ลำดับเครื่องหมาย
การค้า
ชนิดประเภทรุ่นขนาด
(บีทียู/ชั่วโมง)
ค่าประสิทธิภาพ
(บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-09-R32/ACCW-09-R329,20013.278,0175
2AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-09-R410A/ACCW-09-R410A9,40013.388,1245
3AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-12-AX-R32/ACCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
4AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-12-R410A/ACCW-12-R410A13,10013.0011,6525
5AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFV-12/ACCW-12-R3213,20013.7511,1015
6AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-12-R32/ACCW-12-R3213,20013.7211,1255
7AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-18-AX-R32/ACCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
8AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-18-R32/ACCW-18-R3218,20013.2015,9435
9AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFV-18/ACCW-18-R3218,40013.2416,0705
10AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-18-R410A/ACCW-18-R410A18,40013.1016,2415
11AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDFE1W-024-DABS/CE1R-024-DABS24,01513.1021,1985
12AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-24-R32/ACCW-24-R3225,10013.6821,2165
13AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-24-AX-R32/ACCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
14AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-24-R410A/ACCW-24-R410A25,20013.1422,1765
15AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFV-24/ACCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
16AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-30/ACCX-30-R410A30,30012.4528,1425
17AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-32-R410A/ACCX-32-R410A32,20012.6629,4105
18AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-33-R410A/ACCX-33-R410A34,10012.4931,5705
19AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-33-R410A/ACCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
20AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-36RO-R32/ACCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
21AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-36-R410A/ACCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
22AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-36-R410A/ACCX-36-R410A37,10012.6633,8865
23AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-38-R410A/ACCX-38-R410A38,00012.4535,2935
24AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-38-R410A/ACCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
25AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-40-R410A/ACCX-40-R410A40,30012.7636,5205
26AIRCOOLWALL TYPEINVERTERARCL-FV1W-012-DAAS/ARCL-CV1R-012-DAAS12,28319.047,4605 ★
27AIRCOOLWALL TYPEINVERTERARCL-FV1W-018-DAAS/ARCL-CV1R-018-DAAS18,08417.4012,0185
28AIRCOOLWALL TYPEINVERTERARCL-FV1W-024-DAAS/ARCL-CV1R-024-DAAS25,24918.4915,7905 ★
29AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL09BA-MNVKE-KC/KC09BA-RSVKE-WL9,20013.577,8395
30AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWJ09B-MNVDE/JC09B-RSVDE-WJ9,30013.178,1665
31AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC09BA-MNVKE-RV/KC09BA-RSVKE-DCC9,40013.148,2755
32AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF09B-MNVKE-RV/EC09B-RSVKE-WF9,50013.548,1125
33AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF09B-MNVLE-RV/EC09B-RSVLE-WF9,50013.548,1135
34AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWR09B-MNVJE-RV/RC09B-RSVJE-WR9,50013.548,1135
35AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF13B-MNVKE-RV/EC13B-RSVKE-WF12,50013.7610,5075
36AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF13B-MNVLE-RV/EC13B-RSVLE-WF12,50013.7610,5045
37AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWJ13B-MNVDE/JC13B-RSVDE-WJ12,50013.4110,7795
38AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-WL12,50013.7610,5075
39AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWR13B-MNVKE-RV/RC13B-RSVKE-WR12,60013.3810,8895
40AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-DCC12,80013.9410,616 5 ★
41AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWR13B-MNVJE-RV/RC13B-RSVJE-WR12,80013.5910,8915
42AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-LK13,00013.8110,8855
43AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-LK13,00013.8110,8855
44AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-LK13,00013.8110,8855
45AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK13A-MNVKE-RV/KC13A-RSVKE-SK13,00013.8110,8885
46AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-SK13,00014.1610,616 5 ★
47AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF13AF-R1A/UAC13AF-R1A13,00013.8110,8855
48AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF13BF-R1A/UAC13BF-R1A13,00014.1610,616 5 ★
49AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDURF13A-R1A/URC13A-R1A13,00013.8110,8855
50AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDURF13B-R1A/URC13B-R1A13,00014.1610,616 5 ★
51AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWR18B-MNVJE-RV/RC18B-RSVJE-WR18,00013.1815,7925
52AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF18B-MNVKE-RV/EC18B-RSVKE-WF18,10013.4015,6245
53AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF18B-MNVLE-RV/EC18B-RSVLE-WF18,10013.4015,6195
54AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWJ18B-MNVDE/JC18B-RSVDE-WJ18,50013.3716,0005
55AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-LK18,60013.6215,7885
56AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-LK18,60013.6215,7885
57AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-LK18,60013.6215,7885
58AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-DCC18,70013.3316,2235
59AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK18A-MNVKE-RV/KC18A-RSVKE-SK18,76613.0316,6595
60AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF18AF-R1A/UAC18AF-R1A18,76613.0316,6535
61AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDURF18A-R1A/URC18A-R1A18,76613.0316,6535
62AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-SK19,00013.5416,2235
63AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF18BF-R1A/UAC18BF-R1A19,00013.5416,2265
64AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDURF18B-R1A/URC18B-R1A19,00013.5416,2265
65AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-WL19,00013.5416,2235
66AMENAFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDFKY24B-MNVKE-RV/KC24B-RSVKE-FK24,00013.8120,0955
67AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF24B-MNVKE-RV/EC24B-RSVKE-WF25,00013.5521,3415
68AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF24B-MNVLE-RV/EC24B-RSVLE-WF25,00013.5521,3345
69AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWJ24B-MNVDE/JC24B-RSVDE-WJ25,00013.6221,2325
70AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-WL25,00013.8320,9025
71AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWR24B-MNVJE-RV/RC24B-RSVJE-WR25,00013.5521,3345
72AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-LK25,10013.8121,0165
73AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-LK25,10013.8121,0165
74AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-LK25,10013.8121,0165
75AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-DCC25,20013.1822,1035
76AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-SK26,00013.6022,1035
77AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF24BF-R1A/UAC24BF-R1A26,00013.6022,1065
78AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDURF24B-R1A/URC24B-R1A26,00013.6022,1065
79AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK24A-MNVKE-RV/KC24A-RSVKE-SK26,61413.0923,5185
80AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF24AF-R1A/UAC24AF-R1A26,61413.0923,5105
81AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDURF24A-R1A/URC24A-R1A26,61413.0923,5105
82AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-WL30,50012.8327,4935
83AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK30A-MNVKE-RV/KC30A-RSVKE-SK30,70812.6428,0915
84AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF30AF-R1A/UAC30AF-R1A30,70812.6428,0925
85AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-SK31,00013.0427,4935
86AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF30BF-R1A/UAC30BF-R1A31,00013.0427,4895
87AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-DCC31,50013.2527,4905
88AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-LK32,00013.3827,6555
89AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-LK32,00013.3827,6555
90AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-LK32,00013.3827,6555
91AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL36A-MNVKE-RV/KC36A-RSVKE-WL35,00013.0431,0315
92AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC36B-MNVLE-RY/KC36B-RSYLE-DCC36,00012.5433,1965
93AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36B-MNVLE-RV/KC36B-RSVLE-LK36,00013.6530,487 5 ★
94AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVLE-RY/KC36B-RSYLE-SK36,10013.3831,1985
95AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36B-MNVLE-RY/KC36B-RSYLE-LK36,20013.9330,051 5 ★
96AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL36B-MNVJE-RY/KC36B-RSYJE-WL36,20012.9032,4495
97AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL36B-MNVLE-RY/KC36B-RSYLE-WL36,20013.5830,813 5 ★
98AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-SK36,30012.6833,1005
99AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA36A-MNVKE-RV/KC36A-RSVKE-LK36,50012.7533,1005
100AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36A-MNVKE-RV/KC36A-RSVKE-LK36,50012.7533,1005
101AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36B-MNVJE-RY/KC36B-RSYJE-LK36,50012.7133,2075
102AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC36A-MNVKE-RV/KC36A-RSVKE-LK36,50012.7533,1005
103AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVJE-RY/KC36B-RSYJE-SK36,50013.2831,7815
104AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVLE-RV/KC36B-RSVLE-SK36,50013.3731,5765
105AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF36BF-R3A/UAC36BF-R3A36,50013.2831,7815
106AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL36B-MNVJE-RV/KC36B-RSVJE-WL36,50012.7533,1025
107AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36B-MNVJE-RV/KC36B-RSVJE-LK36,80012.8633,0895
108AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL36A-MNVKE-RY/KC36A-RSYKE-WL36,80012.6533,6445
109AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-WL36,80012.8633,1005
110AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDSK36A-MNVKE-RY/KC36A-RSYKE-SK36,85012.8733,1005
111AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDUAF36AF-R3A/UAC36AF-R3A36,85012.8733,1085
112AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-DCC37,00012.9333,0895
113AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA36A-MNVKE-RY/KC36A-RSYKE-LK37,00012.8033,4275
114AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-LK37,00012.8033,4275
115AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36A-MNVKE-RY/KC36A-RSYKE-LK37,00012.8033,4275
116AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-LK37,00012.8033,4275
117AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC36A-MNVKE-RY/KC36A-RSYKE-LK37,00012.8033,4275
118AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-LK37,00012.8033,4275
119AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36A-MNVKE-RV/KC36A-RSVKE-SK37,19112.5834,1895
120AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF36AF-R1A/UAC36AF-R1A37,19112.5834,1855
121AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVJE-RV/KC36B-RSVJE-SK37,20013.0033,0895
122AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF36BF-R1A/UAC36BF-R1A37,20013.0033,0895
123AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC40B-MNVLE-RY/KC40B-RSYLE-DCC40,00012.5736,7965
124AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK40B-MNVJE-RY/KC40B-RSYJE-SK40,00012.8735,9385
125AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF40BF-R3A/UAC40BF-R3A40,00012.8735,9385
126AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL40B-MNVJE-RY/KC40B-RSYJE-WL40,00012.8735,9385
127AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB40B-MNVJE-RY/KC40B-RSYJE-LK40,50012.7336,7885
128AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA40A-MNVLE-RY/KC40A-RSYLE-LK40,94412.8336,9015
129AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB40A-MNVLE-RY/KC40A-RSYLE-LK40,94412.8336,9015
130AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC40A-MNVLE-RY/KC40A-RSYLE-LK40,94412.8336,9015
131AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK40A-MNVKE-RY/KC40A-RSYKE-SK40,94412.4937,8915
132AMENAWALL TYPEINVERTERWRV09B-MNVJE-RV/RCV09B-RSVJE-WR9,40018.415,9045 ★
133AMENAWALL TYPEINVERTERWFV09B-MNVKE-RV/ECV09B-RSVKE-WF9,50019.485,639 5 ★
134AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV13B-MNVKE-RV/KCV13B-RSVKE-SK13,00021.946,851 5 ★★
135AMENAWALL TYPEINVERTERWFV13B-MNVKE-RV/ECV13B-RSVKE-WF13,00019.167,846 5 ★
136AMENAWALL TYPEINVERTERWRV13B-MNVJE-RV/RCV13B-RSVJE-WR13,00018.857,9755 ★
137AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV18B-MNVKE-RV/KCV18B-RSVKE-SK18,10020.3410,290 5 ★★
138AMENAWALL TYPEINVERTERWFV18B-MNVKE-RV/ECV18B-RSVKE-WF18,20018.6311,296 5 ★
139AMENAWALL TYPEINVERTERWRV18B-MNVJE-RV/RCV18B-RSVJE-WR18,80018.5811,7005 ★
140AMENAWALL TYPEINVERTERWFV24B-MNVKE-RV/ECV24B-RSVKE-WF25,00018.7915,385 5 ★
141AMENAWALL TYPEINVERTERWRV24B-MNVJE-RV/RCV24B-RSVJE-WR25,00018.7315,4345 ★
142AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV24B-MNVKE-RV/KCV24B-RSVKE-SK26,00021.1114,242 5 ★★
143AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV30B-MNVKE-RV/KCV30B-RSVKE-SK30,00020.8616,630 5 ★★
144AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV33B-MNVKE-RV/KCV33B-RSVKE-SK34,20018.7921,0465 ★
145AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV36B-MNVKE-RV/KCV36B-RSVKE-SK36,50020.9120,184 5 ★★
146AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV36B-MNVKE-RY/KCV36B-RSYKE-SK36,50021.3519,768 5 ★★
147AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV40B-MNVKE-RV/KCV40B-RSVKE-SK40,90020.4823,093 5 ★★
148AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV40B-MNVKE-RY/KCV40B-RSYKE-SK40,90020.0923,541 5 ★★
149BACCHUSWALL TYPEFIXED SPEEDBAFW-12-R410A/BACW-12-R410A13,10013.0011,6525
150BACCHUSWALL TYPEFIXED SPEEDBAFW-18-R410A/BACW-18-R410A18,40013.1016,2415
151BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBTVOA090/BTVOA0918,87113.037,8725
152BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDRSSC09CA-I/RSSC09CA-O9,00413.177,9055
153BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBSFOA090/BSFOA0919,21213.008,1945
154BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBTVOA120/BTVOA12111,94213.0110,6145
155BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBSFOA120/BSFOA12112,00513.0010,6785
156BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDRSSC12CA-I/RSSC12CA-O12,81413.2411,1915
157BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBSFOA180/BSFOA18117,06013.0015,1745
158BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBTVOA180/BTVOA18118,76613.0216,6665
159BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDRSSC18CA-I/RSSC18CA-O18,97613.4416,3265
160BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBSFOA240/BSFOA24123,20213.0020,6385
161BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDRSSC24CA-I/RSSC24CA-O24,32513.0321,5875
162BEKOWALL TYPEINVERTERRSVC09BY-I/RSVC09BY-O8,53017.235,7255
163BEKOWALL TYPEINVERTERBSVOA090/BSVOA0918,87117.505,862 5 ★
164BEKOWALL TYPEINVERTERRSVC10AA2-I/RSVC10AA2-O9,50416.796,5455
165BEKOWALL TYPEINVERTERRSVC12BY-I/RSVC12BY-O11,94217.907,714 5 ★
166BEKOWALL TYPEINVERTERBSVOA120/BSVOA12112,00518.707,423 5 ★
167BEKOWALL TYPEINVERTERRSVC13AA2-I/RSVC13AA2-O12,16816.008,7945
168BEKOWALL TYPEINVERTERBSVOA180/BSVOA18117,74217.5011,723 5 ★
169BEKOWALL TYPEINVERTERRSVC18AA2-I/RSVC18AA2-O19,34216.8213,2975
170BEKOWALL TYPEINVERTERRSVC24AA2-I/RSVC24AA2-O24,32116.5516,9935
171BEKOWALL TYPEINVERTERBSVOA240/BSVOA24124,56615.6018,2095
172CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42TSGS010-703/38TSGS010-7039,20013.587,8345
173CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42SAE010/38SAE0109,35012.908,3815
174CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HFE010/38HFE0109,50013.288,2755
175CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42AAF010/38AAF0109,59713.798,0475
176CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42SAE012/38SAE01212,16512.9210,8875
177CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42TSGS013-713/38TSGS013-71312,20013.4510,4895
178CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42AAF013/38AAF01312,21413.4410,5085
179CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE004-R1/38FDE013-R112,80013.9410,6185 ★
180CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HFE013/38HFE01312,80013.4610,9975
181CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0131UP/38TSF0131A113,00013.4311,1935
182CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE004-R1/38FCE013-R113,00013.8110,8885
183CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42TSF0131CP/38TSF0131A113,00013.0611,5105
184CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42TSGS013-703/38TSGS013-70313,00013.5111,1275
185CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VMJ012X/38RLJ012R10013,30713.3011,5695
186CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG004X/38RLG012R10013,30713.3011,5695
187CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ004X/38RLJ012R10013,30713.3011,5695
188CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG004X110/38RLG012R10013,30713.3011,5695
189CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ004X/38RLJ012R10013,30713.3011,5695
190CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42TSGS018-703/38TSGS018-70318,00013.4415,4865
191CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0181UP/38TSF0181A118,10012.8916,2375
192CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0181CP/38TSF0181A118,10013.0016,1005
193CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42AAF018/38AAF01818,18013.7715,2665
194CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42HFE018/38HFE01818,50013.1916,2235
195CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42SAE018/38SAE01818,65013.0016,5895
196CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE006-R1/38FCE018-R118,70012.9816,6595
197CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE006-R1/38FDE018-R118,80013.4016,2235
198CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ018X/38RLJ018R12019,10713.3016,6125
199CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ018X/38RLJ018R12019,10713.3016,6125
200CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VMJ018X/38RLJ018R12019,10713.3016,6125
201CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ006X/38RLJ018R12019,10713.3016,6125
202CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ006X/38RLJ018R12019,10713.3016,6125
203CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG018X/38RLG018R10019,44813.3016,9085
204CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG018X/38RLG018S10119,44813.3016,9085
205CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG006X/38RLG018R10019,44813.3016,9085
206CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG006X/38RLG018S10119,44813.3016,9085
207CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG006X110/38RLG018R10019,44813.3016,9085
208CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG006X110/38RLG018S10119,44813.3016,9085
209CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42SAE025/38SAE02524,02013.1021,2025
210CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0241UP/38TSF0242A124,20013.1721,2475
211CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0242CP/38TSF0242A124,20013.0721,4105
212CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42TSGS025-703/38TSGS025-70324,20014.1919,720 5 ★
213CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG024X/38RLG024R10024,90813.3021,6555
214CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG008X/38RLG024R10024,90813.3021,6555
215CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG008X110/38RLG024R10024,90813.3021,6555
216CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HFE025/38HFE02525,00013.4821,4505
217CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42AAF025/38AAF02525,06113.8120,9845
218CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ024X/38RLJ024R12025,24913.3021,9525
219CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ024X/38RLJ024R12025,24913.3021,9525
220CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VMJ024X/38RLJ024R12025,24913.3021,9525
221CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ008X/38RLJ024R12025,24913.3021,9525
222CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ008X/38RLJ024R12025,24913.3021,9525
223CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE008-R1/38FDE025-R125,80013.5022,0995
224CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG024X/38RLG024S10125,93113.3022,5455
225CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG008X/38RLG024S10125,93113.3022,5455
226CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG008X110/38RLG024S10125,93113.3022,5455
227CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE008-R1/38FCE025-R126,40012.9823,5185
228CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0301UP/38TSF0301A130,00013.0026,6845
229CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HIE030-R1/38HIE030-R130,00012.6227,4885
230CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0301CP/38TSF0301A130,00012.8626,9755
231CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBG030X/38RLG030S10130,02612.7527,2315
232CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ030X/38RLJ030R10030,02612.7527,2315
233CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG030X/38RLG030S10130,02612.7527,2315
234CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ030X/38RLJ030R10030,02612.7527,2315
235CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VMJ030X/38RLJ030R10030,02612.7527,2315
236CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG010X/38RLG030S10130,02612.7527,2315
237CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ010X/38RLJ030R10030,02612.7527,2315
238CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG010X110/38RLG030S10130,02612.7527,2315
239CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ010X/38RLJ030R10030,02612.7527,2315
240CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE010-R1/38FDE030-R130,50012.8327,4895
241CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HGE030/38HGE03030,50012.9027,3295
242CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE010-R1/38FCE030-R131,00012.7628,0915
243CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HGE036/38HGE03635,00013.0431,0315
244CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HIE036-R3/38HIE036-R336,00012.5433,1965
245CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40TSF0361UP/ 38TSF0361A1,A336,10012.4033,6645
246CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0361UP/38TSF0361A136,10012.6832,9205
247CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0361UP/38TSF0361A1,A336,10012.4033,6645
248CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40TSF0361UP/38TSF0361A336,10012.9032,3595
249CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0361CP/ 38TSF0361A1,A336,10012.4033,6645
250CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0361CP/38TSF0361A136,10012.4933,4215
251CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0361CP/38TSF0361A336,10012.5233,3415
252CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40QBG036X/38RLG036S10136,16712.7532,8005
253CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40QBG036X/38RLG036S30136,16712.7532,8005
254CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ036X/38RLJ036R10036,16712.7532,8005
255CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ036X/38RLJ036R30036,16712.7532,8005
256CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG036X/38RLG036S10136,16712.7532,8005
257CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG036X/38RLG036S30136,16712.7532,8005
258CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ036X/38RLJ036R10036,16712.7532,8005
259CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ036X/38RLJ036R30036,16712.7532,8005
260CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VMJ036X/38RLJ036R10036,16712.7532,8005
261CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VMJ036X/38RLJ036R30036,16712.7532,8005
262CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG012X/38RLG036S10136,16712.7532,8005
263CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG012X/38RLG036S30136,16712.7532,8005
264CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ012X/38RLJ036R10036,16712.7532,8005
265CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ012X/38RLJ036R30036,16712.7532,8005
266CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG012X110/38RLG036S10136,16712.7532,8005
267CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG012X310/38RLG036S30136,16712.7532,8005
268CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ012X/38RLJ036R10036,16712.7532,8005
269CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ012X/38RLJ036R30036,16712.7532,8005
270CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE012-R3/38FCE036-R336,20012.6533,1005
271CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE012-R3/38FDE036-R336,20012.6033,2215
272CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HIE036-R1/38HIE036-R136,20012.6533,0905
273CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HGE036-R3/38HGE036-R336,80012.6533,6445
274CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE012-R1/38FCE036-R137,00012.5134,1895
275CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE012-R1/38FDE036-R137,00012.9333,0895
276CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE014-R3/38FDE040-R340,00012.5736,7965
277CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0401UP/ 38TSF0401A1,A340,20012.4037,4875
278CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0401UP/38TSF0401A140,20012.7336,5155
279CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0401UP/38TSF0401A1,A340,20012.4037,4875
280CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0401UP/38TSF0401A340,20012.6636,7175
281CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HIE040-R3/38HIE040-R340,20012.6336,8045
282CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0401CP/ 38TSF0401A1,A340,20012.4037,4875
283CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0401CP/38TSF0401A140,20012.5637,0105
284CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0401CP/38TSF0401A340,20012.5936,9215
285CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ040X/38RLJ040R10040,24512.7536,4995
286CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40QBG040X/38RLG040S10140,26212.7536,5145
287CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40QBG040X/38RLG040S31140,26212.7536,5145
288CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ040X/38RLJ040R10040,26212.7536,5145
289CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ040X/38RLJ040R30040,26212.7536,5145
290CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG040X/38RLG040S10140,26212.7536,5145
291CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG040X/38RLG040S31140,26212.7536,5145
292CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ040X/38RLJ040R30040,26212.7536,5145
293CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VMJ040X/38RLJ040R10040,26212.7536,5145
294CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VMJ040X/38RLJ040R30040,26212.7536,5145
295CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG014X/38RLG040S10140,26212.7536,5145
296CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG014X/38RLG040S31140,26212.7536,5145
297CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ014X/38RLJ040R10040,26212.7536,5145
298CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ014X/38RLJ040R31040,26212.7536,5145
299CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG014X110/38RLG040S10140,26212.7536,5145
300CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG014X310/38RLG040S31140,26212.7536,5145
301CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ014X/38RLJ040R10040,26212.7536,5145
302CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ014X/38RLJ040R30040,26212.7536,5145
303CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE014-R3/38FCE040-R340,90012.4837,8915
304CARRIERWALL TYPEINVERTER42TEVGB010-703/38TEVGB010-7038,50016.455,9755
305CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVG010-703/38TOVG010-7039,20016.286,5345
306CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVGS010-703/38TOVGS010-7039,20017.166,1995
307CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVAA010/38TVAA0109,20024.004,433 5 ★★★
308CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVG010-703/38TVG010-7039,20016.286,5345
309CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVGS010-703/38TVGS010-7039,20017.166,1995
310CARRIERWALL TYPEINVERTER42TEVGB013-703/38TEVGB013-70312,00016.248,5445
311CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVG013-703/38TOVG013-70312,20017.717,966 5 ★
312CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVGS013-703/38TOVGS013-70312,20019.387,279 5 ★
313CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVAA013/38TVAA01312,20022.506,270 5 ★★★
314CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVG013-703/38TVG013-70312,20017.717,966 5 ★
315CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVGS013-703/38TVGS013-70312,20019.387,279 5 ★
316CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0131UP/38TSV0131A113,00021.157,107 5 ★★
317CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TSV0131BP/38TSV0131A113,00017.098,7965
318CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0132CP/38TSV0131A113,00018.877,966 5 ★
319CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0131UP/38TGV0131A113,30026.005,915 5 ★★★
320CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0131BP/38TGV0131A113,30022.156,943 5 ★★
321CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0131CP/38TGV0131A113,30023.306,600 5 ★★★
322CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVG016-703/38TOVG016-70315,30017.1610,3105
323CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVGS016-703/38TOVGS016-70315,30018.639,496 5 ★
324CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVG016-703/38TVG016-70315,30017.1610,3105
325CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVGS016-703/38TVGS016-70315,30018.639,496 5 ★
326CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TSV0181BP/38TSV0181A117,10017.1311,5435
327CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVG018-703/38TOVG018-70317,40017.4011,5635
328CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVG018-703/38TVG018-70317,40017.4011,5635
329CARRIERWALL TYPEINVERTER42TEVGB018-703/38TEVGB018-70318,00017.5711,846 5 ★
330CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVGS018-703/38TOVGS018-70318,00020.7810,016 5 ★★
331CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVAA018/38TVAA01818,00020.8110,002 5 ★★
332CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVGS018-703/38TVGS018-70318,00020.7810,016 5 ★★
333CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0181UP/38TGV0181A118,10024.108,684 5 ★★★
334CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0181UP/38TSV0181A118,10019.9910,470 5 ★
335CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0181BP/38TGV0181A118,10018.2011,5005 ★
336CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0181CP/38TGV0181A118,10021.409,780 5 ★★
337CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0182CP/38TSV0181A118,10018.1511,531 5 ★
338CARRIERWALL TYPEINVERTER42TEVGB024-703/38TEVGB024-70320,40017.0613,8275
339CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVGS024-703/38TOVGS024-70320,40020.8511,314 5 ★★
340CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVGS024-703/38TVGS024-70320,40020.8511,314 5 ★★
341CARRIERWALL TYPEINVERTER42TSV0241BP/38TSV0241A120,80018.3613,100 5 ★
342CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVAA024/38TVAA02421,00020.8811,630 5 ★★
343CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0241UP/38TGV0241A124,20019.0014,7285 ★
344CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0241UP/38TSV0241A124,20018.3215,275 5 ★
345CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER42TGV0241BP/38TGV0241A124,20018.0015,5465 ★
346CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0241CP/38TGV0241A124,20018.5015,1265 ★
347CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0242CP/38TSV0241A124,20016.9216,5385
348CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0251UP/38TGV0251A125,20022.7212,825 5 ★★★
349CARRIERWALL TYPEINVERTER42TEVGB028-703/38TEVGB028-70325,20018.9715,361 5 ★
350CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0251CP/38TGV0251A125,20022.7212,825 5 ★★★
351CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0301UP/38TGV0301A130,00020.8516,638 5 ★★
352CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0301BP/38TGV0301A130,00017.0020,406 5 ★
353CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0301CP/38TGV0301A130,00020.8516,638 5 ★★
354CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0362CP / 38TSV0361A1,A334,00017.4022,595 5 ★
355CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0362CP/38TSV0361A134,00017.4022,595 5 ★
356CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0362CP/38TSV0361A1,A334,00017.4022,595 5 ★
357CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0362CP/38TSV0361A334,00017.4022,595 5 ★
358CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0361UP / 38TSV0361A1,A334,10018.1321,749 5 ★
359CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0361UP/38TSV0361A134,10018.1321,749 5 ★
360CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0361UP/38TSV0361A334,10018.1321,749 5 ★
361CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TSV0361BP / 38TSV0361A1,A335,50015.3226,7955
362CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TSV0361BP/38TSV0361A135,50015.3226,7955
363CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TSV0361BP/38TSV0361A335,50015.3226,7955
364CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0361UP/38TGV0361A136,10020.0020,872 5 ★★
365CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0361UP/38TGV0361A1,A336,10020.0020,872 5 ★★
366CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0361UP/38TGV0361A336,10020.0020,872 5 ★★
367CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0361BP/38TGV0361A136,10017.0024,555 5 ★
368CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0361BP/38TGV0361A1,A336,10017.0024,555 5 ★
369CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0361BP/38TGV0361A336,10017.0024,555 5 ★
370CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0361CP/38TGV0361A136,10020.0020,872 5 ★★
371CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0361CP/38TGV0361A1,A336,10020.0020,872 5 ★★
372CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0361CP/38TGV0361A336,10020.0020,872 5 ★★
373CARRIERFloor/ceiling TypeINVERTER42TSV0402CP/38TSV0401A337,50017.0325,462 5 ★
374CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0391UP/38TGV0391A338,50021.5020,706 5 ★★★
375CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0391CP/38TGV0391A338,50021.5020,706 5 ★★★
376CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0401UP/38TSV0401A139,20016.7127,126 5 ★
377CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0401UP/38TSV0401A1,A339,20016.7127,126 5 ★
378CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0401UP/38TSV0401A339,20016.7127,126 5 ★
379CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0401UP/38TGV0401A140,20020.3022,899 5 ★★
380CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0401UP/38TGV0401A1,A340,20020.3022,899 5 ★★
381CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0401UP/38TGV0401A340,20020.3022,899 5 ★★
382CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0401BP/38TGV0401A140,20016.5028,172 5 ★
383CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0401BP/38TGV0401A1,A340,20016.5028,172 5 ★
384CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0401BP/38TGV0401A340,20016.5028,172 5 ★
385CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0401CP/38TGV0401A140,20020.3022,899 5 ★★
386CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0401CP/38TGV0401A1,A340,20020.3022,899 5 ★★
387CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0401CP/38TGV0401A340,20020.3022,899 5 ★★
388CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0402CP1/38TSV0401A140,30016.0429,0525
389CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-09TS55/CEC-09TS559,21212.968,2195
390CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-09TL55/CEC-09TL559,30013.757,8215
391CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-12TS55/CEC-12TS5512,28313.2210,7445
392CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-12TL55/CEC-12TL5512,30013.3210,6785
393CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-18TL55/CEC-18TL5518,30013.4015,7925
394CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-24TS55/CEC-24TS5523,54313.1720,6715
395CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-24TL55/CEC-24TL5524,90213.4021,4895
396CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-09TL55/CIC-09TL559,20018.535,741 5 ★
397CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-09TS55/CIC-09TS559,21218.025,9115 ★
398CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-12TS55/CIC-12TS5512,28319.047,4605 ★
399CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-12TL55/CIC-12TL5512,70019.357,589 5 ★
400CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-18TS55/CIC-18TS5518,08417.4012,0185
401CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-18TL55/CIC-18TL5518,30018.6011,377 5 ★
402CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-24TL55/CIC-24TL5525,00019.1115,127 5 ★
403CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE09/CCS-AFE099,10012.978,1135
404CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-2AFE09/CCS-2AFE099,20013.008,1835
405CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-JSFE09/CCS-JSFE099,20013.008,1835
406CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-IFE09-1/CCS-IFE09-19,28013.108,1915
407CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE12/CCS-AFE1212,40013.2710,8055
408CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-2AFE13/CCS-2AFE1312,50013.0011,1185
409CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE13-1/CCS-AFE13-112,50013.0011,1185
410CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-IFE13-1/CCS-IFE13-112,50013.1411,0005
411CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-JSFE13/CCS-JSFE1312,50013.0011,1185
412CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF13R-410/CCS-QF13R-41013,20012.9511,7865
413CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF13S9/CCS-QF13S913,20012.8511,8785
414CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN13/CCS-32EFN1313,24213.2711,5395
415CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN13/CCS-410EFN1313,46213.3111,6955
416CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF13/CCS-32BF1313,64813.2211,9385
417CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF13/CCS-32BF1313,64813.0612,0845
418CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF13/CCS-32BF1313,64812.9912,1495
419CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN15/CCS-410EFN1515,05412.9313,4635
420CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-2AFE18/CCS-2AFE1818,00013.0016,0115
421CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-J SMART 18/CCS-J SMART 1818,08013.1015,9595
422CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-JSFE18/CCS-JSFE1818,08013.1015,9595
423CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE18/CCS-AFE1818,10013.2015,8565
424CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF18S9/CCS-QF18S918,40012.8916,5065
425CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-IFE18-1/CCS-IFE18-118,46013.0716,3325
426CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE18-1/CCS-AFE18-118,48413.6215,6935
427CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF18R-410/CCS-QF18R-41018,50013.1116,3175
428CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN18/CCS-410EFN1818,55613.5515,8355
429CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN18-2/CCS-32EFN18-218,96212.9016,9975
430CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF19/CCS-32BF1919,44813.1217,1405
431CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF19/CCS-32BF1919,44813.6016,5355
432CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF19/CCS-32BF1919,44814.0715,983 5 ★
433CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN20/CCS-32EFN2020,18812.9717,9985
434CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN20/CCS-410EFN2020,19213.0017,9605
435CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-2AFE25/CCS-2AFE2524,10013.0021,4365
436CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE25-1/CCS-AFE25-124,10013.0021,4365
437CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF25S9/CCS-QF25S925,00012.9322,3575
438CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE25/CCS-AFE2525,10013.1722,0385
439CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-J SMART 25/CCS-J SMART 2525,10013.0022,3265
440CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-JSFE25/CCS-JSFE2525,10013.0022,3265
441CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN25-2/CCS-32EFN25-225,15013.9620,832 5 ★
442CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF25R-410/CCS-QF25R-41025,20013.0622,3125
443CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-IFE25-1/CCS-IFE25-125,36313.1722,2695
444CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF25/CCS-32BF2525,59013.1522,5025
445CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF25/CCS-32BF2525,59013.0822,6225
446CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF25/CCS-32BF2525,59013.2622,3155
447CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN25-1/CCS-410EFN25-125,87113.0023,0125
448CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN28/CCS-32EFN2828,17612.5625,9405
449CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF28/CCS-32BF2828,31912.6225,9485
450CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF28/CCS-32BF28(A)28,31912.5426,1135
451CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF28/CCS-32BF2828,31912.7225,7445
452CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF28/CCS-32BF28(A)28,31912.6225,9485
453CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN28-1/CCS-410EFN28-128,46612.8325,6555
454CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN30/CCS-32EFN3030,20012.4228,1175
455CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF30/CCS-32BF3030,36612.6327,8015
456CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF30/CCS-32BF30(A)30,36612.5927,8895
457CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF30/CCS-32BF3030,36612.6227,8235
458CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF30/CCS-32BF30(A)30,36612.5727,9345
459CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF30S9S/CCS-QF30S9S30,50012.9427,2555
460CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF30S-410/CCS-QF30S-41030,60012.6128,0605
461CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN30/CCS-410EFN3030,87012.6628,1965
462CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF30R-410T/CCS-QF30R-410T30,90012.5828,4025
463CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN33/CCS-410EFN33(A)33,04612.5930,3515
464CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF33/CCS-32BF3333,43712.6330,6135
465CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF33/CCS-32BF33(A)33,43712.5830,7345
466CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF33/CCS-32BF3333,43712.5530,8085
467CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF33/CCS-32BF33(A)33,43712.5830,7345
468CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN33/CCS-410EFN3333,50912.6930,5345
469CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN36/CCS-410EFN3636,16012.5233,3975
470CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF36-32/CCS-QF36-3236,50013.2631,8295
471CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF36R-410T/CCS-QF36R-410T36,50012.5833,5505
472CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF36/CCS-32BF3636,50812.6033,5045
473CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF36/CCS-32BF36(A)36,50812.5333,6915
474CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF36/CCS-32BF3636,50812.5133,7455
475CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF36/CCS-32BF36(A)36,50812.5833,5575
476CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF36/CCS-32BF3636,50812.6533,3715
477CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF36/CCS-32BF36(A)36,50812.5533,6375
478CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN36-1/CCS-410EFN36(A)-136,62713.0332,5045
479CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF36R-410/CCS-QF36R-41036,70012.9032,8975
480CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN38/CCS-410EFN3838,17212.4535,4535
481CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF38R-410T/CCS-QF38R-410T38,50012.5935,3605
482CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF38R-410/CCS-QF38R-41038,90012.5935,7275
483CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN38/CCS-410EFN38(A)39,08612.4936,1865
484CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF40R-410T/CCS-QF40R-410T40,00012.5037,0025
485CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF40R-410/CCS-QF40R-41040,20012.5836,9515
486CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF40S-410T/CCS-QF40S-410T40,60012.5237,4975
487CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF40/CCS-32BF4040,60212.5637,3805
488CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF40/CCS-32BF40(A)40,60212.5337,4695
489CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF40/CCS-32BF4040,60212.5437,4395
490CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF40/CCS-32BF40(A)40,60212.5537,4095
491CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF40/CCS-32BF4040,60212.5137,5295
492CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF40/CCS-32BF40(A)40,60212.5537,4095
493CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN40/CCS-410EFN4040,94412.9736,5035
494CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN40/CCS-410EFN40(A)40,94412.6937,3085
495CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-IVA09/CCS-IVA099,20018.535,741 5 ★
496CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-2IVA09/CCS-2IVA099,40018.905,7515 ★
497CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-IVA09-1/CCS-IVA09-19,40018.905,7515 ★
498CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-2IVA13/CCS-2IVA1312,50018.107,9865 ★
499CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-IVA12/CCS-IVA1212,70019.357,589 5 ★
500CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF13INV/CCS-QF13INV13,20019.038,021 5 ★
501CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB13/CCS-410IVB1313,30615.3510,0235
502CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW13/CCS-410IBW1313,30715.1610,1505
503CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW13-1/CCS-410IBW13-113,30715.1410,1635
504CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW13/CCS-410IBW1313,30715.1510,1575
505CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW13-1/CCS-410IBW13-113,30715.1510,1575
506CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW13/CCS-410IBW1313,30715.1810,1365
507CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW13-1/CCS-410IBW13-113,30715.1510,1575
508CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB13/CCS-410IMB1313,30717.728,683 5 ★
509CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW13/CCS-32IBW1313,64818.228,662 5 ★
510CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW13/CCS-32IBW1313,64818.818,390 5 ★
511CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW13/CCS-32IBW1313,64818.798,399 5 ★
512CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB18/CCS-410IMB1818,08417.5111,942 5 ★
513CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-2IVA18/CCS-2IVA1818,10017.0012,3115
514CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-IVA18-1/CCS-IVA18-118,10017.0012,3115
515CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-IVA18/CCS-IVA1818,30018.6011,377 5 ★
516CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB18/CCS-410IVB1818,42416.2413,1185
517CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF18INV/CCS-QF18INV18,50017.4912,2315
518CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW18/CCS-410IBW1818,76615.1714,3045
519CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW18-1/CCS-410IBW18-118,76615.1614,3145
520CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW19/CCS-410IBW1919,10715.1914,5455
521CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW19-1/CCS-410IBW19-119,10715.1514,5835
522CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW19/CCS-410IBW1919,10715.1714,5645
523CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW19-1/CCS-410IBW19-119,10715.1614,5745
524CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW19/CCS-32IBW1919,44818.1312,404 5 ★
525CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW19/CCS-32IBW1919,44819.1111,768 5 ★
526CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW19/CCS-32IBW1919,44818.9311,880 5 ★
527CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB20/CCS-410IVB2020,13016.0014,5485
528CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB20/CCS-410IMB2020,13117.3513,4175
529CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-2IVA25/CCS-2IVA2524,10017.9015,5685 ★
530CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-IVA25/CCS-IVA2525,00019.1115,127 5 ★
531CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB25/CCS-410IVB2525,24816.0418,2015
532CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW25/CCS-410IBW2525,24915.1819,2335
533CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW25-1/CCS-410IBW25-125,24915.1619,2595
534CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW25/CCS-410IBW2525,24915.1719,2465
535CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW25-1/CCS-410IBW25-125,24915.1819,2335
536CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW25/CCS-410IBW2525,24915.2119,1955
537CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW25-1/CCS-410IBW25-125,24915.1719,2465
538CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF25INV/CCS-QF25INV25,50017.4916,8595
539CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW25/CCS-32IBW2525,59017.6816,737 5 ★
540CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW25/CCS-32IBW2525,59018.1416,312 5 ★
541CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW25/CCS-32IBW2525,59018.0616,384 5 ★
542CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB26/CCS-410IMB2626,27218.1716,719 5 ★
543CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW28/CCS-32IBW2828,31916.7619,538 5 ★
544CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW28/CCS-32IBW2828,31916.7119,597 5 ★
545CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW28/CCS-410IBW2828,32015.1621,6015
546CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW28-1/CCS-410IBW28-128,32015.0921,7015
547CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW30-1/CCS-410IBW30-130,02515.1822,8715
548CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW30/CCS-410IBW3030,02615.2022,8425
549CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW30/CCS-410IBW3030,02615.1122,9785
550CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW30-1/CCS-410IBW30-130,02615.0823,0245
551CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB30/CCS-410IMB3030,02617.1620,233 5 ★
552CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB30/CCS-410IVB3030,33615.6322,4435
553CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW30/CCS-32IBW3030,36616.6421,101 5 ★
554CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW30/CCS-32IBW3030,36616.5921,165 5 ★
555CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW30/CCS-410IBW3030,36715.1623,1625
556CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW30-1/CCS-410IBW30-130,36715.1623,1625
557CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF30INV/CCS-QF30INV30,90017.1520,834 5 ★
558CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW33/CCS-410IBW3333,09615.0925,3615
559CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW33/CCS-410IBW33(A)33,09615.1125,3275
560CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW33-1/CCS-410IBW33(A)-133,09615.0725,3955
561CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW33-1/CCS-410IBW33-133,09615.0425,4455
562CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB33/CCS-410IMB3333,09617.0422,459 5 ★
563CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW33/CCS-32IBW3333,43717.1222,584 5 ★
564CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW33/CCS-32IBW33(A)33,43718.2821,151 5 ★
565CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW33/CCS-32IBW3333,43717.0522,677 5 ★
566CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW33/CCS-32IBW33(A)33,43718.2421,197 5 ★
567CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF33INV/CCS-QF33INV33,90017.7122,134 5 ★
568CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW36-1/CCS-410IBW36-136,16715.1627,5865
569CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW36/CCS-410IBW3636,16715.0827,7335
570CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW36/CCS-410IBW36(A)36,16715.1327,6415
571CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW36-1/CCS-410IBW36(A)-136,16715.0927,7145
572CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW36-1/CCS-410IBW36-136,16715.0627,7695
573CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB36/CCS-410IMB3636,16717.1324,414 5 ★
574CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB36/CCS-410IVB36(B)36,16716.3425,5945
575CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB36/CCS-410IVB36(C)36,16716.6625,102 5 ★
576CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF36INV/CCS-QF36INV36,50017.7323,805 5 ★
577CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF36IV/CCS-QF36IV36,50018.9922,225 5 ★
578CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW36/CCS-32IBW3636,50817.3524,331 5 ★
579CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW36/CCS-32IBW36(A)36,50817.7423,796 5 ★
580CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW36/CCS-32IBW3636,50817.9523,518 5 ★
581CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW36/CCS-32IBW36(A)36,50818.1223,297 5 ★
582CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW36/CCS-32IBW3636,50817.8323,676 5 ★
583CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW36/CCS-32IBW36(A)36,50818.0223,427 5 ★
584CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW36/CCS-410IBW3636,50815.1827,8105
585CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW36-1/CCS-410IBW36-136,50815.1527,8655
586CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB36/CCS-410IVB3636,50816.5425,523 5 ★
587CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB36/CCS-410IVB36(A)36,50816.4225,7095
588CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW36/CCS-410IBW3636,61715.1927,8745
589CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW36/CCS-410IBW36(A)36,61715.1627,9295
590CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW36-1/CCS-410IBW36(A)-136,61715.1427,9665
591CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW36/CCS-410IBW36(A)36,61715.1927,8745
592CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW36-1/CCS-410IBW36(A)-136,61715.1627,9295
593CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB36/CCS-410IMB36(A)36,61718.0523,458 5 ★
594CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF40INV/CCS-QF40INV40,20016.6827,868 5 ★
595CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB40/CCS-410IVB4040,26116.3528,4745
596CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB40/CCS-410IVB40(A)40,26116.7427,810 5 ★
597CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB40/CCS-410IVB40(B)40,26115.6629,7285
598CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB40/CCS-410IVB40(C)40,26116.9027,547 5 ★
599CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW40/CCS-410IBW4040,26215.1630,7105
600CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW40/CCS-410IBW40(A)40,26215.1830,6695
601CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW40-1/CCS-410IBW40(A)-140,26215.1630,7105
602CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW40-1/CCS-410IBW40-140,26215.1430,7505
603CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW40/CCS-410IBW4040,26215.1030,8325
604CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW40/CCS-410IBW40(A)40,26215.1430,7505
605CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW40-1/CCS-410IBW40(A)-140,26215.1130,8115
606CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW40-1/CCS-410IBW40-140,26215.0530,9345
607CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW40/CCS-410IBW4040,26215.2030,6295
608CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW40/CCS-410IBW40(A)40,26215.2530,5285
609CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW40-1/CCS-410IBW40(A)-140,26215.1530,7305
610CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW40-1/CCS-410IBW40-140,26215.1830,6695
611CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB40/CCS-410IMB4040,26216.4228,3535
612CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB40/CCS-410IMB40(A)40,26217.9425,951 5 ★
613CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW40/CCS-32IBW4040,60217.4426,920 5 ★
614CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW40/CCS-32IBW40(A)40,60217.8226,346 5 ★
615CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW40/CCS-32IBW4040,60217.9326,185 5 ★
616CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW40/CCS-32IBW40(A)40,60218.0126,068 5 ★
617CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW40/CCS-32IBW4040,60217.6126,660 5 ★
618CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW40/CCS-32IBW40(A)40,60217.9426,170 5 ★
619COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-09-R32/COCW-09-R329,20013.278,0175
620COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-09-R410A/COCW-09-R410A9,40013.388,1245
621COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-12-AX-R32/COCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
622COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-12-R410A/COCW-12-R410A13,10013.0011,6525
623COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFV-12/COCW-12-R3213,20013.7511,1015
624COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-12-R32/COCW-12-R3213,20013.7211,1255
625COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-18-AX-R32/COCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
626COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-18-R32/COCW-18-R3218,20013.2015,9435
627COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFV-18/COCW-18-R3218,40013.2416,0705
628COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-18-R410A/COCW-18-R410A18,40013.1016,2415
629COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-24-R32/COCW-24-R3225,10013.6821,2165
630COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-24-AX-R32/COCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
631COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-24-R410A/COCW-24-R410A25,20013.1422,1765
632COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFV-24/COCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
633COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-30/COCX-30-R410A30,30012.4528,1425
634COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-32-R410A/COCX-32-R410A32,20012.6629,4105
635COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-33-R410A/COCX-33-R410A33,90012.4931,3855
636COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-33-R410A/COCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
637COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-36RO-R32/COCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
638COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-36-R410A/COCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
639COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-36-R410A/COCX-36-R410A37,10012.6633,8865
640COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-38-R410A/COCX-38-R410A38,00012.4535,2935
641COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-38-R410A/COCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
642COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-40-R410A/COCX-40-R410A40,30012.7636,5205
643COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF12-FA-32/EC12-CA-3213,24213.2711,5395
644COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF12-FA-410 /EC12-CA-41013,46213.3111,6955
645COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF15-FA-410/EC15-CA-41015,05412.9313,4635
646COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF18-FA-410/EC18-CA-41018,55613.5515,8355
647COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF18-FA-32-2/EC18-CA-32-218,96212.9016,9975
648COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF20-FA-32/EC20-CA-3220,18812.9717,9985
649COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF20-FA-410/EC20-CA-41020,19213.0017,9605
650COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF25-FA-32-2/EC25-CA-32-225,15013.9620,832 5 ★
651COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF25-FA-410-1/EC25-CA-410-125,87113.0023,0125
652COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF28-FA-32/EC28-CA-3228,17612.5625,9405
653COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF28-FA-410-1/EC28-CA-410-128,46612.8325,6555
654COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF30-FA-32/EC30-CA-3230,20012.4228,1175
655COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF30-FA-410/EC30-CA-41030,87012.6628,1965
656COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF33-FA-410/EC33-CA(A)-41033,04612.5930,3515
657COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF33-FA-410/EC33-CA-41033,50912.6930,5345
658COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF36-FA-410/EC36-CA-41036,16012.5233,3975
659COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF36-FA-410-1/EC36-CA(A)-410-136,62713.0332,5045
660COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF38-FA-410/EC38-CA-41038,17212.4535,4535
661COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF38-FA-410/EC38-CA(A)-41039,08612.4936,1865
662COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF40-FA-410/EC40-CA(A)-41040,94412.6937,3085
663COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF40-FA-410/EC40-CA-41040,94412.9736,5035
664DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDATM09NV2S/ARM09NV2S9,20013.387,9515
665DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM09PV2S/RM09PV2S9,20013.387,9515
666DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM09PV2S5/RM09PV2S59,20013.387,9515
667DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDATM13NV2S/ARM13NV2S13,00013.2211,3715
668DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM13PV2S/RM13PV2S13,00013.2211,3715
669DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM13PV2S5/RM13PV2S513,00013.2211,3715
670DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ13NV2S/RNQ13NV2S14,17514.2611,494 5 ★
671DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM15PV2S/RM15PV2S14,40014.3111,636 5 ★
672DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM15PV2S5/RM15PV2S514,40014.3111,636 5 ★
673DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ18NV2S/RNQ18NV2S18,00013.4415,4865
674DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDATM18NV2S/ARM18NV2S18,09013.0416,0415
675DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM18PV2S/RM18PV2S18,09013.0416,0415
676DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM18PV2S5/RM18PV2S518,09013.0416,0415
677DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDATM24NV2S/ARM24NV2S22,53013.0419,9785
678DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM24PV2S/RM24PV2S22,53013.0419,9785
679DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM24PV2S5/RM24PV2S522,53013.0419,9785
680DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ24NV2S/RNQ24NV2S24,20013.4020,8835
681DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ30NV2S/RNQ30NV2S30,50013.3826,3595
682DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ30NV2S/RNQ30NV2S,FHNQ30NV2S/RNQ30NY2S30,50013.3826,3595
683DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ30NV2S/RNQ30NY2S30,50013.3826,3595
684DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ36NV2S/RNQ36NV2S37,50013.2032,8505
685DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ36NV2S/RNQ36NV2S,FHNQ36NV2S/RNQ36NY2S37,50013.2032,8505
686DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ36NV2S/RNQ36NY2S37,50013.2032,8505
687DAIKINWALL TYPEINVERTERFTXZ09NV1S/RZX09NV1S8,49525.743,816 5 ★★★
688DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKC09TV2S/RKC09TV2S8,50020.254,854 5 ★★
689DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM09SV2S/RKM09SV2S8,50026.053,773 5 ★★★
690DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKJ09NV1SS/RKJ09NV1S8,94721.684,772 5 ★★
691DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKJ09NV1SW/RKJ09NV1S8,94721.684,772 5 ★★
692DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC09RV2S/ARKC09RV2S9,00018.675,574 5 ★
693DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC09TV2S/ARKC09TV2S9,20019.125,564 5 ★
694DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ09TV2S/RKQ09TV2S9,20015.616,8155
695DAIKINWALL TYPEINVERTERFTXZ12NV1S/RZX12NV1S11,66121.836,177 5 ★★
696DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKC12TV2S/RKC12TV2S11,90020.006,880 5 ★★
697DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM12SV2S/RKM12SV2S11,90023.005,983 5 ★★★
698DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC12RV2S/ARKC12RV2S12,10018.627,514 5 ★
699DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC12TV2S/ARKC12TV2S12,30019.227,400 5 ★
700DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ12TV2S/RKQ12TV2S12,30016.928,4065
701DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKJ12NV1SS/RKJ12NV1S12,59222.256,544 5 ★★
702DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKJ12NV1SW/RKJ12NV1S12,59222.256,544 5 ★★
703DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBFC13DV2S/RZFC13DV2S13,00015.409,7615
704DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDBF13DV2S/RZFC13DV2S13,00015.109,9555
705DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDLF13DV2S/RZFC13DV2S13,00015.109,9555
706DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA13BV2S/RZF13CV2S13,04019.417,768 5 ★
707DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDF13BV2S/RZF13CV2S13,04018.508,150 5 ★
708DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA13BV2S/RZF13CV2S13,04023.276,480 5 ★★★
709DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCFC13DV2S/RZFC13DV2S13,60017.459,0125
710DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHFC13DV2S/RZFC13DV2S13,60016.059,7985
711DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF13CV2S/RZF13CV2S13,88025.986,178 5 ★★★
712DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKC15TV2S/RKC15TV2S14,30020.438,094 5 ★★
713DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM15SV2S/RKM15SV2S14,30020.707,988 5 ★★
714DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC15TV2S/ARKC15TV2S15,00018.409,427 5 ★
715DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ15TV2S/RKQ15TV2S15,00017.389,9805
716DAIKINWALL TYPEINVERTERFTXZ18NV1S/RXZ18NV1S16,54322.558,483 5 ★★★
717DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKC18TV2S/RKC18TV2S17,70021.139,686 5 ★★
718DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM18SV2S/RKM18SV2S17,70023.708,636 5 ★★★
719DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKJ18NV1SS/RKJ18NV1S17,95320.6810,038 5 ★★
720DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKJ18NV1SW/RKJ18NV1S17,95320.6810,038 5 ★★
721DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC18RV2S/ARKC18RV2S18,00021.759,570 5 ★★
722DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBFC18DV2S/RZFC18DV2S18,00015.4013,5155
723DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCFC18DV2S/RZFC18DV2S18,00017.4511,9285
724DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDBF18DV2S/RZFC18DV2S18,00015.1013,7845
725DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDLF18DV2S/RZFC18DV2S18,00015.1013,7845
726DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHFC18DV2S/RZFC18DV2S18,00016.0512,9685
727DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA18BV2S/RZF18CV2S18,01020.1010,361 5 ★★
728DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDF18BV2S/RZF18CV2S18,01018.4011,318 5 ★
729DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA18BV2S/RZF18CV2S18,01021.209,823 5 ★★
730DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF18CV2S/RZF18CV2S18,09025.288,274 5 ★★★
731DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC18TV2S/ARKC18TV2S18,10018.6711,210 5 ★
732DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ18TV2S/RKQ18TV2S18,10017.4711,9805
733DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC24RV2S/ARKC24RV2S20,50016.8014,1105
734DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC24TV2S/ARKC24TV2S20,50018.1113,089 5 ★
735DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKC24TV2S/RKC24TV2S20,50020.0211,840 5 ★★
736DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM24SV2S/RKM24SV2S20,50022.3010,630 5 ★★
737DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ24TV2S/RKQ24TV2S20,50017.4913,5535
738DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA24BV2S9/RZF24CV2S24,00020.6013,472 5 ★★
739DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBFC24DV2S/RZFC24DV2S24,00015.2018,2585
740DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCFC24DV2S/RZFC24DV2S24,00017.4515,9045
741DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDBF24DV2S/RZFC24DV2S24,00015.1018,3795
742DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDLF24DV2S/RZFC24DV2S24,00015.1018,3795
743DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHFC24DV2S/RZFC24DV2S24,00016.0517,2915
744DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDF24BV2S/RZF24CV2S24,01017.6015,775 5 ★
745DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA24BV2S/RZF24CV2S24,01022.0012,620 5 ★★
746DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKC28TV2S/RKC28TV2S24,20020.0213,977 5 ★★
747DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM28SV2S/RKM28SV2S24,20020.0213,977 5 ★★
748DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF24CV2S/RZF24CV2S24,23022.5112,447 5 ★★★
749DAIKINWALL TYPEINVERTERF71UTAXV-W/R71UAXV25,61523.7112,492 5 ★★★
750DAIKINWALL TYPEINVERTERF71TTAXV-W/R71TAXV925,75024.2612,273 5 ★★★
751DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM33NV2S/RKM33NV2S29,00018.6318,000 5 ★
752DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBFC30DV2S/RZFC30DV2S30,00014.2024,4295
753DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBFC30DV2S/RZFC30DY2S30,00014.2024,4295
754DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCFC30DV2S/RZFC30DV2S30,00016.4021,1525
755DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCFC30DV2S/RZFC30DY2S30,00016.4021,1525
756DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHFC30DV2S/RZFC30DV2S30,00015.0023,1265
757DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHFC30DV2S/RZFC30DY2S30,00015.0023,1265
758DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA30BV2S/RZF30CV2S30,07020.7216,781 5 ★★
759DAIKINWALL TYPEINVERTERFHA30BV2S/RZF30CV2S,FHA30BV2S/RZF30CY2S30,07020.7216,781 5 ★★
760DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA30BV2S/RZF30CY2S30,07020.7216,781 5 ★★
761DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF30CV2S/RZF30CV2S30,09020.8216,712 5 ★★
762DAIKINWALL TYPEINVERTERFCF30CV2S/RZF30CV2S,FCF30CV2S/RZF30CY2S30,09020.8216,712 5 ★★
763DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF30CV2S/RZF30CY2S30,09020.8216,712 5 ★★
764DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA30BV2S/RZF30CV2S30,90019.2018,610 5 ★★
765DAIKINWALL TYPEINVERTERFBA30BV2S/RZF30CV2S,FBA30BV2S/RZF30CY2S30,90019.2018,610 5 ★★
766DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA30BV2S/RZF30CY2S30,90019.2018,610 5 ★★
767DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBFC36DV2S/RZFC36DV2S36,00014.2029,3155
768DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBFC36DV2S/RZFC36DY2S36,00014.2029,3155
769DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCFC36DV2S/RZFC36DV2S36,00016.4025,3835
770DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCFC36DV2S/RZFC36DY2S36,00016.4025,3835
771DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHFC36DV2S/RZFC36DV2S36,00015.0027,7525
772DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHFC36DV2S/RZFC36DY2S36,00015.0027,7525
773DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA36BV2S/RZF36CV2S36,17019.0022,013 5 ★★
774DAIKINWALL TYPEINVERTERFBA36BV2S/RZF36CV2S,FBA36BV2S/RZF36CY2S36,17019.0022,013 5 ★★
775DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA36BV2S/RZF36CY2S36,17019.0022,013 5 ★★
776DAIKINWALL TYPEINVERTERFAVF36UV2S/RKV36UV2S36,20018.3122,8615 ★
777DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF36CV2S/RZF36CV2S36,23019.5021,484 5 ★★
778DAIKINWALL TYPEINVERTERFCF36CV2S/RZF36CV2S,FCF36CV2S/RZF36CY2S36,23019.5021,484 5 ★★
779DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF36CV2S/RZF36CY2S36,23019.5021,484 5 ★★
780DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA36BV2S/RZF36CV2S36,60020.0021,161 5 ★★
781DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA36BV2S9/RZF36CV2S36,60020.0021,161 5 ★★
782DAIKINWALL TYPEINVERTERFHA36BV2S9/RZF36CV2S,FHA36BV2S9/RZF36CY2S36,60020.0021,161 5 ★★
783DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA36BV2S9/RZF36CY2S36,60020.0021,161 5 ★★
784DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA38BV2S/RZF38CV2S38,60020.0022,317 5 ★★
785DAIKINWALL TYPEINVERTERFHA38BV2S/RZF38CV2S,FHA38BV2S/RZF38CY2S38,60020.0022,317 5 ★★
786DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA38BV2S/RZF38CY2S38,60020.0022,317 5 ★★
787DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA38BV2S9/RZF38CV2S38,60020.0022,317 5 ★★
788DAIKINWALL TYPEINVERTERFHA38BV2S9/RZF38CV2S,FHA38BV2S9/RZF38CY2S38,60020.0022,317 5 ★★
789DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA38BV2S9/RZF38CY2S38,60020.0022,317 5 ★★
790DAIKIN WALL TYPEFIXED SPEEDFTM18PV2S5/RM18PV2S518,09013.0416,0415
791DAIKIN WALL TYPEFIXED SPEEDFTM24PV2S5/RM24PV2S522,53013.0419,9785
792DAIKIN WALL TYPEINVERTERFTXZ09NV1S/RZX09NV1S8,49525.743,816 5 ★★★
793DAIKIN WALL TYPEINVERTERFTKJ09NV1SS/RKJ09NV1S8,94721.684,772 5 ★★
794DAIKIN WALL TYPEINVERTERFTXZ12NV1S/RZX12NV1S11,66121.836,177 5 ★★
795DAIKIN FLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ18NV2S/RNQ18NV2S18,00013.4415,4865
796DAISENKOWALL TYPEFIXED SPEEDDCF9WTS/DCU9WTS9,10013.307,9125
797DAISENKOWALL TYPEFIXED SPEEDDCF12WTS/DCU12WTS12,50013.3110,8605
798DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF13R/DCU13R13,20012.9511,7865
799DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF13S9/DCU13S913,20012.8511,8785
800DAISENKOWALL TYPEFIXED SPEEDDCF18WTS/DCU18WTS18,20013.1516,0045
801DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF18S9/DCU18S918,40012.8916,5065
802DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF18R/DCU18R18,50013.1116,3175
803DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF25S9/DCU25S925,00012.9322,3575
804DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF25R/DCU25R25,20013.0622,3125
805DAISENKOWALL TYPEFIXED SPEEDDCF25WTS/DCU25WTS25,20013.3121,8935
806DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF30S9S/DCU30S9S30,50012.9427,2555
807DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF30C/DCU30C30,60012.6128,0605
808DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF30R-T/DCU30R-T30,90012.5828,4025
809DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF36-32/DCU36-3236,50013.2631,8295
810DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF36R-T/DCU36R-T36,50012.5833,5505
811DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF36R/DCU36R36,70012.9032,8975
812DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF38R-T/DCU38R-T38,50012.5935,3605
813DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF38R/DCU38R38,90012.5935,7275
814DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF40R-T/DCU40R-T40,00012.5037,0025
815DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF40R/DCU40R40,20012.5836,9515
816DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF40C-T/DCU40C-T40,60012.5237,4975
817DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF13INV/DCU13INV13,20019.038,021 5 ★
818DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF18INV/DCU18INV18,50017.4912,2315
819DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF25INV/DCU25INV25,50017.4916,8595
820DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF30INV/DCU30INV30,90017.1520,834 5 ★
821DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF33INV/DCU33INV33,90017.7122,134 5 ★
822DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF36INV/DCU36INV36,50017.7323,805 5 ★
823DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF36IV/DCU36IV36,50018.9922,225 5 ★
824DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF40INV/DCU40INV40,20016.6827,868 5 ★
825DIAMONDWALL TYPEFIXED SPEEDDEF9WTS/DEC9WTS9,10013.307,9125
826DIAMONDWALL TYPEFIXED SPEEDDEF12WTS/DEC12WTS12,50013.3110,8605
827DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF13R/DEC13R13,20012.9511,7865
828DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF13S9/DEC13S913,20012.8511,8785
829DIAMONDWALL TYPEFIXED SPEEDDEF18WTS/DEC18WTS18,20013.1516,0045
830DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF18S9/DEC18S918,40012.8916,5065
831DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF18R/DEC18R18,50013.1116,3175
832DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF25S9/DEC25S925,00012.9322,3575
833DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF25R/DEC25R25,20013.0622,3125
834DIAMONDWALL TYPEFIXED SPEEDDEF25WTS/DEC25WTS25,20013.3121,8935
835DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF30S9S/DEC30S9S30,50012.9427,2555
836DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF30C/DEC30C30,60012.6128,0605
837DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF30R-T/DEC30R-T30,90012.5828,4025
838DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF36-32/DEC36-3236,50013.2631,8295
839DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF36R-T/DEC36R-T36,50012.5833,5505
840DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF36R/DEC36R36,70012.9032,8975
841DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF38R-T/DEC38R-T38,50012.5935,3605
842DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF38R/DEC38R38,90012.5935,7275
843DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF40R-T/DEC40R-T40,00012.5037,0025
844DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF40R/DEC40R40,20012.5836,9515
845DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF40C-T/DEC40C-T40,60012.5237,4975
846DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF13INV/DEC13INV13,20019.038,021 5 ★
847DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF18INV/DEC18INV18,50017.4912,2315
848DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF25INV/DEC25INV25,50017.4916,8595
849DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF30INV/DEC30INV30,90017.1520,834 5 ★
850DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF33INV/DEC33INV33,90017.7122,134 5 ★
851DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF36INV/DEC36INV36,50017.7323,805 5 ★
852DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF36IV/DEC36IV36,50018.9922,225 5 ★
853DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF40INV/DEC40INV40,20016.6827,868 5 ★
854DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-09-R32/DPCW-09-R329,20013.278,0175
855DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-09-R410A/DPCW-09-R410A9,40013.388,1245
856DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-12-AX-R32/DPCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
857DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-12-R410A/DPCW-12-R410A13,10013.0011,6525
858DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFV-12/DPCW-12-R3213,20013.7511,1015
859DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-12-R32/DPCW-12-R3213,20013.7211,1255
860DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-18-AX-R32/DPCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
861DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-18-R32/DPCW-18-R3218,20013.2015,9435
862DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFV-18/DPCW-18-R3218,40013.2416,0705
863DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-18-R410A/DPCW-18-R410A18,40013.1016,2415
864DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-24-R32/DPCW-24-R3225,10013.6821,2165
865DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-24-AX-R32/DPCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
866DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-24-R410A/DPCW-24-R410A25,20013.1422,1765
867DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFV-24/DPCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
868DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-30/DPCX-30-R410A30,30012.4528,1425
869DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-32-R410A/DPCX-32-R410A32,20012.6629,4105
870DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-33-R410A/DPCX-33-R410A33,90012.4931,3855
871DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-33-R410A/DPCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
872DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-36RO-R32/DPCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
873DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-36-R410A/DPCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
874DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-36-R410A/DPCX-36-R410A37,10012.6633,8865
875DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-38-R410A/DPCX-38-R410A38,00012.4535,2935
876DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-38-R410A/DPCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
877DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPFAA 40P5/PCA 40P539,00012.4036,3685
878DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-40-R410A/DPCX-40-R410A40,30012.7636,5205
879EARTHWALL TYPEFIXED SPEEDEF-9600/EC-96009,42614.027,774 5 ★
880EARTHWALL TYPEFIXED SPEEDEF-13300/EC-1330013,15413.8011,0225
881EARTHWALL TYPEFIXED SPEEDEF-19900/EC-1990019,88713.8016,6645
882ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM09CRR-A1I/ESM09CRR-A1E9,00013.827,5305
883ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM09CRN-A1I/ESM09CRN-A1E9,11813.497,8165
884ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM12CRR-A1I/ESM12CRR-A1E12,20013.5510,4115
885ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM12CRN-A1I/ESM12CRN-A1E12,26213.3910,5895
886ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM18CRR-A1I/ESM18CRR-A1E18,40013.5515,7025
887ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM18CRN-A1I/ESM18CRN-A1E18,70013.4416,0895
888ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM24CRN-A1I/ESM24CRN-A1E24,40013.2321,3265
889ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRC-A5I/ESV09CRC-A5E9,00022.004,730 5 ★★
890ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRR-A1I/ESV09CRR-A1E9,00021.104,932 5 ★★
891ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRR-B2I/ESV09CRR-B2E9,00018.825,530 5 ★
892ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRR-B1I/ESV09CRR-B1E9,00319.085,456 5 ★
893ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRN-A1I/ESV09CRN-AIE9,10021.304,940 5 ★★
894ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRO-B1I/ESV09CRO-B1E9,20018.575,729 5 ★
895ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRR-A1I/ESV12CRR-A1E12,20021.106,686 5 ★★
896ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRR-B2I/ESV12CRR-B2E12,20018.827,496 5 ★
897ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRR-B1I/ESV12CRR-B1E12,23519.117,403 5 ★
898ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRO-B1I/ESV12CRO-B1E12,30018.547,671 5 ★
899ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRC-A5I/ESV12CRC-A5E12,50021.006,883 5 ★★
900ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRN-A1I/ESV12CRN-A1E12,60020.437,131 5 ★★
901ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRO-B1I/ESV18CRO-B1E18,00018.5311,232 5 ★
902ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRR-B1I/ESV18CRR-B1E18,00019.2510,812 5 ★
903ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRR-B2I/ESV18CRR-B2E18,00018.8211,059 5 ★
904ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRN-A1I/ESV18CRN-A1E18,15018.6011,283 5 ★
905ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRC-A5I/ESV18CRC-A5E18,20019.0011,076 5 ★
906ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRR-A1I/ESV18CRR-A1E18,50021.0510,162 5 ★★
907ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV24CRO-B1I/ESV24CRO-B1E24,00018.5015,001 5 ★
908ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV24CRN-A1I/ESV24CRN-A1E24,30018.3015,354 5 ★
909ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV24CRR-B2I/ESV24CRR-B2E24,50018.8215,053 5 ★
910EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG09/AFG099,20013.757,7375
911EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG09M/AFG09M9,20013.807,7095
912EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFM09F/AFM09F9,20013.857,681 5 ★
913EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER12FG/AFG12E12,30013.7210,3665
914EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER12F/AER12F13,00013.7510,9325
915EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER12M/AER12M13,00013.7010,9725
916EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH12F/CVH12F13,00013.8010,8935
917EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE12F/AFE12FU13,00013.8110,8855
918EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG12/AFG1213,00013.8010,8935
919EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG12M/AFG12M13,00013.8010,8935
920EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFM12F/AFM12F13,00013.8010,8935
921EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER18FG/AFG18E18,50013.6015,7295
922EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD18F/ASD18F18,80013.8015,7535
923EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD18M/ASD18M18,80013.5716,0205
924EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER18F/AER18F18,80013.8015,7535
925EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER18M/AER18M18,80013.5915,9965
926EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH18F/CVH18F18,80013.8015,7535
927EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE18F/AFE18FU18,80013.5716,0205
928EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG18/AFG1818,80013.7515,8105
929EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG18M/AFG18M18,80013.8015,7535
930EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFM18F/AFM18F18,80013.8015,7535
931EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD24F/ASD24F24,00013.8020,1105
932EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER24F/AER24F24,00013.8020,1105
933EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER25FG/AFG25E24,60013.6020,9165
934EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD25M/ASD25M25,30013.7521,2765
935EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER25F/AER25F25,30013.7521,2765
936EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER25M/AER25M25,30013.8021,1995
937EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH24F/CVH24F25,30013.8021,1995
938EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH25M/CVH25M25,30013.5421,6065
939EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE25F/AFE25FU25,30013.8121,1845
940EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG24/AFG2425,30013.8021,1995
941EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG24M/AFG24M25,30013.5421,6065
942EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFM24F/AFM24F25,30013.8021,1995
943EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD28F/ASD28F28,00013.4024,162 5 ★
944EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER28F/AER28F28,00013.3324,2895
945EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH28F/CVH28F28,80013.3324,9835
946EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER30F/AER30F30,00013.3326,0245
947EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER30M/AER30M30,00013.3326,0245
948EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH30M/CVH30M30,00013.1326,4205
949EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD30F/ASD30F30,30013.3326,2845
950EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD30M/ASD30M30,30013.2126,5235
951EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH30F/CVH30F30,30013.3326,2845
952EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE30F/AFE30FU31,00013.1827,1975
953EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER33M/AER33M33,40013.3328,9735
954EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER33MT/AER33MT33,40013.2829,0825
955EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH33M/CVH33M33,40013.3328,9735
956EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH33MT/CVH33MT33,40013.3328,9735
957EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE33M/AFE33MUT33,40014.1527,294 5 ★
958EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD36M/ASD36M36,10013.3331,3155
959EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD36MT/ASD36MT36,10013.3331,3155
960EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER36M/AER36M36,10013.3331,3155
961EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER36MT/AER36MT36,10013.3331,3155
962EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH36M/CVH36M36,10013.3331,3155
963EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH36MT/CVH36MT36,10013.4031,152 5 ★
964EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPFR36M/APF36M36,10013.3331,3155
965EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPFR36MT/APF36MT36,10013.3331,3155
966EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPGR36M/APG36M36,10013.3331,3155
967EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPGR36MT/APG36MT36,10013.3331,3155
968EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE36F/AFE36FU36,10013.2131,6005
969EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE36F/AFE36FUT36,10013.2131,6005
970EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER38M/AER38M38,30013.2033,5515
971EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER38MT/AER38MT38,30013.3333,2245
972EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH38M/CVH38M38,30013.2633,3995
973EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH38MT/CVH38MT38,30013.3333,2245
974EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE38F/AFE38FU38,30013.1133,7815
975EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE38F/AFE38FUT38,30013.1133,7815
976EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE40F/AFE40FU40,30013.3334,9595
977EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE40F/AFE40FUT40,30013.3334,9595
978EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER40M/AER40M40,94413.3335,5175
979EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER40MT/AER40MT40,94413.3335,5175
980EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH40M/CVH40M40,94413.3335,5175
981EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH40MT/CVH40MT40,94413.3335,5175
982EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPFR40M/APF40M40,94413.1136,1135
983EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPFR40MT/APF40MT40,94413.3335,5175
984EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPGR40M/APG40M40,94413.2735,6785
985EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPGR40MT/APG40MT40,94413.3335,5175
986EMINENTWALL TYPEINVERTERWFG09V/AFG09V9,20018.805,659 5 ★
987EMINENTWALL TYPEINVERTERWFG12V/AFG12V12,50018.637,758 5 ★
988EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM12M/AVM12MU13,60019.108,233 5 ★
989EMINENTWALL TYPEINVERTERWFG18V/AFG18V18,50018.1911,760 5 ★
990EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM18M/AVM18MU19,00019.1011,503 5 ★
991EMINENTWALL TYPEINVERTERWFG24V/AFG24V24,50018.1215,635 5 ★
992EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM24M/AVM24MU26,00019.1015,740 5 ★
993EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM30M/AVM30MU31,00018.9918,876 5 ★
994EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM36M/AVM36MUT37,00018.9922,530 5 ★
995EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM40M/AVM40MUT40,94418.9924,931 5 ★
996EXPERT AIRWALL TYPEFIXED SPEEDEFW09-SE/ECW09-SE9,55414.297,7315 ★
997EXPERT AIRWALL TYPEFIXED SPEEDEFW13-SE/ECW13-SE13,30714.0310,9675 ★
998EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N13/ECS-2SE1313,64813.2211,9385
999EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE13/ECS-2SE1313,64812.9912,1495
1000EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD13/ECS-2SE1313,64813.0612,0845
1001EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE19/ECS-2SE1919,44814.0715,983 5 ★
1002EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD19/ECS-2SE1919,44813.6016,5355
1003EXPERT AIRWALL TYPEFIXED SPEEDEFW19-SE/ECW19-SE19,44814.0615,9945 ★
1004EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N19/ECS-2SE1919,64813.1217,3175
1005EXPERT AIRWALL TYPEFIXED SPEEDEFW25-SE/ECW25-SE25,24914.1720,6045 ★
1006EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N25/ECS-2SE2525,59013.1522,5025
1007EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE25/ECS-2SE2525,59013.2622,3155
1008EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD25/ECS-2SE2525,59013.0822,6225
1009EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE28/ECS-2SE2828,31912.7225,7445
1010EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE28/ECS-2SE28-328,31912.6225,9485
1011EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD28/ECS-2SE2828,31912.6225,9485
1012EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD28/ECS-2SE28-328,31912.5426,1135
1013EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE30/ECS-2SE3030,36612.6227,8235
1014EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE30/ECS-2SE30-330,36612.5727,9345
1015EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD30/ECS-2SE3030,36612.6327,8015
1016EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD30/ECS-2SE30-330,36612.5927,8895
1017EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFEH-3BD30/ECS-2SE30-330,36612.5927,8895
1018EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE33/ECS-2SE3333,43712.5530,8085
1019EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE33/ECS-2SE33-333,43712.5830,7345
1020EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD33/ECS-2SE3333,43712.6330,6135
1021EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD33/ECS-2SE33-333,43712.5830,7345
1022EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N36/ECS-2SE3636,50812.6033,5045
1023EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N36/ECS-2SE36-336,50812.5333,6915
1024EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE36/ECS-2SE3636,50812.6533,3715
1025EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE36/ECS-2SE36-336,50812.5533,6375
1026EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD36/ECS-2SE3636,50812.5133,7455
1027EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD36/ECS-2SE36-336,50812.5833,5575
1028EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N40/ECS-2SE4040,60212.5637,3805
1029EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N40/ECS-2SE40-340,60212.5337,4695
1030EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE40/ECS-2SE4040,60212.5137,5295
1031EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE40/ECS-2SE40-340,60212.5537,4095
1032EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD40/ECS-2SE4040,60212.5437,4395
1033EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD40/ECS-2SE40-340,60212.5537,4095
1034EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN13/ECS-ISE1313,64818.228,662 5 ★
1035EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD13/ECS-ISE1313,64818.818,390 5 ★
1036EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE13/ECS-ISE1313,64818.798,399 5 ★
1037EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN19/ECS-ISE1919,44818.1312,404 5 ★
1038EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD19/ECS-ISE1919,44819.1111,768 5 ★
1039EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE19/ECS-ISE1919,44818.9311,880 5 ★
1040EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN25/ECS-ISE2525,59017.6816,737 5 ★
1041EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD25/ECS-ISE2525,59018.1416,312 5 ★
1042EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE25/ECS-ISE2525,59018.0616,384 5 ★
1043EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD28/ECS-ISE2828,31916.7619,538 5 ★
1044EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE28/ECS-ISE2828,31916.7119,597 5 ★
1045EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD30/ECS-ISE3030,36616.9420,728 5 ★
1046EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE30/ECS-ISE3030,36616.5921,165 5 ★
1047EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD33/ECS-ISE3333,43717.1222,584 5 ★
1048EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD33/ECS-ISE33-333,43718.2821,151 5 ★
1049EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE33/ECS-ISE3333,43717.0522,677 5 ★
1050EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE33/ECS-ISE33-333,43718.2421,197 5 ★
1051EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN36/ECS-ISE3636,50817.3524,331 5 ★
1052EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN36/ECS-ISE36-336,50817.7423,796 5 ★
1053EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD36/ECS-ISE3636,50817.9523,518 5 ★
1054EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD36/ECS-ISE36-336,50818.1223,297 5 ★
1055EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE36/ECS-ISE3636,50817.8323,676 5 ★
1056EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE36/ECS-ISE36-336,50818.0223,427 5 ★
1057EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN40/ECS-ISE4040,60217.4426,920 5 ★
1058EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN40/ECS-ISE40-340,60217.8226,346 5 ★
1059EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD40/ECS-ISE4040,60217.9326,185 5 ★
1060EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD40/ECS-ISE40-340,60218.0126,068 5 ★
1061EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE40/ECS-ISE4040,60217.6126,660 5 ★
1062EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE40/ECS-ISE40-340,60217.9426,170 5 ★
1063FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDAFT9WTS/CSE9WTS9,10013.307,9125
1064FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDFEW-09/CEW-099,10012.978,1135
1065FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDFEW-12/CEW-1212,40013.2710,8055
1066FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDAFT12WTS/CSE12WTS12,50013.3110,8605
1067FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT13R/CSE13R13,20012.9511,7865
1068FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT13S9/CSE13S913,20012.8511,8785
1069FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDFEW-18/CEW-1818,10013.2015,8565
1070FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDAFT18WTS/CSE18WTS18,20013.1516,0045
1071FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT18S9/CSE18S918,40012.8916,5065
1072FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT18R/CSE18R18,50013.1116,3175
1073FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT25S9/CSE25S925,00012.9322,3575
1074FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDFEW-25/CEW-2525,10013.1722,0385
1075FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT25R/CSE25R25,20013.0622,3125
1076FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDAFT25WTS/CSE25WTS25,20013.3121,8935
1077FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT30S9S/CSE30S9S30,50012.9427,2555
1078FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT30C/CSE30C30,60012.6128,0605
1079FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT30R-T/CSE30R-T30,90012.5828,4025
1080FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT36-32/CSE36-3236,50013.2631,8295
1081FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT36R-T/CSE36R-T36,50012.5833,5505
1082FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT36R/CSE36R36,70012.9032,8975
1083FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT38R-T/CSE38R-T38,50012.5935,3605
1084FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT38R/CSE38R38,90012.5935,7275
1085FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT40R-T/CSE40R-T40,00012.5037,0025
1086FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT40R/CSE40R40,20012.5836,9515
1087FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT40C-T/CSE40C-T40,60012.5237,4975
1088FOCUSWALL TYPEINVERTERFEW-09INV/CEW-09INV9,20018.535,741 5 ★
1089FOCUSWALL TYPEINVERTERFEW-12INV/CEW-12INV12,70019.357,589 5 ★
1090FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT13INV/CSE13INV13,20019.038,021 5 ★
1091FOCUSWALL TYPEINVERTERFEW-18INV/CEW-18INV18,30018.6011,377 5 ★
1092FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT18INV/CSE18INV18,50017.4912,2315
1093FOCUSWALL TYPEINVERTERFEW-25INV/CEW-25INV25,00019.1115,127 5 ★
1094FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT25INV/CSE25INV25,50017.4916,8595
1095FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT30INV/CSE30INV30,90017.1520,834 5 ★
1096FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT33INV/CSE33INV33,90017.7122,134 5 ★
1097FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT36INV/CSE36INV36,50017.7323,805 5 ★
1098FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT36IV/CSE36IV36,50018.9922,225 5 ★
1099FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT40INV/CSE40INV40,20016.6827,868 5 ★
1100FUJITSUWALL TYPEFIXED SPEEDASMA09BETA/AOMA09BETA9,10013.227,9605
1101FUJITSUWALL TYPEFIXED SPEEDASMA12BETA/AOMA12BETA11,70013.1710,2735
1102FUJITSUWALL TYPEFIXED SPEEDASMA13BETA/AOMA13BETA13,90613.0712,3035
1103FUJITSUWALL TYPEFIXED SPEEDASMA18FUTA/AOMA18FUTA18,74512.9916,6865
1104FUJITSUWALL TYPEFIXED SPEEDASMA24FUTA/AOMA24FUTA24,50712.9021,9675
1105FUJITSUWALL TYPEFIXED SPEEDASMA30FUTA/AOMA30FUTAS28,83913.7624,235 5 ★
1106FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG09JLTB/AOMG09JLTB8,68520.344,937 5 ★★
1107FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG09CMCA/AOMG09CMCA9,03924.294,303 5 ★★★
1108FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG09CGTA/AOMG09CGTA9,25724.814,314 5 ★★★
1109FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG12JLTB/AOMG12JLTB11,17119.936,481 5 ★
1110FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG12CMCA/AOMG12CMCA12,11022.186,313 5 ★★
1111FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG12CGTA/AOMG12CGTA12,16523.276,045 5 ★★★
1112FUJITSUWALL TYPEINVERTERASAA18JCC/AOAR18JCC17,47215.2713,2315
1113FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG18CMCA/AOMG18CMCA17,61721.639,418 5 ★★
1114FUJITSUFLOOR/CEILING TYPEINVERTERABMG18LVTA/AOMG18LBLA18,00018.2511,4055 ★
1115FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG18CGTA/AOMG18CGTA18,39524.028,855 5 ★★★
1116FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG24CMCA/AOMG24CMCA23,70218.5314,791 5 ★
1117FUJITSUFLOOR/CEILING TYPEINVERTERABMG24LVTA/AOMG24LBTA24,00015.3918,0325
1118FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG24CGTA/AOMG24CGTA24,39221.0213,418 5 ★★
1119FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG30CMTA/AOMG30CMTA29,40816.8920,133 5 ★
1120FUJITSUFLOOR/CEILING TYPEINVERTERABMG30LRTA/AOMG30LBTA30,00017.2620,0985 ★
1121FUJITSUFLOOR/CEILING TYPEINVERTERABMG36LRTA/AOMG36LBTA32,78016.4823,0005
1122FUJITSUFLOOR/CEILING TYPEINVERTERABMG45LRTA/AOMG45LBTA40,17018.8324,668 5 ★
1123FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFV-12/UNCW-12-R3213,20013.7511,1015
1124FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFV-18/UNCW-18-R3218,40013.2416,0705
1125FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFV-24/UNCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1126FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-30/UNCX-30-R410A30,30012.4528,1425
1127FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-32-R410A/UNCX-32-R410A32,20012.6629,4105
1128FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-33-R410A/UNCX-33-R410A33,90012.4931,3855
1129FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-33-R410A/UNCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1130FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36RO-R32/UNCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1131FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36-R410A/UNCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1132FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36-R410A/UNCX-36-R410A37,10012.6633,8865
1133FURANOWALL TYPEFIXED SPEEDUNFX-38-R410A/UNCX-38-R410A38,00012.4535,2935
1134FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-38-R410A/UNCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1135FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-40-R410A/UNCX-40-R410A40,30012.7636,5205
1136FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-09-R32/FUCW-09-R329,20013.278,0175
1137FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-09-R410A/FUCW-09-R410A9,40013.388,1245
1138FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-12-AX-R32/FUCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1139FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-12-R410A/FUCW-12-R410A13,10013.0011,6525
1140FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT13R/FUCR13R13,20012.9511,7865
1141FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFV-12/FUCW-12-R3213,20013.7511,1015
1142FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-12-R32/FUCW-12-R3213,20013.7211,1255
1143FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-18-AX-R32/FUCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1144FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-18-R32/FUCW-18-R3218,20013.2015,9435
1145FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFV-18/FUCW-18-R3218,40013.2416,0705
1146FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-18-R410A/FUCW-18-R410A18,40013.1016,2415
1147FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-24-R32/FUCW-24-R3225,10013.6821,2165
1148FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-24-AX-R32/FUCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1149FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-24-R410A/FUCW-24-R410A25,20013.1422,1765
1150FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFV-24/FUCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1151FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-30/FUCX-30-R410A30,30012.4528,1425
1152FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT30C/FUCR30C30,60012.6128,0605
1153FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT30R-T/FUCR30R-T30,90012.5828,4025
1154FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-32-R410A/FUCX-32-R410A32,20012.6629,4105
1155FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-33-R410A/FUCX-33-R410A33,90012.4931,3855
1156FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-33-R410A/FUCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1157FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-36RO-R32/FUCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1158FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT36R-T/FUCR36R-T36,50012.5833,5505
1159FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-36-R410A/FUCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1160FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT36R/FUCR36R36,70012.9032,8975
1161FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-36-R410A/FUCX-36-R410A37,10012.6633,8865
1162FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-38-R410A/FUCX-38-R410A38,00012.4535,2935
1163FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-38-R410A/FUCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1164FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT40R-T/FUCR40R-T40,00012.5037,0025
1165FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT40R/FUCR40R40,20012.5836,9515
1166FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-40-R410A/FUCX-40-R410A40,30012.7636,5205
1167FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT40C-T/FUCR40C-T40,60012.5237,4975
1168GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC09YB3-K6NNA1A/I/GWC09YB3-K6NNA1A/O9,37813.208,2155
1169GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC09ACC-K6NNA1A/I/GWC09ACC-K6NNA1A/O9,40713.967,792 5 ★
1170GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC09YB-K6NNA1A/I/GWC09YB-K6NNA1A/O9,50313.348,2375
1171GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC12ACC-K6NNA1A/I/GWC12ACC-K6NNA1A/O12,03713.6110,2275
1172GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC12YC-K6NNA1A/I/GWC12YC-K6NNA1A/O12,05612.9010,8075
1173GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC12YC3-K6NNA1A/I/GWC12YC3-K6NNA1A/O12,08613.0310,7255
1174GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC18YD-K6NNA1A/I/GWC18YD-K6NNA1A/O18,47412.9316,5215
1175GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC18YD3-K6NNA1A/I/GWC18YD3-K6NNA1A/O18,51513.1016,3435
1176GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC18ACC-K6NNA1A/I/GWC18ACC-K6NNA1A/O18,74313.9615,525 5 ★
1177GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC24YE-K6NNA1A/I/GWC24YE-K6NNA1A/O24,83712.9022,2635
1178GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC24YE3-K6NNA1A/I/GWC24YE3-K6NNA1A/O25,00012.9722,2885
1179GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC24ACC-K6NNA1A/I/GWC24ACC-K6NNA1A/O25,45214.3620,495 5 ★
1180GREEWALL TYPEINVERTERGWC09UB-S6DNA4A/I/GWC09UB-S6DNA4A/O8,91022.694,541 5 ★★★
1181GREEWALL TYPEINVERTERGWC09QB-K6DNA1B/I/GWC09QB-K6DNA1B/O9,07818.835,575 5 ★
1182GREEWALL TYPEINVERTERGWC09QB-K6DNA1A/I/GWC09QB-K6DNA1A/O9,38918.875,754 5 ★
1183GREEWALL TYPEINVERTERGWC12QC-K6DNA1A/I/GWC12QC-K6DNA1A/O12,34817.917,972 5 ★
1184GREEWALL TYPEINVERTERGWC12UB-S6DNA4A/I/GWC12UB-S6DNA4A/O12,48919.247,506 5 ★
1185GREEWALL TYPEINVERTERGWC18QD-K6DNA1B/I/GWC18QD-K6DNA1B/O18,23617.9111,774 5 ★
1186GREEWALL TYPEINVERTERGWC18UC-S6DNA4A/I/GWC18UC-S6DNA4A/O18,34619.2411,026 5 ★
1187GREEWALL TYPEINVERTERGWC24QE-K6DNA1A/I/GWC24QE-K6DNA1A/O24,12418.2215,310 5 ★
1188HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-09CTB03TF/HSU-09CTB03TC9,34013.488,0125
1189HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-10CTR03T(H)F/HSU-10CTR03T(H)C10,04612.909,0055
1190HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-10CTR03T(N)F/HSU-10CTR03T(N)C10,04612.909,0055
1191HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-10CTR03T(V)F/HSU-10CTR03T(V)C10,15813.009,0355
1192HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-12CTB03TF/HSU-12CTB03TC11,81613.0010,5105
1193HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-13CTR03T(V)F/HSU-13CTR03T(V)C12,45413.0711,0185
1194HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-13CTR03T(H)F/HSU-13CTR03T(H)C12,61113.2011,0475
1195HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-13CTR03T(N)F/HSU-13CTR03T(N)C12,61113.2011,0475
1196HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-13CS410AF/HCFU-13CS410AC13,17013.3411,4165
1197HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-18CTR03T(H)F/HSU-18CTR03T(H)C18,21813.4115,7095
1198HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-18CTR03T(N)F/HSU-18CTR03T(N)C18,21813.4115,7095
1199HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-18CS410AF/HCFU-18CS410AC18,70313.0016,6365
1200HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-18CTR03T(V)F/HSU-18CTR03T(V)C18,83113.2016,4965
1201HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-24CTR03T(H)F/HSU-24CTR03T(H)C24,21913.9620,061 5 ★
1202HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-24CTR03T(N)F/HSU-24CTR03T(N)C24,21913.9620,061 5 ★
1203HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-24CTR03T(V)F/HSU-24CTR03T(V)C24,63214.3319,876 5 ★
1204HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-25CS410AF/HCFU-25CS410AC25,30212.9722,5585
1205HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-30CS410AF/HCFU-30CS410AC31,30112.6228,6805
1206HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-36CS410AF/HCFU-36CS410AC36,06712.4533,4985
1207HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-36CT410AF/HCFU-36CT410AC36,53413.2731,8355
1208HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-40CS410AF/HCFU-40CS410AC40,53612.5937,2305
1209HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-40CT410AF/HCFU-40CT410AC40,94412.5637,6955
1210HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VIP03TF/HSU-10VIP03TC8,97520.645,028 5 ★★
1211HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-09VNS03T(H)F/HSU-09VNS03T(H)C9,37416.076,7455
1212HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-09VNS03T(N)F/HSU-09VNS03T(N)C9,37416.076,7455
1213HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-09VNS03TF/HSU-09VNS03TC9,37416.076,7455
1214HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VFB03TF/HSU-10VFB03TC9,46218.665,863 5 ★
1215HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VFB03T(H)F/HSU-10VFB03T(H)C9,48918.705,868 5 ★
1216HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VFB03T(N)F/HSU-10VFB03T(N)C9,48918.705,868 5 ★
1217HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VNR03T(H)F/HSU-10VNR03T(H)C9,48918.705,868 5 ★
1218HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VNR03T(N)F/HSU-10VNR03T(N)C9,48918.705,868 5 ★
1219HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VDA03TF/HSU-10VDA03TC9,69223.884,693 5 ★★★
1220HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VNR03TF/HSU-10VNR03TC9,88318.876,056 5 ★
1221HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VFA03TF/HSU-10VFA03TC10,31121.395,574 5 ★★
1222HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-12VNS03T(H)F/HSU-12VNS03T(H)C11,56815.708,5205
1223HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-12VNS03T(N)F/HSU-12VNS03T(N)C11,56815.708,5205
1224HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-12VNS03TF/HSU-12VNS03TC11,56815.708,5205
1225HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VDA03TF/HSU-13VDA03TC12,02023.136,009 5 ★★★
1226HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VIP03TF/HSU-13VIP03TC12,03121.026,618 5 ★★
1227HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VNR03TF/HSU-13VNR03TC12,23517.817,944 5 ★
1228HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VFB03TF/HSU-13VFB03TC12,50018.327,890 5 ★
1229HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VFA03TF/HSU-13VFA03TC12,64221.156,912 5 ★★
1230HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VFB03T(H)F/HSU-13VFB03T(H)C12,67318.607,879 5 ★
1231HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VFB03T(N)F/HSU-13VFB03T(N)C12,67318.607,879 5 ★
1232HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VNR03T(H)F/HSU-13VNR03T(H)C12,67318.607,879 5 ★
1233HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VNR03T(N)F/HSU-13VNR03T(N)C12,67318.607,879 5 ★
1234HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-13CSR32F/HCFI-13CSR32C13,25121.777,038 5 ★★
1235HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-18CSR32F/HCFI-18CSR32C17,67020.689,880 5 ★★
1236HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VIP03TF/HSU-18VIP03TC17,71219.0410,7575 ★
1237HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VNS03T(H)F/HSU-18VNS03T(H)C17,83715.1213,6415
1238HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VNS03T(N)F/HSU-18VNS03T(N)C17,83715.1213,6415
1239HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VNS03TF/HSU-18VNS03TC17,83715.1213,6415
1240HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VNR03TF/HSU-18VNR03TC18,31318.2211,622 5 ★
1241HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VFB03TF/HSU-18VFB03TC18,34218.5311,446 5 ★
1242HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VFB03T(H)F/HSU-18VFB03T(H)C19,18418.3212,109 5 ★
1243HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VFB03T(N)F/HSU-18VFB03T(N)C19,18418.3212,109 5 ★
1244HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VNR03T(H)F/HSU-18VNR03T(H)C19,18418.3212,109 5 ★
1245HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VNR03T(N)F/HSU-18VNR03T(N)C19,18418.3212,109 5 ★
1246HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VFA03TF/HSU-18VFA03TC19,47822.3510,077 5 ★★
1247HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VFA03TF/HSU-24VFA03TC23,52520.5413,244 5 ★★
1248HAIERFLOOR STANDING TYPEINVERTERHPU-24FVP03TF/HPU-24FVP03TC23,59018.6314,6425 ★
1249HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VNS03T(H)F/HSU-24VNS03T(H)C23,85416.9916,2355
1250HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VNS03T(N)F/HSU-24VNS03T(N)C23,85416.9916,2355
1251HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VNS03TF/HSU-24VNS03TC23,85416.9916,2355
1252HAIERFLOOR STANDING TYPEINVERTERHPU-24FSG03TF/HPU-24FSG03TC23,91520.8113,289 5 ★★
1253HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VNR03TF/HSU-24VNR03TC24,78219.6214,605 5 ★
1254HAIERFLOOR STANDING TYPEINVERTERHPU-24FST03TF/HPU-24FST03TC24,80420.4414,032 5 ★★
1255HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VFB03TF/HSU-24VFB03TC25,11819.7214,728 5 ★
1256HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-25CSR32F/HCFI-25CSR32C25,41419.4815,0865 ★
1257HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VFB03T(H)F/HSU-24VFB03T(H)C26,21219.0015,952 5 ★
1258HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VFB03T(N)F/HSU-24VFB03T(N)C26,21219.0015,952 5 ★
1259HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VNR03T(H)F/HSU-24VNR03T(H)C26,21219.0015,952 5 ★
1260HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VNR03T(N)F/HSU-24VNR03T(N)C26,21219.0015,952 5 ★
1261HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-30CSR32F/HCFI-30CSR32C30,62917.1620,6395 ★
1262HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-36CSR32F/HCFI-36CSR32C35,74816.6824,7825 ★
1263HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-36CTR32F/HCFI-36CTR32C36,20716.8624,8325 ★
1264HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-40CTR32F/HCFI-40CTR32C40,79816.7928,0975 ★
1265HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-40CSR32F/HCFI-40CSR32C40,94417.3727,2565 ★
1266HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-09-R32/HICW-09-R329,20013.278,0175
1267HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-09-R410A/HICW-09-R410A9,40013.388,1245
1268HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-12-AX-R32/HICW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1269HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-12-R410A/HICW-12-R410A13,10013.0011,6525
1270HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV13R/HIAKC13R13,20012.9511,7865
1271HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFV-12/HICW-12-R3213,20013.7511,1015
1272HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-12-R32/HICW-12-R3213,20013.7211,1255
1273HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-18-AX-R32/HICW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1274HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-18-R32/HICW-18-R3218,20013.2015,9435
1275HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFV-18/HICW-18-R3218,40013.2416,0705
1276HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-18-R410A/HICW-18-R410A18,40013.1016,2415
1277HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-24-R32/HICW-24-R3225,10013.6821,2165
1278HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-24-AX-R32/HICW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1279HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-24-R410A/HICW-24-R410A25,20013.1422,1765
1280HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFV-24/HICW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1281HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-30/HICX-30-R410A30,30012.4528,1425
1282HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV30C/HIAKC30C30,60012.6128,0605
1283HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV30R-T/HIAKC30R-T30,90012.5828,4025
1284HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-32-R410A/HICX-32-R410A32,20012.6629,4105
1285HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-33-R410A/HICX-33-R410A33,90012.4931,3855
1286HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-33-R410A/HICX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1287HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-36RO-R32/HICX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1288HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV36R-T/HIAKC36R-T36,50012.5833,5505
1289HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-36-R410A/HICX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1290HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV36R/HIAKC36R36,70012.9032,8975
1291HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-36-R410A/HICX-36-R410A37,10012.6633,8865
1292HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-38-R410A/HICX-38-R410A38,00012.4535,2935
1293HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-38-R410A/HICX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1294HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV40R-T/HIAKC40R-T40,00012.5037,0025
1295HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV40R/HIAKC40R40,20012.5836,9515
1296HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-40-R410A/HICX-40-R410A40,30012.7636,5205
1297HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV40C-T/HIAKC40C-T40,60012.5237,4975
1298HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ10CJT/RAC-EJ10CJT9,60013.848,0215
1299HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-YJ10CJT/RAC-YJ10CJT9,60013.848,0215
1300HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EH10CKT/RAC-EH10CKT10,10013.208,8485
1301HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ10CKT/RAC-EJ10CKT10,26013.648,6985
1302HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-E10CJT/RAC-E10CJT10,50013.449,0345
1303HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-S10CJT/RAC-S10CJT10,50013.449,0345
1304HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EH13CKT/RAC-EH13CKT12,10013.0010,7635
1305HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ13CKT/RAC-EJ13CKT12,27013.4210,5725
1306HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-E13CJT/RAC-E13CJT12,80613.2011,2185
1307HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-S13CJT/RAC-S13CJT12,80613.2011,2185
1308HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ13CJT/RAC-EJ13CJT12,85013.3811,1055
1309HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-YJ13CJT/RAC-YJ13CJT12,85013.3811,1055
1310HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EH18CKT/RAC-EH18CKT20,10013.1017,7425
1311HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-E18CJT/RAC-E18CJT20,10913.3417,4315
1312HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-S18CJT/RAC-S18CJT20,10913.3417,4315
1313HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ18CJT/RAC-EJ18CJT20,40013.3817,6305
1314HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-YJ18CJT/RAC-YJ18CJT20,40013.3817,6305
1315HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ18CKT/RAC-EJ18CKT20,60013.4617,6975
1316HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EH24CKT/RAC-EH24CKT23,00013.0020,4585
1317HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ24CKT/RAC-EJ24CKT23,55013.3520,3985
1318HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XH10CKT/RAC-XH10CKT9,15016.386,4595
1319HITACHICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRPIL-B09TNT1NH/RAS-B09TNTBNH19,21218.265,8345 ★
1320HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-AX10CJT/RAC-AX10CJT9,25918.535,778 5 ★
1321HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-DX10CJT/RAC-DX10CJT9,25918.535,778 5 ★
1322HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-SH10CKT/RAC-SH10CKT9,40018.775,791 5 ★
1323HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XJ10CKT/RAC-XJ10CKT9,41716.956,4245
1324HITACHICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRPIL-B13TNT1NH/RAS-B13TNTBNH111,94218.017,6675 ★
1325HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XH13CKT/RAC-XH13CKT12,00017.338,0075
1326HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XJ13CKT/RAC-XJ13CKT12,16916.648,4565
1327HITACHICASSETTE TYPEINVERTERRCI-B13TNT1NH/RAS-B13TNTBNH112,28320.007,102 5 ★★
1328HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-VX13CJT/RAC-VX13CJT12,71520.787,075 5 ★★
1329HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-SH13CKT/RAC-SH13CKT12,80018.877,844 5 ★
1330HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-AX13CJT/RAC-AX13CJT12,90818.667,999 5 ★
1331HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-DX13CJT/RAC-DX13CJT12,90818.667,999 5 ★
1332HITACHIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRPFC-B18TNT1NH/RAS-B18TNTBNH117,40117.4911,5045
1333HITACHICASSETTE TYPEINVERTERRCI-B18TNT1NH/RAS-B18TNTBNH118,08317.3512,0525
1334HITACHICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRPIL-B18TNT1NH/RAS-B18TNTBNH118,08317.5011,9485 ★
1335HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-SH18CKT/RAC-SH18CKT18,10018.0811,576 5 ★
1336HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XH18CKT/RAC-XH18CKT18,10018.0811,576 5 ★
1337HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XJ18CKT/RAC-XJ18CKT18,73118.5611,6705 ★
1338HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-AX18CJT/RAC-AX18CJT18,88120.1610,830 5 ★★
1339HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-DX18CJT/RAC-DX18CJT18,88120.1610,830 5 ★★
1340HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-VX18CJT/RAC-VX18CJT18,88120.1610,830 5 ★★
1341HITACHICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRPIM-B24TNT1NH/RAS-B24TNTBNH122,17816.5015,5425
1342HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-DX24CJT/RAC-DX24CJT23,00019.6513,535 5 ★
1343HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-SH24CKT/RAC-SH24CKT23,00018.2914,541 5 ★
1344HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-VX24CJT/RAC-VX24CJT23,00019.6513,535 5 ★
1345HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XH24CKT/RAC-XH24CKT23,00018.2914,541 5 ★
1346HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XJ24CKT/RAC-XJ24CKT23,62418.9414,4235 ★
1347HITACHIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRPFC-B24TNT1NH/RAS-B24TNTBNH124,22515.6817,8655
1348HITACHICASSETTE TYPEINVERTERRCI-B24TNT1NH/RAS-B24TNTBNH125,59018.6215,8925 ★
1349HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-X30HGT/RAC-X30HGT28,14617.8818,202 5 ★
1350HITACHIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRPFC-B30TNT1NH/RAS-B30TNTBNH130,70816.4921,5335
1351HITACHICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRPIH-B36TNT1NH/RAS-B36TNTBNH133,77817.5522,2555 ★
1352HITACHICASSETTE TYPEINVERTERRCI-B36TNT1NH/RAS-B36TNTBNH134,46116.4924,1655
1353HITACHIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRPFC-B36TNT1NH/RAS-B36TNTBNH134,80216.4924,4045
1354KENTWALL TYPEFIXED SPEED2FWT-12C/2KKC-12C12,50013.0011,1185
1355KENTWALL TYPEFIXED SPEED2FWT-18C/2KKC-18C18,00013.0016,0115
1356KENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED3FDT-18/3KKC-18A18,00013.0016,0115
1357KENTWALL TYPEFIXED SPEED2FWT-24C/2KKC-24C24,00013.0021,3475
1358KENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED3FDT-25/3KKC-25A25,00012.8522,4965
1359KENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED3FDT-36/3KKC-36A/22036,50012.4533,9005
1360KENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED3FDT-40/3KKC2P-40A/38040,00012.5536,8555
1361KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-09-R32/DAICW-09-R329,20013.278,0175
1362KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-09-R410A/DAICW-09-R410A9,40013.388,1245
1363KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-12-AX-R32/DAICW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1364KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-12-R410A/DAICW-12-R410A13,10013.0011,6525
1365KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD13R/KINA13R13,20012.9511,7865
1366KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFV-12/DAICW-12-R3213,20013.7511,1015
1367KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-12-R32/DAICW-12-R3213,20013.7211,1255
1368KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-18-AX-R32/DAICW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1369KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-18-R32/DAICW-18-R3218,20013.2015,9435
1370KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFV-18/DAICW-18-R3218,40013.2416,0705
1371KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-18-R410A/DAICW-18-R410A18,40013.1016,2415
1372KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-24-R32/DAICW-24-R3225,10013.6821,2165
1373KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-24-AX-R32/DAICW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1374KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-24-R410A/DAICW-24-R410A25,20013.1422,1765
1375KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFV-24/DAICW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1376KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-30/DAIICX-30-R410A30,30012.4528,1425
1377KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD30C/KINA30C30,60012.6128,0605
1378KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD30R-T/KINA30R-T30,90012.5828,4025
1379KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-32-R410A/DAICX-32-R410A32,20012.6629,4105
1380KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-33-R410A/DAICX-33-R410A33,90012.4931,3855
1381KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-33-R410A/DAICX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1382KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-36RO-R32/DAICX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1383KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD36R-T/KINA36R-T36,50012.5833,5505
1384KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-36-R410A/DAICX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1385KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD36R/KINA36R36,70012.9032,8975
1386KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-36-R410A/DAICX-36-R410A37,10012.6633,8865
1387KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-38-R410A/DAICX-38-R410A38,00012.4535,2935
1388KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-38-R410A/DAICX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1389KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD40R-T/KINA40R-T40,00012.5037,0025
1390KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD40R/KINA40R40,20012.5836,9515
1391KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-40-R410A/DAICX-40-R410A40,30012.7636,5205
1392KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD40C-T/KINA40C-T40,60012.5237,4975
1393KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-09-R32/KICW-09-R329,20013.278,0175
1394KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-09-R410A/KICW-09-R410A9,40013.388,1245
1395KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-12-AX-R32/KICW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1396KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-12-R410A/KICW-12-R410A13,10013.0011,6525
1397KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFV-12/KICW-12-R3213,20013.7511,1015
1398KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-12-R32/KICW-12-R3213,20013.7211,1255
1399KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-18-AX-R32/KICW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1400KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-18-R32/KICW-18-R3218,20013.2015,9435
1401KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFV-18/KICW-18-R3218,40013.2416,0705
1402KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-18-R410A/KICW-18-R410A18,40013.1016,2415
1403KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-24-R32/KICW-24-R3225,10013.6821,2165
1404KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-24-AX-R32/KICW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1405KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-24-R410A/KICW-24-R410A25,20013.1422,1765
1406KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFV-24/KICW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1407KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-30/KICX-30-R410A30,30012.4528,1425
1408KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-32-R410A/KICX-32-R410A32,20012.6629,4105
1409KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-33-R410A/KICX-33-R410A33,90012.4931,3855
1410KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-33-R410A/KICX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1411KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-36RO-R32/KICX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1412KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-36-R410A/KICX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1413KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-36-R410A/KICX-36-R410A37,10012.6633,8865
1414KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-38-R410A/KICX-38-R410A38,00012.4535,2935
1415KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-38-R410A/KICX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1416KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-40-R410A/KICX-40-R410A40,30012.7636,5205
1417LGWALL TYPEINVERTERHT10RN/HT10RU9,20016.506,4475
1418LGWALL TYPEINVERTERIG10RN/IG10RU9,20018.005,910 5 ★
1419LGWALL TYPEINVERTERIJ10RN/IJ10RU9,20018.005,910 5 ★
1420LGWALL TYPEINVERTERIK10RN/IK10RU9,20018.005,910 5 ★
1421LGWALL TYPEINVERTERIQ10RN/IQ10RU9,20018.005,910 5 ★
1422LGWALL TYPEINVERTERIT10RN/IT10RU9,20018.005,910 5 ★
1423LGWALL TYPEINVERTERIV10RN/IV10RU9,20018.005,910 5 ★
1424LGWALL TYPEINVERTERID10CN/ID10CU9,40022.454,842 5 ★★
1425LGWALL TYPEINVERTERIW10RN/IW10RU9,40022.204,896 5 ★★
1426LGWALL TYPEINVERTERATNQ12GULA1/ATUQ12GULA110,23016.827,0335
1427LGWALL TYPEINVERTERHT13RN/HT13RU12,00016.508,4105
1428LGWALL TYPEINVERTERIG13RN/IG13RU12,00018.007,709 5 ★
1429LGWALL TYPEINVERTERIH13RN/IH13RU12,00023.205,981 5 ★★★
1430LGWALL TYPEINVERTERIJ13RN/IJ13RU12,00018.007,709 5 ★
1431LGWALL TYPEINVERTERIK13RN/IK13RU12,00018.007,709 5 ★
1432LGWALL TYPEINVERTERIL13RN/IL13RU12,00019.457,134 5 ★
1433LGWALL TYPEINVERTERIQ13RN/IQ13RU12,00018.007,709 5 ★
1434LGWALL TYPEINVERTERIT13RN/IT13RU12,00018.007,709 5 ★
1435LGWALL TYPEINVERTERIV13RN/IV13RU12,00018.007,709 5 ★
1436LGWALL TYPEINVERTERIW13RN/IW13RU12,00021.206,545 5 ★★
1437LGWALL TYPEINVERTERID13CN/ID13CU12,20022.106,383 5 ★★
1438LGWALL TYPEINVERTERIK15RN/IK15RU14,60018.808,980 5 ★
1439LGCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERABNQ18GL2A2/ABUQ18GL2A216,35016.9211,1745
1440LGWALL TYPEINVERTERATNQ18GTLA1/ATUQ18GTLA116,70017.2611,1885
1441LGWALL TYPEINVERTER IV18R1N/IV18R1U18,00018.0011,563 5 ★
1442LGWALL TYPEINVERTERIG18RN/IG18RU18,00018.0011,563 5 ★
1443LGWALL TYPEINVERTERIJ18R1N/IJ18R1U18,00018.0011,563 5 ★
1444LGWALL TYPEINVERTERIK18R1N/IK18R1U18,00018.0011,563 5 ★
1445LGWALL TYPEINVERTERIL18RN/IL18RU18,00019.8610,480 5 ★
1446LGWALL TYPEINVERTERIQ18R1N/IQ18R1U18,00018.0011,563 5 ★
1447LGWALL TYPEINVERTERIT18RN/IT18RU18,00018.0011,563 5 ★
1448LGWALL TYPEINVERTERIW18RN/IW18RU18,00020.4010,203 5 ★★
1449LGFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAVNQ18GM1A1/AVUQ18GM1A118,20019.5010,792 5 ★
1450LGWALL TYPEINVERTERID18CN/ID18CU18,20020.4010,316 5 ★★
1451LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE618,43018.1211,761 5 ★
1452LGWALL TYPEINVERTERATNQ24GTLA1/ATUQ24GTLA119,80016.0414,2745
1453LGWALL TYPEINVERTERID24CN/ID24CU21,60019.9512,520 5 ★
1454LGWALL TYPEINVERTERIG24RN/IG24RU21,60019.9512,520 5 ★
1455LGWALL TYPEINVERTERIJ24RN/IJ24RU21,60019.9512,520 5 ★
1456LGWALL TYPEINVERTERIK24RN/IK24RU21,60019.9512,520 5 ★
1457LGWALL TYPEINVERTERIQ24RN/IQ24RU21,60019.9512,520 5 ★
1458LGWALL TYPEINVERTERIT24RN/IT24RU21,60019.9512,520 5 ★
1459LGWALL TYPEINVERTERIV24RN/IV24RU21,60019.9512,520 5 ★
1460LGCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERABNQ24GL3A2/ABUQ24GL3A222,15016.1115,8995
1461LGFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAVNQ24GM1A1/AVUQ24GM1A124,20019.5014,350 5 ★
1462LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ24GPLE6/ATUQ24GPLE625,20018.0016,188 5 ★
1463LGWALL TYPEINVERTERIK30RN/IK30RU28,30019.9616,395 5 ★★
1464LGFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAVNQ30GM1A1/AVUQ30GM1A130,00018.5018,751 5 ★
1465LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ30LNLE6/ATUQ30LNLE633,87017.7422,077 5 ★
1466LGFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAVNQ36GM2A1/AVUQ36GM2A136,00018.5022,501 5 ★
1467LGFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAVNQ36LM2A1/AVUQ36LM2A136,00018.5022,501 5 ★
1468LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ36LNLE6/ATUQ36LNLE636,12517.5023,870 5 ★
1469LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ36GNLE6/ATUQ36GNLE637,20017.2025,009 5 ★
1470LG WALL TYPEINVERTERID18CN/ID18CU18,20020.4010,316 5 ★★
1471MAVELWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-09/MWC-099,30013.757,8215
1472MAVELWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-12/MWC-1212,30013.3210,6785
1473MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF013A1/CLC013A113,00013.8110,8855
1474MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF013B1/CLC013B113,00014.1610,616 5 ★
1475MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-SK13,00014.1610,616 5 ★
1476MAVELWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-18/MWC-1818,30013.4015,7925
1477MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF018A1/CLC018A118,76613.0316,6535
1478MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF018B1/CLC018B119,00013.5416,2265
1479MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-SK19,00013.5416,2235
1480MAVELWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-25/MWC-2524,90213.4021,4895
1481MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF024B1/CLC024B126,00013.6022,1065
1482MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-SK26,00013.6022,1035
1483MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF024A1/CLC024A126,61413.0923,5105
1484MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF030A1/CLC030A130,70812.6428,0925
1485MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF030B1/CLC030B131,00013.0427,4895
1486MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-SK31,00013.0427,4935
1487MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF036B3/CLC036B336,10013.3831,1985
1488MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVLE-RY/KC36B-RSYLE-SK36,10013.3831,1985
1489MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-SK36,30012.6833,1005
1490MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF036B1/CLC036B136,50013.3731,5675
1491MAVELWALL TYPEFIXED SPEEDCLF036A3/CLC036A336,85012.8733,1085
1492MAVELFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF036A1/CLC036A137,19112.5834,1855
1493MAVELWALL TYPEINVERTERMWF-09INV/MWC-09INV9,20018.535,741 5 ★
1494MAVELWALL TYPEINVERTERMWF-12INV/MWC-12INV12,70019.357,589 5 ★
1495MAVELWALL TYPEINVERTERMWF-18INV/MWC-18INV18,30018.6011,377 5 ★
1496MAVELWALL TYPEINVERTERMWF-25INV/MWC-25INV25,00019.1115,127 5 ★
1497MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-09/MWC-099,30013.757,8215
1498MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMVF-09/MVC-099,71413.768,1635
1499MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-12/MWC-1212,30013.3210,6785
1500MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMVF-12/MVC-1212,98113.5511,0785
1501MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-18/MWC-1818,30013.4015,7925
1502MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMVF-18/MVC-1818,48413.6215,6935
1503MAVELLCASSETTE TYPEFIXED SPEEDMVF18CS-1A/MVC18CS-1A18,60013.6215,7915
1504MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-25/MWC-2524,90213.4021,4895
1505MAVELLCASSETTE TYPEFIXED SPEEDMVF24CS-1A/MVC24CS-1A25,10013.8121,0165
1506MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMVF-25/MVC-2525,55813.7221,5405
1507MAVELLCASSETTE TYPEFIXED SPEEDMVF30CS-1A/MVC30CS-1A32,00013.3827,6555
1508MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMVF36W-3A/MVC36W-3A36,20012.9032,4495
1509MAVELLCASSETTE TYPEFIXED SPEEDMVF36CS-1A/MVC36CS-1A36,80012.8633,0895
1510MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMVF36W-1A/MVC36W-1A36,80012.8633,0895
1511MAVELLWALL TYPEINVERTERMWF-09INV/MWC-09INV9,20018.535,7415 ★
1512MAVELLWALL TYPEINVERTERMWF-12INV/MWC-12INV12,70019.357,5895 ★
1513MAVELLWALL TYPEINVERTERMWF-18INV/MWC-18INV18,30018.6011,3775 ★
1514MAVELLWALL TYPEINVERTERMWF-25INV/MWC-25INV25,00019.1115,1275 ★
1515MEMORYWALL TYPEFIXED SPEEDFMA9WTS/CMA9WTS9,10013.307,9125
1516MEMORYWALL TYPEFIXED SPEEDFMA12WTS/CMA12WTS12,50013.3110,8605
1517MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA13R/CMA13R13,20012.9511,7865
1518MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA13S9/CMA13S913,20012.8511,8785
1519MEMORYWALL TYPEFIXED SPEEDFMA18WTS/CMA18WTS18,20013.1516,0045
1520MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA18S9/CMA18S918,40012.8916,5065
1521MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA18R/CMA18R18,50013.1116,3175
1522MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA25S9/CMA25S925,00012.9322,3575
1523MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA25R/CMA25R25,20013.0622,3125
1524MEMORYWALL TYPEFIXED SPEEDFMA25WTS/CMA25WTS25,20013.3121,8935
1525MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA30S9S/CMA30S9S30,50012.9427,2555
1526MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA30C/CMA30C30,60012.6128,0605
1527MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA30R-T/CMA30R-T30,90012.5828,4025
1528MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA36-32/CMA36-3236,50013.2631,8295
1529MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA36R-T/CMA36R-T36,50012.5833,5505
1530MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA36R/CMA36R36,70012.9032,8975
1531MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA38R-T/CMA38R-T38,50012.5935,3605
1532MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA38R/CMA38R38,90012.5935,7275
1533MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA40R-T/CMA40R-T40,00012.5037,0025
1534MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA40R/CMA40R40,20012.5836,9515
1535MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA40C-T/CMA40C-T40,60012.5237,4975
1536MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA13INV/CMA13INV13,20019.038,021 5 ★
1537MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA18INV/CMA18INV18,50017.4912,2315
1538MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA25INV/CMA25INV25,50017.4916,8595
1539MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA30INV/CMA30INV30,90017.1520,834 5 ★
1540MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA33INV/CMA33INV33,90017.7122,134 5 ★
1541MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA36INV/CMA36INV36,50017.7323,805 5 ★
1542MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA36IV/CMA36IV36,50018.9922,225 5 ★
1543MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA40INV/CMA40INV40,20016.6827,868 5 ★
1544MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSABB-09CRN8-PC6/MOBA30-09CN8-PC69,00012.978,0245
1545MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSAEB-09CRN8-PC6/MOBA30-09CN8-PC69,00014.407,2275 ★
1546MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSABB-12CRN8-PC6/MOBA30-12CN8-PC612,00012.9310,7325
1547MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSAEB-12CRN8-PC6/MOBA30-12CN8-PC612,00012.9710,6985
1548MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSABD-18CRN8-QC5/MOBA31-18CN8-QC518,00013.4415,4865
1549MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSAED-18CRN8-PC6/MOCA30-18CN8-PC618,00012.9016,1355
1550MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSABE-24CRN8-PC6/MOD30-24CN8-PC624,00013.3420,8035
1551MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSAED-24CRN8-PC6/MOD30-24CN8-PC624,00013.3120,8505
1552MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABB-09CRFN8-QE3/MOAA30-09CFN8-QE39,00020.105,178 5 ★★
1553MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABB-09CRFN8-QE3/MOAA30-09CFN8-QE3/MSABB-09CRFN8-QE39,00020.105,178 5 ★★
1554MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFB-09CRDN8-QD2/MOAB30-09CDN8-QD29,00016.106,4645
1555MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFB-09CRDN8-QD2/MOAB30-09CDN8-QD2/MSAFB-09CRDN8-QD29,00016.106,4645
1556MIDEAWALL TYPEINVERTERMSMTAU-09HRFN8-QRD6GW/MOB01-09HFN8-QRD6GW9,00020.405,101 5 ★★
1557MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABB-12CRFN8-QC6/MOBA30-12CFN8-QC612,00020.376,812 5 ★★
1558MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABB-12CRFN8-QC6/MOBA30-12CFN8-QC6/MSABB-12CRFN8-QC612,00020.376,812 5 ★★
1559MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFB-12CRDN8-QD2/MOAB30-12CDN8-QD212,00015.189,1415
1560MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFB-12CRDN8-QD2/MOAB30-12CDN8-QD2/MSAFB-12CRDN8-QD212,00015.189,1415
1561MIDEAWALL TYPEINVERTERMSMTAU-12HRFN8-QRD6GW/MOB01-12HFN8-QRD6GWC12,00018.667,436 5 ★
1562MIDEACASSETTE TYPEINVERTERCCA3U-18HRFN1-M(C)/MOCA31-18HFN1-MT0W18,00016.9212,3015
1563MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABD-18CRFN8-QC6/MOB31-18CFN8-QC618,00020.1010,355 5 ★★
1564MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABD-18CRFN8-QC6/MOB31-18CFN8-QC6/MSABD-18CRFN8-QC618,00020.1010,355 5 ★★
1565MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFC-18CRDN8-QD0/MOB30-18CDN1-QD018,00015.9713,0335
1566MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFC-18CRDN8-QD0/MOB30-18CDN1-QD0/MSAFC-18CRDN8-QD018,00015.9713,0335
1567MIDEAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMUE-18CRFN1-PC5/MOCA30-18CFN1-PC518,00018.8311,054 5 ★
1568MIDEACASSETTE TYPEINVERTERMCDU-24HRFN1-M(C)/MOD31-24HFN1-MT0W24,00017.4715,8855
1569MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABE-24HRFNX-QC5GW/MOCA30-24HFN8-QC5GW24,00017.9115,4955 ★
1570MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABE-24HRFNX-QC5GW/MOCA30-24HFN8-QC5GW/MSABE-24HRFNX-QC5GW24,00017.9115,4955 ★
1571MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFDU-24HRFNX-QRD0GW/MOCA32-24HFN8-QRD0GW24,00016.0017,3455
1572MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFDU-24HRFNX-QRD0GW/MOCA32-24HFN8-QRD0GW/MSAFDU-24HRFNX-QRD0GW24,00016.0017,3455
1573MIDEAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMUE-24CRFN1-PC5/MOD30-24CFN1-PC524,00019.0014,606 5 ★
1574MIDEAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMUE-30CRFN1-PC2/MOD30-30CFN1-PC230,00017.8419,445 5 ★
1575MIDEACASSETTE TYPEINVERTERMCD-36HRFN1-M(C)/MOD30U-36HFN1-M36,00016.6824,957 5 ★
1576MIDEAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMUE-36CRFN1-PC2/MOD30-36CFN1-SC236,00016.4525,3055
1577MIDEAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMUE-40CRFN1-PC2/MOE30-40CFN1-SC240,00018.1925,428 5 ★
1578MITSUBISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT13S9/CM13S913,20012.8511,8785
1579MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN09VF-T1/MU-GN09VF-T19,21213.228,0585
1580MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN09VF-T2/MU-GN09VF-T29,21213.228,0585
1581MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN13VF-T1/MU-GN13VF-T112,99613.1811,4025
1582MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN13VF-T2/MU-GN13VF-T212,99613.1811,4025
1583MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN15VF-T1/MU-GN15VF-T114,33013.3512,4125
1584MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN15VF-T2/MU-GN15VF-T214,33013.3512,4125
1585MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN18VF-T1/MU-GN18VF-T118,08413.0616,0115
1586MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN18VF-T2/MU-GN18VF-T218,08413.0616,0115
1587MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN24VF-T1/MU-GN24VF-T122,51913.3619,4905
1588MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN24VF-T2/MU-GN24VF-T222,51913.3619,4905
1589MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GN13VF-T1/MUY-GN13VF-T11,62421.70865 5 ★★
1590MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JP09VF-TH1/MUY-JP09VF-TH18,87118.805,456 5 ★
1591MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN09VF(B/R/V)-T1/MUZ-LN09VF-T18,87125.624,004 5 ★★★
1592MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN09VFB-T1/MUZ-LN09VF-T18,87125.624,004 5 ★★★
1593MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN09VFR-T1/MUZ-LN09VF-T18,87125.624,004 5 ★★★
1594MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN09VFV-T1/MUZ-LN09VF-T18,87125.624,004 5 ★★★
1595MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-KP09VF-TH1/MUY-KP09VF-TH18,90015.836,5015
1596MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GN09VF-T1/MUY-GN09VF-T19,21221.594,934 5 ★★
1597MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GR09VF-TH1/MUY-GR09VF-TH19,55421.805,068 5 ★★
1598MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-KP13VF-TH1/MUY-KP13VF-TH112,00017.068,1345
1599MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JP13VF-TH1/MUY-JP13VF-TH112,28318.817,551 5 ★
1600MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GR13VF-TH1/MUY-GR13VF-TH112,62421.976,644 5 ★★
1601MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN13VF(B/R/V)-T1/MUZ-LN13VF-T112,96722.606,635 5 ★★★
1602MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN13VFB-T1/MUZ-LN13VF-T112,96722.606,635 5 ★★★
1603MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN13VFR-T1/MUZ-LN13VF-T112,96722.606,635 5 ★★★
1604MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN13VFV-T1/MUZ-LN13VF-T112,96722.606,635 5 ★★★
1605MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GN15VF-T1/MUY-GN15VF-T114,33019.698,415 5 ★
1606MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GR15VF-TH1/MUY-GR15VF-TH114,33021.467,721 5 ★★
1607MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JP15VF-TH1/MUY-JP15VF-TH114,33018.868,786 5 ★
1608MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-KP15VF-TH1/MUY-KP15VF-TH114,40015.8310,5195
1609MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-KP18VF-TH1/MUY-KP18VF-TH117,10015.7312,5705
1610MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GN18VF-T1/MUY-GN18VF-T117,74221.119,718 5 ★★
1611MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GR18VF-TH1/MUY-GR18VF-TH117,74221.199,682 5 ★★
1612MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JP18VF-TH1/MUY-JP18VF-TH117,74217.7311,571 5 ★
1613MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN18VF(B/R/V)-T1/MUZ-LN18VF-T118,08421.279,831 5 ★★
1614MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN18VFB-T1/MUZ-LN18VF-T118,08421.279,831 5 ★★
1615MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN18VFR-T1/MUZ-LN18VF-T118,08421.279,831 5 ★★
1616MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN18VFV-T1/MUZ-LN18VF-T118,08421.279,831 5 ★★
1617MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP18KAL.TH-T/SUY-SA18VA.TH-T18,08418.4111,358 5 ★
1618MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP18KAL2.TH-TH/SUY-SA18VA2.TH-TH18,08418.4111,358 5 ★
1619MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP18JA.TH-T/SUY-SA18VA.TH-T18,08417.1412,2005
1620MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP18JA2.TH-TH/SUY-SA18VA2.TH-TH18,08417.1412,2005
1621MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP18JAL2.TH-TH/SUY-SA18VA2.TH-TH18,08417.1412,2005
1622MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP18BA.TH-T/SUY-SA18VA.TH-T18,08418.5511,273 5 ★
1623MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP18EA.TH-TH/SUY-SA18VA2.TH-TH18,08419.2510,863 5 ★
1624MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GN24VF-T1/MUY-GN24VF-T122,51920.0912,961 5 ★★
1625MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GR24VF-TH1/MUY-GR24VF-TH122,51920.7412,555 5 ★★
1626MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JP24VF-TH1/MUY-JP24VF-TH122,51917.6514,753 5 ★
1627MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP24JA.TH-T/SUY-SA24VA.TH-T24,22518.0015,562 5 ★
1628MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP24JA2.TH-TH/SUY-SA24VA2.TH-TH24,22518.0015,562 5 ★
1629MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP24JAL2.TH-TH/SUY-SA24VA2.TH-TH24,22518.0015,562 5 ★
1630MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP24EA.TH-TH/SUY-SA24VA2.TH-TH24,22519.5914,299 5 ★
1631MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP24KAL.TH-T/SUY-SA24VA.TH-T25,24919.3315,104 5 ★
1632MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP24KAL2.TH-TH/SUY-SA24VA2.TH-TH25,24919.3315,104 5 ★
1633MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GN30VF-T1/MUY-GN30VF-T127,97818.8517,163 5 ★
1634MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GR30VF-TH1/MUY-GR30VF-TH127,97818.8717,144 5 ★
1635MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP30KAL.TH-T/SUY-SA30VA.TH-T30,02618.5118,757 5 ★
1636MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP30KAL2.TH-TH/SUY-SA30VA2.TH-TH30,02618.5118,757 5 ★
1637MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP30JA.TH-T/SUY-SA30VA.TH-T30,02617.1720,221 5 ★
1638MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP30JA2.TH-TH/SUY-SA30VA2.TH-TH30,02617.1720,221 5 ★
1639MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP30JAL.TH-T/SUY-SA30VA.TH-T30,02617.1720,221 5 ★
1640MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP30JAL2.TH-TH/SUY-SA30VA2.TH-TH30,02617.1720,221 5 ★
1641MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP30BA.TH-T/SUY-SA30VA.TH-T30,02618.8918,380 5 ★
1642MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP30EA.TH-TH/SUY-SA30VA2.TH-TH30,02619.0418,235 5 ★★
1643MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP36KAL.TH-T/PUY-SP36YKA.TH-T36,16718.5022,606 5 ★
1644MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP36KAL2.TH-TH/PUY-SP36VKA2.TH-TH36,16719.0521,953 5 ★★
1645MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP36KAL2.TH-TH/PUY-SP36YKA2.TH-TH36,16719.0521,953 5 ★★
1646MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JA.TH-T/PUY-SP36YKA.TH-T36,16716.9024,746 5 ★
1647MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JA.TH-T/SUY-SA36VA.TH-T36,16714.9427,9925
1648MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JA2.TH-TH/PUY-SP36VKA2.TH-TH36,16716.9824,629 5 ★
1649MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JA2.TH-TH/PUY-SP36YKA2.TH-TH36,16716.9824,629 5 ★
1650MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JAL.TH-T/PUY-SP36YKA.TH-T36,16716.9024,746 5 ★
1651MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JAL.TH-T/SUY-SA36VA.TH-T36,16714.9427,9925
1652MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JAL2.TH-TH/PUY-SP36VKA2.TH-TH36,16716.9824,629 5 ★
1653MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JAL2.TH-TH/PUY-SP36YKA2.TH-TH36,16716.9824,629 5 ★
1654MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP36BA.TH-T/PUY-SP36YKA.TH-T36,16718.5022,606 5 ★
1655MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP36BA.TH-T/SUY-SA36VA.TH-T36,16717.3024,174 5 ★
1656MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP36EA.TH-TH/PUY-SP36VKA2.TH-TH36,16719.4221,535 5 ★★
1657MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP36EA.TH-TH/PUY-SP36YKA2.TH-TH36,16719.4221,535 5 ★★
1658MITSUBISHI ELECTRIC CONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP18JAL.TH-T/SUY-SA18VA.TH-T18,08417.1412,2005
1659MITSUBISHI ELECTRIC CONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP24JAL.TH-T/SUY-SA24VA.TH-T24,22518.0015,562 5 ★
1660MITSUBISHI ELECTRIC CASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP24BA.TH-T/SUY-SA24VA.TH-T24,22519.3514,476 5 ★
1661MITSUBISHI ELECTRIC CASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP24EA.TH-TH/SUY-SA24VA2.TH-TH24,22519.5914,299 5 ★
1662MITSUBISHI ELECTRIC FLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP24KAL.TH-T/SUY-SA24VA.TH-T25,24919.3315,104 5 ★
1663MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDDXK10CVV-W1/DXC10CVV-W19,10113.148,0095
1664MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK10CVV-W1/SRC10CVV-W19,23913.278,0515
1665MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK10CVS-W1/SRC10CVS-W19,44413.518,0835
1666MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK10CVS-W2/SRC10CVS-W29,44413.518,0835
1667MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDDXK13CVV-W1/DXC13CVV-W111,54312.9710,2915
1668MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK13CVV-W1/SRC13CVV-W111,63413.4110,0325
1669MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK13CVS-W1/SRC13CVS-W112,03913.7810,1025
1670MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK13CVS-W2/SRC13CVS-W212,03913.7810,1025
1671MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDDXK15CVV-W1/DXC15CVV-W113,79413.0712,2045
1672MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK15CVV-W1/SRC15CVV-W114,45713.2412,6265
1673MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK18CVV-W1/SRC18CVV-W117,30513.8514,448 5 ★
1674MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDDXK18CVV-W1/DXC18CVV-W117,34813.3415,0375
1675MITSUBISHI HEAVYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFDE50CRS-S1/FDC50CRS-S118,05413.2315,7795
1676MITSUBISHI HEAVYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFDE50CNVX-S1/FDC50CNVX-S118,25213.4115,7385
1677MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT50CNVX-S1/FDC50CNVX-S118,85713.9215,664 5 ★
1678MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT50CRS-S1/FDC50CRS-S118,95513.8815,791 5 ★
1679MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK19CVS-W1/SRC19CVS-W119,12715.2914,465 5 ★★
1680MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDDXK24CVV-W1/DXC24CVV-W122,36313.7818,7655
1681MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK24CVV-W1/SRC24CVV-W122,55913.6819,0685
1682MITSUBISHI HEAVYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFDE71CNVX-S1/FDC71CNVX-S123,87113.1421,0065
1683MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT71CNVX-S1/FDC71CNVX-S124,69313.7820,7215
1684MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK25CVS-W1/SRC25CVS-W125,08513.3121,7935
1685MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT71CRS-S1/FDC71CRS-S125,10813.5221,4745
1686MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT100CNV-S1/FDC100CNV-S135,70313.1431,4195
1687MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT100CRS-S1/FDC100CR-S136,15212.6033,1775
1688MITSUBISHI HEAVYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFDE100CNV-S1/FDC100CNV-S136,19513.2031,7075
1689MITSUBISHI HEAVYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFDE100CSV-S1/FDC100CSV-S136,30113.0032,2895
1690MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT100CSV-S1/FDC100CSV-S136,55713.0732,3425
1691MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK10YVS-W1/SRC10YVS-W18,61024.534,059 5 ★★★
1692MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERDXK10YW-W1/DXC10YW-W18,68319.285,208 5 ★
1693MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK10YW-W1/SRC10YW-W18,68319.285,208 5 ★
1694MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK25ZSXS-W1/SRC25ZSXS-W18,77025.693,947 5 ★★★
1695MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERDXK13YW-W1/DXC13YW-W111,09819.556,564 5 ★
1696MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK13YW-W1/SRC13YW-W111,09819.556,564 5 ★
1697MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK13YVS-W1/SRC13YVS-W111,90122.896,012 5 ★★★
1698MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK35ZSXS-W1/SRC35ZSXS-W112,10324.675,673 5 ★★★
1699MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERDXK15YW-W1/DXC15YW-W115,48018.609,624 5 ★
1700MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK15YW-W1/SRC15YW-W115,48018.609,624 5 ★
1701MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK50ZSXS-W1/SRC50ZSXS-W117,10522.188,917 5 ★★
1702MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERDXK18YW-W1/DXC18YW-W117,27618.8010,626 5 ★
1703MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK18YW-W1/SRC18YW-W117,27618.8010,626 5 ★
1704MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK18YVS-W1/SRC18YVS-W117,80220.1310,226 5 ★★
1705MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK60ZSXS-W1/SRC60ZSXS-W120,97720.5111,826 5 ★★
1706MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERDXK24YW-W1/DXC24YW-W123,02120.8812,749 5 ★★
1707MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK24YW-W1/SRC24YW-W123,02120.8812,749 5 ★★
1708MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK24YVS-W1/SRC24YVS-W124,45220.6813,672 5 ★★
1709MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-09-R32/MSCW-09-R329,20013.278,0175
1710MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-09-R410A/MSCW-09-R410A9,40013.388,1245
1711MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-12-AX-R32/MSCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1712MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-12-R410A/MSCW-12-R410A13,10013.0011,6525
1713MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFV-12/MSCW-12-R3213,20013.7511,1015
1714MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-12-R32/MSCW-12-R3213,20013.7211,1255
1715MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-18-AX-R32/MSCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1716MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-18-R32/MSCW-18-R3218,20013.2015,9435
1717MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFV-18/MSCW-18-R3218,40013.2416,0705
1718MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-18-R410A/MSCW-18-R410A18,40013.1016,2415
1719MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-24-R32/MSCW-24-R3225,10013.6821,2165
1720MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-24-AX-R32/MSCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1721MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-24-R410A/MSCW-24-R410A25,20013.1422,1765
1722MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFV-24/MSCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1723MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-30/MSCX-30-R410A30,30012.4528,1425
1724MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-32-R410A/MSCX-32-R410A32,20012.6629,4105
1725MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-33-R410A/MSCX-33-R410A33,90012.4931,3855
1726MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-33-R410A/MSCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1727MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-36RO-R32/MSCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1728MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-36-R410A/MSCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1729MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-36-R410A/MSCX-36-R410A37,10012.6633,8865
1730MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-38-R410A/MSCX-38-R410A38,00012.4535,2935
1731MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-38-R410A/MSCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1732MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-40-R410A/MSCX-40-R410A40,30012.7636,5205
1733MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-10FCT-32R/MU-10CST-32R9,10012.978,1135
1734MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-10FCT-32R-A/MU-10CST-32R-A9,71413.768,1635
1735MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-13FCT-32R/MU-13CST-32R12,40013.2710,8055
1736MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-13FCT-32R-A/MU-13CST-32R-A12,98113.5511,0785
1737MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-18FCT-32R/MU-18CST-32R18,10013.2015,8565
1738MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-18FCT-32R-A/MU-18CST-32R-A18,48413.6215,6935
1739MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-25FCT-32R/MU-25CST-32R25,10013.1722,0385
1740MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-25FCT-32R-A/MU-25CST-32R-A25,55813.7221,5405
1741MITSUI CHOFUWALL TYPEINVERTERMS-10INV/MU-10INV9,20018.535,741 5 ★
1742MITSUI CHOFUWALL TYPEINVERTERMS-13INV/MU-13INV12,70019.357,589 5 ★
1743MITSUI CHOFUWALL TYPEINVERTERMS-18INV/MU-18INV18,30018.6011,377 5 ★
1744MITSUI CHOFUWALL TYPEINVERTERMS-25INV/MU-25INV25,00019.1115,127 5 ★
1745MITSUSHITAWALL TYPEFIXED SPEEDFT9WTS/CM9WTS9,10013.307,9125
1746MITSUSHITAWALL TYPEFIXED SPEEDFT12WTS/CM12WTS12,50013.3110,8605
1747MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT13R/CM13R13,20012.9511,7865
1748MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT13S9/CM13S913,20012.8511,8785
1749MITSUSHITAWALL TYPEFIXED SPEEDFT18WTS/CM18WTS18,20013.1516,0045
1750MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT18S9/CM18S918,40012.8916,5065
1751MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT18R/CM18R18,50013.1116,3175
1752MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT25S9/CM25S925,00012.9322,3575
1753MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT25R/CM25R25,20013.0622,3125
1754MITSUSHITAWALL TYPEFIXED SPEEDFT25WTS/CM25WTS25,20013.3121,8935
1755MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT30S9S/CM30S9S30,50012.9427,2555
1756MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT30C/CM30C30,60012.6128,0605
1757MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT30R-T/CM30R-T30,90012.5828,4025
1758MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT36-32/CM36-3236,50013.2631,8295
1759MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT36R-T/CM36R-T36,50012.5833,5505
1760MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT36R/CM36R36,70012.9032,8975
1761MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT38R-T/CM38R-T38,50012.5935,3605
1762MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT38R/CM38R38,90012.5935,7275
1763MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT40R-T/CM40R-T40,00012.5037,0025
1764MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT40R/CM40R40,20012.5836,9515
1765MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT40C-T/CM40C-T40,60012.5237,4975
1766MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT13INV/CM13INV13,20019.038,021 5 ★
1767MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT18INV/CM18INV18,50017.4912,2315
1768MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT25INV/CM25INV25,50017.4916,8595
1769MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT30INV/CM30INV30,90017.1520,834 5 ★
1770MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT33INV/CM33INV33,90017.7122,134 5 ★
1771MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT36INV/CM36INV36,50017.7323,805 5 ★
1772MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT36IV/CM36IV36,50018.9922,225 5 ★
1773MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT40INV/CM40INV40,20016.6827,868 5 ★
1774MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-09-R32/UNCW-09-R329,20013.278,0175
1775MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-09-R410A/UNCW-09-R410A9,30013.388,0375
1776MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-12-AX-R32/UNCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1777MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-12-R410A/UNCW-12-R410A13,10013.0011,6525
1778MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFV-12/UNCW-12-R3213,20013.7511,1015
1779MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-12-R32/UNCW-12-R3213,20013.7211,1255
1780MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-18-R410A/UNCW-18-R410A18,10013.1015,9775
1781MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-18-AX-R32/UNCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1782MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-18-R32/UNCW-18-R3218,20013.2015,9435
1783MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFV-18/UNCW-18-R3218,40013.2416,0705
1784MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-24-R32/UNCW-24-R3225,10013.6821,2165
1785MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-24-AX-R32/UNCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1786MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-24-R410A/UNCW-24-R410A25,20013.1422,1765
1787MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFV-24/UNCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1788MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-30/UNCX-30-R410A30,30012.4528,1425
1789MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-32-R410A/UNCX-32-R410A32,20012.6629,4105
1790MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-33-R410A/UNCX-33-R410A33,90012.4931,3855
1791MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-33-R410A/UNCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1792MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36RO-R32/UNCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1793MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36-R410A/UNCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1794MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36-R410A/UNCX-36-R410A37,10012.6633,8865
1795MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-38-R410A/UNCX-38-R410A38,00012.4535,2935
1796MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-38-R410A/UNCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1797MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-40-R410A/UNCX-40-R410A40,30012.7636,5205
1798NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-09-R32/NKCW-09-R329,20013.278,0175
1799NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-09-R410A/NKCW-09-R410A9,40013.388,1245
1800NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-12-AX-R32/NKCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1801NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-12-R410A/NKCW-12-R410A13,10013.0011,6525
1802NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFV-12/NKCW-12-R3213,20013.7511,1015
1803NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-12-R32/NKCW-12-R3213,20013.7211,1255
1804NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-18-AX-R32/NKCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1805NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-18-R32/NKCW-18-R3218,20013.2015,9435
1806NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFV-18/NKCW-18-R3218,40013.2416,0705
1807NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-18-R410A/NKCW-18-R410A18,40013.1016,2415
1808NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-R32/NKCW-24-R3225,10013.6821,2165
1809NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-AX-R32/NKCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1810NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-R410A/NKCW-24-R410A25,20013.1422,1765
1811NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFV-24/NKCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1812NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-30/NKCX-30-R410A30,30012.4528,1425
1813NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-32-R410A/NKCX-32-R410A32,20012.6629,4105
1814NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-33-R410A/NKCX-33-R410A33,90012.4931,3855
1815NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-33-R410A/NKCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1816NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-36RO-R32/NKCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1817NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-36-R410A/NKCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1818NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-36-R410A/NKCX-36-R410A37,10012.6633,8865
1819NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-38-R410A/NKCX-38-R410A38,00012.4535,2935
1820NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-38-R410A/NKCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1821NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-40-R410A/NKCX-40-R410A40,30012.7636,5205
1822PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-09-R32/PNCW-09-R329,20013.278,0175
1823PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-09-R410A/PNCW-09-R410A9,40013.388,1245
1824PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-12-AX-R32/PNCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1825PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-12-R410A/PNCW-12-R410A13,10013.0011,6525
1826PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFV-12/PNCW-12-R3213,20013.7511,1015
1827PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-12-R32/PNCW-12-R3213,20013.7211,1255
1828PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-18-AX-R32/PNCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1829PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-18-R32/PNCW-18-R3218,20013.2015,9435
1830PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFV-18/PNCW-18-R3218,40013.2416,0705
1831PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-18-R410A/PNCW-18-R410A18,40013.1016,2415
1832PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-24-R32/PNCW-24-R3225,10013.6821,2165
1833PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-24-AX-R32/PNCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1834PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-24-R410A/PNCW-24-R410A25,20013.1422,1765
1835PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFV-24/PNCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1836PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-30/PNCX-30-R410A30,30012.4528,1425
1837PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-32-R410A/PNCX-32-R410A32,20012.6629,4105
1838PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-33-R410A/PNCX-33-R410A33,90012.4931,3855
1839PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-33-R410A/PNCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1840PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-36RO-R32/PNCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1841PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-36-R410A/PNCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1842PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-36-R410A/PNCX-36-R410A37,10012.6633,8865
1843PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-38-R410A/PNCX-38-R410A38,00012.4535,2935
1844PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-38-R410A/PNCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1845PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPFAA 40P5/PCA 40P539,00012.4036,3685
1846PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-40-R410A/PNCX-40-R410A40,30012.7636,5205
1847PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-KN9UKT/CU-KN9UKT9,63314.027,945 5 ★
1848PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN9UKT/CU-PN9UKT9,63314.027,945 5 ★
1849PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN9VKT/CU-PN9VKT9,81313.828,2115
1850PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-KN12UKT/CU-KN12UKT11,85814.099,731 5 ★
1851PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN12UKT/CU-PN12UKT11,85814.099,731 5 ★
1852PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN12VKT/CU-PN12VKT11,93414.169,745 5 ★
1853PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-KN18UKT/CU-KN18UKT18,37113.5115,7245
1854PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN18UKT/CU-PN18UKT18,37113.5115,7245
1855PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN18VKT/CU-PN18VKT18,41013.2016,1275
1856PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN24VKT/CU-PN24VKT21,78813.4118,7875
1857PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-KN24UKT/CU-KN24UKT22,21713.1619,5215
1858PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN24UKT/CU-PN24UKT22,21713.1619,5215
1859PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-KU9VKT/CU-KU9VKT8,49019.115,137 5 ★
1860PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU9VKT/CU-PU9VKT8,49019.115,137 5 ★
1861PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-VU9UKT/CU-VU9UKT8,50623.854,124 5 ★★★
1862PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-RU9VKT/CU-RU9VKT8,66717.985,574 5 ★
1863PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU9UKT/CU-PU9UKT8,72818.565,438 5 ★
1864PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-XU9VKT/CU-XU9VKT9,06924.334,310 5 ★★★
1865PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-YU9VKT/CU-YU9VKT9,51418.805,8525 ★
1866PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-VU13UKT/CU-VU13UKT11,78622.286,117 5 ★★
1867PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU13VKT/CU-PU13VKT11,97019.387,142 5 ★
1868PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-RU13VKT/CU-RU13VKT12,02618.807,397 5 ★
1869PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU13UKT/CU-PU13UKT12,10718.257,671 5 ★
1870PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-KU13VKT/CU-KU13VKT12,11521.096,642 5 ★★
1871PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-YU13VKT/CU-YU13VKT12,24519.047,4375 ★
1872PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-XU13VKT/CU-XU13VKT12,53423.206,247 5 ★★★
1873PANASONICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERS-18PT2T5/U-18PS2T517,10019.829,9765 ★
1874PANASONICCASSETTE TYPEINVERTERS-18PU2T5/U-18PS2T517,10021.439,227 5 ★★
1875PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-VU18UKT/CU-VU18UKT17,59018.3611,078 5 ★
1876PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-XU18VKT/CU-XU18VKT18,00023.348,918 5 ★★★
1877PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-KU18VKT/CU-KU18VKT18,00322.259,356 5 ★★
1878PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU18VKT/CU-PU18VKT18,00322.259,356 5 ★★
1879PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-RU18VKT/CU-RU18VKT18,08620.989,968 5 ★★
1880PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU18UKT/CU-PU18UKT18,11120.2710,332 5 ★★
1881PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-YU18VKT/CU-YU18VKT18,35917.9811,8075 ★
1882PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-KU24VKT/CU-KU24VKT20,56521.0511,297 5 ★★
1883PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-XU24VKT/CU-XU24VKT20,64423.4110,197 5 ★★★
1884PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU24UKT/CU-PU24UKT20,68519.6212,191 5 ★
1885PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU24VKT/CU-PU24VKT20,69020.5411,648 5 ★★
1886PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-RU24VKT/CU-RU24VKT21,11120.1012,145 5 ★★
1887PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-YU24VKT/CU-YU24VKT24,08718.2515,2625 ★
1888PANASONICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERS-24PT2T5/U-24PS2T524,20019.7614,1615 ★
1889PANASONICCASSETTE TYPEINVERTERS-24PU2T5/U-24PS2T524,36818.5315,206 5 ★
1890PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU30UKT/CU-PU30UKT28,00018.5617,444 5 ★
1891PANASONICCASSETTE TYPEINVERTERS-30PU2T5/U-30PS2T529,36517.7119,173 5 ★
1892PANASONICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERS-30PT2T5/U-30PS2T530,00018.4918,7615 ★
1893PANASONICCASSETTE TYPEINVERTERS-38PU2T5/U-38PS2T538,13920.4021,618 5 ★★
1894PANASONICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERS-38PT2T5/U-38PS2T538,20019.0423,199 5 ★★
1895POWER AIREWALL TYPEFIXED SPEEDPWH9WTS/CDH9WTS9,10013.307,9125
1896POWER AIREWALL TYPEFIXED SPEEDPWH12WTS/CDH12WTS12,50013.3110,8605
1897POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH13JY1R/CDH13JS1R13,20012.9511,7865
1898POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH13S9/CDH13S913,20012.8511,8785
1899POWER AIREWALL TYPEFIXED SPEEDPWH18WTS/CDH18WTS18,20013.1516,0045
1900POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH18S9/CDH18S918,40012.8916,5065
1901POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH18JY1R/CDH18JS1R18,50013.1116,3175
1902POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH25S9/CDH25S925,00012.9322,3575
1903POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH25JY1R/CDH25JS1R25,20013.0622,3125
1904POWER AIREWALL TYPEFIXED SPEEDPWH25WTS/CDH25WTS25,20013.3121,8935
1905POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH30S9S/CDH30S9S30,50012.9427,2555
1906POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH30JY1C/CDH30JS1C30,60012.6128,0605
1907POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH30JY1R-T/CDH30JS1R-T30,90012.5828,4025
1908POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH36-32/CDH36-3236,50013.2631,8295
1909POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH36JY1R-T/CDH36JS1R-T36,50012.5833,5505
1910POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH36JY1R/CDH36JS1R36,70012.9032,8975
1911POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH38JY1R-T/CDH38JS1R-T38,50012.5935,3605
1912POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH38JY1R/CDH38JS1R38,90012.5935,7275
1913POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH40JY1R-T/CDH40JS1R-T40,00012.5037,0025
1914POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH40JY1R/CDH40JS1R40,20012.5836,9515
1915POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH40JY1C-T/CDH40JS1C-T40,60012.5237,4975
1916POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH13INV/CDH13INV13,20019.038,021 5 ★
1917POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH18INV/CDH18INV18,50017.4912,2315
1918POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH25INV/CDH25INV25,50017.4916,8595
1919POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH30INV/CDH30INV30,90017.1520,834 5 ★
1920POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH33INV/CDH33INV33,90017.7122,134 5 ★
1921POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH36INV/CDH36INV36,50017.7323,805 5 ★
1922POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH36IV/CDH36IV36,50018.9922,225 5 ★
1923POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH40INV/CDH40INV40,20016.6827,868 5 ★
1924PSIWALL TYPEFIXED SPEEDA10F/A10C9,21412.978,2155
1925PSIWALL TYPEFIXED SPEEDEA10F/EA10C9,22514.197,517 5 ★
1926PSIWALL TYPEFIXED SPEEDEA13F/EA13C11,97413.2410,4585
1927PSIWALL TYPEFIXED SPEEDA13F/A13C12,01913.2010,5295
1928PSIWALL TYPEFIXED SPEEDA18F/A18C17,81012.9715,8785
1929PSIWALL TYPEFIXED SPEEDEA18F/EA18C19,14813.1716,8125
1930PSIWALL TYPEFIXED SPEEDA24F/A24C24,15512.9721,5355
1931PSIWALL TYPEFIXED SPEEDEA24F/EA24C24,27312.9321,7075
1932PSIWALL TYPEINVERTEREI11F/EI11C9,20222.794,669 5 ★★★
1933PSIWALL TYPEINVERTEREI15F/EI15C12,00620.746,694 5 ★★
1934PSIWALL TYPEINVERTEREI20F/EI20C17,44919.5510,321 5 ★
1935PSIWALL TYPEINVERTERIV18F/IV18C19,18418.3212,109 5 ★
1936PSIWALL TYPEINVERTEREI27F/EI27C24,06818.1515,334 5 ★
1937PSIWALL TYPEINVERTERIV24F/IV24C26,21219.0015,952 5 ★
1938SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W09C-D-ETGP1/SJ-C09C-D-ETGP19,46314.507,546 5 ★
1939SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W09D-D-ETGP1/SJ-C09D-D-ETGP19,56315.527,125 5 ★★
1940SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W12C-D-ETGP1/SJ-C12C-D-ETGP112,64213.6510,7095
1941SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W12D-D-ETGP1/SJ-C12D-D-ETGP112,77015.259,683 5 ★★
1942SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-13G-D-STMP1/SOR-13G-D-STMP113,33716.009,639 5 ★★★
1943SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-13E-D-STGP1/SOR-13E-D-STGP113,80413.9611,434 5 ★
1944SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-13F-D-STMP1/SOR-13F-D-STMP115,21615.0811,668 5 ★★
1945SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-13E-D-STMP1/SOR-13E-D-STMP115,42413.8212,9065
1946SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W18C-D-ETGP1/SJ-C18C-D-ETGP118,34414.0215,130 5 ★
1947SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-18G-D-STMP1/SOR-18G-D-STMP118,66915.6613,785 5 ★★
1948SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-18E-D-STGP1/SOR-18E-D-STGP118,77213.9215,594 5 ★
1949SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W18D-D-ETGP1/SJ-C18D-D-ETGP118,90515.8313,809 5 ★★
1950SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-18E-D-STMP1/SOR-18E-D-STMP120,21114.2616,389 5 ★
1951SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-18F-D-STMP1/SOR-18F-D-STMP121,06415.5615,654 5 ★★
1952SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W25C-D-ETGP1/SJ-C25C-D-ETGP125,03912.9022,4455
1953SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-25E-D-STGP1/SOR-25E-D-STGP125,23413.4421,7105
1954SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-25G-D-STMP1/SOR-25G-D-STMP125,29015.3919,002 5 ★★
1955SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W25D-D-ETGP1/SJ-C25D-D-ETGP125,66915.0119,775 5 ★★
1956SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-25F-D-STMP1/SOR-25F-D-STMP126,25515.2219,947 5 ★★
1957SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-25E-D-STMP1/SOR-25E-D-STMP126,39313.1023,2975
1958SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-30A-D-STMP1/SOR-30A-D-STMP130,17815.1223,079 5 ★★
1959SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-30D-A-STMP1/SOS-30D-A-STMP130,23912.6627,6205
1960SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-30C-A-STMP3/SOR-30C-A-STMP330,41812.7627,5655
1961SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDSF-30A-D-STMP1/SOR-30A-D-STMP130,72215.0523,604 5 ★★
1962SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-30C-A-STMP1/SOS-30C-A-STMP130,82812.5928,3145
1963SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-30C-A-STMP3/SOR-30C-A-STMP330,94213.1027,3125
1964SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-30A-D-STMP1/SOR-30A-D-STMP130,96614.8124,177 5 ★★
1965SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W30D-A-ETMP1/SJ-C30D-A-ETMP131,07212.8328,0045
1966SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W30A-D-STMP1/SJ-C30A-D-STMP131,19215.2923,589 5 ★★
1967SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W30D-A-ETMP3/SJ-C30D-A-ETMP331,27313.4126,966 5 ★
1968SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-30C-A-STMP1/SOS-30C-A-STMP131,52012.9028,2545
1969SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-33A-D-STMP1/SOR-33A-D-STMP133,56914.8826,086 5 ★★
1970SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-33C-A-STMP3/SOR-33C-A-STMP333,83213.5528,871 5 ★
1971SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-33C-A-STMP1/SOS-33C-A-STMP133,89413.0030,1485
1972SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W36D-A-ETMP1/SJ-C36D-A-ETMP136,14712.7332,8345
1973SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-36A-D-STMP1/SOR-36A-D-STMP136,29614.4729,005 5 ★★
1974SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W36A-D-STMP1/SJ-C36A-D-STMP136,41614.5728,901 5 ★★
1975SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDSF-36A-D-STMP1/SOR-36A-D-STMP136,50314.6428,831 5 ★★
1976SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-36C-A-STMP1/SOS-36C-A-STMP136,55712.7633,1295
1977SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W36B-A-ETMP1/SJ-C36B-A-ETMP136,59812.6633,4275
1978SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W36D-A-ETMP3/SJ-C36D-A-ETMP336,63412.7333,2765
1979SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-36A-D-STMP1/SOR-36A-D-STMP136,72314.7128,867 5 ★★
1980SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-36C-A-STMP3/SOR-36C-A-STMP336,75712.7633,3105
1981SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-36D-A-STMP1/SOS-36D-A-STMP136,76012.9732,7725
1982SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-36C-A-STMP3/SOR-36C-A-STMP336,81413.2732,0795
1983SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W40D-A-ETMP1/SJ-C40D-A-ETMP140,27212.9336,0155
1984SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-40C-A-STMP3/SOS-40C-A-STMP340,42212.5637,2145
1985SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-40C-A-STMP1/SOS-40C-A-STMP140,47112.5237,3785
1986SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W40D-A-ETMP3/SJ-C40D-A-ETMP340,47512.9736,0855
1987SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDSF-40A-D-STMP1/SOR-40A-D-STMP140,94414.8431,903 5 ★★
1988SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W09D-D-DTGP1/SJ-C09D-D-DTGP19,48027.503,986 5 ★★★
1989SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W09E-D-DTGP1/SJ-C09E-D-DTGP19,58821.915,060 5 ★★
1990SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W09B-D-DTGP1/SJ-C09B-D-DTGP19,63522.934,859 5 ★★★
1991SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W09A-D-DTGP1/SJ-C09A-D-DTGP19,80619.725,750 5 ★
1992SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W09C-D-DTGP1/SJ-C09C-D-DTGP19,80619.725,750 5 ★
1993SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W09A-D-DMGP1/SJ-C09A-D-DMGP110,13926.584,411 5 ★★★
1994SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12E-D-DTGP1/SJ-C12E-D-DTGP112,37019.697,264 5 ★
1995SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12F-D-DTGP1/SJ-C12F-D-DTGP112,58923.176,282 5 ★★★
1996SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12I-D-DTGP1/SJ-C12I-D-DTGP112,60623.276,264 5 ★★★
1997SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12A-D-DTGP1/SJ-C12A-D-DTGP112,64518.947,720 5 ★
1998SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12C-D-DTGP1/SJ-C12C-D-DTGP112,64518.947,720 5 ★
1999SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12D-D-DTGP1/SJ-C12D-D-DTGP112,74220.647,138 5 ★★
2000SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12G-D-DTGP1/SJ-C12G-D-DTGP112,85022.316,660 5 ★★
2001SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12B-D-DTGP1/SJ-C12B-D-DTGP112,88522.766,546 5 ★★★
2002SAIJO DENKIFloor/ceiling TypeINVERTERSSU-13D-A-DTMP1/SOR-13D-A-DTMP113,09018.947,992 5 ★
2003SAIJO DENKIFloor/ceiling TypeINVERTERSSU-13E-A-DTMP1/SOR-13E-A-DTMP113,09018.947,992 5 ★
2004SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-13F-A-DTMP1/SOR-13F-A-DTMP113,17717.338,7925
2005SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-13C-D-DTGP1/SOR-13C-D-DTGP113,40620.207,674 5 ★★
2006SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-13A-D-DTMP1/SOR-13A-D-DTMP113,78119.248,283 5 ★
2007SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-13D-D-DTGP1/SOR-13D-D-DTGP113,78720.817,661 5 ★★
2008SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-13D-D-DTMP1/SOR-13D-D-DTMP113,82824.506,526 5 ★★★
2009SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-13C-A-DTGP1/SOR-13C-A-DTGP113,88218.708,584 5 ★
2010SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-13D-A-DTGP1/SOR-13D-A-DTGP113,88218.708,584 5 ★
2011SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-13B-D-DTMP1/SOR-13B-D-DTMP113,90122.017,303 5 ★★
2012SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18B-D-DTGP1/SJ-C18B-D-DTGP118,20722.259,462 5 ★★
2013SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18B-D-DMGP1/SJ-C18B-D-DMGP118,34115.7613,4575
2014SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18E-D-DTGP1/SJ-C18E-D-DTGP118,37520.5410,344 5 ★★
2015SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18A-D-DMGP1/SJ-C18A-D-DMGP118,47820.6810,332 5 ★★
2016SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18A-D-DTGP1/SJ-C18A-D-DTGP118,47820.6810,332 5 ★★
2017SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-18D-D-DTGP1/SOR-18D-D-DTGP118,48420.6810,335 5 ★★
2018SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-18D-A-DTMP1/SOR-18D-A-DTMP118,50918.6611,470 5 ★
2019SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-18E-A-DTMP1/SOR-18E-A-DTMP118,50918.6611,470 5 ★
2020SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-18B-D-DTMP1/SOR-18B-D-DTMP118,51021.439,988 5 ★★
2021SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-18C-A-DTGP1/SOR-18C-A-DTGP118,54419.6510,913 5 ★
2022SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-18D-A-DTGP1/SOR-18D-A-DTGP118,54419.6510,913 5 ★
2023SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-18F-A-DTMP1/SOR-18F-A-DTMP118,56516.1713,2765
2024SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18F-D-DTGP1/SJ-C18F-D-DTGP118,64923.719,095 5 ★★★
2025SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18G-D-DTGP1/SJ-C18G-D-DTGP118,72120.5710,524 5 ★★
2026SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-18C-D-DTGP1/SOR-18C-D-DTGP118,75719.5211,111 5 ★
2027SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-18D-D-DTMP1/SOR-18D-D-DTMP118,79322.939,477 5 ★★★
2028SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18D-D-DTGP1/SJ-C18D-D-DTGP118,80221.809,973 5 ★★
2029SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-18A-D-DTMP1/SOR-18A-D-DTMP119,01219.9311,030 5 ★
2030SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-25D-D-DTGP1/SOR-25D-D-DTGP125,02020.3714,203 5 ★★
2031SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-25C-A-DTGP1/SOR-25C-A-DTGP125,06818.8315,394 5 ★
2032SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-25D-A-DTGP1/SOR-25D-A-DTGP125,06818.8315,394 5 ★
2033SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25B-D-DTGP1/SJ-C25B-D-DTGP125,11121.7013,381 5 ★★
2034SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-25F-A-DTMP1/SOR-25F-A-DTMP125,30216.2418,0165
2035SAIJO DENKIFloor/ceiling TypeINVERTERSSU-25D-A-DTMP1/SOR-25D-A-DTMP125,37918.1916,133 5 ★
2036SAIJO DENKIFloor/ceiling TypeINVERTERSSU-25E-A-DTMP1/SOR-25E-A-DTMP125,37918.1916,133 5 ★
2037SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25G-D-DTGP1/SJ-C25G-D-DTGP125,42520.4014,411 5 ★★
2038SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-25C-D-DTGP1/SOR-25C-D-DTGP125,45018.9015,571 5 ★
2039SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25A-D-DTGP1/SJ-C25A-D-DTGP125,52618.8715,642 5 ★
2040SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25C-D-DTGP1/SJ-C25C-D-DTGP125,52618.8715,642 5 ★
2041SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25E-D-DTGP1/SJ-C25E-D-DTGP125,54419.0415,513 5 ★
2042SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25F-D-DTGP1/SJ-C25F-D-DTGP125,58323.3412,674 5 ★★★
2043SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25D-D-DTGP1/SJ-C25D-D-DTGP125,76020.5414,502 5 ★★
2044SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-25B-D-DTMP1/SOR-25B-D-DTMP125,83020.8514,325 5 ★★
2045SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-25D-D-DTMP1/SOR-25D-D-DTMP125,90624.3612,297 5 ★★★
2046SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-25A-D-DTMP1/SOR-25A-D-DTMP126,45019.2415,896 5 ★
2047SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEINVERTERSF-30D-D-DTMP1/SOR-30D-D-DTMP130,20620.2717,231 5 ★★
2048SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-30A-A-DTMP3/SOR-30A-A-DTMP330,32817.1620,436 5 ★
2049SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30D-D-DTMP1/SOR-30D-D-DTMP130,43020.8516,876 5 ★★
2050SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-30D-D-DTMP1/SOR-30D-D-DTMP130,61220.9816,872 5 ★★
2051SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-30D-A-DTMP1/SOR-30D-A-DTMP130,64417.4420,318 5 ★
2052SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W30E-A-DTMP3/SJ-C30E-A-DTMP330,64517.5020,249 5 ★
2053SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W30D-A-DTMP1/SJ-C30D-A-DTMP130,65316.8920,985 5 ★
2054SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30B-D-DTMP1/SOR-30B-D-DTMP130,67423.1315,335 5 ★★★
2055SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30B-D-DTMP3/SOR-30B-D-DTMP330,71622.6615,674 5 ★★★
2056SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W30B-D-DTMP1/SJ-C30B-D-DTMP130,75123.2415,300 5 ★★★
2057SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30F-A-DTMP1/SOR-30F-A-DTMP131,06617.7820,204 5 ★
2058SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30D-A-DTMP1/SOR-30D-A-DTMP131,08316.7921,407 5 ★
2059SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30E-A-DTMP1/SOR-30E-A-DTMP131,08316.7921,407 5 ★
2060SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W30D-D-DTMP1/SJ-C30D-D-DTMP131,12720.5717,498 5 ★★
2061SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W30E-A-DTMP1/SJ-C30E-A-DTMP131,26518.3219,734 5 ★
2062SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30A-A-DTMP3/SOR-30A-A-DTMP331,28317.0321,241 5 ★
2063SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W36B-D-DTMP1/SJ-C36B-D-DTMP136,12821.9119,067 5 ★★★
2064SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W36D-D-DTMP1/SJ-C36D-D-DTMP136,13820.1620,728 5 ★★
2065SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEINVERTERSF-36D-D-DTMP1/SOR-36D-D-DTMP136,21620.0320,907 5 ★★
2066SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-36D-A-DTMP1/SOR-36D-A-DTMP136,34417.3324,250 5 ★
2067SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W36E-A-DTMP1/SJ-C36E-A-DTMP136,36317.3724,207 5 ★
2068SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-36D-A-DTMP1/SOR-36D-A-DTMP136,37517.0924,611 5 ★
2069SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-36E-A-DTMP1/SOR-36E-A-DTMP136,37517.0924,611 5 ★
2070SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W36D-A-DTMP1/SJ-C36D-A-DTMP136,45117.2324,463 5 ★
2071SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-36B-D-DTMP1/SOR-36B-D-DTMP136,56222.1119,121 5 ★★★
2072SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-36D-D-DTMP1/SOR-36D-D-DTMP136,67220.4020,787 5 ★★
2073SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-36A-A-DTMP3/SOR-36A-A-DTMP336,82116.7525,419 5 ★
2074SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W36E-A-DTMP3/SJ-C36E-A-DTMP336,82516.2826,1565
2075SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-36A-A-DTMP3/SOR-36A-A-DTMP336,95016.5525,817 5 ★
2076SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-36F-A-DTMP1/SOR-36F-A-DTMP137,01816.7525,555 5 ★
2077SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-36D-D-DTMP1/SOR-36D-D-DTMP137,13520.3721,080 5 ★★
2078SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-40D-A-STMP3/SOS-40D-A-STMP340,14918.0225,763 5 ★
2079SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-40D-A-STMP1/SOS-40D-A-STMP140,27918.4625,231 5 ★
2080SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-40C-S-STMP1/SOS-40C-S-STMP140,94421.8421,678 5 ★★★
2081SAIJO DENKI WALL TYPEINVERTERSJ-W12G-D-DTGP1/SJ-C12G-D-DTGP112,85022.316,660 5 ★★
2082SAIJO DENKI WALL TYPEINVERTERSJ-W25G-D-DTGP1/SJ-C25G-D-DTGP125,42520.4014,411 5 ★★
2083SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10MYFTAURN/AR10MYFTAURX8,50015.906,1825
2084SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10NYSHBWKN/AR10NYSHBWKX8,50015.906,1825
2085SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10NYFTCGMN/AR10NYFTCGMX9,00018.505,625 5 ★
2086SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10NYFXAWKN/AR10NYFXAWKX9,00018.505,625 5 ★
2087SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10RYSTBWKN/AR10RYSTBWKX9,00019.005,477 5 ★
2088SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10MYPDAWKN/AR10MYPDAWKX9,50022.804,818 5 ★★★
2089SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10NYDXAWKN/AR10NYDXAWKX10,00020.695,589 5 ★★
2090SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10RYBXAWKN/AR10RYBXAWKX10,00020.605,613 5 ★★
2091SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10RYCXAWKN/AR10RYCXAWKX10,00020.605,613 5 ★★
2092SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10RYPXAWKN/AR10RYPXAWKX10,00020.605,613 5 ★★
2093SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13MYFTAURN/AR13MYFTAURX11,50015.508,5795
2094SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13NYSHBWKN/AR13NYSHBWKX11,50015.508,5795
2095SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13MYPDAWKN/AR13MYPDAWKX12,00022.306,222 5 ★★
2096SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13NYDXAWKN/AR13NYDXAWKX12,00019.187,235 5 ★
2097SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13NYFTCGMN/AR13NYFTCGMX12,00018.507,500 5 ★
2098SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13NYFXAWKN/AR13NYFXAWKX12,00017.617,880 5 ★
2099SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13RYBXAWKN/AR13RYBXAWKX12,00019.187,2355 ★
2100SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13RYCXAWKN/AR13RYCXAWKX12,00019.187,235 5 ★
2101SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13RYPXAWKN/AR13RYPXAWKX12,00019.187,235 5 ★
2102SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13RYSTBWKN/AR13RYSTBWKX12,00018.007,709 5 ★
2103SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR15MYFTAURN/AR15MYFTAURX14,50015.5010,8175
2104SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR15RYSTBWKN/AR15RYSTBWKX14,50018.309,162 5 ★
2105SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18MYFTAURN/AR18MYFTAURX17,00015.5012,6825
2106SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18NYSHBWKN/AR18NYSHBWKX17,00015.5012,6825
2107SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18MYPDAWKN/AR18MYPDAWKX17,80020.0010,291 5 ★★
2108SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18NYFTCGMN/AR18NYFTCGMX18,00018.2011,436 5 ★
2109SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18NYFXAWKN/AR18NYFXAWKX18,00018.8011,071 5 ★
2110SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18RYPXAWKN/AR18RYPXAWKX18,00018.8011,071 5 ★
2111SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18RYSTBWKN/AR18RYSTBWKX18,00018.2011,436 5 ★
2112SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24MYFTAURN/AR24MYFTAURX20,50017.1013,8625
2113SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24MYPDAWKN/AR24MYPDAWKX21,20018.4013,323 5 ★
2114SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24NYFTAURN/AR24NYFTAURX21,50018.5013,438 5 ★
2115SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24NYFTCGMN/AR24NYFTCGMX21,50018.0013,812 5 ★
2116SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24NYFXAWKN/AR24NYFXAWKX21,50018.5013,438 5 ★
2117SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24NYSHBWKN/AR24NYSHBWKX21,50018.5013,438 5 ★
2118SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24RYPXAWKN/AR24RYPXAWKX21,50018.5013,438 5 ★
2119SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24RYSTBWKN/AR24RYSTBWKX21,50018.5013,438 5 ★
2120SAMSUNGCASSETTE TYPEINVERTERAC071KN4PEH/AC071KXAPEH24,00019.5214,217 5 ★
2121SAMSUNGCASSETTE TYPEINVERTERAC100KN4PEH/AC100KXAPEH34,00019.3520,318 5 ★★
2122SHARPWALL TYPEFIXED SPEEDAH-F10/AU-F109,56013.028,4905
2123SHARPWALL TYPEFIXED SPEEDAH-PF10/AU-PF109,56013.028,4905
2124SHARPWALL TYPEFIXED SPEEDAH-F13/AU-F1312,38013.3810,6995
2125SHARPWALL TYPEFIXED SPEEDAH-PF13/AU-PF1312,38013.3810,6995
2126SHARPWALL TYPEFIXED SPEEDAH-PF18/AU-PF1818,63013.1416,3945
2127SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PHX10/AU-PHX108,85027.333,744 5 ★★★
2128SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PFX10/AU-PFX108,86019.895,151 5 ★
2129SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP10WHB/AU-X10WHB9,20018.705,689 5 ★
2130SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP10WMB/AU-X10WMB9,20018.705,689 5 ★
2131SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PCX10/AU-PCX109,25016.186,6115
2132SHARPWALL TYPEINVERTERAH-GX10/AU-GX109,30016.926,3565
2133SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PGX10/AU-PGX109,30016.926,3565
2134SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PCX13/AU-PCX1311,70015.578,6895
2135SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PHX13/AU-PHX1311,80024.365,601 5 ★★★
2136SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PFX13/AU-PFX1312,12019.217,295 5 ★
2137SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP13WHB/AU-X13WHB12,20018.477,638 5 ★
2138SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP13WMB/AU-X13WMB12,20018.477,638 5 ★
2139SHARPWALL TYPEINVERTERAH-GX13/AU-GX1312,30017.098,3225
2140SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PGX13/AU-PGX1312,30017.098,3225
2141SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PCX18/AU-PCX1818,02017.5011,907 5 ★
2142SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PFX18/AU-PFX1818,60019.3411,121 5 ★
2143SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP18WHB/AU-X18WHB18,80018.3111,873 5 ★
2144SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP18WMB/AU-X18WMB18,80018.3111,873 5 ★
2145SHARPWALL TYPEINVERTERAH-GX18/AU-GX1819,30018.0812,343 5 ★
2146SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PGX18/AU-PGX1819,30018.0812,343 5 ★
2147SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PFX24/AU-PFX2420,77019.9212,057 5 ★
2148SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP24WHB/AU-X24WHB21,50019.9412,468 5 ★
2149SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP24WMB/AU-X24WMB21,50019.9412,468 5 ★
2150SHARPWALL TYPEINVERTER AH-GX24/AU-GX2422,00020.8512,201 5 ★★
2151SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PGX24/AU-PGX2422,00020.8512,201 5 ★★
2152SIGMAWALL TYPEFIXED SPEEDCIM-095R32/CSM-095R329,10012.978,1135
2153SIGMAWALL TYPEFIXED SPEEDCIM-125R32/CSM-125R3212,40013.2710,8055
2154SIGMAWALL TYPEFIXED SPEEDCIM-185R32/CSM-185R3218,10013.2015,8565
2155SIGMAWALL TYPEFIXED SPEEDCIM-255R32/CSM-255R3225,10013.1722,0385
2156SINGERWALL TYPEFIXED SPEEDWT-A12BW1/WT-A12BC112,50013.1410,9975
2157SINGERWALL TYPEFIXED SPEEDWT-A18BW1/WT-A18BC118,60013.2616,2235
2158SINGERWALL TYPEFIXED SPEEDWT-A24BW1/WT-A24BC124,50013.2121,4505
2159SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IVS10F/WT-IVS10C9,37416.076,7455
2160SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IVS13F/WT-IVS13C11,56815.708,5205
2161SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IV13F/WT-IV13C12,20717.847,912 5 ★
2162SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IVS18F/WT-IVS18C17,83715.1213,6415
2163SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IV18F/WT-IV18C19,18418.3212,109 5 ★
2164SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IVS24F/WT-IVS24C23,85416.9916,2355
2165SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IV24F/WT-IV24C26,21219.0015,952 5 ★
2166SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-09-R32/SVCW-09-R329,20013.278,0175
2167SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-09-R410A/SVCW-09-R410A9,40013.388,1245
2168SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-12-AX-R32/SVCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
2169SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-12-R410A/SVCW-12-R410A13,10013.0011,6525
2170SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFV-12/SVCW-12-R3213,20013.7511,1015
2171SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-12-R32/SVCW-12-R3213,20013.7211,1255
2172SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-18-AX-R32/SVCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
2173SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-18-R32/SVCW-18-R3218,20013.2015,9435
2174SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFV-18/SVCW-18-R3218,40013.2416,0705
2175SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-18-R410A/SVCW-18-R410A18,40013.1016,2415
2176SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-24-R32/SVCW-24-R3225,10013.6821,2165
2177SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-24-AX-R32/SVCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
2178SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-24-R410A/SVCW-24-R410A25,20013.1422,1765
2179SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFV-24/SVCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
2180SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-30/SVCX-30-R410A30,30012.4528,1425
2181SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-32-R410A/SVCX-32-R410A32,20012.6629,4105
2182SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-33-R410A/SVCX-33-R410A33,90012.4931,3855
2183SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-33-R410A/SVCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
2184SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-36RO-R32/SVCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
2185SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-36-R410A/SVCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
2186SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-36-R410A/SVCX-36-R410A37,10012.6633,8865
2187SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-38-R410A/SVCX-38-R410A38,00012.4535,2935
2188SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-38-R410A/SVCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
2189SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-40-R410A/SVCX-40-R410A40,30012.7636,5205
2190STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-095-A/CE-095-A9,90014.557,868 5 ★
2191STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-095/CE-09510,00013.738,4225
2192STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-400/CE-12512,50013.4410,7545
2193STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-400/CE-12512,50013.5910,6365
2194STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-401/CR-12512,60513.3810,8935
2195STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-125/CE-12512,70012.8811,4025
2196STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-125-A/CE-125-A13,10013.8410,9455
2197STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDICR5-401/OE-12513,50013.6911,4035
2198STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIHD5-401/OE-12513,50013.6211,4615
2199STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-402/OE-12513,70013.8411,4465
2200STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-601/CR-18518,00013.6115,2935
2201STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICCG5-18/OE-185-A18,10013.8415,1225
2202STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-601/CR-18518,20013.8415,2065
2203STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-185/CE-18518,30012.8516,4675
2204STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-18/CR-18518,50013.6915,6265
2205STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-602/OE-185-A18,50013.7715,5355
2206STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-602/OE-185-A18,50013.8015,5015
2207STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-600/CR-18518,70013.7415,7375
2208STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-600/CR-18518,80013.7415,8225
2209STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-602/CR-185-A18,84213.4516,1995
2210STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDICR5-601/OE-185-A18,90013.7315,9175
2211STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-18/CE-18519,00013.4816,2985
2212STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-600/CE-18519,00013.5516,2145
2213STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-600/CE-18519,00013.6216,1315
2214STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIHD5-601/OE-185-A19,10013.5516,2995
2215STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-185/CR-185-B19,30013.8416,1255
2216STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-185-A/CE-185-A19,50013.8416,2925
2217STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICC5-18/OE-185-A19,50013.8416,2925
2218STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-603/OE-185-A20,10014.6215,897 5 ★
2219STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIRW-255-A/OR-255-A24,20013.0321,4765
2220STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-800/CE-24525,00013.5521,3345
2221STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-800/CR-25525,10013.3621,7245
2222STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-800/CR-25525,30013.4721,7195
2223STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-245/CE-24525,30012.9022,6785
2224STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-800/CE-24525,50013.6221,6495
2225STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICC5-25/OE-255-A25,50013.4221,9725
2226STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-25/CR-25526,00013.5522,1885
2227STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICCG5-25/OE-255-A26,00013.5122,2535
2228STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-802/OE-255-A26,00013.5222,2375
2229STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-802/OE-255-A26,00013.4522,3535
2230STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-801/CR-25526,13013.5222,3485
2231STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-245-A/CE-245-A26,20013.8021,9535
2232STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-803/OE-255-A27,20013.8422,7255
2233STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIHD5-801/OE-255-A27,40013.5523,3825
2234STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDICR5-801/OE-255-A27,60013.6623,3635
2235STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICG5-30/OR-305-A30,30013.0626,8275
2236STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICC5-30-A/OR-305-B30,70012.8127,7125
2237STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1000/CR-30530,90013.2327,0075
2238STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1000/CR-305-B30,90012.8527,8065
2239STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1000/CR-30530,90013.1927,0895
2240STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1001/OR-305-B30,90012.8627,7845
2241STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDRW-305/CR-30531,00013.3026,9525
2242STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICCG5-30/OR-305-B31,00013.0827,4055
2243STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1001/OR-305-A31,00013.0627,4475
2244STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1001/OR-305-A31,00013.0627,4475
2245STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1001/OR-305-B31,00012.8028,0055
2246STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIRW-305/OR-305-A31,00013.0627,4475
2247STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIRW-305/OR-305-B31,00013.0627,4475
2248STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1000/CR-305-A31,10013.1027,4525
2249STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1000/CR-305-A31,20013.0027,7525
2250STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-30/CR-305-A31,30013.1827,4605
2251STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDRW-305/CR-305-A31,30013.3127,1925
2252STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1002/OR-305-B31,30013.3827,0505
2253STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-30/CR-30532,00013.3027,8215
2254STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICC5-30/OR-305-A32,00013.1028,2465
2255STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDRW-365/CR-36534,20013.3929,5345
2256STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1201/CR-365-334,50013.3129,9725
2257STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1201/CR-365-334,80013.3930,0525
2258STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-36/CR-365-A35,00013.2830,4755
2259STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-36/CR-365-335,10013.3930,3115
2260STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDRW-365/CR-365-335,20013.8829,325 5 ★
2261STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDRW-365/CR-365-A35,20013.3930,3985
2262STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1200/CR-36535,50013.3930,6575
2263STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-36/CR-36535,60014.1629,071 5 ★
2264STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1200/CR-36536,00013.3931,0895
2265STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1202/CR-365-336,00013.2531,4175
2266STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1201/CR-365-A36,00013.3931,0895
2267STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1201/OR-365-A36,00013.1031,7775
2268STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1201/OR-365-A36,00013.1031,7775
2269STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1201/CR-365-A36,10013.3931,1755
2270STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1202/CR-365-336,30013.2531,6795
2271STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1202/OR-365-B36,40013.3931,4345
2272STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1201/OR-365-3A36,50013.0232,4165
2273STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1202/CR-365-A36,60013.3131,7975
2274STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICC5-36/OR-365-3A36,80012.9232,9355
2275STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1202/CR-365-A37,00013.3931,9525
2276STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1201-C/OR-365-C37,00012.8833,2175
2277STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1202/OR-365-3B37,00014.2030,129 5 ★
2278STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1201/OR-365-3A37,00012.9533,0385
2279STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIRW-365/OR-365-3A37,50013.3932,3845
2280STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1201/CR-365-3A37,60012.8533,8355
2281STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1203/OR-365-3B38,00013.3932,8165
2282STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1203/OR-365-B38,00013.3932,8165
2283STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIRW-365/OR-365-A38,00013.9831,431 5 ★
2284STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1201/CR-365-3A38,30013.2133,5255
2285STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICC5-36/OR-365-A38,80013.3833,5325
2286STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1350/CR-405-340,00012.8535,9945
2287STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1350/CR-405-340,20012.9335,9515
2288STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1351/OR-405-3B40,60013.3635,1405
2289STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1351/OR-405-3A40,90013.3935,3205
2290STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1351/OR-405-A40,90013.0036,3805
2291STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1351/OR-405-3A40,90013.3935,3205
2292STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1351/OR-405-3B40,90013.3935,3205
2293STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1351/OR-405-A40,90013.0036,3805
2294STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1351-C/OR-405-3C40,94413.1036,1415
2295STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1352/OR-405-3B40,94413.3935,3585
2296STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1352/OR-405-B40,94413.1336,0585
2297STAR AIREWALL TYPEINVERTERRE-095-IV/AE-095-IV9,70017.496,4135
2298STAR AIREWALL TYPEINVERTERRE-125-IV/AE-125-IV12,70016.019,1735
2299STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-125-IV/OR-125-IV13,50016.979,1995
2300STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-135IV/OFM-135IV13,50018.438,470 5 ★
2301STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-135-IVA/OFM-135-IVA13,60019.997,867 5 ★
2302STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-125-IVA/OFM-125-IVA13,65021.287,417 5 ★★
2303STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-125-IV/OR-125-IV13,70018.338,642 5 ★
2304STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-165-IV/OR-165-IV16,90017.4911,1735
2305STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-165-IV/OR-165-IV17,00017.4311,2785
2306STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-165-IVA/OFM-165-IVA17,50019.6310,309 5 ★
2307STAR AIREWALL TYPEINVERTERRE-185-IV/AE-185-IV19,00015.7913,9145
2308STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-185-IV/OR-185-IV19,15017.4012,7265
2309STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-185-IV/OR-185-IV19,20017.2912,8415
2310STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-185IV/OFM-185IV19,50017.4912,8925
2311STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-185-IVA/OFM-185-IVA19,50019.7011,446 5 ★
2312STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-205-IV/OR-205-IV20,85017.4913,7855
2313STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-205-IV/OR-205-IV21,80018.4313,678 5 ★
2314STAR AIREWALL TYPEINVERTERRE-245-IV/AE-245-IV25,40015.9418,4265
2315STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-255-IV/OR-255-IV25,60018.6215,898 5 ★
2316STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-255-IV/OR-255-IV25,90018.4016,276 5 ★
2317STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-245IV/OFM-245IV26,20018.9415,996 5 ★
2318STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-245-IVA/OFM-245-IVA26,90019.9915,560 5 ★
2319STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-305-IV/OR-305-IV30,40016.4921,3175
2320STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-335-IV/OR-335-IV32,00015.4323,9815
2321STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-305IV/OFM-305IV32,10017.5821,114 5 ★
2322STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-305-IV/OR-305-IV32,20017.4321,362 5 ★
2323STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-335-IV/OR-335-IV32,80016.2223,3835
2324STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-305-IVA/OFM-305-IVA32,90018.9820,044 5 ★
2325STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-335IV/OFM-335IV34,70017.2523,260 5 ★
2326STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-335-IVA/OFM-335-IVA35,20018.4622,049 5 ★
2327STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-365-IV/OR-365-IV36,00018.9921,921 5 ★
2328STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-365-3IV/OR-365-3IV36,50016.4925,5955
2329STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-365-IV/OR-365-IV36,70016.4925,7355
2330STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-365-IVA/OFM-365-IVA36,90018.4923,076 5 ★
2331STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-365-3IV/OR-365-3IV37,40017.5024,712 5 ★
2332STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-365-3IVA/OFM-365-3IVA37,70018.9722,980 5 ★
2333STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-365-3IV/OFM-365-3IV37,80018.8023,249 5 ★
2334STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-365IV/OFM-365IV37,80016.4926,5065
2335STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-405-3IV/OR-405-3IV40,00016.3428,3065
2336STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-405-IV/OR-405-IV40,94416.2229,1895
2337STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-405-3IV/OFM-405-3IV40,94418.6025,454 5 ★
2338STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-405-3IVA/OFM-405-3IVA40,94418.9924,931 5 ★
2339STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-405-3IV/OR-405-3IV40,94416.4928,7115
2340SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-09-R32/NKCW-09-R329,20013.278,0175
2341SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDCSR09/CUR099,30013.078,2285
2342SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-09-R410A/NKCW-09-R4109,40013.388,1245
2343SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDCSR12/CUR1212,10013.5810,3035
2344SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-12-AX-R32/NKCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
2345SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-12-R410A/NKCW-12-R410A13,10013.0011,6525
2346SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFV-12/NKCW-12-R3213,20013.7511,1015
2347SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-12-R32/NKCW-12-R3213,20013.7211,1255
2348SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDCSR18/CUR1818,20013.0716,1025
2349SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-18-AX-R32/NKCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
2350SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-18-R32/NKCW-18-R3218,20013.2015,9435
2351SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFV-18/NKCW-18-R3218,40013.2416,0705
2352SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-18-R410A/NKCW-18-R410A18,40013.1016,2415
2353SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDCSR24/CUR2424,10012.9721,4865
2354SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-R32/NKCW-24-R3225,10013.6821,2165
2355SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-AX-R32/NKCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
2356SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-R410A/NKCW-24-R41025,20013.1422,1765
2357SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFV-24/NKCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
2358SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-30/NKCX-30-R410A30,30012.4528,1425
2359SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-32-R410A/NKCX-32-R410A32,20012.6629,4105
2360SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-33-R410A/NKCX-33-R410A33,90012.4931,3855
2361SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-33-R410A/NKCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
2362SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-36RO-R32/NKCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
2363SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-36-R410A/NKCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
2364SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-36-R410A/NKCX-36-R410A37,10012.6633,8865
2365SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-38-R410A/NKCX-38-R410A38,00012.4535,2935
2366SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-38-R410A/NKCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
2367SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-40-R410A/NKCX-40-R410A40,30012.7636,5205
2368SUPREMEWALL TYPEINVERTERCS10IV/CU10IV8,70015.396,5375
2369TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE09-AF1/CWDE09-AF19,19713.437,9195
2370TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE09-AF2/CWDE09-AF29,55414.337,709 5 ★
2371TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE13B-AD2/CHLE13B-AD2R13,29412.8911,9265
2372TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE13B-AF1/CHLE13B-AF1R13,29412.8911,9265
2373TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE13-AF1/CWDE13-AF113,29513.6111,2965
2374TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE13B-AD2/CHLE13B-AD2R13,30112.9311,8955
2375TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE13B-AF1/CHLE13B-AF1R13,30112.9311,8955
2376TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE13B-AD2/CHLE13B-AD2R13,30612.8911,9365
2377TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE13-AF2/CWDE13-AF213,30714.1610,867 5 ★
2378TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE13B-AF2/CHLE13B-AF2R13,64813.2211,9385
2379TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE13B-AF2/CHLE13B-AF2R13,64813.0612,0845
2380TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE13B-AF2/CHLE13B-AF2R13,64812.9912,1495
2381TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE19B-AD2/CHLE19B-AD2R19,08312.9916,9875
2382TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE19B-AD2/CHLE19B-AD2R19,09712.8917,1315
2383TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE19B-AF1/CHLE19B-AF1R19,09913.4716,3955
2384TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE19-AF1/CWDE19-AF119,09913.3716,5185
2385TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE19B-AF1/CHLE19B-AF1R19,10213.5516,3015
2386TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE19B-AD2/CHLE19B-AD2R19,10712.9917,0085
2387TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE19B-AF2/CHLE19B-AF2R19,44813.1217,1405
2388TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE19B-AF2/CHLE19B-AF2R19,44813.6016,5355
2389TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE19B-AF2/CHLE19B-AF2R19,44814.0715,983 5 ★
2390TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE19-AF2/CWDE19-AF219,44814.1515,893 5 ★
2391TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE25B-AF1/CHLE25B-AF1R25,22413.5021,6055
2392TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE25B-AF1/CHLE25B-AF1R25,22513.4321,7195
2393TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE25B-AD2/CHLE25B-AD2R25,23712.9322,5695
2394TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE25B-AD2/CHLE25B-AD2R25,23912.9622,5195
2395TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE25-AF1/CWDE25-AF125,24113.2921,9615
2396TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE25B-AD2/CHLE25B-AD2R25,24812.9322,5795
2397TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE25-AF2/CWDE25-AF225,24914.2520,488 5 ★
2398TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE25B-AF2/CHLE25B-AF2R25,59013.1522,5025
2399TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE25B-AF2/CHLE25B-AF2R25,59013.0822,6225
2400TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE25B-AF2/CHLE25B-AF2R25,59013.2622,3155
2401TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE28B-AD2/CHLE28B-AD2R28,28612.5626,0415
2402TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE28B-AD2/CHLE28B-AD2R28,29312.4526,2785
2403TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE28B-AD2/CHLE28B-CD2R28,31012.6025,9805
2404TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE28B-AD2/CHLE28B-CD2R28,31012.6025,9805
2405TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE28B-AF2/CHLE28B-AF2R28,31912.6225,9485
2406TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE28B-AF2/CHLE28B-CF2R28,31912.5426,1135
2407TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE28B-AF2/CHLE28B-AF2R28,31912.7225,7445
2408TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE28B-AF2/CHLE28B-CF2R28,31912.6225,9485
2409TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE30B-AD2/CHLE30B-CD2R30,33312.5627,9265
2410TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE30B-AF1/CHLE30B-AF1R30,34512.6327,7825
2411TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE30B-AD2/CHLE30B-CD2R30,35012.5328,0085
2412TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE30B-AF1/CHLE30B-AF1R30,35212.6827,6795
2413TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE30B-AD2/CHLE30B-AD2R30,35512.4928,1035
2414TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE30B-AD2/CHLE30B-AD2R30,35512.4928,1035
2415TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE30B-AF2/CHLE30B-AF2R30,36612.6327,8015
2416TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE30B-AF2/CHLE30B-CF2R30,36612.5927,8895
2417TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE30B-AF2/CHLE30B-AF2R30,36612.6227,8235
2418TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE30B-AF2/CHLE30B-CF2R30,36612.5727,9345
2419TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE33B-AD2/CHLE33B-AD2R33,40812.5630,7575
2420TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE33B-AD2/CHLE33B-CD2R33,41612.6330,5935
2421TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE33B-AD2/CHLE33B-CD2R33,41612.6330,5935
2422TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE33B-AD2/CHLE33B-AD2R33,42612.6030,6765
2423TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE33B-AF2/CHLE33B-AF2R33,43712.6330,6135
2424TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE33B-AF2/CHLE33B-CF2R33,43712.5830,7345
2425TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE33B-AF2/CHLE33B-AF2R33,43712.5530,8085
2426TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE33B-AF2/CHLE33B-CF2R33,43712.5830,7345
2427TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE36B-AF2/CHLE36B-AF2R36,50812.6033,5045
2428TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE36B-AF2/CHLE36B-CF2R36,50812.5333,6915
2429TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE36B-AF2/CHLE36B-AF2R36,50812.5133,7455
2430TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE36B-AF2/CHLE36B-CF2R36,50812.5833,5575
2431TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE36B-AF2/CHLE36B-AF2R36,50812.6533,3715
2432TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE36B-AF2/CHLE36B-CF2R36,50812.5533,6375
2433TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE36B-AD2/CHLE36B-CD2R36,81512.5633,8935
2434TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE36B-AD2/CHLE36B-CD2R36,81512.5633,8935
2435TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE36B-AD2/CHLE36B-AD2R36,82812.5333,9865
2436TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE36B-AD2/CHLE36B-AD2R36,82812.5333,9865
2437TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE36B-AD2/CHLE36B-AD2R36,84912.5334,0065
2438TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE36B-AD2/CHLE36B-CD2R36,84912.5633,9255
2439TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE40B-AD2/CHLE40B-AD2R40,22212.5637,0305
2440TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE40B-AD2/CHLE40B-CD2R40,24012.6036,9295
2441TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE40B-AD2/CHLE40B-CD2R40,24012.6036,9295
2442TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE40B-AD2/CHLE40B-AD2R40,25412.4937,2675
2443TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE40B-AD2/CHLE40B-CD2R40,26112.6036,9485
2444TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE40B-AF2/CHLE40B-AF2R40,60212.5637,3805
2445TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE40B-AF2/CHLE40B-CF2R40,60212.5337,4695
2446TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE40B-AF2/CHLE40B-AF2R40,60212.5437,4395
2447TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE40B-AF2/CHLE40B-CF2R40,60212.5537,4095
2448TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE40B-AF2/CHLE40B-AF2R40,60212.5137,5295
2449TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE40B-AF2/CHLE40B-CF2R40,60212.5537,4095
2450TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE09I-AD2/CHDE09I-AD2R9,21215.816,7385
2451TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE09I-AF1/CWDE09I-AF19,21221.324,996 5 ★★
2452TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13BI-AD3/CHLE13BI-AD3R13,30615.869,7015
2453TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13CI-AD1/CHLE13CI-AD1R13,30615.3510,0235
2454TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE13BI-AD3/CHLE13BI-AD3R13,30715.1610,1505
2455TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE13BI-AD4/CHLE13BI-AD4R13,30715.1410,1635
2456TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE13BI-AD3/CHLE13BI-AD3R13,30715.2010,1235
2457TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE13BI-AD4/CHLE13BI-AD4R13,30715.1510,1575
2458TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13BI-AD4/CHLE13BI-AD4R13,30715.1510,1575
2459TASAKIWALL TYPEINVERTERFWBE13I-AF1/CHLE13BI-AF1R13,30720.567,484 5 ★★
2460TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE13I-AD2/CHDE13I-AD2R13,30718.088,511 5 ★
2461TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE13I-AF1/CWDE13I-AF113,30721.167,272 5 ★★
2462TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE13BI-AF1/CHLE13BI-AF1R13,64818.228,662 5 ★
2463TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE13BI-AF1/CHLE13BI-AF1R13,64818.818,390 5 ★
2464TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13BI-AD1M/CHLE13BI-AD1RM13,64818.428,568 5 ★
2465TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13BI-AD3M/CHLE13BI-AD3RM13,64820.187,820 5 ★★
2466TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13BI-AF1/CHLE13BI-AF1R13,64818.798,399 5 ★
2467TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE14BI-AD2M/CHLE14BI-AD2RM14,17018.428,8955 ★
2468TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE18BI-AD2M/CHLE18BI-AD2RM18,08415.5613,4395
2469TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE18CI-AD1/CHLE18CI-AD1R18,42416.2413,1185
2470TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE18BI-AD1M/CHLE18BI-AD1RM18,76618.1811,936 5 ★
2471TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE18BI-AD3/CHLE18BI-AD3R18,76615.2814,2015
2472TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE18BI-AD4/CHLE18BI-AD4R18,76615.1614,3145
2473TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE19BI-AD4/CHLE19BI-AD4R19,10715.1614,5745
2474TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE19BI-AD3/CHLE19BI-AD3R19,10715.1914,5455
2475TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE19BI-AD4/CHLE19BI-AD4R19,10715.1514,5835
2476TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE19BI-AD3/CHLE19BI-AD3R19,10715.1914,5455
2477TASAKIWALL TYPEINVERTERFWBE19I-AF1/CHLE19BI-AF1R19,10720.2110,932 5 ★★
2478TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE19I-AD2/CHDE19I-AD2R19,10716.5813,3265
2479TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE19BI-AF1/CHLE19BI-AF1R19,44818.1312,404 5 ★
2480TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE19BI-AF1/CHLE19BI-AF1R19,44819.1111,768 5 ★
2481TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE19BI-AD3M/CHLE19BI-AD3RM19,44820.1911,138 5 ★★
2482TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE19BI-AF1/CHLE19BI-AF1R19,44818.9311,880 5 ★
2483TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE19I-AF1/CWDE19I-AF119,44820.2911,083 5 ★★
2484TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE20BI-AD1M/CHLE20BI-AD1RM20,13018.1212,846 5 ★
2485TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE20CI-AD1/CHLE20CI-AD1R20,13016.0014,5485
2486TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25BI-AD3/CHLE25BI-AD3R25,24816.2417,9775
2487TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25CI-AD1/CHLE25CI-AD1R25,24816.0418,2015
2488TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE25BI-AD4/CHLE25BI-AD4R25,24915.1819,2335
2489TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE25BI-AD3/CHLE25BI-AD3R25,24915.1819,2335
2490TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE25BI-AD4/CHLE25BI-AD4R25,24915.1619,2595
2491TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE25BI-AD3/CHLE25BI-AD3R25,24915.2119,1955
2492TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25BI-AD2M/CHLE25BI-AD2RM25,24917.6716,523 5 ★
2493TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25BI-AD4/CHLE25BI-AD4R25,24915.1719,2465
2494TASAKIWALL TYPEINVERTERFWBE25I-AF1/CHLE25BI-AF1R25,24920.1414,496 5 ★★
2495TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE25I-AD2/CHDE25I-AD2R25,24916.3417,8685
2496TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE25I-AF1/CWDE25I-AF125,24920.1514,489 5 ★★
2497TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE25BI-AF1/CHLE25BI-AF1R25,59017.6816,737 5 ★
2498TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE25BI-AF1/CHLE25BI-AF1R25,59018.1416,312 5 ★
2499TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25BI-AD3M/CHLE25BI-AD3RM25,59020.1714,670 5 ★★
2500TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25BI-AF1/CHLE25BI-AF1R25,59018.0616,384 5 ★
2501TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE26BI-AD1M/CHLE26BI-AD1RM26,61318.2216,890 5 ★
2502TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE28BI-AF1/CHLE28BI-AF1R28,31916.7619,538 5 ★
2503TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE28BI-AF1/CHLE28BI-AF1R28,31916.7119,597 5 ★
2504TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE28BI-AD4/CHLE28BI-AD4R28,32015.0921,7015
2505TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE28BI-AD3/CHLE28BI-AD3R28,32015.2021,5445
2506TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE30BI-AD4/CHLE30BI-AD4R30,02515.1822,8715
2507TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE30BI-AD4/CHLE30BI-AD4R30,02615.0823,0245
2508TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE30BI-AD3/CHLE30BI-AD3R30,02615.1222,9635
2509TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE30BI-AD4/CHLE30BI-AD4R30,02615.0823,0245
2510TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AD2M/CHLE30BI-AD2RM30,02616.4721,0815
2511TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE30BI-AD3/CHLE30BI-AD3R30,20615.2022,9795
2512TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30CI-AD1/CHLE30CI-AD1R30,33615.6322,4435
2513TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE30BI-AF1/CHLE30BI-AF1R30,36616.6421,101 5 ★
2514TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AD3/CHLE30BI-AD3R30,36615.5922,5235
2515TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AF1/CHLE30BI-AF1R30,36616.5921,165 5 ★
2516TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AD3M/CHLE30BI-AD3RM30,36720.1317,444 5 ★★
2517TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AD4/CHLE30BI-AD4R30,36715.1623,1625
2518TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AD1M/CHLE30BI-AD1RM31,39018.1120,042 5 ★
2519TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE33BI-AD4/CHLE33BI-AD4R33,09615.0425,4455
2520TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE33BI-AD4/CHLE33BI-CD4R33,09615.0725,3955
2521TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE33BI-AD3/CHLE33BI-AD3R33,09615.1425,2775
2522TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE33BI-AD3/CHLE33BI-CD3R33,09615.1825,2115
2523TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33BI-AD1M/CHLE33BI-AD1RM33,09618.1521,085 5 ★
2524TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33BI-AD2M/CHLE33BI-AD2RM33,09615.7424,3145
2525TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE33BI-AF1/CHLE33BI-AF1R33,43717.1222,584 5 ★
2526TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE33BI-AF1/CHLE33BI-CF1R33,43718.2821,151 5 ★
2527TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33BI-AF1/CHLE33BI-AF1R33,43717.0522,677 5 ★
2528TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33BI-AF1/CHLE33BI-CF1R33,43718.2421,197 5 ★
2529TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33BI-AD3M/CHLE33BI-AD3RM33,43820.1619,179 5 ★★
2530TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE36BI-AD4/CHLE36BI-AD4R36,16715.0627,7695
2531TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE36BI-AD4/CHLE36BI-CD4R36,16715.0927,7145
2532TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTER FULE36CI-AD2/CHLE36CI-AD2R36,16716.3425,5945
2533TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTER FULE36CI-AD2/CHLE36CI-CD2R36,16716.6625,102 5 ★
2534TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE36BI-AD3/CHLE36BI-AD3R36,16715.1727,5685
2535TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE36BI-AD3/CHLE36BI-CD3R36,16715.1727,5685
2536TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD1M/CHLE36BI-AD1RM36,16717.5223,870 5 ★
2537TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD2M/CHLE36BI-AD2RM36,16717.6123,7485 ★
2538TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AF1/CHLE36BI-AF1R36,50817.3524,331 5 ★
2539TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AF1/CHLE36BI-CF1R36,50817.7423,796 5 ★
2540TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE36BI-AF1/CHLE36BI-AF1R36,50817.9523,518 5 ★
2541TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE36BI-AF1/CHLE36BI-CF1R36,50818.1223,297 5 ★
2542TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD1M/CHLE36BI-CD1RM36,50818.1123,310 5 ★
2543TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD3/CHLE36BI-AD3R36,50815.2527,6825
2544TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD4/CHLE36BI-AD4R36,50815.1527,8655
2545TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AF1/CHLE36BI-AF1R36,50817.8323,676 5 ★
2546TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AF1/CHLE36BI-CF1R36,50818.0223,427 5 ★
2547TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36CI-AD1/CHLE36CI-AD1R36,50816.5425,523 5 ★
2548TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36CI-AD1/CHLE36CI-CD1R36,50816.4225,7095
2549TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AD3/CHLE36BI-AD3R36,61715.1927,8745
2550TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AD4/CHLE36BI-AD4R36,61715.1627,9295
2551TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD3/CHLE36BI-CD3R36,61715.1827,8935
2552TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD4/CHLE36BI-CD4R36,61715.1627,9295
2553TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE38BI-AD2M/CHLE38BI-CD2RM38,21417.3425,4835 ★
2554TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTER FULE40CI-AD1/CHLE40CI-CD1R40,26116.7427,810 5 ★
2555TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTER FULE40CI-AD2/CHLE40CI-AD2R40,26115.6629,7285
2556TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTER FULE40CI-AD2/CHLE40CI-CD2R40,26116.9027,547 5 ★
2557TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD1/CHLE40BI-CD1R40,26115.1130,8105
2558TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD3/CHLE40BI-AD3R40,26115.2530,5285
2559TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40CI-AD1/CHLE40CI-AD1R40,26116.3528,4745
2560TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE40BI-AD4/CHLE40BI-AD4R40,26215.0530,9345
2561TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE40BI-AD4/CHLE40BI-CD4R40,26215.1130,8115
2562TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40BI-AD3/CHLE40BI-AD3R40,26215.1630,7105
2563TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40BI-AD3/CHLE40BI-CD3R40,26215.1830,6695
2564TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40BI-AD4/CHLE40BI-AD4R40,26215.1430,7505
2565TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40BI-AD4/CHLE40BI-CD4R40,26215.1630,7105
2566TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE40BI-AD3/CHLE40BI-AD3R40,26215.1730,6895
2567TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE40BI-AD3/CHLE40BI-CD3R40,26215.2030,6295
2568TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD1M/CHLE40BI-AD1RM40,26216.8427,646 5 ★
2569TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD2M/CHLE40BI-AD2RM40,26216.0229,0615
2570TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD2M/CHLE40BI-CD2RM40,26215.5629,9205
2571TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD3/CHLE40BI-CD3R40,26215.2030,6295
2572TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD4/CHLE40BI-AD4R40,26215.1830,6695
2573TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD4/CHLE40BI-CD4R40,26215.1530,7305
2574TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40BI-AF1/CHLE40BI-AF1R40,60217.4426,920 5 ★
2575TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40BI-AF1/CHLE40BI-CF1R40,60217.8226,346 5 ★
2576TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE40BI-AF1/CHLE40BI-AF1R40,60217.9326,185 5 ★
2577TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE40BI-AF1/CHLE40BI-CF1R40,60218.0126,068 5 ★
2578TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD1M/CHLE40BI-CD1RM40,60218.1525,867 5 ★
2579TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AF1/CHLE40BI-AF1R40,60217.6126,660 5 ★
2580TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AF1/CHLE40BI-CF1R40,60217.9426,170 5 ★
2581TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE14BI-AD2M/CHLE14BI-AD2RM14,17018.428,895 5 ★
2582TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE18BI-AD2M/CHLE18BI-AD2RM18,08415.5613,4395
2583TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25BI-AD2M/CHLE25BI-AD2RM25,24917.6716,523 5 ★
2584TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AD2M/CHLE30BI-AD2RM30,02616.4721,0815
2585TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33BI-AD2M/CHLE33BI-AD2RM33,09615.7424,3145
2586TASAKI CASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AD3/CHLE36BI-CD3R36,16715.1627,5865
2587TASAKI CASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AD4/CHLE36BI-CD4R36,16715.1427,6235
2588TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD2M/CHLE36BI-AD2RM36,16717.6123,748 5 ★
2589TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE38BI-AD2M/CHLE38BI-CD2RM38,21417.3425,483 5 ★
2590TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD2M/CHLE40BI-AD2RM40,26216.0229,0615
2591TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD2M/CHLE40BI-CD2RM40,26215.1630,7105
2592TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-10FSI/MAC-10FSO9,00013.107,9445
2593TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-TW10FSI/MAC-TW10FSO9,00013.107,9445
2594TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-13FSI/MAC-13FSO12,30013.7210,3665
2595TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-TW13FSI/MAC-TW13FSO12,30013.7210,3665
2596TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-19FSI/MAC-19FSO18,10013.0016,1005
2597TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-TW19FSI/MAC-TW19FSO18,10013.0016,1005
2598TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-25FSI/MAC-25FSO25,30012.9022,6785
2599TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-TW25FSI/MAC-TW25FSO25,30012.9022,6785
2600TCLWALL TYPEINVERTERTAC-IVX9I/TAC-IVX9O9,00016.006,5045
2601TCLWALL TYPEINVERTERTAC-IVX12I/TAC-IVX12O11,50015.708,4705
2602TCLWALL TYPEINVERTERTAC-5SH13IVI/TAC-5SH13IVO12,00018.507,5005 ★
2603TCLWALL TYPEINVERTERTAC-5SH19IVI/TAC-5SH19IVO18,00019.5010,6745 ★
2604TCLWALL TYPEINVERTERTAC-IVX18I/TAC-IVX18O18,00016.0013,0095
2605TCLWALL TYPEINVERTERTAC-IVX22I/TAC-IVX22O22,00017.0014,9645
2606THAICOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERTCP30IN5IV2/TCP300D5IV230,36715.1623,1625
2607THAICOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERTCP36IN5IV2/TCP360D5IV236,50815.1527,8655
2608THAICOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERTCP40IN5IV2/TCP400D5IV240,26215.1830,6695
2609TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-09-R32/TICW-09-R329,20013.278,0175
2610TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-09-R410A/TICW-09-R410A9,40013.388,1245
2611TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-12-AX-R32/TICW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
2612TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-12-R410A/TICW-12-R410A13,10013.0011,6525
2613TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFV-12/TICW-12-R3213,20013.7511,1015
2614TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-12-R32/TICW-12-R3213,20013.7211,1255
2615TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-18-AX-R32/TICW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
2616TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-18-R32/TICW-18-R3218,20013.2015,9435
2617TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFV-18/TICW-18-R3218,40013.2416,0705
2618TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-18-R410A/TICW-18-R410A18,40013.1016,2415
2619TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-24-R32/TICW-24-R3225,10013.6821,2165
2620TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-24-AX-R32/TICW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
2621TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-24-R410A/TICW-24-R410A25,20013.1422,1765
2622TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFV-24/TICW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
2623TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-30/TICX-30-R410A30,30012.4528,1425
2624TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-32-R410A/TICX-32-R410A32,20012.6629,4105
2625TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-33-R410A/TICX-33-R410A33,90012.4931,3855
2626TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-33-R410A/TICX-33T-R410A34,10012.4531,6715
2627TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-36RO-R32/TICX-36RO-R3236,20012.5933,2485
2628TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-36-R410A/TICX-36T-R410A36,50012.6233,4435
2629TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-36-R410A/TICX-36-R410A37,10012.6633,8865
2630TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-38-R410A/TICX-38-R410A38,00012.4535,2935
2631TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-38-R410A/TICX-38T-R410A38,30012.5635,2605
2632TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-40-R410A/TICX-40-R410A40,30012.7636,5205
2633TOSHIBAWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-10PKSG-T/RAS-10PASG-T9,20013.587,8345
2634TOSHIBAWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-13PKSG-T1/RAS-13PASG-T112,20013.4510,4895
2635TOSHIBAWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-13PKSG-T/RAS-13PASG-T13,00013.5111,1275
2636TOSHIBAWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-18PKSG-T/RAS-18PASG-T18,00013.4415,4865
2637TOSHIBAWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-25PKSG-T/RAS-25PASG-T24,20014.1919,720 5 ★
2638TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-10U2KCV2G-T/RAS-10U2ACV2G-T8,50016.455,9755
2639TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-10J2KCVRG-T/RAS-10J2ACVRG-T9,20024.004,433 5 ★★★
2640TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-10PKCVG-T/RAS-10PACVG-T9,20017.166,1995
2641TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-13U2KCV2G-T/RAS-13U2ACV2G-T12,00016.248,5445
2642TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-13J2KCVRG-T/RAS-13J2ACVRG-T12,20022.506,270 5 ★★★
2643TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-13PKCVG-T/RAS-13PACVG-T12,20019.387,279 5 ★
2644TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE401BP-T/RAV-TE401AP-T13,00017.098,7965
2645TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE401UP-T1/RAV-TE401AP-T13,00021.157,107 5 ★★
2646TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE402CP-T/RAV-TE401AP-T13,00018.877,966 5 ★
2647TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE1301BP-T/RAV-GE1301AP-T13,30022.156,943 5 ★★
2648TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE1301CP-T/RAV-GE1301AP-T13,30023.306,600 5 ★★★
2649TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE1301UP-T/RAV-GE1301AP-T13,30026.005,915 5 ★★★
2650TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-16PKCVG-T/RAS-16PACVG-T15,30018.639,496 5 ★
2651TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE561BP-T/RAV-TE561AP-T17,10017.1311,5435
2652TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-18J2KCVRG-T/RAS-18J2ACVRG-T18,00020.8110,002 5 ★★
2653TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-18PKCVG-T/RAS-18PACVG-T18,00020.7810,016 5 ★★
2654TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-18U2KCV2G-T/RAS-18U2ACV2G-T18,00017.5711,846 5 ★
2655TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE1801BP-T/RAV-GE1801AP-T18,10018.2011,5005 ★
2656TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE1801CP-T/RAV-GE1801AP-T18,10021.409,780 5 ★★
2657TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE1801UP-T/RAV-GE1801AP-T18,10024.108,684 5 ★★★
2658TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE561UP-T1/RAV-TE561AP-T18,10019.9910,470 5 ★
2659TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE562CP-T/RAV-TE561AP-T18,10018.1511,531 5 ★
2660TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-24PKCVG-T/RAS-24PACVG-T20,40020.8511,314 5 ★★
2661TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-24U2KCV2G-T/RAS-24U2ACV2G-T20,40017.0613,8275
2662TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE801BP-T/RAV-TE801AP-T20,80018.3613,100 5 ★
2663TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-24J2KCVRG-T/RAS-24J2ACVRG-T21,00020.8811,630 5 ★★
2664TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE2401BP-T/RAV-GE2401AP-T24,20018.0015,5465 ★
2665TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE2401CP-T/RAV-GE2401AP-T24,20018.5015,1265 ★
2666TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE2401UP-T/RAV-GE2401AP-T24,20019.0014,7285 ★
2667TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE801UP-T1/RAV-TE801AP-T24,20018.3215,275 5 ★
2668TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE802CP-T/RAV-TE801AP-T24,20016.9216,5385
2669TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-28U2KCV2G-T/RAS-28U2ACV2G-T25,20018.9715,361 5 ★
2670TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE2501CP-T/RAV-GE2501AP-T25,20022.7212,825 5 ★★★
2671TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE2501UP-T/RAV-GE2501AP-T25,20022.7212,825 5 ★★★
2672TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE3001BP-T/RAV-GE3001AP-T30,00017.0020,406 5 ★
2673TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE3001CP-T/RAV-GE3001AP-T30,00020.8516,638 5 ★★
2674TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE3001UP-T/RAV-GE3001AP-T30,00020.8516,638 5 ★★
2675TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-SE1002CP-T / / RAV-TE1001AP-T,A8-T34,00017.4022,595 5 ★
2676TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-SE1002CP-T/RAV-TE1001A8-T34,00017.4022,595 5 ★
2677TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-SE1002CP-T/RAV-TE1001AP-T34,00017.4022,595 5 ★
2678TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-SE1001UP-T1 / RAV-TE1001AP-T,A8-T34,10018.1321,749 5 ★
2679TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-SE1001UP-T1/RAV-TE1001A8-T34,10018.1321,749 5 ★
2680TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-SE1001UP-T1/RAV-TE1001AP-T34,10018.1321,749 5 ★
2681TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-SE1001BP-T / RAV-TE1001AP-T,A8-T35,50015.3226,7955
2682TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-SE1001BP-T/RAV-TE1001A8-T35,50015.3226,7955
2683TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-SE1001BP-T/RAV-TE1001AP-T35,50015.3226,7955
2684TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE3601BP-T/RAV-GE3601A8P-T36,10017.0024,555 5 ★
2685TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE3601BP-T/RAV-GE3601AP-T36,10017.0024,555 5 ★
2686TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE3601BP-T/RAV-GE3601AP-T,A8P-T36,10017.0024,555 5 ★
2687TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE3601CP-T/RAV-GE3601A8P-T36,10020.0020,872 5 ★★
2688TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE3601CP-T/RAV-GE3601AP-T36,10020.0020,872 5 ★★
2689TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE3601CP-T/RAV-GE3601AP-T,A8P-T36,10020.0020,872 5 ★★
2690TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE3601UP-T/RAV-GE3601A8P-T36,10020.0020,872 5 ★★
2691TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE3601UP-T/RAV-GE3601AP-T36,10020.0020,872 5 ★★
2692TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE3601UP-T/RAV-GE3601AP-T,A8P-T36,10020.0020,872 5 ★★
2693TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE1252CP-T/RAV-TE1251A8-T37,50017.0325,462 5 ★
2694TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE3901CP-T/RAV-GE3901A8P-T38,50021.5020,706 5 ★★★
2695TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE3901UP-T/RAV-GE3901A8P-T38,50021.5020,706 5 ★★★
2696TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-SE1251UP-T1 / RAV-TE1251AP-T,A8-T39,20016.7127,126 5 ★
2697TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-SE1251UP-T1/RAV-TE1251A8-T39,20016.7127,126 5 ★
2698TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-SE1251UP-T1/RAV-TE1251AP-T39,20016.7127,126 5 ★
2699TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE4001BP-T/RAV-GE4001A8P-T40,20016.5028,172 5 ★
2700TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE4001BP-T/RAV-GE4001AP-T40,20016.5028,172 5 ★
2701TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE4001BP-T/RAV-GE4001AP-T,A8P-T40,20016.5028,172 5 ★
2702TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE4001CP-T/RAV-GE4001A8P-T40,20020.3022,899 5 ★★
2703TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE4001CP-T/RAV-GE4001AP-T40,20020.3022,899 5 ★★
2704TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE4001CP-T/RAV-GE4001AP-T,A8P-T40,20020.3022,899 5 ★★
2705TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE4001UP-T/RAV-GE4001A8P-T40,20020.3022,899 5 ★★
2706TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE4001UP-T/RAV-GE4001AP-T40,20020.3022,899 5 ★★
2707TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE4001UP-T/RAV-GE4001AP-T,A8P-T40,20020.3022,899 5 ★★
2708TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE1252CP-T1/RAV-TE1251AP-T40,30016.0429,0525
2709TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE09GB5A00/TTKE09GB5E009,40013.008,3615
2710TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE09GB5AAA/TTKE09GB5EAA9,40013.008,3615
2711TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE09GB5ABB/TTKE09GB5EBB9,40013.008,3615
2712TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE12GB5AAA/TTKE12GB5EAA12,70012.8811,4025
2713TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE12GB5ABB/TTKE12GB5EBB12,70012.8811,4025
2714TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE12KB50AA/TTKE12HB5EAA12,70013.2511,0835
2715TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE12AA50AA/TTKE12HB5EAA13,00013.8410,8615
2716TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA12GB50BA/TTKA12LB50BA13,60013.0012,0975
2717TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA12HB5RAA/TTKA12LB50BA13,60013.0012,0975
2718TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA12HB5WAA/TTKA12LB50BA13,60013.0012,0975
2719TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDA12AA50AA/TTKA12LB50BA13,80013.0012,2755
2720TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE15GB5A01/TTKE15GB5E0115,20012.8513,6785
2721TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE15GB5AAB/TTKE15GB5EAB15,20012.8513,6785
2722TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE15GB5ABC/TTKE15GB5EBC15,20012.8513,6785
2723TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE18GB5A00/TTKE18GB5E0018,30012.8516,4675
2724TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE18GB5AAA/TTKE18GB5EAA18,30012.8516,4675
2725TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE18GB5ABB/TTKE18GB5EBB18,30012.8516,4675
2726TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDA18AA50AA/TTKA18LB50BA19,10013.0016,9895
2727TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA18GB50BA/TTKA18LB50BA19,20013.1016,9485
2728TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE18KB50AA/TTKE18HB5EAA19,20013.2016,8195
2729TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA18HB5RAA/TTKA18LB50BA19,50013.0017,3455
2730TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA18HB5WAA/TTKA18LB50BA19,50013.0017,3455
2731TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE18AA50AA/TTKE18HB5EAA20,00013.3017,3885
2732TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA24HB5RAA/TTKA24LB50BA24,00013.1021,1845
2733TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA24HB5WAA/TTKA24LB50BA24,00013.1021,1845
2734TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA24GB50BA/TTKA24LB50BA24,20013.3221,0085
2735TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDA24AA50AA/TTKA24LB50BA24,50013.3221,2695
2736TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE24AA50AA/TTKE24HB5EAA25,00013.8420,8875
2737TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE24KB50AA/TTKE24HB5EAA25,00013.3021,7355
2738TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE24GB5A00/TTKE24GB5E0025,30012.9022,6785
2739TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE24GB5AAA/TTKE24GB5EAA25,30012.9022,6785
2740TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE24GB5ABB/TTKE24GB5EBB25,30012.9022,6785
2741TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDA30EB50AA/TTKA30KB50BA30,00012.5527,6415
2742TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCWA306B5A00/TTKA30MB5EAA30,00012.5027,7525
2743TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE306B5A00/TTKE30MB5EAA30,00013.8025,1375 ★
2744TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA30GB50BA/TTKA30KB50BA30,00013.0626,5625
2745TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA30HB5RAA/TTKA30KB50BA30,00013.2626,1615
2746TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA30HB5WAA/TTKA30KB50BA30,00013.2626,1615
2747TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE30KB50AA/TTKE30KB5EAA30,00013.3925,9075
2748TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE30EB50AA/TTKE30KB5EAA31,00013.0027,5745
2749TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDA36EB50AA/TTKA36KB50BA36,00012.5233,2495
2750TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDA36EB50AA/TTKA36KD50BA36,00012.5233,2495
2751TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE36EB50AA/TTKE36KB5EAA36,50013.3931,5205
2752TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE36EB50AA/TTKE36KD5EAA36,50013.2531,8535
2753TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA36GB50BA/TTKA36KB50BA36,50012.4233,9825
2754TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA36GB50BA/TTKA36KD50BA36,50013.0032,4665
2755TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA36HB5RAA/TTKA36KB50BA37,00012.6033,9555
2756TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA36HB5RAA/TTKA36KD50BA37,00012.9033,1665
2757TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA36HB5WAA/TTKA36KB50BA37,00012.6033,9555
2758TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA36HB5WAA/TTKA36KD50BA37,00012.9033,1665
2759TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE36KB50AA/TTKE36KB5EAA37,00013.3931,9525
2760TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE36KB50AA/TTKE36KD5EAA37,00013.3032,1685
2761TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXB42GB50BA/TTKB42KD50BA40,00012.5037,0025
2762TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXB42HB5RAA/TTKB42KD50BA40,00013.0035,5795
2763TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXB42HB5WAA/TTKB42KD50BA40,00013.0035,5795
2764TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE42KB50AA/TTKE42KD5EAA40,00013.0035,5795
2765TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDB42EB50AA/TTKB42KD50BA40,50012.5037,4655
2766TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE42EB50AA/TTKE42KD5EAA40,50013.3934,9755
2767TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE09GB5A00/TYKE09GB5E009,40019.005,721 5 ★
2768TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE09GB5AAA/TYKE09GB5EAA9,40019.005,721 5 ★
2769TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE12GB5A00/TYKE12GB5E0012,60019.007,668 5 ★
2770TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE12GB5AAA/TYKE12GB5EAA12,60019.007,668 5 ★
2771TRANEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMYXA12SB5A00/TYKA12SB5E0013,00017.368,6595
2772TRANEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMYXA18SB5A00/TYKA18SB5E0019,10017.9512,304 5 ★
2773TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE24GB5A00/TYKE24GB5E0024,10018.1915,320 5 ★
2774TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE24GB5AAA/TYKE24GB5EAA24,10018.1915,320 5 ★
2775TRANEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMYXA24SB5A00/TYKA24SB5E0025,20019.4015,020 5 ★
2776TRANEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMYXA30SB5A00/TYKA30SB5E0031,00017.7720,172 5 ★
2777TRANEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMYXA36SB5A00/TYKA36SD5E0036,50018.0623,370 5 ★
2778TRANEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMYXA42SB5A00/TYKA42SD5E0040,90018.6125,413 5 ★
2779UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-09-R32/UNCW-09-R329,20013.278,0175
2780UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-09-R410A/UNCW-09-R410A9,40013.388,1245
2781UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-12-AX-R32/UNCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
2782UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-12-R410A/UNCW-12-R410A13,10013.0011,6525
2783UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFV-12/UNCW-12-R3213,20013.7511,1015
2784UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-12-R32/UNCW-12-R3213,20013.7211,1255
2785UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-18-AX-R32/UNCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
2786UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-18-R32/UNCW-18-R3218,20013.2015,9435
2787UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFV-18/UNCW-18-R3218,40013.2416,0705
2788UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-18-R410A/UNCW-18-R410A18,40013.1016,2415
2789UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-24-R32/UNCW-24-R3225,10013.6821,2165
2790UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-24-AX-R32/UNCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
2791UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-24-R410A/UNCW-24-R410A25,20013.1422,1765
2792UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFV-24/UNCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
2793UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-30/UNCX-30-R410A30,30012.4528,1425
2794UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-32-R410A/UNCX-32-R410A32,20012.6629,4105
2795UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-33-R410A/UNCX-33-R410A34,10012.4931,5705
2796UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-33-R410A/UNCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
2797UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36RO-R32/UNCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
2798UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36-R410A/UNCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
2799UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36-R410A/UNCX-36-R410A37,10012.6633,8865
2800UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-38-R410A/UNCX-38-R410A38,00012.4535,2935
2801UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-38-R410A/UNCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
2802UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-40-R410A/UNCX-40-R410A40,30012.7636,5205
2803UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-09F/ARV-09F9,12113.108,0515
2804UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-09FA/ARV-09FA9,28313.348,0475
2805UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-12F/ARV-12F12,16413.0010,8205
2806UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-12FA/ARV-12FA12,48613.6110,6085
2807UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-13A/AFV-13A13,27212.9711,8335
2808UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-13F/AFV-13F13,39813.0011,9175
2809UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-13F/AFV-13F13,63213.2811,8705
2810UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-18FA/ARV-18FA17,83313.7315,0195
2811UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-18A/AFV-18A18,06412.9316,1555
2812UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-18F/AFVY-18F18,10513.0316,0675
2813UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-18F/ARV-18F18,17212.9016,2895
2814UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-18F/AFV-18F18,26113.3115,8645
2815UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-18F/AFV-18F18,58413.2216,2555
2816UNI-AIREFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDTGV-18F/AFV-18F18,58713.2016,2825
2817UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-25FA/ARV-25FA24,06213.1821,1105
2818UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-25F/ARV-25F24,23513.2421,1665
2819UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-25F/AFVY-25F24,37513.0721,5655
2820UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-25F/AFV-25F25,18413.5321,5235
2821UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-25F/AFV-25F25,21813.0022,4315
2822UNI-AIREFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDTGV-25F/AFV-25F25,35513.1722,2625
2823UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-25A/AFV-25A25,78913.2422,5235
2824UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-30F/AFV-303FB30,04512.8627,0155
2825UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-30F/AFVW-303FB30,05312.4927,8235
2826UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-30F/AFV-301FB30,08612.5227,7875
2827UNI-AIREFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDTGV-30A/AFV-303A30,08712.4527,9445
2828UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-30F/AFVY-301FB30,15112.5227,8475
2829UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-30F/AFV-301F30,15812.6727,5245
2830UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-30F/AFVY-301F30,21912.9726,9415
2831UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-30A/AFV-303A30,25912.5627,8585
2832UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-30F/AFVY-303FB30,32712.6627,7005
2833UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-30F/AFVW-301FB30,34012.6227,7995
2834UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-30A/AFV-303A30,40812.5228,0845
2835UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-30F/AFVY-301F30,42412.7327,6355
2836UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFHV-30A/AFV-301A30,48612.5228,1565
2837UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-30A/AFVY-303A30,60812.6927,8905
2838UNI-AIREFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDTGV-30F/AFV-301F30,70912.6628,0495
2839UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-30A/AFVY-303A30,74812.7327,9305
2840UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-30A/AFV-301A30,74912.4528,5595
2841UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-30F/AFV-303FB30,87612.6928,1345
2842UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-30F/AFV-301F31,17712.6628,4765
2843UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-30F/AFV-301FB31,21312.5928,6675
2844UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-36F/AFVW-363FB34,22312.6631,2585
2845UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-36F/AFVY-361F34,24012.6231,3735
2846UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-36F/AFVW-361FB34,37112.5631,6435
2847UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-36F/AFV-363FB34,88412.6931,7865
2848UNI-AIREFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDTGV-36F/AFV-361F34,96012.5232,2885
2849UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-36F/AFV-361F35,19712.4932,5855
2850UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-36F/AFV-361FB35,37712.5932,4925
2851UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-36F/AFV-361F35,38112.6632,3165
2852UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-36F/AFV-361F35,83512.6832,6795
2853UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-37F/AFV-361F36,03912.4933,3655
2854UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-36F/AFV-361FB36,04712.5233,2925
2855UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-36A/AFV-363A36,05912.8032,5755
2856UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-36F/AFV-363FB36,09012.5633,2265
2857UNI-AIREFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDTGV-36A/AFV-363A36,10312.8032,6155
2858UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-36A/AFVY-363A36,14512.8632,5005
2859UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-36F/AFV-361FB36,21012.5633,3365
2860UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-36A/AFV-363A36,23312.5233,4645
2861UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-36F/AFV-363FB36,26813.1032,0135
2862UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-36A/AFV-363A36,36412.6933,1355
2863UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-40F/AFV-403FB37,54712.7234,1325
2864UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-40F/AFV-403FB40,01012.4937,0415
2865UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-40F/AFV-403FB40,08113.0335,5695
2866UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-40A/AFV-401A40,29012.4937,3005
2867UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-40A/AFV-401A40,48712.5237,3935
2868UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-40A/AFV-403A40,55112.5937,2445
2869UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-40A/AFV-403A40,94412.6937,3085
2870UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-40A/AFV-401A40,94412.6637,3975
2871UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-40A/AFV-403A40,94412.5237,8155
2872UNI-AIREWALL TYPEINVERTERWRI-09F/ARI-09F4,38518.222,783 5 ★
2873UNI-AIREWALL TYPEINVERTERWRI-12F/ARI-12F5,74818.153,662 5 ★
2874UNI-AIREWALL TYPEINVERTERWRI-18F/ARI-18F8,49418.035,447 5 ★
2875UNI-AIREWALL TYPEINVERTERWRI-25F/ARI-25F11,54518.667,154 5 ★
2876UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFIA-13F/AFI-13FB13,36719.857,787 5 ★
2877UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-13F/AFI-13FB-1F13,38920.367,604 5 ★★
2878UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-13F/AFI-13FB13,50120.527,608 5 ★★
2879UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFIA-18F/AFI-18FB18,07218.6611,199 5 ★
2880UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-18F/AFI-18FB18,71719.4511,127 5 ★
2881UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-25F-2B/AFI-25FB25,09417.7116,3845 ★
2882UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-25F/AFI-25FB25,12417.5616,544 5 ★
2883UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFIA-25F/AFI-25FB25,38617.7816,510 5 ★
2884UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-30F-2B/AFI-301FC-1F30,06616.9620,4995 ★
2885UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-30F/AFI-301FC30,17616.6920,907 5 ★
2886UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFIA-30F/AFI-301FC30,40816.5021,310 5 ★
2887UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-36F/AFI-361FC-1F36,02617.5023,8045 ★
2888UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFIA-36F/AFI-361FC36,24916.5625,311 5 ★
2889UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-36F/AFI-361FC36,51017.7623,771 5 ★
2890UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-40F/AFI-401FB40,54516.5828,277 5 ★
2891UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFIA-40F/AFI-401FB40,60216.1429,0895
2892VEKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFC12VNN/VFC12VXX13,60019.108,233 5 ★
2893VEKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFC18VNN/VFC18VXX19,00019.1011,503 5 ★
2894VEKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFC24VNN/VFC24VXX26,00019.1015,740 5 ★
2895VEKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFC30VNN/VFC30VXX31,00019.1018,767 5 ★★
2896VEKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFC36VNN/VFC36VVX37,00018.9922,530 5 ★
2897VEKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFC40VNN/VFC40VVX40,94419.1024,788 5 ★★
2898VERTEXWALL TYPEFIXED SPEEDVFT9WTS/VSE9WTS9,10013.008,0945
2899VERTEXWALL TYPEFIXED SPEEDVFT12WTS/VSE12WTS12,50013.3010,8685
2900VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT13R/VSE13R13,20012.9511,7865
2901VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT13S9/VSE13S913,20012.8511,8785
2902VERTEXWALL TYPEFIXED SPEEDVFT18WTS/VSE18WTS18,20013.1516,0045
2903VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT18S9/VSE18S918,40012.8916,5065
2904VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT18R/VSE18R18,50013.1116,3175
2905VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT25S9/VSE25S925,00012.9322,3575
2906VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT25R/VSE25R25,20013.0622,3125
2907VERTEXWALL TYPEFIXED SPEEDVFT25WTS/VSE25WTS25,20013.3121,8935
2908VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT30S9S/VSE30S9S30,50012.9427,2555
2909VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT30C/VSE30C30,60012.6128,0605
2910VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT30R-T/VSE30R-T30,90012.5828,4025
2911VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT36-32/VSE36-3236,50013.2631,8295
2912VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT36R-T/VSE36R-T36,50012.5833,5505
2913VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT36R/VSE36R36,70012.9032,8975
2914VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT38R-T/VSE38R-T38,50012.5935,3605
2915VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT38R/VSE38R38,90012.5935,7275
2916VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT40R-T/VSE40R-T40,00012.5037,0025
2917VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT40R/VSE40R40,20012.5836,9515
2918VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT40C-T/VSE40C-T40,60012.5237,4975
2919VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT13INV/VSE13INV13,20019.038,021 5 ★
2920VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT18INV/VSE18INV18,50017.4912,2315
2921VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT25INV/VSE25INV25,50017.4916,8595
2922VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT30INV/VSE30INV30,90017.1520,834 5 ★
2923VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT33INV/VSE33INV33,90017.7122,134 5 ★
2924VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT36INV/VSE36INV36,50017.7323,805 5 ★
2925VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT36IV/VSE36IV36,50018.9922,225 5 ★
2926VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT40INV/VSE40INV40,20016.6827,868 5 ★
2927WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-09-R32/WCCW-09-R329,20013.278,0175
2928WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-09-R410A/WCCW-09-R410A9,40013.388,1245
2929WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-12-AX-R32/WCCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
2930WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-12-R410A/WCCW-12-R410A13,10013.0011,6525
2931WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFV-12/WCCW-12-R3213,20013.7511,1015
2932WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-12-R32/WCCW-12-R3213,20013.7211,1255
2933WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-18-AX-R32/WCCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
2934WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-18-R32/WCCW-18-R3218,20013.2015,9435
2935WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFV-18/WCCW-18-R3218,40013.2416,0705
2936WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-18-R410A/WCCW-18-R410A18,40013.1016,2415
2937WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-24-R32/WCCW-24-R3225,10013.6821,2165
2938WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-24-AX-R32/WCCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
2939WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-24-R410A/WCCW-24-R410A25,20013.1422,1765
2940WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFV-24/WCCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
2941WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-30/WCCX-30-R410A30,30012.4528,1425
2942WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-32-R410A/WCCX-32-R410A32,20012.6629,4105
2943WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-33-R410A/WCCX-33-R410A33,90012.4931,3855
2944WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-33-R410A/WCCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
2945WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-36RO-R32/WCCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
2946WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-36-R410A/WCCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
2947WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-36-R410A/WCCX-36-R410A37,10012.6633,8865
2948WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-38-R410A/WCCX-38-R410A38,00012.4535,2935
2949WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-38-R410A/WCCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
2950WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-40-R410A/WCCX-40-R410A40,30012.7636,5205
2951WILSONWALL TYPEFIXED SPEEDFWT9WTS/CWT9WTS9,10013.307,9125
2952WILSONWALL TYPEFIXED SPEEDCWT12WTS/FWT12WTS12,50013.3110,8605
2953WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT13R/CWT13R13,20012.9511,7865
2954WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT13S9/CWT13S913,20012.8511,8785
2955WILSONWALL TYPEFIXED SPEEDFWT18WTS/CWT18WTS18,20013.1516,0045
2956WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT18S9/CWT18S918,40012.8916,5065
2957WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT18R/CWT18R18,50013.1116,3175
2958WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT25S9/CWT25S925,00012.9322,3575
2959WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT25R/CWT25R25,20013.0622,3125
2960WILSONWALL TYPEFIXED SPEEDFWT25WTS/CWT25WTS25,20013.3121,8935
2961WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT30S9S/CWT30S9S30,50012.9427,2555
2962WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT30C/CWT30C30,60012.6128,0605
2963WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT30R-T/CWT30R-T30,90012.5828,4025
2964WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT36-32/CWT36-3236,50013.2631,8295
2965WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT36R-T/CWT36R-T36,50012.5833,5505
2966WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT36R/CWT36R36,70012.9032,8975
2967WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT38R-T/CWT38R-T38,50012.5935,3605
2968WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT38R/CWT38R38,90012.5935,7275
2969WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT40R-T/CWT40R-T40,00012.5037,0025
2970WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT40R/CWT40R40,20012.5836,9515
2971WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT40C-T/CWT40C-T40,60012.5237,4975
2972WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT13INV/CWT13INV13,20019.038,021 5 ★
2973WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT18INV/CWT18INV18,50017.4912,2315
2974WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT25INV/CWT25INV25,50017.4916,8595
2975WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT30INV/CWT30INV30,90017.1520,834 5 ★
2976WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT33INV/CWT33INV33,90017.7122,134 5 ★
2977WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT36INV/CWT36INV36,50017.7323,805 5 ★
2978WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT36IV/CWT36IV36,50018.9922,225 5 ★
2979WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT40INV/CWT40INV40,20016.6827,868 5 ★
2980YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYHFF09XETAHH-RX/YHFF09YETAHHO-X10,04612.909,0055
2981YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH12AVR/YCLH12AVR12,37313.3110,7495
2982YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYFHFXC012BAEFA/YFHFYC012BAEFA12,57713.5010,7735
2983YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYHFF12XETAHH-RX/YHFF12YETAHHO-X12,61113.2011,0475
2984YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH12AVR/YCLH12AVR12,62913.6010,7385
2985YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH13AVP/YCLH13AVP13,01013.5511,1025
2986YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC012BAEFA/YIFFYC012BAEFA13,05513.2411,4025
2987YORKWALL TYPEFIXED SPEEDFLCH13AVP/YCLH13AVP13,10013.5911,1465
2988YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYHFF18XETAHH-RX/YHFF18YETAHHO-X18,21813.4115,7095
2989YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYFHFXC018BAEFA/YFHFYC018BAEFA18,47812.9016,5635
2990YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH18BVP/YCLH18BVP18,50013.8015,5015
2991YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH18BVP/YCLH18BVP18,50013.7715,5355
2992YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC018BAEFA/YIFFYC018BAEFA18,73913.0216,6425
2993YORKWALL TYPEFIXED SPEEDFLCH18AVP/YCLH18AVP18,90013.7315,9175
2994YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH18AVR/YCLH18AVR19,04213.3816,4565
2995YORKWALL TYPEFIXED SPEEDFIDH18AVP/YCLH18AVP19,10013.5516,2995
2996YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH18AVR/YCLH18AVR19,19013.4616,4865
2997YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYFHFXC024BAEFA/YFHFYC024BAEFA24,00714.3819,304 5 ★
2998YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYHFF24XETAHH-RX/YHFF24YETAHHO-X24,21913.9620,061 5 ★
2999YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC025BAEFA/YIFFYC025BAEFA25,30312.9422,6115
3000YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH25AVR/YCLH25AVR25,76913.3122,3875
3001YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH25AVR/YCLH25AVR25,80613.3522,3525
3002YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH25BVP/YCLH25BVP26,00013.4522,3535
3003YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH25BVP/YCLH25BVP26,00013.5222,2375
3004YORKWALL TYPEFIXED SPEEDFIDH25AVP/YCLH25AVP27,40013.5523,3825
3005YORKWALL TYPEFIXED SPEEDFLCH25AVP/YCLH25AVP27,60013.6623,3635
3006YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH30AVR/YCLH30AVR30,85612.8927,6805
3007YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH30AVR/YCLH30AVR30,97712.8527,8755
3008YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH30BVP/YCLH30BVP31,00013.0627,4475
3009YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH30BVP/YCLH30BVP31,00013.0627,4475
3010YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC030BAEFA/YIFFYC030BAEFA31,64912.7628,6815
3011YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH36BVP/YCLH36BVP36,00013.1031,7775
3012YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH36BVP/YCLH36BVP36,00013.1031,7775
3013YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC036BAEFA/YIFFYC036BAEFA36,22512.5133,4835
3014YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC036BANFA/YIFFYC036BANFA36,38413.2231,8245
3015YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH36BSP/YCLH36BYP36,50013.0232,4165
3016YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH-36BSP/YCLH36BYP37,00012.9533,0385
3017YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH36AVR/YCLH36AVR37,87414.1630,9285 ★
3018YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH36AVR/YCLH36AVR37,88214.1630,9355
3019YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH36ASR/YCLH36AYR38,06014.3930,5835
3020YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH36ASR/YCLH36AYR38,10414.3930,6195 ★
3021YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH40ASR/YCLH40AYR40,50612.8936,3375
3022YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH40ASR/YCLH40AYR40,52212.8936,3515
3023YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC040BAEFB/YIFFYC040BAEFB40,66712.5937,3505
3024YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH40BSP/YCLH40BYP40,90013.3935,3205
3025YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH40BVP/YCLH40BVP40,90013.0036,3805
3026YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH40BSP/YCLH40BYP40,90013.3935,3205
3027YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH40BVP/YCLH40BVP40,90013.0036,3805
3028YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC040BANFA/YIFFYC040BANFA40,94412.5937,6055
3029YORKWALL TYPEINVERTERYHJF09XATCHA-RX/YHJF09YATCHAO-X9,37416.076,7455
3030YORKWALL TYPEINVERTERYHJF09XATDHA-RX/YHJF09YATDHAO-X9,48918.705,868 5 ★
3031YORKWALL TYPEINVERTERYJHJXC009BAEFA/YJHJYC009BAEFA9,53016.386,7285
3032YORKWALL TYPEINVERTERYHJF09XATBHA-RX/YHJF09YATBHAO-X9,88318.876,056 5 ★
3033YORKWALL TYPEINVERTERYHJF12XATCHA-RX/YHJF12YATCHAO-X11,56815.708,5205
3034YORKWALL TYPEINVERTERYHJF12XATBHA-RX/YHJF12YATBHAO-X12,23517.817,944 5 ★
3035YORKWALL TYPEINVERTERYJHJXC012BAEFA/YJHJYC012BAEFA12,63616.318,9585
3036YORKWALL TYPEINVERTERYHJF12XATDHA-RX/YHJF12YATDHAO-X12,67318.607,879 5 ★
3037YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYFJF13BXATEH-RX/YUJF13BYATEHO-X13,25121.777,038 5 ★★
3038YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC013BAEFA/YGFJYC013BAEFA13,50018.438,470 5 ★
3039YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC013BAEFA/YNFJYC013BAEFA13,60019.997,867 5 ★
3040YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC012BAEFA/YNFJYC012BAEFA13,65021.287,417 5 ★★
3041YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC016BAEFA/YNFJYC016BAEFA17,50019.6310,309 5 ★
3042YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYFJF18BXATEH-RX/YUJF18BYATEHO-X17,67020.689,880 5 ★★
3043YORKWALL TYPEINVERTERYHJF18XATCHA-RX/YHJF18YATCHAO-X17,83715.1213,6415
3044YORKWALL TYPEINVERTERYHJF18XATBHA-RX/YHJF18YATBHAO-X18,31318.2211,622 5 ★
3045YORKWALL TYPEINVERTERYJHJXC018BAEFA/YJHJYC018BAEFA19,21315.4914,3425
3046YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC018BAEFA/YGFJYC018BAEFA19,50017.4912,8925
3047YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC018BAEFA/YNFJYC018BAEFA19,50019.7011,446 5 ★
3048YORKWALL TYPEINVERTERYHJF24XATCHA-RX/YHJF24YATCHAO-X23,85416.9916,2355
3049YORKWALL TYPEINVERTERYHJF24XATBHA-RX/YHJF24YATBHAO-X24,78219.6214,605 5 ★
3050YORKWALL TYPEINVERTERYJHJXC024BAEFA/YJHJYC024BAEFA24,97516.2117,8165
3051YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYFJF24BXATEH-RX/YUJF24BYATEHO-X25,41419.4815,0865 ★
3052YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC024BAEFA/YGFJYC024BAEFA26,20018.9415,996 5 ★
3053YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC024BAEFA/YNFJYC024BAEFA26,90019.9915,560 5 ★
3054YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYFJF30BXATEH-RX/YUJF30BYATEHO-X30,62917.1620,6395 ★
3055YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC030BAEFA/YGFJYC030BAEFA32,10017.5821,114 5 ★
3056YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC030BAEFA/YNFJYC030BAEFA32,90018.9820,044 5 ★
3057YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC033BAEFA/YGFJYC033BAEFA34,70017.2523,260 5 ★
3058YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC033BAEFA/YNFJYC033BAEFA35,20018.4622,049 5 ★
3059YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYFJF36BXATEH-RX/YUJF36BYATEHO-X35,74816.6824,7825 ★
3060YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYFJF36BX3TEH-RX/YUJF36BY3TEHO-X36,20716.8624,8325 ★
3061YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC036BAEFA/YNFJYC036BAEFA36,90018.4923,076 5 ★
3062YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC036BANFA/YNFJYC036BANFA37,70018.9722,980 5 ★
3063YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC036BAEFA/YGFJYC036BAEFA37,80016.4926,5065
3064YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC036BANFB/YGFJYC036BANFB37,80018.8023,249 5 ★
3065YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYFJF40BX3TEH-RX/YUJF40BY3TEHO-X40,79816.7928,0975 ★
3066YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC040BANFB/YGFJYC040BANFB40,94418.6025,454 5 ★
3067YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC040BANFA/YNFJYC040BANFA40,94418.9924,931 5 ★