2857YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH30BVP/YCLH30BVP31,00013.0627,4475
2858YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH36ASR/YCLH36AYR38,06014.3930,5835
2859YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH36AVR/YCLH36AVR37,88214.1630,9355
2860YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH36BSP/YCLH36BYP36,50013.0232,4165
2861YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH36BVP/YCLH36BVP36,00013.1031,7775
2862YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH40ASR/YCLH40AYR40,50612.8936,3375
2863YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH40BSP/YCLH40BYP40,90013.3935,3205
2864YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH40BVP/YCLH40BVP40,90013.0036,3805
2865YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYFHFXC012BAEFA/YFHFYC012BAEFA12,57713.5010,7735
2866YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYFHFXC018BAEFA/YFHFYC018BAEFA18,47812.9016,5635
2867YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYFHFXC024BAEFA/YFHFYC024BAEFA24,00714.3819,304 5 ★
2868YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC013BAEFA/YGFJYC013BAEFA13,50018.438,470 5 ★
2869YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC018BAEFA/YGFJYC018BAEFA19,50017.4912,8925
2870YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC024BAEFA/YGFJYC024BAEFA26,20018.9415,996 5 ★
2871YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC030BAEFA/YGFJYC030BAEFA32,10017.5821,114 5 ★
2872YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC033BAEFA/YGFJYC033BAEFA34,70017.2523,260 5 ★
2873YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC036BAEFA/YGFJYC036BAEFA37,80016.4926,5065
2874YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC036BANFB/YGFJYC036BANFB37,80018.8023,249 5 ★
2875YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC040BANFB/YGFJYC040BANFB40,94418.6025,454 5 ★
2876YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYHFF09XETAHH-RX/YHFF09YETAHHO-X10,04612.909,0055
2877YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYHFF12XETAHH-RX/YHFF12YETAHHO-X12,61113.2011,0475
2878YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYHFF18XETAHH-RX/YHFF18YETAHHO-X18,21813.4115,7095
2879YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYHFF24XETAHH-RX/YHFF24YETAHHO-X24,21913.9620,061 5 ★
2880YORKWALL TYPEINVERTERYHJF09XATBHA-RX/YHJF09YATBHAO-X9,88318.876,056 5 ★
2881YORKWALL TYPEINVERTERYHJF09XATCHA-RX/YHJF09YATCHAO-X9,37416.076,7455
2882YORKWALL TYPEINVERTERYHJF09XATDHA-RX/YHJF09YATDHAO-X9,48918.705,868 5 ★
2883YORKWALL TYPEINVERTERYHJF12XATBHA-RX/YHJF12YATBHAO-X12,23517.817,944 5 ★
2884YORKWALL TYPEINVERTERYHJF12XATCHA-RX/YHJF12YATCHAO-X11,56815.708,5205
2885YORKWALL TYPEINVERTERYHJF12XATDHA-RX/YHJF12YATDHAO-X12,67318.607,879 5 ★
2886YORKWALL TYPEINVERTERYHJF18XATBHA-RX/YHJF18YATBHAO-X18,31318.2211,622 5 ★
2887YORKWALL TYPEINVERTERYHJF18XATCHA-RX/YHJF18YATCHAO-X17,83715.1213,6415
2888YORKWALL TYPEINVERTERYHJF24XATBHA-RX/YHJF24YATBHAO-X24,78219.6214,605 5 ★
2889YORKWALL TYPEINVERTERYHJF24XATCHA-RX/YHJF24YATCHAO-X23,85416.9916,2355
2890YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC012BAEFA/YIFFYC012BAEFA13,05513.2411,4025
2891YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC018BAEFA/YIFFYC018BAEFA18,73913.0216,6425
2892YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC025BAEFA/YIFFYC025BAEFA25,30312.9422,6115
2893YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC030BAEFA/YIFFYC030BAEFA31,64912.7628,6815
2894YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC036BAEFA/YIFFYC036BAEFA36,22512.5133,4835
2895YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC036BANFA/YIFFYC036BANFA36,38413.2231,8245
2896YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC040BAEFB/YIFFYC040BAEFB40,66712.5937,3505
2897YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC040BANFA/YIFFYC040BANFA40,94412.5937,6055
2898YORKWALL TYPEINVERTERYJHJXC009BAEFA/YJHJYC009BAEFA9,53016.386,7285
2899YORKWALL TYPEINVERTERYJHJXC012BAEFA/YJHJYC012BAEFA12,63616.318,9585
2900YORKWALL TYPEINVERTERYJHJXC018BAEFA/YJHJYC018BAEFA19,21315.4914,3425
2901YORKWALL TYPEINVERTERYJHJXC024BAEFA/YJHJYC024BAEFA24,97516.2117,8165
2902YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC012BAEFA/YNFJYC012BAEFA13,65021.287,417 5 ★★
2903YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC013BAEFA/YNFJYC013BAEFA13,60019.997,867 5 ★
2904YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC016BAEFA/YNFJYC016BAEFA17,50019.6310,309 5 ★
2905YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC018BAEFA/YNFJYC018BAEFA19,50019.7011,446 5 ★
2906YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC024BAEFA/YNFJYC024BAEFA26,90019.9915,560 5 ★
2907YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC030BAEFA/YNFJYC030BAEFA32,90018.9820,044 5 ★
2908YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC033BAEFA/YNFJYC033BAEFA35,20018.4622,049 5 ★
2909YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC036BAEFA/YNFJYC036BAEFA36,90018.4923,076 5 ★
2910YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC036BANFA/YNFJYC036BANFA37,70018.9722,980 5 ★
2911YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC040BANFA/YNFJYC040BANFA40,94418.9924,931 5 ★