ลำดับเครื่องหมาย
การค้า
ชนิดประเภทรุ่นขนาด
(บีทียู/ชั่วโมง)
ค่าประสิทธิภาพ
(บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)
ระดับ
1AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-09-R32/ACCW-09-R329,20013.278,0175
2AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-09-R410A/ACCW-09-R410A9,40013.388,1245
3AIRCOOLWALL TYPEINVERTERARCL-FV1W-012-DAAS/ARCL-CV1R-012-DAAS12,28319.047,4605 ★
4AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-12-AX-R32/ACCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
5AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-12-R410A/ACCW-12-R410A13,10013.0011,6525
6AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFV-12/ACCW-12-R3213,20013.7511,1015
7AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-12-R32/ACCW-12-R3213,20013.7211,1255
8AIRCOOLWALL TYPEINVERTERARCL-FV1W-018-DAAS/ARCL-CV1R-018-DAAS18,08417.4012,0185
9AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-18-AX-R32/ACCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
10AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-18-R32/ACCW-18-R3218,20013.2015,9435
11AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFV-18/ACCW-18-R3218,40013.2416,0705
12AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-18-R410A/ACCW-18-R410A18,40013.1016,2415
13AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDFE1W-024-DABS/CE1R-024-DABS24,01513.1021,1985
14AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-24-R32/ACCW-24-R3225,10013.6821,2165
15AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-24-AX-R32/ACCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
16AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFW-24-R410A/ACCW-24-R410A25,20013.1422,1765
17AIRCOOLWALL TYPEINVERTERARCL-FV1W-024-DAAS/ARCL-CV1R-024-DAAS25,24918.4915,7905 ★
18AIRCOOLWALL TYPEFIXED SPEEDACFV-24/ACCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
19AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-30/ACCX-30-R410A30,30012.4528,1425
20AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-32-R410A/ACCX-32-R410A32,20012.6629,4105
21AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-33-R410A/ACCX-33-R410A34,10012.4931,5705
22AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-33-R410A/ACCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
23AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-36RO-R32/ACCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
24AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-36-R410A/ACCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
25AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-36-R410A/ACCX-36-R410A37,10012.6633,8865
26AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-38-R410A/ACCX-38-R410A38,00012.4535,2935
27AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-38-R410A/ACCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
28AIRCOOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDACFX-40-R410A/ACCX-40-R410A40,30012.7636,5205
29AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL09BA-MNVKE-KC/KC09BA-RSVKE-WL9,20013.577,8395
30AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWJ09B-MNVDE/JC09B-RSVDE-WJ9,30013.178,1665
31AMENACONCEALED / DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC09BA-MNVJE-RV/KC09BA-RSVJE-DCC9,40013.148,2725
32AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC09BA-MNVKE-RV/KC09BA-RSVKE-DCC9,40013.148,2755
33AMENAWALL TYPEINVERTERWRV09B-MNVJE-RV/RCV09B-RSVJE-WR9,40018.415,9045 ★
34AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF09B-MNVKE-RV/EC09B-RSVKE-WF9,50013.548,1125
35AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF09B-MNVLE-RV/EC09B-RSVLE-WF9,50013.548,1135
36AMENAWALL TYPEINVERTERWFV09B-MNVKE-RV/ECV09B-RSVKE-WF9,50019.485,639 5 ★
37AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL09BA-MNVJE-RV/KC09BA-RSVJE-WL9,50013.638,0595
38AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWR09B-MNVJE-RV/RC09B-RSVJE-WR9,50013.548,1135
39AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB13BA-MNVJE-RV/KC13BA-RSVJE-LK12,50013.4110,7795
40AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF13B-MNVKE-RV/EC13B-RSVKE-WF12,50013.7610,5075
41AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF13B-MNVLE-RV/EC13B-RSVLE-WF12,50013.7610,5045
42AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWJ13B-MNVDE/JC13B-RSVDE-WJ12,50013.4110,7795
43AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL13BA-MNVJE-RV/KC13BA-RSVJE-WL12,50013.7610,5045
44AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-WL12,50013.7610,5045
45AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWR13B-MNVKE-RV/RC13B-RSVKE-WR12,60013.3810,8895
46AMENACONCEALED / DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC13BA-MNVJE-RV/KC13BA-RSVJE-DCC12,80013.9410,6185
47AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-DCC12,80013.9410,616 5 ★
48AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWR13B-MNVJE-RV/RC13B-RSVJE-WR12,80013.5910,8915
49AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-LK13,00013.8110,8855
50AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-LK13,00013.8110,8855
51AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-LK13,00013.8110,8855
52AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK13A-MNVKE-RV/KC13A-RSVKE-SK13,00013.8110,8885
53AMENAFLOOR / CEILING TYPEFIXED SPEEDSK13BA-MNVJE-RV/KC13BA-RSVJE-SK13,00014.1610,6165 ★
54AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-SK13,00014.1610,616 5 ★
55AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV13B-MNVKE-RV/KCV13B-RSVKE-SK13,00021.946,851 5 ★★
56AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF13AF-R1A/UAC13AF-R1A13,00013.8110,8855
57AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF13BF-R1A/UAC13BF-R1A13,00014.1610,616 5 ★
58AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDURF13A-R1A/URC13A-R1A13,00013.8110,8855
59AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDURF13B-R1A/URC13B-R1A13,00014.1610,616 5 ★
60AMENAWALL TYPEINVERTERWFV13B-MNVKE-RV/ECV13B-RSVKE-WF13,00019.167,846 5 ★
61AMENAWALL TYPEINVERTERWRV13B-MNVJE-RV/RCV13B-RSVJE-WR13,00018.857,9755 ★
62AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWR18B-MNVJE-RV/RC18B-RSVJE-WR18,00013.1815,7925
63AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV18B-MNVKE-RV/KCV18B-RSVKE-SK18,10020.3410,290 5 ★★
64AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF18B-MNVKE-RV/EC18B-RSVKE-WF18,10013.4015,6245
65AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF18B-MNVLE-RV/EC18B-RSVLE-WF18,10013.4015,6195
66AMENAWALL TYPEINVERTERWFV18B-MNVKE-RV/ECV18B-RSVKE-WF18,20018.6311,296 5 ★
67AMENACASSETTE TYPEINVERTERLKBV18B-MNVJE-RV/KCV18B-RSVJE-LK18,50021.0910,143 5 ★★
68AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWJ18B-MNVDE/JC18B-RSVDE-WJ18,50013.3716,0005
69AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-LK18,60013.6215,7885
70AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB18BA-MNVJE-RV/KC18BA-RSVJE-LK18,60013.6215,7915
71AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-LK18,60013.6215,7885
72AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-LK18,60013.6215,7885
73AMENACONCEALED / DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC18BA-MNVJE-RV/KC18BA-RSVJE-DCC18,70013.3316,2215
74AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-DCC18,70013.3316,2235
75AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK18A-MNVKE-RV/KC18A-RSVKE-SK18,76613.0316,6595
76AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF18AF-R1A/UAC18AF-R1A18,76613.0316,6535
77AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDURF18A-R1A/URC18A-R1A18,76613.0316,6535
78AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL18BA-MNVJE-RV/KC18BA-RSVJE-WL18,80013.8215,7305
79AMENAWALL TYPEINVERTERWRV18B-MNVJE-RV/RCV18B-RSVJE-WR18,80018.5811,7005 ★
80AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK18BA-MNVJE-RV/KC18BA-RSVJE-SK19,00013.5416,2265
81AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-SK19,00013.5416,2235
82AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF18BF-R1A/UAC18BF-R1A19,00013.5416,2265
83AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDURF18B-R1A/URC18B-R1A19,00013.5416,2265
84AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-WL19,00013.5416,2265
85AMENAFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDFKY24BA-MNVJE-RV/KC24BA-RSVJE-FKY24,00013.8120,0955
86AMENAFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDFKY24B-MNVKE-RV/KC24B-RSVKE-FK24,00013.8120,0955
87AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF24B-MNVKE-RV/EC24B-RSVKE-WF25,00013.5521,3415
88AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWF24B-MNVLE-RV/EC24B-RSVLE-WF25,00013.5521,3345
89AMENAWALL TYPEINVERTERWFV24B-MNVKE-RV/ECV24B-RSVKE-WF25,00018.7915,385 5 ★
90AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWJ24B-MNVDE/JC24B-RSVDE-WJ25,00013.6221,2325
91AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL24BA-MNVJE-RV/KC24BA-RSVJE-WL25,00013.8320,9025
92AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-WL25,00013.8320,9025
93AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWR24B-MNVJE-RV/RC24B-RSVJE-WR25,00013.5521,3345
94AMENAWALL TYPEINVERTERWRV24B-MNVJE-RV/RCV24B-RSVJE-WR25,00018.7315,4345 ★
95AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-LK25,10013.8121,0165
96AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-LK25,10013.8121,0165
97AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-LK25,10013.8121,0165
98AMENACONCEALED / DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC24BA-MNVJE-RV/KC24BA-RSVJE-DCC25,20013.1822,1095
99AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-DCC25,20013.1822,1035
100AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB24BA-MNVJE-RV/KC24BA-RSVJE-LK25,50014.0321,0175 ★
101AMENACASSETTE TYPEINVERTERLKBV24B-MNVJE-RV/KCV24B-RSVJE-LK26,00020.9114,378 5 ★★
102AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK24BA-MNVJE-RV/KC24BA-RSVJE-SK26,00013.6022,1065
103AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-SK26,00013.6022,1035
104AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV24B-MNVKE-RV/KCV24B-RSVKE-SK26,00021.1114,242 5 ★★
105AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF24BF-R1A/UAC24BF-R1A26,00013.6022,1065
106AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDURF24B-R1A/URC24B-R1A26,00013.6022,1065
107AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK24A-MNVKE-RV/KC24A-RSVKE-SK26,61413.0923,5185
108AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF24AF-R1A/UAC24AF-R1A26,61413.0923,5105
109AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDURF24A-R1A/URC24A-R1A26,61413.0923,5105
110AMENACASSETTE TYPEINVERTERLKBV30B-MNVJE-RV/KCV30B-RSVJE-LK30,00021.9015,840 5 ★★★
111AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV30B-MNVKE-RV/KCV30B-RSVKE-SK30,00020.8616,630 5 ★★
112AMENAWALL TYPEINVERTERWLV30B-MNVJE-RV/KCV30B-RSVJE-WL30,00021.5316,112 5 ★★★
113AMENAFLOOR / CEILING TYPEINVERTERSKV30B-MNVJE-RV/KCV30B-RSVJE-SK30,50021.8316,156 5 ★★★
114AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-WL30,50012.8327,4935
115AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK30A-MNVKE-RV/KC30A-RSVKE-SK30,70812.6428,0915
116AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF30AF-R1A/UAC30AF-R1A30,70812.6428,0925
117AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-SK31,00013.0427,4935
118AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF30BF-R1A/UAC30BF-R1A31,00013.0427,4895
119AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL30B-MNVJE-RV/KC30B-RSVJE-WL31,00012.4728,7465
120AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-DCC31,50013.2527,4905
121AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-LK32,00013.3827,6555
122AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-LK32,00013.3827,6555
123AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-LK32,00013.3827,6555
124AMENAFLOOR / CEILING TYPEFIXED SPEEDSK30B-MNVJE-RV/KC30B-RSVJE-SK32,00012.7329,0675
125AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB30B-MNVJE-RV/KC30B-RSVJE-LK32,50013.0728,7535
126AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV33B-MNVKE-RV/KCV33B-RSVKE-SK34,20018.7921,0465 ★
127AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL36A-MNVKE-RV/KC36A-RSVKE-WL35,00013.0431,0315
128AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC36B-MNVLE-RY/KC36B-RSYLE-DCC36,00012.5433,1965
129AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36B-MNVLE-RV/KC36B-RSVLE-LK36,00013.6530,487 5 ★
130AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVLE-RY/KC36B-RSYLE-SK36,10013.3831,1985
131AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36B-MNVLE-RY/KC36B-RSYLE-LK36,20013.9330,051 5 ★
132AMENACASSETTE TYPEINVERTERLKBV36B-MNVJE-RV/KCV36B-RSVJE-LK36,20020.6020,320 5 ★★
133AMENAFLOOR / CEILING TYPEINVERTERSKV35B-MNVJE-RV/KCV35B-RSVJE-SK36,20020.3920,529 5 ★★
134AMENAFLOOR / CEILING TYPEINVERTERSKV35B-MNVJE-RY/KCV35B-RSYJE-SK36,20019.2521,745 5 ★★
135AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL35B-MNVJE-RV/KC35B-RSVJE-WL36,20012.4433,6495
136AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL36B-MNVJE-RY/KC36B-RSYJE-WL36,20012.9032,4495
137AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL36B-MNVLE-RY/KC36B-RSYLE-WL36,20013.5830,813 5 ★
138AMENAWALL TYPEINVERTERWLV35B-MNVJE-RV/KCV35B-RSVJE-WL36,20019.1621,847 5 ★★
139AMENAWALL TYPEINVERTERWLV35B-MNVJE-RY/KCV35B-RSYJE-WL36,20017.5723,8245 ★
140AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-SK36,30012.6833,1005
141AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA36A-MNVKE-RV/KC36A-RSVKE-LK36,50012.7533,1005
142AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36A-MNVKE-RV/KC36A-RSVKE-LK36,50012.7533,1005
143AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36B-MNVJE-RY/KC36B-RSYJE-LK36,50012.7133,2075
144AMENACASSETTE TYPEINVERTERLKBV36B-MNVJE-RY/KCV36B-RSYJE-LK36,50021.5919,549 5 ★★★
145AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC36A-MNVKE-RV/KC36A-RSVKE-LK36,50012.7533,1005
146AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVJE-RY/KC36B-RSYJE-SK36,50013.2831,7815
147AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVLE-RV/KC36B-RSVLE-SK36,50013.3731,5765
148AMENAFLOOR / CEILING TYPEINVERTERSKV36B-MNVJE-RV/KCV36B-RSVJE-SK36,50021.5419,594 5 ★★★
149AMENAFLOOR / CEILING TYPEINVERTERSKV36B-MNVJE-RY/KCV36B-RSYJE-SK36,50021.6219,522 5 ★★★
150AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV36B-MNVKE-RV/KCV36B-RSVKE-SK36,50020.9120,184 5 ★★
151AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV36B-MNVKE-RY/KCV36B-RSYKE-SK36,50021.3519,768 5 ★★
152AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF36BF-R1A/UAC36BF-R1A36,50013.3731,5675
153AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF36BF-R3A/UAC36BF-R3A36,50013.2831,7815
154AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL36B-MNVJE-RV/KC36B-RSVJE-WL36,50012.7533,1025
155AMENAWALL TYPEINVERTERWLV36B-MNVJE-RV/KCV36B-RSVJE-WL36,50021.5119,621 5 ★★★
156AMENAWALL TYPEINVERTERWLV36B-MNVJE-RY/KCV36B-RSYJE-WL36,50021.5419,594 5 ★★★
157AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36B-MNVJE-RV/KC36B-RSVJE-LK36,80012.8633,0895
158AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL36A-MNVKE-RY/KC36A-RSYKE-WL36,80012.6533,6445
159AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-WL36,80012.8633,1005
160AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDSK36A-MNVKE-RY/KC36A-RSYKE-SK36,85012.8733,1005
161AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDUAF36AF-R3A/UAC36AF-R3A36,85012.8733,1085
162AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-DCC37,00012.9333,0895
163AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA36A-MNVKE-RY/KC36A-RSYKE-LK37,00012.8033,4275
164AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-LK37,00012.8033,4275
165AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36A-MNVKE-RY/KC36A-RSYKE-LK37,00012.8033,4275
166AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-LK37,00012.8033,4275
167AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC36A-MNVKE-RY/KC36A-RSYKE-LK37,00012.8033,4275
168AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-LK37,00012.8033,4275
169AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36A-MNVKE-RV/KC36A-RSVKE-SK37,19112.5834,1895
170AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF36AF-R1A/UAC36AF-R1A37,19112.5834,1855
171AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVJE-RV/KC36B-RSVJE-SK37,20013.0033,0895
172AMENACONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDCC40B-MNVLE-RY/KC40B-RSYLE-DCC40,00012.5736,7965
173AMENACASSETTE TYPEINVERTERLKBV40B-MNVJE-RV/KCV40B-RSVJE-LK40,00020.2222,875 5 ★★
174AMENACASSETTE TYPEINVERTERLKBV40B-MNVJE-RY/KCV40B-RSYJE-LK40,00021.1521,869 5 ★★
175AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK40B-MNVJE-RY/KC40B-RSYJE-SK40,00012.8735,9385
176AMENAFLOOR / CEILING TYPEINVERTERSKV40B-MNVJE-RV/KCV40B-RSVJE-SK40,00021.6321,384 5 ★★★
177AMENAFLOOR / CEILING TYPEINVERTERSKV40B-MNVJE-RY/KCV40B-RSYJE-SK40,00020.0423,080 5 ★★
178AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUAF40BF-R3A/UAC40BF-R3A40,00012.8735,9385
179AMENAWALL TYPEFIXED SPEEDWL40B-MNVJE-RY/KC40B-RSYJE-WL40,00012.8735,9385
180AMENAWALL TYPEINVERTERWLV40B-MNVJE-RV/KCV40B-RSVJE-WL40,00019.4623,768 5 ★★
181AMENAWALL TYPEINVERTERWLV40B-MNVJE-RY/KCV40B-RSYJE-WL40,00019.1424,166 5 ★★
182AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB40B-MNVJE-RY/KC40B-RSYJE-LK40,50012.7336,7885
183AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV40B-MNVKE-RV/KCV40B-RSVKE-SK40,90020.4823,093 5 ★★
184AMENAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSKV40B-MNVKE-RY/KCV40B-RSYKE-SK40,90020.0923,541 5 ★★
185AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKA40A-MNVLE-RY/KC40A-RSYLE-LK40,94412.8336,9015
186AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKB40A-MNVLE-RY/KC40A-RSYLE-LK40,94412.8336,9015
187AMENACASSETTE TYPEFIXED SPEEDLKC40A-MNVLE-RY/KC40A-RSYLE-LK40,94412.8336,9015
188AMENAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK40A-MNVKE-RY/KC40A-RSYKE-SK40,94412.4937,8915
189AUXWALL TYPEFIXED SPEEDASW-09/FV600-C0/W-09/FV600-C09,20013.787,7205
190AUXWALL TYPEFIXED SPEEDASW-09/HC200-C0/W-09/HC200-C09,40014.647,4245 ★
191AUXWALL TYPEINVERTERASW-09/DIHC200-C0/W-09/DIHC200-C09,80016.586,8355
192AUXWALL TYPEFIXED SPEEDASW-13/FV600-C0/W-13/FV600-C012,10013.3810,4575
193AUXWALL TYPEFIXED SPEEDASW-13/HC200-C0/W-13/HC200-C012,20013.0710,7935
194AUXWALL TYPEINVERTERASW-13/DIHC200-C0/W-13/DIHC200-C012,80016.898,7635
195AUXWALL TYPEFIXED SPEEDASW-18/FV600-C0/W-18/FV600-C018,30013.0016,2775
196AUXWALL TYPEFIXED SPEEDASW-18/HC200-C0/W-18/HC200-C018,30013.1716,0675
197AUXWALL TYPEINVERTERASW-18/DIHC200-C0/W-18/DIHC200-C018,60017.0612,6075
198AUXWALL TYPEFIXED SPEEDASW-24/HC200-C0/W-24/HC200-C025,00013.3821,6055
199AUXWALL TYPEFIXED SPEEDASW-24/FV600-C0/W-24/FV600-C025,20013.2422,0095
200AUXWALL TYPEINVERTERASW-24/DIHC200-C0/W-24/DIHC200-C025,50018.3616,0605 ★
201BACCHUSWALL TYPEFIXED SPEEDBAFW-12-R410A/BACW-12-R410A13,10013.0011,6525
202BACCHUSWALL TYPEFIXED SPEEDBAFW-18-R410A/BACW-18-R410A18,40013.1016,2415
203BEKOWALL TYPEINVERTERRSVC09BY-I/RSVC09BY-O8,53017.235,7255
204BEKOWALL TYPEINVERTERBSVOA090/BSVOA0918,87117.505,862 5 ★
205BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBTVOA090/BTVOA0918,87113.037,8725
206BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDRSSC09CA-I/RSSC09CA-O9,00413.177,9055
207BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBSFOA090/BSFOA0919,21213.008,1945
208BEKOWALL TYPEINVERTERRSVC10AA2-I/RSVC10AA2-O9,50416.796,5455
209BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBTVOA120/BTVOA12111,94213.0110,6145
210BEKOWALL TYPEINVERTERRSVC12BY-I/RSVC12BY-O11,94217.907,714 5 ★
211BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBSFOA120/BSFOA12112,00513.0010,6785
212BEKOWALL TYPEINVERTERBSVOA120/BSVOA12112,00518.707,423 5 ★
213BEKOWALL TYPEINVERTERRSVC13AA2-I/RSVC13AA2-O12,16816.008,7945
214BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDRSSC12CA-I/RSSC12CA-O12,81413.2411,1915
215BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBSFOA180/BSFOA18117,06013.0015,1745
216BEKOWALL TYPEINVERTERBSVOA180/BSVOA18117,74217.5011,723 5 ★
217BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBTVOA180/BTVOA18118,76613.0216,6665
218BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDRSSC18CA-I/RSSC18CA-O18,97613.4416,3265
219BEKOWALL TYPEINVERTERRSVC18AA2-I/RSVC18AA2-O19,34216.8213,2975
220BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDBSFOA240/BSFOA24123,20213.0020,6385
221BEKOWALL TYPEINVERTERRSVC24AA2-I/RSVC24AA2-O24,32116.5516,9935
222BEKOWALL TYPEFIXED SPEEDRSSC24CA-I/RSSC24CA-O24,32513.0321,5875
223BEKOWALL TYPEINVERTERBSVOA240/BSVOA24124,56615.6018,2095
224CARRIERWALL TYPEINVERTER42TEVGB010-703/38TEVGB010-7038,50016.455,9755
225CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42AAF010-A/38AAF010-A9,20013.967,6205 ★
226CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVG010-703/38TOVG010-7039,20016.286,5345
227CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVGS010-703/38TOVGS010-7039,20017.166,1995
228CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42TSGS010-703/38TSGS010-7039,20013.587,8345
229CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVAA010/38TVAA0109,20024.004,433 5 ★★★
230CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVG010-703/38TVG010-7039,20016.286,5345
231CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVGS010-703/38TVGS010-7039,20017.166,1995
232CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42SAE010/38SAE0109,35012.908,3815
233CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42ABF010/38ABF0109,40014.647,4245 ★
234CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HFE010/38HFE0109,50013.288,2755
235CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42AAF010/38AAF0109,59713.798,0475
236CARRIERWALL TYPEINVERTER42ABV010/38ABV0109,80016.586,8355
237CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42AAF013-A/38AAF013-A12,00013.3110,4255
238CARRIERWALL TYPEINVERTER42TEVGB013-703/38TEVGB013-70312,00016.248,5445
239CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42SAE012/38SAE01212,16512.9210,8875
240CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42ABF013/38ABF01312,20013.0710,7935
241CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVG013-703/38TOVG013-70312,20017.717,966 5 ★
242CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVGS013-703/38TOVGS013-70312,20019.387,279 5 ★
243CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42TSGS013-713/38TSGS013-71312,20013.4510,4895
244CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVAA013/38TVAA01312,20022.506,270 5 ★★★
245CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVG013-703/38TVG013-70312,20017.717,966 5 ★
246CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVGS013-703/38TVGS013-70312,20019.387,279 5 ★
247CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42AAF013/38AAF01312,21413.4410,5085
248CARRIERWALL TYPEINVERTER42ABV013/38ABV01312,80016.898,7635
249CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE004-R1/38FDE013-R112,80013.9410,6185 ★
250CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HFE013/38HFE01312,80013.4610,9975
251CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0131UP/38TSF0131A113,00013.4311,1935
252CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0131UP/38TSV0131A113,00021.157,107 5 ★★
253CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE004-R1/38FCE013-R113,00013.8110,8885
254CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42TSF0131CP/38TSF0131A113,00013.0611,5105
255CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42TSGS013-703/38TSGS013-70313,00013.5111,1275
256CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TSV0131BP/38TSV0131A113,00017.098,7965
257CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0132CP/38TSV0131A113,00018.877,966 5 ★
258CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0131UP/38TGV0131A113,30026.005,915 5 ★★★
259CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0131BP/38TGV0131A113,30022.156,943 5 ★★
260CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0131CP/38TGV0131A113,30023.306,600 5 ★★★
261CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VMJ012X/38RLJ012R10013,30713.3011,5695
262CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG004X/38RLG012R10013,30713.3011,5695
263CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ004X/38RLJ012R10013,30713.3011,5695
264CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG004X110/38RLG012R10013,30713.3011,5695
265CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ004X/38RLJ012R10013,30713.3011,5695
266CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVG016-703/38TOVG016-70315,30017.1610,3105
267CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVGS016-703/38TOVGS016-70315,30018.639,496 5 ★
268CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVG016-703/38TVG016-70315,30017.1610,3105
269CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVGS016-703/38TVGS016-70315,30018.639,496 5 ★
270CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TSV0181BP/38TSV0181A117,10017.1311,5435
271CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVG018-703/38TOVG018-70317,40017.4011,5635
272CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVG018-703/38TVG018-70317,40017.4011,5635
273CARRIERWALL TYPEINVERTER42TEVGB018-703/38TEVGB018-70318,00017.5711,846 5 ★
274CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVGS018-703/38TOVGS018-70318,00020.7810,016 5 ★★
275CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42TSGS018-703/38TSGS018-70318,00013.4415,4865
276CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVAA018/38TVAA01818,00020.8110,002 5 ★★
277CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVGS018-703/38TVGS018-70318,00020.7810,016 5 ★★
278CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0181UP/38TGV0181A118,10024.108,684 5 ★★★
279CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0181UP/38TSF0181A118,10012.8916,2375
280CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0181UP/38TSV0181A118,10019.9910,470 5 ★
281CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0181BP/38TGV0181A118,10018.2011,5005 ★
282CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0181CP/38TGV0181A118,10021.409,780 5 ★★
283CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0181CP/38TSF0181A118,10013.0016,1005
284CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0182CP/38TSV0181A118,10018.1511,531 5 ★
285CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42AAF018/38AAF01818,18013.7715,2665
286CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42ABF018/38ABF01818,30013.1716,0675
287CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42AAF018-A/38AAF018-A18,40013.1016,2415
288CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HFE018/38HFE01818,50013.1916,2185
289CARRIERWALL TYPEINVERTER42ABV018/38ABV01818,60017.0612,6075
290CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42SAE018/38SAE01818,65013.0016,5895
291CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE006-R1/38FCE018-R118,70012.9816,6595
292CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE006-R1/38FDE018-R118,80013.4016,2235
293CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE006-R1A/38FDE018-R1A18,80013.4016,2235
294CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ018X/38RLJ018R12019,10713.3016,6125
295CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ018X/38RLJ018R12019,10713.3016,6125
296CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VMJ018X/38RLJ018R12019,10713.3016,6125
297CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ006X/38RLJ018R12019,10713.3016,6125
298CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ006X/38RLJ018R12019,10713.3016,6125
299CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG018X/38RLG018R10019,44813.3016,9085
300CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG018X/38RLG018S10119,44813.3016,9085
301CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG006X/38RLG018R10019,44813.3016,9085
302CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG006X/38RLG018S10119,44813.3016,9085
303CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG006X110/38RLG018R10019,44813.3016,9085
304CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG006X110/38RLG018S10119,44813.3016,9085
305CARRIERWALL TYPEINVERTER42TEVGB024-703/38TEVGB024-70320,40017.0613,8275
306CARRIERWALL TYPEINVERTER42TOVGS024-703/38TOVGS024-70320,40020.8511,314 5 ★★
307CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVGS024-703/38TVGS024-70320,40020.8511,314 5 ★★
308CARRIERWALL TYPEINVERTER42TSV0241BP/38TSV0241A120,80018.3613,100 5 ★
309CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVAA024/38TVAA02421,00020.8811,630 5 ★★
310CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42SAE025/38SAE02524,02013.1021,2025
311CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0241UP/38TGV0241A124,20019.0014,7285 ★
312CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0241UP/38TSF0242A124,20013.1721,2475
313CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0241UP/38TSV0241A124,20018.3215,275 5 ★
314CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER42TGV0241BP/38TGV0241A124,20018.0015,5465 ★
315CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0241CP/38TGV0241A124,20018.5015,1265 ★
316CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0242CP/38TSF0242A124,20013.0721,4105
317CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42TSGS025-703/38TSGS025-70324,20014.1919,720 5 ★
318CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0242CP/38TSV0241A124,20016.9216,5385
319CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG024X/38RLG024R10024,90813.3021,6555
320CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG008X/38RLG024R10024,90813.3021,6555
321CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG008X110/38RLG024R10024,90813.3021,6555
322CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42ABF025/38ABF02525,00013.3821,6055
323CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HFE025/38HFE02525,00013.4821,4505
324CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42AAF025/38AAF02525,06113.8120,9845
325CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0251UP/38TGV0251A125,20022.7212,825 5 ★★★
326CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42AAF025-A/38AAF025-A25,20013.3421,8445
327CARRIERWALL TYPEINVERTER42TEVGB028-703/38TEVGB028-70325,20018.9715,361 5 ★
328CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0251CP/38TGV0251A125,20022.7212,825 5 ★★★
329CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVAA028/38TVAA02825,20019.8014,7175 ★
330CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ024X/38RLJ024R12025,24913.3021,9525
331CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ024X/38RLJ024R12025,24913.3021,9525
332CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VMJ024X/38RLJ024R12025,24913.3021,9525
333CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ008X/38RLJ024R12025,24913.3021,9525
334CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ008X/38RLJ024R12025,24913.3021,9525
335CARRIERWALL TYPEINVERTER42ABV025/38ABV02525,50018.3616,0605 ★
336CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE008-R1/38FDE025-R125,80013.5022,0995
337CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE008-R1A/38FDE025-R1A25,80013.5022,0995
338CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG024X/38RLG024S10125,93113.3022,5455
339CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG008X/38RLG024S10125,93113.3022,5455
340CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG008X110/38RLG024S10125,93113.3022,5455
341CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE008-R1/38FCE025-R126,40012.9823,5185
342CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVAA030/38TVAA03027,20018.6016,9105 ★
343CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0301UP/38TGV0301A130,00020.8516,638 5 ★★
344CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0301UP/38TSF0301A130,00013.0026,6845
345CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HIE030-R1/38HIE030-R130,00012.6227,4885
346CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0301BP/38TGV0301A130,00017.0020,406 5 ★
347CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0301CP/38TGV0301A130,00020.8516,638 5 ★★
348CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0301CP/38TSF0301A130,00012.8626,9755
349CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVAA033/38TVAA03330,00017.6019,7105 ★
350CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBG030X/38RLG030S10130,02612.7527,2315
351CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ030X/38RLJ030R10030,02612.7527,2315
352CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG030X/38RLG030S10130,02612.7527,2315
353CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ030X/38RLJ030R10030,02612.7527,2315
354CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VMJ030X/38RLJ030R10030,02612.7527,2315
355CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG010X/38RLG030S10130,02612.7527,2315
356CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ010X/38RLJ030R10030,02612.7527,2315
357CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG010X110/38RLG030S10130,02612.7527,2315
358CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ010X/38RLJ030R10030,02612.7527,2315
359CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE010-R1/38FDE030-R130,50012.8327,4895
360CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HGE030/38HGE03030,50012.9027,3295
361CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE010-R1/38FCE030-R131,00012.7628,0915
362CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0362CP / 38TSV0361A1,A334,00017.4022,595 5 ★
363CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0362CP/38TSV0361A134,00017.4022,595 5 ★
364CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0362CP/38TSV0361A1,A334,00017.4022,595 5 ★
365CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0362CP/38TSV0361A334,00017.4022,595 5 ★
366CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0361UP / 38TSV0361A1,A334,10018.1321,749 5 ★
367CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0361UP/38TSV0361A134,10018.1321,749 5 ★
368CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0361UP/38TSV0361A334,10018.1321,749 5 ★
369CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HGE036/38HGE03635,00013.0431,0315
370CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TSV0361BP / 38TSV0361A1,A335,50015.3226,7955
371CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TSV0361BP/38TSV0361A135,50015.3226,7955
372CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TSV0361BP/38TSV0361A335,50015.3226,7955
373CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HIE036-R3/38HIE036-R336,00012.5433,1965
374CARRIERWALL TYPEINVERTER42TVAA036/38TVAA03636,00016.4825,2595
375CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0361UP/38TGV0361A136,10020.0020,872 5 ★★
376CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0361UP/38TGV0361A1,A336,10020.0020,872 5 ★★
377CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0361UP/38TGV0361A336,10020.0020,872 5 ★★
378CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40TSF0361UP/ 38TSF0361A1,A336,10012.4033,6645
379CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0361UP/38TSF0361A136,10012.6832,9205
380CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0361UP/38TSF0361A1,A336,10012.4033,6645
381CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40TSF0361UP/38TSF0361A336,10012.9032,3595
382CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0361BP/38TGV0361A136,10017.0024,555 5 ★
383CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0361BP/38TGV0361A1,A336,10017.0024,555 5 ★
384CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0361BP/38TGV0361A336,10017.0024,555 5 ★
385CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0361CP/38TGV0361A136,10020.0020,872 5 ★★
386CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0361CP/38TGV0361A1,A336,10020.0020,872 5 ★★
387CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0361CP/38TGV0361A336,10020.0020,872 5 ★★
388CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0361CP/ 38TSF0361A1,A336,10012.4033,6645
389CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0361CP/38TSF0361A136,10012.4933,4215
390CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0361CP/38TSF0361A1,A336,10012.4033,6645
391CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0361CP/38TSF0361A336,10012.5233,3415
392CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40QBG036X/38RLG036S10136,16712.7532,8005
393CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40QBG036X/38RLG036S30136,16712.7532,8005
394CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ036X/38RLJ036R10036,16712.7532,8005
395CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ036X/38RLJ036R30036,16712.7532,8005
396CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG036X/38RLG036S10136,16712.7532,8005
397CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG036X/38RLG036S30136,16712.7532,8005
398CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ036X/38RLJ036R10036,16712.7532,8005
399CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ036X/38RLJ036R30036,16712.7532,8005
400CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VMJ036X/38RLJ036R10036,16712.7532,8005
401CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VMJ036X/38RLJ036R30036,16712.7532,8005
402CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG012X/38RLG036S10136,16712.7532,8005
403CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG012X/38RLG036S30136,16712.7532,8005
404CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ012X/38RLJ036R10036,16712.7532,8005
405CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ012X/38RLJ036R30036,16712.7532,8005
406CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG012X110/38RLG036S10136,16712.7532,8005
407CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG012X310/38RLG036S30136,16712.7532,8005
408CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ012X/38RLJ036R10036,16712.7532,8005
409CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ012X/38RLJ036R30036,16712.7532,8005
410CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE012-R3/38FCE036-R336,20012.6533,1005
411CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE012-R3/38FDE036-R336,20012.6033,2215
412CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HIE036-R1/38HIE036-R136,20012.6533,0905
413CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HGE036-R3/38HGE036-R336,80012.6533,6445
414CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE012-R1/38FCE036-R137,00012.5134,1895
415CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE012-R1/38FDE036-R137,00012.9333,0895
416CARRIERFloor/ceiling TypeINVERTER42TSV0402CP/38TSV0401A337,50017.0325,462 5 ★
417CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0391UP/38TGV0391A338,50021.5020,706 5 ★★★
418CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0391CP/38TGV0391A338,50021.5020,706 5 ★★★
419CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0401UP/38TSV0401A139,20016.7127,126 5 ★
420CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0401UP/38TSV0401A1,A339,20016.7127,126 5 ★
421CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TSV0401UP/38TSV0401A339,20016.7127,126 5 ★
422CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FDE014-R3/38FDE040-R340,00012.5736,7965
423CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0401UP/38TGV0401A140,20020.3022,899 5 ★★
424CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0401UP/38TGV0401A1,A340,20020.3022,899 5 ★★
425CARRIERCASSETTE TYPEINVERTER40TGV0401UP/38TGV0401A340,20020.3022,899 5 ★★
426CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0401UP/ 38TSF0401A1,A340,20012.4037,4875
427CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0401UP/38TSF0401A140,20012.7336,5155
428CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0401UP/38TSF0401A1,A340,20012.4037,4875
429CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40TSF0401UP/38TSF0401A340,20012.6636,7175
430CARRIERWALL TYPEFIXED SPEED42HIE040-R3/38HIE040-R340,20012.6336,8045
431CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0401BP/38TGV0401A140,20016.5028,172 5 ★
432CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0401BP/38TGV0401A1,A340,20016.5028,172 5 ★
433CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEINVERTER42TGV0401BP/38TGV0401A340,20016.5028,172 5 ★
434CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0401CP/38TGV0401A140,20020.3022,899 5 ★★
435CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0401CP/38TGV0401A1,A340,20020.3022,899 5 ★★
436CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TGV0401CP/38TGV0401A340,20020.3022,899 5 ★★
437CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0401CP/ 38TSF0401A1,A340,20012.4037,4875
438CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0401CP/38TSF0401A140,20012.5637,0105
439CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42TSF0401CP/38TSF0401A340,20012.5936,9215
440CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ040X/38RLJ040R10040,24512.7536,4995
441CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40QBG040X/38RLG040S10140,26212.7536,5145
442CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40QBG040X/38RLG040S31140,26212.7536,5145
443CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ040X/38RLJ040R10040,26212.7536,5145
444CARRIERFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEED40QBJ040X/38RLJ040R30040,26212.7536,5145
445CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG040X/38RLG040S10140,26212.7536,5145
446CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED40VLG040X/38RLG040S31140,26212.7536,5145
447CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VLJ040X/38RLJ040R30040,26212.7536,5145
448CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VMJ040X/38RLJ040R10040,26212.7536,5145
449CARRIERCASSETTE TYPEFIXED SPEED40VMJ040X/38RLJ040R30040,26212.7536,5145
450CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG014X/38RLG040S10140,26212.7536,5145
451CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLG014X/38RLG040S31140,26212.7536,5145
452CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ014X/38RLJ040R10040,26212.7536,5145
453CARRIERCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEED42CLJ014X/38RLJ040R31040,26212.7536,5145
454CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG014X110/38RLG040S10140,26212.7536,5145
455CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLG014X310/38RLG040S31140,26212.7536,5145
456CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ014X/38RLJ040R10040,26212.7536,5145
457CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42VLJ014X/38RLJ040R30040,26212.7536,5145
458CARRIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTER42TSV0402CP1/38TSV0401A140,30016.0429,0525
459CARRIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED42FCE014-R3/38FCE040-R340,90012.4837,8915
460CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-09TL55/CIC-09TL559,20018.535,741 5 ★
461CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-09TS55/CEC-09TS559,21212.968,2195
462CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-09TS55/CIC-09TS559,21218.025,9115 ★
463CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-09TL55/CEC-09TL559,30013.757,8215
464CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-12TS55/CEC-12TS5512,28313.2210,7445
465CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-12TS55/CIC-12TS5512,28319.047,4605 ★
466CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-12TL55/CEC-12TL5512,30013.3210,6785
467CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-12TL55/CIC-12TL5512,70019.357,589 5 ★
468CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-18TS55/CEC-18TS5517,74213.2215,5185
469CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-18TS55/CIC-18TS5518,08417.4012,0185
470CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-18TL55/CEC-18TL5518,30013.4015,7925
471CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-18TL55/CIC-18TL5518,30018.6011,377 5 ★
472CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-24TS55/CEC-24TS5523,54313.1720,6715
473CASPER ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDFEC-24TL55/CEC-24TL5524,90213.4021,4895
474CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-24TL55/CIC-24TL5525,00019.1115,127 5 ★
475CASPER ELECTRICWALL TYPEINVERTERFIC-24TS55/CIC-24TS5525,24918.4915,7905 ★
476CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE09/CCS-AFE099,10012.978,1135
477CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-2AFE09/CCS-2AFE099,20013.008,1835
478CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-2AFE09-1/CCS-2AFE09-19,20013.967,6205 ★
479CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-IVA09/CCS-IVA099,20018.535,741 5 ★
480CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-JSFE09/CCS-JSFE099,20013.008,1835
481CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-IFE09-1/CCS-IFE09-19,28013.108,1915
482CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-2IVA09/CCS-2IVA099,40018.905,7515 ★
483CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-IVA09-1/CCS-IVA09-19,40018.905,7515 ★
484CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-2IVA09-1/CCS-2IVA09-19,50019.415,6595 ★
485CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-JSFE09-1/CCS-JSFE09-19,60014.677,5675 ★
486CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-2AFE13-1/CCS-2AFE13-112,00013.3110,4255
487CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-JSFE13-1/CCS-JSFE13-112,30013.3410,6625
488CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE12/CCS-AFE1212,40013.2710,8055
489CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-2AFE13/CCS-2AFE1312,50013.0011,1185
490CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-2IVA13/CCS-2IVA1312,50018.107,9865 ★
491CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE13-1/CCS-AFE13-112,50013.0011,1185
492CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-IFE13-1/CCS-IFE13-112,50013.1411,0005
493CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-JSFE13/CCS-JSFE1312,50013.0011,1185
494CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-IVA12/CCS-IVA1212,70019.357,589 5 ★
495CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-2IVA13-1/CCS-2IVA13-112,80018.667,9325 ★
496CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF13INV/CCS-QF13INV13,20019.038,021 5 ★
497CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF13R-410/CCS-QF13R-41013,20012.9511,7865
498CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF13S9/CCS-QF13S913,20012.8511,8785
499CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN13/CCS-32EFN1313,24213.2711,5395
500CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB13/CCS-410IVB1313,30615.3510,0235
501CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW13/CCS-410IBW1313,30715.1610,1505
502CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW13-1/CCS-410IBW13-113,30715.1410,1635
503CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW13/CCS-410IBW1313,30715.1510,1575
504CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW13-1/CCS-410IBW13-113,30715.1510,1575
505CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW13/CCS-410IBW1313,30715.1810,1365
506CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW13-1/CCS-410IBW13-113,30715.1510,1575
507CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB13/CCS-410IMB1313,30717.728,683 5 ★
508CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN13/CCS-410EFN1313,46213.3111,6955
509CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF13/CCS-32BF1313,64813.2211,9385
510CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW13/CCS-32IBW1313,64818.228,662 5 ★
511CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF13/CCS-32BF1313,64813.0612,0845
512CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW13/CCS-32IBW1313,64818.818,390 5 ★
513CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF13/CCS-32BF1313,64812.9912,1495
514CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW13/CCS-32IBW1313,64818.798,399 5 ★
515CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN15/CCS-410EFN1515,05412.9313,4635
516CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-2AFE18/CCS-2AFE1818,00013.0016,0115
517CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-J SMART 18/CCS-J SMART 1818,08013.1015,9595
518CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-JSFE18/CCS-JSFE1818,08013.1015,9595
519CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB18/CCS-410IMB1818,08417.5111,942 5 ★
520CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-2IVA18/CCS-2IVA1818,10017.0012,3115
521CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE18/CCS-AFE1818,10013.2015,8565
522CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-IVA18-1/CCS-IVA18-118,10017.0012,3115
523CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-IVA18/CCS-IVA1818,30018.6011,377 5 ★
524CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-JSFE18-1/CCS-JSFE18-118,30013.3815,8155
525CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF18S9/CCS-QF18S918,40012.8916,5065
526CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-2AFE18-1/CCS-2AFE18-118,40013.1016,2415
527CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB18/CCS-410IVB1818,42416.2413,1185
528CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-IFE18-1/CCS-IFE18-118,46013.0716,3325
529CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE18-1/CCS-AFE18-118,48413.6215,6935
530CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF18INV/CCS-QF18INV18,50017.4912,2315
531CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF18R-410/CCS-QF18R-41018,50013.1116,3175
532CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-2IVA18-1/CCS-2IVA18-118,50017.6712,1065 ★
533CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN18/CCS-410EFN1818,55613.5515,8355
534CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW18/CCS-410IBW1818,76615.1714,3045
535CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW18-1/CCS-410IBW18-118,76615.1614,3145
536CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN18-2/CCS-32EFN18-218,96212.9016,9975
537CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW19/CCS-410IBW1919,10715.1914,5455
538CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW19-1/CCS-410IBW19-119,10715.1514,5835
539CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW19/CCS-410IBW1919,10715.1714,5645
540CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW19-1/CCS-410IBW19-119,10715.1614,5745
541CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF19/CCS-32BF1919,44813.1217,1405
542CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW19/CCS-32IBW1919,44818.1312,404 5 ★
543CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF19/CCS-32BF1919,44813.6016,5355
544CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW19/CCS-32IBW1919,44819.1111,768 5 ★
545CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF19/CCS-32BF1919,44814.0715,983 5 ★
546CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW19/CCS-32IBW1919,44818.9311,880 5 ★
547CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB20/CCS-410IVB2020,13016.0014,5485
548CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB20/CCS-410IMB2020,13117.3513,4175
549CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN20/CCS-32EFN2020,18812.9717,9985
550CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN20/CCS-410EFN2020,19213.0017,9605
551CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-2AFE25/CCS-2AFE2524,10013.0021,4365
552CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-2IVA25/CCS-2IVA2524,10017.9015,5685 ★
553CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE25-1/CCS-AFE25-124,10013.0021,4365
554CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF25S9/CCS-QF25S925,00012.9322,3575
555CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-IVA25/CCS-IVA2525,00019.1115,127 5 ★
556CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-AFE25/CCS-AFE2525,10013.1722,0385
557CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-J SMART 25/CCS-J SMART 2525,10013.0022,3265
558CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-JSFE25/CCS-JSFE2525,10013.0022,3265
559CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-JSFE25-1/CCS-JSFE25-125,10013.5821,3725
560CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN25-2/CCS-32EFN25-225,15013.9620,832 5 ★
561CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF25R-410/CCS-QF25R-41025,20013.0622,3125
562CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-2AFE25-1/CCS-2AFE25-125,20013.3421,8445
563CENTRAL AIRWALL TYPEINVERTERCFW-2IVA25-1/CCS-2IVA25-125,20018.1516,0555 ★
564CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB25/CCS-410IVB2525,24816.0418,2015
565CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW25/CCS-410IBW2525,24915.1819,2335
566CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW25-1/CCS-410IBW25-125,24915.1619,2595
567CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW25/CCS-410IBW2525,24915.1719,2465
568CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW25-1/CCS-410IBW25-125,24915.1819,2335
569CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW25/CCS-410IBW2525,24915.2119,1955
570CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW25-1/CCS-410IBW25-125,24915.1719,2465
571CENTRAL AIRWALL TYPEFIXED SPEEDCFW-IFE25-1/CCS-IFE25-125,36313.1722,2695
572CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF25INV/CCS-QF25INV25,50017.4916,8595
573CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF25/CCS-32BF2525,59013.1522,5025
574CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW25/CCS-32IBW2525,59017.6816,737 5 ★
575CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF25/CCS-32BF2525,59013.0822,6225
576CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW25/CCS-32IBW2525,59018.1416,312 5 ★
577CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF25/CCS-32BF2525,59013.2622,3155
578CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW25/CCS-32IBW2525,59018.0616,384 5 ★
579CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN25-1/CCS-410EFN25-125,87113.0023,0125
580CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB26/CCS-410IMB2626,27218.1716,719 5 ★
581CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN28/CCS-32EFN2828,17612.5625,9405
582CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF28/CCS-32BF2828,31912.6225,9485
583CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF28/CCS-32BF28(A)28,31912.5426,1135
584CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW28/CCS-32IBW2828,31916.7619,538 5 ★
585CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF28/CCS-32BF2828,31912.7225,7445
586CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF28/CCS-32BF28(A)28,31912.6225,9485
587CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW28/CCS-32IBW2828,31916.7119,597 5 ★
588CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW28/CCS-410IBW2828,32015.1621,6015
589CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW28-1/CCS-410IBW28-128,32015.0921,7015
590CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN28-1/CCS-410EFN28-128,46612.8325,6555
591CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW30-1/CCS-410IBW30-130,02515.1822,8715
592CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW30/CCS-410IBW3030,02615.2022,8425
593CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW30/CCS-410IBW3030,02615.1122,9785
594CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW30-1/CCS-410IBW30-130,02615.0823,0245
595CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB30/CCS-410IMB3030,02617.1620,233 5 ★
596CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN30/CCS-32EFN3030,20012.4228,1175
597CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB30/CCS-410IVB3030,33615.6322,4435
598CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF30/CCS-32BF3030,36612.6327,8015
599CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF30/CCS-32BF30(A)30,36612.5927,8895
600CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW30/CCS-32IBW3030,36616.6421,101 5 ★
601CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF30/CCS-32BF3030,36612.6227,8235
602CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF30/CCS-32BF30(A)30,36612.5727,9345
603CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW30/CCS-32IBW3030,36616.5921,165 5 ★
604CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW30/CCS-410IBW3030,36715.1623,1625
605CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW30-1/CCS-410IBW30-130,36715.1623,1625
606CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF30S9S/CCS-QF30S9S30,50012.9427,2555
607CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF30S-410/CCS-QF30S-41030,60012.6128,0605
608CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN30/CCS-410EFN3030,87012.6628,1965
609CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF30INV/CCS-QF30INV30,90017.1520,834 5 ★
610CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF30R-410T/CCS-QF30R-410T30,90012.5828,4025
611CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN33/CCS-410EFN33(A)33,04612.5930,3515
612CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW33/CCS-410IBW3333,09615.0925,3615
613CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW33/CCS-410IBW33(A)33,09615.1125,3275
614CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW33-1/CCS-410IBW33(A)-133,09615.0725,3955
615CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW33-1/CCS-410IBW33-133,09615.0425,4455
616CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB33/CCS-410IMB3333,09617.0422,459 5 ★
617CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN33/CCS-32EFN3333,10012.4230,8175
618CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF33/CCS-32BF3333,43712.6330,6135
619CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF33/CCS-32BF33(A)33,43712.5830,7345
620CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW33/CCS-32IBW3333,43717.1222,584 5 ★
621CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW33/CCS-32IBW33(A)33,43718.2821,151 5 ★
622CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF33/CCS-32BF3333,43712.5530,8085
623CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF33/CCS-32BF33(A)33,43712.5830,7345
624CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW33/CCS-32IBW3333,43717.0522,677 5 ★
625CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW33/CCS-32IBW33(A)33,43718.2421,197 5 ★
626CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN33/CCS-410EFN3333,50912.6930,5345
627CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF33INV/CCS-QF33INV33,90017.7122,134 5 ★
628CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN36/CCS-32EFN3636,10012.4233,6105
629CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN36/CCS-32EFN36(A)36,10012.8332,5365
630CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN36/CCS-410EFN3636,16012.5233,3975
631CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW36-1/CCS-410IBW36-136,16715.1627,5865
632CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW36/CCS-410IBW3636,16715.0827,7335
633CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW36/CCS-410IBW36(A)36,16715.1327,6415
634CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW36-1/CCS-410IBW36(A)-136,16715.0927,7145
635CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW36-1/CCS-410IBW36-136,16715.0627,7695
636CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB36/CCS-410IMB3636,16717.1324,414 5 ★
637CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB36/CCS-410IVB36(B)36,16716.3425,5945
638CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB36/CCS-410IVB36(C)36,16716.6625,102 5 ★
639CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF36-32/CCS-QF36-3236,50013.2631,8295
640CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF36INV/CCS-QF36INV36,50017.7323,805 5 ★
641CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF36IV/CCS-QF36IV36,50018.9922,225 5 ★
642CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF36R-410T/CCS-QF36R-410T36,50012.5833,5505
643CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF36/CCS-32BF3636,50812.6033,5045
644CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC32BF36/CCS-32BF36(A)36,50812.5333,6915
645CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF36/CCS-32BF36(A)36,50812.5333,6915
646CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW36/CCS-32IBW3636,50817.3524,331 5 ★
647CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW36/CCS-32IBW36(A)36,50817.7423,796 5 ★
648CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF36/CCS-32BF3636,50812.5133,7455
649CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF36/CCS-32BF36(A)36,50812.5833,5575
650CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW36/CCS-32IBW3636,50817.9523,518 5 ★
651CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW36/CCS-32IBW36(A)36,50818.1223,297 5 ★
652CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF36/CCS-32BF3636,50812.6533,3715
653CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF36/CCS-32BF36(A)36,50812.5533,6375
654CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW36/CCS-32IBW3636,50817.8323,676 5 ★
655CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW36/CCS-32IBW36(A)36,50818.0223,427 5 ★
656CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW36/CCS-410IBW3636,50815.1827,8105
657CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW36-1/CCS-410IBW36-136,50815.1527,8655
658CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB36/CCS-410IVB3636,50816.5425,523 5 ★
659CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB36/CCS-410IVB36(A)36,50816.4225,7095
660CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW36/CCS-410IBW3636,61715.1927,8745
661CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW36/CCS-410IBW36(A)36,61715.1627,9295
662CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW36-1/CCS-410IBW36(A)-136,61715.1427,9665
663CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW36/CCS-410IBW36(A)36,61715.1927,8745
664CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW36-1/CCS-410IBW36(A)-136,61715.1627,9295
665CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB36/CCS-410IMB36(A)36,61718.0523,458 5 ★
666CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN36-1/CCS-410EFN36(A)-136,62713.0332,5045
667CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF36R-410/CCS-QF36R-41036,70012.9032,8975
668CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN38/CCS-32EFN38(A)38,10012.5235,1885
669CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN38/CCS-410EFN3838,17212.4535,4535
670CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32EFN38/CCS-32EFN3838,20012.5635,1685
671CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF38R-410T/CCS-QF38R-410T38,50012.5935,3605
672CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF38R-410/CCS-QF38R-41038,90012.5935,7275
673CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN38/CCS-410EFN38(A)39,08612.4936,1865
674CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF40R-410T/CCS-QF40R-410T40,00012.5037,0025
675CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-QF40INV/CCS-QF40INV40,20016.6827,868 5 ★
676CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF40R-410/CCS-QF40R-41040,20012.5836,9515
677CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB40/CCS-410IVB4040,26116.3528,4745
678CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB40/CCS-410IVB40(A)40,26116.7427,810 5 ★
679CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB40/CCS-410IVB40(B)40,26115.6629,7285
680CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IVB40/CCS-410IVB40(C)40,26116.9027,547 5 ★
681CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW40/CCS-410IBW4040,26215.1630,7105
682CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW40/CCS-410IBW40(A)40,26215.1830,6695
683CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW40-1/CCS-410IBW40(A)-140,26215.1630,7105
684CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-410IBW40-1/CCS-410IBW40-140,26215.1430,7505
685CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW40/CCS-410IBW4040,26215.1030,8325
686CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW40/CCS-410IBW40(A)40,26215.1430,7505
687CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW40-1/CCS-410IBW40(A)-140,26215.1130,8115
688CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-410IBW40-1/CCS-410IBW40-140,26215.0530,9345
689CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW40/CCS-410IBW4040,26215.2030,6295
690CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW40/CCS-410IBW40(A)40,26215.2530,5285
691CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW40-1/CCS-410IBW40(A)-140,26215.1530,7305
692CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IBW40-1/CCS-410IBW40-140,26215.1830,6695
693CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB40/CCS-410IMB4040,26216.4228,3535
694CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-410IMB40/CCS-410IMB40(A)40,26217.9425,951 5 ★
695CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-QF40S-410T/CCS-QF40S-410T40,60012.5237,4975
696CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF40/CCS-32BF4040,60212.5637,3805
697CENTRAL AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCFC-32BF40/CCS-32BF40(A)40,60212.5337,4695
698CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW40/CCS-32IBW4040,60217.4426,920 5 ★
699CENTRAL AIRCASSETTE TYPEINVERTERCFC-32IBW40/CCS-32IBW40(A)40,60217.8226,346 5 ★
700CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF40/CCS-32BF4040,60212.5437,4395
701CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFDA-32BF40/CCS-32BF40(A)40,60212.5537,4095
702CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW40/CCS-32IBW4040,60217.9326,185 5 ★
703CENTRAL AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERCFDA-32IBW40/CCS-32IBW40(A)40,60218.0126,068 5 ★
704CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF40/CCS-32BF4040,60212.5137,5295
705CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-32BF40/CCS-32BF40(A)40,60212.5537,4095
706CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW40/CCS-32IBW4040,60217.6126,660 5 ★
707CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTERCFH-32IBW40/CCS-32IBW40(A)40,60217.9426,170 5 ★
708CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN40/CCS-410EFN4040,94412.9736,5035
709CENTRAL AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFH-410EFN40/CCS-410EFN40(A)40,94412.6937,3085
710COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-09-R32/COCW-09-R329,20013.278,0175
711COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-09-R410A/COCW-09-R410A9,40013.388,1245
712COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-12-AX-R32/COCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
713COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-12-R410A/COCW-12-R410A13,10013.0011,6525
714COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFV-12/COCW-12-R3213,20013.7511,1015
715COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-12-R32/COCW-12-R3213,20013.7211,1255
716COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-18-AX-R32/COCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
717COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-18-R32/COCW-18-R3218,20013.2015,9435
718COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFV-18/COCW-18-R3218,40013.2416,0705
719COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-18-R410A/COCW-18-R410A18,40013.1016,2415
720COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-24-R32/COCW-24-R3225,10013.6821,2165
721COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-24-AX-R32/COCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
722COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFW-24-R410A/COCW-24-R410A25,20013.1422,1765
723COKANWALL TYPEFIXED SPEEDCOFV-24/COCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
724COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-30/COCX-30-R410A30,30012.4528,1425
725COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-32-R410A/COCX-32-R410A32,20012.6629,4105
726COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-33-R410A/COCX-33-R410A33,90012.4931,3855
727COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-33-R410A/COCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
728COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-36RO-R32/COCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
729COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-36-R410A/COCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
730COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-36-R410A/COCX-36-R410A37,10012.6633,8865
731COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-38-R410A/COCX-38-R410A38,00012.4535,2935
732COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-38-R410A/COCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
733COKANFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCOFX-40-R410A/COCX-40-R410A40,30012.7636,5205
734COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF12-FA-32/EC12-CA-3213,24213.2711,5395
735COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF12-FA-410 /EC12-CA-41013,46213.3111,6955
736COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF15-FA-410/EC15-CA-41015,05412.9313,4635
737COSMOSFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREF18-FA-32IVT/EC18-CA-32IVT18,21922.799,244 5 ★★★
738COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF18-FA-410/EC18-CA-41018,55613.5515,8355
739COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF18-FA-32-2/EC18-CA-32-218,96212.9016,9975
740COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF20-FA-32/EC20-CA-3220,18812.9717,9985
741COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF20-FA-410/EC20-CA-41020,19213.0017,9605
742COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF25-FA-32-2/EC25-CA-32-225,15013.9620,832 5 ★
743COSMOSFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREF25-FA-32IVT/EC25-CA-32IVT25,28722.8612,791 5 ★★★
744COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF25-FA-410-1/EC25-CA-410-125,87113.0023,0125
745COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF28-FA-32/EC28-CA-3228,17612.5625,9405
746COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF28-FA-410-1/EC28-CA-410-128,46612.8325,6555
747COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF30-FA-32/EC30-CA-3230,20012.4228,1175
748COSMOSFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREF30-FA-32IVT/EC30-CA-32IVT30,26721.5616,233 5 ★★★
749COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF30-FA-410/EC30-CA-41030,87012.6628,1965
750COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF33-FA-410/EC33-CA(A)-41033,04612.5930,3515
751COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF33-FA-32/EC33-CA-3233,10012.4230,8175
752COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF33-FA-410/EC33-CA-41033,50912.6930,5345
753COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF36-FA-32/EC36-CA(A)-3236,10012.8332,5365
754COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF36-FA-32/EC36-CA-3236,10012.4233,6105
755COSMOSFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREF36-FA-32IVT/EC36-CA-32IVT36,15021.8019,175 5 ★★★
756COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF36-FA-410/EC36-CA-41036,16012.5233,3975
757COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF36-FA-410-1/EC36-CA(A)-410-136,62713.0332,5045
758COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF38-FA-32/EC38-CA(A)-3238,10012.5235,1885
759COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF38-FA-410/EC38-CA-41038,17212.4535,4535
760COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF38-FA-32/EC38-CA-3238,20012.5635,1685
761COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF38-FA-410/EC38-CA(A)-41039,08612.4936,1865
762COSMOSFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREF40-FA-32IVT/EC40-CA-32IVT40,48621.7321,544 5 ★★★
763COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF40-FA-410/EC40-CA(A)-41040,94412.6937,3085
764COSMOSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEF40-FA-410/EC40-CA-41040,94412.9736,5035
765DAIKINWALL TYPEINVERTERFTXZ09NV1S/RZX09NV1S8,49525.743,816 5 ★★★
766DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKC09TV2S/RKC09TV2S8,50020.254,854 5 ★★
767DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM09SV2S/RKM09SV2S8,50026.053,773 5 ★★★
768DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKJ09NV1SS/RKJ09NV1S8,94721.684,772 5 ★★
769DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKJ09NV1SW/RKJ09NV1S8,94721.684,772 5 ★★
770DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC09RV2S/ARKC09RV2S9,00018.675,574 5 ★
771DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC09TV2S/ARKC09TV2S9,20019.125,564 5 ★
772DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDATM09NV2S/ARM09NV2S9,20013.387,9515
773DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKF09UV2S/RKF09UV2S9,20019.125,5645 ★
774DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ09TV2S/RKQ09TV2S9,20015.616,8155
775DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ09UV2S/RKQ09UV2S9,20016.966,2725
776DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM09PV2S/RM09PV2S9,20013.387,9515
777DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM09PV2S5/RM09PV2S59,20013.387,9515
778DAIKINWALL TYPEINVERTERFTXZ12NV1S/RZX12NV1S11,66121.836,177 5 ★★
779DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKC12TV2S/RKC12TV2S11,90020.006,880 5 ★★
780DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM12SV2S/RKM12SV2S11,90023.005,983 5 ★★★
781DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC12RV2S/ARKC12RV2S12,10018.627,514 5 ★
782DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC12TV2S/ARKC12TV2S12,30019.227,400 5 ★
783DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKF12UV2S/RKF12UV2S12,30019.227,4005 ★
784DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKF12UV2S/RKF12UV2S 12,30019.227,4005 ★
785DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ12TV2S/RKQ12TV2S12,30016.928,4065
786DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ12UV2S /RKQ12UV2S12,30017.458,1515
787DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ12UV2S/RKQ12UV2S12,30017.458,1515
788DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKJ12NV1SS/RKJ12NV1S12,59222.256,544 5 ★★
789DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKJ12NV1SW/RKJ12NV1S12,59222.256,544 5 ★★
790DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDATM13NV2S/ARM13NV2S13,00013.2211,3715
791DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBFC13DV2S /RZFC13DV2S13,00015.409,7615
792DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBFC13DV2S/RZFC13DV2S13,00015.409,7615
793DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDBF13DV2S/RZFC13DV2S13,00015.109,9555
794DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDLF13DV2S/RZFC13DV2S13,00015.109,9555
795DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM13PV2S/RM13PV2S13,00013.2211,3715
796DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM13PV2S5/RM13PV2S513,00013.2211,3715
797DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA13BV2S/RZF13CV2S13,04019.417,768 5 ★
798DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDF13BV2S/RZF13CV2S13,04018.508,150 5 ★
799DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA13BV2S/RZF13CV2S13,04023.276,480 5 ★★★
800DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCFC13DV2S/RZFC13DV2S13,60017.459,0125
801DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHFC13DV2S/RZFC13DV2S13,60016.059,7985
802DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF13CV2S/RZF13CV2S13,88025.986,178 5 ★★★
803DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ13NV2S/RNQ13NV2S14,17514.2611,494 5 ★
804DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKC15TV2S/RKC15TV2S14,30020.438,094 5 ★★
805DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM15SV2S/RKM15SV2S14,30020.707,988 5 ★★
806DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM15PV2S/RM15PV2S14,40014.3111,636 5 ★
807DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM15PV2S5/RM15PV2S514,40014.3111,636 5 ★
808DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC15TV2S/ARKC15TV2S15,00018.409,427 5 ★
809DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKF15UV2S/RKF15UV2S15,00018.409,4275 ★
810DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ15TV2S/RKQ15TV2S15,00017.389,9805
811DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ15UV2S /RKQ15UV2S15,00017.499,9175
812DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ15UV2S/RKQ15UV2S15,00017.499,9175
813DAIKINWALL TYPEINVERTERFTXZ18NV1S/RXZ18NV1S16,54322.558,483 5 ★★★
814DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKC18TV2S/RKC18TV2S17,70021.139,686 5 ★★
815DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM18SV2S/RKM18SV2S17,70023.708,636 5 ★★★
816DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKJ18NV1SS/RKJ18NV1S17,95320.6810,038 5 ★★
817DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKJ18NV1SW/RKJ18NV1S17,95320.6810,038 5 ★★
818DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC18RV2S/ARKC18RV2S18,00021.759,570 5 ★★
819DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBFC18DV2S/RZFC18DV2S18,00015.4013,5155
820DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCFC18DV2S/RZFC18DV2S18,00017.4511,9285
821DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDBF18DV2S/RZFC18DV2S18,00015.1013,7845
822DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDLF18DV2S/RZFC18DV2S18,00015.1013,7845
823DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDLF18DV2S/RZFC18DV2S 18,00015.1013,7845
824DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHFC18DV2S/RZFC18DV2S18,00016.0512,9685
825DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ18NV2S/RNQ18NV2S18,00013.4415,4865
826DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA18BV2S/RZF18CV2S18,01020.1010,361 5 ★★
827DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDF18BV2S/RZF18CV2S18,01018.4011,318 5 ★
828DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA18BV2S/RZF18CV2S18,01021.209,823 5 ★★
829DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDATM18NV2S/ARM18NV2S18,09013.0416,0415
830DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF18CV2S/RZF18CV2S18,09025.288,274 5 ★★★
831DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM18PV2S/RM18PV2S18,09013.0416,0415
832DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM18PV2S5/RM18PV2S518,09013.0416,0415
833DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC18TV2S/ARKC18TV2S18,10018.6711,210 5 ★
834DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKF18UV2S//RKF18UV2S18,10018.6711,2105 ★
835DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKF18UV2S/RKF18UV2S18,10018.6711,2105 ★
836DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ18TV2S/RKQ18TV2S18,10017.4711,9805
837DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ18UV2S/RKQ18UV2S18,10017.4711,9805
838DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC24RV2S/ARKC24RV2S20,50016.8014,1105
839DAIKINWALL TYPEINVERTERATKC24TV2S/ARKC24TV2S20,50018.1113,089 5 ★
840DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKC24TV2S/RKC24TV2S20,50020.0211,840 5 ★★
841DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKF24UV2S/RKF24UV2S20,50018.1113,0895 ★
842DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKF24UV2S/RKF24UV2S 20,50018.1113,0895 ★
843DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM24SV2S/RKM24SV2S20,50022.3010,630 5 ★★
844DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ24TV2S/RKQ24TV2S20,50017.4913,5535
845DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKQ24UV2S/RKQ24UV2S20,50017.4913,5535
846DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDATM24NV2S/ARM24NV2S22,53013.0419,9785
847DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM24PV2S/RM24PV2S22,53013.0419,9785
848DAIKINWALL TYPEFIXED SPEEDFTM24PV2S5/RM24PV2S522,53013.0419,9785
849DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA24BV2S9/RZF24CV2S24,00020.6013,472 5 ★★
850DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBFC24DV2S/RZFC24DV2S24,00015.2018,2585
851DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCFC24DV2S/RZFC24DV2S24,00017.4515,9045
852DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDBF24DV2S/RZFC24DV2S24,00015.1018,3795
853DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDLF24DV2S/RZFC24DV2S24,00015.1018,3795
854DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHFC24DV2S/RZFC24DV2S24,00016.0517,2915
855DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFDF24BV2S/RZF24CV2S24,01017.6015,775 5 ★
856DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA24BV2S/RZF24CV2S24,01022.0012,620 5 ★★
857DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ24NV2S/RNQ24NV2S24,20013.4020,8835
858DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKC28TV2S/RKC28TV2S24,20020.0213,977 5 ★★
859DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM28SV2S/RKM28SV2S24,20020.0213,977 5 ★★
860DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF24CV2S/RZF24CV2S24,23022.5112,447 5 ★★★
861DAIKINWALL TYPEINVERTERF71UTAXV-W/R71UAXV25,61523.7112,492 5 ★★★
862DAIKINWALL TYPEINVERTERF71TTAXV-W/R71TAXV925,75024.2612,273 5 ★★★
863DAIKINWALL TYPEINVERTERFTKM33NV2S/RKM33NV2S29,00018.6318,000 5 ★
864DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBFC30DV2S/RZFC30DV2S30,00014.2024,4295
865DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBFC30DV2S/RZFC30DY2S30,00014.2024,4295
866DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCFC30DV2S/RZFC30DV2S30,00016.4021,1525
867DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCFC30DV2S/RZFC30DY2S30,00016.4021,1525
868DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHFC30DV2S/RZFC30DV2S30,00015.0023,1265
869DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHFC30DV2S/RZFC30DY2S30,00015.0023,1265
870DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA30BV2S/RZF30CV2S30,07020.7216,781 5 ★★
871DAIKINWALL TYPEINVERTERFHA30BV2S/RZF30CV2S,FHA30BV2S/RZF30CY2S30,07020.7216,781 5 ★★
872DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA30BV2S/RZF30CY2S30,07020.7216,781 5 ★★
873DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF30CV2S/RZF30CV2S30,09020.8216,712 5 ★★
874DAIKINWALL TYPEINVERTERFCF30CV2S/RZF30CV2S,FCF30CV2S/RZF30CY2S30,09020.8216,712 5 ★★
875DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF30CV2S/RZF30CY2S30,09020.8216,712 5 ★★
876DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ30NV2S/RNQ30NV2S30,50013.3826,3595
877DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ30NV2S/RNQ30NV2S,FHNQ30NV2S/RNQ30NY2S30,50013.3826,3595
878DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ30NV2S/RNQ30NY2S30,50013.3826,3595
879DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA30BV2S/RZF30CV2S30,90019.2018,610 5 ★★
880DAIKINWALL TYPEINVERTERFBA30BV2S/RZF30CV2S,FBA30BV2S/RZF30CY2S30,90019.2018,610 5 ★★
881DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA30BV2S/RZF30CY2S30,90019.2018,610 5 ★★
882DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBFC36DV2S/RZFC36DV2S36,00014.2029,3155
883DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBFC36DV2S/RZFC36DY2S36,00014.2029,3155
884DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCFC36DV2S/RZFC36DV2S36,00016.4025,3835
885DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCFC36DV2S/RZFC36DY2S36,00016.4025,3835
886DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHFC36DV2S/RZFC36DV2S36,00015.0027,7525
887DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHFC36DV2S/RZFC36DY2S36,00015.0027,7525
888DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA36BV2S/RZF36CV2S36,17019.0022,013 5 ★★
889DAIKINWALL TYPEINVERTERFBA36BV2S/RZF36CV2S,FBA36BV2S/RZF36CY2S36,17019.0022,013 5 ★★
890DAIKINCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFBA36BV2S/RZF36CY2S36,17019.0022,013 5 ★★
891DAIKINWALL TYPEINVERTERFAVF36UV2S/RKV36UV2S36,20018.3122,8615 ★
892DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF36CV2S/RZF36CV2S36,23019.5021,484 5 ★★
893DAIKINWALL TYPEINVERTERFCF36CV2S/RZF36CV2S,FCF36CV2S/RZF36CY2S36,23019.5021,484 5 ★★
894DAIKINCASSETTE TYPEINVERTERFCF36CV2S/RZF36CY2S36,23019.5021,484 5 ★★
895DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA36BV2S/RZF36CV2S36,60020.0021,161 5 ★★
896DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA36BV2S9/RZF36CV2S36,60020.0021,161 5 ★★
897DAIKINWALL TYPEINVERTERFHA36BV2S9/RZF36CV2S,FHA36BV2S9/RZF36CY2S36,60020.0021,161 5 ★★
898DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA36BV2S9/RZF36CY2S36,60020.0021,161 5 ★★
899DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ36NV2S/RNQ36NV2S37,50013.2032,8505
900DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ36NV2S/RNQ36NV2S,FHNQ36NV2S/RNQ36NY2S37,50013.2032,8505
901DAIKINFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ36NV2S/RNQ36NY2S37,50013.2032,8505
902DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA38BV2S/RZF38CV2S38,60020.0022,317 5 ★★
903DAIKINWALL TYPEINVERTERFHA38BV2S/RZF38CV2S,FHA38BV2S/RZF38CY2S38,60020.0022,317 5 ★★
904DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA38BV2S/RZF38CY2S38,60020.0022,317 5 ★★
905DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA38BV2S9/RZF38CV2S38,60020.0022,317 5 ★★
906DAIKINWALL TYPEINVERTERFHA38BV2S9/RZF38CV2S,FHA38BV2S9/RZF38CY2S38,60020.0022,317 5 ★★
907DAIKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFHA38BV2S9/RZF38CY2S38,60020.0022,317 5 ★★
908DAIKIN WALL TYPEINVERTERFTXZ09NV1S/RZX09NV1S8,49525.743,816 5 ★★★
909DAIKIN WALL TYPEINVERTERFTKJ09NV1SS/RKJ09NV1S8,94721.684,772 5 ★★
910DAIKIN WALL TYPEINVERTERFTXZ12NV1S/RZX12NV1S11,66121.836,177 5 ★★
911DAIKIN WALL TYPEFIXED SPEEDFTM18PV2S5/RM18PV2S518,09013.0416,0415
912DAIKIN WALL TYPEFIXED SPEEDFTM24PV2S5/RM24PV2S522,53013.0419,9785
913DAIKIN FLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFHNQ18NV2S/RNQ18NV2S18,00013.4415,4865
914DAISENKOWALL TYPEFIXED SPEEDDCF9WTS/DCU9WTS9,10013.307,9125
915DAISENKOWALL TYPEFIXED SPEEDDCF12WTS/DCU12WTS12,50013.3110,8605
916DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF13INV/DCU13INV13,20019.038,021 5 ★
917DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF13R/DCU13R13,20012.9511,7865
918DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF13S9/DCU13S913,20012.8511,8785
919DAISENKOWALL TYPEFIXED SPEEDDCF18WTS/DCU18WTS18,20013.1516,0045
920DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF18S9/DCU18S918,40012.8916,5065
921DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF18INV/DCU18INV18,50017.4912,2315
922DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF18R/DCU18R18,50013.1116,3175
923DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF25S9/DCU25S925,00012.9322,3575
924DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF25R/DCU25R25,20013.0622,3125
925DAISENKOWALL TYPEFIXED SPEEDDCF25WTS/DCU25WTS25,20013.3121,8935
926DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF25INV/DCU25INV25,50017.4916,8595
927DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF30S9S/DCU30S9S30,50012.9427,2555
928DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF30C/DCU30C30,60012.6128,0605
929DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF30INV/DCU30INV30,90017.1520,834 5 ★
930DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF30R-T/DCU30R-T30,90012.5828,4025
931DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF33INV/DCU33INV33,90017.7122,134 5 ★
932DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF36-32/DCU36-3236,50013.2631,8295
933DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF36INV/DCU36INV36,50017.7323,805 5 ★
934DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF36IV/DCU36IV36,50018.9922,225 5 ★
935DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF36R-T/DCU36R-T36,50012.5833,5505
936DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF36R/DCU36R36,70012.9032,8975
937DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF38R-T/DCU38R-T38,50012.5935,3605
938DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF38R/DCU38R38,90012.5935,7275
939DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF40R-T/DCU40R-T40,00012.5037,0025
940DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCF40INV/DCU40INV40,20016.6827,868 5 ★
941DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF40R/DCU40R40,20012.5836,9515
942DAISENKOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCF40C-T/DCU40C-T40,60012.5237,4975
943DIAMONDWALL TYPEFIXED SPEEDDEF9WTS/DEC9WTS9,10013.307,9125
944DIAMONDWALL TYPEFIXED SPEEDDEF12WTS/DEC12WTS12,50013.3110,8605
945DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF13INV/DEC13INV13,20019.038,021 5 ★
946DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF13R/DEC13R13,20012.9511,7865
947DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF13S9/DEC13S913,20012.8511,8785
948DIAMONDWALL TYPEFIXED SPEEDDEF18WTS/DEC18WTS18,20013.1516,0045
949DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF18S9/DEC18S918,40012.8916,5065
950DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF18INV/DEC18INV18,50017.4912,2315
951DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF18R/DEC18R18,50013.1116,3175
952DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF25S9/DEC25S925,00012.9322,3575
953DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF25R/DEC25R25,20013.0622,3125
954DIAMONDWALL TYPEFIXED SPEEDDEF25WTS/DEC25WTS25,20013.3121,8935
955DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF25INV/DEC25INV25,50017.4916,8595
956DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF30S9S/DEC30S9S30,50012.9427,2555
957DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF30C/DEC30C30,60012.6128,0605
958DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF30INV/DEC30INV30,90017.1520,834 5 ★
959DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF30R-T/DEC30R-T30,90012.5828,4025
960DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF33INV/DEC33INV33,90017.7122,134 5 ★
961DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF36-32/DEC36-3236,50013.2631,8295
962DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF36INV/DEC36INV36,50017.7323,805 5 ★
963DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF36IV/DEC36IV36,50018.9922,225 5 ★
964DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF36R-T/DEC36R-T36,50012.5833,5505
965DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF36R/DEC36R36,70012.9032,8975
966DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF38R-T/DEC38R-T38,50012.5935,3605
967DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF38R/DEC38R38,90012.5935,7275
968DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF40R-T/DEC40R-T40,00012.5037,0025
969DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDEF40INV/DEC40INV40,20016.6827,868 5 ★
970DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF40R/DEC40R40,20012.5836,9515
971DIAMONDFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDEF40C-T/DEC40C-T40,60012.5237,4975
972DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-09-AX/UNCB-09-AX9,10013.617,7315
973DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-09-R32/DPCW-09-R329,20013.278,0175
974DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-09-R410A/DPCW-09-R410A9,40013.388,1245
975DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-12-AX/UNCB-12-AX13,00013.5111,1275
976DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-12-AX-R32/DPCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
977DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-12-R410A/DPCW-12-R410A13,10013.0011,6525
978DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFV-12/DPCW-12-R3213,20013.7511,1015
979DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-12-R32/DPCW-12-R3213,20013.7211,1255
980DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-18-AX-R32/DPCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
981DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-18-R32/DPCW-18-R3218,20013.2015,9435
982DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFV-18/DPCW-18-R3218,40013.2416,0705
983DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-18-R410A/DPCW-18-R410A18,40013.1016,2415
984DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-18-AX/UNCB-18-AX19,00013.1716,6825
985DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-24-R32/DPCW-24-R3225,10013.6821,2165
986DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-24-AX-R32/DPCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
987DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFW-24-R410A/DPCW-24-R410A25,20013.1422,1765
988DIPANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDDPFV-24/DPCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
989DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-30/DPCX-30-R410A30,30012.4528,1425
990DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-32-R410A/DPCX-32-R410A32,20012.6629,4105
991DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-33-R410A/DPCX-33-R410A33,90012.4931,3855
992DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-33-R410A/DPCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
993DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-36RO-R32/DPCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
994DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-36-R410A/DPCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
995DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-36-R410A/DPCX-36-R410A37,10012.6633,8865
996DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-38-R410A/DPCX-38-R410A38,00012.4535,2935
997DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-38-R410A/DPCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
998DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPFAA 40P5/PCA 40P539,00012.4036,3685
999DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-40-R410A/DPCX-40-R410A40,30012.7636,5205
1000DIPANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDPFX-40-R410A/DPCX-40T-R410A40,94412.5937,6055
1001EARTHWALL TYPEFIXED SPEEDEF-9600/EC-96009,42614.027,774 5 ★
1002EARTHWALL TYPEFIXED SPEEDEF-13300/EC-1330013,15413.8011,0225
1003EARTHWALL TYPEFIXED SPEEDEF-19900/EC-1990019,88713.8016,6645
1004ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM09CRR-A1I/ESM09CRR-A1E9,00013.827,5305
1005ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRC-A5I/ESV09CRC-A5E9,00022.004,730 5 ★★
1006ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRR-A1I/ESV09CRR-A1E9,00021.104,932 5 ★★
1007ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRR-B2I/ESV09CRR-B2E9,00018.825,530 5 ★
1008ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRU-A1I/ESV09CRU-A1E9,00023.314,465 5 ★★★
1009ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRR-B1I/ESV09CRR-B1E9,00319.085,456 5 ★
1010ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRN-A1I/ESV09CRN-AIE9,10021.304,940 5 ★★
1011ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRT-A1I/ESV09CRT-A1E9,10321.104,989 5 ★★
1012ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM09CRN-A1I/ESM09CRN-A1E9,11813.497,8165
1013ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRO-B1I/ESV09CRO-B1E9,20018.575,729 5 ★
1014ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRR-B4I/ESV09CRR-B4E9,59816.066,9115
1015ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV09CRR-B5I/ESV09CRR-B5E9,59816.066,9115
1016ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRR-B4I/ESV12CRR-B4E12,04316.098,6555
1017ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRR-B5I/ESV12CRR-B5E12,04316.098,6555
1018ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM12CRR-A1I/ESM12CRR-A1E12,20013.5510,4115
1019ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRR-A1I/ESV12CRR-A1E12,20021.106,686 5 ★★
1020ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRR-B2I/ESV12CRR-B2E12,20018.827,496 5 ★
1021ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRT-A1I/ESV12CRT-A1E12,22721.106,701 5 ★★
1022ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRR-B1I/ESV12CRR-B1E12,23519.117,403 5 ★
1023ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRS-B1I/ESV12CRS-B1E12,23519.117,4035 ★
1024ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM12CRN-A1I/ESM12CRN-A1E12,26213.3910,5895
1025ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRO-B1I/ESV12CRO-B1E12,30018.547,671 5 ★
1026ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRU-A1I/ESV12CRU-A1E12,35523.266,142 5 ★★★
1027ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRC-A5I/ESV12CRC-A5E12,50021.006,883 5 ★★
1028ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV12CRN-A1I/ESV12CRN-A1E12,60020.437,131 5 ★★
1029ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV15CRR-B4I/ESV15CRR-B4E15,00016.7610,3495
1030ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRO-B1I/ESV18CRO-B1E18,00018.5311,232 5 ★
1031ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRR-B1I/ESV18CRR-B1E18,00019.2510,812 5 ★
1032ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRR-B2I/ESV18CRR-B2E18,00018.8211,059 5 ★
1033ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRS-B1I/ESV18CRS-B1E18,00019.2510,8125 ★
1034ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRU-A1I/ESV18CRU-A1E18,00022.509,251 5 ★★★
1035ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRR-B4I/ESV18CRR-B4E18,10915.5713,4495
1036ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRR-B5I/ESV18CRR-B5E18,10915.5713,4495
1037ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRN-A1I/ESV18CRN-A1E18,15018.6011,283 5 ★
1038ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRC-A5I/ESV18CRC-A5E18,20019.0011,076 5 ★
1039ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM18CRR-A1I/ESM18CRR-A1E18,40013.5515,7025
1040ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRR-A1I/ESV18CRR-A1E18,50021.0510,162 5 ★★
1041ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV18CRT-A1I/ESV18CRT-A1E18,56421.0510,198 5 ★★
1042ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM18CRN-A1I/ESM18CRN-A1E18,70013.4416,0895
1043ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV24CRO-B1I/ESV24CRO-B1E24,00018.5015,001 5 ★
1044ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV24CRN-A1I/ESV24CRN-A1E24,30018.3015,354 5 ★
1045ELECTROLUXWALL TYPEFIXED SPEEDESM24CRN-A1I/ESM24CRN-A1E24,40013.2321,3265
1046ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV24CRR-B2I/ESV24CRR-B2E24,50018.8215,053 5 ★
1047ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV24CRS-B1I/ESV24CRS-B1E24,54218.8215,0795 ★
1048ELECTROLUXWALL TYPEINVERTERESV24CRR-B5I/ESV24CRR-B5E24,73916.0317,8455
1049EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG09/AFG099,20013.757,7375
1050EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG09M/AFG09M9,20013.807,7095
1051EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFM09F/AFM09F9,20013.857,681 5 ★
1052EMINENTWALL TYPEINVERTERWFG09V/AFG09V9,50020.005,493 5 ★★
1053EMINENTWALL TYPEINVERTERWVG09F/AVG09F9,50017.506,2775 ★
1054EMINENTWALL TYPEINVERTERWVG09F1/AVG09F19,50025.004,394 5 ★★★
1055EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER12FG/AFG12E12,30013.7210,3665
1056EMINENTWALL TYPEINVERTERWFG12V/AFG12V12,50020.007,227 5 ★★
1057EMINENTWALL TYPEINVERTERWVG12F/AVG12F12,50017.508,2595 ★
1058EMINENTWALL TYPEINVERTERWVG12F1/AVG12F112,50022.506,424 5 ★★★
1059EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER12F/AER12F13,00013.7510,9325
1060EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER12M/AER12M13,00013.7010,9725
1061EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH12F/CVH12F13,00013.8010,8935
1062EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE12F/AFE12FU13,00013.8110,8855
1063EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG12/AFG1213,00013.8010,8935
1064EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG12M/AFG12M13,00013.8010,8935
1065EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFM12F/AFM12F13,00013.8010,8935
1066EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVE12F/AVE12FU13,50018.508,4385 ★
1067EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVE12F1/AVE12FU113,50021.517,257 5 ★★
1068EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM12M/AVM12MU13,60019.108,233 5 ★
1069EMINENTWALL TYPEINVERTERWVG15F/AVG15F15,50017.5010,2425 ★
1070EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER18FG/AFG18E18,50013.6015,7295
1071EMINENTWALL TYPEINVERTERWFG18V/AFG18V18,50020.0010,696 5 ★★
1072EMINENTWALL TYPEINVERTERWVG18F/AVG18F18,50017.5012,2245 ★
1073EMINENTWALL TYPEINVERTERWVG18F1/AVG18F118,50022.509,508 5 ★★★
1074EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD18F/ASD18F18,80013.8015,7535
1075EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD18M/ASD18M18,80013.5716,0205
1076EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER18F/AER18F18,80013.8015,7535
1077EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER18M/AER18M18,80013.5915,9965
1078EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH18F/CVH18F18,80013.8015,7535
1079EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE18F/AFE18FU18,80013.5716,0205
1080EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG18/AFG1818,80013.7515,8105
1081EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG18M/AFG18M18,80013.8015,7535
1082EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFM18F/AFM18F18,80013.8015,7535
1083EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVE18F/AVE18FU19,00019.0011,5635 ★
1084EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVE18F1/AVE18FU119,00021.2110,358 5 ★★
1085EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM18M/AVM18MU19,00019.1011,503 5 ★
1086EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD24F/ASD24F24,00013.8020,1105
1087EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER24F/AER24F24,00013.8020,1105
1088EMINENTWALL TYPEINVERTERWFG24V/AFG24V24,50020.0015,635 5 ★★
1089EMINENTWALL TYPEINVERTERWVG24F/AVG24F24,50017.5016,1885 ★
1090EMINENTWALL TYPEINVERTERWVG24F1/AVG24F124,50022.5012,591 5 ★★★
1091EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER25FG/AFG25E24,60013.6020,9165
1092EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD25M/ASD25M25,30013.7521,2765
1093EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER25F/AER25F25,30013.7521,2765
1094EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER25M/AER25M25,30013.8021,1995
1095EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH24F/CVH24F25,30013.8021,1995
1096EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH25M/CVH25M25,30013.5421,6065
1097EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE25F/AFE25FU25,30013.8121,1845
1098EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG24/AFG2425,30013.8021,1995
1099EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFG24M/AFG24M25,30013.5421,6065
1100EMINENTWALL TYPEFIXED SPEEDWFM24F/AFM24F25,30013.8021,1995
1101EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVE25F/AVE25FU26,00019.0015,8235 ★
1102EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVE25F1/AVE25FU126,00021.5113,977 5 ★★
1103EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM24M/AVM24MU26,00019.1015,740 5 ★
1104EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD28F/ASD28F28,00013.4024,162 5 ★
1105EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER28F/AER28F28,00013.3324,2895
1106EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH28F/CVH28F28,80013.3324,9835
1107EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER30F/AER30F30,00013.3326,0245
1108EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER30M/AER30M30,00013.3326,0245
1109EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH30M/CVH30M30,00013.1326,4205
1110EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD30F/ASD30F30,30013.3326,2845
1111EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD30M/ASD30M30,30013.2126,5235
1112EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH30F/CVH30F30,30013.3326,2845
1113EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE30F/AFE30FU31,00013.1827,1975
1114EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVE30F/AVE30FU31,00018.0019,9145 ★
1115EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVE30F1/AVE30FU131,00022.7815,736 5 ★★★
1116EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM30M/AVM30MU31,00018.9918,876 5 ★
1117EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER33M/AER33M33,40013.3328,9735
1118EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER33MT/AER33MT33,40013.2829,0825
1119EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH33M/CVH33M33,40013.3328,9735
1120EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH33MT/CVH33MT33,40013.3328,9735
1121EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE33M/AFE33MUT33,40014.1527,294 5 ★
1122EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD36M/ASD36M36,10013.3331,3155
1123EMINENTCASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSD36MT/ASD36MT36,10013.3331,3155
1124EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER36M/AER36M36,10013.3331,3155
1125EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER36MT/AER36MT36,10013.3331,3155
1126EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH36M/CVH36M36,10013.3331,3155
1127EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH36MT/CVH36MT36,10013.4031,152 5 ★
1128EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPFR36M/APF36M36,10013.3331,3155
1129EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPFR36MT/APF36MT36,10013.3331,3155
1130EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPGR36M/APG36M36,10013.3331,3155
1131EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPGR36MT/APG36MT36,10013.3331,3155
1132EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE36F/AFE36FU36,10013.2131,6005
1133EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE36F/AFE36FUT36,10013.2131,6005
1134EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVE36F/AVE36FU37,00017.7024,1725 ★
1135EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVE36F/AVE36FUT37,00017.7024,1725 ★
1136EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVE36F1/AVE36FU137,00021.4919,909 5 ★★
1137EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVE36F1/AVE36FUT137,00023.1118,513 5 ★★★
1138EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM35M/AVM35MU37,00018.9922,5305 ★
1139EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM36M/AVM36MUT37,00018.9922,530 5 ★
1140EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER38M/AER38M38,30013.2033,5515
1141EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER38MT/AER38MT38,30013.3333,2245
1142EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH38M/CVH38M38,30013.2633,3995
1143EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH38MT/CVH38MT38,30013.3333,2245
1144EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE38F/AFE38FU38,30013.1133,7815
1145EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE38F/AFE38FUT38,30013.1133,7815
1146EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE40F/AFE40FU40,30013.3334,9595
1147EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFE40F/AFE40FUT40,30013.3334,9595
1148EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVE40F/AVE40FU40,80018.0026,2105 ★
1149EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVE40F/AVE40FUT40,80018.0026,2105 ★
1150EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER40M/AER40M40,94413.3335,5175
1151EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEER40MT/AER40MT40,94413.3335,5175
1152EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH40M/CVH40M40,94413.3335,5175
1153EMINENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEVH40MT/CVH40MT40,94413.3335,5175
1154EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPFR40M/APF40M40,94413.1136,1135
1155EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPFR40MT/APF40MT40,94413.3335,5175
1156EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPGR40M/APG40M40,94413.2735,6785
1157EMINENTFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDPGR40MT/APG40MT40,94413.3335,5175
1158EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVE40F1/AVE40FU140,94419.5024,279 5 ★★
1159EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVE40F1/AVE40FUT140,94419.5024,279 5 ★★
1160EMINENTFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUVM40M/AVM40MUT40,94418.9924,931 5 ★
1161EXPERT AIRWALL TYPEINVERTEREFW09-ISE/ECW09-ISE9,21221.225,020 5 ★★
1162EXPERT AIRWALL TYPEINVERTEREFW09-ISE-M/ECW09-ISE-M9,21221.225,020 5 ★★
1163EXPERT AIRWALL TYPEFIXED SPEEDEFW09-SE/ECW09-SE9,55414.297,7315 ★
1164EXPERT AIRWALL TYPEFIXED SPEEDEFW09-SE-M/ECW09-SE-M9,55414.297,7315 ★
1165EXPERT AIRWALL TYPEINVERTEREFW13-ISE/ECW13-ISE13,30721.127,286 5 ★★
1166EXPERT AIRWALL TYPEINVERTEREFW13-ISE-M/ECW13-ISE-M13,30721.127,286 5 ★★
1167EXPERT AIRWALL TYPEFIXED SPEEDEFW13-SE/ECW13-SE13,30714.0310,9675 ★
1168EXPERT AIRWALL TYPEFIXED SPEEDEFW13-SE-M/ECW13-SE-M13,30714.0310,9675 ★
1169EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN13/ECS-ISE1313,64818.228,662 5 ★
1170EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N13/ECS-2SE1313,64813.2211,9385
1171EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE13/ECS-2SE1313,64812.9912,1495
1172EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD13/ECS-2SE1313,64813.0612,0845
1173EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD13/ECS-ISE1313,64818.818,390 5 ★
1174EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE13/ECS-ISE1313,64818.798,399 5 ★
1175EXPERT AIRWALL TYPEINVERTEREFW19-ISE/ECW19-ISE19,10720.0811,003 5 ★★
1176EXPERT AIRWALL TYPEINVERTEREFW19-ISE-M/ECW19-ISE-M19,10720.0811,003 5 ★★
1177EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN19/ECS-ISE1919,44818.1312,404 5 ★
1178EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE19/ECS-2SE1919,44814.0715,983 5 ★
1179EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD19/ECS-2SE1919,44813.6016,5355
1180EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD19/ECS-ISE1919,44819.1111,768 5 ★
1181EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE19/ECS-ISE1919,44818.9311,880 5 ★
1182EXPERT AIRWALL TYPEFIXED SPEEDEFW19-SE/ECW19-SE19,44814.0615,9945 ★
1183EXPERT AIRWALL TYPEFIXED SPEEDEFW19-SE-M/ECW19-SE-M19,44814.0615,9945 ★
1184EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N19/ECS-2SE1919,64813.1217,3175
1185EXPERT AIRWALL TYPEINVERTEREFW25-ISE/ECW25-ISE25,24920.0714,547 5 ★★
1186EXPERT AIRWALL TYPEINVERTEREFW25-ISE-M/ECW25-ISE-M25,24920.0714,547 5 ★★
1187EXPERT AIRWALL TYPEFIXED SPEEDEFW25-SE/ECW25-SE25,24914.1720,6045 ★
1188EXPERT AIRWALL TYPEFIXED SPEEDEFW25-SE-M/ECW25-SE-M25,24914.1720,6045 ★
1189EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN25/ECS-ISE2525,59017.6816,737 5 ★
1190EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N25/ECS-2SE2525,59013.1522,5025
1191EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE25/ECS-2SE2525,59013.2622,3155
1192EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD25/ECS-2SE2525,59013.0822,6225
1193EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD25/ECS-ISE2525,59018.1416,312 5 ★
1194EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE25/ECS-ISE2525,59018.0616,384 5 ★
1195EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE28/ECS-2SE2828,31912.7225,7445
1196EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE28/ECS-2SE28-328,31912.6225,9485
1197EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD28/ECS-2SE2828,31912.6225,9485
1198EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD28/ECS-2SE28-328,31912.5426,1135
1199EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD28/ECS-ISE2828,31916.7619,538 5 ★
1200EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE28/ECS-ISE2828,31916.7119,597 5 ★
1201EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE30/ECS-2SE3030,36612.6227,8235
1202EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE30/ECS-2SE30-330,36612.5727,9345
1203EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD30/ECS-2SE3030,36612.6327,8015
1204EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD30/ECS-2SE30-330,36612.5927,8895
1205EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD30/ECS-ISE3030,36616.9420,728 5 ★
1206EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE30/ECS-ISE3030,36616.5921,165 5 ★
1207EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFEH-3BD30/ECS-2SE30-330,36612.5927,8895
1208EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE33/ECS-2SE3333,43712.5530,8085
1209EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE33/ECS-2SE33-333,43712.5830,7345
1210EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD33/ECS-2SE3333,43712.6330,6135
1211EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD33/ECS-2SE33-333,43712.5830,7345
1212EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD33/ECS-ISE3333,43717.1222,584 5 ★
1213EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD33/ECS-ISE33-333,43718.2821,151 5 ★
1214EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE33/ECS-ISE3333,43717.0522,677 5 ★
1215EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE33/ECS-ISE33-333,43718.2421,197 5 ★
1216EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN36/ECS-ISE3636,50817.3524,331 5 ★
1217EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN36/ECS-ISE36-336,50817.7423,796 5 ★
1218EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N36/ECS-2SE3636,50812.6033,5045
1219EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N36/ECS-2SE36-336,50812.5333,6915
1220EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE36/ECS-2SE3636,50812.6533,3715
1221EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE36/ECS-2SE36-336,50812.5533,6375
1222EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD36/ECS-2SE3636,50812.5133,7455
1223EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD36/ECS-2SE36-336,50812.5833,5575
1224EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD36/ECS-ISE3636,50817.9523,518 5 ★
1225EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD36/ECS-ISE36-336,50818.1223,297 5 ★
1226EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE36/ECS-ISE3636,50817.8323,676 5 ★
1227EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE36/ECS-ISE36-336,50818.0223,427 5 ★
1228EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN40/ECS-ISE4040,60217.4426,920 5 ★
1229EXPERT AIRCASSETTE TYPEINVERTEREFC-IN40/ECS-ISE40-340,60217.8226,346 5 ★
1230EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N40/ECS-2SE4040,60212.5637,3805
1231EXPERT AIRCASSETTE TYPEFIXED SPEEDEFC-N40/ECS-2SE40-340,60212.5337,4695
1232EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE40/ECS-2SE4040,60212.5137,5295
1233EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDEFH-2SE40/ECS-2SE40-340,60212.5537,4095
1234EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD40/ECS-2SE4040,60212.5437,4395
1235EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDEFH-3BD40/ECS-2SE40-340,60212.5537,4095
1236EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD40/ECS-ISE4040,60217.9326,185 5 ★
1237EXPERT AIRCONCEALED/DUCT TYPEINVERTEREFH-3IBD40/ECS-ISE40-340,60218.0126,068 5 ★
1238EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE40/ECS-ISE4040,60217.6126,660 5 ★
1239EXPERT AIRFLOOR/CEILING TYPEINVERTEREFH-ISE40/ECS-ISE40-340,60217.9426,170 5 ★
1240FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDAFT9WTS/CSE9WTS9,10013.307,9125
1241FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDFEW-09/CEW-099,10012.978,1135
1242FOCUSWALL TYPEINVERTERFEW-09INV/CEW-09INV9,20018.535,741 5 ★
1243FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDFEW-12/CEW-1212,40013.2710,8055
1244FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDAFT12WTS/CSE12WTS12,50013.3110,8605
1245FOCUSWALL TYPEINVERTERFEW-12INV/CEW-12INV12,70019.357,589 5 ★
1246FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT13INV/CSE13INV13,20019.038,021 5 ★
1247FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT13IV/CSE13IV13,20018.558,2285 ★
1248FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT13R/CSE13R13,20012.9511,7865
1249FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT13S9/CSE13S913,20012.8511,8785
1250FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDFEW-18/CEW-1818,10013.2015,8565
1251FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT18IV/CSE18IV18,20016.8812,4675
1252FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDAFT18WTS/CSE18WTS18,20013.1516,0045
1253FOCUSWALL TYPEINVERTERFEW-18INV/CEW-18INV18,30018.6011,377 5 ★
1254FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT18S9/CSE18S918,40012.8916,5065
1255FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT18INV/CSE18INV18,50017.4912,2315
1256FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT18R/CSE18R18,50013.1116,3175
1257FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT25S9/CSE25S925,00012.9322,3575
1258FOCUSWALL TYPEINVERTERFEW-25INV/CEW-25INV25,00019.1115,127 5 ★
1259FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDFEW-25/CEW-2525,10013.1722,0385
1260FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT25R/CSE25R25,20013.0622,3125
1261FOCUSWALL TYPEFIXED SPEEDAFT25WTS/CSE25WTS25,20013.3121,8935
1262FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT25INV/CSE25INV25,50017.4916,8595
1263FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT30S9S/CSE30S9S30,50012.9427,2555
1264FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT30C/CSE30C30,60012.6128,0605
1265FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT30INV/CSE30INV30,90017.1520,834 5 ★
1266FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT30R-T/CSE30R-T30,90012.5828,4025
1267FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT33INV/CSE33INV33,90017.7122,134 5 ★
1268FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT36-32/CSE36-3236,50013.2631,8295
1269FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT36INV/CSE36INV36,50017.7323,805 5 ★
1270FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT36IV/CSE36IV36,50018.9922,225 5 ★
1271FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT36R-T/CSE36R-T36,50012.5833,5505
1272FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT36R/CSE36R36,70012.9032,8975
1273FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT38R-T/CSE38R-T38,50012.5935,3605
1274FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT38R/CSE38R38,90012.5935,7275
1275FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT40R-T/CSE40R-T40,00012.5037,0025
1276FOCUSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAFT40INV/CSE40INV40,20016.6827,868 5 ★
1277FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT40R/CSE40R40,20012.5836,9515
1278FOCUSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDAFT40C-T/CSE40C-T40,60012.5237,4975
1279FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG09JLTB/AOMG09JLTB8,68520.344,937 5 ★★
1280FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG09CMCA/AOMG09CMCA9,03924.294,303 5 ★★★
1281FUJITSUWALL TYPEFIXED SPEEDASMA09BETA/AOMA09BETA9,10013.227,9605
1282FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG09CGTA/AOMG09CGTA9,25724.814,314 5 ★★★
1283FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG09CPTA/AOMG09CPTA9,70017.376,4575
1284FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG12JLTB/AOMG12JLTB11,17119.936,481 5 ★
1285FUJITSUWALL TYPEFIXED SPEEDASMA12BETA/AOMA12BETA11,70013.1710,2735
1286FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG12CPTA/AOMG12CPTA11,70016.558,1755
1287FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG12CGTA/AOMG12CGTA12,16523.276,045 5 ★★★
1288FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG12CMCA/AOMG12CMCA12,50022.606,396 5 ★★★
1289FUJITSUWALL TYPEFIXED SPEEDASMA13BETA/AOMA13BETA13,90613.0712,3035
1290FUJITSUWALL TYPEINVERTERASAA18JCC/AOAR18JCC17,47215.2713,2315
1291FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG18CMCA/AOMG18CMCA17,61721.639,418 5 ★★
1292FUJITSUFLOOR/CEILING TYPEINVERTERABMG18LVTA/AOMG18LBLA18,00018.2511,4055 ★
1293FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG18CPTA/AOMG18CPTA18,00017.3511,9965
1294FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG18CGTA/AOMG18CGTA18,39524.028,855 5 ★★★
1295FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG24CMCA/AOMG24CMCA23,70218.5314,791 5 ★
1296FUJITSUFLOOR/CEILING TYPEINVERTERABMG24LVTA/AOMG24LBTA24,00015.3918,0325
1297FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG24CGTA/AOMG24CGTA24,39221.0213,418 5 ★★
1298FUJITSUWALL TYPEFIXED SPEEDASMA24FUTA/AOMA24FUTA24,50712.9021,9675
1299FUJITSUWALL TYPEFIXED SPEEDASMA30FUTA/AOMA30FUTAS28,83913.7624,235 5 ★
1300FUJITSUWALL TYPEINVERTERASMG30CMTA/AOMG30CMTA29,40816.8920,133 5 ★
1301FUJITSUFLOOR/CEILING TYPEINVERTERABMG30LRTA/AOMG30LBTA30,00017.2620,0985 ★
1302FUJITSUFLOOR/CEILING TYPEINVERTERABMG36LRTA/AOMG36LBTA32,78016.4823,0005
1303FUJITSUFLOOR/CEILING TYPEINVERTERABMG45LRTA/AOMG45LBTA40,17018.8324,668 5 ★
1304FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFV-12/UNCW-12-R3213,20013.7511,1015
1305FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFV-18/UNCW-18-R3218,40013.2416,0705
1306FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFV-24/UNCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1307FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-30/UNCX-30-R410A30,30012.4528,1425
1308FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-32-R410A/UNCX-32-R410A32,20012.6629,4105
1309FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-33-R410A/UNCX-33-R410A33,90012.4931,3855
1310FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-33-R410A/UNCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1311FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36RO-R32/UNCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1312FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36-R410A/UNCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1313FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36-R410A/UNCX-36-R410A37,10012.6633,8865
1314FURANOWALL TYPEFIXED SPEEDUNFX-38-R410A/UNCX-38-R410A38,00012.4535,2935
1315FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-38-R410A/UNCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1316FURANOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-40-R410A/UNCX-40-R410A40,30012.7636,5205
1317FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFB-09-AX/FUCB-09-AX9,10013.617,7315
1318FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-09-R32/FUCW-09-R329,20013.278,0175
1319FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-09-R410A/FUCW-09-R410A9,40013.388,1245
1320FUSIONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFUFR-12-VA/FUCR-12-VA12,70015.229,6495
1321FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFB-12-AX/FUCB-12-AX13,00013.5111,1275
1322FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-12-AX-R32/FUCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1323FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-12-R410A/FUCW-12-R410A13,10013.0011,6525
1324FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT13R/FUCR13R13,20012.9511,7865
1325FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFV-12/FUCW-12-R3213,20013.7511,1015
1326FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-12-R32/FUCW-12-R3213,20013.7211,1255
1327FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-18-AX-R32/FUCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1328FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-18-R32/FUCW-18-R3218,20013.2015,9435
1329FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFV-18/FUCW-18-R3218,40013.2416,0705
1330FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-18-R410A/FUCW-18-R410A18,40013.1016,2415
1331FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFB-18-AX/FUCB-18-AX19,00013.1716,6825
1332FUSIONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFUFR-18-VA/FUCR-18-VA19,80015.5914,6865
1333FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFB-24-AX/FUCB-24-AX24,60013.3421,3235
1334FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-24-R32/FUCW-24-R3225,10013.6821,2165
1335FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-24-AX-R32/FUCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1336FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFW-24-R410A/FUCW-24-R410A25,20013.1422,1765
1337FUSIONWALL TYPEFIXED SPEEDFUFV-24/FUCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1338FUSIONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFUFR-24-VA/FUCR-24-VA25,90017.4017,2125
1339FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-30/FUCX-30-R410A30,30012.4528,1425
1340FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT30C/FUCR30C30,60012.6128,0605
1341FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT30R-T/FUCR30R-T30,90012.5828,4025
1342FUSIONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFUFR-30-VA/FUCR-30-VA31,00014.6424,4855
1343FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-32-R410A/FUCX-32-R410A32,20012.6629,4105
1344FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-33-R410A/FUCX-33-R410A33,90012.4931,3855
1345FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-33-R410A/FUCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1346FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-36RO-R32/FUCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1347FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT36R-T/FUCR36R-T36,50012.5833,5505
1348FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-36-R410A/FUCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1349FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT36R/FUCR36R36,70012.9032,8975
1350FUSIONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFUFR-36-VA/FUCR-36-VA37,00015.8726,9595
1351FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-36-R410A/FUCX-36-R410A37,10012.6633,8865
1352FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-38-R410A/FUCX-38-R410A38,00012.4535,2935
1353FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-38-R410A/FUCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1354FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT40R-T/FUCR40R-T40,00012.5037,0025
1355FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT40R/FUCR40R40,20012.5836,9515
1356FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-40-R410A/FUCX-40-R410A40,30012.7636,5205
1357FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUDT40C-T/FUCR40C-T40,60012.5237,4975
1358FUSIONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFUFR-40-VA/FUCR-40-VA40,94415.6630,2335
1359FUSIONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUFX-40-R410A/FUCX-40T-R410A40,94412.5937,6055
1360GREEWALL TYPEINVERTERGWC09UB-S6DNA4A/I/GWC09UB-S6DNA4A/O8,91022.694,541 5 ★★★
1361GREEWALL TYPEINVERTERGWC09ACB-K6DNA1C/I/GWC09ACB-K6DNA1C/O8,94916.516,2685
1362GREEWALL TYPEINVERTERGWC09QB-K6DNA1B/I/GWC09QB-K6DNA1B/O9,07818.835,575 5 ★
1363GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC09ACC2-K6NNA3B/I/GWC09ACC2-K6NNA3B/O9,15513.008,1435
1364GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC09YB3-K6NNA1A/I/GWC09YB3-K6NNA1A/O9,37813.208,2155
1365GREEWALL TYPEINVERTERGWC09QB-K6DNA1A/I/GWC09QB-K6DNA1A/O9,38918.875,754 5 ★
1366GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC09ACC-K6NNA1A/I/GWC09ACC-K6NNA1A/O9,40713.967,792 5 ★
1367GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC09YB-K6NNA1A/I/GWC09YB-K6NNA1A/O9,50313.348,2375
1368GREEWALL TYPEINVERTERGWC12ACC-K6DNA1B/I/GWC12ACC-K6DNA1B/O11,74916.628,1745
1369GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC12ACC2-K6NNA3C/I/GWC12ACC2-K6NNA3C/O11,75512.9310,5125
1370GREEWALL TYPEINVERTERGWH12TB-K3DNA1F/I/GWH12TB-K3DNA1F/O12,00020.646,723 5 ★★
1371GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC12ACC-K6NNA1A/I/GWC12ACC-K6NNA1A/O12,03713.6110,2275
1372GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC12YC-K6NNA1A/I/GWC12YC-K6NNA1A/O12,05612.9010,8075
1373GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC12YC3-K6NNA1A/I/GWC12YC3-K6NNA1A/O12,08613.0310,7255
1374GREEWALL TYPEINVERTERGWC12QC-K6DNA1A/I/GWC12QC-K6DNA1A/O12,34817.917,972 5 ★
1375GREEWALL TYPEINVERTERGWC12UB-S6DNA4A/I/GWC12UB-S6DNA4A/O12,48919.247,506 5 ★
1376GREEWALL TYPEINVERTERGWC15ACD-K6DNA1A/I/GWC15ACD-K6DNA1A/O14,53816.5510,1575
1377GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC15QD-K6NNA6A/I/GWC15QD-K6NNA6A/O15,00013.1013,2405
1378GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC15ACC2-K6NNA3A/I/GWC15ACC2-K6NNA3A/O15,68913.0013,9555
1379GREEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERGULD18ZD/A-T(P)/GULD18W/NHA-T(P)16,67217.2611,1695
1380GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC18ACC2-K6NNA3A/I/GWC18ACC2-K6NNA3A/O17,79213.1015,7055
1381GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC18QE-K6NNC6B/I/GWC18QE-K6NNC6B/O18,00013.2715,6855
1382GREECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERGULD18P/A-T(P)/GULD18W/NHA-T(P)18,22017.7111,8965 ★
1383GREEWALL TYPEINVERTERGWC18QD-K6DNA1B/I/GWC18QD-K6DNA1B/O18,23617.9111,774 5 ★
1384GREEWALL TYPEINVERTERGWC18UC-S6DNA4A/I/GWC18UC-S6DNA4A/O18,34619.2411,026 5 ★
1385GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC18YD-K6NNA1A/I/GWC18YD-K6NNA1A/O18,47412.9316,5215
1386GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC18YD3-K6NNA1A/I/GWC18YD3-K6NNA1A/O18,51513.1016,3435
1387GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC18ACC-K6NNA1A/I/GWC18ACC-K6NNA1A/O18,74313.9615,525 5 ★
1388GREECASSETTE TYPEINVERTERGULD18T/A-T(P)/GULD18W/NHA-T(P)18,77219.7211,0075 ★
1389GREEWALL TYPEINVERTERGWC18ACD-K6DNA1E/I/GWC18ACD-K6DNA1E/O19,19516.2813,6345
1390GREEWALL TYPEINVERTERGWC24ACE-K6DNA1E/I/GWC24ACE-K6DNA1E/O23,39516.9915,9225
1391GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC24ACC2-K6NNA3E/I/GWC24ACC2-K6NNA3E/O23,65713.1020,8825
1392GREEWALL TYPEINVERTERGWC24QE-K6DNA1A/I/GWC24QE-K6DNA1A/O24,12418.2215,310 5 ★
1393GREECASSETTE TYPEINVERTERGULD24T/A-T(P)/GULD24W/NHA-T(P)24,18119.5814,2805 ★
1394GREECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERGULD24P/A-T(P)/GULD24W/NHA-T(P)24,54518.6015,2595 ★
1395GREEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERGULD24ZD/A-T(P)/GULD24W/NHA-T(P)24,66217.8415,9855 ★
1396GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC24YE-K6NNA1A/I/GWC24YE-K6NNA1A/O24,83712.9022,2635
1397GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC24YE3-K6NNA1A/I/GWC24YE3-K6NNA1A/O25,00012.9722,2885
1398GREEWALL TYPEFIXED SPEEDGWC24ACC-K6NNA1A/I/GWC24ACC-K6NNA1A/O25,45214.3620,495 5 ★
1399GREEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERGULD30ZD/A-T(P)/GULD30W/NHA-T(P)28,82017.9518,5665 ★
1400GREECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERGULD30PH/A-T(P)/GULD30W/NHA-T(P)28,97717.2019,4815 ★
1401GREECASSETTE TYPEINVERTERGULD30T/A-T(P)/GULD30W/NHA-T(P)29,70218.3218,7475 ★
1402GREECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERGULD36PH/A-T(P)/GULD36W/NHA-T(P)34,78918.5321,7095 ★
1403GREECASSETTE TYPEINVERTERGULD36T/A-T(P)/GULD36W/NHA-T(P)35,31318.1522,4985 ★
1404GREEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERGULD36ZD/A-T(P)/GULD36W/NHA-T(P)35,49019.2421,329 5 ★★
1405GREECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERGULD42PH/A-T(P)/GULD42W/NHA-T(P)39,77318.3225,1045 ★
1406GREEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERGULD42ZD/A-T(P)/GULD42W/NHA-T(P)40,90118.6625,3455 ★
1407GREECASSETTE TYPEINVERTERGULD42T/A-T(P)/GULD42W/NHA-T(P)40,94418.0826,1865 ★
1408HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VIP03TF/HSU-10VIP03TC8,97520.645,028 5 ★★
1409HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-09CTB03TF/HSU-09CTB03TC9,34013.488,0125
1410HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-09VNS03T(H)F/HSU-09VNS03T(H)C9,37416.076,7455
1411HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-09VNS03T(N)F/HSU-09VNS03T(N)C9,37416.076,7455
1412HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-09VNS03TF/HSU-09VNS03TC9,37416.076,7455
1413HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VFB03TF/HSU-10VFB03TC9,46218.665,863 5 ★
1414HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VFB03T(H)F/HSU-10VFB03T(H)C9,48918.705,868 5 ★
1415HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VFB03T(N)F/HSU-10VFB03T(N)C9,48918.705,868 5 ★
1416HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VNR03T(H)F/HSU-10VNR03T(H)C9,48918.705,868 5 ★
1417HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VNR03T(N)F/HSU-10VNR03T(N)C9,48918.705,868 5 ★
1418HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VDA03TF/HSU-10VDA03TC9,69223.884,693 5 ★★★
1419HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VNR03TF/HSU-10VNR03TC9,88318.876,056 5 ★
1420HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-10CTC03TF/HSU-10CTC03TC10,04212.938,9805
1421HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-10CTR03T(H)F/HSU-10CTR03T(H)C10,04612.909,0055
1422HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-10CTR03T(N)F/HSU-10CTR03T(N)C10,04612.909,0055
1423HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-10CTR03T(V)F/HSU-10CTR03T(V)C10,15813.009,0355
1424HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-10VFA03TF/HSU-10VFA03TC10,31121.395,574 5 ★★
1425HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-12VNS03T(H)F/HSU-12VNS03T(H)C11,56815.708,5205
1426HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-12VNS03T(N)F/HSU-12VNS03T(N)C11,56815.708,5205
1427HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-12VNS03T(S)F/HSU-12VNS03T(S)C11,56815.708,5205
1428HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-12VNS03TF/HSU-12VNS03TC11,56815.708,5205
1429HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-12CTB03TF/HSU-12CTB03TC11,81613.0010,5105
1430HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VDA03TF/HSU-13VDA03TC12,02023.136,009 5 ★★★
1431HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VIP03TF/HSU-13VIP03TC12,03121.026,618 5 ★★
1432HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VNR03TF/HSU-13VNR03TC12,23517.817,944 5 ★
1433HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-13CTR03T(V)F/HSU-13CTR03T(V)C12,45413.0711,0185
1434HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VFB03TF/HSU-13VFB03TC12,50018.327,890 5 ★
1435HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-13CTC03TF/HSU-13CTC03TC12,59713.1011,1195
1436HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-13CTR03T(H)F/HSU-13CTR03T(H)C12,61113.2011,0475
1437HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-13CTR03T(N)F/HSU-13CTR03T(N)C12,61113.2011,0475
1438HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VFA03TF/HSU-13VFA03TC12,64221.156,912 5 ★★
1439HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VFB03T(H)F/HSU-13VFB03T(H)C12,67318.607,879 5 ★
1440HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VFB03T(N)F/HSU-13VFB03T(N)C12,67318.607,879 5 ★
1441HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VNR03T(H)F/HSU-13VNR03T(H)C12,67318.607,879 5 ★
1442HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-13VNR03T(N)F/HSU-13VNR03T(N)C12,67318.607,879 5 ★
1443HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-13CS410AF/HCFU-13CS410AC13,17013.3411,4165
1444HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-13CSR32F/HCFI-13CSR32C13,25121.777,038 5 ★★
1445HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-15VNS03T(H)F/HSU-15VNS03T(H)C14,97616.5510,4635
1446HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-15VNS03T(N)F/HSU-15VNS03T(N)C14,97616.5510,4635
1447HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-18CSR32F/HCFI-18CSR32C17,67020.689,880 5 ★★
1448HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VIP03TF/HSU-18VIP03TC17,71219.0410,7575 ★
1449HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VNS03T(H)F/HSU-18VNS03T(H)C17,83715.1213,6415
1450HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VNS03T(N)F/HSU-18VNS03T(N)C17,83715.1213,6415
1451HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VNS03TF/HSU-18VNS03TC17,83715.1213,6415
1452HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-18CTR03T(H)F/HSU-18CTR03T(H)C18,21813.4115,7095
1453HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-18CTR03T(N)F/HSU-18CTR03T(N)C18,21813.4115,7095
1454HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VNR03TF/HSU-18VNR03TC18,31318.2211,622 5 ★
1455HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VFB03TF/HSU-18VFB03TC18,34218.5311,446 5 ★
1456HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-18CTB03TF/HSU-18CTB03TC18,50013.5515,7875
1457HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-18CTC03TF/HSU-18CTC03TC18,50013.5515,7875
1458HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-18CS410AF/HCFU-18CS410AC18,70313.0016,6365
1459HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-18CTR03T(V)F/HSU-18CTR03T(V)C18,83113.2016,4965
1460HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VFB03T(H)F/HSU-18VFB03T(H)C19,18418.3212,109 5 ★
1461HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VFB03T(N)F/HSU-18VFB03T(N)C19,18418.3212,109 5 ★
1462HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VNR03T(H)F/HSU-18VNR03T(H)C19,18418.3212,109 5 ★
1463HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VNR03T(N)F/HSU-18VNR03T(N)C19,18418.3212,109 5 ★
1464HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-18VFA03TF/HSU-18VFA03TC19,47822.3510,077 5 ★★
1465HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VFA03TF/HSU-24VFA03TC23,52520.5413,244 5 ★★
1466HAIERFLOOR STANDING TYPEINVERTERHPU-24FVP03TF/HPU-24FVP03TC23,59018.6314,6425 ★
1467HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VNS03T(H)F/HSU-24VNS03T(H)C23,85416.9916,2355
1468HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VNS03T(N)F/HSU-24VNS03T(N)C23,85416.9916,2355
1469HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VNS03TF/HSU-24VNS03TC23,85416.9916,2355
1470HAIERFLOOR STANDING TYPEINVERTERHPU-24FSG03TF/HPU-24FSG03TC23,91520.8113,289 5 ★★
1471HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-24CTR03T(H)F/HSU-24CTR03T(H)C24,21913.9620,061 5 ★
1472HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-24CTR03T(N)F/HSU-24CTR03T(N)C24,21913.9620,061 5 ★
1473HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-24CTB03TF/HSU-24CTB03TC24,40013.9020,2985 ★
1474HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-24CTC03TF/HSU-24CTC03TC24,40013.9020,2985 ★
1475HAIERWALL TYPEFIXED SPEEDHSU-24CTR03T(V)F/HSU-24CTR03T(V)C24,63214.3319,876 5 ★
1476HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VNR03TF/HSU-24VNR03TC24,78219.6214,605 5 ★
1477HAIERFLOOR STANDING TYPEINVERTERHPU-24FST03TF/HPU-24FST03TC24,80420.4414,032 5 ★★
1478HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VFB03TF/HSU-24VFB03TC25,11819.7214,728 5 ★
1479HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-25CS410AF/HCFU-25CS410AC25,30212.9722,5585
1480HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-25CSR32F/HCFI-25CSR32C25,41419.4815,0865 ★
1481HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VFB03T(H)F/HSU-24VFB03T(H)C26,21219.0015,952 5 ★
1482HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VFB03T(N)F/HSU-24VFB03T(N)C26,21219.0015,952 5 ★
1483HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VNR03T(H)F/HSU-24VNR03T(H)C26,21219.0015,952 5 ★
1484HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-24VNR03T(N)F/HSU-24VNR03T(N)C26,21219.0015,952 5 ★
1485HAIERWALL TYPEINVERTERHSU-28VNH03TF/HSU-28VNH03TC28,50017.5018,8325 ★
1486HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-30DSR32F/HCFI-30DSR32C29,34820.6116,466 5 ★★
1487HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-30CSR32F/HCFI-30CSR32C30,62917.1620,6395 ★
1488HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-30CS410AF/HCFU-30CS410AC31,30112.6228,6805
1489HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-36DTR32F/HCFI-36DTR32C34,27417.2323,0025 ★
1490HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-36DSR32F/HCFI-36DSR32C35,72718.1222,7995 ★
1491HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-36CSR32F/HCFI-36CSR32C35,74816.6824,7825 ★
1492HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-36CS410AF/HCFU-36CS410AC36,06712.4533,4985
1493HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-36CTR32F/HCFI-36CTR32C36,20716.8624,8325 ★
1494HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-36CT410AF/HCFU-36CT410AC36,53413.2731,8355
1495HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-40CS410AF/HCFU-40CS410AC40,53612.5937,2305
1496HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-40CTR32F/HCFI-40CTR32C40,79816.7928,0975 ★
1497HAIERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHCFI-40CSR32F/HCFI-40CSR32C40,94417.3727,2565 ★
1498HAIERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHCFU-40CT410AF/HCFU-40CT410AC40,94412.5637,6955
1499HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFB-09-AX/HICB-09-AX9,10013.617,7315
1500HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-09-R32/HICW-09-R329,20013.278,0175
1501HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-09-R410A/HICW-09-R410A9,40013.388,1245
1502HICLASSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHIFR-12-VA/HICR-12-VA12,70015.229,6495
1503HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFB-12-AX/HICB-12-AX13,00013.5111,1275
1504HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-12-AX-R32/HICW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1505HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-12-R410A/HICW-12-R410A13,10013.0011,6525
1506HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV13R/HIAKC13R13,20012.9511,7865
1507HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFV-12/HICW-12-R3213,20013.7511,1015
1508HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-12-R32/HICW-12-R3213,20013.7211,1255
1509HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-18-AX-R32/HICW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1510HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-18-R32/HICW-18-R3218,20013.2015,9435
1511HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFV-18/HICW-18-R3218,40013.2416,0705
1512HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-18-R410A/HICW-18-R410A18,40013.1016,2415
1513HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFB-18-AX/HICB-18-AX19,00013.1716,6825
1514HICLASSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHIFR-18-VA/HICR-18-VA19,80015.5914,6865
1515HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFB-24-AX/HICB-24-AX24,60013.3421,3235
1516HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-24-R32/HICW-24-R3225,10013.6821,2165
1517HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-24-AX-R32/HICW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1518HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFW-24-R410A/HICW-24-R410A25,20013.1422,1765
1519HICLASSWALL TYPEFIXED SPEEDHIFV-24/HICW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1520HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-30/HICX-30-R410A30,30012.4528,1425
1521HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV30C/HIAKC30C30,60012.6128,0605
1522HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV30R-T/HIAKC30R-T30,90012.5828,4025
1523HICLASSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHIFR-30-VA/HICR-30-VA31,00014.6424,4855
1524HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-32-R410A/HICX-32-R410A32,20012.6629,4105
1525HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-33-R410A/HICX-33-R410A33,90012.4931,3855
1526HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-33-R410A/HICX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1527HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-36RO-R32/HICX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1528HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV36R-T/HIAKC36R-T36,50012.5833,5505
1529HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-36-R410A/HICX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1530HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV36R/HIAKC36R36,70012.9032,8975
1531HICLASSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHIFR-36-VA/HICR-36-VA37,00015.8726,9595
1532HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-36-R410A/HICX-36-R410A37,10012.6633,8865
1533HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-38-R410A/HICX-38-R410A38,00012.4535,2935
1534HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-38-R410A/HICX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1535HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV40R-T/HIAKC40R-T40,00012.5037,0025
1536HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV40R/HIAKC40R40,20012.5836,9515
1537HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-40-R410A/HICX-40-R410A40,30012.7636,5205
1538HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHICRV40C-T/HIAKC40C-T40,60012.5237,4975
1539HICLASSFLOOR/CEILING TYPEINVERTERHIFR-40-VA/HICR-40-VA40,94415.6630,2335
1540HICLASSFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDHIFX-40-R410A/HICX-40T-R410A40,94412.5937,6055
1541HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-10TR4RYEDA00/AS-10TR4RYE009,50018.605,9065 ★
1542HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-10TR4RYEDB00/AS-10TR4RYE009,50018.605,9065 ★
1543HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-10TR4RYEDE00/AS-10TR4RYE009,50018.605,9065 ★
1544HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-10TR4RYEDG00/AS-10TR4RYE009,50018.605,9065 ★
1545HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-10TR4RYEDK00/AS-10TR4RYE009,50018.605,9065 ★
1546HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-10TR4RYETD00/AS-10TR4RYE009,50018.605,9065 ★
1547HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-10TR4RYETG00/AS-10TR4RYE009,50018.605,9065 ★
1548HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-10TR4RYETR00/AS-10TR4RYE009,50018.605,9065 ★
1549HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-10TR4RYETU00/AS-10TR4RYE009,50018.605,9065 ★
1550HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-10TR4RYETV00/AS-10TR4RYE009,50018.605,9065 ★
1551HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-10TR4RYRCA00/AS-10TR4RYR009,50016.246,7645
1552HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-10TR4RYRCB00/AS-10TR4RYR009,50016.246,7645
1553HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-10TR4RYRCD00/AS-10TR4RYR009,50016.246,7645
1554HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-10TR4RYRCE00/AS-10TR4RYR009,50016.246,7645
1555HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-10TR4RYRKA00/AS-10TR4RYR009,50016.246,7645
1556HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-10TR4RYRKB00/AS-10TR4RYR009,50016.246,7645
1557HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-10TR4RYRKG00/AS-10TR4RYR009,50016.246,7645
1558HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-12TR4RYRCA01/AS-12TR4RYR0112,00016.008,6725
1559HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-12TR4RYRCB01/AS-12TR4RYR0112,00016.008,6725
1560HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-12TR4RYRCD01/AS-12TR4RYR0112,00016.008,6725
1561HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-12TR4RYRCE01/AS-12TR4RYR0112,00016.008,6725
1562HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-12TR4RYRKA01/AS-12TR4RYR0112,00016.008,6725
1563HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-12TR4RYRKB01/AS-12TR4RYR0112,00016.008,6725
1564HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-12TR4RYRKG01/AS-12TR4RYR0112,00016.008,6725
1565HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-13TR4RYRKA02/AS-13TR4RYR0212,00016.008,6725
1566HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-13TR4RYETG00/AS-13TR4RYE0012,20017.338,1405
1567HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-13TR4RYETR00/AS-13TR4RYE0012,20017.338,1405
1568HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-18TR4RGSCA00/AS-18TR4RGS0017,90015.8313,0755
1569HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-18TR4RGSCB00/AS-18TR4RGS0017,90015.8313,0755
1570HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-18TR4RGSCD00/AS-18TR4RGS0017,90015.8313,0755
1571HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-18TR4RGSCE00/AS-18TR4RGS0017,90015.8313,0755
1572HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-18TR4RGSKA00/AS-18TR4RGS0017,90015.8313,0755
1573HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-18TR4RGSKB00/AS-18TR4RGS0017,90015.8313,0755
1574HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-18TR4RGSKG00/AS-18TR4RGS0017,90015.8313,0755
1575HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-18TR4RMATD00/AS-18TR4RMA0118,50017.7812,0315 ★
1576HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-18TR4RMATR01/AS-18TR4RMA0118,50017.7812,0315 ★
1577HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-22TR4RXBTD00/AS-22TR4RXB0023,50018.2214,9145 ★
1578HISENSEWALL TYPEINVERTERAS-24TR4RXBTR00/AS-24TR4RXB0023,50018.2214,9145 ★
1579HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-AJ10CLT/RAC-AJ10CLT8,92022.604,564 5 ★★★
1580HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-DH10CLT/RAC-DH10CLT8,96021.104,910 5 ★★
1581HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-PH10CLT/RAC-PH10CLT9,15016.386,4595
1582HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XH10CKT/RAC-XH10CKT9,15016.386,4595
1583HITACHICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRPIL-B09TNT1NH/RAS-B09TNTBNH19,21218.265,8345 ★
1584HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-AX10CJT/RAC-AX10CJT9,25918.535,778 5 ★
1585HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-DX10CJT/RAC-DX10CJT9,25918.535,778 5 ★
1586HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-KH10CLT/RAC-KH10CLT9,30018.775,7295 ★
1587HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-SH10CKT/RAC-SH10CKT9,40018.775,791 5 ★
1588HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XJ10CKT/RAC-XJ10CKT9,41716.956,4245
1589HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ10CJT/RAC-EJ10CJT9,60013.848,0215
1590HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-YJ10CJT/RAC-YJ10CJT9,60013.848,0215
1591HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EH10CKT/RAC-EH10CKT10,10013.208,8485
1592HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-NH10CLT/RAC-NH10CLT10,20013.208,9355
1593HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ10CKT/RAC-EJ10CKT10,26013.648,6985
1594HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-E10CJT/RAC-E10CJT10,50013.449,0345
1595HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-S10CJT/RAC-S10CJT10,50013.449,0345
1596HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-DH13CLT/RAC-DH13CLT11,83020.706,608 5 ★★
1597HITACHICASSETTE TYPEFIXED SPEEDRCI-B13TNT2NH/RAS-B13TNHNH211,94213.4510,2675
1598HITACHICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRPIL-B13TNT1NH/RAS-B13TNTBNH111,94218.017,6675 ★
1599HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-PH13CLT/RAC-PH13CLT12,00017.338,0075
1600HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XH13CKT/RAC-XH13CKT12,00017.338,0075
1601HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EH13CKT/RAC-EH13CKT12,10013.0010,7635
1602HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XJ13CKT/RAC-XJ13CKT12,16916.648,4565
1603HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-AJ13CLT/RAC-AJ13CLT12,20023.306,055 5 ★★★
1604HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-NH13CLT/RAC-NH13CLT12,20013.0010,8525
1605HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ13CKT/RAC-EJ13CKT12,27013.4210,5725
1606HITACHICASSTTE TYPEINVERTERRCI-B13TNT1NH/RAS-B13TNTBNH112,28319.507,2845 ★
1607HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-KH13CLT/RAC-KH13CLT12,50018.777,7015 ★
1608HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-VX13CJT/RAC-VX13CJT12,71520.787,075 5 ★★
1609HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-SH13CKT/RAC-SH13CKT12,80018.877,844 5 ★
1610HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-E13CJT/RAC-E13CJT12,80613.2011,2185
1611HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-S13CJT/RAC-S13CJT12,80613.2011,2185
1612HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ13CJT/RAC-EJ13CJT12,85013.3811,1055
1613HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-YJ13CJT/RAC-YJ13CJT12,85013.3811,1055
1614HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-AX13CJT/RAC-AX13CJT12,90818.667,999 5 ★
1615HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-DX13CJT/RAC-DX13CJT12,90818.667,999 5 ★
1616HITACHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDRPFC-B13TNT2NH/RAS-B13TNHNH213,30713.5711,3395
1617HITACHIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRPFC-B18TNT1NH/RAS-B18TNTBNH117,40117.4911,5045
1618HITACHICASSETTE TYPEINVERTERRCI-B18TNT1NH/RAS-B18TNTBNH118,08317.3512,0525
1619HITACHICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRPIL-B18TNT1NH/RAS-B18TNTBNH118,08317.5011,9485 ★
1620HITACHICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDRPIM-B18VNT4NH/RAS-B18VNTWNH418,08412.8716,2485
1621HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-DH18CLT/RAC-DH18CLT18,09021.009,961 5 ★★
1622HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-PH18CLT/RAC-PH18CLT18,10018.1011,5635 ★
1623HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-SH18CKT/RAC-SH18CKT18,10018.0811,576 5 ★
1624HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XH18CKT/RAC-XH18CKT18,10018.0811,576 5 ★
1625HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-KH18CLT/RAC-KH18CLT18,15018.1011,5955 ★
1626HITACHICASSETTE TYPEFIXED SPEEDRCI-B18TNT2NH/RAS-B18TNHNH218,42514.3714,8265 ★
1627HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-AJ18CLT/RAC-AJ18CLT18,44023.309,151 5 ★★★
1628HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XJ18CKT/RAC-XJ18CKT18,73118.5611,6705 ★
1629HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-AX18CJT/RAC-AX18CJT18,88120.1610,830 5 ★★
1630HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-DX18CJT/RAC-DX18CJT18,88120.1610,830 5 ★★
1631HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-VX18CJT/RAC-VX18CJT18,88120.1610,830 5 ★★
1632HITACHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDRPFC-B18TNT2NH/RAS-B18TNHNH219,10713.2516,6755
1633HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EH18CKT/RAC-EH18CKT20,10013.1017,7425
1634HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-NH18CLT/RAC-NH18CLT20,10013.1317,7015
1635HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-E18CJT/RAC-E18CJT20,10913.3417,4315
1636HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-S18CJT/RAC-S18CJT20,10913.3417,4315
1637HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ18CJT/RAC-EJ18CJT20,40013.3817,6305
1638HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-YJ18CJT/RAC-YJ18CJT20,40013.3817,6305
1639HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ18CKT/RAC-EJ18CKT20,60013.4617,6975
1640HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-AJ24CLT/RAC-AJ24CLT22,03020.8012,247 5 ★★
1641HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-DH24CLT/RAC-DH24CLT22,03020.8012,247 5 ★★
1642HITACHICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRPIM-B24TNT1NH/RAS-B24TNTBNH122,17816.5015,5425
1643HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-PH24CLT/RAC-PH24CLT22,60018.3014,2805 ★
1644HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-DX24CJT/RAC-DX24CJT23,00019.6513,535 5 ★
1645HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EH24CKT/RAC-EH24CKT23,00013.0020,4585
1646HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-KH24CLT/RAC-KH24CLT23,00018.5014,3765 ★
1647HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-NH24CLT/RAC-NH24CLT23,00013.0020,4585
1648HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-SH24CKT/RAC-SH24CKT23,00018.2914,541 5 ★
1649HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-VX24CJT/RAC-VX24CJT23,00019.6513,535 5 ★
1650HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XH24CKT/RAC-XH24CKT23,00018.2914,541 5 ★
1651HITACHICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDRPIM-B24VNT4NH/RAS-B24VNTWNH423,54312.8721,1525
1652HITACHIWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-EJ24CKT/RAC-EJ24CKT23,55013.3520,3985
1653HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-XJ24CKT/RAC-XJ24CKT23,62418.9414,4235 ★
1654HITACHICASSETTE TYPEFIXED SPEEDRCI-B24TNT2NH/RAS-B24TNHNH223,88413.5920,3225
1655HITACHIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRPFC-B24TNT1NH/RAS-B24TNTBNH124,22515.6817,8655
1656HITACHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDRPFC-B24TNT2NH/RAS-B24TNHNH224,22513.4020,9045
1657HITACHICASSETTE TYPEINVERTERRCI-B24TNT1NH/RAS-B24TNTBNH125,59018.6215,8925 ★
1658HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-X30HGT/RAC-X30HGT28,14617.8818,202 5 ★
1659HITACHIWALL TYPEINVERTERRAS-PH30HLT/RAC-PH30HLT28,24019.0017,187 5 ★★
1660HITACHICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDRPIH-B30VNT4NH/RAS-B30VNTWNH429,34313.3925,3405
1661HITACHICASSETTE TYPEFIXED SPEEDRCI-B30TNT2NH/RAS-B30TNHNH230,02613.3925,9305
1662HITACHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDRPFC-B30TNT2NH/RAS-B30TNHNH230,02612.6827,3815
1663HITACHIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRPFC-B30TNT1NH/RAS-B30TNTBNH130,70816.4921,5335
1664HITACHICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRPIH-B36TNT1NH/RAS-B36TNTBNH133,77817.5522,2555 ★
1665HITACHICASSETTE TYPEINVERTERRCI-B36TNT1NH/RAS-B36TNTBNH134,46116.4924,1655
1666HITACHICASSETTE TYPEFIXED SPEEDRCI-B36TNT2NH/RAS-B36TNHMH234,80213.2630,3495
1667HITACHICASSETTE TYPEFIXED SPEEDRCI-B36TNT2NH/RAS-B36TNHNH234,80212.9031,1965
1668HITACHIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRPFC-B36TNT1NH/RAS-B36TNTBNH134,80216.4924,4045
1669HITACHICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDRPIH-B36VNT4NH/RAS-B36VNTWNH434,80212.9431,0995
1670HITACHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDRPFC-B36TNT2NH/RAS-B36TNHNH235,14412.8431,6495
1671HITACHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDRPFC-B36TNT2NH/RAS-B36TNHMH235,48513.5230,3495 ★
1672KENTWALL TYPEFIXED SPEED2FWT-12C/2KKC-12C12,50013.0011,1185
1673KENTWALL TYPEFIXED SPEED2FWT-18C/2KKC-18C18,00013.0016,0115
1674KENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED3FDT-18/3KKC-18A18,00013.0016,0115
1675KENTWALL TYPEFIXED SPEED2FWT-24C/2KKC-24C24,00013.0021,3475
1676KENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED3FDT-25/3KKC-25A25,00012.8522,4965
1677KENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED3FDT-36/3KKC-36A/22036,50012.4533,9005
1678KENTFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEED3FDT-40/3KKC2P-40A/38040,00012.5536,8555
1679KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-09-AX/UNCB-09-AX9,10013.617,7315
1680KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-09-R32/DAICW-09-R329,20013.278,0175
1681KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-09-R410A/DAICW-09-R410A9,40013.388,1245
1682KINDAIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDAIFR-12-VA/DAICR-12-VA12,70015.229,6495
1683KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-12-AX/UNCB-12-AX13,00013.5111,1275
1684KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-12-AX-R32/DAICW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1685KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-12-R410A/DAICW-12-R410A13,10013.0011,6525
1686KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD13R/KINA13R13,20012.9511,7865
1687KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFV-12/DAICW-12-R3213,20013.7511,1015
1688KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-12-R32/DAICW-12-R3213,20013.7211,1255
1689KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-18-AX-R32/DAICW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1690KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-18-R32/DAICW-18-R3218,20013.2015,9435
1691KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFV-18/DAICW-18-R3218,40013.2416,0705
1692KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFV-18/DAICW-18-R32 18,40013.2416,0705
1693KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-18-R410A/DAICW-18-R410A18,40013.1016,2415
1694KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-18-AX/UNCB-18-AX19,00013.1716,6825
1695KINDAIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDAIFR-18-VA/DAICR-18-VA19,80015.5914,6865
1696KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-24-R32/DAICW-24-R3225,10013.6821,2165
1697KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-24-AX-R32/DAICW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1698KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFW-24-R410A/DAICW-24-R410A25,20013.1422,1765
1699KINDAIWALL TYPEFIXED SPEEDKINFV-24/DAICW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1700KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-30/DAICX-30-R410A30,30012.4528,1425
1701KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-30/DAIICX-30-R410A30,30012.4528,1425
1702KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD30C/KINA30C30,60012.6128,0605
1703KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD30R-T/KINA30R-T30,90012.5828,4025
1704KINDAIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDAIFR-30-VA/DAICR-30-VA31,00014.6424,4855
1705KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-32-R410A/DAICX-32-R410A32,20012.6629,4105
1706KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-33-R410A/DAICX-33-R410A33,90012.4931,3855
1707KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-33-R410A/DAICX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1708KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-36RO-R32/DAICX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1709KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD36R-T/KINA36R-T36,50012.5833,5505
1710KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-36-R410A/DAICX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1711KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD36R/KINA36R36,70012.9032,8975
1712KINDAIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDAIFR-36-VA/DAICR-36-VA37,00015.8726,9595
1713KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-36-R410A/DAICX-36-R410A37,10012.6633,8865
1714KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-38-R410A/DAICX-38-R410A38,00012.4535,2935
1715KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-38-R410A/DAICX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1716KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD40R-T/KINA40R-T40,00012.5037,0025
1717KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD40R/KINA40R40,20012.5836,9515
1718KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-40-R410A/DAICX-40-R410A40,30012.7636,5205
1719KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKICD40C-T/KINA40C-T40,60012.5237,4975
1720KINDAIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDAIFR-40-VA/DAICR-40-VA40,94415.6630,2335
1721KINDAIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKINFX-40-R410A/DAICX-40T-R410A40,94412.5937,6055
1722KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-09-R32/KICW-09-R329,20013.278,0175
1723KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-09-R410A/KICW-09-R410A9,40013.388,1245
1724KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-12-AX-R32/KICW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
1725KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-12-R410A/KICW-12-R410A13,10013.0011,6525
1726KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFV-12/KICW-12-R3213,20013.7511,1015
1727KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-12-R32/KICW-12-R3213,20013.7211,1255
1728KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-18-AX-R32/KICW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
1729KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-18-R32/KICW-18-R3218,20013.2015,9435
1730KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFV-18/KICW-18-R3218,40013.2416,0705
1731KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-18-R410A/KICW-18-R410A18,40013.1016,2415
1732KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-24-R32/KICW-24-R3225,10013.6821,2165
1733KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-24-AX-R32/KICW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
1734KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFW-24-R410A/KICW-24-R410A25,20013.1422,1765
1735KING COOLWALL TYPEFIXED SPEEDKIFV-24/KICW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
1736KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-30/KICX-30-R410A30,30012.4528,1425
1737KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-32-R410A/KICX-32-R410A32,20012.6629,4105
1738KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-33-R410A/KICX-33-R410A33,90012.4931,3855
1739KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-33-R410A/KICX-33T-R410A34,10012.4531,6715
1740KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-36RO-R32/KICX-36RO-R3236,20012.5933,2485
1741KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-36-R410A/KICX-36T-R410A36,50012.6233,4435
1742KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-36-R410A/KICX-36-R410A37,10012.6633,8865
1743KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-38-R410A/KICX-38-R410A38,00012.4535,2935
1744KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-38-R410A/KICX-38T-R410A38,30012.5635,2605
1745KING COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDKIFX-40-R410A/KICX-40-R410A40,30012.7636,5205
1746LGWALL TYPEINVERTERIL10R1N/IL10R1U8,90018.905,4455 ★
1747LGWALL TYPEINVERTERHT10RN/HT10RU9,20016.506,4475
1748LGWALL TYPEINVERTERIG10RN/IG10RU9,20018.005,910 5 ★
1749LGWALL TYPEINVERTERIJ10RN/IJ10RU9,20018.005,910 5 ★
1750LGWALL TYPEINVERTERIK10RN/IK10RU9,20018.005,910 5 ★
1751LGWALL TYPEINVERTERIQ10RN/IQ10RU9,20018.005,910 5 ★
1752LGWALL TYPEINVERTERIT10RN/IT10RU9,20018.005,910 5 ★
1753LGWALL TYPEINVERTERIV10RN/IV10RU9,20018.005,910 5 ★
1754LGWALL TYPEINVERTERIZ10RN/IZ10RU9,20018.005,9105 ★
1755LGWALL TYPEINVERTERID10CN/ID10CU9,40022.454,842 5 ★★
1756LGWALL TYPEINVERTERIW10RN/IW10RU9,40022.204,896 5 ★★
1757LGWALL TYPEINVERTERATNQ12GULA1/ATUQ12GULA110,23016.827,0335
1758LGWALL TYPEINVERTERIL13R1N/IL13R1U11,30019.506,7015 ★
1759LGWALL TYPEINVERTERHT13RN/HT13RU12,00016.508,4105
1760LGWALL TYPEINVERTERIG13RN/IG13RU12,00018.007,709 5 ★
1761LGWALL TYPEINVERTERIH13RN/IH13RU12,00023.205,981 5 ★★★
1762LGWALL TYPEINVERTERIJ13RN/IJ13RU12,00018.007,709 5 ★
1763LGWALL TYPEINVERTERIK13RN/IK13RU12,00018.007,709 5 ★
1764LGWALL TYPEINVERTERIL13RN/IL13RU12,00019.457,134 5 ★
1765LGWALL TYPEINVERTERIQ13RN/IQ13RU12,00018.007,709 5 ★
1766LGWALL TYPEINVERTERIT13RN/IT13RU12,00018.007,709 5 ★
1767LGWALL TYPEINVERTERIV13RN/IV13RU12,00018.007,709 5 ★
1768LGWALL TYPEINVERTERIW13RN/IW13RU12,00021.206,545 5 ★★
1769LGWALL TYPEINVERTERIZ13RN/IZ13RU12,00018.007,7095 ★
1770LGWALL TYPEINVERTERID13CN/ID13CU12,20022.106,383 5 ★★
1771LGWALL TYPEINVERTERIK15RN/IK15RU14,60018.808,980 5 ★
1772LGCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERABNQ18GL2A2/ABUQ18GL2A216,35016.9211,1745
1773LGWALL TYPEINVERTERATNQ18GTLA1/ATUQ18GTLA116,70017.2611,1885
1774LGWALL TYPEINVERTER IV18R1N/IV18R1U18,00018.0011,563 5 ★
1775LGWALL TYPEINVERTERIG18RN/IG18RU18,00018.0011,563 5 ★
1776LGWALL TYPEINVERTERIJ18R1N/IJ18R1U18,00018.0011,563 5 ★
1777LGWALL TYPEINVERTERIK18R1N/IK18R1U18,00018.0011,563 5 ★
1778LGWALL TYPEINVERTERIL18RN/IL18RU18,00019.8610,480 5 ★
1779LGWALL TYPEINVERTERIQ18R1N/IQ18R1U18,00018.0011,563 5 ★
1780LGWALL TYPEINVERTERIT18RN/IT18RU18,00018.0011,563 5 ★
1781LGWALL TYPEINVERTERIW18RN/IW18RU18,00020.4010,203 5 ★★
1782LGWALL TYPEINVERTERIZ18RN/IZ18RU18,00018.0011,5635 ★
1783LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE718,20019.1410,9955 ★
1784LGFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAVNQ18GM1A1/AVUQ18GM1A118,20019.5010,792 5 ★
1785LGWALL TYPEINVERTERID18CN/ID18CU18,20020.4010,316 5 ★★
1786LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE618,43018.1211,761 5 ★
1787LGWALL TYPEINVERTERATNQ24GTLA1/ATUQ24GTLA119,80016.0414,2745
1788LGWALL TYPEINVERTERID24CN/ID24CU21,60019.9512,520 5 ★
1789LGWALL TYPEINVERTERIG24RN/IG24RU21,60019.9512,520 5 ★
1790LGWALL TYPEINVERTERIJ24RN/IJ24RU21,60019.9512,520 5 ★
1791LGWALL TYPEINVERTERIK24RN/IK24RU21,60019.9512,520 5 ★
1792LGWALL TYPEINVERTERIQ24RN/IQ24RU21,60019.9512,520 5 ★
1793LGWALL TYPEINVERTERIT24RN/IT24RU21,60019.9512,520 5 ★
1794LGWALL TYPEINVERTERIV24RN/IV24RU21,60019.9512,520 5 ★
1795LGWALL TYPEINVERTERIZ24RN/IZ24RU21,60019.9512,5205 ★
1796LGCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERABNQ24GL3A2/ABUQ24GL3A222,15016.1115,8995
1797LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE724,00018.4215,0665 ★
1798LGFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAVNQ24GM1A1/AVUQ24GM1A124,20019.5014,350 5 ★
1799LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ24GPLE6/ATUQ24GPLE625,20018.0016,188 5 ★
1800LGWALL TYPEINVERTERIK30RN/IK30RU28,30019.9616,395 5 ★★
1801LGWALL TYPEINVERTERIK30R1N/IK30R1U28,32020.0116,365 5 ★★
1802LGFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAVNQ30GM1A1/AVUQ30GM1A130,00018.5018,751 5 ★
1803LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE733,00018.2020,9665 ★
1804LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ30LNLE6/ATUQ30LNLE633,87017.7422,077 5 ★
1805LGCassette TypeINVERTERATNQ36GNLE7,ABNQ36GM3A4/AUUQ36GH4,AUUQ36LH436,00017.1324,3015 ★
1806LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ36GNLE7/AUUQ36LH436,00017.1324,3015 ★
1807LGFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAVNQ36GM2A1/AVUQ36GM2A136,00018.5022,501 5 ★
1808LGFLOOR/CEILING TYPEINVERTERAVNQ36LM2A1/AVUQ36LM2A136,00018.5022,501 5 ★
1809LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ36LNLE6/ATUQ36LNLE636,12517.5023,870 5 ★
1810LGCASSETTE TYPEINVERTERATNQ36GNLE6/ATUQ36GNLE637,20017.2025,009 5 ★
1811LG WALL TYPEINVERTERID18CN/ID18CU18,20020.4010,316 5 ★★
1812MAVELLWALL TYPEINVERTERMWF-09INV/MWC-09INV9,20018.535,7415 ★
1813MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-09/MWC-099,30013.757,8215
1814MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMVF-09/MVC-099,71413.768,1635
1815MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-12/MWC-1212,30013.3210,6785
1816MAVELLWALL TYPEINVERTERMWF-12INV/MWC-12INV12,70019.357,5895 ★
1817MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMVF-12/MVC-1212,98113.5511,0785
1818MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF013A1/CLC013A113,00013.8110,8855
1819MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF013B1/CLC013B113,00014.1610,6165 ★
1820MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK13BA-MNVKE-RV/KC13BA-RSVKE-SK13,00014.1610,616 5 ★
1821MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-18/MWC-1818,30013.4015,7925
1822MAVELLWALL TYPEINVERTERMWF-18INV/MWC-18INV18,30018.6011,3775 ★
1823MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMVF-18/MVC-1818,48413.6215,6935
1824MAVELLCASSETTE TYPEFIXED SPEEDMVF18CS-1A/MVC18CS-1A18,60013.6215,7915
1825MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF018A1/CLC018A118,76613.0316,6535
1826MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF018B1/CLC018B119,00013.5416,2265
1827MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK18BA-MNVKE-RV/KC18BA-RSVKE-SK19,00013.5416,2235
1828MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMWF-25/MWC-2524,90213.4021,4895
1829MAVELLWALL TYPEINVERTERMWF-25INV/MWC-25INV25,00019.1115,1275 ★
1830MAVELLCASSETTE TYPEFIXED SPEEDMVF24CS-1A/MVC24CS-1A25,10013.8121,0165
1831MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMVF-25/MVC-2525,55813.7221,5405
1832MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF024B1/CLC024B126,00013.6022,1065
1833MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK24BA-MNVKE-RV/KC24BA-RSVKE-SK26,00013.6022,1065
1834MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF024A1/CLC024A126,61413.0923,5105
1835MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF030A1/CLC030A130,70812.6428,0925
1836MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF030B1/CLC030B131,00013.0427,4895
1837MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK30B-MNVLE-RV/KC30B-RSVLE-SK31,00013.0427,4935
1838MAVELLCASSETTE TYPEFIXED SPEEDMVF30CS-1A/MVC30CS-1A32,00013.3827,6555
1839MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF036B3/CLC036B336,10013.3831,1985
1840MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVLE-RY/KC36B-RSYLE-SK36,10013.3831,1985
1841MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMVF36W-3A/MVC36W-3A36,20012.9032,4495
1842MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSK36B-MNVKE-RV/KC36B-RSVKE-SK36,30012.6833,1005
1843MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF036B1/CLC036B136,50013.3731,5675
1844MAVELLCASSETTE TYPEFIXED SPEEDMVF36CS-3A/MVC36CS-3A36,50012.7133,2075
1845MAVELLCASSETTE TYPEFIXED SPEEDMVF36CS-1A/MVC36CS-1A36,80012.8633,0895
1846MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDMVF36W-1A/MVC36W-1A36,80012.8633,0895
1847MAVELLWALL TYPEFIXED SPEEDCLF036A3/CLC036A336,85012.8733,1085
1848MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF036A1/CLC036A137,19112.5834,1855
1849MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF040B3/CLC040B340,00012.8735,9385
1850MAVELLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCLF040A3/CLC040A340,94412.4937,9065
1851MEMORYWALL TYPEFIXED SPEEDFMA9WTS/CMA9WTS9,10013.307,9125
1852MEMORYWALL TYPEFIXED SPEEDFMA12WTS/CMA12WTS12,50013.3110,8605
1853MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA13INV/CMA13INV13,20019.038,021 5 ★
1854MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA13R/CMA13R13,20012.9511,7865
1855MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA13S9/CMA13S913,20012.8511,8785
1856MEMORYWALL TYPEFIXED SPEEDFMA18WTS/CMA18WTS18,20013.1516,0045
1857MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA18S9/CMA18S918,40012.8916,5065
1858MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA18INV/CMA18INV18,50017.4912,2315
1859MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA18R/CMA18R18,50013.1116,3175
1860MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA25S9/CMA25S925,00012.9322,3575
1861MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA25R/CMA25R25,20013.0622,3125
1862MEMORYWALL TYPEFIXED SPEEDFMA25WTS/CMA25WTS25,20013.3121,8935
1863MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA25INV/CMA25INV25,50017.4916,8595
1864MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA30S9S/CMA30S9S30,50012.9427,2555
1865MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA30C/CMA30C30,60012.6128,0605
1866MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA30INV/CMA30INV30,90017.1520,834 5 ★
1867MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA30R-T/CMA30R-T30,90012.5828,4025
1868MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA33INV/CMA33INV33,90017.7122,134 5 ★
1869MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA36-32/CMA36-3236,50013.2631,8295
1870MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA36INV/CMA36INV36,50017.7323,805 5 ★
1871MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA36IV/CMA36IV36,50018.9922,225 5 ★
1872MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA36R-T/CMA36R-T36,50012.5833,5505
1873MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA36R/CMA36R36,70012.9032,8975
1874MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA38R-T/CMA38R-T38,50012.5935,3605
1875MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA38R/CMA38R38,90012.5935,7275
1876MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA40R-T/CMA40R-T40,00012.5037,0025
1877MEMORYFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFMA40INV/CMA40INV40,20016.6827,868 5 ★
1878MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA40R/CMA40R40,20012.5836,9515
1879MEMORYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFMA40C-T/CMA40C-T40,60012.5237,4975
1880MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSAEB-09CRN8-PD6/MOBA30-09CN8-PD68,71114.237,078 5 ★★
1881MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABB-09CRFN8-QE3/MOAA30-09CFN8-QE39,00020.105,178 5 ★★
1882MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABB-09CRFN8-QE3/MOAA30-09CFN8-QE3/MSABB-09CRFN8-QE39,00020.105,178 5 ★★
1883MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSABB-09CRN8-PC6/MOBA30-09CN8-PC69,00012.978,0245
1884MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSAEB-09CRN8-PC6/MOBA30-09CN8-PC69,00014.407,2275 ★
1885MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFB-09CRDN8-QD2/MOAB30-09CDN8-QD29,00016.106,4645
1886MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFB-09CRDN8-QD2/MOAB30-09CDN8-QD2/MSAFB-09CRDN8-QD29,00016.106,4645
1887MIDEAWALL TYPEINVERTERMSMTAU-09HRFN8-QRD6GW/MOB01-09HFN8-QRD6GW9,00020.405,101 5 ★★
1888MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFB-09CRDN8-QC0/MOX130-09CDN8-QC09,37915.057,2065
1889MIDEAWALL TYPEINVERTERMSFAAU-09HRFN8-QRD6GW/MOB01-09HFN8-QRD6GW(A)9,40321.505,057 5 ★★
1890MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAGB-09CRDN8-QD6GA/MOX130-09CDN8-QD6GA9,95616.726,885 5 ★★
1891MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSAEB-12CRN8-PD6/MOBA30-12CN8-PD611,66013.2410,183 5 ★★
1892MIDEAWALL TYPEINVERTERMSFAAU-12HRFN8-QRD6GW/MOB01-12HFN8-QRD6GW(A)11,81820.236,755 5 ★★
1893MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAGB-12CRDN8-QD6GA/MOX130-12CDN8-QD6GA11,94416.078,594 5 ★★
1894MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABB-12CRFN8-QC6/MOBA30-12CFN8-QC612,00020.376,812 5 ★★
1895MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABB-12CRFN8-QC6/MOBA30-12CFN8-QC6/MSABB-12CRFN8-QC612,00020.376,812 5 ★★
1896MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSABB-12CRN8-PC6/MOBA30-12CN8-PC612,00012.9310,7325
1897MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSAEB-12CRN8-PC6/MOBA30-12CN8-PC612,00012.9710,6985
1898MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFB-12CRDN8-QD2/MOAB30-12CDN8-QD212,00015.189,1415
1899MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFB-12CRDN8-QD2/MOAB30-12CDN8-QD2/MSAFB-12CRDN8-QD212,00015.189,1415
1900MIDEAWALL TYPEINVERTERMSMTAU-12HRFN8-QRD6GW/MOB01-12HFN8-QRD6GWC12,00018.667,436 5 ★
1901MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFB-12CRDN8-QC0/MOX130-12CDN8-QC012,30016.588,5785
1902MIDEAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMUE-12CRFN1-PC5/MOCA30-12CFN1-PC512,77418.368,0455 ★
1903MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFC-17CRDN8-QC0/MOB30-17CDN8-QC017,16316.2412,2205
1904MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAGC-18CRDN8-QD0GA/MOX230-18CDN8-QD0GA17,88315.9712,948 5 ★★
1905MIDEACASSETTE TYPEINVERTERCCA3U-18HRFN1-M(C)/MOCA31-18HFN1-MT0W18,00016.9212,3015
1906MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABD-18CRFN8-QC6/MOB31-18CFN8-QC618,00020.1010,355 5 ★★
1907MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABD-18CRFN8-QC6/MOB31-18CFN8-QC6/MSABD-18CRFN8-QC618,00020.1010,355 5 ★★
1908MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSABD-18CRN8-QC5/MOBA31-18CN8-QC518,00013.4415,4865
1909MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSAED-18CRN8-PC6/MOCA30-18CN8-PC618,00012.9016,1355
1910MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFC-18CRDN8-QD0/MOB30-18CDN1-QD018,00015.9713,0335
1911MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFC-18CRDN8-QD0/MOB30-18CDN1-QD0/MSAFC-18CRDN8-QD018,00015.9713,0335
1912MIDEAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMUE-18CRFN1-PC5/MOCA30-18CFN1-PC518,00018.8311,054 5 ★
1913MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSAED-18CRN8-PD6/MOCA30-18CN8-PD618,23413.2415,925 5 ★★
1914MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFC-24CRDN8-QC0/MOB30-24CDN8-QC023,49316.1716,800 5 ★★
1915MIDEACASSETTE TYPEINVERTERMCDU-24HRFN1-M(C)/MOD31-24HFN1-MT0W24,00017.4715,8855
1916MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSABE-24CRN8-PC6/MOD30-24CN8-PC624,00013.3420,8035
1917MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABE-24HRFNX-QC5GW/MOCA30-24HFN8-QC5GW24,00017.9115,4955 ★
1918MIDEAWALL TYPEINVERTERMSABE-24HRFNX-QC5GW/MOCA30-24HFN8-QC5GW/MSABE-24HRFNX-QC5GW24,00017.9115,4955 ★
1919MIDEAWALL TYPEFIXED SPEEDMSAED-24CRN8-PC6/MOD30-24CN8-PC624,00013.3120,8505
1920MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFDU-24HRFNX-QRD0GW/MOCA32-24HFN8-QRD0GW24,00016.0017,3455
1921MIDEAWALL TYPEINVERTERMSAFDU-24HRFNX-QRD0GW/MOCA32-24HFN8-QRD0GW/MSAFDU-24HRFNX-QRD0GW24,00016.0017,3455
1922MIDEAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMUE-24CRFN1-PC5/MOD30-24CFN1-PC524,00019.0014,606 5 ★
1923MIDEAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMUE-30CRFN1-PC2/MOD30-30CFN1-PC230,00017.8419,445 5 ★
1924MIDEACASSETTE TYPEINVERTERMCD-36HRFN1-M(C)/MOD30U-36HFN1-M36,00016.6824,957 5 ★
1925MIDEAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMUE-36CRFN1-PC2/MOD30-36CFN1-SC236,00016.4525,3055
1926MIDEAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMUE-40CRFN1-PC2/MOE30-40CFN1-SC240,00018.1925,428 5 ★
1927MIDEALARWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-09-AX/UNCB-09-AX9,10013.617,7315
1928MIDEALARWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-12-AX/UNCB-12-AX13,00013.5111,1275
1929MIDEALARWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-18-AX/UNCB-18-AX19,00013.1716,6825
1930MITSUBISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT13S9/CM13S913,20012.8511,8785
1931MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GN13VF-T1/MUY-GN13VF-T11,62421.70865 5 ★★
1932MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JP09VF-TH1/MUY-JP09VF-TH18,87118.805,456 5 ★
1933MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JS09VF-TH1/MUY-JS09VF-TH18,87119.005,3995 ★
1934MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-KS09VF-TH1/MUY-KS09VF-TH18,87115.976,4235
1935MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN09VF(B/R/V)-T1/MUZ-LN09VF-T18,87125.624,004 5 ★★★
1936MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN09VFB-T1/MUZ-LN09VF-T18,87125.624,004 5 ★★★
1937MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN09VFR-T1/MUZ-LN09VF-T18,87125.624,004 5 ★★★
1938MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN09VFV-T1/MUZ-LN09VF-T18,87125.624,004 5 ★★★
1939MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-KP09VF-TH1/MUY-KP09VF-TH18,90015.836,5015
1940MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN09VF-T1/MU-GN09VF-T19,21213.228,0585
1941MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN09VF-T2/MU-GN09VF-T29,21213.228,0585
1942MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GN09VF-T1/MUY-GN09VF-T19,21221.594,934 5 ★★
1943MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GR09VF-TH1/MUY-GR09VF-TH19,55421.805,068 5 ★★
1944MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-KP13VF-TH1/MUY-KP13VF-TH112,00017.068,1345
1945MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JP13VF-TH1/MUY-JP13VF-TH112,28318.817,551 5 ★
1946MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JS13VF-TH1/MUY-JS13VF-TH112,28319.007,4755 ★
1947MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-KS13VF-TH1/MUY-KS13VF-TH112,28317.268,2295
1948MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GR13VF-TH1/MUY-GR13VF-TH112,62421.976,644 5 ★★
1949MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN13VF(B/R/V)-T1/MUZ-LN13VF-T112,96722.606,635 5 ★★★
1950MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN13VFB-T1/MUZ-LN13VF-T112,96722.606,635 5 ★★★
1951MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN13VFR-T1/MUZ-LN13VF-T112,96722.606,635 5 ★★★
1952MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN13VFV-T1/MUZ-LN13VF-T112,96722.606,635 5 ★★★
1953MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN13VF-T1/MU-GN13VF-T112,99613.1811,4025
1954MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN13VF-T2/MU-GN13VF-T212,99613.1811,4025
1955MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SM13KAL-TH.TH/SUY-SM13VA-TH.TH13,98923.846,785 5 ★★★
1956MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SM13JAL-TH.TH/SUY-SM13VA-TH.TH13,98921.707,454 5 ★★
1957MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SM13JA-TH.TH/SUY-SM13VA-TH.TH13,98921.707,454 5 ★★
1958MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SM13EA-TH.TH/SUY-SM13VA-TH.TH13,98924.576,584 5 ★★★
1959MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN15VF-T1/MU-GN15VF-T114,33013.3512,4125
1960MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN15VF-T2/MU-GN15VF-T214,33013.3512,4125
1961MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GN15VF-T1/MUY-GN15VF-T114,33019.698,415 5 ★
1962MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GR15VF-TH1/MUY-GR15VF-TH114,33021.467,721 5 ★★
1963MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JP15VF-TH1/MUY-JP15VF-TH114,33018.868,786 5 ★
1964MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JS15VF-TH1/MUY-JS15VF-TH114,33018.978,7355 ★
1965MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-KS15VF-TH1/MUY-KS15VF-TH114,33015.9310,4025
1966MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-KP15VF-TH1/MUY-KP15VF-TH114,40015.8310,5195
1967MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-KP18VF-TH1/MUY-KP18VF-TH117,10015.7312,5705
1968MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GN18VF-T1/MUY-GN18VF-T117,74221.119,718 5 ★★
1969MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GR18VF-TH1/MUY-GR18VF-TH117,74221.199,682 5 ★★
1970MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JP18VF-TH1/MUY-JP18VF-TH117,74217.7311,571 5 ★
1971MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JS18VF-TH1/MUY-JS18VF-TH117,74218.3611,1745 ★
1972MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-KS18VF-TH1/MUY-KS18VF-TH117,74215.9712,8465
1973MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN18VF-T1/MU-GN18VF-T118,08413.0616,0115
1974MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN18VF-T2/MU-GN18VF-T218,08413.0616,0115
1975MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN18VF(B/R/V)-T1/MUZ-LN18VF-T118,08421.279,831 5 ★★
1976MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN18VFB-T1/MUZ-LN18VF-T118,08421.279,831 5 ★★
1977MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN18VFR-T1/MUZ-LN18VF-T118,08421.279,831 5 ★★
1978MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSZ-LN18VFV-T1/MUZ-LN18VF-T118,08421.279,831 5 ★★
1979MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SM18KAL-TH.TH/SUY-SM18VA-TH.TH18,08424.588,507 5 ★★★
1980MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP18KAL.TH-T/SUY-SA18VA.TH-T18,08418.4111,358 5 ★
1981MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP18KAL2.TH-TH/SUY-SA18VA2.TH-TH18,08418.4111,358 5 ★
1982MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SM18JAL-TH.TH/SUY-SM18VA-TH.TH18,08421.239,850 5 ★★
1983MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SM18JA-TH.TH/SUY-SM18VA-TH.TH18,08421.239,850 5 ★★
1984MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP18JA.TH-T/SUY-SA18VA.TH-T18,08417.1412,2005
1985MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP18JA2.TH-TH/SUY-SA18VA2.TH-TH18,08417.1412,2005
1986MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP18JAL2.TH-TH/SUY-SA18VA2.TH-TH18,08417.1412,2005
1987MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SM18EA-TH.TH/SUY-SM18VA-TH.TH18,08423.308,975 5 ★★★
1988MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP18BA.TH-T/SUY-SA18VA.TH-T18,08418.5511,273 5 ★
1989MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP18EA.TH-TH/SUY-SA18VA2.TH-TH18,08419.2510,863 5 ★
1990MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN24VF-T1/MU-GN24VF-T122,51913.3619,4905
1991MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEFIXED SPEEDMS-GN24VF-T2/MU-GN24VF-T222,51913.3619,4905
1992MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GN24VF-T1/MUY-GN24VF-T122,51920.0912,961 5 ★★
1993MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GR24VF-TH1/MUY-GR24VF-TH122,51920.7412,555 5 ★★
1994MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JP24VF-TH1/MUY-JP24VF-TH122,51917.6514,753 5 ★
1995MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-JS24VF-TH1/MUY-JS24VF-TH122,51918.3214,2145 ★
1996MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-KS24VF-TH1/MUY-KS24VF-TH122,51917.0315,2905
1997MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SM24JAL-TH.TH/SUY-SM24VA-TH.TH24,22521.7212,897 5 ★★
1998MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SM24JA-TH.TH/SUY-SM24VA-TH.TH24,22521.7212,897 5 ★★
1999MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP24JA.TH-T/SUY-SA24VA.TH-T24,22518.0015,562 5 ★
2000MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP24JA2.TH-TH/SUY-SA24VA2.TH-TH24,22518.0015,562 5 ★
2001MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP24JAL2.TH-TH/SUY-SA24VA2.TH-TH24,22518.0015,562 5 ★
2002MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SM24EA-TH.TH/SUY-SM24VA-TH.TH24,22523.7411,799 5 ★★★
2003MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP24EA.TH-TH/SUY-SA24VA2.TH-TH24,22519.5914,299 5 ★
2004MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SM24KAL-TH.TH/SUY-SM24VA-TH.TH25,24923.1412,617 5 ★★★
2005MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP24KAL.TH-T/SUY-SA24VA.TH-T25,24919.3315,104 5 ★
2006MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP24KAL2.TH-TH/SUY-SA24VA2.TH-TH25,24919.3315,104 5 ★
2007MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GN30VF-T1/MUY-GN30VF-T127,97818.8517,163 5 ★
2008MITSUBISHI ELECTRICWALL TYPEINVERTERMSY-GR30VF-TH1/MUY-GR30VF-TH127,97818.8717,144 5 ★
2009MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SM30KAL-TH.TH/SUY-SM30VA-TH.TH30,02621.8515,890 5 ★★★
2010MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP30KAL.TH-T/SUY-SA30VA.TH-T30,02618.5118,757 5 ★
2011MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP30KAL2.TH-TH/SUY-SA30VA2.TH-TH30,02618.5118,757 5 ★
2012MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SM30JAL-TH.TH/SUY-SM30VA-TH.TH30,02619.5717,741 5 ★★
2013MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SM30JA-TH.TH/SUY-SM30VA-TH.TH30,02619.5717,741 5 ★★
2014MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP30JA.TH-T/SUY-SA30VA.TH-T30,02617.1720,221 5 ★
2015MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP30JA2.TH-TH/SUY-SA30VA2.TH-TH30,02617.1720,221 5 ★
2016MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP30JAL.TH-T/SUY-SA30VA.TH-T30,02617.1720,221 5 ★
2017MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP30JAL2.TH-TH/SUY-SA30VA2.TH-TH30,02617.1720,221 5 ★
2018MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SM30EA-TH.TH/SUY-SM30VA-TH.TH30,02621.5816,089 5 ★★★
2019MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP30BA.TH-T/SUY-SA30VA.TH-T30,02618.8918,380 5 ★
2020MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP30EA.TH-TH/SUY-SA30VA2.TH-TH30,02619.0418,235 5 ★★
2021MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SM36KAL-TH.TH/PUY-SM36VKA-TH.TH36,16721.6219,343 5 ★★★
2022MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SM36KAL-TH.TH/PUY-SM36YKA-TH.TH36,16721.6219,343 5 ★★★
2023MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP36KAL.TH-T/PUY-SP36YKA.TH-T36,16718.5022,606 5 ★
2024MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP36KAL2.TH-TH/PUY-SP36VKA2.TH-TH36,16719.0521,953 5 ★★
2025MITSUBISHI ELECTRICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP36KAL2.TH-TH/PUY-SP36YKA2.TH-TH36,16719.0521,953 5 ★★
2026MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SM36JAL-TH.TH/PUY-SM36VKA-TH.TH36,16721.0919,830 5 ★★
2027MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SM36JAL-TH.TH/PUY-SM36YKA-TH.TH36,16721.0919,830 5 ★★
2028MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SM36JA-TH.TH/PUY-SM36VKA-TH.TH36,16721.0919,830 5 ★★
2029MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SM36JA-TH.TH/PUY-SM36YKA-TH.TH36,16721.0919,830 5 ★★
2030MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JA.TH-T/PUY-SP36YKA.TH-T36,16716.9024,746 5 ★
2031MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JA.TH-T/SUY-SA36VA.TH-T36,16714.9427,9925
2032MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JA2.TH-TH/PUY-SP36VKA2.TH-TH36,16716.9824,629 5 ★
2033MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JA2.TH-TH/PUY-SP36YKA2.TH-TH36,16716.9824,629 5 ★
2034MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JAL.TH-T/PUY-SP36YKA.TH-T36,16716.9024,746 5 ★
2035MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JAL.TH-T/SUY-SA36VA.TH-T36,16714.9427,9925
2036MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JAL2.TH-TH/PUY-SP36VKA2.TH-TH36,16716.9824,629 5 ★
2037MITSUBISHI ELECTRICCONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP36JAL2.TH-TH/PUY-SP36YKA2.TH-TH36,16716.9824,629 5 ★
2038MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SM36EA-TH.TH/PUY-SM36VKA-TH.TH36,16721.8219,166 5 ★★★
2039MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SM36EA-TH.TH/PUY-SM36YKA-TH.TH36,16721.8219,166 5 ★★★
2040MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP36BA.TH-T/PUY-SP36YKA.TH-T36,16718.5022,606 5 ★
2041MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP36BA.TH-T/SUY-SA36VA.TH-T36,16717.3024,174 5 ★
2042MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP36EA.TH-TH/PUY-SP36VKA2.TH-TH36,16719.4221,535 5 ★★
2043MITSUBISHI ELECTRICCASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP36EA.TH-TH/PUY-SP36YKA2.TH-TH36,16719.4221,535 5 ★★
2044MITSUBISHI ELECTRIC CONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP18JAL.TH-T/SUY-SA18VA.TH-T18,08417.1412,2005
2045MITSUBISHI ELECTRIC CONCEALED/DUCT TYPEINVERTERPEY-SP24JAL.TH-T/SUY-SA24VA.TH-T24,22518.0015,562 5 ★
2046MITSUBISHI ELECTRIC CASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP24BA.TH-T/SUY-SA24VA.TH-T24,22519.3514,476 5 ★
2047MITSUBISHI ELECTRIC CASSETTE TYPEINVERTERPLY-SP24EA.TH-TH/SUY-SA24VA2.TH-TH24,22519.5914,299 5 ★
2048MITSUBISHI ELECTRIC FLOOR/CEILING TYPEINVERTERPCY-SP24KAL.TH-T/SUY-SA24VA.TH-T25,24919.3315,104 5 ★
2049MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK10YVS-W1/SRC10YVS-W18,61024.534,059 5 ★★★
2050MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERDXK10YW-W1/DXC10YW-W18,68319.285,208 5 ★
2051MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK10YW-W1/SRC10YW-W18,68319.285,208 5 ★
2052MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK10YXP-W1/SRC10YXP-W18,72717.645,7215 ★
2053MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK25ZSXS-W1/SRC25ZSXS-W18,77025.693,947 5 ★★★
2054MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDDXK10CVV-W1/DXC10CVV-W19,10113.148,0095
2055MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK10CVV-W1/SRC10CVV-W19,23913.278,0515
2056MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK10CVS-W1/SRC10CVS-W19,44413.518,0835
2057MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK10CVS-W2/SRC10CVS-W29,44413.518,0835
2058MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK10YXS-W1/SRC10YXS-W19,79321.875,178 5 ★★
2059MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERDXK13YW-W1/DXC13YW-W111,09819.556,564 5 ★
2060MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK13YW-W1/SRC13YW-W111,09819.556,564 5 ★
2061MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDDXK13CVV-W1/DXC13CVV-W111,54312.9710,2915
2062MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK13CVV-W1/SRC13CVV-W111,63413.4110,0325
2063MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK13YVS-W1/SRC13YVS-W111,90122.896,012 5 ★★★
2064MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK13CVS-W1/SRC13CVS-W112,03913.7810,1025
2065MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK13CVS-W2/SRC13CVS-W212,03913.7810,1025
2066MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK13YXP-W1/SRC13YXP-W112,06017.038,1895
2067MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK35ZSXS-W1/SRC35ZSXS-W112,10324.675,673 5 ★★★
2068MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK13YXS-W1/SRC13YXS-W112,10621.226,597 5 ★★
2069MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDDXK15CVV-W1/DXC15CVV-W113,79413.0712,2045
2070MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK15CVV-W1/SRC15CVV-W114,45713.2412,6265
2071MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK15YXP-W1/SRC15YXP-W115,19616.6810,5345
2072MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERDXK15YW-W1/DXC15YW-W115,48018.609,624 5 ★
2073MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK15YW-W1/SRC15YW-W115,48018.609,624 5 ★
2074MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK15YXS-W1/SRC15YXS-W116,06921.708,563 5 ★★
2075MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK18YXP-W1/SRC18YXP-W116,55716.8211,3825
2076MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK50ZSXS-W1/SRC50ZSXS-W117,10522.188,917 5 ★★
2077MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERDXK18YW-W1/DXC18YW-W117,27618.8010,626 5 ★
2078MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK18YW-W1/SRC18YW-W117,27618.8010,626 5 ★
2079MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK18CVV-W1/SRC18CVV-W117,30513.8514,448 5 ★
2080MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDDXK18CVV-W1/DXC18CVV-W117,34813.3415,0375
2081MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK18YVS-W1/SRC18YVS-W117,80220.1310,226 5 ★★
2082MITSUBISHI HEAVYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFDE50CRS-S1/FDC50CRS-S118,05413.2315,7795
2083MITSUBISHI HEAVYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFDE50CNVX-S1/FDC50CNVX-S118,25213.4115,7385
2084MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK18YXS-W1/SRC18YXS-W118,39221.339,970 5 ★★
2085MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT50CNVX-S1/FDC50CNVX-S118,85713.9215,664 5 ★
2086MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT50CRS-S1/FDC50CRS-S118,95513.8815,791 5 ★
2087MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK19CVS-W1/SRC19CVS-W119,12715.2914,465 5 ★★
2088MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK60ZSXS-W1/SRC60ZSXS-W120,97720.5111,826 5 ★★
2089MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDDXK24CVV-W1/DXC24CVV-W122,36313.7818,7655
2090MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK24CVV-W1/SRC24CVV-W122,55913.6819,0685
2091MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERDXK24YW-W1/DXC24YW-W123,02120.8812,749 5 ★★
2092MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK24YW-W1/SRC24YW-W123,02120.8812,749 5 ★★
2093MITSUBISHI HEAVYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFDE71CNVX-S1/FDC71CNVX-S123,87113.1421,0065
2094MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEINVERTERSRK24YVS-W1/SRC24YVS-W124,45220.6813,672 5 ★★
2095MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT71CNVX-S1/FDC71CNVX-S124,69313.7820,7215
2096MITSUBISHI HEAVYWALL TYPEFIXED SPEEDSRK25CVS-W1/SRC25CVS-W125,08513.3121,7935
2097MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT71CRS-S1/FDC71CRS-S125,10813.5221,4745
2098MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT100CNV-S1/FDC100CNV-S135,70313.1431,4195
2099MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT100CRS-S1/FDC100CR-S136,15212.6033,1775
2100MITSUBISHI HEAVYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFDE100CNV-S1/FDC100CNV-S136,19513.2031,7075
2101MITSUBISHI HEAVYFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFDE100CSV-S1/FDC100CSV-S136,30113.0032,2895
2102MITSUBISHI HEAVYCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFDT100CSV-S1/FDC100CSV-S136,55713.0732,3425
2103MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-09-AX/UNCB-09-AX9,10013.617,7315
2104MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-09-R32/MSCW-09-R329,20013.278,0175
2105MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-09-R410A/MSCW-09-R410A9,40013.388,1245
2106MITSUIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMSFR-12-VA/MSCR-12-VA12,70015.229,6495
2107MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-12-AX/UNCB-12-AX13,00013.5111,1275
2108MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-12-AX-R32/MSCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
2109MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-12-R410A/MSCW-12-R410A13,10013.0011,6525
2110MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFV-12/MSCW-12-R3213,20013.7511,1015
2111MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-12-R32/MSCW-12-R3213,20013.7211,1255
2112MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-18-AX-R32/MSCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
2113MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-18-R32/MSCW-18-R3218,20013.2015,9435
2114MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFV-18/MSCW-18-R3218,40013.2416,0705
2115MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-18-R410A/MSCW-18-R410A18,40013.1016,2415
2116MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-18-AX/UNFB-18-AX19,00013.1716,6825
2117MITSUIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMSFR-18-VA/MSCR-18-VA19,80015.5914,6865
2118MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-24-R32/MSCW-24-R3225,10013.6821,2165
2119MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-24-AX-R32/MSCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
2120MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFW-24-R410A/MSCW-24-R410A25,20013.1422,1765
2121MITSUIWALL TYPEFIXED SPEEDMSFV-24/MSCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
2122MITSUIFLOOR / CEILING TYPEINVERTERMSFR-24-VA/MSCR-24-VA25,90017.4017,2125
2123MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-30/MSCX-30-R410A30,30012.4528,1425
2124MITSUIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMSFR-30-VA/MSCR-30-VA31,00014.6424,4855
2125MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-32-R410A/MSCX-32-R410A32,20012.6629,4105
2126MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-33-R410A/MSCX-33-R410A33,90012.4931,3855
2127MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-33-R410A/MSCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
2128MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-36RO-R32/MSCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
2129MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-36-R410A/MSCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
2130MITSUIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMSFR-36-VA/MSCR-36-VA37,00015.8726,9595
2131MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-36-R410A/MSCX-36-R410A37,10012.6633,8865
2132MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-38-R410A/MSCX-38-R410A38,00012.4535,2935
2133MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-38-R410A/MSCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
2134MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-40-R410A/MSCX-40-R410A40,30012.7636,5205
2135MITSUIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMSFR-40-VA/MSCR-40-VA40,94415.6630,2335
2136MITSUIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMSFX-40-R410A/MSCX-40T-R410A40,94412.5937,6055
2137MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-10FCT-32R/MU-10CST-32R9,10012.978,1135
2138MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-09-AX/UNCB-09-AX9,10013.617,7315
2139MITSUI CHOFUWALL TYPEINVERTERMS-10INV/MU-10INV9,20018.535,741 5 ★
2140MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-10FCT-32R-A/MU-10CST-32R-A9,71413.768,1635
2141MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-13FCT-32R/MU-13CST-32R12,40013.2710,8055
2142MITSUI CHOFUWALL TYPEINVERTERMS-13INV/MU-13INV12,70019.357,589 5 ★
2143MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-13FCT-32R-A/MU-10CST-32R-A12,98113.5511,0785
2144MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-13FCT-32R-A/MU-13CST-32R-A12,98113.5511,0785
2145MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-12-AX/UNCB-12-AX13,00013.5111,1275
2146MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-18FCT-32R/MU-18CST-32R18,10013.2015,8565
2147MITSUI CHOFUWALL TYPEINVERTERMS-18INV/MU-18INV18,30018.6011,377 5 ★
2148MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-18FCT-32R-A/MU-18CST-32R-A18,48413.6215,6935
2149MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-18-AX/UNCB-18-AX19,00013.1716,6825
2150MITSUI CHOFUWALL TYPEINVERTERMS-25INV/MU-25INV25,00019.1115,127 5 ★
2151MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-25FCT-32R/MU-25CST-32R25,10013.1722,0385
2152MITSUI CHOFUWALL TYPEFIXED SPEEDMS-25FCT-32R-A/MU-25CST-32R-A25,55813.7221,5405
2153MITSUI CHOFUFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMSFR-40-VA/MSCR-40-VA40,94415.6630,2335
2154MITSUSHITAWALL TYPEFIXED SPEEDFT9WTS/CM9WTS9,10013.307,9125
2155MITSUSHITAWALL TYPEFIXED SPEEDFT12WTS/CM12WTS12,50013.3110,8605
2156MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT13INV/CM13INV13,20019.038,021 5 ★
2157MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT13R/CM13R13,20012.9511,7865
2158MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT13S9/CM13S913,20012.8511,8785
2159MITSUSHITAWALL TYPEFIXED SPEEDFT18WTS/CM18WTS18,20013.1516,0045
2160MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT18S9/CM18S918,40012.8916,5065
2161MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT18INV/CM18INV18,50017.4912,2315
2162MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT18R/CM18R18,50013.1116,3175
2163MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT25S9/CM25S925,00012.9322,3575
2164MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT25R/CM25R25,20013.0622,3125
2165MITSUSHITAWALL TYPEFIXED SPEEDFT25WTS/CM25WTS25,20013.3121,8935
2166MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT25INV/CM25INV25,50017.4916,8595
2167MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT30S9S/CM30S9S30,50012.9427,2555
2168MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT30C/CM30C30,60012.6128,0605
2169MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT30INV/CM30INV30,90017.1520,834 5 ★
2170MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT30R-T/CM30R-T30,90012.5828,4025
2171MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT33INV/CM33INV33,90017.7122,134 5 ★
2172MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT36-32/CM36-3236,50013.2631,8295
2173MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT36INV/CM36INV36,50017.7323,805 5 ★
2174MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT36IV/CM36IV36,50018.9922,225 5 ★
2175MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT36R-T/CM36R-T36,50012.5833,5505
2176MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT36R/CM36R36,70012.9032,8975
2177MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT38R-T/CM38R-T38,50012.5935,3605
2178MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT38R/CM38R38,90012.5935,7275
2179MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT40R-T/CM40R-T40,00012.5037,0025
2180MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFT40INV/CM40INV40,20016.6827,868 5 ★
2181MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT40R/CM40R40,20012.5836,9515
2182MITSUSHITAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFT40C-T/CM40C-T40,60012.5237,4975
2183MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-09-R32/UNCW-09-R329,20013.278,0175
2184MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-09-R410A/UNCW-09-R410A9,30013.388,0375
2185MITSUTAWALL TYPEINVERTERUNFA-09-VA/UNCA-09-VA9,60017.716,2685 ★
2186MITSUTAWALL TYPEINVERTERUNFA-12-VA/UNCA-12-VA13,00017.818,4405 ★
2187MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-12-AX-R32/UNCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
2188MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-12-R410A/UNCW-12-R410A13,10013.0011,6525
2189MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFV-12/UNCW-12-R3213,20013.7511,1015
2190MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-12-R32/UNCW-12-R3213,20013.7211,1255
2191MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-18-R410A/UNCW-18-R410A18,10013.1015,9775
2192MITSUTAWALL TYPEINVERTERUNFA-18-VA/UNCA-18-VA18,20017.4712,0465
2193MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-18-AX-R32/UNCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
2194MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-18-R32/UNCW-18-R3218,20013.2015,9435
2195MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFV-18/UNCW-18-R3218,40013.2416,0705
2196MITSUTAWALL TYPEINVERTERUNFA-24-VA/UNCA-24-VA25,10018.0816,0535 ★
2197MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-24-R32/UNCW-24-R3225,10013.6821,2165
2198MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-24-AX-R32/UNCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
2199MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-24-R410A/UNCW-24-R410A25,20013.1422,1765
2200MITSUTAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFV-24/UNCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
2201MITSUTAFLOOR / CEILING TYPEINVERTERUNFR-24-VA/UNCR-24-VA25,90017.4017,2125
2202MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-30/UNCX-30-R410A30,30012.4528,1425
2203MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-32-R410A/UNCX-32-R410A32,20012.6629,4105
2204MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-33-R410A/UNCX-33-R410A33,90012.4931,3855
2205MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-33-R410A/UNCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
2206MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36RO-R32/UNCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
2207MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36-R410A/UNCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
2208MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36-R410A/UNCX-36-R410A37,10012.6633,8865
2209MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-38-R410A/UNCX-38-R410A38,00012.4535,2935
2210MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-38-R410A/UNCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
2211MITSUTAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-40-R410A/UNCX-40-R410A40,30012.7636,5205
2212NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-09-AX/UNCB-09-AX9,10013.617,7315
2213NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-09-R32/NKCW-09-R329,20013.278,0175
2214NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-09-R410A/NKCW-09-R410A9,40013.388,1245
2215NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-12-AX/UNCB-12-AX13,00013.5111,1275
2216NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-12-AX-R32/NKCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
2217NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-12-R410A/NKCW-12-R410A13,10013.0011,6525
2218NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFV-12/NKCW-12-R3213,20013.7511,1015
2219NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-12-R32/NKCW-12-R3213,20013.7211,1255
2220NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-18-AX-R32/NKCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
2221NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-18-R32/NKCW-18-R3218,20013.2015,9435
2222NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFV-18/NKCW-18-R3218,40013.2416,0705
2223NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-18-R410A/NKCW-18-R410A18,40013.1016,2415
2224NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-18-AX/UNCB-18-AX19,00013.1716,6825
2225NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-R32/NKCW-24-R3225,10013.6821,2165
2226NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-AX-R32/NKCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
2227NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-R410A/NKCW-24-R410A25,20013.1422,1765
2228NIKKOKENDOWALL TYPEFIXED SPEEDNKFV-24/NKCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
2229NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-30/NKCX-30-R410A30,30012.4528,1425
2230NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-32-R410A/NKCX-32-R410A32,20012.6629,4105
2231NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-33-R410A/NKCX-33-R410A33,90012.4931,3855
2232NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-33-R410A/NKCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
2233NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-36RO-R32/NKCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
2234NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-36-R410A/NKCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
2235NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-36-R410A/NKCX-36-R410A37,10012.6633,8865
2236NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-38-R410A/NKCX-38-R410A38,00012.4535,2935
2237NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-38-R410A/NKCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
2238NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-40-R410A/NKCX-40-R410A40,30012.7636,5205
2239NIKKOKENDOFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-40-R410A/NKCX-40T-R410A40,94412.5937,6055
2240PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-09-AX/UNCB-09-AX9,10013.617,7315
2241PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-09-R32/PNCW-09-R329,20013.278,0175
2242PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-09-R410A/PNCW-09-R410A9,40013.388,1245
2243PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPNFR-12-VA/PNCR-12-VA12,70015.229,6495
2244PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-12-AX/UNCB-12-AX13,00013.5111,1275
2245PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-12-AX-R32/PNCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
2246PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-12-R410A/PNCW-12-R410A13,10013.0011,6525
2247PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFV-12/PNCW-12-R3213,20013.7511,1015
2248PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-12-R32/PNCW-12-R3213,20013.7211,1255
2249PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-18-AX-R32/PNCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
2250PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-18-R32/PNCW-18-R3218,20013.2015,9435
2251PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFV-18/PNCW-18-R3218,40013.2416,0705
2252PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-18-R410A/PNCW-18-R410A18,40013.1016,2415
2253PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-18-AX/UNCB-18-AX19,00013.1716,6825
2254PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPNFR-18-VA/PNCR-18-VA19,80015.5914,6865
2255PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-24-R32/PNCW-24-R3225,10013.6821,2165
2256PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-24-AX-R32/PNCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
2257PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFW-24-R410A/PNCW-24-R410A25,20013.1422,1765
2258PANABISHIWALL TYPEFIXED SPEEDPNFV-24/PNCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
2259PANABISHIFLOOR / CEILING TYPEINVERTERPNFR-24-VA/PNCR-24-VA25,90017.4017,2125
2260PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-30/PNCX-30-R410A30,30012.4528,1425
2261PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPNFR-30-VA/PNCR-30-VA31,00014.6424,4855
2262PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-32-R410A/PNCX-32-R410A32,20012.6629,4105
2263PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-33-R410A/PNCX-33-R410A33,90012.4931,3855
2264PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-33-R410A/PNCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
2265PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-36RO-R32/PNCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
2266PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-36-R410A/PNCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
2267PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPNFR-36-VA/PNCR-36-VA37,00015.8726,9595
2268PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-36-R410A/PNCX-36-R410A37,10012.6633,8865
2269PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-38-R410A/PNCX-38-R410A38,00012.4535,2935
2270PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-38-R410A/PNCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
2271PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPFAA 40P5/PCA 40P539,00012.4036,3685
2272PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-40-R410A/PNCX-40-R410A40,30012.7636,5205
2273PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPNFR-40-VA/PNCR-40-VA40,94415.6630,2335
2274PANABISHIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPNFX-40-R410A/PNCX-40T-R410A40,94412.5937,6055
2275PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-KU9VKT/CU-KU9VKT8,49019.115,137 5 ★
2276PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU9VKT/CU-PU9VKT8,49019.115,137 5 ★
2277PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-VU9UKT/CU-VU9UKT8,50623.854,124 5 ★★★
2278PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-RU9VKT/CU-RU9VKT8,66717.985,574 5 ★
2279PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU9UKT/CU-PU9UKT8,72818.565,438 5 ★
2280PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-XU9VKT/CU-XU9VKT9,06924.334,310 5 ★★★
2281PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-YN9WKT/CU-YN9WKT9,30514.167,5995 ★
2282PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-YU9VKT/CU-YU9VKT9,51418.805,8525 ★
2283PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN9WKT/CU-PN9WKT9,53213.568,1285
2284PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-KN9UKT/CU-KN9UKT9,63314.027,945 5 ★
2285PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN9UKT/CU-PN9UKT9,63314.027,945 5 ★
2286PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN9VKT/CU-PN9VKT9,81313.828,2115
2287PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-VU13UKT/CU-VU13UKT11,78622.286,117 5 ★★
2288PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-KN12UKT/CU-KN12UKT11,85814.099,731 5 ★
2289PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN12UKT/CU-PN12UKT11,85814.099,731 5 ★
2290PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN12VKT/CU-PN12VKT11,93414.169,745 5 ★
2291PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU13VKT/CU-PU13VKT11,97019.387,142 5 ★
2292PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-RU13VKT/CU-RU13VKT12,02618.807,397 5 ★
2293PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU13UKT/CU-PU13UKT12,10718.257,671 5 ★
2294PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-KU13VKT/CU-KU13VKT12,11521.096,642 5 ★★
2295PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-YU13VKT/CU-YU13VKT12,24519.047,4375 ★
2296PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN12WKT/CU-PN12WKT12,36513.4410,6385
2297PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-YN12WKT/CU-YN12WKT12,42813.1710,9125
2298PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-XU13VKT/CU-XU13VKT12,53423.206,247 5 ★★★
2299PANASONICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERS-18PT2T5/U-18PS2T517,10019.829,9765 ★
2300PANASONICCASSETTE TYPEINVERTERS-18PU2T5/U-18PS2T517,10021.439,227 5 ★★
2301PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-VU18UKT/CU-VU18UKT17,59018.3611,078 5 ★
2302PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-XU18VKT/CU-XU18VKT18,00023.348,918 5 ★★★
2303PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-KU18VKT/CU-KU18VKT18,00322.259,356 5 ★★
2304PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU18VKT/CU-PU18VKT18,00322.259,356 5 ★★
2305PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-RU18VKT/CU-RU18VKT18,08620.989,968 5 ★★
2306PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU18UKT/CU-PU18UKT18,11120.2710,332 5 ★★
2307PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN18WKT/CU-PN18WKT18,27513.4315,7355
2308PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-YU18VKT/CU-YU18VKT18,35917.9811,8075 ★
2309PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-KN18UKT/CU-KN18UKT18,37113.5115,7245
2310PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN18UKT/CU-PN18UKT18,37113.5115,7245
2311PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN18VKT/CU-PN18VKT18,41013.2016,1275
2312PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-YN18WKT/CU-YN18WKT18,85213.7815,8195
2313PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-KU24VKT/CU-KU24VKT20,56521.0511,297 5 ★★
2314PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-XU24VKT/CU-XU24VKT20,64423.4110,197 5 ★★★
2315PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU24UKT/CU-PU24UKT20,68519.6212,191 5 ★
2316PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU24VKT/CU-PU24VKT20,69020.5411,648 5 ★★
2317PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-RU24VKT/CU-RU24VKT21,11120.1012,145 5 ★★
2318PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN24VKT/CU-PN24VKT21,78813.4118,7875
2319PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-KN24UKT/CU-KN24UKT22,21713.1619,5215
2320PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-PN24UKT/CU-PN24UKT22,21713.1619,5215
2321PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-YU24VKT/CU-YU24VKT24,08718.2515,2625 ★
2322PANASONICWALL TYPEFIXED SPEEDCS-YN24WKT/CU-YN24WKT24,18213.1021,3455
2323PANASONICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERS-24PT2T5/U-24PS2T524,20019.7614,1615 ★
2324PANASONICCASSETTE TYPEINVERTERS-24PU2T5/U-24PS2T524,36818.5315,206 5 ★
2325PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-PU30UKT/CU-PU30UKT28,00018.5617,444 5 ★
2326PANASONICCASSETTE TYPEINVERTERS-30PU2T5/U-30PS2T529,36517.7119,173 5 ★
2327PANASONICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERS-30PT2T5/U-30PS2T530,00018.4918,7615 ★
2328PANASONICCASSETTE TYPEINVERTERS-38PU2T5/U-38PS2T538,13920.4021,618 5 ★★
2329PANASONICFLOOR/CEILING TYPEINVERTERS-38PT2T5/U-38PS2T538,20019.0423,199 5 ★★
2330PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-XKU13WKT/CU-XKU13WKT11,74721.096,441 5 ★★
2331PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-KU13WKT/CU-KU13WKT11,81816.458,3075
2332PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-KU18WKT/CU-KU18WKT16,88116.6211,7455
2333PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-XKU18WKT/CU-XKU18WKT17,20920.209,851 5 ★★
2334PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-KU24WKT/CU-KU24WKT20,76420.5111,706 5 ★★
2335PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-XKU24WKT/CU-XKU24WKT20,76420.5111,706 5 ★★
2336PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-KU9WKT/CU-KU9WKT8,69915.706,4075
2337PANASONICWALL TYPEINVERTERCS-XKU9WKT/CU-XKU9WKT8,87620.105,106 5 ★★
2338POWER AIREWALL TYPEFIXED SPEEDPWH9WTS/CDH9WTS9,10013.307,9125
2339POWER AIREWALL TYPEFIXED SPEEDPWH12WTS/CDH12WTS12,50013.3110,8605
2340POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH13INV/CDH13INV13,20019.038,021 5 ★
2341POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH13JY1R/CDH13JS1R13,20012.9511,7865
2342POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH13S9/CDH13S913,20012.8511,8785
2343POWER AIREWALL TYPEFIXED SPEEDPWH18WTS/CDH18WTS18,20013.1516,0045
2344POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH18S9/CDH18S918,40012.8916,5065
2345POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH18INV/CDH18INV18,50017.4912,2315
2346POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH18JY1R/CDH18JS1R18,50013.1116,3175
2347POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH25S9/CDH25S925,00012.9322,3575
2348POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH25JY1R/CDH25JS1R25,20013.0622,3125
2349POWER AIREWALL TYPEFIXED SPEEDPWH25WTS/CDH25WTS25,20013.3121,8935
2350POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH25INV/CDH25INV25,50017.4916,8595
2351POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH30S9S/CDH30S9S30,50012.9427,2555
2352POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH30JY1C/CDH30JS1C30,60012.6128,0605
2353POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH30INV/CDH30INV30,90017.1520,834 5 ★
2354POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH30JY1R-T/CDH30JS1R-T30,90012.5828,4025
2355POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH33INV/CDH33INV33,90017.7122,134 5 ★
2356POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH36-32/CDH36-3236,50013.2631,8295
2357POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH36INV/CDH36INV36,50017.7323,805 5 ★
2358POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH36IV/CDH36IV36,50018.9922,225 5 ★
2359POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH36JY1R-T/CDH36JS1R-T36,50012.5833,5505
2360POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH36JY1R/CDH36JS1R36,70012.9032,8975
2361POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH38JY1R-T/CDH38JS1R-T38,50012.5935,3605
2362POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH38JY1R/CDH38JS1R38,90012.5935,7275
2363POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH40JY1R-T/CDH40JS1R-T40,00012.5037,0025
2364POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERPWH40INV/CDH40INV40,20016.6827,868 5 ★
2365POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH40JY1R/CDH40JS1R40,20012.5836,9515
2366POWER AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDPWH40JY1C-T/CDH40JS1C-T40,60012.5237,4975
2367PSIWALL TYPEINVERTEREI11F/EI11C9,20222.794,669 5 ★★★
2368PSIWALL TYPEFIXED SPEEDA10F/A10C9,21412.978,2155
2369PSIWALL TYPEFIXED SPEEDEA10F/EA10C9,22514.197,517 5 ★
2370PSIWALL TYPEINVERTERI10F/I10C9,55415.667,0555
2371PSIWALL TYPEFIXED SPEEDEA13F/EA13C11,97413.2410,4585
2372PSIWALL TYPEINVERTEREI15F/EI15C12,00620.746,694 5 ★★
2373PSIWALL TYPEFIXED SPEEDA13F/A13C12,01913.2010,5295
2374PSIWALL TYPEINVERTERI13F/I13C12,93617.338,6315
2375PSIWALL TYPEINVERTEREI20F/EI20C17,44919.5510,321 5 ★
2376PSIWALL TYPEFIXED SPEEDA18F/A18C17,81012.9715,8785
2377PSIWALL TYPEFIXED SPEEDEA18F/EA18C19,14813.1716,8125
2378PSIWALL TYPEINVERTERIV18F/IV18C19,18418.3212,109 5 ★
2379PSIWALL TYPEINVERTERI18F/I18C19,56217.4712,9485
2380PSIWALL TYPEINVERTEREI27F/EI27C24,06818.1515,334 5 ★
2381PSIWALL TYPEFIXED SPEEDA24F/A24C24,15512.9721,5355
2382PSIWALL TYPEFIXED SPEEDEA24F/EA24C24,27312.9321,7075
2383PSIWALL TYPEINVERTERI24F/I24C24,44017.2016,4315
2384PSIWALL TYPEINVERTERIV24F/IV24C26,21219.0015,952 5 ★
2385SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W09C-D-ETGP1/SJ-C09C-D-ETGP19,46314.507,546 5 ★
2386SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W09D-D-DTGP1/SJ-C09D-D-DTGP19,48027.503,986 5 ★★★
2387SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W09D-D-ETGP1/SJ-C09D-D-ETGP19,56315.527,125 5 ★★
2388SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W09E-D-DTGP1/SJ-C09E-D-DTGP19,58821.915,060 5 ★★
2389SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W09B-D-DTGP1/SJ-C09B-D-DTGP19,63522.934,859 5 ★★★
2390SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W09A-D-DTGP1/SJ-C09A-D-DTGP19,80619.725,750 5 ★
2391SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W09C-D-DTGP1/SJ-C09C-D-DTGP19,80619.725,750 5 ★
2392SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W09A-D-DMGP1/SJ-C09A-D-DMGP110,13926.584,411 5 ★★★
2393SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12E-D-DTGP1/SJ-C12E-D-DTGP112,37019.697,264 5 ★
2394SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12F-D-DTGP1/SJ-C12F-D-DTGP112,58923.176,282 5 ★★★
2395SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12I-D-DTGP1/SJ-C12I-D-DTGP112,60623.276,264 5 ★★★
2396SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W12C-D-ETGP1/SJ-C12C-D-ETGP112,64213.6510,7095
2397SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12A-D-DTGP1/SJ-C12A-D-DTGP112,64518.947,720 5 ★
2398SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12C-D-DTGP1/SJ-C12C-D-DTGP112,64518.947,720 5 ★
2399SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12D-D-DTGP1/SJ-C12D-D-DTGP112,74220.647,138 5 ★★
2400SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W12D-D-ETGP1/SJ-C12D-D-ETGP112,77015.259,683 5 ★★
2401SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12G-D-DTGP1/SJ-C12G-D-DTGP112,85022.316,660 5 ★★
2402SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W12B-D-DTGP1/SJ-C12B-D-DTGP112,88522.766,546 5 ★★★
2403SAIJO DENKIFloor/ceiling TypeINVERTERSSU-13D-A-DTMP1/SOR-13D-A-DTMP113,09018.947,992 5 ★
2404SAIJO DENKIFloor/ceiling TypeINVERTERSSU-13E-A-DTMP1/SOR-13E-A-DTMP113,09018.947,992 5 ★
2405SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-13F-A-DTMP1/SOR-13F-A-DTMP113,17717.338,7925
2406SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-13G-D-STMP1/SOR-13G-D-STMP113,33716.009,639 5 ★★★
2407SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-13C-D-DTGP1/SOR-13C-D-DTGP113,40620.207,674 5 ★★
2408SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-13E-D-DTMP1/SOR-13E-D-DTMP113,633246,571 5 ★★★
2409SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-13A-D-DTMP1/SOR-13A-D-DTMP113,78119.248,283 5 ★
2410SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-13D-D-DTGP1/SOR-13D-D-DTGP113,78720.817,661 5 ★★
2411SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-13E-D-STGP1/SOR-13E-D-STGP113,80413.9611,434 5 ★
2412SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-13D-D-DTMP1/SOR-13D-D-DTMP113,82824.506,526 5 ★★★
2413SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-13C-A-DTGP1/SOR-13C-A-DTGP113,88218.708,584 5 ★
2414SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-13D-A-DTGP1/SOR-13D-A-DTGP113,88218.708,584 5 ★
2415SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-13B-D-DTMP1/SOR-13B-D-DTMP113,90122.017,303 5 ★★
2416SAIJO DENKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERSPC-13MA-D-DTMP1/SOR-13MA-D-DTMP114,287246,956 5 ★★★
2417SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-13F-D-STMP1/SOR-13F-D-STMP115,21615.0811,668 5 ★★
2418SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-13E-D-STMP1/SOR-13E-D-STMP115,42413.8212,9065
2419SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18B-D-DTGP1/SJ-C18B-D-DTGP118,20722.259,462 5 ★★
2420SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-18E-D-DTMP1/SOR-18E-D-DTMP118,330239,175 5 ★★★
2421SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18B-D-DMGP1/SJ-C18B-D-DMGP118,34115.7613,4575
2422SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W18C-D-ETGP1/SJ-C18C-D-ETGP118,34414.0215,130 5 ★
2423SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18E-D-DTGP1/SJ-C18E-D-DTGP118,37520.5410,344 5 ★★
2424SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18A-D-DMGP1/SJ-C18A-D-DMGP118,47820.6810,332 5 ★★
2425SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18A-D-DTGP1/SJ-C18A-D-DTGP118,47820.6810,332 5 ★★
2426SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-18D-D-DTGP1/SOR-18D-D-DTGP118,48420.6810,335 5 ★★
2427SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-18D-A-DTMP1/SOR-18D-A-DTMP118,50918.6611,470 5 ★
2428SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-18E-A-DTMP1/SOR-18E-A-DTMP118,50918.6611,470 5 ★
2429SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-18B-D-DTMP1/SOR-18B-D-DTMP118,51021.439,988 5 ★★
2430SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-18C-A-DTGP1/SOR-18C-A-DTGP118,54419.6510,913 5 ★
2431SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-18D-A-DTGP1/SOR-18D-A-DTGP118,54419.6510,913 5 ★
2432SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-18F-A-DTMP1/SOR-18F-A-DTMP118,56516.1713,2765
2433SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18F-D-DTGP1/SJ-C18F-D-DTGP118,64923.719,095 5 ★★★
2434SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-18G-D-STMP1/SOR-18G-D-STMP118,66915.6613,785 5 ★★
2435SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18G-D-DTGP1/SJ-C18G-D-DTGP118,72120.5710,524 5 ★★
2436SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-18C-D-DTGP1/SOR-18C-D-DTGP118,75719.5211,111 5 ★
2437SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-18E-D-STGP1/SOR-18E-D-STGP118,77213.9215,594 5 ★
2438SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-18D-D-DTMP1/SOR-18D-D-DTMP118,79322.939,477 5 ★★★
2439SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W18D-D-DTGP1/SJ-C18D-D-DTGP118,80221.809,973 5 ★★
2440SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W18D-D-ETGP1/SJ-C18D-D-ETGP118,90515.8313,809 5 ★★
2441SAIJO DENKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERSPC-18MA-D-DTMP1/SOR-18MA-D-DTMP118,9332110,216 5 ★★
2442SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-18A-D-DTMP1/SOR-18A-D-DTMP119,01219.9311,030 5 ★
2443SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-18E-D-STMP1/SOR-18E-D-STMP120,21114.2616,389 5 ★
2444SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-18F-D-STMP1/SOR-18F-D-STMP121,06415.5615,654 5 ★★
2445SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-25D-D-DTGP1/SOR-25D-D-DTGP125,02020.3714,203 5 ★★
2446SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W25C-D-ETGP1/SJ-C25C-D-ETGP125,03912.9022,4455
2447SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-25C-A-DTGP1/SOR-25C-A-DTGP125,06818.8315,394 5 ★
2448SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-25D-A-DTGP1/SOR-25D-A-DTGP125,06818.8315,394 5 ★
2449SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25B-D-DTGP1/SJ-C25B-D-DTGP125,11121.7013,381 5 ★★
2450SAIJO DENKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERSPC-25MA-D-DTMP1/SOR-25MA-D-DTMP125,1222213,138 5 ★★
2451SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-25E-D-STGP1/SOR-25E-D-STGP125,23413.4421,7105
2452SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-25G-D-STMP1/SOR-25G-D-STMP125,29015.3919,002 5 ★★
2453SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-25F-A-DTMP1/SOR-25F-A-DTMP125,30216.2418,0165
2454SAIJO DENKIFloor/ceiling TypeINVERTERSSU-25D-A-DTMP1/SOR-25D-A-DTMP125,37918.1916,133 5 ★
2455SAIJO DENKIFloor/ceiling TypeINVERTERSSU-25E-A-DTMP1/SOR-25E-A-DTMP125,37918.1916,133 5 ★
2456SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-25E-D-DTMP1/SOR-25E-D-DTMP125,3882313,018 5 ★★★
2457SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25G-D-DTGP1/SJ-C25G-D-DTGP125,42520.4014,411 5 ★★
2458SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-25C-D-DTGP1/SOR-25C-D-DTGP125,45018.9015,571 5 ★
2459SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25A-D-DTGP1/SJ-C25A-D-DTGP125,52618.8715,642 5 ★
2460SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25C-D-DTGP1/SJ-C25C-D-DTGP125,52618.8715,642 5 ★
2461SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25E-D-DTGP1/SJ-C25E-D-DTGP125,54419.0415,513 5 ★
2462SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25F-D-DTGP1/SJ-C25F-D-DTGP125,58323.3412,674 5 ★★★
2463SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W25D-D-ETGP1/SJ-C25D-D-ETGP125,66915.0119,775 5 ★★
2464SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W25D-D-DTGP1/SJ-C25D-D-DTGP125,76020.5414,502 5 ★★
2465SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-25B-D-DTMP1/SOR-25B-D-DTMP125,83020.8514,325 5 ★★
2466SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-25D-D-DTMP1/SOR-25D-D-DTMP125,90624.3612,297 5 ★★★
2467SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-25F-D-STMP1/SOR-25F-D-STMP126,25515.2219,947 5 ★★
2468SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-25E-D-STMP1/SOR-25E-D-STMP126,39313.1023,2975
2469SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-25A-D-DTMP1/SOR-25A-D-DTMP126,45019.2415,896 5 ★
2470SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-30A-D-STMP3/SOR-30A-D-STMP330,10812.5627,7195
2471SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-30A-D-STMP1/SOR-30A-D-STMP130,17815.1223,079 5 ★★
2472SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEINVERTERSF-30D-D-DTMP1/SOR-30D-D-DTMP130,20620.2717,231 5 ★★
2473SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-30D-A-STMP1/SOS-30D-A-STMP130,23912.6627,6205
2474SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W30D-D-DTMP3/SJ-C30D-D-DTMP330,28519.3818,070 5 ★★
2475SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-30A-A-DTMP3/SOR-30A-A-DTMP330,32817.1620,436 5 ★
2476SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-30A-D-STMP3/SOR-30A-D-STMP330,33714.6423,961 5 ★★
2477SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-30C-A-STMP3/SOR-30C-A-STMP330,41812.7627,5655
2478SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30D-D-DTMP1/SOR-30D-D-DTMP130,43020.8516,876 5 ★★
2479SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30D-D-DTMP3/SOR-30D-D-DTMP330,52720.1017,562 5 ★★
2480SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W30A-D-STMP3/SJ-C30A-D-STMP330,58315.1523,342 5 ★★
2481SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-30D-D-DTMP1/SOR-30D-D-DTMP130,61220.9816,872 5 ★★
2482SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-30D-A-DTMP1/SOR-30D-A-DTMP130,64417.4420,318 5 ★
2483SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W30E-A-DTMP3/SJ-C30E-A-DTMP330,64517.5020,249 5 ★
2484SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W30D-A-DTMP1/SJ-C30D-A-DTMP130,65316.8920,985 5 ★
2485SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30B-D-DTMP1/SOR-30B-D-DTMP130,67423.1315,335 5 ★★★
2486SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30B-D-DTMP3/SOR-30B-D-DTMP330,71622.6615,674 5 ★★★
2487SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDSF-30A-D-STMP1/SOR-30A-D-STMP130,72215.0523,604 5 ★★
2488SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W30B-D-DTMP1/SJ-C30B-D-DTMP130,75123.2415,300 5 ★★★
2489SAIJO DENKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERSPC-30MA-D-DTMP3/SOR-30MA-D-DTMP330,79919.3118,443 5 ★★
2490SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-30C-A-STMP1/SOS-30C-A-STMP130,82812.5928,3145
2491SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W30B-D-DTMP3/SJ-C30B-D-DTMP330,87421.8016,376 5 ★★★
2492SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-30C-A-STMP3/SOR-30C-A-STMP330,94213.1027,3125
2493SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-30A-D-STMP1/SOR-30A-D-STMP130,96614.8124,177 5 ★★
2494SAIJO DENKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERSPC-30MA-D-DTMP1/SOR-30MA-D-DTMP131,0382117,448 5 ★★
2495SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30F-A-DTMP1/SOR-30F-A-DTMP131,06617.7820,204 5 ★
2496SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W30D-A-ETMP1/SJ-C30D-A-ETMP131,07212.8328,0045
2497SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30D-A-DTMP1/SOR-30D-A-DTMP131,08316.7921,407 5 ★
2498SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30E-A-DTMP1/SOR-30E-A-DTMP131,08316.7921,407 5 ★
2499SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W30D-D-DTMP1/SJ-C30D-D-DTMP131,12720.5717,498 5 ★★
2500SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W30A-D-STMP1/SJ-C30A-D-STMP131,19215.2923,589 5 ★★
2501SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W30E-A-DTMP1/SJ-C30E-A-DTMP131,26518.3219,734 5 ★
2502SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W30D-A-ETMP3/SJ-C30D-A-ETMP331,27313.4126,966 5 ★
2503SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-30A-A-DTMP3/SOR-30A-A-DTMP331,28317.0321,241 5 ★
2504SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-30D-D-DTMP3/SOR-30D-D-DTMP331,34420.0318,095 5 ★★
2505SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEINVERTERSF-30D-D-DTMP3/SOR-30D-D-DTMP331,36119.7218,389 5 ★★
2506SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDSF-30A-D-STMP3/SOR-30A-D-STMP331,42115.0524,141 5 ★★
2507SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-30C-A-STMP1/SOS-30C-A-STMP131,52012.9028,2545
2508SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-33A-D-STMP3/SOR-33A-D-STMP333,52814.6426,482 5 ★★
2509SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-33A-D-STMP1/SOR-33A-D-STMP133,56914.8826,086 5 ★★
2510SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-33C-A-STMP3/SOR-33C-A-STMP333,83213.5528,871 5 ★
2511SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-33C-A-STMP1/SOS-33C-A-STMP133,89413.0030,1485
2512SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-36D-D-DTMP3/SOR-36D-D-DTMP336,07520.1320,722 5 ★★
2513SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W36B-D-DTMP1/SJ-C36B-D-DTMP136,12821.9119,067 5 ★★★
2514SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W36D-D-DTMP1/SJ-C36D-D-DTMP136,13820.1620,728 5 ★★
2515SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W36D-A-ETMP1/SJ-C36D-A-ETMP136,14712.7332,8345
2516SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEINVERTERSF-36D-D-DTMP1/SOR-36D-D-DTMP136,21620.0320,907 5 ★★
2517SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W36A-D-STMP3/SJ-C36A-D-STMP336,26915.1527,682 5 ★★
2518SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-36D-D-DTMP3/SOR-36D-D-DTMP336,29119.3821,653 5 ★★
2519SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-36A-D-STMP1/SOR-36A-D-STMP136,29614.4729,005 5 ★★
2520SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-36D-A-DTMP1/SOR-36D-A-DTMP136,34417.3324,250 5 ★
2521SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W36E-A-DTMP1/SJ-C36E-A-DTMP136,36317.3724,207 5 ★
2522SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-36D-A-DTMP1/SOR-36D-A-DTMP136,37517.0924,611 5 ★
2523SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-36E-A-DTMP1/SOR-36E-A-DTMP136,37517.0924,611 5 ★
2524SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W36D-D-DTMP3/SJ-C36D-D-DTMP336,39119.4821,601 5 ★★
2525SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-36B-D-DTMP3/SOR-36B-D-DTMP336,39821.4619,612 5 ★★
2526SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W36A-D-STMP1/SJ-C36A-D-STMP136,41614.5728,901 5 ★★
2527SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W36D-A-DTMP1/SJ-C36D-A-DTMP136,45117.2324,463 5 ★
2528SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDSF-36A-D-STMP1/SOR-36A-D-STMP136,50314.6428,831 5 ★★
2529SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDSF-36A-D-STMP3/SOR-36A-D-STMP336,51314.2329,6705 ★
2530SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-36C-A-STMP1/SOS-36C-A-STMP136,55712.7633,1295
2531SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-36B-D-DTMP1/SOR-36B-D-DTMP136,56222.1119,121 5 ★★★
2532SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W36B-A-ETMP1/SJ-C36B-A-ETMP136,59812.6633,4275
2533SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-36A-D-STMP3/SOR-36A-D-STMP336,60813.8530,5645 ★
2534SAIJO DENKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERSPC-36MA-D-DTMP3/SOR-36MA-D-DTMP336,61518.9722,3195 ★
2535SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W36D-A-ETMP3/SJ-C36D-A-ETMP336,63412.7333,2765
2536SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-36D-D-DTMP1/SOR-36D-D-DTMP136,67220.4020,787 5 ★★
2537SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W36B-D-DTMP3/SJ-C36B-D-DTMP336,68722.9618,476 5 ★★★
2538SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEINVERTERSF-36D-D-DTMP3/SOR-36D-D-DTMP336,69818.9422,4055 ★
2539SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-36A-D-STMP3/SOR-36A-D-STMP336,70115.1528,012 5 ★★
2540SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-36A-D-STMP1/SOR-36A-D-STMP136,72314.7128,867 5 ★★
2541SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-36C-A-STMP3/SOR-36C-A-STMP336,75712.7633,3105
2542SAIJO DENKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDSSC-36D-A-STMP1/SOS-36D-A-STMP136,76012.9732,7725
2543SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-36C-A-STMP3/SOR-36C-A-STMP336,81413.2732,0795
2544SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-36A-A-DTMP3/SOR-36A-A-DTMP336,82116.7525,419 5 ★
2545SAIJO DENKIWALL TYPEINVERTERSJ-W36E-A-DTMP3/SJ-C36E-A-DTMP336,82516.2826,1565
2546SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDSF-36C-A-STMP3/SOR-36C-A-STMP336,87012.7333,4915
2547SAIJO DENKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERSPC-36MA-D-DTMP1/SOR-36MA-D-DTMP136,89720.1321,195 5 ★★
2548SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-36A-A-DTMP3/SOR-36A-A-DTMP336,95016.5525,817 5 ★
2549SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-36F-A-DTMP1/SOR-36F-A-DTMP137,01816.7525,555 5 ★
2550SAIJO DENKICASSETTE TYPEINVERTERSSC-36D-D-DTMP1/SOR-36D-D-DTMP137,13520.3721,080 5 ★★
2551SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDSF-40A-D-STMP3/SOR-40A-D-STMP340,00113.5834,0605 ★
2552SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-40A-D-STMP1/SOR-40A-D-STMP140,11313.6134,0805 ★
2553SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-40D-A-STMP3/SOS-40D-A-STMP340,14918.0225,763 5 ★
2554SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-40A-D-STMP3/SOR-40A-D-STMP340,17413.5834,2085 ★
2555SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W40D-A-ETMP1/SJ-C40D-A-ETMP140,27212.9336,0155
2556SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-40D-A-STMP1/SOS-40D-A-STMP140,27918.4625,231 5 ★
2557SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-40C-A-STMP3/SOS-40C-A-STMP340,42212.5637,2145
2558SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSSU-40C-A-STMP1/SOS-40C-A-STMP140,47112.5237,3785
2559SAIJO DENKIWALL TYPEFIXED SPEEDSJ-W40D-A-ETMP3/SJ-C40D-A-ETMP340,47512.9736,0855
2560SAIJO DENKIFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDSF-40A-D-STMP1/SOR-40A-D-STMP140,94414.8431,903 5 ★★
2561SAIJO DENKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERSSU-40C-S-STMP1/SOS-40C-S-STMP140,94421.8421,678 5 ★★★
2562SAIJO DENKI WALL TYPEINVERTERSJ-W12G-D-DTGP1/SJ-C12G-D-DTGP112,85022.316,660 5 ★★
2563SAIJO DENKI WALL TYPEINVERTERSJ-W25G-D-DTGP1/SJ-C25G-D-DTGP125,42520.4014,411 5 ★★
2564SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10MYFTAURN/AR10MYFTAURX8,50015.906,1825
2565SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10NYSHBWKN/AR10NYSHBWKX8,50015.906,1825
2566SAMSUNGWALL TYPEFIXED SPEEDAR09TGHQAWKN/AR09TGHQAWKX9,00013.207,8845
2567SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10NYFTCGMN/AR10NYFTCGMX9,00018.505,625 5 ★
2568SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10NYFXAWKN/AR10NYFXAWKX9,00018.505,625 5 ★
2569SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10RYSTBWKN/AR10RYSTBWKX9,00019.005,477 5 ★
2570SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10TYHZCWKN/AR10TYHZCWKX9,00019.005,4775 ★
2571SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10TYHYBWKN/AR10TYHYBWKX9,40015.457,0355
2572SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10MYPDAWKN/AR10MYPDAWKX9,50022.804,818 5 ★★★
2573SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10NYDXAWKN/AR10NYDXAWKX10,00020.695,589 5 ★★
2574SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10RYBXAWKN/AR10RYBXAWKX10,00020.605,613 5 ★★
2575SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10RYCXAWKN/AR10RYCXAWKX10,00020.605,613 5 ★★
2576SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10RYPXAWKN/AR10RYPXAWKX10,00020.605,613 5 ★★
2577SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10TYAAAWKN/AR10TYAAAWKX10,00023.204,984 5 ★★★
2578SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10TYCABWKN/AR10TYCABWKX10,00022.005,256 5 ★★
2579SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10TYECBWKN/AR10TYECBWKX10,00022.005,256 5 ★★
2580SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10TYFYAWKN/AR10TYFYAWKX10,00022.005,256 5 ★★
2581SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR10TYHYAWKN/AR10TYHYAWKX10,00020.605,613 5 ★★
2582SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13MYFTAURN/AR13MYFTAURX11,50015.508,5795
2583SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13NYSHBWKN/AR13NYSHBWKX11,50015.508,5795
2584SAMSUNGWALL TYPEFIXED SPEEDAR12TGHQAWKN/AR12TGHQAWKX12,00013.1410,5605
2585SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13MYPDAWKN/AR13MYPDAWKX12,00022.306,222 5 ★★
2586SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13NYDXAWKN/AR13NYDXAWKX12,00019.187,235 5 ★
2587SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13NYFTCGMN/AR13NYFTCGMX12,00018.507,500 5 ★
2588SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13NYFXAWKN/AR13NYFXAWKX12,00017.617,880 5 ★
2589SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13RYBXAWKN/AR13RYBXAWKX12,00019.187,2355 ★
2590SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13RYCXAWKN/AR13RYCXAWKX12,00019.187,235 5 ★
2591SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13RYPXAWKN/AR13RYPXAWKX12,00019.187,235 5 ★
2592SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13RYSTBWKN/AR13RYSTBWKX12,00018.007,709 5 ★
2593SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13TYAAAWKN/AR13TYAAAWKX12,00022.006,307 5 ★★
2594SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13TYCABWKN/AR13TYCABWKX12,00020.606,736 5 ★★
2595SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13TYECBWKN/AR13TYECBWKX12,00020.606,736 5 ★★
2596SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13TYFYAWKN/AR13TYFYAWKX12,00020.606,736 5 ★★
2597SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13TYHYAWKN/AR13TYHYAWKX12,00020.606,736 5 ★★
2598SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13TYHYBWKN/AR13TYHYBWKX12,00017.008,1625
2599SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR13TYHZCWKN/AR13TYHZCWKX12,00018.007,7095 ★
2600SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR15MYFTAURN/AR15MYFTAURX14,50015.5010,8175
2601SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR15RYSTBWKN/AR15RYSTBWKX14,50018.309,162 5 ★
2602SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR15TYFYAWKN/AR15TYFYAWKX15,00021.008,259 5 ★★
2603SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR15TYHZCWKN/AR15TYHZCWKX15,00019.808,7605 ★
2604SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18MYFTAURN/AR18MYFTAURX17,00015.5012,6825
2605SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18NYSHBWKN/AR18NYSHBWKX17,00015.5012,6825
2606SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18TYHYBWKN/AR18TYHYBWKX17,20015.5012,8315
2607SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18MYPDAWKN/AR18MYPDAWKX17,80020.0010,291 5 ★★
2608SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18NYFTCGMN/AR18NYFTCGMX18,00018.2011,436 5 ★
2609SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18NYFXAWKN/AR18NYFXAWKX18,00018.8011,071 5 ★
2610SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18RYPXAWKN/AR18RYPXAWKX18,00018.8011,071 5 ★
2611SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18RYSTBWKN/AR18RYSTBWKX18,00018.2011,436 5 ★
2612SAMSUNGWALL TYPEFIXED SPEEDAR18TGHQAWKN/AR18TGHQAWKX18,00013.0715,9255
2613SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18TYCABWKN/AR18TYCABWKX18,00020.6010,104 5 ★★
2614SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18TYECBWKN/AR18TYECBWKX18,00020.6010,104 5 ★★
2615SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18TYFYAWKN/AR18TYFYAWKX18,00020.6010,104 5 ★★
2616SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18TYHYAWKN/AR18TYHYAWKX18,00020.6010,104 5 ★★
2617SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR18TYHZCWKN/AR18TYHZCWKX18,00018.5011,2515 ★
2618SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24MYFTAURN/AR24MYFTAURX20,50017.1013,8625
2619SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24MYPDAWKN/AR24MYPDAWKX21,20018.4013,323 5 ★
2620SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24NYFTAURN/AR24NYFTAURX21,50018.5013,438 5 ★
2621SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24NYFTCGMN/AR24NYFTCGMX21,50018.0013,812 5 ★
2622SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24NYFXAWKN/AR24NYFXAWKX21,50018.5013,438 5 ★
2623SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24NYSHBWKN/AR24NYSHBWKX21,50018.5013,438 5 ★
2624SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24RYPXAWKN/AR24RYPXAWKX21,50018.5013,438 5 ★
2625SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24RYSTBWKN/AR24RYSTBWKX21,50018.5013,438 5 ★
2626SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24TYCABWKN/AR24TYCABWKX21,50020.6012,068 5 ★★
2627SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24TYECBWKN/AR24TYECBWKX21,50020.6012,068 5 ★★
2628SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24TYFYAWKN/AR24TYFYAWKX21,50020.6012,068 5 ★★
2629SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24TYHYAWKN/AR24TYHYAWKX21,50020.2012,307 5 ★★
2630SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24TYHYBWKN/AR24TYHYBWKX21,50018.0013,8125 ★
2631SAMSUNGWALL TYPEINVERTERAR24TYHZCWKN/AR24TYHZCWKX21,50018.0013,8125 ★
2632SAMSUNGCASSETTE TYPEINVERTERAC071KN4PEH/AC071KXAPEH24,00019.5214,217 5 ★
2633SAMSUNGWALL TYPEFIXED SPEEDAR24TGHQAWKN/AR24TGHQAWKX24,00013.0721,2335
2634SAMSUNGCASSETTE TYPEINVERTERAC100KN4PEH/AC100KXAPEH34,00019.3520,318 5 ★★
2635SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PHX10/AU-PHX108,85027.333,744 5 ★★★
2636SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PFX10/AU-PFX108,86019.895,151 5 ★
2637SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP10WHB/AU-X10WHB9,20018.705,689 5 ★
2638SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP10WMB/AU-X10WMB9,20018.705,689 5 ★
2639SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PCX10/AU-PCX109,25016.186,6115
2640SHARPWALL TYPEINVERTERAH-GX10/AU-GX109,30016.926,3565
2641SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PGX10/AU-PGX109,30016.926,3565
2642SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP10WBB/AU-X10WBB9,30016.926,3565
2643SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP10XMB/AU-X10XMB9,30016.926,3565
2644SHARPWALL TYPEFIXED SPEEDAH-F10/AU-F109,56013.028,4905
2645SHARPWALL TYPEFIXED SPEEDAH-PF10/AU-PF109,56013.028,4905
2646SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PCX13/AU-PCX1311,70015.578,6895
2647SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PHX13/AU-PHX1311,80024.365,601 5 ★★★
2648SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PFX13/AU-PFX1312,12019.217,295 5 ★
2649SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP13WHB/AU-X13WHB12,20018.477,638 5 ★
2650SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP13WMB/AU-X13WMB12,20018.477,638 5 ★
2651SHARPWALL TYPEINVERTERAH-GX13/AU-GX1312,30017.098,3225
2652SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PGX13/AU-PGX1312,30017.098,3225
2653SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP13WBB/AU-X13WBB12,30016.418,6675
2654SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP13XMB/AU-X13XMB12,30016.418,6675
2655SHARPWALL TYPEFIXED SPEEDAH-F13/AU-F1312,38013.3810,6995
2656SHARPWALL TYPEFIXED SPEEDAH-PF13/AU-PF1312,38013.3810,6995
2657SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PCX18/AU-PCX1818,02017.5011,907 5 ★
2658SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PFX18/AU-PFX1818,60019.3411,121 5 ★
2659SHARPWALL TYPEFIXED SPEEDAH-PF18/AU-PF1818,63013.1416,3945
2660SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP18WBB/AU-X18WBB18,80015.8713,6985
2661SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP18WHB/AU-X18WHB18,80018.3111,873 5 ★
2662SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP18WMB/AU-X18WMB18,80018.3111,873 5 ★
2663SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP18XMB/AU-X18XMB18,80015.8713,6985
2664SHARPWALL TYPEINVERTERAH-GX18/AU-GX1819,30018.0812,343 5 ★
2665SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PGX18/AU-PGX1819,30018.0812,343 5 ★
2666SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PFX24/AU-PFX2420,77019.9212,057 5 ★
2667SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP24WHB/AU-X24WHB21,50019.9412,468 5 ★
2668SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP24WMB/AU-X24WMB21,50019.9412,468 5 ★
2669SHARPWALL TYPEINVERTER AH-GX24/AU-GX2422,00020.8512,201 5 ★★
2670SHARPWALL TYPEINVERTERAH-PGX24/AU-PGX2422,00020.8512,201 5 ★★
2671SHARPWALL TYPEINVERTERAH-XP24WBB/AU-X24WBB22,20018.6013,8015 ★
2672SHIPOWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-09-AX/UNCB-09-AX9,10013.617,7315
2673SHIPOWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-12-AX/UNCB-12-AX13,00013.5111,1275
2674SHIPOWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-18-AX/UNCB-18-AX19,00013.1716,6825
2675SIGMAWALL TYPEFIXED SPEEDCIM-095R32/CSM-095R329,10012.978,1135
2676SIGMAWALL TYPEFIXED SPEEDCIM-125R32/CSM-125R3212,40013.2710,8055
2677SIGMAWALL TYPEFIXED SPEEDCIM-185R32/CSM-185R3218,10013.2015,8565
2678SIGMAWALL TYPEFIXED SPEEDCIM-255R32/CSM-255R3225,10013.1722,0385
2679SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IVS10F/WT-IVS10C9,37416.076,7455
2680SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IVS13F/WT-IVS13C11,56815.708,5205
2681SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IV13F/WT-IV13C12,20717.847,912 5 ★
2682SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IVS12F/WT-IVS12C12,32316.388,6995
2683SINGERWALL TYPEFIXED SPEEDWT-A12BW1/WT-A12BC112,50013.1410,9975
2684SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IVS18F/WT-IVS18C17,83715.1213,6415
2685SINGERWALL TYPEFIXED SPEEDWT-A18BW1/WT-A18BC118,60013.2616,2235
2686SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IV18F/WT-IV18C19,18418.3212,109 5 ★
2687SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IVS24F/WT-IVS24C23,85416.9916,2355
2688SINGERWALL TYPEFIXED SPEEDWT-A24BW1/WT-A24BC124,50013.2121,4505
2689SINGERWALL TYPEINVERTERWT-IV24F/WT-IV24C26,21219.0015,952 5 ★
2690SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-09-AX/UNCB-09-AX9,10013.617,7315
2691SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-09-R32/SVCW-09-R329,20013.278,0175
2692SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-09-R410A/SVCW-09-R410A9,40013.388,1245
2693SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-12-AX/UNCB-12-AX13,00013.5111,1275
2694SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-12-AX-R32/SVCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
2695SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-12-R410A/SVCW-12-R410A13,10013.0011,6525
2696SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFV-12/SVCW-12-R3213,20013.7511,1015
2697SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-12-R32/SVCW-12-R3213,20013.7211,1255
2698SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-18-AX-R32/SVCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
2699SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-18-R32/SVCW-18-R3218,20013.2015,9435
2700SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFV-18/SVCW-18-R3218,40013.2416,0705
2701SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-18-R410A/SVCW-18-R410A18,40013.1016,2415
2702SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-18-AX/UNCB-18-AX19,00013.1716,6825
2703SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-24-R32/SVCW-24-R3225,10013.6821,2165
2704SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-24-AX-R32/SVCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
2705SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFW-24-R410A/SVCW-24-R410A25,20013.1422,1765
2706SOVAWALL TYPEFIXED SPEEDSVFV-24/SVCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
2707SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-30/SVCX-30-R410A30,30012.4528,1425
2708SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-32-R410A/SVCX-32-R410A32,20012.6629,4105
2709SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-33-R410A/SVCX-33-R410A33,90012.4931,3855
2710SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-33-R410A/SVCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
2711SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-36RO-R32/SVCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
2712SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-36-R410A/SVCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
2713SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-36-R410A/SVCX-36-R410A37,10012.6633,8865
2714SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-38-R410A/SVCX-38-R410A38,00012.4535,2935
2715SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-38-R410A/SVCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
2716SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-40-R410A/SVCX-40-R410A40,30012.7636,5205
2717SOVAFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDSVFX-40-R410A/SVCX-40T-R410A40,94412.5937,6055
2718STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDM-095/CM-0959,24614.247,5085 ★
2719STAR AIREWALL TYPEINVERTERRE-095-IV/AE-095-IV9,70017.496,4135
2720STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-095-A/CE-095-A9,90014.557,868 5 ★
2721STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-095/CE-09510,00013.738,4225
2722STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDM-125/CM-12512,01813.2910,4565
2723STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-400/CE-12512,50013.4410,7545
2724STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-400/CE-12512,50013.5910,6365
2725STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-401/CR-12512,60513.3810,8935
2726STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-125/CE-12512,70012.8811,4025
2727STAR AIREWALL TYPEINVERTERRE-125-IV/AE-125-IV12,70016.019,1735
2728STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCO5-400/CE-12512,82113.3311,1225
2729STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-402/CE-12513,00313.4011,2215
2730STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCR-125-IV/CR-125-IV13,00918.498,1365 ★
2731STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-125-A/CE-125-A13,10013.8410,9455
2732STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERDHD-125-IV/CR-125-IV13,30719.148,0395 ★
2733STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-402/CE-12513,33913.5311,4005
2734STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-125-IV/OR-125-IV13,50016.979,1995
2735STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDICR5-401/OE-12513,50013.6911,4035
2736STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-135IV/OFM-135IV13,50018.438,470 5 ★
2737STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIHD5-401/OE-12513,50013.6211,4615
2738STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-135-IVA/OFM-135-IVA13,60019.997,867 5 ★
2739STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-125-IVA/OFM-125-IVA13,65021.287,417 5 ★★
2740STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-402/OE-12513,70013.8411,4465
2741STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-125-IV/OR-125-IV13,70018.338,642 5 ★
2742STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-165-IV/OR-165-IV16,90017.4911,1735
2743STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-165-IV/OR-165-IV17,00017.4311,2785
2744STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-165-IVA/OFM-165-IVA17,50019.6310,309 5 ★
2745STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-601/CR-18518,00013.6115,2935
2746STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICCG5-18/OE-185-A18,10013.8415,1225
2747STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-601/CR-18518,20013.8415,2065
2748STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDM-185/CM-18518,28413.2315,9805
2749STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-185/CE-18518,30012.8516,4675
2750STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-18/CR-18518,50013.6915,6265
2751STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-602/OE-185-A18,50013.7715,5355
2752STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-602/OE-185-A18,50013.8015,5015
2753STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCO5-600/CE-18518,64113.1216,4295
2754STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-600/CR-18518,70013.7415,7375
2755STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCR-185-IV/CR-185-IV18,72116.4213,1845
2756STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-600/CR-18518,80013.7415,8225
2757STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-602/CR-185-A18,84213.4516,1995
2758STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDICR5-601/OE-185-A18,90013.7315,9175
2759STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-18/CE-18519,00013.4816,2985
2760STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-600/CE-18519,00013.5516,2145
2761STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-600/CE-18519,00013.6216,1315
2762STAR AIREWALL TYPEINVERTERRE-185-IV/AE-185-IV19,00015.7913,9145
2763STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIHD5-601/OE-185-A19,10013.5516,2995
2764STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-185-IV/OR-185-IV19,15017.4012,7265
2765STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-185-IV/OR-185-IV19,20017.2912,8415
2766STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERDHD-185-IV/CR-185-IV19,23617.0313,0615
2767STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-185/CR-185-B19,30013.8416,1255
2768STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-185-A/CE-185-A19,50013.8416,2925
2769STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICC5-18/OE-185-A19,50013.8416,2925
2770STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-185IV/OFM-185IV19,50017.4912,8925
2771STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-185-IVA/OFM-185-IVA19,50019.7011,446 5 ★
2772STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-603/OE-185-A20,10014.6215,897 5 ★
2773STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-205-IV/OR-205-IV20,85017.4913,7855
2774STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-205-IV/OR-205-IV21,80018.4313,678 5 ★
2775STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIRW-255-A/OR-255-A24,20013.0321,4765
2776STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-800/CE-24525,00013.5521,3345
2777STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDM-255/CM-25525,07113.4321,5865
2778STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-800/CR-25525,10013.3621,7245
2779STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-800/CR-25525,30013.4721,7195
2780STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-245/CE-24525,30012.9022,6785
2781STAR AIREWALL TYPEINVERTERRE-245-IV/AE-245-IV25,40015.9418,4265
2782STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCO5-800/CE-24525,45713.1922,3175
2783STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-800/CE-24525,50013.6221,6495
2784STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICC5-25/OE-255-A25,50013.4221,9725
2785STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-255-IV/OR-255-IV25,60018.6215,898 5 ★
2786STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-255-IV/OR-255-IV25,90018.4016,276 5 ★
2787STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-25/CR-25526,00013.5522,1885
2788STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICCG5-25/OE-255-A26,00013.5122,2535
2789STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-802/OE-255-A26,00013.5222,2375
2790STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-802/OE-255-A26,00013.4522,3535
2791STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-801/CR-25526,13013.5222,3485
2792STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCR-255-IV/CR-255-IV26,16817.4917,3015
2793STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDE-245-A/CE-245-A26,20013.8021,9535
2794STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-245IV/OFM-245IV26,20018.9415,996 5 ★
2795STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERDHD-255-IV/CR-255-IV26,80617.2317,9905
2796STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-245-IVA/OFM-245-IVA26,90019.9915,560 5 ★
2797STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-803/OE-255-A27,20013.8422,7255
2798STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIHD5-801/OE-255-A27,40013.5523,3825
2799STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDICR5-801/OE-255-A27,60013.6623,3635
2800STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCR-305-3IV/CR-305-3IV30,19616.4921,1745
2801STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICG5-30/OR-305-A30,30013.0626,8275
2802STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCR-305-IV/CR-305-IV30,33116.0821,8115
2803STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-305-IV/OR-305-IV30,40016.4921,3175
2804STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERDHD-305-3IV/CR-305-3IV30,56618.3619,2515 ★
2805STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICC5-30-A/OR-305-B30,70012.8127,7125
2806STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1000/CR-30530,90013.2327,0075
2807STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1000/CR-305-B30,90012.8527,8065
2808STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1000/CR-30530,90013.1927,0895
2809STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1001/OR-305-B30,90012.8627,7845
2810STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDRW-305/CR-30531,00013.3026,9525
2811STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICCG5-30/OR-305-B31,00013.0827,4055
2812STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1001/OR-305-A31,00013.0627,4475
2813STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1001/OR-305-A31,00013.0627,4475
2814STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1001/OR-305-B31,00012.8028,0055
2815STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIRW-305/OR-305-A31,00013.0627,4475
2816STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIRW-305/OR-305-B31,00013.0627,4475
2817STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERDHD-305-IV/CR-305-IV31,06917.2620,8145 ★
2818STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1000/CR-305-A31,10013.1027,4525
2819STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1000/CR-305-A31,20013.0027,7525
2820STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-30/CR-305-A31,30013.1827,4605
2821STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDRW-305/CR-305-A31,30013.3127,1925
2822STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1002/OR-305-B31,30013.3827,0505
2823STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-30/CR-30532,00013.3027,8215
2824STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICC5-30/OR-305-A32,00013.1028,2465
2825STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-335-IV/OR-335-IV32,00015.4323,9815
2826STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-305IV/OFM-305IV32,10017.5821,114 5 ★
2827STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-305-IV/OR-305-IV32,20017.4321,362 5 ★
2828STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-335-IV/OR-335-IV32,80016.2223,3835
2829STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-305-IVA/OFM-305-IVA32,90018.9820,044 5 ★
2830STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERDHD-335-IV/CR-335-IV33,02916.4923,1615
2831STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCR-335-IV/CR-335-IV33,35316.4923,3885
2832STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERDHD-335-3IV/CR-335-3IV33,54517.5822,0645 ★
2833STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDRW-365/CR-36534,20013.3929,5345
2834STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCR-335-3IV/CR-335-3IV34,38616.4924,1125
2835STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1201/CR-365-334,50013.3129,9725
2836STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-335IV/OFM-335IV34,70017.2523,260 5 ★
2837STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1201/CR-365-334,80013.3930,0525
2838STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-36/CR-365-A35,00013.2830,4755
2839STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-36/CR-365-335,10013.3930,3115
2840STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDRW-365/CR-365-335,20013.8829,325 5 ★
2841STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDDRW-365/CR-365-A35,20013.3930,3985
2842STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-335-IVA/OFM-335-IVA35,20018.4622,049 5 ★
2843STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1200/CR-36535,50013.3930,6575
2844STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDDCCG5-36/CR-36535,60014.1629,071 5 ★
2845STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1200/CR-36536,00013.3931,0895
2846STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1202/CR-365-336,00013.2531,4175
2847STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1201/CR-365-A36,00013.3931,0895
2848STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1201/OR-365-A36,00013.1031,7775
2849STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-365-IV/OR-365-IV36,00018.9921,921 5 ★
2850STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1201/OR-365-A36,00013.1031,7775
2851STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCR-365-3IV/CR-365-3IV36,06017.6023,6915 ★
2852STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1201/CR-365-A36,10013.3931,1755
2853STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERDHD-365-3IV/CR-365-3IV36,11418.5122,5605 ★
2854STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCR-365-IV/CR-365-IV36,22316.4925,4005
2855STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1202/CR-365-336,30013.2531,6795
2856STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1202/OR-365-B36,40013.3931,4345
2857STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-365-3IV/OR-365-3IV36,50016.4925,5955
2858STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1201/OR-365-3A36,50013.0232,4165
2859STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERDHD-365-IV/CR-365-IV36,51317.9823,4825 ★
2860STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1202/CR-365-A36,60013.3131,7975
2861STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-365-IV/OR-365-IV36,70016.4925,7355
2862STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICC5-36/OR-365-3A36,80012.9232,9355
2863STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-365-IVA/OFM-365-IVA36,90018.4923,076 5 ★
2864STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1202/CR-365-A37,00013.3931,9525
2865STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1201-C/OR-365-C37,00012.8833,2175
2866STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1202/OR-365-3B37,00014.2030,129 5 ★
2867STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1201/OR-365-3A37,00012.9533,0385
2868STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-365-3IV/OR-365-3IV37,40017.5024,712 5 ★
2869STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIRW-365/OR-365-3A37,50013.3932,3845
2870STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1201/CR-365-3A37,60012.8533,8355
2871STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-365-3IVA/OFM-365-3IVA37,70018.9722,980 5 ★
2872STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-365-3IV/OFM-365-3IV37,80018.8023,249 5 ★
2873STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-365IV/OFM-365IV37,80016.4926,5065
2874STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1203/OR-365-3B38,00013.3932,8165
2875STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1203/OR-365-B38,00013.3932,8165
2876STAR AIREWALL TYPEFIXED SPEEDIRW-365/OR-365-A38,00013.9831,431 5 ★
2877STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1201/CR-365-3A38,30013.2133,5255
2878STAR AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDICC5-36/OR-365-A38,80013.3833,5325
2879STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDDCR5-1350/CR-405-340,00012.8535,9945
2880STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-405-3IV/OR-405-3IV40,00016.3428,3065
2881STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDDHD5-1350/CR-405-340,20012.9335,9515
2882STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1351/OR-405-3B40,60013.3635,1405
2883STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCR-405-IV/CR-405-IV40,76715.9029,6485
2884STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1351/OR-405-3A40,90013.3935,3205
2885STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1351/OR-405-A40,90013.0036,3805
2886STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1351/OR-405-3A40,90013.3935,3205
2887STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1351/OR-405-3B40,90013.3935,3205
2888STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1351/OR-405-A40,90013.0036,3805
2889STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERDCR-405-3IV/CR-405-3IV40,94417.9226,4205 ★
2890STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERDHD-405-3IV/CR-405-3IV40,94417.2327,4785 ★
2891STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERDHD-405-IV/CR-405-IV40,94417.7626,6585 ★
2892STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERICR-405-IV/OR-405-IV40,94416.2229,1895
2893STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1351-C/OR-405-3C40,94413.1036,1415
2894STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1352/OR-405-3B40,94413.3935,3585
2895STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDICR5-1352/OR-405-B40,94413.1336,0585
2896STAR AIREWALL TYPEINVERTERIFM-405-3IV/OFM-405-3IV40,94418.6025,454 5 ★
2897STAR AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERIFM-405-3IVA/OFM-405-3IVA40,94418.9924,931 5 ★
2898STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-405-3IV/OR-405-3IV40,94416.4928,7115
2899STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEINVERTERIHD-405-IV/OR-405-IV40,94418.3625,7875 ★
2900STAR AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDIHD5-1350/OR-405-340,94413.0536,2795
2901SUPREMEWALL TYPEINVERTERCS10IV/CU10IV8,70015.396,5375
2902SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-09-AX/UNCB-09-AX9,10013.617,7315
2903SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-09-R32/NKCW-09-R329,20013.278,0175
2904SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDCSR09/CUR099,30013.078,2285
2905SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-09-R410A/NKCW-09-R4109,40013.388,1245
2906SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDCSR12/CUR1212,10013.5810,3035
2907SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-12-AX/UNCB-12-AX13,00013.5111,1275
2908SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-12-AX-R32/NKCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
2909SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-12-R410A/NKCW-12-R410A13,10013.0011,6525
2910SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFV-12/NKCW-12-R3213,20013.7511,1015
2911SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-12-R32/NKCW-12-R3213,20013.7211,1255
2912SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDCSR18/CUR1818,20013.0716,1025
2913SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-18-AX-R32/NKCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
2914SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-18-R32/NKCW-18-R3218,20013.2015,9435
2915SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFV-18/NKCW-18-R3218,40013.2416,0705
2916SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-18-R410A/NKCW-18-R410A18,40013.1016,2415
2917SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-18-AX/UNCB-18-AX19,00013.1716,6825
2918SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDCSR24/CUR2424,10012.9721,4865
2919SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-R32/NKCW-24-R3225,10013.6821,2165
2920SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-AX-R32/NKCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
2921SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-R410A/NKCW-24-R41025,20013.1422,1765
2922SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFW-24-R410A/NKCW-24-R410A25,20013.1422,1765
2923SUPREMEWALL TYPEFIXED SPEEDNKFV-24/NKCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
2924SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-30/NKCX-30-R410A30,30012.4528,1425
2925SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-32-R410A/NKCX-32-R410A32,20012.6629,4105
2926SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-33-R410A/NKCX-33-R410A33,90012.4931,3855
2927SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-33-R410A/NKCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
2928SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-36RO-R32/NKCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
2929SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-36-R410A/NKCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
2930SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-36-R410A/NKCX-36-R410A37,10012.6633,8865
2931SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-38-R410A/NKCX-38-R410A38,00012.4535,2935
2932SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-38-R410A/NKCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
2933SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-40-R410A/NKCX-40-R410A40,30012.7636,5205
2934SUPREMEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDNKFX-40-R410A/NKCX-40T-R410A40,94412.5937,6055
2935TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE09-AF1/CWDE09-AF19,19713.437,9195
2936TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE09I-AD2/CHDE09I-AD2R9,21215.816,7385
2937TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE09I-AF1/CWDE09I-AF19,21221.324,996 5 ★★
2938TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE09I-AF1M/CWDE09I-AF1M9,21221.324,996 5 ★★
2939TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE09-AF2/CWDE09-AF29,55414.337,709 5 ★
2940TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE09-AF2M/CWDE09-AF2M9,55414.337,7095 ★
2941TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE13B-AD2/CHLE13B-AD2R13,29412.8911,9265
2942TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE13B-AF1/CHLE13B-AF1R13,29412.8911,9265
2943TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE13-AF1/CWDE13-AF113,29513.6111,2965
2944TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE13B-AD2/CHLE13B-AD2R13,30112.9311,8955
2945TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE13B-AD2/CHLE13B-AD2R13,30112.9311,8955
2946TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE13B-AF1/CHLE13B-AF1R13,30112.9311,8955
2947TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE13B-AD2/CHLE13B-AD2R13,30612.8911,9365
2948TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13BI-AD3/CHLE13BI-AD3R13,30615.869,7015
2949TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13CI-AD1/CHLE13CI-AD1R13,30615.3510,0235
2950TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE13BI-AD3/CHLE13BI-AD3R13,30715.1610,1505
2951TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE13BI-AD4/CHLE13BI-AD4R13,30715.1410,1635
2952TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE13BI-AD3/CHLE13BI-AD3R13,30715.2010,1235
2953TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE13BI-AD4/CHLE13BI-AD4R13,30715.1510,1575
2954TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13BI-AD4/CHLE13BI-AD4R13,30715.1510,1575
2955TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE13-AF1/CUDE13-AF1R13,30714.1010,9135 ★
2956TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFUNE13BI-AF2/CHNE13BI-AF2R13,30724.126,379 5 ★★★
2957TASAKIWALL TYPEINVERTERFWBE13-BIS-AF1/CHLE13-BIS-AF1R13,30720.537,495 5 ★★
2958TASAKIWALL TYPEINVERTERFWBE13I-AF1/CHLE13BI-AF1R13,30720.567,484 5 ★★
2959TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE13-AF2/CWDE13-AF213,30714.1610,867 5 ★
2960TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE13-AF2M/CWDE13-AF2M13,30714.1610,8675 ★
2961TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE13I-AD2/CHDE13I-AD2R13,30718.088,511 5 ★
2962TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE13I-AF1/CWDE13I-AF113,30721.167,272 5 ★★
2963TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE13I-AF1M/CWDE13I-AF1M13,30721.167,272 5 ★★
2964TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE13B-AF2/CHLE13B-AF2R13,64813.2211,9385
2965TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE13BI-AF1/CHLE13BI-AF1R13,64818.228,662 5 ★
2966TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE13-BIS-AF1/CHLE13-BIS-AF1R13,64818.258,6475 ★
2967TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE13B-AF2/CHLE13B-AF2R13,64813.0612,0845
2968TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE13BI-AF1/CHLE13BI-AF1R13,64818.818,390 5 ★
2969TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE13-BIS-AF1/CHLE13-BIS-AF1R13,64818.828,3855 ★
2970TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE13B-AF2/CHLE13B-AF2R13,64812.9912,1495
2971TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13BI-AD1M/CHLE13BI-AD1RM13,64818.428,568 5 ★
2972TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13BI-AD3M/CHLE13BI-AD3RM13,64820.187,820 5 ★★
2973TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13BI-AF1/CHLE13BI-AF1R13,64818.798,399 5 ★
2974TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE13-BIS-AF1/CHLE13-BIS-AF1R13,64818.788,4035 ★
2975TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE13-AF1/CULE13-AF1R13,64813.0712,0755
2976TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE14BI-AD2M/CHLE14BI-AD2RM14,17018.428,8955 ★
2977TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE18BI-AD2M/CHLE18BI-AD2RM18,08415.5613,4395
2978TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE18-AF1/CUDE18-AF1R18,08413.2015,8425
2979TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE18CI-AD1/CHLE18CI-AD1R18,42416.2413,1185
2980TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE18BI-AD1M/CHLE18BI-AD1RM18,76618.1811,936 5 ★
2981TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE18BI-AD3/CHLE18BI-AD3R18,76615.2814,2015
2982TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE18BI-AD4/CHLE18BI-AD4R18,76615.1614,3145
2983TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE19B-AD2/CHLE19B-AD2R19,08312.9916,9875
2984TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE19B-AD2/CHLE19B-AD2R19,09712.8917,1315
2985TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE19B-AF1/CHLE19B-AF1R19,09913.4716,3955
2986TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE19-AF1/CWDE19-AF119,09913.3716,5185
2987TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE19B-AF1/CHLE19B-AF1R19,10213.5516,3015
2988TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE19BI-AD4/CHLE19BI-AD4R19,10715.1614,5745
2989TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE19B-AD2/CHLE19B-AD2R19,10712.9917,0085
2990TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE19BI-AD3/CHLE19BI-AD3R19,10715.1914,5455
2991TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE19BI-AD4/CHLE19BI-AD4R19,10715.1514,5835
2992TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE19BI-AD3/CHLE19BI-AD3R19,10715.1914,5455
2993TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE19BI-AD4/CHLE19BI-AD4R19,10715.1614,5745
2994TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE19-AF1/CUDE19-AF1R19,10713.3716,5255
2995TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE19-AF1/CULE19-AF1R19,10712.9717,0355
2996TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFUNE19BI-AF2/CHNE19BI-AF2R19,10724.089,175 5 ★★★
2997TASAKIWALL TYPEINVERTERFWBE19-BIS-AF1/CHLE19-BIS-AF1R19,10720.2110,932 5 ★★
2998TASAKIWALL TYPEINVERTERFWBE19I-AF1/CHLE19BI-AF1R19,10720.2110,932 5 ★★
2999TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE19I-AD2/CHDE19I-AD2R19,10716.5813,3265
3000TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE19B-AF2/CHLE19B-AF2R19,44813.1217,1405
3001TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE19BI-AF1/CHLE19BI-AF1R19,44818.1312,404 5 ★
3002TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE19-BIS-AF1/CHLE19-BIS-AF1R19,44818.1412,3975 ★
3003TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE19B-AF2/CHLE19B-AF2R19,44813.6016,5355
3004TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE19BI-AF1/CHLE19BI-AF1R19,44819.1111,768 5 ★
3005TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE19-BIS-AF1/CHLE19-BIS-AF1R19,44819.1311,7555 ★
3006TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE19B-AF2/CHLE19B-AF2R19,44814.0715,983 5 ★
3007TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE19BI-AD3M/CHLE19BI-AD3RM19,44820.1911,138 5 ★★
3008TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE19BI-AF1/CHLE19BI-AF1R19,44818.9311,880 5 ★
3009TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE19-BIS-AF1/CHLE19-BIS-AF1R19,44818.9611,8615 ★
3010TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE19-AF2/CWDE19-AF219,44814.1515,893 5 ★
3011TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE19-AF2M/CWDE19-AF2M19,44814.1515,8935 ★
3012TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE19I-AF1/CWDE19I-AF119,44820.2911,083 5 ★★
3013TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE19I-AF1M/CWDE19I-AF1M19,44820.2911,083 5 ★★
3014TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE20BI-AD1M/CHLE20BI-AD1RM20,13018.1212,846 5 ★
3015TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE20CI-AD1/CHLE20CI-AD1R20,13016.0014,5485
3016TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE24-AF1/CUDE24-AF1R24,22513.2321,1735
3017TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE25B-AF1/CHLE25B-AF1R25,22413.5021,6055
3018TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE25B-AF1/CHLE25B-AF1R25,22513.4321,7195
3019TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE25B-AD2/CHLE25B-AD2R25,23712.9322,5695
3020TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE25B-AD2/CHLE25B-AD2R25,23912.9622,5195
3021TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE25-AF1/CWDE25-AF125,24113.2921,9615
3022TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE25B-AD2/CHLE25B-AD2R25,24812.9322,5795
3023TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25BI-AD3/CHLE25BI-AD3R25,24816.2417,9775
3024TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25CI-AD1/CHLE25CI-AD1R25,24816.0418,2015
3025TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE25BI-AD4/CHLE25BI-AD4R25,24915.1819,2335
3026TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE25BI-AD3/CHLE25BI-AD3R25,24915.1819,2335
3027TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE25BI-AD4/CHLE25BI-AD4R25,24915.1619,2595
3028TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE25BI-AD3/CHLE25BI-AD3R25,24915.2119,1955
3029TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE25BI-AD4/CHLE25BI-AD4R25,24915.1819,2335
3030TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25BI-AD2M/CHLE25BI-AD2RM25,24917.6716,523 5 ★
3031TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25BI-AD4/CHLE25BI-AD4R25,24915.1719,2465
3032TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE25-AF1/CULE25-AF1R25,24912.9022,6335
3033TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFUNE25BI-AF2/CHNE25BI-AF2R25,24923.5712,387 5 ★★★
3034TASAKIWALL TYPEINVERTERFWBE25-BIS-AF1/CHLE25-BIS-AF1R25,24920.1414,496 5 ★★
3035TASAKIWALL TYPEINVERTERFWBE25I-AF1/CHLE25BI-AF1R25,24920.1414,496 5 ★★
3036TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE25-AF2/CWDE25-AF225,24914.2520,488 5 ★
3037TASAKIWALL TYPEFIXED SPEEDFWDE25-AF2M/CWDE25-AF2M25,24914.2520,4885 ★
3038TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE25I-AD2/CHDE25I-AD2R25,24916.3417,8685
3039TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE25I-AF1/CWDE25I-AF125,24920.1514,489 5 ★★
3040TASAKIWALL TYPEINVERTERFWDE25I-AF1M/CWDE25I-AF1M25,24920.1514,489 5 ★★
3041TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE25B-AF2/CHLE25B-AF2R25,59013.1522,5025
3042TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE25BI-AF1/CHLE25BI-AF1R25,59017.6816,737 5 ★
3043TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE25-BIS-AF1/CHLE25-BIS-AF1R25,59017.6916,7275 ★
3044TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE25B-AF2/CHLE25B-AF2R25,59013.0822,6225
3045TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE25BI-AF1/CHLE25BI-AF1R25,59018.1416,312 5 ★
3046TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE25-BIS-AF1/CHLE25-BIS-AF1R25,59018.1416,3125 ★
3047TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE25B-AF2/CHLE25B-AF2R25,59013.2622,3155
3048TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25BI-AD3M/CHLE25BI-AD3RM25,59020.1714,670 5 ★★
3049TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25BI-AF1/CHLE25BI-AF1R25,59018.0616,384 5 ★
3050TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25-BIS-AF1/CHLE25-BIS-AF1R25,59018.0316,4125 ★
3051TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE26-AF1/CUDE26-AF1R26,27214.1321,5005 ★
3052TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE26BI-AD1M/CHLE26BI-AD1RM26,61318.2216,890 5 ★
3053TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE28B-AD2/CHLE28B-AD2R28,28612.5626,0415
3054TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE28B-AD2/CHLE28B-AD2R28,29312.4526,2785
3055TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE28B-AD2/CHLE28B-CD2R28,31012.6025,9805
3056TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE28B-AD2/CHLE28B-CD2R28,31012.6025,9805
3057TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE28B-AF2/CHLE28B-AF2R28,31912.6225,9485
3058TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE28B-AF2/CHLE28B-CF2R28,31912.5426,1135
3059TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE28BI-AF1/CHLE28BI-AF1R28,31916.7619,538 5 ★
3060TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE28-BIS-AF1/CHLE28-BIS-AF1R28,31916.7819,5155 ★
3061TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE28B-AF2/CHLE28B-AF2R28,31912.7225,7445
3062TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE28B-AF2/CHLE28B-CF2R28,31912.6225,9485
3063TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE28BI-AF1/CHLE28BI-AF1R28,31916.7119,597 5 ★
3064TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE28-BIS-AF1/CHLE28-BIS-AF1R28,31916.7019,6085 ★
3065TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE28BI-AD4/CHLE28BI-AD4R28,32015.0921,7015
3066TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE28BI-AD3/CHLE28BI-AD3R28,32015.2021,5445
3067TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE28BI-AD4/CHLE28BI-AD4R28,32015.0921,7015
3068TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE28-AF1/CULE28-AF1R28,32012.5026,1985
3069TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE28-AF1/CULE28-CF1R28,32012.5026,1985
3070TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE30BI-AD4/CHLE30BI-AD4R30,02515.1822,8715
3071TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE30BI-AD4/CHLE30BI-AD4R30,02615.0823,0245
3072TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE30BI-AD3/CHLE30BI-AD3R30,02615.1222,9635
3073TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE30BI-AD4/CHLE30BI-AD4R30,02615.0823,0245
3074TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AD2M/CHLE30BI-AD2RM30,02616.4721,0815
3075TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE30BI-AD3/CHLE30BI-AD3R30,20615.2022,9795
3076TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE30B-AD2/CHLE30B-CD2R30,33312.5627,9265
3077TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30CI-AD1/CHLE30CI-AD1R30,33615.6322,4435
3078TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE30B-AF1/CHLE30B-AF1R30,34512.6327,7825
3079TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE30B-AD2/CHLE30B-CD2R30,35012.5328,0085
3080TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE30B-AF1/CHLE30B-AF1R30,35212.6827,6795
3081TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE30B-AD2/CHLE30B-AD2R30,35512.4928,1035
3082TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE30B-AD2/CHLE30B-AD2R30,35512.4928,1035
3083TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE30B-AF2/CHLE30B-AF2R30,36612.6327,8015
3084TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE30B-AF2/CHLE30B-CF2R30,36612.5927,8895
3085TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE30BI-AF1/CHLE30BI-AF1R30,36616.6421,101 5 ★
3086TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE30-BIS-AF1/CHLE30-BIS-AF1R30,36616.6621,0765 ★
3087TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE30B-AF2/CHLE30B-AF2R30,36612.6227,8235
3088TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE30B-AF2/CHLE30B-CF2R30,36612.5727,9345
3089TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AD3/CHLE30BI-AD3R30,36615.5922,5235
3090TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AF1/CHLE30BI-AF1R30,36616.5921,165 5 ★
3091TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30-BIS-AF1/CHLE30-BIS-AF1R30,36616.6221,1275 ★
3092TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AD3M/CHLE30BI-AD3RM30,36720.1317,444 5 ★★
3093TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AD4/CHLE30BI-AD4R30,36715.1623,1625
3094TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE30-AF1/CULE30-AF1R30,36712.5028,0915
3095TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE30-AF1/CULE30-CF1R30,36712.5028,0915
3096TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFUNE30BI-AF2/CHNE30BI-AF2R30,36722.1215,874 5 ★★★
3097TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AD1M/CHLE30BI-AD1RM31,39018.1120,042 5 ★
3098TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE33BI-AD4/CHLE33BI-AD4R33,09615.0425,4455
3099TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE33BI-AD4/CHLE33BI-CD4R33,09615.0725,3955
3100TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE33BI-AD3/CHLE33BI-AD3R33,09615.1425,2775
3101TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE33BI-AD3/CHLE33BI-CD3R33,09615.1825,2115
3102TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE33BI-AD4/CHLE33BI-AD4R33,09615.0425,4455
3103TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE33BI-AD4/CHLE33BI-CD4R33,09615.0725,3955
3104TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33BI-AD1M/CHLE33BI-AD1RM33,09618.1521,085 5 ★
3105TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33BI-AD2M/CHLE33BI-AD2RM33,09615.7424,3145
3106TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE33-AF1/CULE33-AF1R33,09612.5030,6165
3107TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE33-AF1/CULE33-CF1R33,09612.5030,6165
3108TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE33B-AD2/CHLE33B-AD2R33,40812.5630,7575
3109TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE33B-AD2/CHLE33B-CD2R33,41612.6330,5935
3110TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE33B-AD2/CHLE33B-CD2R33,41612.6330,5935
3111TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE33B-AD2/CHLE33B-AD2R33,42612.6030,6765
3112TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE33B-AF2/CHLE33B-AF2R33,43712.6330,6135
3113TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE33B-AF2/CHLE33B-CF2R33,43712.5830,7345
3114TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE33BI-AF1/CHLE33BI-AF1R33,43717.1222,584 5 ★
3115TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE33BI-AF1/CHLE33BI-CF1R33,43718.2821,151 5 ★
3116TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE33-BIS-AF1/CHLE33-BIS-AF1R33,43717.1222,5845 ★
3117TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE33B-AF2/CHLE33B-AF2R33,43712.5530,8085
3118TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE33B-AF2/CHLE33B-CF2R33,43712.5830,7345
3119TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33BI-AF1/CHLE33BI-AF1R33,43717.0522,677 5 ★
3120TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33BI-AF1/CHLE33BI-CF1R33,43718.2421,197 5 ★
3121TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33-BIS-AF1/CHLE33-BIS-AF1R33,43717.0222,7175 ★
3122TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33BI-AD3M/CHLE33BI-AD3RM33,43820.1619,179 5 ★★
3123TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE36BI-AD4/CHLE36BI-AD4R36,16715.0627,7695
3124TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE36BI-AD4/CHLE36BI-CD4R36,16715.0927,7145
3125TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTER FULE36CI-AD2/CHLE36CI-AD2R36,16716.3425,5945
3126TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTER FULE36CI-AD2/CHLE36CI-CD2R36,16716.6625,102 5 ★
3127TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AD4/CHLE36BI-CD4R36,16715.1427,6235
3128TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE36BI-AD3/CHLE36BI-AD3R36,16715.1727,5685
3129TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE36BI-AD3/CHLE36BI-CD3R36,16715.1727,5685
3130TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE36BI-AD4/CHLE36BI-AD4R36,16715.0627,7695
3131TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE36BI-AD4/CHLE36BI-CD4R36,16715.0927,7145
3132TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD1M/CHLE36BI-AD1RM36,16717.5223,870 5 ★
3133TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD2M/CHLE36BI-AD2RM36,16717.6123,7485 ★
3134TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE36-AF1/CULE36-AF1R36,16712.4733,5375
3135TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE36-AF1/CULE36-CF1R36,16712.5133,4305
3136TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE36B-AF2/CHLE36B-AF2R36,50812.6033,5045
3137TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE36B-AF2/CHLE36B-CF2R36,50812.5333,6915
3138TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AF1/CHLE36BI-AF1R36,50817.3524,331 5 ★
3139TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AF1/CHLE36BI-CF1R36,50817.7423,796 5 ★
3140TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE36-BIS-AF1/CHLE36-BIS-AF1R36,50817.3624,3175 ★
3141TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE36B-AF2/CHLE36B-AF2R36,50812.5133,7455
3142TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE36B-AF2/CHLE36B-CF2R36,50812.5833,5575
3143TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE36BI-AF1/CHLE36BI-AF1R36,50817.9523,518 5 ★
3144TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE36BI-AF1/CHLE36BI-CF1R36,50818.1223,297 5 ★
3145TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE36-BIS-AF1/CHLE36-BIS-AF1R36,50817.9523,5185 ★
3146TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE36B-AF2/CHLE36B-AF2R36,50812.6533,3715
3147TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE36B-AF2/CHLE36B-CF2R36,50812.5533,6375
3148TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD1M/CHLE36BI-CD1RM36,50818.1123,310 5 ★
3149TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD3/CHLE36BI-AD3R36,50815.2527,6825
3150TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD4/CHLE36BI-AD4R36,50815.1527,8655
3151TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AF1/CHLE36BI-AF1R36,50817.8323,676 5 ★
3152TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AF1/CHLE36BI-CF1R36,50818.0223,427 5 ★
3153TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36-BIS-AF1/CHLE36-BIS-AF1R36,50817.8323,6765 ★
3154TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36CI-AD1/CHLE36CI-AD1R36,50816.5425,523 5 ★
3155TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36CI-AD1/CHLE36CI-CD1R36,50816.4225,7095
3156TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFUNE36BI-AF2/CHNE36BI-AF2R36,50821.6319,517 5 ★★★
3157TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFUNE36BI-AF2/CHNE36BI-CF2R36,50821.7019,454 5 ★★★
3158TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AD3/CHLE36BI-AD3R36,61715.1927,8745
3159TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AD4/CHLE36BI-AD4R36,61715.1627,9295
3160TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD3/CHLE36BI-CD3R36,61715.1827,8935
3161TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD4/CHLE36BI-CD4R36,61715.1627,9295
3162TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE36B-AD2/CHLE36B-CD2R36,81512.5633,8935
3163TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE36B-AD2/CHLE36B-CD2R36,81512.5633,8935
3164TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE36B-AD2/CHLE36B-AD2R36,82812.5333,9865
3165TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE36B-AD2/CHLE36B-AD2R36,82812.5333,9865
3166TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE36B-AD2/CHLE36B-AD2R36,84912.5334,0065
3167TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE36B-AD2/CHLE36B-CD2R36,84912.5633,9255
3168TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE38BI-AD2M/CHLE38BI-CD2RM38,21417.3425,4835 ★
3169TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE38-AF1/CULE38-AF1R38,21412.4635,4645
3170TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE38-AF1/CULE38-CF1R38,21412.4935,3785
3171TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFUNE38BI-AF2/CHNE38BI-AF2R38,21421.6620,401 5 ★★★
3172TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFUNE38BI-AF2/CHNE38BI-CF2R38,21421.6520,410 5 ★★★
3173TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE40B-AD2/CHLE40B-AD2R40,22212.5637,0305
3174TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE40B-AD2/CHLE40B-CD2R40,24012.6036,9295
3175TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE40B-AD2/CHLE40B-CD2R40,24012.6036,9295
3176TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE40B-AD2/CHLE40B-AD2R40,25412.4937,2675
3177TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTER FULE40CI-AD1/CHLE40CI-CD1R40,26116.7427,810 5 ★
3178TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTER FULE40CI-AD2/CHLE40CI-AD2R40,26115.6629,7285
3179TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTER FULE40CI-AD2/CHLE40CI-CD2R40,26116.9027,547 5 ★
3180TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE40B-AD2/CHLE40B-AD2R40,26112.4937,2735
3181TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE40B-AD2/CHLE40B-CD2R40,26112.6036,9485
3182TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD1/CHLE40BI-CD1R40,26115.1130,8105
3183TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD3/CHLE40BI-AD3R40,26115.2530,5285
3184TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40CI-AD1/CHLE40CI-AD1R40,26116.3528,4745
3185TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE40BI-AD4/CHLE40BI-AD4R40,26215.0530,9345
3186TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTER FCDE40BI-AD4/CHLE40BI-CD4R40,26215.1130,8115
3187TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40BI-AD3/CHLE40BI-AD3R40,26215.1630,7105
3188TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40BI-AD3/CHLE40BI-CD3R40,26215.1830,6695
3189TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40BI-AD4/CHLE40BI-AD4R40,26215.1430,7505
3190TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40BI-AD4/CHLE40BI-CD4R40,26215.1630,7105
3191TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE40BI-AD3/CHLE40BI-AD3R40,26215.1730,6895
3192TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE40BI-AD3/CHLE40BI-CD3R40,26215.2030,6295
3193TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE40BI-AD4/CHLE40BI-AD4R40,26215.0530,9345
3194TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE40BI-AD4/CHLE40BI-CD4R40,26215.1130,8115
3195TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD1M/CHLE40BI-AD1RM40,26216.8427,646 5 ★
3196TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD2M/CHLE40BI-AD2RM40,26216.0229,0615
3197TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD2M/CHLE40BI-CD2RM40,26215.5629,9205
3198TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD3/CHLE40BI-CD3R40,26215.2030,6295
3199TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD4/CHLE40BI-AD4R40,26215.1830,6695
3200TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD4/CHLE40BI-CD4R40,26215.1530,7305
3201TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE40-AF1/CULE40-AF1R40,26212.4637,3645
3202TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFUNE40-AF1/CULE40-CF1R40,26212.4637,3645
3203TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFUNE40BI-AF2/CHNE40BI-AF2R40,26221.5921,564 5 ★★★
3204TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFUNE40BI-AF2/CHNE40BI-CF2R40,26221.6021,554 5 ★★★
3205TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE40B-AF2/CHLE40B-AF2R40,60212.5637,3805
3206TASAKICASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCCE40B-AF2/CHLE40B-CF2R40,60212.5337,4695
3207TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40BI-AF1/CHLE40BI-AF1R40,60217.4426,920 5 ★
3208TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40BI-AF1/CHLE40BI-CF1R40,60217.8226,346 5 ★
3209TASAKICASSETTE TYPEINVERTERFCCE40-BIS-AF1/CHLE40-BIS-AF1R40,60217.4526,9055 ★
3210TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE40B-AF2/CHLE40B-AF2R40,60212.5437,4395
3211TASAKICONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFCDE40B-AF2/CHLE40B-CF2R40,60212.5537,4095
3212TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE40BI-AF1/CHLE40BI-AF1R40,60217.9326,185 5 ★
3213TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE40BI-AF1/CHLE40BI-CF1R40,60218.0126,068 5 ★
3214TASAKICONCEALED/DUCT TYPEINVERTERFCDE40-BIS-AF1/CHLE40-BIS-AF1R40,60217.9526,1555 ★
3215TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE40B-AF2/CHLE40B-AF2R40,60212.5137,5295
3216TASAKIFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFULE40B-AF2/CHLE40B-CF2R40,60212.5537,4095
3217TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD1M/CHLE40BI-CD1RM40,60218.1525,867 5 ★
3218TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AF1/CHLE40BI-AF1R40,60217.6126,660 5 ★
3219TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AF1/CHLE40BI-CF1R40,60217.9426,170 5 ★
3220TASAKIFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40-BIS-AF1/CHLE40-BIS-AF1R40,60217.5926,6915 ★
3221TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE14BI-AD2M/CHLE14BI-AD2RM14,17018.428,895 5 ★
3222TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE18BI-AD2M/CHLE18BI-AD2RM18,08415.5613,4395
3223TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE25BI-AD2M/CHLE25BI-AD2RM25,24917.6716,523 5 ★
3224TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE30BI-AD2M/CHLE30BI-AD2RM30,02616.4721,0815
3225TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE33BI-AD2M/CHLE33BI-AD2RM33,09615.7424,3145
3226TASAKI CASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AD3/CHLE36BI-CD3R36,16715.1627,5865
3227TASAKI CASSETTE TYPEINVERTERFCCE36BI-AD4/CHLE36BI-CD4R36,16715.1427,6235
3228TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE36BI-AD2M/CHLE36BI-AD2RM36,16717.6123,748 5 ★
3229TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE38BI-AD2M/CHLE38BI-CD2RM38,21417.3425,483 5 ★
3230TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD2M/CHLE40BI-AD2RM40,26216.0229,0615
3231TASAKI FLOOR/CEILING TYPEINVERTERFULE40BI-AD2M/CHLE40BI-CD2RM40,26215.1630,7105
3232TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-10FSI/MAC-10FSO9,00013.107,9445
3233TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-TW10FSI/MAC-TW10FSO9,00013.107,9445
3234TCLWALL TYPEINVERTERTAC-IVX9I/TAC-IVX9O9,00016.006,5045
3235TCLWALL TYPEINVERTERTAC-IVX12I/TAC-IVX12O11,50015.708,4705
3236TCLWALL TYPEINVERTERTAC-5SH13IVI/TAC-5SH13IVO12,00018.507,5005 ★
3237TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-13FSI/MAC-13FSO12,30013.7210,3665
3238TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-TW13FSI/MAC-TW13FSO12,30013.7210,3665
3239TCLWALL TYPEINVERTERTAC-5SH19IVI/TAC-5SH19IVO18,00019.5010,6745 ★
3240TCLWALL TYPEINVERTERTAC-IVX18I/TAC-IVX18O18,00016.0013,0095
3241TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-19FSI/MAC-19FSO18,10013.0016,1005
3242TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-TW19FSI/MAC-TW19FSO18,10013.0016,1005
3243TCLWALL TYPEINVERTERTAC-IVX22I/TAC-IVX22O22,00017.0014,9645
3244TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-25FSI/MAC-25FSO25,30012.9022,6785
3245TCLWALL TYPEFIXED SPEEDMAC-TW25FSI/MAC-TW25FSO25,30012.9022,6785
3246THAICOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERTCP30IN5IV2/TCP300D5IV230,36715.1623,1625
3247THAICOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERTCP36IN5IV2/TCP360D5IV236,50815.1527,8655
3248THAICOFLOOR/CEILING TYPEINVERTERTCP40IN5IV2/TCP400D5IV240,26215.1830,6695
3249TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-09-R32/TICW-09-R329,20013.278,0175
3250TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-09-R410A/TICW-09-R410A9,40013.388,1245
3251TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-12-AX-R32/TICW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
3252TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-12-R410A/TICW-12-R410A13,10013.0011,6525
3253TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFV-12/TICW-12-R3213,20013.7511,1015
3254TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-12-R32/TICW-12-R3213,20013.7211,1255
3255TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-18-AX-R32/TICW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
3256TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-18-R32/TICW-18-R3218,20013.2015,9435
3257TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFV-18/TICW-18-R3218,40013.2416,0705
3258TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-18-R410A/TICW-18-R410A18,40013.1016,2415
3259TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-24-R32/TICW-24-R3225,10013.6821,2165
3260TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-24-AX-R32/TICW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
3261TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFW-24-R410A/TICW-24-R410A25,20013.1422,1765
3262TIENFONGWALL TYPEFIXED SPEEDTIFV-24/TICW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
3263TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-30/TICX-30-R410A30,30012.4528,1425
3264TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-32-R410A/TICX-32-R410A32,20012.6629,4105
3265TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-33-R410A/TICX-33-R410A33,90012.4931,3855
3266TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-33-R410A/TICX-33T-R410A34,10012.4531,6715
3267TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-36RO-R32/TICX-36RO-R3236,20012.5933,2485
3268TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-36-R410A/TICX-36T-R410A36,50012.6233,4435
3269TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-36-R410A/TICX-36-R410A37,10012.6633,8865
3270TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-38-R410A/TICX-38-R410A38,00012.4535,2935
3271TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-38-R410A/TICX-38T-R410A38,30012.5635,2605
3272TIENFONGFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDTIFX-40-R410A/TICX-40-R410A40,30012.7636,5205
3273TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-10U2KCV2G-T/RAS-10U2ACV2G-T8,50016.455,9755
3274TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-10J2KCVRG-T/RAS-10J2ACVRG-T9,20024.004,433 5 ★★★
3275TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-10PKCVG-T/RAS-10PACVG-T9,20017.166,1995
3276TOSHIBAWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-10PKSG-T/RAS-10PASG-T9,20013.587,8345
3277TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-13U2KCV2G-T/RAS-13U2ACV2G-T12,00016.248,5445
3278TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-13J2KCVRG-T/RAS-13J2ACVRG-T12,20022.506,270 5 ★★★
3279TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-13PKCVG-T/RAS-13PACVG-T12,20019.387,279 5 ★
3280TOSHIBAWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-13PKSG-T1/RAS-13PASG-T112,20013.4510,4895
3281TOSHIBAWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-13PKSG-T/RAS-13PASG-T13,00013.5111,1275
3282TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE401BP-T/RAV-TE401AP-T13,00017.098,7965
3283TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE401UP-T1/RAV-TE401AP-T13,00021.157,107 5 ★★
3284TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE402CP-T/RAV-TE401AP-T13,00018.877,966 5 ★
3285TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE1301BP-T/RAV-GE1301AP-T13,30022.156,943 5 ★★
3286TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE1301CP-T/RAV-GE1301AP-T13,30023.306,600 5 ★★★
3287TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE1301UP-T/RAV-GE1301AP-T13,30026.005,915 5 ★★★
3288TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-16PKCVG-T/RAS-16PACVG-T15,30018.639,496 5 ★
3289TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE561BP-T/RAV-TE561AP-T17,10017.1311,5435
3290TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-18J2KCVRG-T/RAS-18J2ACVRG-T18,00020.8110,002 5 ★★
3291TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-18PKCVG-T/RAS-18PACVG-T18,00020.7810,016 5 ★★
3292TOSHIBAWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-18PKSG-T/RAS-18PASG-T18,00013.4415,4865
3293TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-18U2KCV2G-T/RAS-18U2ACV2G-T18,00017.5711,846 5 ★
3294TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE1801BP-T/RAV-GE1801AP-T18,10018.2011,5005 ★
3295TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE1801CP-T/RAV-GE1801AP-T18,10021.409,780 5 ★★
3296TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE1801UP-T/RAV-GE1801AP-T18,10024.108,684 5 ★★★
3297TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE561UP-T1/RAV-TE561AP-T18,10019.9910,470 5 ★
3298TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE562CP-T/RAV-TE561AP-T18,10018.1511,531 5 ★
3299TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-24PKCVG-T/RAS-24PACVG-T20,40020.8511,314 5 ★★
3300TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-24U2KCV2G-T/RAS-24U2ACV2G-T20,40017.0613,8275
3301TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE801BP-T/RAV-TE801AP-T20,80018.3613,100 5 ★
3302TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-24J2KCVRG-T/RAS-24J2ACVRG-T21,00020.8811,630 5 ★★
3303TOSHIBAWALL TYPEFIXED SPEEDRAS-25PKSG-T/RAS-25PASG-T24,20014.1919,720 5 ★
3304TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE2401BP-T/RAV-GE2401AP-T24,20018.0015,5465 ★
3305TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE2401CP-T/RAV-GE2401AP-T24,20018.5015,1265 ★
3306TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE2401UP-T/RAV-GE2401AP-T24,20019.0014,7285 ★
3307TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE801UP-T1/RAV-TE801AP-T24,20018.3215,275 5 ★
3308TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE802CP-T/RAV-TE801AP-T24,20016.9216,5385
3309TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-28J2KCVRG-T/RAS-28J2ACVRG-T25,20019.8014,7175 ★
3310TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-28U2KCV2G-T/RAS-28U2ACV2G-T25,20018.9715,361 5 ★
3311TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE2501CP-T/RAV-GE2501AP-T25,20022.7212,825 5 ★★★
3312TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE2501UP-T/RAV-GE2501AP-T25,20022.7212,825 5 ★★★
3313TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-30J2KCVRG-T/RAS-30J2ACVRG-T27,20018.6016,9105 ★
3314TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-33J2KCVRG-T/RAS-33J2ACVRG-T30,00017.6019,7105 ★
3315TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE3001BP-T/RAV-GE3001AP-T30,00017.0020,406 5 ★
3316TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE3001CP-T/RAV-GE3001AP-T30,00020.8516,638 5 ★★
3317TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE3001UP-T/RAV-GE3001AP-T30,00020.8516,638 5 ★★
3318TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-SE1002CP-T / / RAV-TE1001AP-T,A8-T34,00017.4022,595 5 ★
3319TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-SE1002CP-T/RAV-TE1001A8-T34,00017.4022,595 5 ★
3320TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-SE1002CP-T/RAV-TE1001AP-T34,00017.4022,595 5 ★
3321TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-SE1002CP-T/RAV-TE1001AP-T,A8-T34,00017.4022,5955 ★
3322TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-SE1001UP-T1 / RAV-TE1001AP-T,A8-T34,10018.1321,749 5 ★
3323TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-SE1001UP-T1/RAV-TE1001A8-T34,10018.1321,749 5 ★
3324TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-SE1001UP-T1/RAV-TE1001AP-T34,10018.1321,749 5 ★
3325TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-SE1001BP-T / RAV-TE1001AP-T,A8-T35,50015.3226,7955
3326TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-SE1001BP-T/RAV-TE1001A8-T35,50015.3226,7955
3327TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-SE1001BP-T/RAV-TE1001AP-T35,50015.3226,7955
3328TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAS-36J2KCVRG-T/RAS-36J2ACVRG-T36,00016.4825,2595
3329TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE3601BP-T/RAV-GE3601A8P-T36,10017.0024,555 5 ★
3330TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE3601BP-T/RAV-GE3601AP-T36,10017.0024,555 5 ★
3331TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE3601BP-T/RAV-GE3601AP-T,A8P-T36,10017.0024,555 5 ★
3332TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE3601CP-T/RAV-GE3601A8P-T36,10020.0020,872 5 ★★
3333TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE3601CP-T/RAV-GE3601AP-T36,10020.0020,872 5 ★★
3334TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE3601CP-T/RAV-GE3601AP-T,A8P-T36,10020.0020,872 5 ★★
3335TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE3601UP-T/RAV-GE3601A8P-T36,10020.0020,872 5 ★★
3336TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE3601UP-T/RAV-GE3601AP-T36,10020.0020,872 5 ★★
3337TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE3601UP-T/RAV-GE3601AP-T,A8P-T36,10020.0020,872 5 ★★
3338TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE1252CP-T/RAV-TE1251A8-T37,50017.0325,462 5 ★
3339TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE3901CP-T/RAV-GE3901A8P-T38,50021.5020,706 5 ★★★
3340TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE3901UP-T/RAV-GE3901A8P-T38,50021.5020,706 5 ★★★
3341TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-SE1251UP-T1 / RAV-TE1251AP-T,A8-T39,20016.7127,126 5 ★
3342TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-SE1251UP-T1/RAV-TE1251A8-T39,20016.7127,126 5 ★
3343TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-SE1251UP-T1/RAV-TE1251AP-T39,20016.7127,126 5 ★
3344TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE4001BP-T/RAV-GE4001A8P-T40,20016.5028,172 5 ★
3345TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE4001BP-T/RAV-GE4001AP-T40,20016.5028,172 5 ★
3346TOSHIBACONCEALED/DUCT TYPEINVERTERRAV-GE4001BP-T/RAV-GE4001AP-T,A8P-T40,20016.5028,172 5 ★
3347TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE4001CP-T/RAV-GE4001A8P-T40,20020.3022,899 5 ★★
3348TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE4001CP-T/RAV-GE4001AP-T40,20020.3022,899 5 ★★
3349TOSHIBAFLOOR/CEILING TYPEINVERTERRAV-GE4001CP-T/RAV-GE4001AP-T,A8P-T40,20020.3022,899 5 ★★
3350TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE4001UP-T/RAV-GE4001A8P-T40,20020.3022,899 5 ★★
3351TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE4001UP-T/RAV-GE4001AP-T40,20020.3022,899 5 ★★
3352TOSHIBACASSETTE TYPEINVERTERRAV-GE4001UP-T/RAV-GE4001AP-T,A8P-T40,20020.3022,899 5 ★★
3353TOSHIBAWALL TYPEINVERTERRAV-SE1252CP-T1/RAV-TE1251AP-T40,30016.0429,0525
3354TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE09GB5A00/TTKE09GB5E009,40013.008,3615
3355TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE09GB5AAA/TTKE09GB5EAA9,40013.008,3615
3356TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE09GB5ABB/TTKE09GB5EBB9,40013.008,3615
3357TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE09GB5A00/TYKE09GB5E009,40019.005,721 5 ★
3358TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE09GB5AAA/TYKE09GB5EAA9,40019.005,721 5 ★
3359TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE09RB5A00/TYKE09RB5E009,40016.006,7935
3360TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE12RB5A00/TYKE12RB5E0012,10016.008,7455
3361TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE12RB5A00/TTKE12RB5E0012,20013.1010,7695
3362TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE12GB5A00/TYKE12GB5E0012,60019.007,668 5 ★
3363TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE12GB5AAA/TYKE12GB5EAA12,60019.007,668 5 ★
3364TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE12GB5AAA/TTKE12GB5EAA12,70012.8811,4025
3365TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE12GB5ABB/TTKE12GB5EBB12,70012.8811,4025
3366TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE12KB50AA/TTKE12HB5EAA12,70013.2511,0835
3367TRANECASSETTE TYPEFIXED SPEEDMCCE122B5RAA/TTKE12HB5EAA13,00013.2711,3285
3368TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE12AA50AA/TTKE12HB5EAA13,00013.8410,8615
3369TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE12SB50AA/TTKE12SB5EAA13,00014.2910,5195 ★
3370TRANEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMYXA12SB5A00/TYKA12SB5E0013,00017.368,6595
3371TRANECASSETTE TYPEFIXED SPEEDMCAE12AB50AA/TTKE12HB5EAA13,10013.2411,4415
3372TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA12GB50BA/TTKA12LB50BA13,60013.0012,0975
3373TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA12HB5RAA/TTKA12LB50BA13,60013.0012,0975
3374TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA12HB5WAA/TTKA12LB50BA13,60013.0012,0975
3375TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDA12AA50AA/TTKA12LB50BA13,80013.0012,2755
3376TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE15GB5A01/TTKE15GB5E0115,20012.8513,6785
3377TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE15GB5AAB/TTKE15GB5EAB15,20012.8513,6785
3378TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE15GB5ABC/TTKE15GB5EBC15,20012.8513,6785
3379TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE18GB5AAA/TYKE18GB5EAA18,20018.4911,3825 ★
3380TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE18GB5A00/TTKE18GB5E0018,30012.8516,4675
3381TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE18GB5AAA/TTKE18GB5EAA18,30012.8516,4675
3382TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE18GB5ABB/TTKE18GB5EBB18,30012.8516,4675
3383TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE18RB5A00/TTKE18RB5E0018,40013.1016,2415
3384TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE18SB50AA/TTKE18SB5EAA18,70014.1015,3365 ★
3385TRANECASSETTE TYPEFIXED SPEEDMCCE182B5RAA/TTKE18HB5EAA19,00013.1016,7715
3386TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDA18AA50AA/TTKA18LB50BA19,10013.0016,9895
3387TRANEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMYXA18SB5A00/TYKA18SB5E0019,10017.9512,304 5 ★
3388TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA18GB50BA/TTKA18LB50BA19,20013.1016,9485
3389TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE18KB50AA/TTKE18HB5EAA19,20013.2016,8195
3390TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA18HB5RAA/TTKA18LB50BA19,50013.0017,3455
3391TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA18HB5WAA/TTKA18LB50BA19,50013.0017,3455
3392TRANECASSETTE TYPEFIXED SPEEDMCAE18AB50AA/TTKE18HB5EAA19,90013.1417,5125
3393TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE18AA50AA/TTKE18HB5EAA20,00013.3017,3885
3394TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA24HB5RAA/TTKA24LB50BA24,00013.1021,1845
3395TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA24HB5WAA/TTKA24LB50BA24,00013.1021,1845
3396TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE24GB5A00/TYKE24GB5E0024,10018.1915,320 5 ★
3397TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE24GB5AAA/TYKE24GB5EAA24,10018.1915,320 5 ★
3398TRANEWALL TYPEINVERTERMYWE24RB5A00/TYKE24RB5E0024,10015.5017,9795
3399TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA24GB50BA/TTKA24LB50BA24,20013.3221,0085
3400TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDA24AA50AA/TTKA24LB50BA24,50013.3221,2695
3401TRANECASSETTE TYPEFIXED SPEEDMCAE24AB50AA/TTKE24HB5EAA25,00013.1022,0675
3402TRANECASSETTE TYPEFIXED SPEEDMCCE242B5RAA/TTKE24HB5EAA25,00013.8720,8425 ★
3403TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE24AA50AA/TTKE24HB5EAA25,00013.8420,8875
3404TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE24RB5A00/TTKE24RB5E0025,00013.1022,0675
3405TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE24KB50AA/TTKE24HB5EAA25,00013.3021,7355
3406TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE24SB50AA/TTKE24SB5EAA25,00013.5921,2725
3407TRANEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMYXA24SB5A00/TYKA24SB5E0025,20019.4015,020 5 ★
3408TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE24GB5A00/TTKE24GB5E0025,30012.9022,6785
3409TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE24GB5AAA/TTKE24GB5EAA25,30012.9022,6785
3410TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE24GB5ABB/TTKE24GB5EBB25,30012.9022,6785
3411TRANECASSETTE TYPEFIXED SPEEDMCAE30AB50AA/TTKE30KB5EAA30,00012.8327,0385
3412TRANECASSETTE TYPEFIXED SPEEDMCCE302B5RAA/TTKE30KB5EAA30,00013.4125,8685 ★
3413TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDA30EB50AA/TTKA30KB50BA30,00012.5527,6415
3414TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCWA306B5A00/TTKA30MB5EAA30,00012.5027,7525
3415TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE306B5A00/TTKE30KB5EAA30,00013.8025,1375 ★
3416TRANEWALL TYPEFIXED SPEEDMCWE306B5A00/TTKE30MB5EAA30,00013.8025,1375 ★
3417TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA30GB50BA/TTKA30KB50BA30,00013.0626,5625
3418TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA30HB5RAA/TTKA30KB50BA30,00013.2626,1615
3419TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA30HB5WAA/TTKA30KB50BA30,00013.2626,1615
3420TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE30KB50AA/TTKE30KB5EAA30,00013.3925,9075
3421TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE30SB50AA/TTKE30SB5EAA30,50013.7125,7245 ★
3422TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE30EB50AA/TTKE30KB5EAA31,00013.0027,5745
3423TRANEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMYXA30SB5A00/TYKA30SB5E0031,00017.7720,172 5 ★
3424TRANECASSETTE TYPEFIXED SPEEDMCCE362B5RAA/TTKE36KB5EAA36,00013.0431,9235
3425TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDA36EB50AA/TTKA36KB50BA36,00012.5233,2495
3426TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDA36EB50AA/TTKA36KD50BA36,00012.5233,2495
3427TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE36SB50AA/TTKE36SD5EAA36,00014.5328,649 5 ★★
3428TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE36SB50AA/TTKE36SB5EAA36,40014.5328,968 5 ★★
3429TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE36EB50AA/TTKE36KB5EAA36,50013.3931,5205
3430TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE36EB50AA/TTKE36KD5EAA36,50013.2531,8535
3431TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA36GB50BA/TTKA36KB50BA36,50012.4233,9825
3432TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA36GB50BA/TTKA36KD50BA36,50013.0032,4665
3433TRANEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMYXA36SB5A00/TYKA36SD5E0036,50018.0623,370 5 ★
3434TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA36HB5RAA/TTKA36KB50BA37,00012.6033,9555
3435TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA36HB5RAA/TTKA36KD50BA37,00012.9033,1665
3436TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA36HB5WAA/TTKA36KB50BA37,00012.6033,9555
3437TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXA36HB5WAA/TTKA36KD50BA37,00012.9033,1665
3438TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE36KB50AA/TTKE36KB5EAA37,00013.3931,9525
3439TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE36KB50AA/TTKE36KD5EAA37,00013.3032,1685
3440TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXB42GB50BA/TTKB42KD50BA40,00012.5037,0025
3441TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXB42HB5RAA/TTKB42KD50BA40,00013.0035,5795
3442TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXB42HB5WAA/TTKB42KD50BA40,00013.0035,5795
3443TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE42KB50AA/TTKE42KD5EAA40,00013.0035,5795
3444TRANEFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDMCXE42SB50AA/TTKE42SD5EAA40,00014.3232,2995 ★
3445TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDB42EB50AA/TTKB42KD50BA40,50012.5037,4655
3446TRANECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDMCDE42EB50AA/TTKE42KD5EAA40,50013.3934,9755
3447TRANEFLOOR/CEILING TYPEINVERTERMYXA42SB5A00/TYKA42SD5E0040,90018.6125,413 5 ★
3448UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-09-AX/UNCB-09-AX9,10013.617,7315
3449UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-09-R32/UNCW-09-R329,20013.278,0175
3450UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-09-R410A/UNCW-09-R410A9,40013.388,1245
3451UNI MASTERWALL TYPEINVERTERUNFA-09-VA/UNCA-09-VA9,60017.716,2685 ★
3452UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUNFR-12-VA/UNCR-12-VA12,70015.229,6495
3453UNI MASTERWALL TYPEINVERTERUNFA-12-VA/UNCA-12-VA13,00017.818,4405 ★
3454UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-12-AX/UNCB-12-AX13,00013.5111,1275
3455UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-12-AX-R32/UNCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
3456UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-12-R410A/UNCW-12-R410A13,10013.0011,6525
3457UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFV-12/UNCW-12-R3213,20013.7511,1015
3458UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-12-R32/UNCW-12-R3213,20013.7211,1255
3459UNI MASTERWALL TYPEINVERTERUNFA-18-VA/UNCA-18-VA18,20017.4712,0465
3460UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-18-AX-R32/UNCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
3461UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-18-R32/UNCW-18-R3218,20013.2015,9435
3462UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFV-18/UNCW-18-R3218,40013.2416,0705
3463UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-18-R410A/UNCW-18-R410A18,40013.1016,2415
3464UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-18-AX/UNCB-18-AX19,00013.1716,6825
3465UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUNFR-18-VA/UNCR-18-VA19,80015.5914,6865
3466UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-24-AX/UNCB-24-AX24,60013.3421,3235
3467UNI MASTERWALL TYPEINVERTERUNFA-24-VA/UNCA-24-VA25,10018.0816,0535 ★
3468UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-24-R32/UNCW-24-R3225,10013.6821,2165
3469UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-24-AX-R32/UNCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
3470UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFW-24-R410A/UNCW-24-R410A25,20013.1422,1765
3471UNI MASTERWALL TYPEFIXED SPEEDUNFV-24/UNCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
3472UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-30/UNCX-30-R410A30,30012.4528,1425
3473UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUNFR-30-VA/UNCR-30-VA31,00014.6424,4855
3474UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-32-R410A/UNCX-32-R410A32,20012.6629,4105
3475UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-33-R410A/UNCX-33-R410A34,10012.4931,5705
3476UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-33-R410A/UNCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
3477UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36RO-R32/UNCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
3478UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36-R410A/UNCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
3479UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUNFR-36-VA/UNCR-36-VA37,00015.8726,9595
3480UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-36-R410A/UNCX-36-R410A37,10012.6633,8865
3481UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-38-R410A/UNCX-38-R410A38,00012.4535,2935
3482UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-38-R410A/UNCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
3483UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-40-R410A/UNCX-40-R410A40,30012.7636,5205
3484UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUNFR-40-VA/UNCR-40T-VA40,90014.7432,0855
3485UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUNFR-40-VA/UNCR-40-VA40,94415.6630,2335
3486UNI MASTERFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUNFX-40-R410A/UNCX-40T-R410A40,94412.5937,6055
3487UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-09F/ARV-09F9,12113.108,0515
3488UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-09FT/ARV-09FT9,20013.967,6205 ★
3489UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-09FA/ARV-09FA9,28313.348,0475
3490UNI-AIREWALL TYPEINVERTERWRI-09F/ARI-09F9,41918.225,9785 ★
3491UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-12FT/ARV-12FT12,00013.3110,4255
3492UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-12F/ARV-12F12,16413.0010,8205
3493UNI-AIREWALL TYPEINVERTERWRI-12F/ARI-12F12,24418.157,8015 ★
3494UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-13F/AFVW-13FB12,41613.1010,9595
3495UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-12FA/ARV-12FA12,48613.6110,6085
3496UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-13A/AFV-13A13,27212.9711,8335
3497UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFIA-13F/AFI-13FB13,36719.857,787 5 ★
3498UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-13F/AFI-13FB-1F13,38920.367,604 5 ★★
3499UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-13F/AFV-13F13,39813.0011,9175
3500UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-13F/AFI-13FB13,50120.527,608 5 ★★
3501UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-13F/AFV-13F13,63213.2811,8705
3502UNI-AIREWALL TYPEINVERTERWRI-18F/ARI-18F17,69518.0311,3485 ★
3503UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-18FA/ARV-18FA17,83313.7315,0195
3504UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-18A/AFV-18A18,06412.9316,1555
3505UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFIA-18F/AFI-18FB18,07218.6611,199 5 ★
3506UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-18F/AFVY-18F18,10513.0316,0675
3507UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-18F/AFVW-18FB18,14413.5315,5065
3508UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-18F/ARV-18F18,17212.9016,2895
3509UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-18F/AFV-18F18,26113.3115,8645
3510UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-18FT/ARV-18FT18,40013.1016,2415
3511UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-18F/AFV-18F18,58413.2216,2555
3512UNI-AIREFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDTGV-18F/AFV-18F18,58713.2016,2825
3513UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-18F/AFI-18FB18,71719.4511,127 5 ★
3514UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-25FA/ARV-25FA24,06213.1821,1105
3515UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-25F/ARV-25F24,23513.2421,1665
3516UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-25F/AFVW-25FB24,26713.1921,2745
3517UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-25F/AFVY-25F24,37513.0721,5655
3518UNI-AIREWALL TYPEINVERTERWRI-25F/ARI-25F24,41218.6615,1285 ★
3519UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-25F-2B/AFI-25FB25,09417.7116,3845 ★
3520UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-25F/AFI-25FB25,12417.5616,544 5 ★
3521UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-25F/AFV-25F25,18413.5321,5235
3522UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWRV-25FT/ARV-25FT25,20013.3421,8445
3523UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-25F/AFV-25F25,21813.0022,4315
3524UNI-AIREFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDTGV-25F/AFV-25F25,35513.1722,2625
3525UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFIA-25F/AFI-25FB25,38617.7816,510 5 ★
3526UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-25A/AFV-25A25,78913.2422,5235
3527UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-30F/AFV-303FB30,04512.8627,0155
3528UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-30F/AFVW-303FB30,05312.4927,8235
3529UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-30F-2B/AFI-301FC-1F30,06616.9620,4995 ★
3530UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-30F/AFV-301FB30,08612.5227,7875
3531UNI-AIREFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDTGV-30A/AFV-303A30,08712.4527,9445
3532UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-30F/AFVY-301FB30,15112.5227,8475
3533UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-30F/AFV-301F30,15812.6727,5245
3534UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-30F/AFI-301FC30,17616.6920,907 5 ★
3535UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-30F/AFVY-301F30,21912.9726,9415
3536UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-30A/AFV-303A30,25912.5627,8585
3537UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-30F/AFVY-303FB30,32712.6627,7005
3538UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-30F/AFVW-301FB30,34012.6227,7995
3539UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-30A/AFV-303A30,40812.5228,0845
3540UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFIA-30F/AFI-301FC30,40816.5021,310 5 ★
3541UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-30F/AFVY-301F30,42412.7327,6355
3542UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDCFHV-30A/AFV-301A30,48612.5228,1565
3543UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-30A/AFVY-303A30,60812.6927,8905
3544UNI-AIREFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDTGV-30F/AFV-301F30,70912.6628,0495
3545UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-30A/AFVY-303A30,74812.7327,9305
3546UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-30A/AFV-301A30,74912.4528,5595
3547UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-30F/AFV-303FB30,87612.6928,1345
3548UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-30F/AFV-301F31,17712.6628,4765
3549UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-30F/AFV-301FB31,21312.5928,6675
3550UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-36F/AFVW-363FB34,22312.6631,2585
3551UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-36F/AFVY-361F34,24012.6231,3735
3552UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-36F/AFVW-361FB34,37112.5631,6435
3553UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-36F/AFV-363FB34,88412.6931,7865
3554UNI-AIREFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDTGV-36F/AFV-361F34,96012.5232,2885
3555UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-36F/AFV-361F35,19712.4932,5855
3556UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-36F/AFV-361FB35,37712.5932,4925
3557UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-36F/AFV-361F35,38112.6632,3165
3558UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-36F/AFV-361F35,83512.6832,6795
3559UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-36F/AFI-361FC-1F36,02617.5023,8045 ★
3560UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-37F/AFV-361F36,03912.4933,3655
3561UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-36F/AFV-361FB36,04712.5233,2925
3562UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-36A/AFV-363A36,05912.8032,5755
3563UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-36F/AFV-363FB36,09012.5633,2265
3564UNI-AIREFLOOR STANDING TYPEFIXED SPEEDTGV-36A/AFV-363A36,10312.8032,6155
3565UNI-AIREWALL TYPEFIXED SPEEDWSV-36A/AFVY-363A36,14512.8632,5005
3566UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-36F/AFV-361FB36,21012.5633,3365
3567UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-36A/AFV-363A36,23312.5233,4645
3568UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFIA-36F/AFI-361FC36,24916.5625,311 5 ★
3569UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-36F/AFV-363FB36,26813.1032,0135
3570UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-36A/AFV-363A36,36412.6933,1355
3571UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-36F/AFI-361FC36,51017.7623,771 5 ★
3572UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-40F/AFV-403FB37,54712.7234,1325
3573UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-40F/AFV-401FB39,65612.5036,6845
3574UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-40F/AFV-403FB40,01012.4937,0415
3575UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-40F/AFV-401FB40,03112.4437,2105
3576UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-40F/AFV-403FB40,08113.0335,5695
3577UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-40A/AFV-401A40,29012.4937,3005
3578UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-40A/AFV-401A40,48712.5237,3935
3579UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFID-40F/AFI-401FB40,54516.5828,277 5 ★
3580UNI-AIRECONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDCFHV-40A/AFV-403A40,55112.5937,2445
3581UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEINVERTERUFIA-40F/AFI-401FB40,60216.1429,0895
3582UNI-AIRECASSETTE TYPEFIXED SPEEDCSV-40A/AFV-403A40,94412.6937,3085
3583UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-40A/AFV-401A40,94412.6637,3975
3584UNI-AIREFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDUFV-40A/AFV-403A40,94412.5237,8155
3585VEKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFC12VNN/VFC12VXX13,60019.108,233 5 ★
3586VEKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFC18VNN/VFC18VXX19,00019.1011,503 5 ★
3587VEKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFC24VNN/VFC24VXX26,00019.1015,740 5 ★
3588VEKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFC30VNN/VFC30VXX31,00019.1018,767 5 ★★
3589VEKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFC36VNN/VFC36VVX37,00018.9922,530 5 ★
3590VEKINFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFC40VNN/VFC40VVX40,94419.1024,788 5 ★★
3591VERTEXWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-09-AX/UNCB-09-AX9,10013.617,7315
3592VERTEXWALL TYPEFIXED SPEEDVFT9WTS/VSE9WTS9,10013.008,0945
3593VERTEXWALL TYPEFIXED SPEEDVFT12WTS/VSE12WTS12,50013.3010,8685
3594VERTEXWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-12-AX/UNCB-12-AX13,00013.5111,1275
3595VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT13INV/VSE13INV13,20019.038,021 5 ★
3596VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT13R/VSE13R13,20012.9511,7865
3597VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT13S9/VSE13S913,20012.8511,8785
3598VERTEXWALL TYPEFIXED SPEEDVFT18WTS/VSE18WTS18,20013.1516,0045
3599VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT18S9/VSE18S918,40012.8916,5065
3600VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT18INV/VSE18INV18,50017.4912,2315
3601VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT18R/VSE18R18,50013.1116,3175
3602VERTEXWALL TYPEFIXED SPEEDUNFB-18-AX/UNCB-18-AX19,00013.1716,6825
3603VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT25S9/VSE25S925,00012.9322,3575
3604VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT25R/VSE25R25,20013.0622,3125
3605VERTEXWALL TYPEFIXED SPEEDVFT25WTS/VSE25WTS25,20013.3121,8935
3606VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT25INV/VSE25INV25,50017.4916,8595
3607VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT30S9S/VSE30S9S30,50012.9427,2555
3608VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT30C/VSE30C30,60012.6128,0605
3609VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT30INV/VSE30INV30,90017.1520,834 5 ★
3610VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT30R-T/VSE30R-T30,90012.5828,4025
3611VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT33INV/VSE33INV33,90017.7122,134 5 ★
3612VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT36-32/VSE36-3236,50013.2631,8295
3613VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT36INV/VSE36INV36,50017.7323,805 5 ★
3614VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT36IV/VSE36IV36,50018.9922,225 5 ★
3615VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT36R-T/VSE36R-T36,50012.5833,5505
3616VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT36R/VSE36R36,70012.9032,8975
3617VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT38R-T/VSE38R-T38,50012.5935,3605
3618VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT38R/VSE38R38,90012.5935,7275
3619VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT40R-T/VSE40R-T40,00012.5037,0025
3620VERTEXFLOOR/CEILING TYPEINVERTERVFT40INV/VSE40INV40,20016.6827,868 5 ★
3621VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT40R/VSE40R40,20012.5836,9515
3622VERTEXFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDVFT40C-T/VSE40C-T40,60012.5237,4975
3623WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFB-09-AX/WCCB-09-AX9,10013.617,7315
3624WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-09-R32/WCCW-09-R329,20013.278,0175
3625WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-09-R410A/WCCW-09-R410A9,40013.388,1245
3626WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEINVERTERWCFR-12-VA/WCCR-12-VA12,70015.229,6495
3627WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFB-12-AX/WCCB-12-AX13,00013.5111,1275
3628WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-12-AX-R32/WCCW-12-AX-R3213,09613.5111,2095
3629WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-12-R410A/WCCW-12-R410A13,10013.0011,6525
3630WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFV-12/WCCW-12-R3213,20013.7511,1015
3631WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-12-R32/WCCW-12-R3213,20013.7211,1255
3632WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-18-AX-R32/WCCW-18-AX-R3218,20012.9016,3145
3633WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-18-R32/WCCW-18-R3218,20013.2015,9435
3634WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFV-18/WCCW-18-R3218,40013.2416,0705
3635WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-18-R410A/WCCW-18-R410A18,40013.1016,2415
3636WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFB-18-AX/WCCB-18-AX19,00013.1716,6825
3637WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFB-24-AX/WCCB-24-AX24,60013.3421,3235
3638WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-24-R32/WCCW-24-R3225,10013.6821,2165
3639WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-24-AX-R32/WCCW-24-AX-R3225,20013.6121,4105
3640WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFW-24-R410A/WCCW-24-R410A25,20013.1422,1765
3641WEATHER COOLWALL TYPEFIXED SPEEDWCFV-24/WCCW-24-R3225,40013.9621,039 5 ★
3642WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-30/WCCX-30-R410A30,30012.4528,1425
3643WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEINVERTERWCFR-30-VA/WCCR-30-VA31,00014.6424,4855
3644WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-32-R410A/WCCX-32-R410A32,20012.6629,4105
3645WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-33-R410A/WCCX-33-R410A33,90012.4931,3855
3646WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-33-R410A/WCCX-33T-R410A34,10012.4531,6715
3647WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-36RO-R32/WCCX-36RO-R3236,20012.5933,2485
3648WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-36-R410A/WCCX-36T-R410A36,50012.6233,4435
3649WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEINVERTERWCFR-36-VA/WCCR-36-VA37,00015.8726,9595
3650WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-36-R410A/WCCX-36-R410A37,10012.6633,8865
3651WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-38-R410A/WCCX-38-R410A38,00012.4535,2935
3652WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-38-R410A/WCCX-38T-R410A38,30012.5635,2605
3653WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-40-R410A/WCCX-40-R410A40,30012.7636,5205
3654WEATHER COOLFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDWCFX-40-R410A/WCCX-40T-R410A40,94412.5937,6055
3655WILSONWALL TYPEFIXED SPEEDFWT9WTS/CWT9WTS9,10013.307,9125
3656WILSONWALL TYPEFIXED SPEEDCWT12WTS/FWT12WTS12,50013.3110,8605
3657WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT13INV/CWT13INV13,20019.038,021 5 ★
3658WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT13R/CWT13R13,20012.9511,7865
3659WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT13S9/CWT13S913,20012.8511,8785
3660WILSONWALL TYPEFIXED SPEEDFWT18WTS/CWT18WTS18,20013.1516,0045
3661WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT18S9/CWT18S918,40012.8916,5065
3662WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT18INV/CWT18INV18,50017.4912,2315
3663WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT18R/CWT18R18,50013.1116,3175
3664WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT25S9/CWT25S925,00012.9322,3575
3665WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT25R/CWT25R25,20013.0622,3125
3666WILSONWALL TYPEFIXED SPEEDFWT25WTS/CWT25WTS25,20013.3121,8935
3667WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT25INV/CWT25INV25,50017.4916,8595
3668WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT30S9S/CWT30S9S30,50012.9427,2555
3669WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT30C/CWT30C30,60012.6128,0605
3670WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT30INV/CWT30INV30,90017.1520,834 5 ★
3671WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT30R-T/CWT30R-T30,90012.5828,4025
3672WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT33INV/CWT33INV33,90017.7122,134 5 ★
3673WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT36-32/CWT36-3236,50013.2631,8295
3674WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT36INV/CWT36INV36,50017.7323,805 5 ★
3675WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT36IV/CWT36IV36,50018.9922,225 5 ★
3676WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT36R-T/CWT36R-T36,50012.5833,5505
3677WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT36R/CWT36R36,70012.9032,8975
3678WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT38R-T/CWT38R-T38,50012.5935,3605
3679WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT38R/CWT38R38,90012.5935,7275
3680WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT40R-T/CWT40R-T40,00012.5037,0025
3681WILSONFLOOR/CEILING TYPEINVERTERFWT40INV/CWT40INV40,20016.6827,868 5 ★
3682WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT40R/CWT40R40,20012.5836,9515
3683WILSONFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFWT40C-T/CWT40C-T40,60012.5237,4975
3684YITWALL TYPEFIXED SPEEDYSAC-09C1/YSAC-09CO9,52713.797,9895
3685YITWALL TYPEFIXED SPEEDYSAC-12C1/YSAC-12CO12,85613.5710,9555
3686YITWALL TYPEFIXED SPEEDYSAC-18C1/YSAC-18CO18,24314.0215,0465 ★
3687YORKWALL TYPEINVERTERYHJF09XATCHA-RX/YHJF09YATCHAO-X9,37416.076,7455
3688YORKWALL TYPEINVERTERYHJF09XATDHA-RX/YHJF09YATDHAO-X9,48918.705,868 5 ★
3689YORKWALL TYPEINVERTERYJHJXC009BAEFA/YJHJYC009BAEFA9,53016.386,7285
3690YORKWALL TYPEINVERTERYHJF09XATBHA-RX/YHJF09YATBHAO-X9,88318.876,056 5 ★
3691YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYHFF09XETAHH-RX/YHFF09YETAHHO-X10,04612.909,0055
3692YORKWALL TYPEINVERTERYHJF12XATCHA-RX/YHJF12YATCHAO-X11,56815.708,5205
3693YORKWALL TYPEINVERTERYHJF12XATBHA-RX/YHJF12YATBHAO-X12,23517.817,944 5 ★
3694YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH12AVR/YCLH12AVR12,37313.3110,7495
3695YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYFHFXC012BAEFA/YFHFYC012BAEFA12,57713.5010,7735
3696YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYHFF12XETAHH-RX/YHFF12YETAHHO-X12,61113.2011,0475
3697YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH12AVR/YCLH12AVR12,62913.6010,7385
3698YORKWALL TYPEINVERTERYJHJXC012BAEFA/YJHJYC012BAEFA12,63616.318,9585
3699YORKWALL TYPEINVERTERYHJF12XATDHA-RX/YHJF12YATDHAO-X12,67318.607,879 5 ★
3700YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH13AVP/YCLH13AVP13,01013.5511,1025
3701YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC012BAEFA/YIFFYC012BAEFA13,05513.2411,4025
3702YORKWALL TYPEFIXED SPEEDFLCH13AVP/YCLH13AVP13,10013.5911,1465
3703YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYFJF13BXATEH-RX/YUJF13BYATEHO-X13,25121.777,038 5 ★★
3704YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC013BAEFA/YGFJYC013BAEFA13,50018.438,470 5 ★
3705YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC013BAEFA/YNFJYC013BAEFA13,60019.997,867 5 ★
3706YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC012BAEFA/YNFJYC012BAEFA13,65021.287,417 5 ★★
3707YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC016BAEFA/YNFJYC016BAEFA17,50019.6310,309 5 ★
3708YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYFJF18BXATEH-RX/YUJF18BYATEHO-X17,67020.689,880 5 ★★
3709YORKWALL TYPEINVERTERYHJF18XATCHA-RX/YHJF18YATCHAO-X17,83715.1213,6415
3710YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYHFF18XETAHH-RX/YHFF18YETAHHO-X18,21813.4115,7095
3711YORKWALL TYPEINVERTERYHJF18XATBHA-RX/YHJF18YATBHAO-X18,31318.2211,622 5 ★
3712YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYFHFXC018BAEFA/YFHFYC018BAEFA18,47812.9016,5635
3713YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH18BVP/YCLH18BVP18,50013.8015,5015
3714YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH18BVP/YCLH18BVP18,50013.7715,5355
3715YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYHFF18YETAHH-RX1/YHFF18YETAHHO-X118,50013.5515,7875
3716YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC018BAEFA/YIFFYC018BAEFA18,73913.0216,6425
3717YORKCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCSH18AVR/YCLH18AVR18,79813.3516,2825
3718YORKWALL TYPEFIXED SPEEDFLCH18AVP/YCLH18AVP18,90013.7315,9175
3719YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH18AVR/YCLH18AVR19,04213.3816,4565
3720YORKWALL TYPEFIXED SPEEDFIDH18AVP/YCLH18AVP19,10013.5516,2995
3721YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH18AVR/YCLH18AVR19,19013.4616,4865
3722YORKWALL TYPEINVERTERYJHJXC018BAEFA/YJHJYC018BAEFA19,21315.4914,3425
3723YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC018BAEFA/YGFJYC018BAEFA19,50017.4912,8925
3724YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC018BAEFA/YNFJYC018BAEFA19,50019.7011,446 5 ★
3725YORKWALL TYPEINVERTERYHJF24XATCHA-RX/YHJF24YATCHAO-X23,85416.9916,2355
3726YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYFHFXC024BAEFA/YFHFYC024BAEFA24,00714.3819,304 5 ★
3727YORKWALL TYPEFIXED SPEEDYHFF24XETAHH-RX/YHFF24YETAHHO-X24,21913.9620,061 5 ★
3728YORKWALL TYPEINVERTERYHJF24XATBHA-RX/YHJF24YATBHAO-X24,78219.6214,605 5 ★
3729YORKWALL TYPEINVERTERYJHJXC024BAEFA/YJHJYC024BAEFA24,97516.2117,8165
3730YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC025BAEFA/YIFFYC025BAEFA25,30312.9422,6115
3731YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYFJF24BXATEH-RX/YUJF24BYATEHO-X25,41419.4815,0865 ★
3732YORKCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCSH25AVR/YCLH25AVR25,73013.4922,0555
3733YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH25AVR/YCLH25AVR25,76913.3122,3875
3734YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH25AVR/YCLH25AVR25,80613.3522,3525
3735YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH25BVP/YCLH25BVP26,00013.4522,3535
3736YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH25BVP/YCLH25BVP26,00013.5222,2375
3737YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC024BAEFA/YGFJYC024BAEFA26,20018.9415,996 5 ★
3738YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC024BAEFA/YNFJYC024BAEFA26,90019.9915,560 5 ★
3739YORKWALL TYPEFIXED SPEEDFIDH25AVP/YCLH25AVP27,40013.5523,3825
3740YORKWALL TYPEFIXED SPEEDFLCH25AVP/YCLH25AVP27,60013.6623,3635
3741YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYFJF30BXATEH-R1/YUJF30BYATEHO-129,34820.6116,466 5 ★★
3742YORKCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCSH30AVR/YCLH30AVR30,39012.8527,3475
3743YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYFJF30BXATEH-RX/YUJF30BYATEHO-X30,62917.1620,6395 ★
3744YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH30AVR/YCLH30AVR30,85612.8927,6805
3745YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH30AVR/YCLH30AVR30,97712.8527,8755
3746YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH30BVP/YCLH30BVP31,00013.0627,4475
3747YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH30BVP/YCLH30BVP31,00013.0627,4475
3748YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC030BAEFA/YIFFYC030BAEFA31,64912.7628,6815
3749YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC030BAEFA/YGFJYC030BAEFA32,10017.5821,114 5 ★
3750YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC030BAEFA/YNFJYC030BAEFA32,90018.9820,044 5 ★
3751YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYFJF36BX3TEH-R1/YUJF36BY3TEHO-134,27417.2323,0025 ★
3752YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC033BAEFA/YGFJYC033BAEFA34,70017.2523,260 5 ★
3753YORKCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCSH36AVR/YCLH36AVR35,10313.3930,3145
3754YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC033BAEFA/YNFJYC033BAEFA35,20018.4622,049 5 ★
3755YORKCASSETTE TYPEFIXED SPEEDFCSH36ASR/YCLH36AYR35,65013.3830,8095
3756YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYFJF36BXATEH-R1/YUJF36BYATEHO-135,72718.1222,7995 ★
3757YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYFJF36BXATEH-RX/YUJF36BYATEHO-X35,74816.6824,7825 ★
3758YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH36BVP/YCLH36BVP36,00013.1031,7775
3759YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH36BVP/YCLH36BVP36,00013.1031,7775
3760YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYFJF36BX3TEH-RX/YUJF36BY3TEHO-X36,20716.8624,8325 ★
3761YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC036BAEFA/YIFFYC036BAEFA36,22512.5133,4835
3762YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC036BANFA/YIFFYC036BANFA36,38413.2231,8245
3763YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH36BSP/YCLH36BYP36,50013.0232,4165
3764YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC036BAEFA/YNFJYC036BAEFA36,90018.4923,076 5 ★
3765YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH-36BSP/YCLH36BYP37,00012.9533,0385
3766YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC036BANFA/YNFJYC036BANFA37,70018.9722,980 5 ★
3767YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC036BAEFA/YGFJYC036BAEFA37,80016.4926,5065
3768YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYGFJXC036BANFB/YGFJYC036BANFB37,80018.7623,2995 ★
3769YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH36AVR/YCLH36AVR37,87414.1630,9285 ★
3770YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH36AVR/YCLH36AVR37,88214.1630,9355
3771YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH36ASR/YCLH36AYR38,06014.3930,5835
3772YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH36ASR/YCLH36AYR38,10414.3930,6195 ★
3773YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH40ASR/YCLH40AYR40,50612.8936,3375
3774YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH40ASR/YCLH40AYR40,52212.8936,3515
3775YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC040BAEFB/YIFFYC040BAEFB40,66712.5937,3505
3776YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYFJF40BX3TEH-RX/YUJF40BY3TEHO-X40,79816.7928,0975 ★
3777YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH40BSP/YCLH40BYP40,90013.3935,3205
3778YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH40BVP/YCLH40BVP40,90013.0036,3805
3779YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH40BSP/YCLH40BYP40,90013.3935,3205
3780YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDFLCH40BVP/YCLH40BVP40,90013.0036,3805
3781YORKCONCEALED/DUCT TYPEFIXED SPEEDFIDH40ASP/YCLH40AYP40,94413.0536,2795
3782YORKFLOOR / CEILING TYPEINVERTERYFJF40BXATEH-RX/YUJF40BYATEHO-X40,94417.3727,2565 ★
3783YORKWALL TYPEINVERTERYGFJXC040BANFB/YGFJYC040BANFB40,94418.6025,454 5 ★
3784YORKFLOOR/CEILING TYPEFIXED SPEEDYIFFXC040BANFA/YIFFYC040BANFA40,94412.5937,6055
3785YORKFLOOR/CEILING TYPEINVERTERYNFJXC040BANFA/YNFJYC040BANFA40,94418.9924,931 5 ★